LPU M ČR 2009 ČSOB
Město Kutná Hora | OK Lokomotiva Pardubice | Český svaz OB | Obec Zdechovice

Partneři závodu

ČSOB Pojišťovna

Synthesia

Hovorka Catering

Hartmann

Geovap

Pardubický kraj

Zdechovice a Kutná Hora

RACOM

Silueta


Partneři ČSOB

Giga sport

hummel

T-MAPY

Toi-Toi

Žaket

HSH sport

Mercuri

Časopis Orientační běh

Rozpis

Český svaz orientačního běhu

GIGASPORT MISTROVSTVÍ ČR V ORIENTAČNÍM BĚHU NA KRÁTKÉ TRATI 2009
VETERANIÁDA ČR V ORIENTAČNÍM BĚHU NA KRÁTKÉ TRATI 2009
VEŘEJNÝ ZÁVOD

ROZPIS

Pořadatel: OK Lokomotiva Pardubice, občanské sdružení, Palackého 2547, 530 02 Pardubice
Datum: 20. – 21. června 2009
Program závodu: Sobota 20. 6. 2009 semifinále M ČR, semifinále Veteraniády ČR
Neděle 21. 6. 2009 finále M ČR, finále Veteraniády ČR
Centrum: Zdechovice
Kategorie: M ČR: D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21
Veteraniáda ČR: D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75
Veřejný závod: P2, P4
Omezení účasti: Viz „Prováděcí předpisy k soutěžím ČSOB v OB pro rok 2009“
Předpokládané časy vítězů: Dle soutěžního řádu ČSOB
Přihlášky: Do 1. 6. 2009 na http://www.obhana.cz/prihlasky.asp, výjimečně na e-mailovou adresu lpu@vco-ob.cz (přihláška je platná až po přijetí reply). Přihlášky po termínu 1. 6. 2009 jsou za zvýšený vklad o 50 %, po termínu 9. 6. 2009 již není možné se přihlásit na M ČR ani na Veteraniádu ČR. Na veřejný závod jsou možné přihlášky do naplnění kapacity za základní startovné.
Informace: Internetové stránky http://lpu.cz/mcr09, nebo na e-mailu lpu@vco-ob.cz, nebo na telefonních číslech 602619991 (Klimpl), 602186200 (Stránský).
Vklady: M ČR 260 Kč
Veteraniáda ČR – kategorie DH 35 – 55 260 Kč
Veteraniáda ČR – kategorie DH 60 – 200 Kč
Veřejný závod 100 Kč/závod
Půjčovné SI čipu 40 Kč/závod
Vklady jsou platné při přihlášení v termínu a pro závodníky registrované v ČSOB nebo SZOŠ.
Veškeré platby (vklady a ubytování) zasílejte na účet OK Lokomotiva Pardubice u Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu 1069724001/5500, variabilní symbol 20XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v Adresáři ČSOB.
Prezentace: Kutná Hora – pátek 19. 6. 2009 (M ČR ve sprintu) 15:00 – 17:00
Zdechovice – sobota 20. 6. 2009 10:30 – 12:30
Start 00: Sobota 13:00 hod.
Neděle 9:30 hod.
Vzdálenosti: Ubytování – centrum do 20 km
Parkoviště – centrum do 1 km
Centrum – cíl 0 km
Centrum – start do 2 km
Mapa: Po oba dny v měřítku 1:10000 (E = 5 m), mapový klíč ISOM 2000, hlavní kartograf Zdeněk Sokolář, stav jaro 2009. Mapa bude pro všechny kategorie v mapníku.
Terén: Převážně jehličnatý, dobře průběžný les. Místy hustší porost se sníženou viditelností, hustá síť cest. Mírný svah s několika vršky s celkovým převýšením cca 60 m. Ve vrcholových partiích oblasti s kameny.
Ubytování: Podrobný rozpis ubytování bude uveden na stránce závodu http://lpu.cz/mcr09 od počátku měsíce dubna.
Objednávky budou přijímány postupně do vyčerpání kapacity jednotlivých zařízení.
Funkcionáři: Ředitel: Dušan Stránský
Hlavní rozhodčí: Václav Farář
Stavba tratí semifinále: Petr Fencl
Stavba tratí finále: Jan Kaplan
Použitý systém ražení: Elektronický – SportIdent.
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB.

Rozpis byl schválen soutěžní komisí ČSOB dne 20. ledna 2009.

Václav Farář, hlavní rozhodčí Dušan Stránský, ředitel závodu

Rozpis ke stažení
pdf, doc