Pokyny pro účastníky

O POHÁR ČSOB POJIŠŤOVNY

Český pohár štafet v orientačním běhu 2014 (4. a 5. kolo)
Česká liga klubů v orientačním běhu 2014 (4. a 5. kolo)
Vyzývací pohár žactva v orientačním běhu 2014 (1. a 3. závod)
Veřejný závod štafet v orientačním běhu
Mikuleč 25. – 26. 5. 2014

Společné pokyny pro sobotní i nedělní závod

Pořadatelský subjekt: OK Lokomotiva Pardubice
Parkování: Auta: louka v katastru obce Mikuleč (49°48'47.066"N, 16°25'56.860"E), poplatek 20 Kč/den.
Autobusy: Vyloží závodníky u centra a odjedou parkovat do obce Gajer.
Dodržujte důsledně pokyny pořadatelů.
Ražení: Elektronické – SportIdent. V případě selhání SI jednotky jsou na mapě políčka R (v případě poruchy SI jednotky na kontrole, kde jsou dvě SI jednotky, je závodník povinen použít druhou SI jednotku, až poté využít ražení po políčka R). Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.
Průběh závodu: Závodníci 1. úseků startují z vymezeného prostoru, kam se dostaví 4 minuty před startem své kategorie. Závodníci prvních úseků si na vstupu do tohoto prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip. Po startu jsou povinni absolvovat povinný úsek na začátek orientace.
Závodník dobíhající od sběrné kontroly na předávku odhodí na označeném místě mapu, orazí cílovou kontrolu, poté předává dotykem rukou dalšímu úseku a vyčte si svůj čip.
Závodníci dalších úseků si před vstupem do předávacího prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip. Vybíhající závodníci dalších úseků si sami berou ve výdejně map mapu s označením shodným se svým startovním číslem (mapa je na rubové straně označena číslem štafety lomeno číslem úseku). Poté pokračují povinným úsekem na začátek orientace.
Pořadí závodníků třetích úseků v cíli je dáno pořadím, v jakém proběhnou cílovou čarou. Cílová kontrola je umístěna až za cílovou čarou. Po proběhnutí cílovou čarou musí závodníci posledních úseků zachovat doběhové pořadí až do okamžiku vložení SI čipu do cílové jednotky.
Závodní oblast: Všechny lesní prostory a jiné označené plochy kolem centra závodu jsou zakázaným prostorem pro všechny osoby přítomné na závodech. Závodníci do nich mohou vstupovat pouze v časovém intervalu mezi okamžikem startu a proběhnutím cílovou čarou (viz Pravidla čl. 11.5). Bezprostřední okolí divácké a sběrné kontroly je nepřístupné.
Zdravotní služba: První pomoc v cíli.
Občerstvení: V cíli.
WC: TOI-TOI v centru závodu.
Mytí: V centru závodu v umyvadlech.
Protesty: S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.


Poděkování partnerům a sponzorům závodu:
Generální sponzor: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Sponzoři a partneři pořadatele: Obec Mikuleč; Zemědělské obchodní družstvo Opatovec; Pardubický kraj; JKD-SPED s.r.o.; Racom a.s. Nové Město na Moravě; AITCOM s.r.o.; Hovorka catering s.r.o., STENO CZ s.r.o.
Partneři Českého svazu orientačních sportů: ČSOB Pojišťovna, Žaket, H.S.H, TOI TOI, Trimtex

Pokyny pro závod v sobotu 24. 5. 2014

Centrum: Louka v katastru obce Mikuleč (49°48'36.739"N, 16°26'14.969"E)
Možnost postavení klubových stanů (na místech vyznačených pořadateli).
Prezentace: V centru závodu od 9:00 do 10:00 hod.
Soupisky: Vyplnit v systému ORIS – http://oris.orientacnisporty.cz nejpozději do pátku 23. 5. 2014 do 19:00 hod. Výjimečně lze odevzdat a opravit soupisky na prezentaci.
Startovní čísla: Budou vydána na prezentaci, startovní čísla se odevzdávají v cíli.
Vzdálenosti: Parkoviště – centrum: 400 – 800 metrů
Centrum – start, cíl, předávka: 0 metrů
Mapa: Černý potok, 1:10000, E = 5 m, stav květen 2014, hlavní kartograf Tomáš Leštínský, mapový klíč ISOM 2000, tisk Reklamy Jilemnice. Mapa bude pro všechny kategorie v mapníku. Mapy musí závodníci odhodit v doběhovém koridoru. Vydávány budou po vyhlášení vítězů.
Terén: Převážně rovinatý či jen velmi mírně zvlněný terén v nadmořské výšce cca 450 m n. m. s relativním převýšením do 25 m. Velmi hustá síť komunikací, včetně velmi četných nevýrazných průseků. Porostově velmi rozmanitý smíšený les s většími plochami obtížněji průběžných hustníků a pasek. V údolích a povodích potoků místy rozmáčený běžecký podklad s výskytem bažinek. V jihovýchodní části prostoru menší svah s vrstevnicovými terénními detaily (údolíčka, hřbítky apod.).
Předchozí mapa U Antoníčka (1975).
Start 000: 10:30 hod. (ve vlnách podle jednotlivých kategorií)
Vyhlášení vítězů: V 13:15 hod., budou vyhlášeny první tři štafety ve všech kategoriích (s výjimkou MIX).
Jury: Michal Jedlička, Tomáš Navrátil, Jan Zháňal
Funkcionáři: ředitel: Karel Haas
hlavní rozhodčí: Adam Zitka
stavitel tratí Jan Klapal
Časový limit: 190 minut

