Rok 2003

Počet členů: Náš klub patří počtem členů k největším v ČR (společně s SKOB Zlín), ovšem počet registrovaných (tzn. aktivních) máme zdaleka největší - 202 v OB, 10 v MTBO. Celkem evidujeme 227 členů. Přibývá veteránů, v poslední době máme problém získávat žactvo.

Finance: Klub hospodařil s vyrovnaným rozpočtem - náklady a výdaje činily cca 1 mil. Kč (do obratu se promítl Silva O-camp Budislav v částce cca 280 tis. Kč a financování SCM Pardubicko v částce 80 tis. Kč). Hlavními zdroji příjmů byly příspěvky členů, dotace ČSOB na talentovanou mládež, příspěvky od města a kraje na různé účely, pořádání závodů, máme i pár sponzorů (dary či reklamy). Hlavními výdaji jsou vklady na závodech, doprava na závody, pořádání závodů, vydávání map i tréninky (tělocvičny, mapové tréninky). Máme stále určitou finanční rezervu, která dává klid pro další sezóny. Dík patří všem, kteří se starají o zajištění vyrovnaných financí.

Organizační činnost: Klub řídí Petr Klimpl za nemalé podpory hospodáře Pepy Málka a trenérů Honzy Kaplana a Laďky Víchové, dalším členem výboru byl Aleš Jirásek. Velmi významnou roli hráli i další trenéři jednotlivých skupin (Renata Čermáková, Alena Klimplová, Vláďa Vícha, Vojta a Jana Juračkovi, Honza Herman, Jarda Fridrich). Tradičně vydáváme měsíčník Jantar, ve kterém lze najít vše o činnosti klubu. Solidně je aktualizována i naše internetová stránka oddílu, informace je možné najít i ve vývěsní skříňce na ul. 17. listopadu (skříňku na Zborovském náměstí rušíme). O sportovních výsledcích píší na pardubických stránkách MF Dnes, v Pernštejnu i v Pardubických novinách, je o nás slyšet i na vlnách Českého rozhlasu Pardubice.

Pořádání závodů: Všechny závody, které jsme pořádali, jsme zvládli úspěšně. Největší akcí byl žebříček B na klasice poslední květnový den v Petrkově, na jehož startu bylo téměř 1100 závodníků. Proběhl pod vedením Petra Klimpla stejně dobře jako další velká akce - poslední závod Vč. poháru (ten byl pod taktovkou Vojty Juračky), kde startovalo přes 800 závodníků. Dále jsme tradičně úspěšně zvládli pořádání Rodinných štafet (dvojice Honza Kaplan, Karlos Haas), 4 závody Ligy pardubických škol, okresní a krajské finále Olympiády škol na Závodišti, 3 závody Zimní hradubické ligy (Studánka, Kuňka kros a Zdelov) a 8 závodů Pardubického zimního poháru. Vedle osvědčených pořadatelů se podařilo zapojit do organizace závodů i další lidi.

Mapy: Vydali jsme 8 map - pro závody ŽB zpracoval Mirek Nožička u Trhové Kamenice mapu Hladký les (1:15000) a v rámci grantu dotovaného Pardubickým krajem pak mapy v okolí škol: Labe 2003 (1:10000, revize Jiřin Nožička), Rybitví (1:10000, Honza Kaplan, Mirek Nožička), Nemošice (1:5000, Miloš Broulík), Velká studna 2003 (1:10000, revize Jana Roudná), Vinice (1:2500 - Adam Zitka), Soutok (1:2500, Jana Juračková, Iveta Duchová) a Zámek (1:5000, Mirek Nožička).

Tréninky: V průběhu roku trénujeme tak, jak nám dovolují podmínky v Pardubicích - tělocvičny, atletický tunel, atletická dráha na ZŠ Benešovo nám., úterní mapové a čtvrteční běžecké tréninky. Proběhlo i několik soustředění - v zimě v Polničce a v Petříkově, na jaře v Maďarsku, o velikonocích v Doksech, na konci dubna ve Švédsku, na začátku května ve Vranicích, letní tábor v Budislavi, na konci prázdnin v Radvanicích a v Tatrách a v říjnu pak již tradičně v Prkenném důle. Základem přípravy byly tréninky individuální či v menších tréninkových skupinách. Dík patří všem trenérům - o mladší žactvo se starali Alena a Petr Klimplovi, Renata Čermáková, občas za pomoci Ivy Lulayové, Standy Jiráka a Renaty Haasové, o starší žactvo Laďka a Vláďa Víchovi, o dorost Jana a Vojta Juračkovi a Honza Herman, o starší dorost, juniory a dospělé pak Honza Kaplan, Jarda Fridrich a v zimě Miloš Lulay.

Sportovní výsledky: Byli jsme úspěšní, o tom svědčí další stránky této ročenky. Martina Dočkalová získala titul juniorské mistryně světa (tam startoval i Zbyněk Štěrba, jehož 20. místo na krátké trati rozhodně není neúspěchem), Martina s Martou Štěrbovou byly v české štafetě na MS, která vybojovala 5. místo, na ME dorostu získala Iveta Duchová zlato a Zuzka Hermanová stříbro ve štafetách (obě přispěly i k vítězství českého družstva a skvěle zaběhly i závody jednotlivců), dospělí vyhráli mistrovství ČR klubů a Českou ligu klubů, naši o-běžci vybojovali celkem 19 medailí na M ČR (z toho 10 zlatých), tu dvacátou (stříbrnou) přidaly naše ženy na bikerských štafetách. Míša Marešová se podílela na zisku mistrovského titulu pro Vč. oblast v družstvech žactva (Míša Procházková a Terka Rousková pak přispěly k zisku bronzu). Naši závodníci byli úspěšní v žebříčku A i v žebříčku B. Dobře si vedli i naši nejmenší závodníci ve Východočeském poháru, družstvo žactva skončilo čtvrté v oblasti, dorost, do-spělí i veteráni byli v oblasti tradičně nejlepší. Veteráni uspěli na Veteraniádách ČR, tři naše ženy skončily v první desítce v Českém poháru veteránů (Jana Juračková dokonce obsadila 2. místo). Když to dáme vše dohromady, tak jsme jednoznačně nejúspěšnějším o-klubem v ČR! Ne vše se nám povedlo. Ale to je běžným jevem. Čekali jsme třeba větší účast našich závodníků na juniorském MS i ME dorostu, občas se objevily některé výpadky našich nadějí ve významných domácích závodech (zvláště mrzí diskvalifikace našich dorostenek ve vítězném závodě na M ČR štafet). Klady sezóny ale rozhodně převyšovaly zápory. Letos naši běžci nastavili laťku hodně a hodně vysoko. Snad v příštích letech na tyto výborné sportovní výsledky naváží. Skupina našich závodníků jezdila i další z o-disciplín - MTBO (orientační závody na horských kolech). Jana Chmelíková úspěšně startovala ve Světovém poháru, bojovala v první desítce Českého poháru. Velmi dobrou sezónu měla i Jana Roudná, která si pro příští rok vyjela elitu. Obě Jany s Martou Kmoníčkovou překvapily ziskem stříbra na M ČR štafet. Našim bikerům-mužům se už tolik nedařilo.

NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY 2003

SVĚTOVÉ SOUTĚŽE
Mistrovství světa 5. místo Marta Štěrbová a Martina Dočkalová ve štafetě žen
16. místo Marta Štěrbová na klasické trati
Mistrovství světa juniorů 1. místo Martina Dočkalová na klasické trati
4. místo Martina Dočkalová ve štafetě juniorek
20. místo Zbyněk Štěrba na krátké trati
21. místo Martina Dočkalová na krátké trati
DRUŽSTVA
Mistrovství ČR klubů 1. místo dospělí
4. místo dorost
Česká liga klubů 1. místo dospělí
5. místo dorost
Mistrovství Vč. oblasti 4. místo žactvo
1. místo dorost
1. místo dospělí
1. místo veteráni
JEDNOTLIVCI
Mistrovství ČR 1. místo Marta Štěrbová na dlouhé trati - D21
Martina Dočkalová na klasické trati - D20
Martina Dočkalová na krátké trati - D20
Martina Dočkalová na dlouhé trati - D20
Martina Dočkalová ve sprintu - D20
Zbyněk Štěrba na krátké trati - H20
Zbyněk Štěrba v nočním OB - H20
Iveta Duchová na dlouhé trati - D18
štafeta žen (Škodová, Dočkalová, Štěrbová)
2. místo Zbyněk Štěrba ve sprintu - H20
Pavla Fukátková na krátké trati - D18
Veronika Krčálová v nočním OB - D18
3. místo Zbyněk Štěrba na dlouhé trati - H20
Jaroslav Krčál ve sprintu - H20
Jaroslav Krčál v nočním OB - H20
Jaroslav Krčál na krátké trati - H20
Zuzana Hermanová na klasické trati - D16
Zuzana Hermanová na krátké trati - D16
Žebříček A 1. místo Martina Dočkalová - D20
3. místo Zuzana Hermanová - D16
Silva cup 1. místo Martina Dočkalová - D20
2. místo Zuzana Hermanová - D16
Zbyněk Štěrba - H20
Český pohár štafet 2. místo ženy
3. místo dorostenky
Žebříček B 1. místo Ladislava Víchová - D45
2. místo Květa Kubíková - D55
3. místo Michaela Marešová - D14
Jana Udržalová - D18
Veteraniáda ČR 1. místo Iva Knapová na dlouhé trati - D40
Václav Farář na dlouhé trati - H50
Renata Čermáková v nočním OB - D35
Jana Juračková ve sprintu - D35
Květa Kubíková na krátké trati - D55
2. místo Jana Juračková na dlouhé trati - D40
Jan Knap na dlouhé trati - H50
Ladislava Víchová v nočním OB - D40
Hana Mrštíková v nočním OB - D45
Jana Juračková na klasické trati - D40
Iva Knapová na krátké trati - D40
Václav Farář na krátké trati - H50
3. místo Eva Vilnerová v nočním OB - D40
Jan Kaplan v nočním OB - H35
Ladislava Víchová ve sprintu - D45
Václav Farář ve sprintu - H45
Jana Juračková na krátké trati - D40
družstvo DH235 (V. Farář, Juračková, Juračka, Knapová, Knap)
Český pohár veteránů 2. místo Jana Juračková
Mistrovství Vč. oblasti 1. místo Petra Škodová - D20
Jana Juračková - D40
Ladislava Víchová - D40
štafeta veteránek (Čermáková, Víchová, Knapová)
Východočeský pohár 1. místo Jan Čermák - H10C (jaro)
Jana Udržalová - D18C
Iva Knapová - D21C
Jana Juračková - D35C
Ladislava Víchová - D45C
Lenka Štěrbová - D45D
Petr Fiala - H16C
Jaroslav Fridrich - H55C

