Rok 2004

Počet členů: Počet členů klubu se opět zvýšil, náš klub je největším v ČR jak počtem členů, tak i počtem registrovaných. Celkem evidujeme 241 lidí. Stále přibývá veteránů, daří se nám získávat i žactvo, ale těch nejmladších by mohlo být i více.

Finance: Zajistit provoz klubu po finanční stránce není jednoduché. Výdaje v letošním roce převýšily 1,45 mil. Kč. Klub hospodařil vyrovnaně, tzn. stejnou částku se podařilo získat i v oblasti příjmů. Hlavními zdroji příjmů byly příspěvky členů, dotace ČSOB na talentovanou mládež, příspěvky od města a kraje na různé účely, pořádání závodů, dotace na činnost SCM, máme i pár sponzorů (letos jich bylo víc než obvykle zásluhou Radka Procházky), dostali jsme i pár darů. Hlavními výdaji jsou vklady na závodech, doprava na závody, pořádání závodů, příspěvky na soustředění, vydávání map i tréninky (tělocvičny, mapové tréninky). Máme stále určitou finanční rezervu, která dává klid i do budoucna.

Organizační činnost: Klub řídil výbor pod vedením Petra Klimpla, místopředsedou byl Pepa Málek, členy pak Honza Kaplan, Laďka Víchová a Aleš Jirásek. S organizační prací po návratu do Pardubic mnoho pomohl Karlos Haas. Velmi významnou roli hráli i trenéři jednotlivých skupin. Tradičně vydáváme měsíčník Jantar, ve kterém lze najít vše o činnosti klubu. Velmi aktuální je i naše internetová stránka klubu, informace je možné najít i ve vývěsní skříňce na ul. 17. listopadu. O sportovních výsledcích našich závodníků píší na pardubických stránkách MF Dnes i v Pardubických novinách, je o nás slyšet i na vlnách Českého rozhlasu Pardubice.

Pořádání závodů: V roce 2004 jsme organizovali celou sérii závodů, všechny jsme zvládli úspěšně. Ze závodů soutěží ČSOB jsme pořádali v květnu závod Českého poháru štafet v Javorném, na konci srpna proběhla tradiční Cena východních Čech v Horním Bradle, na začátku června jsme připravili na pardubickém závodišti celostátní finále Olympiády škol, jeden ze závodů Východočeského poháru měl na konci března centrum na Hůrkách. Dále jsme tradičně úspěšně zvládli pořádání Rodinných štafet, 4 závody Ligy pardubických škol, okresní a krajské finále Olympiády škol, 3 závody Zimní hradubické ligy, 8 závodů Pardubického zimního poháru. I když jsme se snažili, aby se pořadatelé co nejvíce střídali, ležela hlavní tíha pořádání na několika osvědčených lidech - Petr Klimpl, Miloš Lulay, Vašek Farář, Péťa Fencl a pár dalších, s nimi se podařilo zapojit do organizace závodů i další lidi, bohužel ne všech-ny členy klubu. Při pořádání závodů jsme se maximálně snažili dodržet všechny regule dané zákony, přání majitelů lesů a rozhodnutí správních orgánů, bohužel nepřejícnost některých (zvláště orgánu stát-ní správy lesů na Magistrátu města Pardubic) pro náš sport je až neuvěřitelná.

Mapy: Vydali jsme 4 mapy - pro březnový závod Východočeského poháru připravil širší kolektiv pod vedením Miloše Lulaye mapu Počáply (1:10000), pro závody Českého poháru štafet zpracoval Mirek Nožička mapu Javorné (1:10000) a pro Cenu východních Čech připravili Honza Fukátko a Zdenátko Odvody reedici mapy Roudný 2004 (1:10000) a Mirek Nožička udělal mapu Krásné (1:10000).

Tréninky: V průběhu roku jsme se opět připravovali tak, jak nám dovolují podmínky v Pardubicích - tělocvičny, atletický tunel, atletická dráha na ZŠ Benešovo nám., úterní mapové a čtvrteční běžecké tréninky. Proběhlo i několik soustředění - v zimě v Bzenci a v Kunžaku, o jarních prázdninách v Trutnově a v Petříkově, o velikonocích v Novém Boru, na konci dubna ve Švédsku, na začátku května ve Svaté Kateřině, na konci prázdnin ve Zlatých horách a v říjnu pak v Prkenném dole. Již tradiční byl letní tá-bor - tentokráte pod názvem Silva o-camp Budislav 2004. Základem přípravy byly tréninky individu-ální či v menších tréninkových skupinách. Dík patří všem trenérům - o nejmladší žactvo se starali Ale-na a Petr Klimplovi, Renata Čermáková, o ty starší Karlos Haas občas za pomoci Radka a Saši Pro-cházkových, o starší žactvo a mladší dorost Laďka a Vláďa Víchovi, o další skupinu dorostu Jana a Vojta Juračkovi, o starší dorost, juniory a dospělé pak Honza Kaplan, Jarda Fridrich a v zimě Miloš Lulay.

Sportovní výsledky: Byli jsme úspěšní, o tom svědčí další stránky této ročenky. Marta Štěrbová se stala dvojnásobnou akademickou mistryní světa, spolu s Martinou Dočkalovou běžela úspěšně štafetu na mistrovství Evropy v Dánsku, startovala i v závodě ve sprintu na mistrovství světa ve Švédsku. Iveta Duchová a Zuzka Hermanová získaly štafetovou medaili na mistrovství Evropy dorostu v Rakousku a výkony v individuálních závodech přispěly k celkovému vítězství českého družstva. Naši závodníci získali na M ČR celkem 17 medailí, po dvou zlatých získaly Marta Štěrbová a Iveta Duchová, další vítězství přidaly Verča Krčálová a Míša Marešová, dále jsme vybojovali 6 stříbrných a 5 bronzových cenných kovů. Lukáš Hovorka se podílel na zisku stříbrné medaile družstva Vč. oblasti na M ČR družstev žactva. Celkem solidně si vedli naši borci i v celostátních žebříčcích - Marta Štěrbová a Martina Dočkalová skončily v Continental cupu na 3. a 4. místě, Marta přidala 2. místo v HI-TEC sprint cupu, Iveta Duchová a Verča Krčálová obsadily 3. místa v Silva cupu. Výborně si vedli i naši závodníci ve Východočeském poháru, družstvo žactva se po několika letech vrátilo na nejvyšší stupínek v mistrovství Východočeské oblasti družstev, tradičně nejlepší byl i dorost, dospělí a veteráni. Neztra-tili se ani veteráni v celostátním měřítku, Iva Knapová skončila na 2. místě v Českém poháru veteránů, vyhrála Veteraniádu na krátké i klasické trati, další vítězství ve Veteraniádách ČR přidali Vašek Farář, Honza Kaplan, Hana Mrštíková a štafeta našich mladších veteránek ve složení Jana Juračková, Léňa Koberová a Iva Knapová. Když to dáme vše dohromady, vyjde nám z toho velmi úspěšná sezóna. Ne se vším můžeme být v roce 2004 spokojeni, ale to je sport. Moc to nešlo mužům, juniorů ani dorosten-cům, čekali jsme větší zastoupení na MS juniorů v Polsku či na MS ve Švédsku, někteří jednotlivci měli určitě větší ambice…. Klady sezóny ale rozhodně převyšovaly zápory. V posledních dvou letech jsme dosáhli výborných sportovních výsledků. V příštích letech budou mít naši závodníci co dělat, aby se těmto úspěchům vyrovnali. Skupina našich závodníků jezdila i další z o-disciplín - MTBO (orientační závody na horských ko-lech). Jana Faltejsková-Chmelíková dlouho bojovala o nominaci na MS v Austrálii, nakonec ji těsně unikla. Přesto její vystoupení v Českém poháru i bronzová medaile na M ČR na dlouhé trati jsou velmi pěkné. Dobrou sezónu měly i další Jana Roudná a Marta Stará, obě mají příští rok právo jezdit elitu. Z našich bikerů-mužů si nejlépe vedl Zdenátko Odvody, který si vybojoval pro příští rok licenci A.

