LPU M ČR 2009 ČSOB
Město Kutná Hora | OK Lokomotiva Pardubice | Český svaz OB | Obec Zdechovice

Partneři závodu

ČSOB Pojišťovna

Synthesia

Hovorka Catering

Hartmann

Geovap

Pardubický kraj

Zdechovice a Kutná Hora

RACOM

Silueta


Partneři ČSOB

Giga sport

hummel

T-MAPY

Toi-Toi

Žaket

HSH sport

Mercuri

Časopis Orientační běh

Pokyny pro účastníky

Mistrovství České republiky v orientačním běhu ve sprintu 2009, hummel sprint cup
Veteraniáda České republiky v orientačním běhu ve sprintu 2009
Kutná Hora 19. 6. 2009

Vítáme Vás na mistrovství ČR v orientačním běhu ve sprintu, který pro Vás připravil OK Lokomotiva Pardubice v historické části Kutné Hory. Závod hlavních kategorií mužů a žen bude přenášet Česká televize. Věříme, že se Vám připravené závody budou líbit. Přejeme Vám mnoho úspěchů v lese.

Pořadatelský subjekt: OK Lokomotiva Pardubice
Centrum: Kutná Hora, sokolovna, Sokolská ul. (cesta z parkoviště bude značena), možnost postavení klubových stanů, možnost využití šaten v budově sokolovny
Prezentace: Kutná Hora, sokolovna – pátek 19. 6. 2009 15:00 – 17:00
Na prezentaci není již možnost dohlášek, pořadatel bere poslední dohlášky do kategorie P e-mailem do úterý 16. 6. 2009!
Na prezentaci hlaste případnou změnu čísla SI čipu.
Program: 16:30 start 00, kategorie D21 a H21
18:10 start prvních závodníků ostatních kategorií (startovní čas 100)
20:10 uzávěrka závodu
20:15 vyhlášení výsledků
Parkování: Kutná Hora, bývalý objekt ČSAD, Čáslavská ul. (GPS 49°56'48N, 15°16'34E). Dbejte pokynů pořadatelů!!! Bude vybíráno parkovné 20 Kč, autobusy zdarma.
Vzdálenosti: Centrum – ubytování do 20 km
Parkoviště – centrum (sokolovna) 500 m (modrobílé fáborky)
Centrum – cíl (Palackého nám.) 500 m (modrobílé fáborky)
Centrum – předstart D21, H21 (ulice Na Sioně) 600 m (zelenobílé fáborky)
Centrum – start ostatní kategorie 50 m
Mapa: Kutná Hora 1:4000 (E = 2,5 m), mapový klíč ISSOM 2007, hlavní kartograf Petr Hranička, stav jaro 2009, tisk Silueta Pardubice. Mapa bude pro všechny kategorie v mapníku. Mapy se odevzdávají v cíli do 19:30 hod., výdej map od 19:30 hod. na Palackého nám.
Zvláštní mapové značky: černé kolečko – lampa, lavička; černý křížek – lavička
Fialový dotisk: v mapě jsou vyznačeny zakázané prostory (mapová značka 709 nepřístupná oblast)
Tréninková mapa: Tréninkovou mapu obdrží závodníci na prezentaci. Tréninková mapa je v těsné blízkosti centra.
Terén: Historické centrum města Kutná Hora (zástavba, široké ulice i velmi úzké uličky a průchody, náměstí a otevřená prostranství např. v okolí chrámu sv. Barbory nebo Jezuitské koleje, kašny, lavičky).
Běžecký podklad – v ulicích města částečně povrch asfalt/beton, částečně povrch kamenitá dlažba (místy historická a značně nerovná), částečně hliněný povrch opravovaných ulic po odkrytí dláždění.
V jižní a jihozápadní části prostoru závodu klesá historické centrum města do údolí, relativní převýšení mezi nejnižším a nejvyšším bodem závodního prostoru je cca 50 m. Po dně údolí prochází říčka a železniční trať. Vertikálně skloněné zhruba ve směru ze severozápadu na jihovýchod je i celé historické centrum města (až na výjimky není téměř žádná část závodu po rovině).
Upozornění: Závodí se ve městě za omezeného provozu, dbejte vlastní bezpečnosti. Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí.
V některých částech probíhá povrchová úprava ulic, buďte proto opatrní při jejich přebíhání a respektujte probíhající stavební práce. Výslovné upozornění – pokud opravované ulice nejsou zakázanými prostory definovanými v souladu s čl. 12. Pravidel orientačního běhu, jsou standardním závodním prostorem.
Omezení a doporučení obutí: Je zakázáno běžet v botech s hřeby; vzhledem k charakteru podložky je doporučena atletická běžecká obuv
Závodní prostor: Historická část Kutné Hory s výjimkou Sokolské ulice, Tylovy ulice, Palackého nám. a prostoru tréninkové mapy. Závodní prostor je uzavřen pro účastníky závodu.
Popisy kontrol: V karanténě a na mapě (kategorie M ČR), v centru (Veteraniáda, ostatní kategorie).
Ražení: Elektronické – SportIdent. V případě selhání SI jednotky jsou na mapě políčka R.
Startovní čísla: Startovní čísla mají pouze závodníci kategorií M ČR. Čísla jsou vydávána formou samoobsluhy při vstupu do karantény (závodníci kategorií D21 a H21 do 16:30 hod., ostatní kategorie do 18:20 hod.)
Karanténa: Kategorie H21, D21: Karanténa je v části ulice Na Sioně (příchod bude značen z centra zelenobílými fáborky, vzdálenost 600 m), závodníci jsou povinni se dostavit do karantény do 16:30 hod. (příchod do karantény je nutno dodržet po fáborkované trase). V karanténě bude WC, přístřešek na ukrytí, výdej popisů, výdej startovních čísel.
