Pokyny

Pokyny ke stažení: pdf, doc

Český svaz orientačního běhu
OK Lokomotiva Pardubice

3. kolo Českého poháru štafet - Cena ČSOB Pojišťovny
3. kolo České ligy klubů, veřejný závod
HI-TEC sprint cup, 3. závod žebříčku A, veřejný závod
Slatiňany, 24. května 2008

Vítáme Vás na „Dni orientačního běhu ve Slatiňanech“ a přejeme Vám hezký sportovní zážitek. Žádáme Vás, abyste se řídili následujícími pokyny.

Dopoledne
3. kolo Českého poháru štafet – Cena ČSOB Pojišťovny,
3. kolo České ligy klubů, veřejný závod

Centrum: Slatiňany – Kochánovice, areál bývalé střelnice
Příjezd: Bude vyznačen ze Slatiňan. Silnice Slatiňany – Trpišov bude jednosměrná!!!!
Parkování: Autobusy (poplatek 50 Kč) na parkovišti Celní školy (vzdálenost do centra 1000 m).
Auta (poplatek 10 Kč) na silnici Slatiňany – Trpišov (vzdálenost do centra 1000 – 1500 m).
Dodržujte pokyny pořadatelů.
Prezentace: V centru závodu v sobotu 24. 5. 2008 9:30 – 10:30 hod.
Budou kontrolovány doklady o provedených platbách.
Soupisky: Soupisky je nutno odevzdat včetně čísel SI čipů na prezentaci do 10:30 hod. (soupisky později odevzdané nebudou akceptovány a štafety nebudou startovat).
Preferujeme vyplnit soupisky včetně čísel SI čipů předem v přihlašovacím systému OB Haná do pátku 23. 5. 2008 do 20 hodin, resp. zaslat mailem na adresu lpu@vco-ob.cz.
Kategorie: Český pohár štafet: H18, H21, D18, D21
Veřejný závod: H14, D14, H105, H140, H165, D105, D140
Štafety se běží jako tříčlenné. U kategorií H,D105, H,D140, H165 znamená číslo v označení kategorie minimální součet věku všech členů štafety, podmínkou startu je minimální věk 35 let.
Terén: Smíšený les počínajícího podhůří Železných hor a Českomoravské vrchoviny. Prostor se nachází v nadmořské výšce 250 – 400 m n. m. Prostor se vyznačuje hustou sítí komunikací (výraznějších i méně výrazných), velkou rozmanitostí porostů (dobře průběžný les, hustníky, paseky i náletové porosty) i podrostu a velkým množstvím bodových kamenných (kameny, srázky atd.) a terénních (prohlubně, jámy, rýhy atd.) objektů vhodných pro stavbu tratí závodu štafet. Celý prostor protíná ve směru východ – západ hluboké a široké údolí s relativním převýšením cca do 80 m. Výskyt kamenných objektů je velmi intenzivní právě ve svazích tohoto údolí – kamenné srázy o výšce až několik metrů, kamenná pole, obtížně průběžná suťová pole atd. Na dně údolí se nachází polootevřený terén bývalé vojenské střelnice.
Závodní oblast: Všechny lesní prostory a jiné označené plochy kolem centra závodu a cesty z parkoviště jsou zakázaným prostorem pro všechny osoby přítomné na závodech. Závodníci do ní mohou vstupovat pouze v časovém intervalu mezi okamžikem startu a proběhnutím cílovou čarou (viz Pravidla čl. 11.5). Bezprostřední okolí divácké a sběrné kontroly je nepřístupné.
Systém ražení: Elektronický systém Sportident. Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.
!!!Důležité upozornění: při závodě nebude možné použít SI čipy řady 8 a 9!!!
