Pokyny pro účastníky

O POHÁR ČSOB POJIŠŤOVNY A PARDUBICKÉHO PŮLKONĚ

Žebříček B-Čechy v orientačním běhu 2015 (1. a 2. závod)
Veřejný závod štafet v orientačním běhu
Ctětín, Vranov, 2. - 3. 5. 2015

Datum konání: Sobota 2. 5. 2015 závod na klasické trati
Neděle 3. 5. 2015 závod na krátké trati
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Pořádající subjekt: OK Lokomotiva Pardubice (LPU)
Shromaždiště: Louka v osadě Vranov, obec Ctětín (N 49°49.01748', E 15°50.24967'), možnost postavení klubových stanů
Prezentace: V centru závodu:
sobota 9:30 – 11:15 hod.
neděle 8:30 – 9:15 hod.
Parkování: Auta na vyhrazené louce (parkovné 20 Kč/1 den); autobusy na autobusové zastávce na začátku osady Vranov; dbejte při příjezdu od Nasavrk o-šipek a dále pak pokynů pořadatelů!!!
Vzdálenosti: parkoviště aut – centrum 200 m
parkoviště busů – centrum 800 m
centrum – cíl 0 m
centrum – start sobota 300 m (modrobílé fáborky)
centrum – start neděle 300 m (modrobílé fáborky)
Mapy: Sobota: Sobota: kategorie DH16 – 21 Vranov měřítko 1:15000, E = 5 m; ostatní kategorie: Oběšinka 1:10000, E = 5 m; mapový klíče ISOM 2000, stav duben 2015, autoři Petr Mareček, Martin Kratochvíl a Jan Picek; mapy jsou v mapníku; laserový tisk map Silueta.
Neděle: všechny kategorie Hladký les měřítko 1:10000, E = 5 m; mapový klíče ISOM 2000, stav duben 2015, autor Petr Mareček; mapy jsou v mapníku; laserový tisk map Silueta.
Zvláštní mapové značky:
zelený křížek – vývrat
zelené kolečko – výrazný strom
hnědý křížek – plošinka
černé kolečko – kovová tyč
černý křížek – jiný umělý objekt
Terén: Les pouze s mírným převýšením (460 – 580 m n. m.), v části hustníky (snížená viditelnost), v části čistý les, těžká podložka, vodoteče, četné komunikace, různorodá vegetace, v části rozbitý terén – pozůstatky po těžbě kamene (část terénu na předchozí mapě Hladký les z roku 2003).
Zakázané prostory: Veškeré lesní prostory, kromě pořadatelem vyznačených cest na start, jsou zakázaným prostorem; zákaz vstupu do oblastí ohraničených mapovými značkami 522.0 ("plot"); 524.0 ("vysoký plot"); 709.0 („nepřístupná oblast“) a na osázené paseky – porušení zákazu znamená diskvalifikaci.
Popisy kontrol: Každý závodník si vyzvedne na shromaždišti piktogramy své tratě.
Ražení: Elektronické – SportIdent; v případě selhání SI jednotky jsou na mapě políčka R.
Start: Intervalový; start 00 v sobotu v 12:00 hod., start 00 v neděli v 10:00 hod.; organizace startu: závodník vstupuje do prvního koridoru 3 minuty před svým startem, při průchodu startovními koridory je povinen si vymazat a zkontrolovat čip; mapu si bere po startu.
Cíl: V centru; závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a je povinen si bezprostředně po doběhu vyčíst čip v cílovém prostoru; mapy se odevzdávají v cíli. Výdej map - sobota: 15:30 hod.; neděle: 13:00 hod.
Časový limit: Sobota – 150 minut; neděle – 80 minut.
Občerstvení: Sobota: na trati (voda) a v cíli (voda, šťáva); neděle: v cíli (voda, šťáva).
WC: TOI-TOI v centru, na startu nejsou.
Mytí: V centru – umyvadla, resp. rybník.
Zdravotní služba: V cíli zajišťuje lékař.
Výsledky: Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru; konečné oficiální výsledky na www stránkách http://lpu.cz/zb15.
Vyhlášení výsledků: V sobotu v 17:00 hod., v neděli v 13:30 hod.; vyhlášeni budou po oba dny závodníci na 1. – 3. místě v kategoriích D12C, D14B, D16B, D18B, D20B, D21A, H12C, H14B, H16B, H18B, H20B, H21A; vítězové v kategoriích: D10N, D10C, D21B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B, D70B, D75B, H10N, H10C, H21B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B. Ostatní kategorie (H21C, D21C, P, T a HDR) se nevyhlašují.
Prodej občerstvení: V centru stánkový prodej.
Ubytování: Dle přihlášek, informace dostanou ubytovaní na ubytovacích poukazech. Prosíme, dodržujte na ubytovnách pořádek, dbejte pokynů ubytovatelů.
Na shromaždišti nelze ze soboty na neděli přenocovat!
Protesty: Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu Adam Zitka, Závodu míru 1883, 53002 Pardubice (sobota), resp. Václav Farář, Bartoňova 833, 53012 Pardubice (neděle).
Jury: Sobota: Tomáš Matras, Alena Rosecká, Aleš Richtr.
Neděle: Marie Dlouhá, Milan Borovička, Karel Rambousek.
Upozornění: Závody probíhají v CHKO Železné hory, prosíme závodníky, aby udržovali pořádek v lese i na shromaždišti!!!
V lese může lokálně probíhat likvidace vývratů a polámaných stromů. Prosíme závodníky, aby nevstupovali do těchto míst.
Do školky „odkládejte“ děti pouze na nezbytně nutnou dobu.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Funkcionáři: ředitel závodu Dušan Stránský
hlavní rozhodčí sobota Adam Zitka
hlavní rozhodčí neděle Václav Farář
stavitel tratí sobota Petr Fencl
stavitel tratí neděle Jan Kaplan

Poděkování partnerům a sponzorům závodu:
Generální sponzor: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Sponzoři: Aitcom s.r.o., Statutární město Pardubice, Hovorka catering s.r.o.; GEOVAP, spol. s r.o. Pardubice; Silueta Pardubická tiskárna s.r.o., STENO CZ s.r.o., JKD SPED s.r.o., O-RUN s.r.o., PROXIM s.r.o.

Partneři Českého svazu orientačních sportů: TOI TOI, T-mapy, Žaket, H.S.H. sport, Equica, Trimtex.

Pořadatelé děkují všem majitelům lesa a luk za souhlas s pořádáním těchto závodů.
Velké poděkování patří i obci Ctětín a i všem občanům této obce za pomoc při organizování tohoto závodu a za jejich toleranci v průběhu závodu.


Pokyny ke stažení
pdf, doc