Klub ale nežije jen sportovními akcemi, velmi významnou roli hraje i společenský život - závěr sezóny, společenské večery, různá posezení, oslavy, apod. Život v klubu je bohatý, a tak to má být.

NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY 2004

SVĚTOVÉ SOUTĚŽE
Mistrovství světa 26. místo Marta Štěrbová ve sprintu
Mistrovství evropy 7. místo Marta Štěrbová a Martina Dočkalová ve štafetě žen
26. místo Marta Štěrbová na klasické trati
38. místo Marta Štěrbová ve sprintu
Akademické mistrovství světa 1. místo Marta Štěrbová ve sprintu
1. místo Marta Štěrbová a Martina Dočkalová ve štafetě žen
2. místo Marta Štěrbová na klasické trati
6. místo Martina Dočkalová na krátké trati
Světový pohár 53. místo Marta Štěrbová
86. místo Martina Dočkalová
Mistrovství světa juniorů 4. místo Veronika Krčálová ve štafetě juniorek
16. místo Veronika Krčálová na krátké trati
16. místo Veronika Krčálová na klasické trati
Mistrovství evropy dorostu 2. místo Iveta Duchová a Zuzana Hermanová ve štafetě D18
4. místo Iveta Duchová na klasické trati D18
7. místo Zuzana Hermanová na klasické trati D18
11. místo Zuzana Hermanová ve sprintu D18
18. místo Iveta Duchová ve sprintu D18
Mistrovství světa veteránů 111. místo Květa Kubíková v D55
DRUŽSTVA
Mistrovství ČR klubů 6. místo dospělí
7. místo dorost
Česká liga klubů 4. místo dospělí
7. místo dorost
Mistrovství Vč. oblasti 1. místo žactvo
1. místo dorost
1. místo dospělí
1. místo veteráni
JEDNOTLIVCI
Mistrovství ČR 1. místo Marta Štěrbová na dlouhé trati - D21
Marta Štěrbová ve sprintu - D21
Veronika Krčálová ve sprintu - D20
Iveta Duchová na krátké trati - D18
Iveta Duchová ve sprintu - D18
Michaela Marešová na klasické trati - D16
2. místo Marta Štěrbová na klasické trati - D21
štafeta žen (Krčálová, Dočkalová, Štěrbová)
Veronika Krčálová na klasické trati - D20
Veronika Krčálová na dlouhé trati - D20
Veronika Krčálová v nočním OB - D20
Zuzana Hermanová v nočním OB - D18
3. místo Martina Dočkalová na dlouhé trati - D21
Martina Dočkalová na krátké trati - D21
Veronika Krčálová na krátké trati - D20
Jaroslav Krčál v nočním OB - H20
Jaroslav Krčál na dlouhé trati - H20
Continental cup 3. místo Marta Štěrbová - ženy
HI-TEC sprint cup 2. místo Marta Štěrbová - ženy
Silva cup 3. místo Veronika Krčálová - D20
3. místo Iveta Duchová - D20
Český pohár štafet 2. místo ženy
2. místo dorostenky
Žebříček B 1. místo Iva Knapová - D40
Květa Kubíková - D55
3. místo Jana Juračková - D40
Ladislava Víchová - D45
Veteraniáda ČR 1. místo Václav Farář na dlouhé trati - H50
Hana Mrštíková v nočním OB - D45
Iva Knapová na krátké trati - D40
Iva Knapová na klasické trati - D40
Jan Kaplan na krátké trati - H40
štafeta D105 (Juračková, Koberová, Knapová)
2. místo Jana Juračková na dlouhé trati - D40
Jan Kaplan na dlouhé trati - H40
Eva Vilnerová v nočním OB - D35
Ladislava Víchová v nočním OB - D45
Iva Knapová ve sprintu - D40
Vojtěch Juračka ve sprintu - H50
štafeta H165 (J. Farář, Fridrich, V. Farář)
Český pohár veteránů 2. místo Iva Knapová
Mistrovství Vč. oblasti 1. místo Jana Juračková - D18
Vojtěch Juračka - H50
štafeta D14 (Valachová, Bolechová, J. Knapová)
štafeta D18 (Mrštíková, Marešová, Procházková)
štafeta H14 (Hovorka, Seidl, D. Procházka)
štafeta D105 (Čermáková, Hermanová, Knapová)
Východočeský pohár 1. místo Jan Čermák - H12C (podzim)
David Procházka - H14C (podzim)
Miroslav Lenner - H18C
Ladislava Víchová - D45C
MTBO
Mistrovství ČR 3. místo Jana Chmelíková na dlouhé trati - D21