Frekventované kontroly budou osazeny 2 stojany a 2 SI jednotkami (především rozběhové a některé uzlové kontroly). V případě poruchy jedné SI jednotky je závodník v tomto případě povinen použít druhou SI jednotku. Použití políček R1 až R3 na mapě pro mechanické ražení bude akceptováno v případě, že v době průchodu kontrolou nebude funkční ani jedna SI jednotka.
Mapa: Hůra (1:10000, E 5 m, stav jaro 2008, autor Petr Mareček, ISOM 2000, tisk na laserové tiskárně NORD servis Opava), formát A4 v mapníku. Mapy musí závodníci odhodit v doběhovém koridoru. Vydávány budou po vyhlášení vítězů.
Průběh závodu: Závodníci 1. úseků startují z vymezeného prostoru, kam se dostaví 4 minuty před startem své kategorie. Závodníci prvních úseků si na vstupu do tohoto prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip. Po startu jsou povinni absolvovat povinný úsek na začátek orientace v délce 300 m.
Závodník dobíhající od sběrné kontroly na předávku odhodí na označeném místě mapu, orazí cílovou kontrolu, poté předává dotykem rukou dalšímu úseku a vyčte si svůj čip. Závodníci dalších úseků si před vstupem do předávacího prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip. Vybíhající závodníci dalších úseků si sami berou ve výdejně map mapu s označením shodným se svým startovním číslem (mapa je na rubové straně označena číslem štafety lomeno číslem úseku). Poté pokračují povinným úsekem na začátek orientace.
Pořadí závodníků třetích úseků v cíli je dáno pořadím, v jakém proběhnou cílovou čarou. Cílová kontrola je umístěna až za cílovou čarou. Po proběhnutí cílovou čarou musí závodníci posledních úseků zachovat doběhové pořadí až do okamžiku vložení SI čipu do cílové jednotky.
Startovní čísla: Odběr startovních čísel při prezentaci, čísla si štafety nechávají na nedělní závod.
Počet teček = pořadí úseku.
Start 000: 11:00 hod.
Starty prvních úseků, předpokládané časy vítězů, parametry tratí: Viz samostatná tabulka.
Zdravotní služba: První pomoc v cíli.
Odpadky: Prosíme Vás o třídění odpadu. PET láhve a plastové kelímky vhazujte do označených pytlů.
WC: TOI-TOI v centru závodu.
Mytí: V centru závodu v umyvadlech.
Vyhlášení vítězů: 13:30 hod., budou vyhlášeny první tři štafety ve všech kategoriích.
Funkcionáři: ředitel: Karel Haas
hlavní rozhodčí: Václav Farář
stavba tratí: Petr Fencl
jury: Petr Baldrian, Petr Vítek, Tomáš Kalenský
Upozornění: Závody probíhají v CHKO Železné hory!!!
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB v OB a Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOB v roce 2008.
Časový limit: 190 minut
Uzavření cíle: Ve 14:30 hodin.
Tratě:
Kategorie délka převýšení počet kont. divácká->cíl start směrný čas
D14 3,0 km 80 m 14 3 - 6 min. 0 80 min.
D18 4,6 km 140 m 19 6 - 10 min. 10 105 min.
D21 5,2 km 180 m 17 6 - 10 min. 0 105 min.
D105 4,0 - 3,4 - 4,0 km 110 m 16 4 - 8 min. 10 105 min.
D140 3,3 - 2,5 - 3,3 km 80 m 12 - 15 3 - 6 min. 10 105 min.
H14 3,6 km 90 m 12 4 - 8 min. 5 80 min.
H18 5,4 km 190 m 19 6 - 10 min. 15 105 min.
H21 6,6 km 230 m 26 6 - 10 min. 5 120 min.
H105 5,4 - 4,5 - 5,4 km 170 m 19 - 23 6 - 10 min. 15 105 min.
H140 5,0 - 4,3 - 5,0 km 150 m 19 4 - 8 min. 20 105 min.
H165 4,2 - 3,5 - 4,2 km 130 m 17 6 - 10 min. 20 105 min.

