Pokyny a informace

CENA VÝCHODNÍCH ČECH V ORIENTAČNÍM BĚHU 2019


PARTNER CVČ 2019
Pardubický kraj


34. ročník 3-denních závodů CENA VÝCHODNÍCH ČECH se koná v Pardubickém kraji, centrem je louka u rekreačního střediska Krasnice, z které jsou dosažitelné všechny tři etapy. Přejeme Vám mnoho úspěchů v lese i dobrou zábavu.

Organizační zajištění:
Ředitelka závodu: Pavla Švíglerová
Hlavní rozhodčí: Karel Haas
Stavba tratí: E1 – Jan Žák
E2 – Martin Roudný, Petr Fencl
E3 – Vladimír Lučan

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Centrum závodu: Krasnice, louka u rekreačního střediska Krasnice (49.9936697N, 15.5009997E)
Příjezd do centra: Příjezd do centra je jednosměrný, je značen ze začátku obce Litošice (viz plánek). Do centra nelze přijíždět přes Krasnici.
Parkování: V centru na louce podle pokynů pořadatelů. Poplatek za parkování: 50 Kč za všechny 3 dny (20 Kč/den).
Prezentace: pátek 30. 8. 10:00 – 14:00 hod.
sobota 31. 8. 8:30 – 9:00 hod.
neděle 1. 9. 8:30 – 9:00 hod.
Informační kancelář bude otevřena podle potřeby v místě prezentace.
Ubytování: Stanový kemp na louce – vyhrazena místa pro stany a místa pro auta, mobilní WC, pitná voda, mytí, sprchy. Zákaz kopání jam a rozdělávání ohňů (otevřený oheň – i vařiče – nelze rozdělávat blíže než 50 m od lesních porostů).
Kemp bude otevřen v pátek 30. 8. od 9:00 hodin a uzavřen v neděli 1. 9. v 14:00 hodin. Cena ubytování v kempu je 200 Kč/osoba/pobyt. Noční klid 22:30 – 6:30 hod.
Ubytovaní obdrží na prezentaci pásku, kterou se budou prokazovat při případné kontrole.
Stravování: Prodej občerstvení v centru zajišťuje Rekreační středisko Krasnice a Kafetérie. Prodejní doba: Pá 11:00 – 22:00, So 7:30 – 22:00, Ne 7:30 – 14:00.
WC: V centru mobilní záchody.
E1 a E3: na startu etap záchody nejsou.
E2: mobilní záchody cestou na start.
Mytí: V centru sprchy (pátek: 16:00 – 20:00; sobota 11:30 – 15:00 a 18:00 – 20:00; neděle 10:30 – 13:00), koryta s užitkovou vodou.
Pitná voda ve speciální nádrži.
Prosíme šetřit s vodou, dovážíme ji do centra ze vzdálenosti 6 km!
Popisy kontrol: Piktogramy – odběr samoobsluhou v centru.
Časový limit: 80 minut v E1, 130 minut v E2 a 100 minut v E3 pro všechny kategorie.
Systém ražení: SportIdent (krabičky budou nastaveny do bezkontaktního ražení).; při poruše SI použijte náhradní mechanické ražení (bude kontrolováno v cíli). Čipy možno zapůjčit v informační kanceláři (na celé závody za 60 Kč, na jeden den za 40 Kč), ztráta zapůjčeného čipu 800 Kč.
Kategorie: HDR (kategorie pro rodiče s dětmi – linie), P (příchozí) a OPEN (trénink): Startovní čas si účastníci těchto kategorií volí sami, je nutné, aby odstartovali do startovního času 100! Na startu budou odstartováni za pomoci startovací krabičky.
H10N, D10N D10N (kategorie pro závodníky bez doprovodu – linie): Závodníci razí kontroly zakreslené v mapě. K dispozici mají kódy i popisy kontrol.
Mapy: Měřítko 1:10000; mapový klíč ISOM 2000, E = 5 m. Mapy jsou vytištěny na voděodolném papíru Pretex. Mapy se v cíli neodevzdávají, pořadatelé žádají o dodržování fair play.
Terén: Rovinatý až mírně zvlněný terén, kde jsou různorodé porostové detaily, místy se sníženou průchodností. V lese se díky kůrovci a suchu dost kácí, změny jsme se snažili při stavbě tratí zachytit do mapy.
Protesty: Protesty je možné podávat hlavní rozhodčí s vkladem 400 Kč.
Jury: Petr Vítek, Jaroslav Strachota, Petr Voborník
Školka: Bude otevřena po celou dobu závodu na shromaždišti etapy. Pro děti budou k dispozici hračky a stan pro případ špatného počasí.
První pomoc: Zdravotník je v centru.
Výsledky: Budou vyvěšovány v centru, je možno je sledovat i on-line https://liveresultat.orientering.se.
Vyhlášení vítězů: Celkové výsledky budou vyhlášeny ve všech kategoriích po skončení 3. etapy (předpokládaný čas ve 13:00 hod.).
Počty vyhlašovaných:
prvních 6: D10C, D12A, D14A, D21A, H10C, H12A, H14A, H21A
první 3: D10N, D16B, D18B, D35B, D45B, D55B, D65B, H10N, H16B, H18B, H35B, H45B, H55B, H65B, H75B
první: D21C, D35C, D45C, D55C, H21C, H35C, H45C, H55C
všichni závodníci v HDR dostanou sladkou odměnu
nevyhlašují se: T, P
Po skončení vyhlášení vítězů bude slosována tombola cen pro účastníky – ceny je nutné osobně vyzvednout!
Doprovodný program: Sobotní večer bude v 19:00 hod. v sále rekreačního střediska konat "Večer orientačních písní" v podání členů a přátel pořadatelského klubu LPU. Délka cca 60 minut.
Upozornění: Všichni závodníci se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí.
Nenechávejte cenné věci ve stanech; pořadatel neručí za případné ztráty.
Vstup do budovy rekreačního střediska je možný pouze pro ubytované!