JAK PLYNUL ROK

Listopad 2003:
 • Na Horalce ve Sněžném v Orlických horách jsme se úspěšně rozloučili s minulou sezónou.
 • V Pardubicích proběhlo vyhlášení nejlepších o-běžců České republiky 2003 - Martina Dočka-lová se stala nejlepší juniorkou, Marta Štěrbová skončila v hlavní kategorii na 5. místě.
 • Vašek Farář a Petr Klimpl získali licenci rozhodčího 1. třídy.
 • Martina Dočkalová byla vyhlášena mezi nejlepšími sportovci Sportovního gymnázia Pardubice.
 • Naše žactvo si vedlo velmi dobře na Mikulášském běhu v lesíku na Dukle.
 • Na Klokan krosu na Dubince vykročila Marta Vlčovská úspěšně do seriálu Zimní hradubické ligy.
Prosinec 2003:
 • Naplno začaly tréninky.
 • Malou cenu Velké Verandy opět vyhrála Marta Vlčovská v novém traťovém rekordu, 3. místem šokoval své soupeře Jarda Krčál.
 • Sprint kolem Labe (3. kolo ZHL) úspěšně uspořádali Mrštíkovi pro 129 startujících. V ženách vyhrála Marta Štěrbová.
 • Nočním sprintem na Studánce začal Pardubický zimní pohár.
 • Prvním závodem v ZHL, který byl v její historii zrušen, byl Vánoční sprint. PHK závod neohlá-sila, a tak na Borovince byli myslivci nekompromisní.
 • Štědrodenní proběhnutí bylo tentokrát na Židově se závěrečným scorelaufem na perníkové ma-pě.
 • Veteráni vyhráli Maratón 2003 a ujali se celkového vedení 6:5, hrálo se na ZŠ Polabiny I.
Leden 2004:
 • První lednovou neděli pořádali Štěrbovi další závod PZP ve Vesce.
 • Pětice našich závodníků vyrazila na LOBy do Králík.
 • Tradiční Kuňka kros opět připravili Honza Herman a Béďa Klimpl, na trati plné sněhu obhájila Marta Vlčovská.
 • Na mapách Zámek a Soutok zorganizoval Péťa Fencl dvoukolový sprint PZP s centrem u Geovapu.
 • PZP pokračoval dlouhým scorelaufem po městě, který z Čičáku připravil Štěpán Držka.
 • Všechny tréninkové skupiny se připravovaly v pardubických podmínkách - tělocvičny, běžecké tréninky, atletický tunel, občas výjezd na běžky.
 • Vyhlášení nejlepších sportovců Pardubického kraje za rok 2003 proběhlo před mnoha diváky v Duhové aréně. Martina Dočkalová vyhrála anketu juniorů (4. Iveta Duchová), Marta Štěrbová skončila mezi dospělými třetí. Mezi trenéry obsadil Honza Kaplan 2. místo a družstvo dospě-lých skončilo třetí.
 • Na soustředění seniorské reprezentace na Zadově nechyběli ani Štěrbovi.
 • Poslední lednový den postavil Honza Kaplan okruhový závod PZP na nové mapě Rybitví-sever.
 • Na LOBy na Vysočinu vyrazila opět skupina našich borců.
 • Juniorská reprezentace měla první soustředění za účasti závodníků LPU.
Únor 2004:
 • Na vyhlášení nejlepších sportovců Pardubicka 2003 byli o-běžci skutečně vidět. Diplomy pře-vzali Martina Dočkalová, Marta Štěrbová, Iveta Duchová, Zuzka Hermanová, Jarda Krčál, tre-nér Honza Kaplan a družstvo dospělých.
 • Na první letošní soustředění odjelo 30 našich závodníků do Bzence.
 • Na Sklenářce připravili rychnovští pořadatelé další závod ZHL - dlouhý scorelauf.
 • Zasněžená Biřička přivítala další kolo ZHL, v ženách byla nejrychlejší Marta Štěrbová.
 • Sprintem v Polabinách pokračoval PZP.
 • Nadace orientačního běhu přidělila našemu klubu opět grant na provozování sportovního centra mládeže pro rok 2004.
 • O jarních prázdninách byla připravena dvě soustředění v Petříkově a v Trutnově.
 • Na soustředění reprezentace v Doksech byly Marta Štěrbová a Martina Dočkalová.
 • Skončila sezóna LOB - skupina našich závodníků opět jezdila za NPA, nejlepší z nich byla Iveta Duchová, která získala bronz na šampionátu na krátké trati a v žebříčku skončila také třetí (D18).
 • V M ČR družstev v lyžařském OB zúročili naši závodníci minimum startů na 32. místo mezi dospělými a na 19. místo v dorostu.
 • Registrovali jsme 210 závodníků pro OB - jsme největším klubem v ČR.
Březen 2004:
 • Na mapě Sekerka na Kokešově připravil Karlos Haas scorelauf zařazený do ZHL.
 • Na startu Vasova běhu ve Švédsku i Krkokonošské sedmdesátky v Krkonoších byli naši závod-níci a nevedli si špatně.
 • Zajímavý finálový závod PZP (scorelauf a paměťák) připravili ve Svítkově Víchovi.
 • Celkovými vítězi jubilejního 10. ročníku Pardubického zimního poháru se stali Lenka Klimplo-vá a překvapivě David Procházka.
 • V Brutus krosu v Roudničce zařazeném do ZHL potvrdila Marta Vlčovská vítězstvím svou su-verenitu v této soutěži.
 • Další běžecké soustředění v Kunžaku výrazně narušila nepřízeň počasí - sněhu bylo nad očeká-vání moc.
 • Zbyněk Štěrba běžel první dva závody PWT v oblasti Puglia na JV cípu Itálie.
 • Jarním pohárem ve Starých Nechanicích skončila Zimní hradubická liga, celkovým vítězem se poprvé stal závodník LPU - vyhrála Marta Vlčovská (3. Marta Štěrbová).
 • Štafety Jarního poháru byly opět zařazeny do celostátních soutěží štafet a družstev. Vykročili jsme výborně, ženy a dorostenky vyhrály, muži doběhli šestí.
 • První kolo Východočeského poháru jsme velmi dobře uspořádali na Hůrkách (mapa Počáply) pod vedením Miloše Lulaye.
 • Vydařený country večírek proběhl v naplněné restauraci U Kosteleckých v Černé za Bory pod taktovkou Karlose Haase.
 • Sedm našich žáků pod vedením Laďky Víchové a Renaty Čermákové bylo na soustředění žá-kovského výběru Vč. oblasti v Hradci Králové.
 • Na Spring cupu úspěšně bojovaly naše závodnice zařazené do juniorské i seniorské reprezenta-ce.
 • Začaly pravidelné mapové tréninky v okolí Pardubic.
 • Třetí kolo Ligy škol proběhlo za nádherného počasí na Dubině za účasti 213 dětí.
Duben 2004:
 • Druhý závod Vč. poháru připravil SC Jičín ve Vojicích, první část závodu se běžela na mapě 1:5000, pak se přešlo na 1:10000, ne všichni však přechod pochopili …