Starty prvních úseků, předpokládané časy vítězů, parametry tratí:

Kat.Délka (km)Převýšení (m)Počet kontrolDivácká => Cíl (min.)StartSměrný čas
1.2.3.1.2.3.
D122,62,62,6201111113-5 min.2560 min.
D143,63,63,6201313133-5 min.2580 min.
D184,74,74,7301515153-5 min.10105 min.
D216,16,16,1301818183-5 min.15105 min.
D1054,83,94,8201614163-5 min.25120 min.
D1354,43,64,4201412143-5 min.10105 min.
H123,03,03,0201212123-5 min.2060 min.
H144,54,54,5201515153-5 min.590 min.
H186,26,26,2401818183-5 min.5105 min.
H217,67,67,6502323233-5 min.0120 min.
H1056,45,76,4401816183-5 min.10120 min.
H1355,14,25,1301612163-5 min.15105 min.
H1654,53,74,5201512153-5 min.15105 min.
MIX4,64,64,6301414143-5 min.2090 min.

Pokyny pro závod v neděli 25. 5. 2014

Centrum: Louka v katastru obce Mikuleč (49°48'50.956"N, 16°25'56.574"E)
Možnost postavení klubových stanů (na místech vyznačených pořadateli).
Prezentace: V centru závodu: sobota 9:00 – 10:00 hod., neděle 8:30 – 9:30 hod.
Soupisky: Vyplnit v systému ORIS – http://oris.orientacnisporty.cz nejpozději do soboty 24. 5. 2014 do 19:00 hod. Výjimečně lze odevzdat a opravit soupisky na prezentaci.
Startovní čísla: Budou vydána na prezentaci, startovní čísla se odevzdávají v cíli.
Vzdálenosti: Parkoviště – centrum: 100 – 300 metrů
Centrum – start, cíl, předávka: 0 metrů
Mapa: Opatovský les, 1:10000, E = 5 m, stav květen 2014, hlavní kartograf Tomáš Leštínský, mapový klíč ISOM 2000, tisk Reklamy Jilemnice. Mapa bude pro všechny kategorie v mapníku. Mapy musí závodníci odhodit v doběhovém koridoru. Vydávány budou po vyhlášení vítězů.
Terén: V jižní části prostoru mírně zvlněný, v severní až kopcovitý terén v nadmořské výšce cca 450 – 550 m n. m. s relativním převýšením do 100 m. Běžná středoevropská síť komunikací s výraznými údolními cestami. Z větší části porostově velmi dobře průběžný smíšený les. Četné bodové terénní detaily a četné porostové bodové detaily (výrazné stromy, malé světlinky apod.).
Předchozí mapa U Antoníčka (1975), část Janov (2005).
Start 000: 10:00 hod. (ve vlnách podle jednotlivých kategorií)
Vyhlášení vítězů: V 13:15 hod., budou vyhlášeny první tři štafety ve všech kategoriích (s výjimkou MIX) a první tři týmy ve Vyzývacím poháru žactva.
Jury: Martina Hepnerová, Roman Zbranek, Martin Poklop
Funkcionáři: ředitel: Karel Haas
hlavní rozhodčí: Petr Klimpl
stavitel tratí Petr Fencl
Časový limit: 210 minut

Starty prvních úseků, předpokládané časy vítězů, parametry tratí:

Kat.Délka (km)Převýšení (m)Počet kontrolDivácká => Cíl (min.)StartSměrný čas
1.2.3.1.2.3.
D122,42,42,4308883-5 min.1560 min.
D143,23,23,2401010103-5 min.1080 min.
D185,15,15,1701515153-5 min.5105 min.
D216,76,76,71501717173-5 min.20120 min.
D1055,14,85,1801414143-5 min.10120 min.
D1353,33,53,3401011103-5 min.5105 min.
H122,62,62,6301010103-5 min.1560 min.
H143,93,93,9401111113-5 min.1090 min.
H187,07,07,01501717173-5 min.25120 min.
H218,88,88,81802424243-5 min.0135 min.
H1056,26,56,21401516153-5 min.15120 min.
H1354,85,14,8801415143-5 min.25105 min.
H1653,33,73,3401112113-5 min.5105 min.
MIX4,84,04,8701413143-5 min.2090 min.

Plánek parkování a centra:Pořadatelé děkují všem partnerům a sponzorům za pomoc při organizování tohoto závodu. Zvláštní poděkování patří Lesům ČR s.p., Zemědělskému obchodnímu družstvu Opatovec a obci Mikuleč za pomoc při pořádání tohoto závodu.

Pokyny ke stažení:
pdf, doc