én

ČSOB Pojišťovna - generální partner mistrovství
Prostor závodu:
Prostor závodu je vymezen obcemi Janov, Strakov, Semaním, Nový Rybník, Opatovec, Gajer a Mendryka.

Detailní popis terénu:
Semifinále: Převážně dobře průběžný les s dobrou viditelností. Mírný západní svah rozdělený údolími s prudkými svahy (až 50 výškových metrů) s převážně listnatým porostem, ploché hřbety s jehličnatým porostem a pro delší kategorie prudké svahy ve východní části prostoru, místy se zhoršenou průchodností (mladý listnatý porost, klacky). V mnoha oblastech jemně členitý povrch - kupky, prohlubně. Hustá síť komunikací všech typů.
Finále: Ve většině prostoru mírný jiho-západní svah se smíšeným porostem. V některých oblastech porostově členité (velká plocha vysokého lesa, ale i hustníky všech stupňů a paseky), někde jemně členitý povrch - kupky, prohlubně. Ve východní části, do které se dostanou pouze delší tratě, jsou prudké, listnaté svahy často se ztíženou průchodností (mladý listnatý porost, klacky). Na úpatí svahů podmáčená mělká údolí s jehličnatým porostem, místy se sezónním podrostem a klacky. Hustá síť komunikací všech typů.
Další poznámky k terénu a způsobu mapování: Prostor závodu obsahuje oblasti s "pardubickým" (porostově členitá rovina), "zlínským" (různě strmé listnaté svahy) a "podorlickohorským" (smíšený, mírně zvlněný, místy podmáčený terén s klacky) typem terénu. Přechody mezi jednotlivými typy znamenají různé nároky na zachycení terénu do mapy a budou klást požadavky na změny taktiky a techniky závodníků v průběhu závodu.
Jemná členitost povrchu - kupky, prohlubně, rozbitý povrch je na mapě generalizována, vzhledem k prolínání jehličnatého a starého bukového porostu je generalizováno i zachycení výrazných stromů. Jako jiné objekty nejsou v mapě zachyceny triangulační tyče, ani cca 1 m vysoké kovové trubky geologických průzkumných vrtů.
Pro lepší zachycení jemné členitosti terénu (rozlišení rozměrů výrazných kupek) byly v mapě na rozdíl od mapového klíče použity 2 velikosti mapové značky pro kupku - malá a velká kupka: malá a velká (standardní dle klíče) hnědá tečka.

Předchozí mapa:
V sekci Download si můžete stáhnout třicet let starou mapu "U Antoníčka" pokrývající kus jihovýchodní části prostoru.
Jiná mapa pro OB v tomto prostoru nebyla vydána.

Fotografie terénu:
Semifinále
Finále