LPU M ČR 2009 ČSOB
Město Kutná Hora | OK Lokomotiva Pardubice | Český svaz OB | Obec Zdechovice

Partneři závodu

ČSOB Pojišťovna

Synthesia

Hovorka Catering

Hartmann

Geovap

Pardubický kraj

Zdechovice a Kutná Hora

RACOM

Silueta


Partneři ČSOB

Giga sport

hummel

T-MAPY

Toi-Toi

Žaket

HSH sport

Mercuri

Časopis Orientační běh

Pokyny pro účastníky

Gigasport Mistrovství České republiky v orientačním běhu na krátké trati 2009
Veteraniáda České republiky v orientačním běhu na krátké trati 2009
Zdechovice 20. – 21. 6. 2009

Srdečně Vás vítáme na šampionátu ČR v orientačním běhu na krátké trati, které pro Vás pořádá OK Lokomotiva Pardubice. Pro závody jsme vybrali lesní komplex na západním okraji Železných hor. Centrem závodu je obec Zdechovice, kde jsme díky obecnímu úřadu nalezli pěkné zázemí i velké pochopení obyvatel obce pro tuto akci.
Závod je pořádán pod osobní záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka a starosty obce Zdechovice Ing. Roberta Chutice.
Věříme, že se Vám připravené závody budou líbit. Přejeme Vám mnoho úspěchů v lese.


