Rozpis

RODINNÉ ŠTAFETY 2023
30. ROČNÍK NEOFICIÁLNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

DATUM: neděle 22. října 2023
MÍSTO: areál rekreačního střediska Tramtáryje v Horním Jelení (GPS 50.0518186N, 16.0716019E)
MAPA: Bludný kořen 30 a možná ještě některé další mapařské výtvory; všechny různého stáří, měřítka a kvality
TERÉN: převážně rovinatý (max. výškový rozdíl 20 metrů), s hustou sítí cest a průseků, porostově členitý
ČASOVÝ PROGRAM: hromadný start 1. úseků v 10.00 na shromaždišti, vyhlášení výsledků přibližně ve 13.00

KATEGORIE:
  • Rodinné štafety LPU - štafety rodinných příslušníků složené ze 3 členů, z nichž je alespoň jeden členem klubu OK Lokomotiva Pardubice; štafeta musí být složena ze členů jedné rodiny spřízněných nejdále „do 2. kolena“ a členové štafety musí být alespoň ze dvou věkových generací rodiny
  • Rodinné štafety Open - štafety složené ze 3 členů jedné rodiny z kteréhokoliv místa na světě; štafeta musí být složena ze členů jedné rodiny spřízněných nejdále „do 2. kolena“ a členové štafety musí být alespoň ze dvou věkových generací rodiny
  • Mix štafety – otevřené tříčlenné štafety složené libovolným způsobem
  • Při vyhlašování jsou navíc odměněni: nejlepší ryze ženská rodinná štafeta, nejmladší a nejstarší účastník samostatně absolvující trať, absolutně poslední štafeta (její členové většinou vyhlášení nestíhají a cena jim bývá předávána okolo 17. hodiny podvečerní), po vyhlášení tradičně rozhazovány do vzduchu drobné dárky pro všechny
DÉLKY A CHARAKTERISTIKA ÚSEKŮ:
  1. úsek – cca 5 km; orientačně i fyzicky středně náročný – vhodný pro občasné orientační běžce, třeba i se začínajícím pivním bříškem
  2. úsek – cca 3 km; orientačně i fyzicky naprosto nenáročný – vhodný pro začínající malé i velké orientační běžce nebo i pro naprosté laiky v tomto krásném sportu
  3. úsek – cca 8 km; orientačně i fyzicky nesmírně náročný a naprosto zdrcujícně vyčerpávající – vhodný pro opravdu silné povahy, kteří se nebojí takových věcí, jako je bivakování ve volné přírodě, brodění dravé řeky apod.
STARTOVNÉ: 200,- Kč za štafetu – hradí se až na prezentaci; veškeré startovné je jednou polovinou určeno na báječné ceny pro nejlepší štafety a jedna polovina vybraného startovného je věnována Nadaci pro transplantaci kostní dřeně
INFORMACE: na https://lpu.cz/rod23/ - odkaz najdete i na „Jak to vidí Béďa“
PŘIHLÁŠKY: nejpozději do neděle 15. října 2023 výhradně e-mailem na adresu: rodinne_stafety@volny.cz

Těšíme se zase na Vaši účast a přejeme příjemné orienťácké zážitky z lesů v okolí Horního Jelení!
Centrum je stejné jako loni, ale mapa, mapová překvapení a zážitky budou nové!

Velké poděkování patří vlastníkům lesa - Lesům ČR, obci Veliny a Lesní správě Bubna za povolení uspořádání akce a vlastníkům rekreačního zařízení spolku Proti proudu za poskytnutí zázemí pro shromaždiště závodu.

Kipli & Karlos

rozpis ke stažení:
docx, pdf