Pokyny

Vítáme Vás už na 27. ročníku !!!

SHROMAŽDIŠTĚ
Areál sboru dobrovolných hasičů Krchleby v Brumbárově (50.0733767N, 16.2168328E). Příjezd po místní komunikaci od obce Krchleby ze silnice Choceň – Kostelec nad Orlicí. Veškerý les v okolí shromaždiště je prostorem závodu – zakázaným prostorem pro právě nezávodící. Rozbíhat se můžete po příjezdové cestě a parkovací louce. V hlavní budově areálu se bude prodávat pití, bude tam prezentace i reklamace vyčítání. Jsou tam i záchody, přednostně však využívejte ToiToiky na okraji louky u vstupu do areálu. Do budovy nevstupujte v botech s hřeby! Občerstvení – jídlo se bude prodávat v menší budově za lávkou. K převlékání použijte venkovní prostory, vlastní auta nebo oddílové stany. Lavičky a stolky slouží hlavně pro konzumaci občerstvení. Plánek shromaždiště včetně vyznačení startu, cíle a diváckého úseku bude k dispozici na webu Rodinných štafet a bude vyvěšen na shromaždišti.

PŘÍJEZD A PARKOVÁNÍ
Bez poplatku na louce do 100m od shromaždiště. Při příjezdu respektujte pokyny pořadatelů.

PREZENTACE
Otevřena 9.00 – 9.40. Na prezentaci obdržíte po zaplacení startovného v tradiční výši 150 Kč startovní čísla a zavírací špendlíky. Pokud budete měnit složení štafety nebo číslo čipu oproti nahlášené soupisce, oznamte změny při prezentaci.
Štafety, které nemají vlastní čipy pro všechny členy, dostanou na prezentaci zapůjčený čip pro závod za poplatek 30 Kč.

TERÉN
Porostově proměnlivý s různým stupněm průběžnosti, minimálním převýšením a hustou sítí cest. V údolíčkách je místy les podmáčený, rychlost běhu ojediněle snižuje borůvčí.

MAPA
Bludný kořen XXVII, měřítko mapy je pro všechny úseky 1:10000, ekvidistance je 5 metrů. Kódy a popisy kontrol jsou vytištěny na mapě. Mapa je vodovzdorně upravena, z druhé strany je označena číslem štafety a úsekem ve tvaru např. 26 / II.
Mapa je z roku 2019, v terénu jsou minimální změny oproti mapě.

RAŽENÍ
Elektronický systém SportIdent. Povinností všech závodníků je před startem vynulovat a zkontrolovat čip (1. úseky před vstupem do prostoru hromadného startu, další úseky před vstupem do předávkového území). Po doběhu do cíle musí závodník v co nejkratším čase provést vyčtení čipu v okně hlavní budovy areálu. Případné problémy na výpise mezičasů (diskvalifikace) řešte s pořadateli u vyčítání. Pokud v lese nebude některá kontrola při ražení vydávat ani světelný ani zvukový signál, oražte kleštičkami do mapy a oznamte to při vyčítání.
Pohlídejte si, jestli číslo SI čipu se kterým běžíte, souhlasí s číslem zadaným na soupisce!
Aby se běžcům na posledním úseku při bloudění nevybily jejich SIAC čipy, probíhá ražení všech kontrol klasicky v kontaktním režimu. U hromadného startu a před předávkou bude vedle nulování i krabička SIAC Off.

TRATĚ
Parametry letošních tratí (není započten úsek na mapový start a mapové překvapení, které ale tratě letos moc neprodlouží):
 • 1. úsek – 5,3 km, 80m převýšení, 17 kontrol – předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 35 minut
 • 2. úsek – 1,7 km, 25m převýšení, 6 kontrol – předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 15 minut
 • 3. úsek – 7,9 km, 130m převýšení, 23 kontrol - předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 45 minut
Povinné úseky:
 • Od hromadného startu 1. úseků nebo předávky na mapový start – 280 metrů
 • Od poslední lesní kontroly přes shromaždiště na start mapového překvapení – cca 100 metrů
 • Od poslední kontroly mapového překvapení na předávku / do cíle – cca 60 metrů

MAPOVÉ PŘEKVAPENÍ
Letos je přichystáno mapové překvapení pro všechny a bude popsáno ve speciálních pokynech.