ÚDAJE O ZÁVODECH

E1 – PÁTEK 30. 8. 2019 – krátká trať

Vzdálenosti: Parkoviště – centrum ... 0,2 km
Centrum – start ... 0,7 km, bez převýšení (modrobílé fáborky)
Centrum – cíl ... 0,6 km
Start a cíl jsou blízko u sebe
Start: 000 = 15:00 hod. (intervalový start)

E2 – SOBOTA 31. 8. 2019 – klasická trať

Vzdálenosti: Parkoviště – centrum ... 0,2 km
Centrum – start ... 1,7 km, převýšení 25 m (modrobílé fáborky)
Centrum – cíl ... 1,5 km
Start: 000 = 9:30 hod. (intervalový start)
Informace: Na start a z cíle vede společná cesta, po 1.3 km budou mobilní WC, po dalších 200 m je cíl, za dalších 200 m je pak start. Cestou se přechází silnice 3. třídy – dbejte zvýšené opatrnosti, jezdí se tam dost rychle.
Čipy se vyčítají v centru (nejpozději do 14:30 hod.)

E3 – NEDĚLE 1. 9. 2019 – zkrácená trať

Vzdálenosti: Parkoviště – centrum ... 0,2 km
Centrum – start ... 0,9 km, bez převýšení (modrobílé fáborky)
Centrum – cíl ... 0 km
Start: 000 = 9:30 hod. (intervalový start)

TRATĚ (délka, převýšení, počet kontrol)

zde

Konání závodů umožnili majitelé lesů, především Enlino Žehušice, Město Kutná Hora a Lesy České republiky, s. p.
Velké poděkování patří Rekreačnímu středisku Krasnice, obci Litošice a ZD Liponova za pomoc při organizování tohoto závodu.

Plánek příjezdu

Plánek centra CVČ 2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokyny a informace

SPRINT V ČÁSLAVI

Pro vyplnění volného sobotního odpoledne při Ceně východních Čech jsme připravili sprint v historickém centru města Čáslav.

Centrum závodu: Čáslav, sokolovna TJ Sokol (49.9115456N, 15.3933664E)
Parkování: Pořadatel nezajišťuje. Parkujte na veřejných parkovištích mimo prostor závodu.
Prezentace: Sobota 31. 8. 2019 od 15:00 hod. do 16:00 hod. v centru.
WC a mytí: V centru.
Popisy kontrol: Piktogramy – odběr samoobsluhou v centru.
Vzdálenosti: Centrum – start ... 250 m (modrobílé fáborky)
Centrum – cíl ... 250 m (červenobílé fáborky
Start: 000 = 16:30 hod. (intervalový start)
Časový limit: 30 minut.
Systém ražení: SportIdent (krabičky budou nastaveny do bezkontaktního ražení).; při poruše SI použijte náhradní mechanické ražení (bude kontrolováno v cíli). Čipy možno zapůjčit na prezentaci, ztráta zapůjčeného čipu 800 Kč.
Mapa: Čáslav-město, 1:4000, ISSOM 2007, autor Jan Fátor, A4, vodovzdorně upravena (Pretex). Mapy se v cíli neodevzdávají, pořadatelé žádají o dodržování fair play.
Terén: Historické centrum města Čáslav, přilehlý městský park. Běžecký podklad: v ulicích města částečně povrch asfalt/beton, částečně povrch kamenitá dlažba (80 %); v parku asfaltové a mlatové cestičky resp. trávník (20 %).
Protesty: Protesty je možné podávat hlavní rozhodčí s vkladem 400 Kč.
Jury: Jakub Hledík, Tomáš Holas, Petr Voborník
První pomoc: Zdravotník je v prostoru cíle.
Výsledky: Budou vyvěšovány v centru, je možno je sledovat i on-line https://liveresultat.orientering.se.
Vyhlášení vítězů: Bude při celkovém vyhlášení Ceny východních Čech v neděli 1. 9. 2019 v Krasnici, vyhlášen bude vítěz kategorie.
Upozornění: Závod probíhá za plného (byť značně malého) provozu na silnicích. Dbejte opatrnosti!
Organizační zajištění: Ředitel závodu: Kamil Pipek Hlavní rozhodčí: Jan Žák Stavba tratí: Ondřej Pipek

TRATĚ (délka, počet kontrol)

zde

Plánek prostoru závodu a možnosti parkování

Pokyny ke stažení:
pdf, doc