Rozpis

CENA VÝCHODNÍCH ČECH 2019
3-denní závody v orientačním běhu

Pořadatel: OK Lokomotiva Pardubice, spolek (LPU), Palackého 2547, Pardubice, IČ 26606747
Datum: 30. 8. – 1. 9. 2019
Centrum: Krasnice, rekreační středisko Krasnice (49.9936697N, 15.5009997E)
Prezentace: Pátek 30. 8. 2019 od 10:00 hod. do 14:00 hod. v centru
Program:
E1 30. 8. 000 = 15:00 hod. centrum krátká trať intervalový start
E2 31. 8. 000 = 9:30 hod. 2 km od centra (pěšky) klasická trať intervalový start
E3 1. 9. 000 = 9:30 hod. centrum zkrácená trať intervalový start
Kategorie:
D10 N, C H10 N, C HDR
D12 A, B H12 A, B P
D14 A, B H14 A, B T
D16 B H16 B
D18 B H18 B
D21 A, B, C H21 A, B, C
D35 B, C H35 B, C
D45 B, C H45 B, C
D55 B, C H55 B, C
D65 B H65 B, C
H75 B
Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu přihlášených.
P – náborová trať (příchozí, začátečnická); start "volný" podle příchodu na start.
T – trénink, nejde o začátečnické tratě, tratě na úrovni cca D16B; start "volný" podle příchodu na start.
HDR – kategorie pro rodiče s dětmi, linie; start "volný" podle příchodu na start.
V podkategoriích žactva A lze získat licenci A resp. B, v podkategoriích žactva a dorostu B lze získat licenci B. Předběžné délky tratí jednotlivých kategorií budou zveřejněny na webových stránkách závodu do 10. 7. 2019.
Funkcionáři:
Ředitelka závodu: Pavla Švíglerová
Hlavní rozhodčí: Karel Haas
Stavba tratí: E1 – Jan Žák
E2 – Martin Roudný
E3 – Vladimír Lučan
Mapy: 1:10000, ISOM 2000, mapoval Petr Mareček (2017), revize Miroslav Nožička (2019)
Terén: Rovinatý až mírně zvlněný terén, kde jsou různorodé porostové detaily, místy se sníženou průchodností.
Ražení: Systém SportIdent (krabičky budou nastaveny do bezkontaktního ražení). Závodníci s vlastním SI čipem uvedou číslo čipu v přihlášce. Ostatní si mohou SI čip (kontaktní) zapůjčit od pořadatele za 120 Kč/3 etapy. Za ztrátu půjčeného čipu se účtuje 800 Kč.
Přihlášky: V informačním systému ČSOS ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz); výjimečně na e-mail cvc19@lpu.cz (neregistrování, případně zahraniční závodníci; přihláška je přijata, až obdržíte kladnou odpověď) v termínech uvedených v sekci vklady.
Pořadatel si vyhrazuje právo po naplnění počtu závodníků daných majiteli lesa ukončit příjem přihlášek dříve.
Vklady:
Přihlášky doručené do: 15. 7. 2017 5. 8. 2017 později
3 etapy 1 etapa 3 etapy 1 etapa 3 etapy 1 etapa
do D/H 14, od D/H 65 350 Kč 120 Kč 400 Kč 140 Kč 500 Kč 180 Kč
HDR 350 Kč 120 Kč 350 Kč 120 Kč 350 Kč 120 Kč
ostatní 500 Kč 180 Kč 550 Kč 200 Kč 650 Kč 230 Kč
příchozí na jednotlivé etapy 120 Kč/den
Přihlášky podané po termínu 5. 8. 2019 a na místě budou akceptovány jen dle možností pořadatele.
Vklady a poplatek za objednané ubytování zašlete na účet OK Lokomotiva Pardubice, Palackého 2547, Pardubice u Raiffeisenbank, číslo účtu 1069724001/5500 ((IBAN: CZ20 5500 0000 0010 6972 4001; BIC: RZBCCZPP), VS 77 + číslo klubu podle adresáře ČSOS.
Bez zaplacených vkladů není přihláška platná. Potvrzení o zaplacení bude kontrolováno při prezentaci.
Ubytování: Na louce u centra bude v době od 30. 8. do 1. 9. 2019 (pátek od 9:00 hod. do neděle 14:00 hod.) připraven prostor pro stanování se základním sociálním zázemím (TOI-TOI, pitná voda, mytí). Cena za ubytování je 200 Kč za pobyt, děti do 5-ti let mají kemp zdarma. Ubytování je nutno objednat spolu s přihláškou a je ho nutné uhradit spolu s vkladem.
Další možnosti ubytování budou zveřejněny na stránce závodu.
Parkování: Poplatek za parkování v centru činí 50 Kč/auto/pobyt (hradí se při příjezdu).
Ostatní:
  • Celkové výsledky budou vyhlášeny ve všech kategoriích po skončení 3. etapy.
  • V centru bude zajištěno občerstvení.
  • Pro malé děti bude zajištěna školka.
Protesty: Písemně doložené vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26.1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na e-mailovou adresu lpu@vco-ob.cz
Informace: http://lpu.cz/cvc19, na e-mailu cvc19@lpu.cz.
Ochrana osobních údajů a fotografování: Přihlášením každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systém ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB.

Karel Haas Pavla Švíglerová
hlavní rozhodčí ředitelka závodu

Rozpis ke stažení:
pdf, doc