Hodnocení kvality závodů - logo
Nepřihlášen | pomoc
Login:
Heslo:

Pravidla hodnocení

Kritéria hodnocení:

 1. Stavba trati odpovídala svými charakteristikami vypsanému formátu dle soutěžního řádu. (váha 0,3)
 2. Orientační náročnost byla dostačující vzhledem k terénu a mapě. (váha 0,2)
  • (pokud se hodnotitel domnívá, že trať mohla být orientačně náročnější, nechť do textové poznámky popíše, kterými metodami bylo možné náročnost zvýšit)
 3. Umístění kontrol – kontrola byla jednoznačně dohledatelná podle mapy a buzoly. (váha 0,1)
  • (známka by měla být snížena, pokud stavitel nenašel podle mapy správný objekt nebo pokud se vyskytly kontroly, kde i přes nejednoznačnost, chybu nebo stáří mapy stavitel použil objekt pro kontrolu)
 4. DOTAŽENÁ trať - byla kvalitně promyšlena po celé délce. (váha 0,05)
  • (známka by měla být snížena, pokud trať obsahovala pasáž, která nevyužila potenciál mapy a terénu, nebo byla zavedena do prostoru, kde již nebylo možné nalézt odpovídající orientační problémy; hodnotitel by měl v textové poznámce zaznamenat inkriminovanou pasáž a popřípadě nástin lepšího řešení)
 5. Trať neobsahovala místa, která měla dopad na regulérnost a kvalitu. (váha 0,1)
  • (MIMO umístění kontrol – na to je zvlášť otázka; typicky: umístění startu a mapového startu nevedlo k protiběhům nebo možnosti zkrácení při nedodržení povinného úseku - známka by měla být snížena, pokud se závodník vrací povinným úsekem od mapového startu jedním z možných postupů k první kontrole, nebo odběh k první kontrole umožňuje beztrestné zkrácení trati; nebo protiběhy a ostré úhly – na tratích se vyskytly případy dlouhých postupů ke kontrole, které pak závodník absolvoval stejnou cestou zpět při využití jednoho z výhodných postupů – pro sprint v omezené míře tolerováno; atd...)

 6. Následující otázku vyplňte v případě, že jste revidoval(a) i tratě jiných kategorií:
  Orientační a fyzická náročnost byla odpovídající pro danou věkovou kategorii. (váha 0,25)
  • (známka by měla být snížena, pokud hodnotitel po revizi tratí přes OB postupy nebo při nahlédnutí na tratě oddílových kolegů – především veteránských kategorií nebo svěřenců vyhodnotí trať jako málo nebo naopak příliš orientačně nebo fyzicky náročnou vzhledem k jejich věku; do textové poznámky by měl hodnotitel popsat doporučenou náročnost)

Stupnice hodnocení:

 • u jednotlivých kritérií se přidělují známky: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – nehodnotím
  sjednocení významu známek:
  1 = vynikající (pořadatel udělal něco výjimečného, něco neobyčejně dobře zvládl, nabídl něco pro oblastní závod nadstandardního - samozřejme za předpokladu, že něco jiného nezkazí)
  2 = bez nedostatků (tzn. standard - vše probíhalo tak, jak má)
  3 = s menšími nedostatky
  4 = s většími nedostatky
  5 = nedostatečné (např. zrušené kategorie, uznaný protest, nepoužitelná mapa atd.)

Obecná ustanovení:

 1. hodnocení závodů Západočeské oblasti se může účastnit každý závodník registrovaný v kterékoli oblasti sekce OB
 2. pro každý závod (kolo) je jedna dílčí stránka, odkaz na ni je vlevo v menu
 3. hodnocení pro každý závod se otevírá v den jeho konání
 4. k hodnocení závodu se dostanete kliknutím na odkaz Hodnotit závod
 5. každý může jednou hodnotit každý závod, kterého se zúčastnil (s výjimkou závodu pořádaného vlastním klubem)
 6. před hodnocením je potřeba vyplnit své registrační číslo (slouží k ověření, zda jste registrováni (v kterékoli oblasti) a zda jste už příslušný závod nehodnotili); reg. číslo hodnotitele se po uzavření hodnocení závodu zobrazí u vložených připomínek
 7. uživatel hodnotí závod v 6 dílčích kritériích (viz výše) - u každého vybere známku a může připsat i stručný komentář; lze i určité kritérium nehodnotit, pokud si uživatel není jist
 8. uživatel by se měl dobře seznámit se slovním vysvětlením jednotlivých známek stupnice (viz výše)
 9. výběr známky 1, 3, 4 nebo 5 je nutné doplnit i slovním komentářem (proč takové hodnocení), jinak se známka nepočítá
 10. výsledky hodnocení jsou zobrazeny podle 6 kritérií, u každého kritéria je uvedena průměrná známka ze všech známek od uživatelů a jejich doplňující komentáře
 11. u každého kritéria se nejlepší a nejhorší známka škrtá
 12. všechny průměrné dílčí známky jsou váženy a spočítány do výsledné známky za závod
 13. závod lze hodnotit po dobu 14 dnů od konání závodu, po uplynutí této doby se hodnocení závodu uzavře
 14. ke každému závodu je připojena diskuze, kde můžete vyjádřit své další dojmy
 15. případné prokazatelně podvodné hlasy a urážlivé příspěvky budou administrátorem mazány
 16. ředitelé závodů, kteří svůj závod nechtějí mít v systému hodnocení, nechť to oznámí předem na e-mail správce
 17. za systém hodnocení a webové stránky zodpovídá Adam Zitka, azitka@seznam.cz
Hodnocení kvality závodů
azitka@seznam.cz