JAK PLYNUL ROK

Listopad 2002:
 • S minulou sezónou jsme se zdárně rozloučili ve stylu "Pojďte pane, budeme si hrát" na Horalce ve Sněžném v Orlických horách.
 • V Pardubicích proběhlo vyhlášení nejlepších o-běžců České republiky 2002.
 • Martina Dočkalová byla vyhlášena mezi nejlepšími sportovci Sportovního gymnázia.
 • Začali jsme jednat o osamostatnění od TJ Lokomotiva.
 • Naše žactvo si vedlo velmi dobře na Mikulášském běhu v lesíku na Dukle.
 • Klokan krosem na Dubince začal nový ročník Zimní hradubické ligy.
Prosinec 2002:
 • Naplno začaly tréninky.
 • Na Malé ceně Velké Verandy zářila Marta Vlčovská, která vyhrála v novém traťovém rekordu. Také další naši závodníci (a bylo jich hodně) běželi velmi dobře.
 • Podvečerním sprintem v Polabinách začal Pardubický zimní pohár.
 • V lese na Studánce jsme pro 120 závodníků připravili další kolo ZHL se startem a cílem na hřišti ZŠ Dubina. Hlavní kategorii žen vyhrála Marta Štěrbová.
 • Proběhl tradičně úspěšný společenský večer v Černé za Bory.
 • Dalším sprintem v Šimkových sadech v Hradci pokračovala ZHL.
 • Dokončili jsme odloučení od TJ Lokomotiva - vznikl samostatný sportovní klub OK Lokomo-tiva Pardubice.
 • Pěkným Štědrodenním proběhnutím v Tyršových sadech (závod PZP s migrujícími kontrolami) jsme se rozloučili s o-běháním 2002.
 • Veteráni srovnali na 5:5 - to je výsledek Maratónu 2002, který se odehrál na Benešovce.
Leden 2003:
 • Hned první lednový víkend šokovala své soupeřky na M ČR LOB na klasice na Benecku Pavla Fukátková, když vybojovala bronz (zimní sezónu absolvovala za NPA).
 • V Kokešově se běžela klasika zařazená do PZP za účasti téměř rekordních 40 závodníků.
 • Zledovatělý les u Koliby viděl další kolo ZHL pořádané hradeckou Slavií (Hagaby).
 • Marta Štěrbová byla druhá v Dubaji v závodě na 10 km.
 • Pokračovaly LOBy závody na Božím daru za účasti několika Pardubáků v dresu Nové Paky.
 • Polovina ledna tradičně patří Kuňka krosu, Honza Herman a Béďa Klimpl uvítali za jarního počasí na startu téměř 60 závodníků.
 • Na nové mapě u Rybitví postavil Honza Kaplan okruhový závod PZP pro téměř 50 závodníků.
 • Všechny tréninkové skupiny se připravovaly v pardubických podmínkách - tělocvičny, běžecké tréninky, atletický tunel, občas výjezd na běžky.
 • Na vyhlášení nejlepších sportovců Pardubicka 2002 byla spousta o-běžců. Diplomy převzali Martina Dočkalová, Verča a Jarda Krčálovi, Iveta Duchová a družstvo dorostu.
 • Dorostenecká a juniorská reprezentace měly první soustředění za účasti závodníků LPU.
Únor 2003:
 • První únorový den připravili Štěrbovi dvoukolový sprint PZP na mapě Veská.
 • Superdlouhý OB v rámci PZP se běžel po Pardubicích za pořadatelství Aleše Jiráska.
 • Posledními závody v Orlických horách v polském Zielenci skončila sezóna LOB.
 • Sprint na Jarmilce v Hradci Králové zařazený do ZHL se běžel za velkého mrazu.
 • Jarní prázdniny strávila naše mládež na soustředěních v Polničce, v Petříkově a na Pláních.
 • Přestoupila k nám Petra Škodová z KOB Choceň.
 • Provedli jsme registraci pro OB - s 202 závodníky jsme zdaleka největším klubem v ČR.
Březen 2003:
 • PZP pokračoval hned první březnový den Sakra sprintem kolem zámku pod taktovkou Honzy Fukátka.
 • Proběhnutí po Velkém zdelovském lese připravili Štěpán Držka a Petr Klimpl pro téměř 200 účastníků ZHL, kteří běželi téměř po kolena ve sněhu.
 • Nadace OB přidělila našemu klubu grant na zajištění činnosti Centra talentované mládeže Par-dubicko.
 • Finálovým závodem PZP byl tříkolový sprint v Bubeníkových sadech.
 • Celkovými vítězi 9. ročníku Pardubického zimního poháru se stali Dana Hermanová a Honza Kárník.
 • V Brutus krosu v Roudničce (součást ZHL) dominovaly pardubické ženy.
 • Jarním pohárem na Stříbrném rybníku skončila Zimní hradubická liga (celkovým vítězem se stal Losman před Dočkalovou) a začala jarní sezóna.
 • Štafety Jarního poháru byly opět zařazeny do celostátních soutěží štafet a družstev. Vykročili jsme dobře, ženy vyhrály, muži skončili devátí; družstvo začalo 2. místem.
 • Les plný ledu čekal závodníky v Dlouhoňovicích, kde Sokol Žamberk uspořádal první kolo Vý-chodočeského poháru.
 • Naši nejlepší závodníci byli na čtyřdenním soustředění v maďarské Tapolce.
 • 3. kolo Ligy škol proběhlo za nádherného počasí ve Studáneckém lese za účasti 217 dětí.
 • Druhý závod Vč. poháru se běžel v krásném čistém lese v Běluni pod taktovkou Slavie Hradec Králové.
 • Osm našich žáků pod vedením Laďky Víchové a Renaty Čermákové bylo na soustředění žákov-ského výběru Vč. oblasti v Hradci Králové.
 • Martina Dočkalová vyhrála na Spring cupu juniorskou elitu, Zbyňďa Štěrba vyhrál noční OB.
 • Začaly pravidelné mapové tréninky v okolí Pardubic.
Duben 2003:
 • Zima a vítr čekal závodníky v Hrachovišti, kde OK 99 Hradec Králové pořádal 3. kolo Vč. po-háru.
 • Marta Štěrbová si vedla skvěle na soustředění reprezentace v Doksech - všechny testy vyhrála.
 • Na 4. kole Ligy škol na Studánce jsme měli 205 dětí, celkově vyhrála opět ZŠ Závodu míru.
 • Akademici měřili své síly na oblastních přeborech VŠ v Babicích n. S. a v Jílovém u Prahy.
 • Potštejn-Brná přivítal závodníky dalšího kola Vč. poháru pěknou sněhovou pokrývkou v horních pasážích lesa, přesto to byl pěkný závod.
 • Na šampionátu na dlouhé trati v rovinách okolo Bzence zářily pardubické ženy, které vybojo-valy zatím nevídané - vyhrály všechny kategorie (D21 Marta Štěrbová, D20 Martina Dočkalo-vá, D18 Iveta Duchová). Zbyněk Štěrba přidal čtvrtou medaili - bronz v juniorech. Výborně si vedli i veteráni - vyhráli Iva Knapová v D40 a Vašek Farář v H50, ve stejných kategoriích ob-sadili 2. místa Jana Juračková a Honza Knap.
 • Desítka pardubických závodníků vyrazila na Ligu Vysočiny do Nové Vsi u Chotěboře.
 • Okresní a krajské finále Olympiády škol se běželo na pardubickém dostihovém závodišti za pořadatelství Lenky a Pavla Štěrbových.
 • Pardubické SCM připravilo testy na dráze (běželo se na tartanu ZŠ Benešovo nám.), na startu testování se sešlo více než 30 lidí.
 • Moc pěkné velikonoční soustředění proběhlo v Doksech. Spolu s našimi závodníky tam byli i další členové SCM Pardubicko i SCM Brno (celkem jsme připravovali tréninky pro 120 lidí).
 • Zdeněk Cinkan a Karel Koudelka běželi 3-denní závody Středomoravské hrady a zámky.
 • Sedm našich veteránů absolvovalo v kokořínských skalách třídenní Pražské velikonoce, Iva Knapová vyhrála kategorii D35.
 • Jana Chmelíková jela v Itálii závody první série Světového poháru MTBO, na krátké trati skon-čila na 16. místě, na klasice pak byla 18.
 • Moc pěkný závod Vč. poháru připravili Pačáci na Pecce na mapě v měřítku 1:7500.
 • Naši nejlepší žáci byli na soustředění výběru Vč. oblasti v Nové Pace.
 • Skvěle si vedla naše družstva na Tiomile, ženy skončily jako nejlepší z českých klubů na 57. místě, muži obsadili 163. místo
 • Naši závodníci strávili ve Švédsku ještě týden na soustředění u Nyköpingu.
Květen 2003:
 • Na prvního máje se běželo již 6. kolo Východočeského poháru na Prázově boudě za pořadatel-ství KOB Dobruška.
 • Přímo z Dobrušky jelo 50 závodníků na čtyřdenní soustředění do Vranic, kde byly za pěkného počasí připraveny tréninky ve skalách Toulovcových Maštalí.
 • Zbyněk a Marta Štěrbovi běželi ve švédském Flenu Severské mistrovství (NOM) - Marta skon-čila ve sprintu 33., na klasice 53., Zbyněk v juniorech obsadil ve sprintu 9., na klasice 21. a na krátké trati 23. místo.
 • V Záhorské Bystrici u Bratislavy začal dvěma závody Český pohár v MTBO. Jana Chmelíková byla v elitě vždy v první desítce.
 • Lenka Klimplová získala na Akademickém mistrovství ČR v Ostravě na krátké i klasické trati bronzovou medaili.
 • Noční šampionát se běžel na Vysočině. Pořadatelé z Havlíčkova Brodu připravili v Lučici pěkné mistrovství, ze kterého jsme si odvezli 3 medaile - v juniorech vyhrál Zbyněk Štěrba a třetí skončil Jarda Krčál, Verča Krčálová získala v D18 stříbro. Veteránky vybojovaly 4 umístění na stupních vítězů - Renata Čermáková vyhrála D35, Laďka Víchová v D40 a Hana Mrštíková v D45 skončily druhé a Eva Vilnerová v D40 obsadila 3. místo.
 • Ostudou skončil mistrovský závod ve sprintu v Havlíčkově Brodě, po řadě organizačních chyb byly anulovány kategorie D18 a H18, další byly jen těsně před zrušením. Naši závodníci získali další 3 medaile - Martina Dočkalová vyhrála juniorky, v H20 skončili Zbyněk Štěrba a Jarda Krčál na 2. a 3. místě. Ve veteraniádě vyhrála Jana Juračková D35, třetí místa obsadili Laďka Víchová (D45) a Vašek Farář (H45).
 • Poslední jarní závod Východočeského poháru připravil SC Jičín v Bradlecké Lhotě, tratě byly tzv. "na vůli", v kopcích rozhodovala hlavně fyzička.
 • Hamr na Jezeře byl dějištěm M ČR v MTBO v závodě s volným pořadím kontrol. Jana Chmelí-ková obsadila 7. příčku, v následujícím závodě Českého poháru se umístila na klasice pátá.
 • Na mezistátním utkání B-týmů v německém Siegen/Müsen skončila Marta Štěrbová třetí na klasice a svým výkonem pomohla české štafetě také k 3. místu.