Pořadatelský subjekt: OK Lokomotiva Pardubice
Centrum: Zdechovice (GPS 50°0'46"N, 15°28'10"E), louka v místní části Katovna, možnost postavení klubových stanů.
Prezentace: Kutná Hora – pátek 19. 6. 2009 (M ČR ve sprintu) 15:00 – 17:00
Zdechovice – sobota 20. 6. 2009 10:30 – 12:30
Na prezentaci hlaste případnou změnu čísla SI čipu.
Program: sobota: 13:00 start 00
17:20 uzávěrka závodu
neděle: 9:30 start 00
13:15 vyhlášení vítězů
13:30 uzávěrka závodu
Parkování: V areálu zámku ve Zdechovicích. Dbejte pokynů pořadatelů!!! Bude vybíráno parkovné 30 Kč na oba dny, autobusy zdarma.
Vzdálenosti: Centrum – ubytování do 20 km
Parkoviště – centrum 800 m
Centrum – cíl 0 m
Centrum – start sobota 1 600 m
Centrum – start neděle 1 300 m
Mapy: Sobota: Katovna-západ, 1:10000, e=5 m, ISOM2000, velikost: A4, hlavní kartograf Zdeněk Sokolář, tisk Silueta Pardubice. Mapy se odevzdávají v cíli do 16:00 hod.
Neděle: Katovna-východ, 1:10000, e=5 m, ISOM2000, velikost: A4, hlavní kartograf Zdeněk Sokolář, tisk Silueta Pardubice. Mapy se odevzdávají v cíli do 12:40 hod.
Pro všechny kategorie po oba dny mapy upraveny vodovzdorně.
Zvláštní mapové značky:
Zelené kolečko výrazný strom
Zelený křížek vývrat
Hnědý křížek plošinka
Zelená tečka keř, menší strom v otevřeném prostoru
Ukázka mapy: Ukázky mapy na semifinále i finále obdrží závodníci na prezentaci. Ukázka mapy je v těsné blízkosti startů. Nevstupujte do lesa mimo prostor ukázky mapy.
Terén: Převážně jehličnatý, dobře průběžný les. Místy hustší porost se sníženou viditelností, hustá síť cest. Mírný svah s několika vršky s celkovým převýšením cca 60 m. Ve vrcholových partiích oblasti s kameny. Mapa je aktualizovaná k 24. 5. 2009.
Zakázané prostory: Veškeré lesní prostory jižně od obce Zdechovice, kromě pořadatelem vyznačených cest na start a prostor, kde je ukázka mapy, jsou zakázaným prostorem.
Zákaz vstupu do oblastí ohraničených mapovými značkami 522.0 ("plot"); 524.0 ("vysoký plot"); 709.0 ("nepřístupná oblast") – osázené paseky (v terénu označené červenobílou páskou). Porušení zákazu znamená diskvalifikaci.
Popisy kontrol: Sobota – semifinále M ČR pouze na mapě
Sobota – semifinále Veteraniády ČR v centru a na mapě
Neděle – finále A M ČR na předstartu od 10:50 hod. a na mapě
Neděle – finále B, C, D M ČR a Veteraniáda ČR v centru a na mapě
Ražení: Elektronické – SportIdent. V případě selhání SI jednotky jsou na mapě políčka R.
Startovní listiny: Startovní listiny na neděli budou vyvěšeny v sobotu po 21:30 hod. v centru, v jednotlivých oficiálních ubytovnách a budou k dispozici na www stránce závodu (http://lpu.cz/mcr09).
Startovní čísla: Sobota, semifinále: Startovní čísla mají pouze závodníci kategorií M ČR. Čísla jsou vydávána formou samoobsluhy v době od 12:30 do 13:40 hod. (na startovním čísle je uvedeno jméno, registrační číslo, kategorie a startovní čas závodníka) cca 300 m před startem. Bez startovního čísla nebude závodník odstartován.
Neděle, finále: Startovní čísla mají závodníci finále A M ČR. Čísla jsou vydávána na předstartu formou samoobsluhy. Bez startovního čísla nebude závodník odstartován.
Karanténa: Sobota, semifinále: Závodníci kategorií M ČR jsou povinni si v čase od 12:30 do 13:40 hod. vyzvednout své startovní číslo. Po vyzvednutí startovního čísla již není možné se vrátit na shromaždiště.
Neděle, finále: Závodníci finále A M ČR jsou povinni opustit shromaždiště a projít kontrolou průchodu (cca 300 m před startem) od 10:30 do 11:40 hod. (startovní čas 130). Po průchodu kontrolou již není možné se vrátit na shromaždiště.
Start: Sobota, semifinále: 00 = 13:00.
Na start vedou modrobílé fáborky, vzdálenost 1 600 m, převýšení 30 metrů.
Organizace startu M ČR: Závodník vstupuje do prvního koridoru 3 minuty před svým startem, v posledním koridoru jsou před závodníky položeny mapy, na jejichž rubové straně je uvedeno startovní číslo a jméno závodníka, každý závodník přistoupí ke své mapě, v okamžiku ostrého startu si bere mapu do ruky a běží povinným úsekem na mapový start.
Organizace startu Veteraniády ČR a veřejného závodu: Závodník vstupuje do prvního koridoru 3 minuty před svým startem, mapu si bere po startu a běží povinným úsekem na mapový start (100 m).
Neděle, finále: 00 = 9:30.
Na start vedou modrobílé fáborky, vzdálenost 1 300 m, převýšení 20 metrů; část cesty vede po silnici 3. třídy, dbejte zvýšené opatrnosti.
Organizace startu: Závodník vstupuje do prvního koridoru 3 minuty před svým startem, mapu si bere po startu a běží povinným úsekem na mapový start (200 m).
Vybavení předstartu po oba dny: občerstvení (voda), mobilní WC, přístřešek pro závodníky, v neděli pro finále A M ČR popisy kontrol (k dispozici budou nůžky a izolepa na úpravu popisů).
Povinné úseky: Start – začátek orientace
Poslední kontrola – cíl
Závodníci finále A M ČR mají povinný úsek po divácké kontrole v délce 150 m (1 – 1.5 km před cílem).
Povinné úseky jsou značeny červenobílými fáborky nebo koridory.
Mezičasy: Radiový přenos mezičasů z kontrol na shromaždiště zajišťuje po oba dva dny mistrovství firma RACOM (v sobotu radiokontrola z poslední kontroly; v neděli jsou v lese 2 radiokontroly).
Cíl: V centru, závodník ukončí závod oražením cílové jednotky (platí po oba dny).
Postupy do finále A: D16, D18, H16, H18 18 závodníků, z každého rozběhu 6
D20, H20 18 závodníků, z každého rozběhu 9
D21 24 závodnic, z každého rozběhu 8
H21 32 závodníků, z každého rozběhu 8
DH35 – DH60, H65, H70 1/2 závodníků, max. 25
Časový limit: Po oba dny 70 minut
Občerstvení: Po oba dny na startu (voda).
Po oba dny v cíli.
WC: V centru a na předstartu TOI TOI.
Prosíme závodníky, aby využívali pouze mobilních WC.
Mytí: V centru – cisterna s vodou, umyvadla.
Zdravotní služba: V cíli zajišťuje lékař.
Výsledky: Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru.
Konečné oficiální výsledky na www stránkách http://lpu.cz/mcr09.
Vyhlášení výsledků: V neděli ve 13:15 hod. v centru závodu.
Vyhlášeni budou závodníci na 1. – 6. místě v kategoriích D21 a H21, na 1. – 3. místě v ostatních kategoriích M ČR a na 1. – 3. místě v kategoriích Veteraniády ČR.
Stravování: Stánky v centru.
Ubytování: Dle přihlášek, informace dostanou ubytovaní na ubytovacích poukazech.
Prosíme, dodržujte na ubytovnách pořádek, dbejte pokynů ubytovatelů.
Na shromaždišti nelze ze soboty na neděli přenocovat!
Protesty: S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu
Jury: Skyvová Kristýna, Kořínek Jindřich, Prášil Marek
Funkcionáři: ředitel závodu Dušan Stránský
hlavní rozhodčí Václav Farář
stavitel semifinále Petr Fencl
stavitel finále Jan Kaplan

Poděkování partnerům a sponzorům závodu:

Generální sponzor: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Sponzoři: Synthesia a.s., Hartmann-Rico; a.s., Hovorka catering s.r.o.; Geovap s.r.o. Pardubice; Silueta Pardubická tiskárna s.r.o.
Partneři pořadatele: Pardubický kraj; obec Zdechovice; Racom Nové Město na Moravě; Železářství KUTIL s.r.o., VAK Pardubice a.s.
Mediální partner: Český rozhlas Pardubice

Partneři Českého svazu orientačního běhu: Gigasport; Žaket; Equica; T-MAPY; TOI-TOI; H.S.H. sport; Mercuri international; INA sport

Pořadatelé děkují všem majitelům lesa za souhlas s pořádáním těchto závodů.
Velké poděkování patří i všem sponzorům a partnerům závodu, dále pak Obecnímu úřadu ve Zdechovicích i všem občanům této obce za pomoc při organizování tohoto závodu a za jejich toleranci v průběhu závodu.

Pokyny ke stažení
pdf, doc