Rozpis

Žebříček B-Čechy v orientačním běhu 2017 (5. a 6. závod)
veřejný závod v orientačním běhu

Datum konání: Sobota 17. 6. 2017 závod na klasické trati
Neděle 18. 6. 2017 závod na krátké trati
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Pořádající subjekt: OK Lokomotiva Pardubice, spolek (LPU)
Shromaždiště: Litošice (49.9826853N, 15.5116794E)
Prezentace: V centru závodu:
sobota 9:30 – 11:15 hod.
neděle 8:30 – 9:15 hod. (pouze změny a dohlášky)
Kategorie: D14B, D16B, D18B, D20B, D21A, D21B, D21C, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B, D70B, D75B
H14B, H16B, H18B, H20B, H21A, H21B, H21C, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B
D10N, D10C, D12C, H10N, H10C, H12C
HDR, P, T
P – jednoduchá trať pro příchozí
T – mapově náročnější tréninková trať
Přihlášky: Do 4. 6. 2017 v IS ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz); neregistrovaní a cizinci na e-mail lpu@vco-ob.cz (elektronická přihláška je platná po potvrzení příjmu).
Po termínu jen dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad.
Vklady: D21A, D21B, D21C, H21A, H21B, H21C: klasická trať 200 Kč, krátká trať 170 Kč
D60B a výše, H60B a výše, T: klasická trať 130 Kč, krátká trať 120 Kč
D14B, H14B: klasická trať 100 Kč, krátká trať 100 Kč
D10N, D10C, D12C, H10N, H10C, H12C, HDR, P: klasická i krátká trať 60 Kč
ostatní kategorie: klasická trať 180 Kč, krátká trať 160 Kč
Závodníci přihlášení po termínu platí dvojnásobný vklad (mimo HDR a P).
Úhrada: v termínu přihlášek na účet pořadatele č. 1069724001/5500, VS 06xxxx, přičemž xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS 2017.
Vzdálenosti: parkoviště – shromaždiště do 500 m
shromaždiště – start do 2000 m
shromaždiště – cíl 0 m
Mapy: Sobota (klasická trať): pro kategorie H/D16 – 21 1:15000, E = 5m; pro ostatní kategorie 1:10000, E = 5m.
Neděle (krátká trať): 1:10000, E = 5 m.
Mapy na oba dny připravil Petr Mareček (http://www.omapy.cz), stav květen 2017, mapový klíč ISOM 2000; po oba dny budou mapy vodovzdorně upravené.
Terén: Rovinatý les s jedním svahem, porostově velmi různorodý (část terénu na předchozích mapách Pelíšek z roku 1991 a V zádušním z roku 1979).
Start: Intervalový – sobota 12:00 hod., neděle 10:00 hod.
Systém ražení: SPORTident – možnost zapůjčení SI-čipu za 40 Kč/den
Hlavní funkcionáři: Ředitel závodu: Dušan Stránský
Hlavní rozhodčí: sobota: Petr Klimpl, R1
neděle: Adam Zitka, R1
Stavba tratí: sobota: Petr Zvěřina, R2
neděle: Petr Fencl, R2
Protesty: Písemně doložené vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu Petr Klimpl, Palackého třída 2547, 530 02 Pardubice (sobota), Adam Zitka, Závodu míru 1883, 53002 Pardubice (neděle).
Informace: http://lpu.cz/zb17; e-mail: lpu@vco-ob.cz
Dušan Stránský tel. 721622374
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2017
Ubytování: Pořadatel zajišťuje pouze v tělocvičně s vlastními spacími pytli (80 Kč/os/noc), nutno objednat spolu s přihláškou.
Kontakty na možnosti ubytování na lůžku jsou na webové stránce závodu.

Tento rozpis schválila soutěžní komise sekce OB ČSOS dne 15. 2. 2017

Petr Klimpl Adam Zitka Dušan Stránský
hlavní rozhodčí sobota hlavní rozhodčí neděle ředitel závodu

Rozpis ke stažení
pdf, doc