 • Pardubické SCM uspořádalo testy na dráze na tartanu ZŠ Benešovo nám., běželo 41 lidí.
 • Velikonoční soustředění proběhlo v Novém Boru za účasti i dalších členů SCM Pardubicko.
 • Ve Zlatých Horách na 3-denních závodech strávilo Velikonoce šest našich veteránů.
 • Čtvrtým kolem na Studánce skončila letošní Liga škol, v posledním kole startovalo 215 závod-níků, celkově vyhrála ZŠ Benešovo nám.
 • Třetí kolo Vč. poháru uspořádal v Dlouhoňovicích Sokol Žamberk.
 • Čtyři medaile přivezli naši závodníci ze šampionátu na dlouhé trati v Benešově, Marta Štěrbová obhájila loňské vítězství, stříbro vybojovala Verča Krčálová a bronz získali Martina Dočkalová a Jarda Krčál. Veteraniádu ČR vyhrál Vašek Farář, Honza Kaplan a Jana Juračková byli druzí.
 • Vysokoškoláci bojovali na svých oblastních přeborech v Rackové a v Liberci.
 • Dobře si vedla naše družstva na Tiomile, ženy skončily na 104. a 199. místě, muži obsadili 144. místo, Tiomila byla završením týdenního tréninkového pobytu ve Švédsku.
 • V krásných terénech v okolí Zdobína připravila Slávie Hradec Králové dvojzávod Vč. poháru, v sobotu se běželo na desítce, v neděli na pětce.
 • Naši nejlepší žáci byli na soustředění výběru Vč. oblasti ve Zdobíně.
 • Na soustředění juniorů v Gdyni v terénech MSJ 2004 byli Verča a Jarda Krčálovi.
 • Srovnávací závody seniorské reprezentace ve Švédsku absolvovalo trio Martina Dočkalová, Marta Štěrbová a Zbynďa Štěrba.
 • Okresní a krajské finále Olympiády škol proběhlo v Rybitví za pořadatelství Lenky a Pavla Štěrbových.
Květen 2004:
 • Na prvního máje se běželo již 6. kolo Východočeského poháru, v zarostlých lesích v okolí Kun-čic n. L. ho připravil Spartak Vrchlabí.
 • Z nočního mistrovství v Sezimově Ústí si závodníci LPU dovezli tři stříbra zásluhou Zuzky Hermanové, Verči Krčálové a Jardy Krčála, Veteraniádu ČR vyhrála Hanka Mrštíková, Eva Vilnerová a Laďka Víchová skončily ve svých kategoriích druhé.
 • První dvě kola Českého poháru MTBO se jely v Pršticích, Jana Chmelíková skončila v elitě na 4. a 7. místě, v sobotu překvapil druhým místem v béčkách Zdenátko Odvody, který skončil druhý před Liborem Křížem.
 • Na akademickém M ČR v Praze vybojoval Jarda Krčál dvě vítězství v juniorech.
 • Pěkné víkendové soustředění pro žactvo a dorost proběhlo na Svaté Kateřině.
 • Skvěle si vedly naše ženy na dvou závodech Park World Tour. V Prostějově obsadily Martina Dočkalová a Marta Štěrbová 6. a 8. místo, v Bratislavě se Marta dokonce dostala na stupně vítě-zů (2. místo).
 • Další dvě kola Českého poháru MTBO se jela na Biřičce, v sobotu si vedly velmi dobře Jany v elitě - Chmelíková skončila šestá, Roudná hned za ní, v neděli se Chmelíková dostala na stupně vítězů za 3. místo.
 • Celostátní žebříčky začaly prvním závodem v Rynolticích, našim závodníkům se v kopcovitém terénu moc nevedlo, v hlavních kategoriích byla na stupních vítězů jen Zuzka Hermanová za 3. místo, Marta Štěrbová skončila v elitě pátá, v kategoriích veteránek obsadily Jana Juračková a Květa Kubíková 2. místa.
 • Druhý závod se běžel v náhradním prostoru u Kroučové. Na bronzovém stupínku vystřídala Zuzku Iveta Duchová, Marta se o místo zlepšila. V D14B skončila Jana Knapová druhá, v H18B vyhrál Mirek Lenner, v H21A obsadil Jirka Knížek 3. místo, D40 vyhrála Iva Knapová, Květa Kubíková byla třetí.
 • V okolí Javorného jsme úspěšně připravili závod Českého poháru štafet, běželo se na mapě Ja-vorné, šéfem závodu byl Dušan Stránský. Naše dorostenky vyhrály (a béčko bylo třetí), ženy byly druhé, muži sedmí.
 • Hned odpoledne po námi pořádaném závodě se v Chrasti (park, město) běžel závod ve sprintu. V elitních kategoriích skončili Marta Štěrbová na 2., Martina Dočkalová na 4. a Zbyněk Štěrba na 8. místě. Verča Krčálová vyhrála juniorky, druhým místem v D18 překvapila Jana Juračková.
 • Lesy v okolí Chacholic byly dějištěm dalšího závodu Českého poháru štafet. Skvěle si vedly naše závodnice - vyhrály žákyně, dorostenky, ženy i obě kategorie veteránek, na stupních vítězů byli i žáci a štafety veteránů.
 • Na dráze ZŠ Benešovo nám. opět proběhlo testování SCM jako součást pravidelné atletické středy.
 • Na oblastním mistrovství jednotlivců v Dolní Kalné získala jediný titul Jana Juračková v D18, veteraniádu v H50 překvapivě vyhrál Vojta Juračka.
 • Štafetové oblastní mistrovství v Horní Branné pro nás bylo velmi úspěšné. Vyhráli jsme obě žákovské kategorie, vyhrály dorostenky, dorostenci doběhli druzí, ženy vybojovaly bronz, úspěšné byly i veteránky.
 • Na soustředění dorosteneckého výběru ČR na západě Čech byly Iveta Duchová a Zuzka Her-manová.
 • O-bikeři jeli v Protivanově, Jana Chmelíková byla v elitě dvakrát pátá (ten sobotní závod byl šampionátem ve scorelaufu), v H19B byl Zdenátko Odvody třetí.
 • Na nominačkách na ME a AMS uspěly Marta Štěrbová a Martina Dočkalová - obě si vybojo-valy účast na obou akcích.
Červen 2004:
 • Celostátní finále Olympiády škol připravil náš klub pod vedením Petra Klimpla a Miloše Lulaye na pardubickém Dostihovém závodišti. Vše se podařilo, účastníci odjížděli moc spokojeni. V kategorii DS dominovala Iveta Duchová před Verčou Krčálovou, v H7 překvapivě vyhrál David Procházka. Mezi základními školami obsadilo pardubické Gymnázium 2. místo, ve střed-ních školách pak vyhrálo.
 • Výborně si vedli naši závodníci na dvojzávodě ŽA v okolí Brna. V sobotní klasice v Moravských Knínicích skončily Martina Dočkalová a Marta Štěrbová na 2. a 5. místě, v juniorkách byla Verča Krčálová těsně druhá, v D18 skončila Iveta Duchová třetí. V nedělní krátké trati ve Zhoři obsadila Marta Štěrbová druhé místo (Martina Dočkalová doběhla šestá), v D18 překvapivě vyhrála Květa Mrštíková, Zuzka Hermanová byla třetí.