Ostatní kategorie M ČR: Karanténa je ve vyhrazené části travnaté plochy v centru (u sokolovny), závodníci jsou povinni se dostavit do karantény od 17:50 do 18:20 hod. V karanténě bude WC, přístřešek na ukrytí, výdej popisů, výdej startovních čísel. Karanténu lze opustit 1 minutu před vstupem do prvního startovního koridoru. Dodržujte prosím zásady fair-play.
Závodníci Veteraniády a veřejného závodu karanténu nemají.
Start: 00 = 16:30.
Kategorie D21, H21: Startovní koridor začíná na konci karantény. Startovní koridory jsou 3, celková délka koridorů je 100 m. V 1. koridoru si závodník vynuluje, ve 2. koridoru provede kontrolu nulování. Vlastní start je ze startovní branky. Po startu si závodník odebere mapu, mapový start je vzdálen 50 m.
Ostatní kategorie: Startovní koridor začíná cca 40 m od karantény (pozor při přecházení Sokolské ulice). Startovní koridory jsou 3, celková délka koridorů je 50 m. V 1. koridoru si závodník vynuluje, ve 2. koridoru provede kontrolu nulování. Po startu si závodník odebere mapu, mapový start je vzdálen 80 m.
Cíl: Kategorie D21, H21: Závod končí proběhnutím cílové čáry, závodníci cílují na fotobuňku. Za cílovou čarou orazí závodníci cílovou kontrolu.
Ostatní kategorie: V cíli závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením svého čipu u počítače. Vyčíst čip musí i ti, kteří závod z jakéhokoliv důvodu nedokončí!
Povinné úseky: Start – začátek orientace
Poslední kontrola – cíl
Povinné úseky jsou vyznačeny koridory.
Zakázané prostory při závodě: V průběhu závodu je přísně zakázáno překonávat objekty, které jsou v mapě zakresleny mapovými značkami:
201 Neschůdný sráz
304.1 Nepřekonatelné vodní těleso
421 Nepřekonatelná vegetace
521.1 Nepřekonatelná zeď
524 Nepřekonatelný plot nebo ohrada
526.1 Budova.
Zakázáno je vstupovat i do prostorů vymezených mapovou značkou 528.1 Oblast se zakázaným vstupem (dle ISSOM 2007) a mapovou značkou 709 Nepřístupná oblast. Neuposlechnutí těchto zákazů bude trestáno diskvalifikací!
Mezičasy: Radiový přenos mezičasů z kontrol na shromaždiště zajišťuje firma RACOM (předsběrka, veřejná kontrola pro kategorie H21 a D21). Kategorie D21 a H21 mají na trati veřejnou kontrolu (umístěna viditelně v západní části Palackého náměstí). Veřejná kontrola je umístěna cca 2 – 4 min. před cílem.
Předpokládané časy vítězů: Ve všech kategoriích 15 min.
Časový limit: 30 minut
Občerstvení: V cíli.
WC: V centru (v sokolovně) a TOI-TOI. V karanténě TOI-TOI.
Mytí: V centru (sokolovna)
Zdravotní služba: V cíli zajišťuje lékař.
Výsledky: Průběžné výsledky budou zveřejňovány v cíli na Palackého náměstí.
Konečné oficiální výsledky na www stránkách http://lpu.cz/mcr09.
Upozornění: Pořadatelé neručí za odložené věci na travnaté ploše u sokolovny.
Vyhlášení výsledků: Kategorie D21, H21: Ihned po skončení kategorie bude květinové vyhlášení.
Všechny kategorie: 20:15 hod. na Palackého náměstí. Vyhlášeni budou závodníci na 1. – 3. místě v kategoriích M ČR i Veteraniády ČR.
Aktuálně první tři závodníci průběžného pořadí kategorií D21 a H21 zůstávají z důvodu přímého přenosu České televize na vyhrazeném místě na pódiu v prostoru cíle.
Stravování: V restauracích v Kutné Hoře (mimo závodní prostor).
Ubytování: Dle přihlášek, informace dostanou ubytovaní na ubytovacích poukazech.
Prosíme, dodržujte na ubytovnách pořádek, dbejte pokynů ubytovatelů.
Na shromaždišti následujícího Mistrovství České republiky v orientačním běhu na krátké trati nelze ani z pátku na sobotu ani ze soboty na neděli přenocovat!
Protesty: S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu
Jury: Skyvová Kristýna, Kořínek Jindřich, Prášil Marek
Funkcionáři: ředitel závodu Karel Haas
hlavní rozhodčí Petr Klimpl
stavba tratí Adam Zitka, Zbyněk Štěrba

Poděkování partnerům a sponzorům závodu:

Generální sponzor: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Sponzoři: Synthesia a.s., Hartmann-Rico; a.s., Hovorka catering s.r.o.; Geovap s.r.o. Pardubice; Silueta Pardubická tiskárna s.r.o., Premedis s.r.o.
Partneři pořadatele: město Kutná Hora; Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.; Racom Nové Město na Moravě; Železářství KUTIL s.r.o.
Mediální partner: Český rozhlas Pardubice

Partneři Českého svazu orientačního běhu: Gigasport; Žaket; Equica; T-MAPY; TOI-TOI; H.S.H. sport; Mercuri international; INA sport

Pořadatelé děkují všem partnerům a sponzorům, zejména Městskému úřadu v Kutné Hoře, za pomoc při organizování tohoto závodu.

Pokyny ke stažení
pdf, doc