OK Lokomotiva Pardubice | Město Seč | Autocamp U letadla | Obec Horní Bradlo

Partneři závodu

ČSOB Pojišťovna

Hovorka Catering

AITCOM

JKD-SPED s.r.o.

Geovap

GrECo JLT Czech Republic s.r.o.

STENO CZ

Premedis

ISC

Pokyny a informace

CENA VÝCHODNÍCH ČECH V ORIENTAČNÍM BĚHU 2012

Tradiční 3denní závody v orientačním běhu CENA VÝCHODNÍCH ČECH má před sebou v roce 2012 již 27. ročník. V pořádání se střídá OK 99 Hradec Králové a OK Lokomotiva Pardubice, v roce 2012 pro Vás připravili tuto akci pardubičtí pořadatelé. Po dvou letech se vracíme do Železných hor – centrum závodu je na Seči, první dvě etapy proběhnou v nových terénech kolem Horního Bradla, závěrečný den se poběží kolem centra závodu. Přejeme Vám mnoho úspěchů v lese i dobrou zábavu.

Organizační zajištění:
Ředitel závodu: Petr Klimpl
Hlavní rozhodčí: Ladislava Víchová
Stavba tratí: E1 – Miroslav Lenner
E2 – Radek Nožka
E3 – Lukáš Hovorka

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Centrum závodu: Seč, autokemp U letadla (49°50'21.341"N, 15°39'46.233"E) – prezentace, kemp, E3, startovní a výsledkové listiny, doprovodná akce, občerstvení, vyhlášení vítězů
Informační kancelář, prezentace: čtvrtek 30. 8. 18:00 – 20:00 hod. centrum
pátek 31. 8. 10:00 – 12:00 hod. centrum
pátek 31. 8. 13:00 – 14:00 hod. Horní Bradlo, fotbalové hřiště
sobota 1. 9. 8:30 – 9:00 hod. Horní Bradlo, fotbalové hřiště
neděle 2. 9. 8:30 – 9:00 hod. centrum
Ubytování: Pořadatel nezajišťuje. Veškeré ubytování (chatky, kemp) vyřizujte s recepcí kempu. Ze strany kempu budou probíhat kontroly, zda všichni ubytovaní v kempu mají uhrazené příslušné poplatky. Asi by se jim nelíbilo, kdyby v kempu spal někdo zadarmo. Neudělejte o-běžcům ostudu!
Parkování: Centrum a E3: ubytovaní v kempu parkují v kempu po zaplacení poplatku (je možno parkovat u chatky či stanu); neubytovaní v kempu na veřejném parkovišti cca 200 m od kempu (někdy se platí poplatek) nebo na náměstí v Seči cca 1 km od kempu (zdarma).
E1 a E2: parkování na louce u cíle (20 Kč/auto/den).
Stravování: V restauraci a ve stáncích autokempu U letadla.
Prodej občerstvení je i na shromaždišti E1 a E2 (zajišťují místní fotbalisté).
Popisy kontrol: Piktogramy, odběr samoobsluhou na shromaždišti jednotlivých etap.
Časový limit: 90 minut v E1, 150 minut v E2 a 120 minut v E3 pro všechny kategorie.
Systém ražení: SportIdent; při poruše SI použijte náhradní mechanické ražení (bude kontrolováno v cíli). Čipy možno zapůjčit v informační kanceláři (na celé závody za 60 Kč, na jeden den za 40 Kč), ztráta zapůjčeného čipu 800 Kč.
WC: Ve stálých zařízeních autokempu U letadla, na shromaždišti E1 a E2 mobilní záchody TOI-TOI (na startu etap WC není).
Mytí: V zařízeních autokempu U letadla, provizorně v cíli E1 a E2.
Kategorie: HDR (kategorie pro rodiče s dětmi – linie), P (příchozí) a OPEN (trénink): Startovní čas si účastníci těchto kategorií volí sami, je nutné, aby odstartovali do startovního času 120! Na startu budou odstartováni za pomoci startovací kontroly. H10N, D10N (kategorie pro závodníky bez doprovodu): Závodníci razí kontroly zakreslené v mapě. K dispozici mají kódy i popisy kontrol.
Mapy: Mapy se v cíli neodevzdávají, pořadatelé vyzývají všechny účastníky závodu k dodržování fair play. Mapy nejsou v mapníku, vydávají se minutu před startem. V této minutě budou k dispozici mapníky, které je možno použít.
Protesty: Protesty je možné podávat hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč.
Jury: Petr Mareček, Petr Voborník, Ivana Filipová
Doprava na E1 a E2: Pořadatelé zajišťují na základě objednávky v přihlášce (25 Kč/jízdenka), jízdenky lze případně dokoupit u prezentace. Jízdní řád je zveřejněn u příslušné etapy, autobus odjíždí od vjezdu do kempu.
Školka: Bude otevřena vždy v prostoru cíle. Pro děti zde bude k dispozici stan pro případ špatného počasí. Zájemci se mohou přihlásit přímo ve školce. Vedoucí Eva Kašparová.
První pomoc: Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována v prostoru cíle jednotlivých etap.
Vyhlášení vítězů: Celkové výsledky budou vyhlášeny ve všech kategoriích po skončení 3. etapy (předpokládaný čas v 13:15 hod.). Počty vyhlašovaných:
prvních 6: D10C, D12A, D14A, D21A, H10C, H12A, H14A, H21A
první 3: D10N, D12B, D14B, D16B, D18B, D21B, D35B, D45B, D55B, D65B, H10N, H12B, H14B, H16B, H18B, H21B, H35B, H45B, H55B, H65B, H70B
první: D21C, D35C, D45C, H21C, H35C, H45C, H55C
všichni závodníci v HDR dostanou sladkou odměnu
nevyhlašují se: OPEN, P
Po skončení vyhlášení vítězů bude slosována tombola cen pro účastníky – ceny je nutné osobně vyzvednout!
Upozornění: Nevstupujte prosím na soukromé pozemky.
Všichni závodníci se zúčastní závodu na vlastní riziko.
Nenechávejte cenné věci ve stanech; pořadatel neručí za případné ztráty.
Závody se konají v CHKO Železné hory, dodržujte prosím návštěvní řád CHKO.
Prodej sportovních věcí: V pátek a v sobotu na shromaždišti E1 a E2