 • Dva závody ŽB se běžely ve východních Čechách. V sobotní klasice v Bukovině u Pecky obsa-dil Tomáš Udržal v hlavní kategorii mužů 3. místo, mezi nejlepší tři se dostali i veteráni Iva Knapová, Jana Juračková, Laďka Víchová, Květa Kubíková a Honza Knap. V nedělní krátké trati ve Valteřicích vyhrály Iva Knapová D40 a Květa Kubíková D55.
 • Na MSJ v Polsku byla nominována Verča Krčálová, její bratr Jaroslav zůstal přes dobrý výkon na nominačkách v Chocni jen náhradníkem.
 • Velmi úspěšný víkend - šampionáty ve sprintu a na krátké trati v Podkrkonoší. Ve sprintu v josefovské pevnosti vybojovala pardubická děvčata tři tituly - zlaté medaile si odvezly Marta Štěrbová v ženách, Verča Krčálová v juniorkách a Iveta Duchová ve starších dorostenkách, vý-borně běželi i muži - 7. Zbyněk Štěrba, 8. Tomáš Udržal. Ve Veteraniádě ČR přidali 2. místa Iva Knapová v D40 a Vojta Juračka v H50. Na krátké trati v Horním Dehtově si na náročné trati vybojovala titul v D18 opět Iveta Duchová, Verča Krčálová byla třetí v juniorkách, stejně jako Martina Dočkalová v ženách. Ve Veteraniádě ČR vyhráli Iva Knapová a Honza Kaplan čtyřicít-ky.
 • Další dva ŽB se běžely v Hutích pod Třemšínem za pořadatelství SK Praga. Na krátké trati si úspěšně vedly naše dorostenky - Míša Marešová v D16 a Květa Mrštíková v D18 obsadily 2. místa, mezi nejlepšími byly i veteránky Iva Knapová, Laďka Víchová a Květa Kubíková. V nedělní klasice Míša Marešová vyhrála, Květa Mrštíková byla třetí, své veteránské kategorie vyhráli Iva a Honza Knapovi.
 • Na Mistrovství Evropy dorostu v rakouském Salzburgu se naše duo Iveta Duchová a Zuzka Hermanová podílelo na celkovém vítězství českého družstva a na štafetovém stříbru v D18, Iveta byla na klasice čtvrtá, Zuzka sedmá, ve sprintu obsadila Zuzka 11. a Iveta 18. místo.
 • Akademické mistrovství světa se konalo v Plzni. Pro Českou republiku dopadlo sportovně i organizačně na výbornou. Zasloužili se o to i členové našeho klubu. Marta Štěrbová se stala nejúspěšnější závodnicí šampionátu, když získala zlato ve sprintu a ve štafetách, na klasice při-dala stříbro, Martina Dočkalová se podílela na štafetovém zlatu.
 • Poslední jarní závod Vč. poháru uspořádala KOB Dobruška v Kounově.
 • Verča Krčálová byla na dvou soustředěních juniorské reprezentace před MSJ ve Velké Bíteši a v Telči.
 • Na M ČR MTBO na dlouhé trati v Lidečku získala Jana Chmelíková bronz.
 • Na M ČR v rogainingu v Medovém Újezdě skončila dvojice Zdeněk Cinkan a Jirka Hostinský na 2. místě ve veteránech.
 • Před začátkem prázdnin se konaly dvě klubové akce - v in-line závodě na Dubině vyhrál Ondra Kopecký, v přeboru klubu v triatlonu (byl spojen s posledním mapovým tréninkem na Kuňce) byl nejlepší Zbynďa Štěrba.
Červenec 2004:
 • Série prázdninových vícedenních závodů byla zahájena na Suchém Cenou střední Moravy. Na dost zmoklých závodech vyhrála Klára Procházková D10, Laďka Víchová D45 a Pepa Málek H65.
 • Juniorské mistrovství světa se běželo v okolí polského Gdaňsku. Verča Krčálová na krátké trati i na klasice obsadila 16. místo, dobrým výkonem ve štafetách pomohla české štafetě ke 4. místu.
 • Na pěkných, téměř rodinných závodech Grand prix Vamberk v Liticích nikdo z pardubických závodníků nevyhrál.
 • Veteránského MS v okolí italského města Asiago se zúčastnila Květa Kubíková, v D55 obsadila celkové 111. místo.
 • Trio Květa Mrštíková, Míša Marešová a Míša Procházková bylo na dvoutýdenním tréninkovém kempu ve švédské Alvestě.
 • Na Mistrovství Evropy v dánském Roskilde pomohly Marta Štěrbová a Martina Dočkalová čes-ké štafetě k 7. místu, Marta skončila na klasice 26. a ve sprintu 38.
 • Chacholice byly dějištěm 12. ročníku 3-denních závodů Botas Vysočina cup. Poměrně početná výprava závodníků našeho klubu si vedla úspěšně - v D10 vyhrála Klára Procházková, v D14 Jana Knapová, v D21A Iva Knapová a v D55 Květa Kubíková, celá řada závodníků vybojovala 2. a 3. místa.
 • Letos největší vícedenní prázdninové závody se konaly v pěkných terénech v okolí Vidnavy. Výprava našeho klubu byla na startu nejpočetnější a byla i velmi úspěšná. Klára Procházková vyhrála D10, Lenka Knapová D12B, Zuzka Hermanová D18A, Iva Knapová D40A a Jarda Matyk H20B, dalších umístění na stupních vítězů bylo také dost. Martina Valachová a Štěpán Držka dostali cenu fair play za pomoc vážně zraněné závodnici.
Srpen 2004:
 • Letní tábor dětí Silva O-camp se konal první dva srpnové týdny v Budislavi. V Toulovcových Maštalích mělo 104 dětí připraven velmi zajímavý program.
 • Ve Slovinsku proběhly dva 3-denní závody ve velmi náročných terénech. V Orienteering Online cupu skončil Zbyněk Štěrba v elitě třetí, Martina Dočkalová dokonce druhá, v D18 vyhrála Iveta Duchová a v D20 Verča Krčálová. Na Cerkno cupu Zbyněk elitu vyhrál, stejně jako Iveta s Verčou ve svých kategoriích, další vítězství přidala Petra Škodová v D21A. Náš klub vyhrál i pohár pro nejlepší oddíl.
 • Na tradičních 5-dnů OB, tentokrát na Svaté Kateřině (pořádal SC Jičín), měl náš klub jen sym-bolické zastoupení několika veterány, žádný z nich se neprobojoval na stupně vítězů.
 • Klimplovi se zúčastnili 4-denních závodů Slovak Karst cup na Silické planině.
 • Na Pěkných prázdninách v Českém ráji na Kosti vyhrála Klára Procházková kategorii D10.
 • Na dalších závodech Českého poháru MTBO u Jihlavy obsadila Jana Chmelíková 4. a 5. místo.
