OK Lokomotiva Pardubice | Město Seč | Autocamp U letadla | Obec Horní Bradlo

Partneři závodu

ČSOB Pojišťovna

Hovorka Catering

AITCOM

JKD-SPED s.r.o.

Geovap

GrECo JLT Czech Republic s.r.o.

STENO CZ

Premedis

ISC

Rozpis

CENA VÝCHODNÍCH ČECH 2012
3denní závody v orientačním běhu

Pořadatel: OK Lokomotiva Pardubice (LPU)
Datum: 31. 8. – 2. 9. 2012
Centrum: Seč, autokemp U letadla (prezentace, kemp, E3, doprovodná akce, občerstvení, výsledky)
Prezentace: čtvrtek 30. 8. 2012 od 18:00 hod. do 20:00 hod. v centru
pátek 31. 8. 2012 od 10:00 hod. do 12:00 hod. v centru
pátek 31. 8. 2012 od 12:30 hod. do 14:00 hod. na shromaždišti E1 (Horní Bradlo)
Program:
E1 31. 8. 000 = 15:00 hod. Horní Bradlo (10 km) krátká trať intervalový start
E2 1. 9. 000 = 9:30 hod. Horní Bradlo (10 km) klasická trať intervalový start
E3 2. 9. 000 = 9:30 hod. centrum zkrácená trať intervalový start
V sobotu 1. 9. 2012 v 16 hod. bude v centru doprovodný závod. Jeho rozpis bude zveřejněn na stránce závodu do 31. 5. 2012.
Kategorie:
HDR
D10 N, C H10 N, C
D12 A, B H12 A, B
D14 A, B H14 A, B
D16 B H16 B
D18 B H18 B
D21 A, B, C H21 A, B, C
D35 B, C H35 B, C
D45 B, C H45 B, C
D55 B H55 B, C
D65 B H65 B
P
OPEN
Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu přihlášených.
P – náborová trať (příchozí, začátečnická).
OPEN – trénink, nejde o začátečnické tratě, tratě na úrovni cca D16B.
HDR – kategorie pro rodiče s dětmi, linie.
V podkategoriích žactva A lze získat licenci A resp. B, v podkategoriích žactva a dorostu B lze získat licenci B. V kategoriích H21 a D21 bude provedeno případné rozdělení do podkategorií podle stavu Rankingu k 31. 7. 2012.
Funkcionáři:
Ředitel závodu: Petr Klimpl
Hlavní rozhodčí: Ladislava Víchová
Stavba tratí: E1 – Petr Klimpl, Miroslav Lenner
E2 – Václav Farář, Radek Nožka
E3 – Ladislava Víchová, Lukáš Hovorka
Mapy: 1:10000, stav 2012
Terén: Smíšený les Železných hor. Prostor se vyznačuje hustou sítí komunikací (výraznějších i méně výrazných), velkou rozmanitostí porostů (dobře průběžný les, hustníky, paseky i náletové porosty) i podrostu i množstvím bodových kamenných (kameny, srázky, atd.) a terénních (prohlubně, jámy, rýhy atd.).
Ražení: Systém SportIdent. Závodníci s vlastním SI čipem uvedou číslo čipu v přihlášce, ostatní si mohou SI čip zapůjčit od pořadatele za 60 Kč/3 etapy. Za ztrátu půjčeného čipu se účtuje 750 Kč.
Přihlášky: Na http://www.obhana.cz/prihlasky.asp (registrovaní závodníci v sekci OB), e-mail lpu@vco-ob.cz (neregistrování, případně zahraniční závodníci; přihláška je přijata, až obdržíte kladnou odpověď).
Vklady:
Přihlášky doručené do: 15. 7. 2012 15. 8. 2012 později
3 etapy 1 etapa 3 etapy 1 etapa 3 etapy 1 etapa
do D,H 14, HDR, D,H 65 270 Kč 110 Kč 330 Kč 130 Kč 400 Kč 150 Kč
ostatní 360 Kč 150 Kč 450 Kč 180 Kč 500 Kč 200 Kč
příchozí na jednotlivé etapy 110 Kč/den
Přihlášky podané po termínu 15. 8. 2012 a na místě budou akceptovány jen dle možností pořadatele, doporučujeme proto zaslat přihlášku v uvedeném termínu.
Vklad a poplatek za dopravu na E1 zašlete na účet OK Lokomotiva Pardubice, Palackého 2547, Pardubice u Raiffeisenbank, číslo účtu 1069724001/5500, VS 08 + číslo klubu podle adresáře ČSOS.
Bez zaplacených vkladů není přihláška platná. Potvrzení o zaplacení bude kontrolováno při prezentaci.
Ubytování: Autokemp U letadla – http://www.autocamp.estranky.cz/ (WC a umývárny se sprchami; přípojky el. energie pro stany a karavany; noční osvětlení; parkování automobilů je možné přímo u chatek i stanů; možnost celodenního stravování a občerstvení v restauraci v areálu; možnost nákupu základních potravin a drobného zboží ve stánku; dvě kuchyňky se sporákem; možnost použití mikrovlnné trouby pro ohřev jídel; možnost úschovy kol návštěvníků).
Vlastní stany: Hradí se při příjezdu do kempu (ceník kempu), kapacita kempu je dostatečně velká.
Chatky, ubytovna: Objednává se provozovateli kempu podle cen a podmínek uvedených na www stránkách kempu. Při objednání uveďte heslo "OB 2012", bez něho nebude vaše objednávka realizována (kemp je blokován pouze pro účastníky Ceny východních Čech). Kapacita lůžek v kempu je 120.
Parkování: Poplatek za parkování v kempu činí 100 Kč/auto/pobyt (hradí se při příjezdu). Neubytovaní v kempu mohou využít parkoviště u hráze přehrady (200 m od kempu). V místech E1 a E2 se platí parkovné 20 Kč/auto/den.
Doprava: Pořadatel zajistí na základě objednávky v přihlášce dopravu na E1 a E2 (25 Kč/osoba/den).
Ostatní:
  • Vyhlášení vítězů E1 a E2 bude v centru vždy večer po etapě. Celkové výsledky budou vyhlášeny ve všech kategoriích po skončení 3. etapy.
  • V centru i v místech etap bude zajištěno občerstvení.
  • Pro malé děti bude zajištěna školka.
  • Závody probíhají v CHKO Železné hory, žádáme účastníky o dodržování návštěvního řádu CHKO.
Informace: http://lpu.cz/cvc12 nebo na telefonu 602 619 991 (Klimpl).
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB.

Ladislava Víchová Petr Klimpl
hlavní rozhodčí ředitel závodu

Rozpis ke stažení
pdf, doc