PARTNEŘI CVČ 2012
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Hovorka catering, s.r.o.
AITCOM s.r.o.
JKD sped s.r.o.
STENO CZ s.r.o., Mikulovice
AZ Garden s.r.o., Pardubice
ISC Czech Republic

ÚDAJE O ZÁVODECH

E1 – PÁTEK 31. 8. 2012 – krátká trať

Shromaždiště: Horní Bradlo, louka u fotbalového hřiště (49°47'56.196"N, 15°45'2.457"E), vzdálenost z centra 10 km (zákaz vstupu na fotbalové hřiště)
Vzdálenosti: Parkoviště – centrum ... 0,2 km
Výstup z autobusu – centrum ... 0,3 km
Shromaždiště – start ... 1,05 km, převýšení 35 m (modrobílé fáborky)
Shromaždiště – cíl ... 0 km
Start: 000 = 15:00 hod. (intervalový start)
Mapa: Bradlo, 1:10000, mapový klíč ISOM 2000, E = 5 m, stav 6-7/2012 (mapoval Miroslav Nožička), rozměr 297x210 mm
Terén: Smíšený les Železných hor. Prostor se vyznačuje hustou sítí komunikací (výraznějších i méně výrazných), velkou rozmanitostí porostů (dobře průběžný les, hustníky, paseky i náletové porosty) i podrostu, některé cesty jsou zarostlé trávou a koleje jsou plné vody.
Jízdní řád busu: Odjezdy z centra: 13:30, 14:30, 15:30
Odjezdy zpět: 17:00, 17:45, 18:45