 • Na nominačkách ve Švédsku si vybojovala start na zářijovém MS ve sprintu Marta Štěrbová, Martina Dočkalová přes dobré výkony nominována nebyla.
 • Naši nejlepší závodníci společně s dalšími členy SCM Pardubicko byli na soustředění ve Zla-tých Horách.
 • V okolí Horního Bradla jsme připravili pro 700 závodníků tradiční 3-denní Cenu východních Čech. Líbila se. V D10 vyhrála Klára Procházková a v D21B Lenka Šponarová.
 • Janě Chmelíkové příliš nevyšlo M ČR MTBO na krátké trati v Novém Boru a na klasice v Doksech a to znamenalo stop nominačním nadějím na MS v Austrálii.
Září 2004:
 • Začaly pravidelné tréninky jednotlivých skupin.
 • Závěr celostátních žebříčků se běžel v krásných terénech v okolí Tisu. V sobotní krátké trati skončila Martina Dočkalová pátá, Tomáš Udržal se jako první závodník v historii LPU probojo-val druhým místem v mužské elitě na stupně vítězů. V dalších hlavních kategoriích se našim borcům nepodařilo probojovat mezi nejlepší tři nejlepší, to naopak vyšlo veteránům Ivě Knapo-vé, Laďce Víchové, Květě Kubíkové a také Petrovi Fukátkovi v H20B. V nedělní klasice se Martina v elitě zlepšila na 2. místo, v D21B byla Pavla Švíglerová druhá. Iva Knapová vyhrála D40B, Laďka Víchová byla v D45B třetí, v H14B zašel dobře David Procházka a obsadil 3. místo.
 • Na Čihadle u Javornice připravili rychnovští pořadatelé první podzimní závod Vč. poháru.
 • V Hradci nad Moravicí se běžely další 3 celostátní závody ve 2 dnech. V sobotu dopoledne byl sprint, ve kterém obsadila Martina Dočkalová v elitě druhé místo, v mužské elitě doběhl Tomáš Udržal na 5. místě. Na stupně vítězů se dostala juniorka Pavla Fukátková, která skončila třetí. V odpoledních štafetách se našim oslabeným týmům nedařilo, uspokojilo jen 4. místo žen a potěšilo 5. místo mužů. V nedělní repríze štafetových bojů doběhly dorostenky druhé a muži osmí.
 • Verča Krčálová se stala trojnásobnou juniorskou mistryní světa v radiovém OB, běželo se v okolí Brna.
 • Na mistrovství světa ve Švédsku obsadila Marta Štěrbová 26. místo v závodě ve sprintu.
 • Náchodští pořadatelé pozvali závodníky Východočeské oblasti do Brzic na další ze série závodů Východočeského poháru.
 • Šest pardubických žáků, kteří si vybojovali nominaci do družstev Vč. oblasti na M ČR žáků, se zúčastnilo závěrečného soustředění v Brzicích a v Hradci Králové.
 • Na vrcholném podniku domácí sezóny (M ČR na klasice) jsme vybojovali 3 medaile. Na Rejvíz se v sobotním semifinále se našim závodníkům moc nedařilo (zřejmě nervozita z poruchy auto-busu při cestě), postoupilo jen 7 žen a jen jeden borec v mužských kategoriích (dorostenec Ond-ra Kopecký). V nedělním finále všechny šokovala skvěle běžící Míša Marešová, která si vybo-jovala titul v D16, Marta Štěrbová po výborném výkonu získala stříbro v ženách, Verča Krčálo-vá přidala bronz v juniorkách. Ve Veteraniádě ČR vyhrála Iva Knapová D40.
 • Sváteční úterý 28. září běželo mnoho našich závodníků Ligu Vysočiny v Chacholicích, odpo-ledne se přemístili na Malou cenu Monaka.
 • XXXV. ročník Ligy škol byl zahájen na Studánce prvním kolem za účasti 222 dětí.
Říjen 2004:
 • Na Čížkových kamenech se běžel další závod Východočeského poháru v režii Loko Trutnov.
 • Na M ČR štafet do Broumů jsme jeli s velkými ambicemi. Ženy ve složení Verča Krčálová, Martina Dočkalová a Marta Štěrbová obsadily 2. místo, dorostenky po pokaženém úvodu skon-čily čtvrté, muži osmí, vyhráli nejmladší veteránky, starší veteráni doběhli druzí.
 • Přestoupil k nám Vladimír Lučan.
 • Na M ČR klubů jsme postavili nejvíce družstev (2x dorost, 6x dospělí, 9x veteráni), loňské ví-tězství dospělých jsme neobhájili, přesto jsme nedopadli špatně. Áčko dospělých skončilo šesté, dorost obsadil 7. místo, dobře běželi i veteráni, i když se na stupně vítězů také nedostali. Lukáš Hovorka se podílel na stříbru družstva Vč. oblasti žactva.
 • Druhé kolo Ligy škol proběhlo na Dubině za krásného podzimního počasí, startovalo 218 dětí.
 • Krásný závod Vč. poháru připravila Nová Paka v okolí Pecky.
 • Na Juniorském evropském poháru v Londýně skončila ve sprintu Verča Krčálová třetí (11. Iveta Duchová), na klasice v D20 obsadila Verča 4. místo, Iveta byla v D18 pátá, ve štafetách byla Verča ve štafetě, která doběhla druhá, Iveta pak v týmu, který skončil na 4. místě.
 • Na M ČR železničářů ve Svratce vyhrál Honza Knap veterány, Alena Klimplová a Marie Malá skončily ve veteránkách na 2. a 3. místě.
 • Krásný terén na Závoře přivítal na dalším závodě Vč. poháru za deštivého počasí nejlepší zá-vodníky z východních Čech.
 • Martina Dočkalová reprezentovala na Euromeetingu v Maďarsku. Ve sprintu skončila na 12. místě, na klasice byla 13., vždy jako nejlepší z českých závodnic.
 • Rodinné štafety (12. ročník) se běžely ve Vrbatově Kostelci, na startu bylo 100 týmů. Mezi par-dubickými rodinami byli nejlepší Štěrbovi před Fukátkovými a Fridrichovými.
 • Krásné podzimní počasí přivítalo v Borovnici závodníky na dalším závodě Vč. poháru, který připravili jilemničtí pořadatelé.
 • Začaly tréninky v tělocvičnách.
 • Šedesátka o-běžců strávila podzimní prázdniny tradičně na chatě TJ Tesla v Prkenném dole. Velká výprava pokořila za pěkného počasí Sněžku.
 • Poslední závod Vč. poháru připravil OOB Vamberk v Potštejně.
 • Družstva LPU vyhráli všechny kategorie oblastních mistrovství družstev.
Listopad 2004:
 • Na šampionátu v horském OB v okolí Pecky startovalo mnoho závodníků LPU.
 • Závěr sezóny ve stopách Járy Cimermana proběhl v okolí hotelu Podlesí (Mílovy).