Organizace shromaždiště - štafety

ČP štafet - planek


Odpoledne
HI-TEC sprint cup, 3. závod žebříčku A, veřejný závod

Centrum: Slatiňany, sportovní areál (fotbalový stadión)
Spolu s naším závodem budou ve sportovním areálu probíhat pravidelné fotbalové zápasy – od 14:45 hod hraje místní dorost s Chrastí, od 17 hod. áčko dospělých s béčkem Hlinska (1.B třída). Věříme, že se do velkého areálu společně vejdeme.
Parkování: Autobusy (poplatek 50 Kč) v ulici u fotbalového stadiónu.
Auta (poplatek 20 Kč) na soukromém pozemku Hřebčína Slatiňany na severovýchodě Slatiňan u silnice Slatiňany – Trpišov. Vzdálenost z parkoviště do centra 1000 m po fáborcích (zákaz vstupu mimo vyznačenou cestu – město Slatiňany, zámecký park a Vrchlického sady jsou závodní oblastí). Zákaz parkování na jiném než vyznačeném parkovišti!!!!
Dodržujte pokyny pořadatelů.
Prezentace: V centru závodu štafet v sobotu 24. 5. 2008 9:30 – 10:30 hod.; v centru závodu sprintu od 15:30 do 16:00 hod.
Budou kontrolovány doklady o provedených platbách!!!
Závodní oblast: Město Slatiňany, zámecký park, Vrchlického sady a jiné označené oblasti jsou zakázaným prostorem pro všechny osoby přítomné na závodech. Závodníci do ní mohou vstupovat pouze v časovém intervalu mezi okamžikem startu a proběhnutím cílovou čarou (viz Pravidla čl. 11.5).
Terén: „Třícharakterový“ závodní prostor – městská zástavba města Slatiňany + prostor zámeckého parku ve Slatiňanech + udržované i neudržované sadové a luční prostory kolem zámeckého parku ve Slatiňanech. Kromě městské zástavby (s minimálním převýšením) tvoří prostor celého závodu mírný svah (s relativním převýšením do 50 m) skloněný k severu až severovýchodu k městu Slatiňany a k řece Chrudimce. Na východním okraji a severním okraji je prostor závodu ohraničen hlavním silničním průtahem městem Slatiňany ve směru Chrudim – Žďár nad Sázavou. Na západním okraji je prostor závodu ohraničen místní komunikací z města Slatiňany k výletní restauraci „Monako“. V zámeckém parku se jedná o typicky parkový prostor s pískovými pěšinami, sekanými travnatými plochami, rozptýlenými osamocenými výraznými stromy (listnatými i jehličnatými), občasnými keři, skupinami keřů a dalšími parkovými objekty (lavičky, ploty, ohrady, zídky, parkové jezírko atd.). V sadových a lučních prostorech se jedná o sekané i nesekané travnaté plochy se samostatně stojícími ovocnými stromy a občasným výskytem bodových kamenných objektů (kameny, srázky atd.). Městský prostor je tvořen převážně sítí ulic nízké zástavby rodinných a bytových domů. Prostorem závodu v jeho „městské části“ v severojižním směru protéká řeka Chrudimka (šířka cca 20 – 50 m, hloubka cca 50 – 150 cm) překonatelná v prostoru závodu po třech mostech (na jiných místech není překonatelná).
Omezení běžeckého obutí: Nejsou dovoleny boty s hřeby, z důvodu omezení daných v zámeckém parku a při průběhu zámkem!!!!
Systém ražení: Elektronický systém Sportident. Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.
!!!Důležité upozornění: při závodě nebude možné použít SI čipy řady 8 a 9!!!
Mapa: Slatiňany (1:5000, E 2.5 m – změna proti rozpisu, kde byla uvedena E 2 m, stav jaro 2008, autor Petr Hranička, ISSOM 2007-česká verze, tisk ofsetem Silueta Pardubice), formát A4 v mapníku. Mapy musí závodníci odevzdat v cíli, vydávány budou v 18:30 hod.
Upozornění: V průběhu závodu je přísně zakázáno překonávat objekty, které jsou v mapě zakresleny mapovými značkami 201 Neschůdný sráz, 304.1 Nepřekonatelné vodní těleso, 521.1 Nepřekonatelná zeď, 524 Nepřekonatelný plot nebo ohrada, 526.1 Budova. Zakázáno je vstupovat i do prostorů vymezených mapovou značkou 528.1 Oblast se zakázaným vstupem dle ISSOM 2007. Neuposlechnutí těchto zákazů bude trestáno diskvalifikací!!
Zakázané prostory vymezené v mapě mapovou značkou 528.1 Oblast se zakázaným vstupem dle ISSOM 2007 jsou v terénu (zámeckém parku) rozpoznatelné buď pevným ohrazením (výběhy pro zvěř) nebo mobilní červenobílou páskou (záhony, čerstvě osázené plochy, vegetace náchylná k poškození) a jsou po celou dobu závodu hlídány pořadateli.
Zároveň nedoporučujeme překonávat oblasti hustého porostu – mapová značka 410 Porost: velmi obtížný běh (většinou jsou tyto plochy téměř neprostupné).
Startovní čísla: Samoobslužný odběr v prostoru startu pro kategorie D/H 16A, 18A, 20A a 21E.
Popisy kontrol: Samoobslužný odběr v centru závodu.
Start 000: 17:00 hod.
Vzdálenosti: Parkoviště aut – centrum závodu: 1100 m
Parkoviště autobusů – centrum závodu: 100 m
Centrum závodu – start: 1600 m
Centrum závodu – cíl: 0 m
Zdravotní služba: První pomoc v cíli.
Odpadky: Prosíme Vás o třídění odpadu. PET láhve a plastové kelímky vhazujte do označených pytlů.
WC: V centru závodu: TOI-TOI či v budově tělocvičny.
Mytí: V budově tělocvičny, bude značeno.
Vyhlášení vítězů: V 19:15 hod., vyhlášeno bude prvních šest závodníků v kategoriích D21E a H21E, první tři v kategoriích D16A, D18A, D20A, H16A, H18A a H20A.
Funkcionáři: ředitel: Karel Haas
hlavní rozhodčí: Václav Farář
stavba tratí: Zbyněk Štěrba, Petr Klimpl
jury: Petr Baldrian, Petr Vítek, Tomáš Kalenský
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB v OB a Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOB v roce 2008.
Časový limit: 40 minut
Uzavření cíle: V 19:30 hodin.
Tratě:
Kategorie délka převýšení počet kontrol
H21E 3,2 km 40 m 25
D21E 2,9 km 35 m 24
H16A 2,7 km 45 m 25
D16A 2,5 km 35 m 21
H18A 3,0 km 35 m 25
D18A 2,8 km 35 m 25
H20A 3,0 km 35 m 25
D20A 2,8 km 35 m 25
H21A 3,1 km 45 m 26
D21A 2,8 km 40 m 27
H21B 2,9 km 35 m 24
D21B 2,7 km 50 m 22
H35C 2,8 km 40 m 27
D35C 2,7 km 50 m 24
H45C 2,7 km 50 m 24
D45C 2,2 km 30 m 18
H55C 2,2 km 30 m 18
D55C 2,2 km 30 m 18
H12C 2,4 km 30 m 20
D12C 2,4 km 30 m 20
H14C 2,6 km 50 m 23
D14C 2,4 km 30 m 20
H18C 2,7 km 50 m 22
D18C 2,6 km 50 m 23
VIP 1,2 km 15 m 9