 • Úvodní žebříčky A a B se běžely ve Stříbrné Lhotě (Mníšek p. B.) za pořadatelství USK Praha. V sobotní klasice skončil Tomáš Udržal v elitě 16., Martina Dočkalová vyhrála juniorky, další naši v áčkách v první desítce. V béčkových kategoriích nikdo nebyl první, na 2. místě skončila Laďka Víchová a třetí byli Míša Marešová, Jana Udržalová, Petr Fiala, Jana Juračková a Květa Kubíková. V nedělní klasice opět vyhrála Martina Dočkalová D20, řada dalších v první desítce, ale na stupních vítězů opět již nikdo. Výborně v D14B zaběhla Míša Marešová, která vyhrála, v D55 obsadila Květa Kubíková 2. místo.
 • V Pardubicích se jel in-line o-závod.
 • Poprvé se běžely o víkendu 3 celostátní závody - v sobotu dopoledne ŽA ve sprintu, odpoledne štafety (oboje ve Zdobíně za pořadatelství Slavie Hradec Králové), v neděli pak štafety v Bukovině u Čisté (OK Jilemnice). Sprint byl pro D18 a H18 opakovaným M ČR, naši závod-níci medaili nezískali. V elitě překvapil Tomáš Udržal šestým místem, Marta Štěrbová skončila 12. V D16 skvěle zaběhla dvojice Zuzka Hermanová, Bára Sůvová, která obsadila 2. a 3. místo, druhá skončila i Martina Dočkalová v D20. V odpoledních štafetách skončily ženy třetí, muži pátí, dorostenky vyhrály (a béčko bylo páté) - skvělá bilance. Navíc žákyně obsadily první 3 místa, veteráni byli ve všech kategoriích na stupních vítězů. V neděli ženy vyhrály, ale ostatním se už tak moc nedařilo (až na veteránky).
 • Na dráze ZŠ Benešovo nám. opět proběhlo testování SCM za solidní účasti.
 • Poslední květnový den jsme v Petrkově pořádali za velkého vedra žebříček B-Čechy (klasika) za účasti 1033 závodníků, všechny problémy jsme zvládli tak, že je snad závodníci nepoznali.
 • Druhým místem na M ČR MTBO ve štafetách v Jablonci n. N. šokovaly pardubické bikerky v sestavě Jana Chmelíková, Marta Kmoníčková a Jana Roudná.
 • Martina Dočkalová se probojovala na první místo v dámské kategorii Rankingu HSH.
Červen 2003:
 • Další béčkový žebříček pořádal v Žumberku SK Chrast. Na pěkných tratích jsme si vedli dobře - v ženách vyhrála Marta Štěrbová před Martinou Dočkalovou, v mužích byl třetí Zbyněk Štěr-ba. Ve veteránských kategoriích vyhráli Honza Kaplan (H35), Laďka Víchová (D45) a Květa Kubíková (D55), na stupních vítězů ještě byli Jana Juračková a Vašek Farář.
 • Na M ČR MTBO na dlouhé trati se našim moc nedařilo, nejlepší Jana Roudná skončila na 17. místě.
 • Celostátní finále Olympiády škol se běželo v Komenského sadech v Ostravě. Skvěle si vedli studenti pardubického Gymnázia - mezi základními školami skončili na 2. místě, mezi střední-mi školami na 3. místě. V D9 skončily Zuzka Hermanová a Míša Marešová na prvních dvou místech, v DS pak trio Iveta Duchová, Verča Krčálová a Pavla Fukátková obsadilo první tři místa.
 • V Tatrách se za účasti pardubické trojice Štěrbová, Dočkalová, Štěrba běžely nominačky na MS ve Švýcarsku.
 • Náročné tratě čekaly závodníky na dalších dvou závodech ŽA v Lidečku. V sobotní krátké trati skončilo duo Štěrbová, Dočkalová v elitě na 12. a 13. místě, z našich závodníků se na stupně vítězů dostal jen Zbyněk Štěrba za 3. místo v juniorech, ve veteránkách jasně vyhrála Jana Ju-račková D40. V nedělní klasice za velkého vedra opět skončila Marta Štěrbová na 12. místě, v juniorkách vyhrála Petra Škodová, v D18 byla třetí Iveta Duchová a v H20 Zbyněk Štěrba ta-ké třetí, opět vyhrála Jana Juračková ve veteránkách, třetí byl Honza Kaplan v H35.
 • Marta Štěrbová byla nominována na srpnové MS ve Švýcarsku.
 • ŽB-Čechy pokračoval dvěma závody v Dobříči u Plzně. V sobotní krátké trati vyhrál Jarda Frid-rich H55 a Laďka Víchová byla druhá v D45, v nedělní klasice byla Jana Udržalová (D18) dru-há, Míša Marešová (D14), Laďka Víchová (D45) a Květa Kubíková (D55) třetí.
 • Na Vysočině (Studnické paseky) se běžely nominačky na MSJ. Našim závodníkům se nedařilo, již dříve nominovanou dvojici Martina Dočkalová, Zbyněk Štěrba nikdo nedoplnil.
 • Pět medailí z mistrovství na krátké trati! Z krásného šampionátu v Sosnové (pořadala Jiskra Nový Bor) si odvezli mistrovské tituly Martina Dočkalová (D20) a Zbyněk Štěrba (H20), stříbro vybojovala Pavla Fukátková (D18) a bronz Zuzka Hermanová (D16) a Jarda Krčál (H20). Ve veteraniádě obsadili Iva Knapová (D40) a Vašek Farář (H50) druhá místa, Jana Juračková byla v D40 třetí.
 • Marta Štěrbová výborně rozběhla štafetu finského klubu Koo-Vee na tradiční Jukole.
 • Na oblastním mistrovství v České Rybné se nám moc nevedlo. Titul získala jen Petra Škodová, ve veteránech pak Jana Juračková a Laďka Víchová. V nedělních štafetách vybojovaly žákyně 2. a 3. místo, ženy byly třetí, v mladších veteránkách dominovalo trio našeho klubu.
 • Ve Východočeském poháru žactva na jaře zářil Hóňa Čermák - vyhrál H10C, druhá místa ob-sadily v D10C Lenka Knapová a v D14C Míša Marešová.
 • Výborně si vedly na Mistrovství Evropy dorostu naše dorostenky Iveta Duchová a Zuzka Her-manová. Ve sprintu obě obsadily 4. místo, na klasice byla Zuzka opět čtvrtá a Iveta sedmá, ve štafetách Iveta skvělým finišem vybojovala pro českou štafetu v D18 mistrovský titul, Zuzka velmi dobrým výkonem přispěla k 2. místu v D16. Obě se významně podílely na zisku titulu mistrů Evropy pro družstvo ČR!
 • Na MS železničářů ve Švýcarsku reprezentovali ČR Alena Klimplová a Honza Knap.
 • Dva závody Českého poháru MTBO byly na pořadu v Blansku, v neděli byla Jana Chmelíková v elitě šestá, po oba dny v D19 zajela skvěle Jana Roudná, která si tak připravila pozici pro zisk licence E.
 • Šumperským divočákem v Třemešku začaly prázdninové vícedenní závody. Naši borci Marta Štěrbová a Jarda Krčál vyhráli obě hlavní kategorie, ve veteránkách přidala vítězství Alena Klimplová.
 • Čtyři dvojice LPU se zúčastnily v Orlických horách M ČR v rogainingu.
 • Advanta cup v Dobrém byly 3-denní závody, které vyhrála v D55 Květa Kubíková.
Červenec 2003:
 • Početně velmi dobře obsazené závody Zvůle 2003 proběhly v okolí stejnojmenného campu u Kunžaku. Vítězství si odnesly Lenka Knapová v D10 a Květa Kubíková v D55.
 • Martina Dočkalová se stala juniorskou mistryní světa 2003 na klasice. Po skvělém výkonu tak stála na stupni nejvyšším v estonské Pölvě. Na krátké trati obsadila 21. místo, ve štafetách při-spěla ke 4. místu. Zbyněk Štěrba zaběhl dobře krátkou trať (20.), na klasice chyboval (49.), ve štafetách doběhli čtvrtí, ale pro špatnou kontrolu Dlabaji byli disk.
 • Čermákovi a Kroupovi běželi 5 jours De France u Bordeaux.
 • Veteránské MS v norském Haldenu běžela Květa Kubíková, která skončila v kategorii W55 na 34. místě ve finále B.
 • Orientační cyklomaraton dvojic Poděbradka Bike Adventure 2003 v okolí Nového Města na Moravě vyhrál Libor Kříž ve dvojici s Mírou Seidlem. Také další pětice našich bikerů si vedla dobře.
 • Třídenní Grand prix Vamberk s centrem v Litici vyhrála v D45 Laďka Víchová.
 • Botas Vysočina cup se běžel ve Skleném za účasti 800 závodníků. Hlavní kategorii žen vyhrála Marta Štěrbová, další prvenství získali Lenka Knapová (D10), Iva Knapová (D35), Jana Jurač-ková (D40), Alena Klimplová (D45C), Petr Klimpl (H45C) a Jarda Fridrich (H55).
 • Ve Slovinsku se konaly dobře obsazené závody OrinteeringOnline.Cup 2003. V silné konkuren-ci zaběhl výborně Tomáš Udržal, který obsadil 8. místo.
 • Silva O-camp Budislav 2003, to byl název letošního letního tábora pro děti. V Toulovcových Maštalích pobývalo po 2 týdny 102 dětí pod vedením Petra Klimpla a další dvacítky vedoucích.
Srpen 2003:
 • HSH Interkompas 2003 - 3-denní závody, které se běžely v Dolním Sokolovci u Chotěboře. Květa Mrštíková (D16) a Hoňan Čermák (H10) se postavili na stupně nejvyšší.
 • Na MS ve Švýcarsku si výborně vedly naše ženy (Martina Dočkalová byla po zisku zlata na MSJ dodatečně nominována na seniorské MS). Marta Štěrbová skončila na klasice 16., Marta s Martinou přispěly výborným výkonem k 5. místu české štafety žen. Ve sprintu vybojoval Ru-da Ropek stříbro pro Českou republiku (v tomto závodě byla Martina disk, když vynechala jed-nu kontrolu).
 • Na Swiss o-weeku (šestietapové závody při MS 2003) startovali Krčálovi - Verča skončila v D18 třetí, Jarda v H20 obsadil 11. místo.
 • Na dvoudenních tříetapových závodech New Balance cup, aneb skalní sprinty vyhrál v Doksech hlavní kategorii mužů Tomáš Udržal.
 • V břidlicových terénech v Bohdanovicích si na mapách extrémních měřítek nejlépe z našich vedli Filip Bolech (H18) a Laďka Víchová (D45), kteří skončili na 2. místě - to byla Silesia 2003.
 • Pětidenní se letos povedly. Pořadatelé z Nového Boru připravili vedle pěkných závodů v lese v okolí Mlýnů i pěkné zázemí a kulturní vyžití. Na startu byla skoro stovka pardubických zá-vodníků. V elitě žen skončila Marta Štěrbová na 3. místě, vítězství vybojovali Hóňa Čermák (H10) a Verča Krčálová (D18) - oba vyhráli všechny etapy.
 • Na pěkných prázdninách v Českém ráji (tentokráte se běželo ve skalách v okolí Kacanov) se našim závodníkům moc nevedlo.
 • V Adventure Race 2003 na Hluboké byl Libor Kříž ve vítězné trojici.
