LPU M ČR 2009 ČSOB
Město Kutná Hora | OK Lokomotiva Pardubice | Český svaz OB | Obec Zdechovice

Partneři závodu

ČSOB Pojišťovna

Synthesia

Hovorka Catering

Hartmann

Geovap

Pardubický kraj

Zdechovice a Kutná Hora

RACOM

Silueta


Partneři ČSOB

Giga sport

hummel

T-MAPY

Toi-Toi

Žaket

HSH sport

Mercuri

Časopis Orientační běh

Rozpis

Český svaz orientačního běhu

MISTROVSTVÍ ČR V ORIENTAČNÍM BĚHU 2009 – SPRINT, hummel Sprint cup
VETERANIÁDA ČR V ORIENTAČNÍM BĚHU 2009 – SPRINT
VEŘEJNÝ ZÁVOD

ROZPIS

Pořadatel: OK Lokomotiva Pardubice, občanské sdružení, Palackého 2547, 530 02 Pardubice
Datum: Pátek 19. června 2009
Čas. harmonogram: 16:30 – 18:00 MČR, kategorie D21 a H21 (televizní přenos)
18:00 – 20:00 MČR ostatní kategorie, Veteraniáda ČR a veřejný závod ve sprintu
20:00 Vyhlášení výsledků MČR a Veteraniády ČR
Centrum: Kutná Hora, Palackého nám.
Parkování: Kutná Hora, parkoviště u Zimního stadiónu
Kategorie: M ČR: D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21
D21A, D21B, H21A, H21B
Veteraniáda: D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75
Veřejný závod: D14C, D18C, H14C, H18C, P
Omezení účasti: Viz „Prováděcí předpisy k soutěžím ČSOB v OB pro rok 2009“.
MČR ve sprintu je otevřeno pro zahraniční účastníky. Pořadatel rozdělí závodníky podle výkonnosti do podkategorií D21, D21A, D21B resp. H21, H21A, H21B; v dorosteneckých a juniorských kategoriích vybere ty, kteří budou startovat v MČR, ostatní startují ve veřejném závodě.
Předpokládané časy vítězů: Dle soutěžního řádu ČSOB
Přihlášky: Do 1. 6. 2009 na http://www.obhana.cz/prihlasky.asp, výjimečně na e-mailovou adresu lpu@vco-ob.cz (přihláška je platná až po přijetí reply). Přihlášky po termínu 1. 6. 2009 jsou za zvýšený vklad o 50 %, po termínu 9. 6. 2009 již není možné se přihlásit na M ČR ani na Veteraniádu.
Na veřejný závod jsou možné přihlášky do naplnění kapacity za základní startovné.
Informace: Internetové stránky http://lpu.cz/mcr09, nebo na e-mailu lpu@vco-ob.cz, nebo na telefonních číslech 602619991 (Klimpl), 777274026 (Haas).
Vklady: M ČR 120 Kč
Veteraniáda ČR 120 Kč
Veřejný závod 100 Kč
Půjčovné SI čipu 40 Kč/závod
Vklady jsou platné při přihlášení v termínu a pro závodníky registrované v ČSOB nebo SZOŠ.
Veškeré platby (vklady a ubytování) zasílejte na účet OK Lokomotiva Pardubice u Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu 1069724001/5500, variabilní symbol 19XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v Adresáři ČSOB.
Prezentace: Kutná Hora, sokolovna – pátek 19. 6. 2009 15:00 – 17:00
Start 00: 16:30 hod.
Vzdálenosti: Ubytování – centrum do 20 km
Parkoviště – šatny 0,5 km
Šatny – centrum 0,5 km
Centrum – cíl 0 km
Centrum – start H21,D21 0 km
Centrum – start ostatní do 2 km
Mapa: 1:4000 (E = 2,5 m), mapový klíč ISSOM 2007, hlavní kartograf Petr Hranička, stav jaro 2009. Mapa bude pro všechny kategorie v mapníku.
Terén: Historické centrum města Kutná Hora (zástavba, široké ulice i velmi úzké uličky a průchody, náměstí a otevřená prostranství např. v okolí chrámu sv. Barbory nebo Jezuitské koleje, kašny, lavičky) a sousedící městský lesík za železniční tratí (lesní cesty a pěšiny, převážně listnatý les ve svahu, s místními výskyty hustšího podrostu a porostu).
Běžecký podklad – v ulicích města částečně povrch asfalt/beton, částečně povrch kamenitá dlažba (místy historická a značně nerovná); v příměstském lesíku – lesní cesty a pěšiny, podklad typický pro převážně listnaté či smíšené lesy (ve svahu může být kluzký); místy hustší podrost.
V jižní a jihozápadní části prostoru závodu klesá historické centrum města do údolí, relativní převýšení mezi nejnižším a nejvyšším bodem závodního prostoru je cca 50 m. Po dně údolí prochází říčka a železniční trať. Vertikálně skloněné zhruba ve směru ze severozápadu na jihovýchod je i celé historické centrum města (až na výjimky není téměř žádná část závodu po rovině).
Ubytování: Podrobný rozpis ubytování bude uveden na stránce závodu http://lpu.cz/mcr09 od počátku měsíce dubna.
Objednávky budou přijímány postupně do vyčerpání kapacity jednotlivých zařízení.
Funkcionáři: Ředitel: Karel Haas
Hlavní rozhodčí: Petr Klimpl
Stavba tratí: Zbyněk Štěrba, Adam Zitka
Použitý systém ražení: Elektronický – SportIdent.
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB.

Rozpis byl schválen soutěžní komisí ČSOB dne 20. ledna 2009.

Petr Klimpl, hlavní rozhodčí Karel Haas, ředitel závodu

Rozpis ke stažení
pdf, doc