E2 – SOBOTA 1. 9. 2012 – klasická trať

Shromaždiště: Horní Bradlo, louka u fotbalového hřiště (49°47'56.196"N, 15°45'2.457"E), vzdálenost z centra 10 km (zákaz vstupu na fotbalové hřiště)
Vzdálenosti: Parkoviště – centrum ... 0,2 km
Výstup z autobusu – centrum ... 0,3 km
Shromaždiště – start ... 0,45 km, převýšení 10 m (modrobílé fáborky)
Shromaždiště – cíl ... 0 km
Start: 000 = 9:30 hod. (intervalový start)
Mapa: Polom, 1:10000, mapový klíč ISOM 2000, E = 5 m, stav 6-7/2012 (mapoval Miroslav Nožička), rozměr 297x320 mm
Terén: Smíšený les Železných hor. Prostor se vyznačuje hustou sítí komunikací (výraznějších i méně výrazných), velkou rozmanitostí porostů (dobře průběžný les, hustníky, paseky i náletové porosty) i podrostu, některé cesty jsou zarostlé trávou a koleje jsou plné vody.
Tratě jsou vedeny v těsné blízkosti státní přírodní rezervace Polom (v mapě vyznačena značkou č. 709 Nepřístupná oblast). Nevstupujte do těchto vyznačených území. Tratě byly upraveny s ohledem na minimalizaci možného narušení rezervace.
Jízdní řád busu: Odjezdy z centra: 8:30, 9:30, 10:30
Odjezdy zpět: 11:45, 12:45, 14:00

E3 – NEDĚLE 2. 9. 2012 – zkrácená trať

Shromaždiště: Autokemp U letadla Seč (49°50'21.341"N, 15°39'46.233"E)
Vzdálenosti: Parkoviště – shromaždiště ... 0,2 km
Shromaždiště – start 1 ... 1,6 km, převýšení 70 m (modrobílé fáborky)
Shromaždiště – start 2 ... 5,2 km autobusem, od výstupu z busu 300 m
Shromaždiště – cíl ... 0 km
Start: 000 = 9:30 hod. (intervalový start)
Start 2 je pro kategorie D10N, D10C, D12A, D12B, D55B, D65B, H10N, H10C, H12A, H12B, H55C, H65B, H70B a HDR; start 1 je pro ostatní kategorie.
Odjezdy busu na start 2: 8:50, 9:15, 9:40, 10:05, 10:30, 10:55, 11:20
Autobus odjíždí od vjezdu do kempu, doba jízdy 8 minut (pozor při výstupu z autobusu!!!!)
Mapa: U letadla, 1:10000, E = 5 m, mapový klíč ISOM 2000, stav léto 2012, mapoval Miroslav Nožička, rozměr 297x210 mm
Terén: Svah v okolí řeky Chrudimky, porostově rozmanitý, síť komunikací, převážně dobře průběžný.
Upozornění: Cesta na start 1 vede po silnici 3. třídy, dbejte zvýšené opatrnosti!!!
Většina kategorií přebíhá silnici 3. třídy, dbejte zvýšené opatrnosti!!!

TRATĚ (délka, převýšení, počet kontrol)