Organizace shromaždiště - sprint

ČP sprint - plánek


Poděkování
OK Lokomotiva Pardubice děkuje za ohromnou podporu a spolupráci při uspořádání „Dne orientačního běhu ve Slatiňanech“ následujícím subjektům:
Město Slatiňany
Město Chrudim
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, odštěpný závod Hřebčín Slatiňany
Národní památkový ústav, Státní zámek Slatiňany a Státní hipologické muzeum ve Slatiňanech
Sportovní klub Spartak Slatiňany
Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Nasavrky
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Železné hory
Skautské středisko Slatiňany

Plánek závodů

ČP - plánek

Přejeme Vám správný směr a mnoho úspěchů!!!!

Český pohár štafet a HI-TEC Český pohár ve sprintu - logo
HOME | LPU | BÉĎA | ČSOB | SLATIŇANY | NEDĚLNÍ ČPŠ (CHT)
CZECH ENGLISH

Novinky

Rozpis

Pokyny

Parametry tratí

Startovní listiny

Výsledky
   - štafety
   - sprint

Fotky

Ukázky terénu a map

Kontakt

Nedělní závod (CHT)

ČSOB Pojišťovna

Synthesia

Hovorka catering

Geovap

Aitcom

Racom

Český rozhlas Pardubice


Sponzoři ČSOB

HI-TEC

TK PLUS

Kooperativa

Gigasport

T-mapy

Žaket

TOI TOI

Hanácká kyselka

Časopis Orientační běh