Pokyny pro účastníky

Žebříček B-Čechy v orientačním běhu 2017 (5. a 6. závod)
Veřejný závod v orientačním běhu
Litošice, 17. - 18. 6. 2017

Datum konání: Sobota 17. 6. 2017 závod na klasické trati
Neděle 18. 6. 2017 závod na krátké trati
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Pořádající subjekt: OK Lokomotiva Pardubice (LPU)
Shromaždiště: Litošice (49.9826853N, 15.5116794E), možnost postavení klubových stanů.
Prezentace: V centru závodu:
sobota 9:30 – 11:15 hod.
neděle 8:30 – 9:15 hod.
Parkování: Auta na louce u shromaždiště (parkovné 20 Kč/den); autobusy v obci podle pokynů pořadatelů.
Vzdálenosti: parkoviště aut – centrum 200 m
parkoviště busů – centrum 200 m
centrum – cíl 200 m
centrum – start sobota 800 m (modrobílé fáborky), bez převýšení
centrum – start neděle 700 m (modrobílé fáborky), bez převýšení
Mapy: Sobota: Litocha – kategorie DH16 – 21 měřítko 1:15000, E = 5 m; ostatní kategorie: 1:10000, E = 5 m; mapový klíč ISOM 2000, stav květen 2017, autoři Petr Mareček, Matěj Píro a Zdeněk Rajnošek; mapy jsou v mapníku.
Neděle: Vlčí skála – všechny kategorie měřítko 1:10000, E = 5 m; mapový klíč ISOM 2000, stav květen 2017, autor Petr Mareček; mapy jsou v mapníku.
Zvláštní mapové značky:
zelený křížek – vývrat
zelené kolečko – výrazný strom
hnědý křížek – plošinka
černé kolečko – kovová tyč
černý křížek – jiný umělý objekt
Terén: Převážnou částí prostoru je rovinatý smíšený les, kde převažuje porost borovice. Průběžnost lesa je velice rozdílná. Najdou se rozsáhlejší "hustníkové" partie, ale i velké plochy čistého průběžného lesa protkaného pravidelnou obdélníkovou sítí komunikací. Některé části lesa jsou zpestřeny zajímavými terénními tvary, z nichž některé vznikly po povrchové těžbě chvaletické žuly, vápence a minerálů. Na JZ se tato rovinatá část ostře svažuje a tvoří typický svah Železných hor (Starohory). Na hraně tohoto svahu vystupují na povrch nevysoké skalky. Na pár místech se svah zařezává do plošiny hlubšími údolími.
Část terénu je na předchozích mapách Pelíšek (1991) a V zádušním (1979).
Zakázané prostory: Veškeré lesní prostory, kromě pořadatelem vyznačených cest na start, jsou zakázaným prostorem; zákaz vstupu do oblastí ohraničených mapovými značkami 522.0 ("plot"); 524.0 ("vysoký plot"); 709.0 („nepřístupná oblast“) a na osázené paseky – porušení zákazu znamená diskvalifikaci.
Přístup na poslední kontrolu není dovolen (závodníky lze sledovat při doběhu pouze na louce).
Popisy kontrol: Každý závodník si vyzvedne na shromaždišti piktogramy své tratě.
Ražení: Elektronické – SportIdent; v případě selhání SI jednotky jsou na mapě políčka R.
Start: Intervalový; start 00 v sobotu v 12:00 hod., start 00 v neděli v 10:00 hod.
Organizace startu: závodník vstupuje do prvního koridoru 3 minuty před svým startem. V prvním koridoru provede vymazání dat čipu. Ve druhém koridoru musí provést kontrolu vymazání dat čipu a to nejdříve 2 minuty před svým startem. Mapu si bere po startu.
Pro kategorie HDR, P a T je zvláštní koridor se startovací krabičkou, příchod na start libovolný do startovního času 150.
Cíl: V centru; závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a je povinen si bezprostředně po doběhu vyčíst čip v cílovém prostoru; mapy se odevzdávají v cíli. Výdej map za oba dny bude v neděli po 12:45 hod.
Časový limit: Sobota – 150 minut; neděle – 80 minut.
Občerstvení: Sobota: na trati (voda) a v cíli (voda, šťáva); neděle: v cíli (voda, šťáva).
WC: TOI-TOI v centru, na startu nejsou.
Mytí: V centru – umyvadla.
Zdravotní služba: V cíli zajišťuje zdravotník.
Výsledky: Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru; konečné oficiální výsledky na www stránkách http://lpu.cz/zb17 a v IS ORIS.
Vyhlášení výsledků: V sobotu v 16:30 hod., v neděli v 13:30 hod.; vyhlášeni budou po oba dny závodníci na 1. – 3. místě v kategoriích D10N, D10C, D12C, D14B, D16B, D18B, D20B, D21A, H10N, H10C, H12C, H14B, H16B, H18B, H20B, H21A; vítězové v kategoriích D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B, D70B, D75B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B.
Prodej občerstvení: V centru zajišťuje Hospůdka v Litošicích (pan Jaroslav Kuba).
Ubytování: Dle přihlášek, informace dostanou ubytovaní na ubytovacích poukazech. Prosíme, dodržujte pořádek na ubytovnách v Přelouči a v Cholticích, dbejte pokynů ubytovatelů.
Na shromaždišti nelze ze soboty na neděli přenocovat!
Protesty: S vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu (sobota Petr Klimpl, neděle Adam Zitka).
Jury: Sobota: Radim Ondráček, Petr Vítek, Tomáš Matras.
Neděle: Milan Venhoda, Zdeněk Koč, Jiří Cabrnoch.
Upozornění: V průběhu závodu se přebíhá málo frekventovaná silnice 3. třídy, která prochází také okolím centra. Dbejte zvýšené opatrnosti (auto má přednost!).
Do školky „odkládejte“ děti pouze na nezbytně nutnou dobu.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Funkcionáři: ředitel závodu Dušan Stránský
hlavní rozhodčí sobota Petr Klimpl
hlavní rozhodčí neděle Adam Zitka
stavitel tratí sobota Petr Zvěřina
stavitel tratí neděle Petr Fencl

Poděkování partnerům a sponzorům závodu:
Záštita nad akcí: Pardubický kraj, radní pro sport René Živný
Sponzoři: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Aitcom s.r.o., STENO CZ s.r.o., Andone s.r.o., PROXIM s.r.o., Sinpol, s.r.o.

Poděkování majitelům lesa: Konání obou závodů umožnili majitelé lesů, především Enlino a. s., Lesy České republiky, s. p. a Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r. o. a další soukromí majitelé a obce.
Velké poděkování patří Liponova, a.s. (majitel a nájemce louky), obci Litošice a i všem občanům této obce za pomoc při organizování tohoto závodu a za jejich toleranci v průběhu závodu.


Pokyny ke stažení
pdf, doc