Zimní hradubická liga - městský sprint

Pokyny

Zimní hradubická liga (2. závod ZHL 2012/2013) – městský sprint Pardubice Dukla

Shromaždiště: Městský atletický stadión Pardubice - Dukla (50°1'19.059"N, 15°45'50.278"E); jako šatny použijte vlastní dopravní prostředky (výjimečně lze použít i šatny na atletickém stadiónu nebo tribunu stadiónu).
Parkování: Parkování v ulicích v okolí stadiónu (doporučuje především ulici Demokratické mládeže). Parkování není pořadateli nijak organizováno. Respektujte dopravní předpisy a omezení.
Prezentace: Od 12:30 do 13:00 hod., na prezentaci přijdou zástupci klubů, které nemají uhrazeno startovné 20 Kč za závodníka. Dodatečné přihlášky jsou možné jen velmi omezeně.
Vzdálenosti: Start i cíl jsou v těsné blízkosti shromaždiště (start je v „bráně borců“ stadiónu na protilehlé rovince).
Start závodu: 00 = 13:30 hodin, intervalový start.
Mapa: Dukla (1:5000, E = 2 m, klíč ISSOM 2008, stav 2011, rozměr A4), mapa je v mapníku.
Terén: Sídliště a lesoparky v pardubické čtvrti Dukla.
Způsob ražení: SportIdent (možnost zapůjčení za 40 Kč na prezentaci).
Délky tratí: HE - 3.2 km; H - 3.0 km; HK - 2.1 km; DE - 2.9 km; D - 2.3 km; DK - 1.9 km; P - 1.8 km; téměř bez převýšení.
Popisy: Na shromaždišti.
Startovní listina: Bude zveřejněna nejdéle ve čtvrtek na webové stránce závodu.
Upozornění: Každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí, závod probíhá bez omezení dopravy, která je na některých ulicích poměrně silná (auto má přednost).
Ke stažení: pdf, doc

 
Správce stránek
OK Lokomotiva Pardubice 2004-2012
homepage