LPU VČP 2009 VČP 2009
OK Lokomotiva Pardubice | Jak to vidí Béďa | Východočeská oblast | Vysoké Chvojno

Rozpis

O pardubického půlkoně, Cena Hovorka Catering
2. kolo Východočeského poháru v orientačním běhu 2009

Pořádající orgán: Český svaz orientačního běhu, Východočeská oblast
Pořádající subjekt: OK Lokomotiva Pardubice, občanské sdružení
Datum: Sobota 4. 4. 2009
Centrum: Vysoké Chvojno - sál a zahrádka Restaurace U Tygra
Kategorie: H10N, H10C D10N, D10C
H12C, H12D D12C, D12D
H14C, H14D D14C, D14D
H16C, H16D D16C, D16D
H18C D18C
H21A, H21C, H21D D21A, D21C, D21D
H35C, H35D D35C, D35D
H45C, H45D D45C, D45D
H55C, H55D D55C
H65C, H65D
HDR (děti a rodiče)
P (příchozí)
Přihlášky: Do 25. 3. 2009 přes přihlašovací systém na OB Haná - http://www.obhana.cz/prihlasky.asp nebo e-mailem v povinném formátu na adresu lpu@vco-ob.cz, přihláška e-mailem platí až po potvrzení přijetí.
Vklady: Žactvo, HDR a P 40 Kč, ostatní 60 Kč. Vklady se platí na prezentaci závodu; dodatečné přihlášky na prezentaci za dvojnásobný vklad (pouze podle možnosti pořadatele).
Prezentace: V centru závodu od 8:30 do 9:30.
Start (00): 10:00
Systém ražení: SportIdent, půjčovné za čip SI činí 40 Kč.
Terén: Rovinatý s minimálním převýšením. Řada porostových detailů, hodně komunikací.
Mapa: Hluboký 1:10000, ekvidistance 5m, mapový klíč ISOM 2000, A3, stav září-říjen 2008, autor Miroslav Nožička. Mapníky budou k dispozici na startu.
Trať: Klasická
Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB.
Hlavní osoby: Ředitel: Adam Zitka
Hlavní rozhodčí: Zdeněk Duch (R2)
Stavba tratí: Iveta Duchová, Zdeněk Duch
Informace: http://lpu.cz/vcp09/
Kontakt: Adam Zitka, tel. 737568542, e-mail azitka@seznam.cz
Další informace: V centru závodu bude restaurace s obvyklým "závodním" sortimentem.
Parkování automobilů za poplatek 20 Kč, parkování autobusů za poplatek 50 Kč.

Rozpis ke stažení
pdf, doc