NAŠI NEJLEPŠÍ 2003

Nejlepší závodník klubuMARTA ŠTĚRBOVÁ
 • dvojnásobná akademická mistryně světa - sprint, štafety (AMS 2004, Plzeň)
 • stříbro z akademického mistrovství světa - klasika (AMS 2004, Plzeň)
 • 26. místo na mistrovství světa ve sprintu (MS 2004, Švédsko)
 • 7. místo ve štafetě na mistrovství Evropy (ME 2004, Dánsko)
 • 26. místo na mistrovství Evropy na klasice (ME 2004, Dánsko)
 • 38. místo na mistrovství Evropy ve sprintu (ME 2004, Dánsko)
 • dvojnásobná mistryně ČR 2004 - dlouhá trať, sprint
 • dvě 2. místa na M ČR 2004 - klasika a štafety
 • 2. místo v HI-TEC sprint cupu 2004
 • 3. místo v Continental cupu 2004
 • 3. místo v Rankingu HSH 2004
Nejlepší mužTOMÁŠ UDRŽAL
 • 8. místo na M ČR ve sprintu - H21
 • 9. místo na M ČR v nočním OB - H21
 • 14. místo v Rankingu HSH 2004
Nejlepší junirkaVERONIKA KRČÁLOVÁ
 • 16. místo na mistrovství světa juniorů na klasické i krátké trati (JMS 2004, Polsko)
 • 4. místo ve štafetě na juniorském mistrovství světa (JMS 2004, Polsko)
 • 1. místo na M ČR ve sprintu - D20
 • 2. místo na M ČR štafet žen
 • 3x 2. místo (klasická trať, dlouhá trať, noční OB) a 1x 3. místo (krátká trať) na M ČR - D20
 • 3. místo v Silva cupu 2004 - D20
Nejlepší starší dorostenkaIVETA DUCHOVÁ
 • 2. místo na mistrovství Evropy ve štafetách (ME dorostu 2004, Rakousko)
 • 4. místo na ME dorostu na klasické trati (ME dorostu 2004, Rakousko)
 • 18. místo na ME dorostu ve sprintu (ME dorostu 2004, Rakousko)
 • 1. místo na M ČR na krátké trati - D18
 • 1. místo na M ČR ve sprintu - D18
 • 3. místo v Silva cupu 2004 - D20
Nejlepší dorostenecMIROSLAV LENNER
 • 6. místo v žebříčku B - H18
 • 1. místo ve Východočeském poháru - H18
Nejlepší mladší dorostenkaMICHAELA MAREŠOVÁ
 • 1. místo na MČR na klasické trati - D16
 • 10. místo na M ČR ve sprintu - D16
Nejlepší starší žákDAVID PROCHÁZKA
 • 1. místo ve Východočeském poháru - podzim v H14
 • 3. místo ve Východočeském poháru - jaro v H14
 • 10. místo v žebříčku B - H14
 • 1. místo na mistrovství oblasti štafet - H14
Nejlepší starší žákyněJANA KNAPOVÁ
 • 5. místo v žebříčku B - D14
 • 3. místo ve Východočeském poháru - jaro v D14
Nejlepší nejmladší žákJAN ČERMÁK
 • 1. místo ve Východočeském poháru - podzim v H12
 • 3. místo ve Východočeském poháru - jaro v H12
Nejlepší nejmladší žákyně KLÁRA PROCHÁZKOVÁ
 • 5. místo ve Východočeském poháru - podzim v D12
Nejlepší veteránJAN KAPLAN
 • 1. místo ve Veteraniádě ČR na krátké trati - H40
 • 2. místo ve Veteraniádě ČR na dlouhé trati - H40
Nejlepší veteránkaIVA KNAPOVÁ
 • 1. místo ve Veteraniádě ČR na klasické trati - D40
 • 1. místo ve Veteraniádě ČR na krátké trati - D40
 • 1. místo ve Veteraniádě ČR štafet - D105
 • 2. místo ve Veteraniádě ČR ve sprintu - D40
 • 2. místo v Českém poháru veteránů
Nejlepší trenéřiJAN KAPLAN
 • trenér úspěšných juniorů a dospělých
VLADIMÍR VÍCHA
 • trenér úspěšné skupiny žactva a dorostu
KAREL HAAS
 • trenér úspěšné skupiny žactva
ALENA KLIMPLOVÁ
 • trenérka nejmladšího žactva
Nejlepší závodník MTBOJANA FALTEJSKOVÁ
 • 3. místo na M ČR na dlouhé trati - D21
 • 6. místo v Českém poháru MTBO - D21E

