Rozpis

Rozpis ke stažení: pdf, doc

CENA VÝCHODNÍCH ČECH 2008
Cena Hovorka Catering
3denní závody v orientačním běhu

Pořadatel: OK Lokomotiva Pardubice (LPU)
Datum: 29. – 31. 8. 2008
Centrum: Autocamp Stříbrný rybník, Malšova Lhota Hradec Králové (prezentace, kemp, E1 a E2, občerstvení, výsledky)
Prezentace: čtvrtek 28. 8. 2008 od 18:00 hod. do 20:00 hod. v centru
pátek 29. 8. 2008 od 10:00 hod. do 14:00 hod. v centru
Sportovní program:
E1 29. 8. 00 = 15:00 hod. centrum krátká trať intervalový start
E2 30. 8. 00 = 9:30 hod. centrum klasická trať intervalový start
E3 31. 8. 00 = 9:30 hod. Biřička (7 km) krátká trať intervalový start
Kategorie: HDR, D10NC, D12AB, D14AB, D16B, D18B, D21ABC, D35BC, D45BC, D55B, D65B
H10NC, H12AB, H14AB, H16B, H18B, H21ABC, H35BC, H45BC, H55BC, H65B, P
Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu přihlášených.
V podkategoriích žactva A lze získat licenci A resp. B, v podkategoriích žactva a dorostu B lze získat licenci B. V kategoriích H21 a D21 bude provedeno rozdělení do podkategorií podle stavu Rankingu HSH k 31. 7. 2008.
Funkcionáři závodu: ředitel závodu: Petr Klimpl
hlavní rozhodčí: Ladislava Víchová
stavba tratí:
E1 – Jan Herman, Petr Fukátko
E2 – David Procházka, Radek Procházka, Jan Klapal
E3 – Jaroslav Vávra, Jan Fukátko
Mapy: 1:10000, stav 2008
Terén: Rovinatý terén plný různých vegetačních detailů, hustá síť komunikací a vodotečí.
Ražení: Systém SportIdent. Závodníci s vlastním SI čipem uvedou číslo čipu v přihlášce, ostatní si mohou SI čip zapůjčit od pořadatele za 60 Kč/3 etapy. Za ztrátu půjčeného čipu se účtuje 750 Kč.
Přihlášky: Přednostně na http://www.obhana.cz/prihlasky.asp, výjimečně na e-mail lpu@vco-ob.cz (přihláška je přijata, až obdržíte kladnou odpověď).
Vklady:
Přihlášky doručené do: 5. 8. 2008 později
do D,H 14, D,H 65 220 Kč 350 Kč
HDR, P 220 Kč 220 Kč
ostatní 330 Kč 500 Kč
Vklad zašlete na účet OK Lokomotiva Pardubice, Palackého 2547, Pardubice u e-Banky Pardubice, číslo účtu 1069724001/2400, VS 27 + číslo oddílu podle adresáře ČSOB. Potvrzení o zaplacení vkladů, noclehů ve stanech a dopravy bude kontrolováno při prezentaci.
Ubytování: Autocamp Stříbrný rybníkhttp://www.stribrny-rybnik.cz/, P.O.BOX 42, Malšova Lhota, 500 09 Hradec Králové Rezervace pobytů: Cestovní kancelář B & K Tour, Komenského 249, 500 02 Hradec Králové, tel. +420 495 518 819, +420 495 515 269, e-mail: rezervace@bktour.cz
Vlastní stany: Hradí se při příjezdu do kempu (ceník kempu), kapacita kempu je dostatečně velká.
Chatky: Objednává se provozovateli kempu podle cen a podmínek uvedených na www stránkách (ceník kempu). Kapacita lůžek v kempu je 110.
Parkování: Poplatek za parkování v kempu činí 50 Kč/auto/den (hradí se při příjezdu).
Pro neubytované v kempu je vyhrazeno parkoviště 300 m od kempu.
Na shromaždišti E3 se parkovné neplatí.
Ostatní: - V centru i v místech etap bude zajištěno občerstvení.
- Pro malé děti bude zajištěna školka.
- Závody byly narychlo přeloženy z Železných hor, kde lesy byly poškozeny vichřicí. Některé věci budou postupně upřesňovány.
Informace: http://lpu.cz/cvc08 nebo na telefonu 602 619 991 (Klimpl).
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB.

Ladislava Víchová Petr Klimpl
hlavní rozhodčí ředitel závodu

Rozpis ke stažení: pdf, doc

(Původní rozpis před změnou lokality závodů: pdf)

Cena východních Čech 2008 - logo
HOME | LPU | BÉĎA | ČSOB | STŘÍBRNÝ RYBNÍK
CZECH ENGLISH

Novinky

Rozpis

Ubytování

Platby

Pokyny

Parametry tratí

Startovní listiny

Výsledky
   - E1
   - E2
   - E3
   - Celkové

Fotoalbum

Kontakt

Hovorka catering

ČSOB Pojišťovna

Synthesia

Geovap

Aitcom

Český rozhlas Pardubice