Rozpis

O POHÁR ČSOB POJIŠŤOVNY
A PARDUBICKÉHO PŮLKONĚ (42. ročník)

Žebříček B-Čechy v orientačním běhu 2015 (1. a 2. závod)
veřejný závod v orientačním běhu

Datum konání: Sobota 2. 5. 2015 závod na klasické trati
Neděle 3. 5. 2015 závod na krátké trati
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Pořádající subjekt: OK Lokomotiva Pardubice (LPU)
Shromaždiště: Ctětín, osada Vranov (N 49°49.01748', E 15°50.24967')
Prezentace: V centru závodu:
sobota 9:30 – 11:15 hod.
neděle 8:30 – 9:15 hod. (pouze změny a dohlášky)
Kategorie: D14B, D16B, D18B, D20B, D21A, D21B, D21C, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B, D70B, D75B
H14B, H16B, H18B, H20B, H21A, H21B, H21C, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B
D10N, D10C, D12C, H10N, H10C, H12C
HDR, P, T
P – jednoduchá trať pro příchozí
T – mapově náročnější tréninková trať
Přihlášky: Do 16. 4. 2015 v IS ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz); neregistrovaní a cizinci na e-mail lpu@vco-ob.cz (elektronická přihláška je platná po potvrzení příjmu).
Po termínu jen dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad.
Vklady: D21A, D21B, D21C, H21A, H21B, H21C: klasická trať 200 Kč, krátká trať 170 Kč
D60B a výše, H60B a výše, T: klasická trať 130 Kč, krátká trať 120 Kč
D14B, H14B: klasická trať 100 Kč, krátká trať 100 Kč
D10N, D10C, D12C, H10N, H10C, H12C, HDR, P: klasická i krátká trať 60 Kč
ostatní kategorie: klasická trať 180 Kč, krátká trať 160 Kč
Závodníci přihlášení po termínu platí dvojnásobný vklad (mimo P a HDR).
Úhrada: v termínu přihlášek na účet pořadatele č. 1069724001/5500, VS 05xxxx, přičemž xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS 2015.
Vzdálenosti: parkoviště – shromaždiště 600 m
shromaždiště – start do 2000 m
shromaždiště – cíl 0 m
Mapy: Sobota (klasická trať): pro kategorie H/D16 – 21 1:15000, E = 5m; pro ostatní kategorie 1:10000, E = 5m.
Neděle (krátká trať): 1:10000, E = 5 m.
Mapy na oba dny připravili Petr Mareček a Martin Kratochvíl (www.omapy.cz), stav březen 2015, mapový klíč ISOM 2000; po oba dny budou mapy vodovzdorně upravené.
Terén: Les pouze s mírným převýšením (460 – 580 m n. m.), v části hustníky (snížená viditelnost), v části čistý les, těžká podložka, vodoteče, četné komunikace, různorodá vegetace, v části rozbitý terén – pozůstatky po těžbě kamene (část terénu na předchozí mapě Hladký les z roku 2003).
Start: Intervalový – sobota 12:00 hod., neděle 10:00 hod.
Systém ražení: SPORTident – možnost zapůjčení SI-čipu za 40 Kč/den
Hlavní funkcionáři: Ředitel závodu: Dušan Stránský
Hlavní rozhodčí: sobota: Adam Zitka, R1
neděle: Václav Farář, R1
Stavba tratí: sobota: Petr Fencl, R2
neděle: Jan Kaplan, R2
Protesty: Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu Adam Zitka, Závodu míru 1883, 53002 Pardubice (sobota), resp. Václav Farář, Bartoňova 833, 53012 Pardubice (neděle).
Informace: http://lpu.cz/zb15; e-mail: lpu@vco-ob.cz
Dušan Stránský tel. 721622374
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2015
Ubytování: Pořadatel zajišťuje pouze v tělocvičně s vlastními spacími pytli v Chrudimi a Nasavrkách (80 Kč/os/noc), nutno objednat spolu s přihláškou.
Kontakty na možnosti ubytování na lůžku budou na stránce závodu.

Tento rozpis schválila soutěžní komise sekce OB ČSOS dne 12. 1. 2015

Adam Zitka Václav Farář Dušan Stránský
hlavní rozhodčí sobota hlavní rozhodčí neděle ředitel závodu

Rozpis ke stažení
pdf, doc