 • Pěkné soustředění pro výkonnostní závodníky a členy SCM proběhlo v Radvanicích, běhalo se na mapách Závora.
 • Tradiční Cena východních Čech se běžela na Stříbrném rybníku. V rovinách vybojovali vítěz-ství Alena Klimplová (D45C), David Procházka (H12B) a Zdeněk Cinkan (H40C).
 • Víchovi běželi West cup v Potůčkách, Laďka i Šárka byly třetí.
 • Naši nejlepší byli na soustředění v Tatrách spojeném s účasti na kvalitně obsazených třídenních závodech Grand prix Slovakia. V elitě překvapil Tomáš Udržal druhým místem, v dámách tro-chu zdravotně indisponované duo Štěrbová, Dočkalová obsadilo 4. a 6. místo. Zbyněk Štěrba (H20) a Iveta Duchová (D18) vyhráli suverénně své kategorie.
 • Bikeři pokračovali dalšími dvěma závody Českého poháru v MTBO v Bruntále. Jana Chmelí-ková skončila po oba dny v první desítce v elitě.
Září 2003:
 • Začaly pravidelné tréninky jednotlivých skupin.
 • V Brně se běžely další 3 celostátní závody ve 2 dnech. V sobotu dopoledne v Senetářově skon-čily ženy třetí, muži sedmí a dorostenky druhé. V odpoledním sprintu v centru Brna vyhrála Marta Štěrbová ženskou elitu, Tomáš Udržal byl v mužích desátý, Martina Dočkalová vyhrála juniorky a Iveta Duchová byla třetí v D18. V nedělních štafetách v Ruprechtově byly ženy dru-hé a dorostenky třetí.
 • Zbyněk Štěrba byl se seniorskou reprezentací ve Švédsku.
 • Závodem na Haničce (pořádal Sokol Kunvald) začala podzimní část Východočeského poháru.
 • Květa se nám ztratila na dost dlouho na mapovém tréninku v Újezdě u Chocně (našla se na Po-licii ve Vysokém Mýtě...).
 • Krčálovi si vedli skvěle na ME v radiovém orientačním běhu v Polsku. Jarda obhájil všechny 4 tituly juniorského mistra Evropy, Verča se podílela na 2 zlatých družstva, v jednotlivcích zís-kala bronz.
 • Jana Chmelíková bodovala i v dalším závodě Světového poháru v MTBO v polských Jakuši-cích.
 • V Podkrkonoší skončily žebříčky A a B. Krátkou trať pořádal v dešti OK 99 Hradec Králové s centrem v Novém Záboří. V elitě obsadili Marta Štěrbová a Tomáš Udržal 14. resp. 15 místo. Zuzka Hermanová (D16) a Martina Dočkalová (D20) vyhrály, Verča Krčálová (D18) a Honza Hovorka (H21) skončili na 2. místech. V béčkách vyhrál Petr Fiala H16, po výborném výkonu obsadila 2. místo Míša Procházková v D14. Skvěle si vedli i veteráni - vyhráli Honza Kaplan (H35), Laďka Víchová (D45) a Květa Kubíková (D55); 3. místa přidali Jana Juračková (D40), Jiřina Dočkalová (D45) a Jarda Fridrich (H55). V nedělní klasice na Svaté Kateřině (SC Jičín) vyhrála Marta Štěrbová kategorii dámské elity! Zuzka Hermanová a Verča Krčálová vyhrály obě kategorie dorostenek. V béčkách skončil Míra Lenner na 2. místě v H18 a Jana Udržalová (D18) a Katka Juračková (D20) obsadily třetí místa, Květa Kubíková skončila druhá.
 • V žebříčku A vyhrála Martina Dočkalová D20, Zuzka Hermanová skončila v D16 třetí, řada dalších našich závodníků (Duchová, Krčálová, Fukátková, Škodová, Petrová, Štěrba, Krčál) se umístila v první desítce.
 • V žebříčku B skončily Míša Marešová (D14) a Jana Udržalová (D18) na 3. místě, ve veterán-ských kategoriích vyhrála Laďka Víchová (D45), Květa Kubíková skončila druhá (D55) a Hon-za Kaplan třetí (H35).
 • V Plzni se jela další série závodů Světového poháru v MTBO, na startu byla i Jana Chmelíková a ve všech závodech bodovala. Současně se jel i Český pohár, Jana Roudná 3. a 4. místem pře-svědčila, že má příští rok na elitu.
 • Na M ČR na klasice v Kroučové (pořadatel Kotlářka Praha) vybojovala Martina Dočkalová již svůj 4 individuální titul roku 2003 - vyhrála kategorii D20. Zuzka Hermanová přidala v D16 bronzovou medaili. Ostudou skončil závod hlavní kategorie žen, jedna kontrola byla špatně po-stavena a závod byl bez náhrady zrušen, výborně běžící Marta Štěrbová tím zřejmě přišla o medaili. Ve veteraniádě uspěla jen Jana Juračková, která vybojovala 2. místo.
 • V Silva cupu 2003 vybojovala vítězství Martina Dočkalová (D20), Zuzka Hermanová v D16 a Zbyněk Štěrba v H20 získali ceny za 2. místa.
 • Výborně si vedly naše veteránky v Českém poháru veteránů. V celkovém pořadí skončila Jan Juračková druhá, Květa Kubíková a Laďka Víchová obsadily závěr první desítky (9. a 10. mís-to), nejlepším z veteránů byl Vašek Farář na 17. místě.
 • V lese na Studánce se běželo 1. kolo dalšího ročníku Ligy škol. Na startu bylo téměř 300 dětí.
 • Východočeský pohár pokračoval dalším závodem na Čížkových kamenech, pořadatelé z Lokomotivy Trutnov zvolili za centrum Lhotu u Trutnova.
 • Sezóna MTBO byla zakončena šampionáty na krátké trati a na klasice na Rusavě. Na KT skon-čila Jana Chmelíková na 6. místě, na klasice se do první desítky nedostala.
 • V Českém poháru MTBO skončila v elitě Jana Chmelíková sedmá, Jana Roudná si v D19 vy-bojovala elitu.
 • Dalším testem členů SCM byla zářijová Malá cena Monaka ve Slatiňanech.
 • Šestice našich žáků se zúčastnila soustředění výběru Vč. oblasti v Trutnově.
 • Sedm našich závodníků reprezentovalo úspěšně na Mistrovství Rakouska v Gmündu na krátké trati. Verča Krčálová vyhrála D18, Zuzka Hermanová (D16) a Jarda Krčál (H20) obsadili 2. místa.
Říjen 2003:
 • 10. kolo Východočeského poháru připravil Spartak Vrchlabí v Kunčicích n. L.
 • Prestižní šampionát štafet a klubů pořádal SK Prostějov na Suchém. V sobotním štafetovém závodě vybojovaly naše ženy (Petra Škodová, Martina Dočkalová a Marta Štěrbová) mistrovský titul. První v cíli byly i dorostenky, bohužel pro selhání techniky na veřejné kontrole byla Verča Krčálová disk (béčko skončilo na 4. místě). Výborně běželi i muži - 7. místo. V neděli celý den pršelo - našemu družstvu dospělých pršelo i štěstí: po skvělém výkonu překvapivě, ale zaslou-ženě vyhrálo družstvo OK Lokomotiva Pardubice ve složení Jarda Krčál, Martina Dočkalová, Honza Hovorka, Lenka Klimplová, Tomáš Udržal, Marta Štěrbová a Zbyněk Štěrba. Mile pře-kvapil i dorost - áčko skončilo na 4. místě, béčko bylo deváté.
 • Míša Marešová se podílela na zisku zlaté medaile družstva Vč. oblasti na M ČR družstev, Míša Procházková a Terka Rousková běžely v družstvu Vč. oblasti, které vybojovalo bronz.
 • OK Lokomotiva Pardubice (dospělí) vyhrála Českou ligu klubů 2003 (dorost byl pátý).
 • Štafeta žen LPU obsadila v Českém poháru štafet 2. místo, dorostenky byly celkově třetí.
 • Náročný závod Východočeského poháru připravili náchodští o-běžci v Sedloňově.
 • Jana Chmelíková skončila v celkovém pořadí Světového poháru MTBO na 20. místě.
 • Dobře si vedli pardubičtí o-běžci na tradiční Velké ceně Monaka.
 • Adam Zitka se stal trenérem 3. třídy.
 • Začaly tréninky v tělocvičnách.
 • Druhé kolo Ligy škol bylo kvůli počasí o týden odloženo. Ve Studáneckém lese (s centrem na hřišti ZŠ Dubina) běželo 233 dětí.
 • Krásné podzimní počasí vládlo na dalším závodě Vč. poháru, které pořádala OK Jilemnice v Borovničce.
 • Na startu Rodinných štafet v Budislavi se sešlo 110 týmů, z pardubických byli nejlepší Štěrbovi před Roudnými a Udržalovými.
 • Železničářské M ČR se konalo na Zderazi. Pardubičtí o-běžci byli tradičně úspěšní ve veterán-ských kategoriích - Honza Knap vyhrál veterány, Alena Klimplová s Marií Malou skončily na 2. a 3. místě ve veteránkách.
 • Na koupališti Včelný u Rychnova n. Kn. se za velmi chladného počasí běžel pěkný předposlední závod letošního ročníku Vč. poháru.
 • Park Word Tour se letos skládala jen ze 3 závodů ve Švédsku. Na jejich startu byla i Martina Dočkalová, která dokázala ve velmi silné konkurenci bodovat.
 • Šedesátka o-běžců strávila podzimní prázdniny tradičně na chatě TJ Tesla v Prkenném dole.
Listopad 2003:
 • Poslední kolo Vč. poháru jsme úspěšně uspořádali v Srní, velkou zásluhu na dobrém průběhu měl Vojta Juračka.
 • OK Lokomotiva Pardubice vyhrála oblastní mistrovství družstev dorostu, dospělých a veteránů, áčko žactva skončilo čtvrté, béčko osmé.
 • Vítězi Východočeského poháru se stali Jana Udržalová, Iva Knapová, Jana Juračková, Ladislava Víchová, Lenka Štěrbová, Petr Fiala a Jaroslav Fridrich. V podzimním pořadí žactva skončily Míša Procházková a Klára Procházková na 3. místech.
 • Do seniorské reprezentace byly pro rok 2004 zařazeny Martina Dočkalová a Marta Štěrbová (Zbyněk Štěrba a Tomáš Udržal jsou mezi sledovanými), v juniorské reprezentaci jsou Jarda a Verča Krčálovi a Iveta Duchová, v dorosteneckém výběru je Zuzka Hermanová.
 • Naši závodníci si výborně vedli v Rankingu HSH. Marta Štěrbová je v ženách čtvrtá, Martina Dočkalová pátá, Tomáš Udržal je v mužích patnáctý (ještě nikdy v historii jsme takto přední umístění neměli).
 • Akademické mistrovství MTBO v Jelenci výborně zajela Šárka Víchová, která obsadila 2. mís-to, Jana Chmelíková skončila třetí.
 • Na šampionáru v horském OB v Českém lese vyhrála mixy dvojice Marta Štěrbová - Vladimír Lučan, duo Marta Vlčovská - Petr Fencl obsadilo 3. místo. V mužích pak Tomáš Udržal s novopackým Jirkou Novákem skončili třetí.
 • Závěr sezóny ve stylu "Co je štěstí? Múúúška jenom zlatá!" se uskutečnil opět na Horalce ve Sněžném v Orlických horách.