    E1         E2         E3
    km  P  K    km  P   K    km  P   K
D10C  1,9  40  8    1,9  55  7    2,5  110  7
D10N  3,1  65  7    3,2  55  7    3,6  110  6
D12A  2,4  45  10   3,4  105  9    2,6  115  12
D12B  2,1  35  10   2,5  85  11   2,5  115  10
D14A  2,5  50  11   3,9  120  12   3,8  150  19
D14B  2,5  40  11   3,7  115  11   2,9  155  12
D16B  3,3  90  16   5,5  125  16   4,4  210  19
D18B  3,8  95  17   6,4  125  16   4,7  290  19
D21A  4,7  85  21   8,6  175  23   5,9  320  22
D21B  4,4  90  18   6,9  140  19   5,3  290  24
D21C  4,2  80  17   5,3  120  16   4,5  235  22
D35B  4,2  80  17   6,5  130  20   4,7  265  19
D35C  3,7  80  15   4,6  130  13   4,1  220  16
D45B  3,9  95  18   5,0  135  14   4,2  170  18
D45C  3,2  70  14   4,5  120  13   3,4  160  12
D55B  3,1  50  13   4,4  125  15   3,4  135  19
D65B  2,8  45  14   3,2  125  11   2,9  130  13
H10C  1,9  40  7    2,0  40  9    2,5  110  7
H10N  3,1  65  7    3,2  55  8    3,6  110  6
H12A  2,5  50  11   3,6  115  11   3,5  150  13
H12B  2,5  40  11   3,6  105  10   2,7  115  11
H14A  3,4  60  15   4,9  125  15   4,3  230  20
H14B  2,6  45  15   4,3  115  12   4,1  175  17
H16B  3,8  95  17   5,8  130  13   5,4  240  19
H18B  4,7  115 18   8,8  155  21   6,5  330  27
H21A  5,6  110 22   12,4 235  27   8,3  370  30
H21B  5,2  100 21   10,4 210  23   6,8  350  26
H21C  4,7  110 18   7,5  140  20   4,9  240  20
H35B  4,7  110 18   8,7  180  21   6,8  325  29
H35C  4,1  100 17   6,7  130  17   6,3  315  22
H45B  4,3  70  18   7,0  140  16   5,5  330  26
H45C  3,5  65  16   5,6  120  15   4,5  240  17
H55B  3,5  75  16   6,2  135  20   4,6  255  20
H55C  3,1  50  15   4,4  115  14   3,8  155  21
H65B  3,1  55  15   4,5  115  13   3,4  140  19
H70B  2,7  30  14   3,4  110  12   3,1  135  14
HDR   3,1  65  7    3,2  55  7    3,6  110  6
OPEN  4,1  100 17   4,4  120  14   4,4  210  19
P    2,5  40  11   3,6  100  10   2,7  145  11

Doprovodný program

PAMĚŤOVÝ SCORELAUF smíšených dvojic s překvapením – bližší informace na informačních tabulích v centru

Kam po závodech

Prales Polom - ukázka původního pralesního charakteru lesa ve vyšších partiích Železných hor. Prales má 2 části: Malý Polom a Velký Polom a jeho nejstarší část bylo založena v roce 1933. V pralesní části jsou zachovány jedlové bučiny s javorem klenem a smrkem. Jedná se o jednu z nejvzácnějších lokalit v Železných horách.
Seč – vodní nádrž, zříceniny hradů Oheb a Vildštejn
Hlinsko – betlém, muzeum, galerie, plavecký bazén
Slatiňany – státní zámek, Hippologické muzeum, zámecký park, rozhledna Bára, lanové centrum
Chrudim – Muzeum loutkářských kultur
Nasavrky – zámek, Keltský archeopark
Skanzen Veselý Kopec – soubor lidových staveb Vysočina
Trhová Kamenice – muzeum
Chotěboř – zámek, muzeum
Klokočov – zámeček, památný strom - tisíciletá lípa
Železné hory jsou "horami" zejména na svém jihozápadním okraji, kde spadají více než dvě stě metrů vysokým svahem, vymezeným podle výrazného železnohorského zlomu. Součástí CHKO Železné hory je hřbet Kaňkových hor a zároveň národní přírodní rezervace Lichnice-Kaňkovy hory. Samostatnou kapitolou potom je hrad Lichnice a blízká skalní vyhlídka do Lovětínské rokle zvaná Dívčí Kámen. Projít si Lovětínskou rokli, která je vytvořena pod hradem Lichnice, je velice lákavé. Takovýchto údolí je zde více a některá jsou pojmenována ve své části jak jinak než Peklo. Jedno z nich je studené údolí Zlatého potoka, do něhož se vchází u osady Peklo se stejnojmenným rybníkem a kempem a prochází se jím v návaznosti na Hedvičino údolí.

Pořadatelé děkují všem majitelům lesa za souhlas s pořádáním těchto závodů.
Velké poděkování patří Autokempu U letadla a fotbalistům z Horního Bradla za poskytnutí zázemí, stejně jako obyvatelům obcí Horního Bradla za toleranci při pořádání letošního ročníku Ceny východních Čech.

Pokyny ke stažení:
pdf, doc