Pokyny k mapovému překvapení

Letošní mapová překvapení jsou dvojího druhu. Jedna část se týká všech úseků a druhá jen 3. úseků:

  • Při tisku map třetích úseků se nám zavirovala tiskárna – místy chybí některé mapové značky, některé kontroly se ocitly nebezpečně blízko okraje mapy, ...
  • Všechny úseky absolvují po dokončení lesní trati a proběhnutí diváckého úseku trať v bludišti o rozměrech 15x15 metrů. Bludiště je postavené z ohradníků a „zdi“ jsou tvořeny „mlíkem“ nataženým mezi ohradníky. Je zakázáno „zdi“ jakkoli překonávat (přelézání, přeskakování, prolézání, podlézání) nebo přes „zdi“ razit kontroly. Dodržování budeme kontrolovat pořadatelem hlídajícím závodníky přímo v bludišti a přistižení hříšníci budou nemilosrdně diskvalifikováni.
  • Trať mapového překvapení – bludiště máte v mapníku na opačné straně než lesní trať (vedle čísla štafety a úseku). Na konci diváckého úseku lesní trati je start trati v bludišti. Vaším úkolem je absolvovat trať podle mapy při dodržení výše uvedených pravidel pro pohyb v bludišti. Z poslední kontroly trati v bludišti vede povinný úsek na předávku / do cíle (ve vyznačeném místě odhodíte mapu a pokračujete na předávku / do cíle). Kontroly v bludišti razíte do svého čipu stejně jako na lesní trati. Na mapě máte popisy, které obsahují jen kódy kontrol. I na tratích v bludišti je použita rozdělovací metoda (tratě v bludišti jsou farstované!!!) – kontrolujte si důkladně jakou kontrolu razíte! Chybějící kontrola nebo nesprávné pořadí kontrol znamená stejně jako v lese diskvalifikaci.
  • Z bludiště můžete během trati kdykoli vyběhnout ven (samozřejmě ne přes „zdi“); tzn. případná volba postupu mezi kontrolami v bludišti částečnou obíhačkou venkem bludiště a opětovným vběhnutím do něj je dovolená (bludiště má více vchodů a východů).
  • Kolem bludiště je instalována zástěna, která má divákům na shromaždišti zabránit vysledování pohybu závodníků v bludišti. Konstrukce zástěny není zakreslena v mapě.
  • Měřítko mapy bludiště neřešte.

pokyny ke stažení:
docx