NAŠI NEJLEPŠÍ 2003

Nejlepší závodník klubuMARTINA DOČKALOVÁ
 • juniorská mistryně světa na klasické trati (MSJ 2003, Estonsko)
 • 4. místo ve štafetách juniorek MSJ 2003, Estonsko
 • 5. místo ve štafetách žen na mistrovství světa (MS 2003, Švýcarsko)
 • 1. místo na M ČR štafet v kategorii žen
 • 4 tituly juniorské mistryně ČR v orientačním běhu (DT, sprint, KT, klasika)
 • členka mistrovského družstva OK Lokomotiva Pardubice
 • vítězka žebříčku A - D20
 • vítězka Silva cupu - D20
Nejlepší mužTOMÁŠ UDRŽAL
 • 10. místo na M ČR na klasické trati - H21
 • 13. místo na M ČR na krátké trati - H21
 • 20. místo na M ČR ve sprintu - H21
 • člen mistrovského družstva OK Lokomotiva Pardubice
Nejlepší ženaMARTA ŠTĚRBOVÁ
 • 16. místo na mistrovství světa na klasické trati (MS 2003, Švýcarsko)
 • 5. místo ve štafetách žen na mistrovství světa (MS 2003, Švýcarsko)
 • 1. místo na M ČR štafet v kategorii žen
 • mistryně ČR v orientačním běhu na dlouhé trati
 • členka mistrovského družstva OK Lokomotiva Pardubice
Nejlepší juniorZBYNĚK ŠTĚRBA
 • 20. místo na MSJ na klasické trati (MSJ 2003, Estonsko)
 • 1. místo na M ČR na krátké trati - H20
 • 1. místo na M ČR v nočním OB - H20
 • 2. místo na M ČR ve sprintu - H20
 • 3. místo na M ČR na dlouhé trati - H20
 • 2. místo v Silva cupu
 • člen mistrovského družstva OK Lokomotiva Pardubice
Nejlepší starší dorostenkaIVETA DUCHOVÁ
 • dorostenecká mistryně Evropy ve štafetách (ME dorostu 2003, Slovensko)
 • 4. místo na ME dorostu ve sprintu (ME dorostu 2003, Slovensko)
 • 7. místo na ME dorostu na klasické trati (ME dorostu 2003, Slovensko)
 • 1. místo na M ČR na dlouhé trati - D18
 • 4. místo v žebříčku A - D18
Nejlepší dorostenecFILIP BOLECH
 • 16. místo na M ČR na klasické trati - H18
Nejlepší mladší dorostenkaZUZANA HERMANOVÁ
 • 2. místo na mistrovství Evropy ve štafetách (ME dorostu 2003, Slovensko)
 • 4. místo na ME dorostu ve sprintu (ME dorostu 2003, Slovensko)
 • 4. místo na ME dorostu na klasické trati (ME dorostu 2003, Slovensko)
 • 2x 3. místo na mistrovství ČR 2003 (krátká trať, klasická trať) - D16
 • 2. místo v Silva cupu - D16
 • 3. místo v žebříčku A - D16
Nejlepší žákyněMICHELA MAREŠOVÁ
 • 3. místo v žebříčku B - D14
 • 3. místo ve Východočeském poháru - jaro v D14
 • členka vítězného družstva Vč. oblasti na M ČR oblastních výběrů žactva
Nejlepší žákTOMÁŠ PROCHÁZKA
 • 7. místo ve Východočeském poháru - jaro v H12
 • člen družstva Vč. oblasti, které obsadilo 11. místo na M ČR oblastních výběrů žactva
Nejlepší nejmladší žákJAN ČERMÁK
 • 1. místo ve Východočeském poháru - jaro v H10
 • 5. místo ve Východočeském poháru - podzim v H12
Nejlepší nejmladší žákyně LENKA KNAPOVÁ
 • 2. místo ve Východočeském poháru - jaro v D10
Nejlepší veteránVÁCLAV FARÁŘ
 • 1. místo ve Veteraniádě ČR na dlouhé trati - H50
 • 2. místo ve Veteraniádě ČR na krátké trati - H50
 • 3. místo ve Veteraniádě ČR ve sprintu - H50
 • 17. místo v Českém poháru veteránů
Nejlepší veteránkaJANA JURAČKOVÁ
 • 1. místo ve Veteraniádě ČR ve sprintu - D40
 • 2. místo ve Veteraniádě ČR na klasické trati - D40
 • 2. místo ve Veteraniádě ČR na dlouhé trati - D40
 • 3. místo ve Veteraniádě ČR na krátké trati - D40
 • 1. místo ve Východočeském poháru - D35C
 • 2. místo v Českém poháru veteránů
Výkon rokuDRUŽSTVO DOSPĚLÝCH
  1. místo na M ČR klubů (Krčál, Dočkalová, Hovorka, Klimplová, Udržal, Štěrbová, Štěrba)
Nejlepší trenéřiJAN KAPLAN
 • trenér úspěšných juniorů a dospělých oddílu
LADISLAVA VÍCHOVÁ
 • trenérka úspěšné skupiny žactva oddílu
Objev rokuDAVID PROCHÁZKA
 • 4. místo ve Východočeském poháru - podzim v H12C
Nejlepší závodník MTBOJANA CHMELÍKOVÁ
 • 20. místo ve Světovém poháru MTBO
 • 2. místo ve štafetách žen na M ČR MTBO
 • 7. místo v Českém poháru MTBO - D21E