PRŮBĚH ZÁVODU
Hromadný start 1. úseků je na okraji parkovací louky (viz plánek). Žádáme závodníky prvních úseků, aby se dostavili do vymezeného prostoru cca 5 minut před startem. Hromadný start proběhne v 10.00. Všichni závodníci musí při vstupu do prostoru hromadného startu na určeném místě vynulovat a zkontrolovat své čipy! Mapa je položena na zemi před závodníky, startuje se na signál pořadatelů. Ulití startu se trestá diskvalifikací. Na mapový start to je 280 metrů po žlutých fáborkách (mapový start je na kraji lesa), dávejte pozor – běží se po místní komunikaci, která je současně cyklostezkou a probíhá se kolem stavení.

První část trati je klasický lesní orienťák. Všechny úseky mají z poslední lesní kontroly povinný divácký úsek na start mapového překvapení (viz plánek). Po absolvování mapového překvapení dobíhají povinným úsekem (na vyznačeném místě odhazují mapu) na předávku / do cíle. Odhadovaný čas strávený na mapovém překvapení je 2 a více minut. Hlídejte si průběh na divácké kontrole! Po průběhu závodníka Vaší štafety se připravte na předávku!

V prostoru předávky závodníci nejprve orazí cílovou kontrolu (před ní bude na zemi vyznačena cílová čára, na které se bude rozhodovat o pořadí na doběhu 3. úseků), poté dotykem předají štafetu dalšímu úseku a co nejdříve se odeberou k vyčtení čipu v okně budovy. Vybíhající závodník běží povinným úsekem k mapovému startu (vyznačen žlutými fáborky), dávejte pozor – běží se po místní komunikaci, která je současně cyklostezkou a probíhá se kolem stavení, kde si v místě výdeje map na okraji lesa odebere svoji mapu (zkontrolujte si důkladně číslo štafety a úsek!!! – mapy pro druhé úseky jsou na spodní šňůře, pro třetí úseky na horní) a pokračuje na mapový start.

Čas hromadného startu dosud neodstartovaných závodníků bude vyhlášen rozhlasem (cca ve 12.00). Předpokládaný čas vyhlášení výsledků je ve 13.00 (také bude upřesněno rozhlasem, uvidíme jestli se někdo do té doby z 3. úseku vrátí :-) ). Výdej map po závodě bude vyhlášen (po hromadném startu 2. a 3. úseků).

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
vyhlašují se následující kategorie:
 • 1. - 3. štafeta v kategorii LPU
 • 1. - 3. štafeta v kategorii OPEN
 • 1. štafeta MIX
 • 1. - 3. nejlepší ryze ženská rodinná štafeta
 • nejmladší účastník samostatně absolvující trať
 • nejstarší účastník samostatně absolvující trať
 • absolutně poslední štafeta (její členové většinou vyhlášení nestíhají a cena se předává při doběhu posledního člena štafety)
Startovné je po odečtení nákladů jednou polovinou určeno na ceny a druhá polovina je věnována Nadaci pro transplantaci kostní dřeně.

DALŠÍ
Do vnitřních prostor budovy u hřiště nevstupujte prosím v botách s hřeby ani v jakýchkoliv špinavých botách.

V areálu shromaždiště udržujte pořádek a odpadky odhazujte do připravených pytlů!

PODĚKOVÁNÍ
Moc děkujeme všem níže uvedeným za nezištnou a skvělou pomoc při uspořádání letošního ročníku Rodinných štafet:
 • oddílu VAM za poskytnutí prostoru a mapy
 • správci lesů vlastníka pana Františka Kinského za souhlas s uspořádáním závodu
 • obci Krchleby a sboru dobrovolných hasičů Krchleby za poskytnutí zázemí pro shromaždiště a parkování
 • všem našim skvělým kamarádům z týmu pořadatelů Rodinných štafet.
Kipli & Karlos

pokyny ke stažení:
pdf