Vývoj umístění v rankingu našich závodníků

PÁNI 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Udržal Tomáš 52 50 47 33 25 25 17 13 15 15
Štěrba Zbyněk 67 59 55 52 39 37 41 41 41 41
Hovorka Jan 87 84 85 69 57 58 60 65 64 63
Krčál Jaroslav 768 613 596 99 72 70 74 69 72 71
Jirásek Aleš 37 39 40 45 58 59 61 80 85 85
Kříž Libor 153 159 176 330 203 185 131 109 109 109
Knížek Jiří 367 217 233 192 157 152 154 137 143 143
Kárník Jan 142 141 132 165 166 166 163 172 166 163
Vávra Jaroslav 219 209 202 202 205 202 203 187 178 179
Fencl Petr 176 182 184 187 197 197 195 197 198 194
Matyk Jaroslav 0 897 651 240 224 225 224 214 216 216
Prášil Ondřej 137 135 141 169 181 177 176 169 263 263
Fridrich Petr 263 261 252 272 282 286 282 292 292 295
Fukátko Jan 409 389 387 387 384 382 359 370 362 360
Držka Štěpán 395 360 359 364 365 366 368 357 358 364
Stránský Dušan 503 490 461 452 431 388 400 395 375 375
Haas Karel 425 409 458 593 772 766 774 664 381 379
Šabatka Petr 346 352 393 394 394 394 398 400 388 388
Kaplan Jan 0 0 0 0 0 775 606 539 398 397
Zitka Adam 0 998 816 772 531 533 532 485 466 467
Žemlička Jan 540 535 539 543 532 536 522 533 522 523
Odvody Zdeněk 487 488 488 488 488 488 501 532 571 592
Herman Jan 0 904 837 835 820 811 821 753 667 667
Horáček Josef 863 804 731 724 717 717 719 688 742 743
Duch Zdeněk 556 566 582 636 625 646 695 730 754 754
Šabatka Jan 784 813 823 818 802 827 750 716 770 769
Fukátko Petr 0 1122 1131 1128 1107 1104 1088 927 911 913
Bolech Filip 0 1010 1018 1025 1005 998 988 984 978 980
Farář Václav 0 1028 1033 1041 1016 1012 999 999 989 992
Sůva Petr 769 759 824 821 805 834 963 959 1033 1036
Knap Jan 0 1078 1084 1079 1054 1052 1037 1043 1036 1038
Farář Jaroslav 0 1144 1154 1151 1132 1127 1116 1119 1114 1108
Žemlička Jakub 0 1176 1184 1182 1166 1161 1153 1154 1150 1146
Příhoda Jaromír 0 1246 1264 1258 1234 1228 1227 1218 1212 1209
Dvořák Luboš 1033 1076 1192 1188 1171 1165 1158 1159 0 0
Kroupa Filip 934 947 1009 1013 1103 1101 1085 1088 0 0
Farář Martin 537 546 663 879 927 0 0 0 0 0
Nožička Jiří 613 623 767 937 0 0 0 0 0 0
Kolovratník Martin 1102 1165 0 0 0 0 0 0 0 0
Kober Michal 1183 0 0 0 0 0 0 0 0 0


DÁMY 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Štěrbová Marta 22 12 4 6 6 6 6 4 4 4
Dočkalová Martina 4 4 2 1 4 4 4 5 5 5
Škodová Petra 43 41 38 42 41 42 40 40 40 40
Klimplová Lenka 28 26 26 26 35 35 34 35 44 44
Vlčovská Marta 143 130 138 136 128 121 97 87 76 76
Petrová Daniela 713 564 392 189 96 96 90 83 86 85
Knapová Iva 70 71 74 73 72 70 69 73 77 86
Klimplová Zuzana 97 93 100 101 102 101 101 99 98 98
Švíglerová Pavla 194 198 189 188 194 170 170 169 171 170
Víchová Šárka 122 122 127 131 134 129 153 177 187 186
Juračková Kateřina 233 227 223 227 232 233 222 195 193 200
Valentová Hana 213 215 215 216 203 198 196 192 199 201
Odvodyová Dana 335 336 318 308 298 300 284 258 257 258
Vaníčková Jaroslava 266 277 288 291 323 309 293 288 289 288
Baštová Martina 704 555 472 380 328 326 307 297 292 291
Kmoníčková Marta 307 301 297 298 294 293 283 281 309 309
Vaníčková Ivana 301 304 305 307 308 307 295 294 318 321
Roudná Jana 238 250 252 272 285 283 274 314 325 326
Víchová Radka 402 405 403 405 398 373 354 347 347 347
Chmelíková Jana 361 356 355 348 353 309 306 293 391 388
Novotná Karolína 378 373 399 330 374 511 393 380 396 395
Lulayová Iva 399 403 403 407 399 402 404 406 401 398
Ouředníková Zuzana 0 740 529 497 484 485 492 459 429 426
Haasová Renata 0 741 677 677 664 665 648 596 462 462
Fukátková Barbora 435 437 442 444 438 445 500 495 473 473
Krčálová Veronika 580 431 488 446 440 435 445 435 474 474
Fukátková Pavla 388 350 390 389 382 381 381 383 477 477
Perner Heda 134 135 145 147 146 275 385 440 427 487
Vlčovská Eva 330 328 327 352 381 407 411 415 516 518
Kašparová Eva 339 364 458 464 476 479 511 512 615 613
Juračková Jana ml. 664 670 706 705 690 693 671 670 655 653
Víchová Ladislava 600 653 683 682 669 672 0 0 0 704
Mrštíková Květa 702 730 760 758 747 750 733 730 714 710
Duchová Iveta 649 771 789 786 774 779 765 758 742 736
Mrštíková Hana 0 835 861 853 835 842 827 817 808 801
Roudná Eva 0 842 870 866 848 857 845 834 827 819
Roháčková Hana 563 570 596 599 576 579 0 0 0 0
Hameršmídová Pavla 549 554 576 582 562 601 0 0 0 0
Brožková Zuzana 298 340 552 636 0 0 0 0 0 0
Koberová Lenka 648 684 0 0 0 0 0 0 0 0
Vilnerová Eva 690 746 0 0 0 0 0 0 0 0
Hermanová Zuzana 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juračková Jana st. 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sůvová Barbora 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lišková Magdaléna 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oddílový žebříček

  Jméno  Kat. Body 2002
 1. Dočkalová Martina D20 2026.66   1
 2. Štěrba Zbyněk H20 1961.94   2
 3. Udržal Tomáš H21 1906.26  12
 4. Hermanová Zuzana D16 1901.25   9
 5. Krčál Jaroslav H20 1886.08   3
 6. Krčálová Veronika D18 1848.90   7
 7. Štěrbová Marta D21 1829.98  21
 8. Duchová Iveta D18 1788.52   4
 9. Fukátková Pavla D18 1746.73   6
 10. Juračková Jana D40 1732.14  17
 11. Mrštíková Květa D16 1691.39  25
 12. Škodová Petra D20 1681.33   -
 13. Hovorka Jan H21 1677.61  13
 14. Farář Václav H50 1663.55  16
 15. Jirásek Aleš H21 1557.64   5
 16. Knapová Iva D40 1543.79  14
 17. Kubíková Květa D55 1533.53  30
 18. Juračková Jana D18 1522.55  22
 19. Víchová Ladislava D45 1476.76  19
 20. Knap Jan H50 1467.73  26
 21. Marešová Michaela D14 1461.28  37
 22. Klimplová Lenka D21 1456.14   8
 23. Kaplan Jan H35 1454.77 171
 24. Kárník Jan H21 1395.60  23
 25. Juračka Vojtěch H45 1391.49  32
 26. Bolech Filip H18 1367.95  11
 27. Matyk Jaroslav H20 1350.63  15
 28. Fridrich Jaroslav H55 1349.17  20
 29. Petrová Daniela D20 1315.56  28
 30. Roudný Václav H40 1280.97  51
 31. Farář Jaroslav H50 1276.02  46
 32. Klimplová Zuzana D21 1275.23  18
 33. Čermáková Renata D35 1272.92  42
 34. Herman Jan H18 1268.75  24
 35. Kříž Libor H21 1267.84  41
 36. Vilnerová Eva D40 1266.70  50
 37. Vlčovská Marta D21 1263.55  52
 38. Vávra Jaroslav H21 1255.11  34
 39. Udržalová Jana D18 1254.57  33
 40. Fencl Petr H21 1248.19  27
 41. Hermanová Dana D40 1236.67  59
 42. Fiala Petr H16 1228.57  48
 43. Knížek Jiří H21 1212.84  91
 44. Juračková Kateřina D20 1212.51  53
 45. Čermák Jan H10 1199.34  40
 46. Procházková Mich. D14 1192.13  65
 47. Kiacová Zuzana D14 1191.35  47
 48. Štěrba Pavel H45 1188.44  69
 49. Sůvová Barbora D16 1158.46  36
 50. Dočkalová Jiřina D45 1144.60 110
 51. Víchová Šárka D20 1134.64  29
 52. Lenner Miroslav H18 1118.89  62
 53. Cinkan Zdeněk H40 1116.06  68
 54. Prášil Ondřej H20 1111.30  10
 55. Rousková Tereza D14 1110.80  90
 56. Procházková Klára D10 1108.63 162
 57. Knapová Jana D14 1106.70  31
 58. Kašparová Pavla D21 1105.72  64
 59. Knapová Lenka D10 1097.44  57
 60. Klimplová Alena D45 1094.98  43
 61. Bolechová Anežka D14 1085.70  38
 62. Procházka David H12 1076.47   -
 63. Kopecký Ondřej H16 1069.28  70
 64. Nádvorníková Tereza D14 1038.30  81
 65. Hovorka Lukáš H14 1034.69  74
 66. Fukátko Petr H18 1034.54  93
 67. Fridrich Petr H21 1024.79  58
 68. Valentová Hana D21 1020.82  83
 69. Procházka Tomáš H12 1011.68  77
 70. Procházka Tomáš H35 1000.45  88
 71. Mrštík Václav H50  999.56  63
 72. Kroupa Jan H16  975.98  72
 73. Stránský Dušan H21  972.46  87
 74. Třasák Milan H50  965.60  66
 75. Lennerová Hana D14  964.12  61
 76. Weisbauerová Dag. D14  953.50  96
 77. Fukátko Jan H21  949.74  82
 78. Klimpl Petr H45  934.17  79
 79. Držka Štěpán H21  928.94  80
 80. Baštová Martina D20  923.70  56
 81. Valachová Martina D14  913.47   -
 82. Mrštíková Hana D45  913.27 103
 83. Malá Marie D55  900.85  86
 84. Zitka Adam H20  891.76  55
 85. Šabatka Petr H21  889.13  75
 86. Štěrbová Lenka H45  887.63  101
 87. Lulay Miloš H45  875.70  84
 88. Seidl Jakub H12  861.61  97
 89. Lennerová Eva D45  834.27 104
 90. Kafka Miloš H18  834.24  94
 91. Kos Oldřich H10  830.89   -
 92. Šrollová Zdeňka D50  823.68  78
 93. Ptáček Adam H12  814.96 145
 94. Koudelka Karel H60  812.10  85
 95. Kaštánek Petr H18  801.28  95
 96. Tichý Ondřej H12  791.93 156
 97. Kos Tomáš H10  786.95   -
 98. Odvodyová Dana D20  784.07 105
 99. Málek Josef H60  777.07  44
100. Víchová Radka D21  768.26 106
101. Procházková Alex. D21  755.85   -
102. Vícha Vladimír H45  753.73 111
103. Haas Karel H21  751.47  98
104. Sůva Petr H45  750.41 132
105. Sáňka Bedřich H50  735.33  92
106. Valach Ondřej H12  728.52  -
107. Kroupa Jan H45  719.45 124
108. Čermák Petr H35  699.95 147
109. Čepelka Petr H55  697.97  76
110. Lulayová Věra D45  692.10 113
111. Roudná Eva D35  691.28 121
112. Nádvorník Pavel H45  690.50 148
113. Bolech Jiří H40  687.69  99
114. Herman Jan H45  686.08 118
115. Weisbauer Vojtěch H12  679.67 126
116. Roudná Jana D20  669.68  39
117. Lulayová Iva D21  663.58 107
118. Weisbauerová Bl. D40  662.31 150
119. Žemlička Jan H21  647.85 100
120. Vaníčková Jaroslava D21  646.41  49
121. Vaníčková Ivana D21  626.91  71
122. Žemlička Jakub H18  611.17 153
123. Hurda Jakub H16  609.10 112
124. Čermák Petr H14  608.35 114
125. Kmoníčková Marta D21  593.45 116
126. Jirák Stanislav H35  541.57 128
127. Macl Jan H12  540.35 130
128. Haasová Renata D21  533.13   -
129. Perner Heda D35  519.18  55
130. Ouředníková Zuzana D21  514.16 108
131. Horáková Monika D21  512.46   -
132. Procházka Radek H35  503.13   -
133. Semonský Martin H12  484.67 149
134. Novotná Karolína D21  477.15 129
135. Příhoda Jaromír H35  473.83 135
136. Gregor Josef H14  468.39 151
137. Hostinský Jiří H45  467.61 133
138. Fukátková Barbora D21  466.01 134
139. Mastíková Lenka D12  460.68 163
140. Odvody Zdeněk H21  459.24  67
141. Chmelíková Jana D21  456.64 125
142. Janák Richard H35  442.19 190
143. Rousová Pavla D12  423.55   -
144. Valenta Miloslav H50  420.67   -
145. Chmelík Jiří H55  418.72 155
146. Kiacová Martina D35  406.10 160
147. Kiac Jiří H40  400.77  73
148. Duch Zdeněk H21  393.14 102
149. Jirák Stanislav H12  376.82 139
150. Chalupa Oldřich H50  360.59 115
151. Baštová Alena D45  347.30 120
152. Vlčovská Eva D21  345.05 119
153. Skálová Eliška D12  343.12 189
154. Matyk Jaroslav H40  332.99 137
155. Král Václav H18  322.76 131
156. Marešová Kristýna D12  322.63 158
157. Zitka Lukáš H12  314.44 146
158. Drašnar Vojtěch H10  314.37   -
159. Lulayová Zuzana D18  312.24 123
160. Dvořák Luboš H35  296.43 178
161. Rebeková Pavla D12  293.62 141
162. Horáček Josef H21  279.74 165
163. Vojtíšková Erika D21  270.37   -
164. Vávra Jaroslav H55  260.11 122
165. Lišková Magdaléna D18  255.83  89
166. Šabatka Jan H21  248.39 157
167. Roháčková Hana D18  241.91  60
168. Rebeka Milan H40  239.71 161
169. Novák Jan H16  201.23   -
170. Příhoda Jaromír H12  198.63 144
171. Linhart Petr H10  196.07 176
172. Rebeka Tomáš H16  193.18 143
173. Novotný Miroslav H40  191.99 193
174. Kiac Martin H12  190.44 142
175. Truhličková Jitka D45  183.43 174
176. Bartheldiová Petra D10  182.60   -
177. Ouřecký Miloš H35  164.06   -
178. Mlčoch Tomáš H12  158.13 117
179. Kosová Leona D21  138.69   -
180. Janáková Jana D12  135.02 173
181. Kos Radovan H21  118.51   -
182. Kašparová Eva D21  113.71 127
183. Gwozdiak Roman H35  102.46 191
184. Matyk Tomáš H16   98.77 140
185. Ouřecký Miloš H12   91.63   -
186. Nožička Miroslav H45   84.90  45
187. Nožičková Libuše D45   75.65  35
188. Hanková Barbora D12   63.43 184
189. Sůva Petr H21   60.90 154
190. Staňková Lenka D10   54.81   -
191. Staňková Petra D10   49.40   -
192. Gwozdiak Jakub H12   42.04 185
193. Odvody Zdeněk H45   41.93 182
194. Richterová Marcela D35   35.04   -
195. Pivovarník Jan H18   10.54   -