Vývoj umístění v rankingu našich závodníků

PÁNI 01 03 04 05 06 07 08 09 10
Udržal Tomáš 15 14 13 18 13 13 15 14 14
Štěrba Zbyněk 41 43 43 36 29 30 30 24 24
Hovorka Jan 63 68 67 70 74 75 72 61 63
Knížek Jirí 143 128 120 99 101 100 97 108 110
Haas Karel 379 382 292 217 155 156 159 121 115
Krčál Jaroslav 71 71 69 72 94 95 95 131 131
Jirásek Aleš 85 85 84 117 140 143 141 170 165
Vávra Jaroslav 179 183 184 182 159 169 171 162 172
Lučan Vladimír 0 0 0 0 0 0 0 0 177
Fencl Petr 194 186 188 195 189 196 198 188 189
Herman Jan 667 727 632 380 283 262 263 227 221
Kaplan Jan 397 315 290 275 255 254 256 247 229
Kárník Jan 163 169 173 190 195 209 231 249 267
Matyk Jaroslav 216 218 242 283 294 302 304 304 315
Fukátko Jan 360 372 370 368 371 369 382 373 346
Držka Štepán 364 389 376 393 383 372 357 356 361
Fukátko Petr 913 909 682 583 442 448 439 389 367
Šabatka Petr 388 380 371 372 384 379 378 368 380
Zitka Adam 467 443 452 450 456 465 453 423 407
Bolech Filip 980 0 769 695 639 651 620 575 418
Odvody Zdenek 592 676 659 743 723 529 523 472 491
Stránský Dušan 375 374 372 375 385 560 417 466 532
Kober Michal 0 1171 977 973 970 984 946 698 593
Žemlička Jan 523 527 499 494 495 506 577 548 596
Fridrich Petr 295 309 336 334 598 632 595 691 691
Duch Zdeněk 754 746 752 768 751 708 728 702 699
Nožička Jiří 0 0 734 755 740 746 732 727 722
Horáček Josef 743 794 1001 1002 998 726 706 734 726
Kríž Libor 109 111 109 122 174 188 520 836 758
Fiala Petr 0 0 0 0 0 0 0 0 847
Sůva Petr 1036 1234 1014 1010 1010 863 838 834 851
Farář Martin 0 0 1041 912 904 916 888 877 883
Lenner Miroslav 0 1066 1075 1070 1069 1077 1043 1037 1039
Kafka Miloš 0 1091 1099 1093 1098 1102 1072 1064 1064
Farář Jaroslav 1108 1165 1163 1153 1151 1155 1128 1119 1123
Šabatka Jan 769 764 813 820 811 822 1042 1140 1138
Žemlička Jakub 1146 0 0 0 0 0 0 0 1163
Klimpl Petr 1236 1242 1247 1236 1229 1235 1209 1192 1184
Frosch Petr 0 0 1260 1252 1248 1253 1222 1206 1202
Farář Václav 992 0 0 0 0 0 0 0 0
Knap Jan 1038 0 0 0 0 0 0 0 0
Příhoda Jaromír 1209 0 0 0 0 0 0 0 0

DÁMY 01 03 04 05 06 07 08 09 10
Štěrbová Marta 4 5 5 3 2 2 2 3 3
Dočkalová Martina 5 4 4 5 4 4 4 4 4
Krčálová Veronika 474 569 471 277 30 28 25 24 24
Škodová Petra 40 39 39 32 37 37 37 31 31
Klimplová Lenka 44 44 46 44 38 33 29 33 32
Vlčovská Marta 76 76 64 55 51 45 46 46 47
Fukátková Pavla 477 666 0 409 131 82 77 71 66
Klimplová Zuzana 98 101 102 102 102 107 102 103 104
Švíglerová Pavla 170 164 172 155 135 143 113 118 117
Knapová Iva 86 98 99 105 225 117 111 114 118
Šponarová Lenka 0 0 688 694 695 693 211 138 139
Koberová Lenka 0 693 578 589 600 595 378 263 178
Novotná Karolína 395 395 337 335 305 218 207 202 184
Petrová Daniela 85 85 93 98 119 118 137 182 189
Valentová Hana 201 197 197 189 188 196 192 190 190
Juračková Kateřina 200 198 200 180 178 186 175 195 191
Brožková Zuzana 0 0 474 373 344 248 239 237 210
Procházková Alexandra 0 662 433 330 288 266 255 245 234
Víchová Šárka 186 185 190 160 170 181 200 209 278
Odvodyová Dana 258 236 226 213 214 221 224 225 286
Udržalová Jana 0 0 765 637 354 356 334 308 301
Juračková Jana sen. 0 679 544 470 411 425 405 361 308
Juračková Jana ml. 653 719 718 604 518 461 445 387 325
Kašparová Eva 613 602 475 473 437 348 336 329 333
Vlčovská Eva 518 523 517 459 418 423 404 378 338
Víchová Radka 347 343 327 327 329 330 355 356 354
Mrštíková Kveta 710 670 674 583 595 588 578 559 361
Lulayová Iva 398 401 397 392 390 382 396 397 387
Roudná Jana 326 350 340 437 516 517 503 499 412
Vaníčková Ivana 321 330 360 352 355 328 411 426 424
Víchová Ladislava 704 577 574 581 590 432 412 421 470
Perner Heda 487 491 495 498 496 345 516 517 518
Ouředníková Zuzana 426 449 512 540 539 540 532 587 519
Fukátková Barbora 473 545 584 557 524 521 509 545 522
Baštová Martina 291 313 306 311 341 411 663 638 539
Lulayová Zuzana 0 0 0 0 0 648 636 618 554
Stará Marta 309 367 441 472 465 674 661 639 626
Duchová Iveta 736 668 673 684 684 680 671 657 643
Marešová Michaela 0 672 676 686 687 682 672 659 646
Faltejsková Jana 388 387 382 431 423 716 714 576 668
Procházková Michaela 0 722 721 725 723 719 717 701 682
Mrštíková Hana 801 821 821 828 819 814 718 702 683
Roháčková Hana 0 0 0 0 0 0 0 818 696
Kiacová Zuzana 0 747 745 746 745 741 743 725 709
Nádvorníková Tereza 0 774 776 781 773 771 775 757 743
Weisbauerová Dagmar 0 797 799 805 794 789 790 774 761
Vaníčková Jaroslava 288 290 348 340 347 346 566 624 810
Haasová Renata 462 519 557 554 557 554 540 590 0
Roudná Eva 819 0 0 0 0 0 0 0 0

Oddílový žebříček

    Jméno          Kat. Body  2003
1.   Štěrbová   Marta   D21 1954.00 7
2.   Dočkalová   Martina  D21 1921.13 1
3.   Krčálová   Veronika D20 1913.59 6
4.   Duchová    Iveta   D18 1864.65 8
5.   Hermanová   Zuzana  D18 1794.28 4
6.   Udržal    Tomáš   H21 1739.96 3
7.   Knapová    Iva    D40 1685.59 16
8.   Štěrba    Zbyněk  H21 1682.21 2
9.   Hovorka    Jan    H21 1678.70 13
10.  Marešová   Michaela D16 1646.92 21
11.  Mrštíková   Květa   D18 1614.34 11
12.  Fukátková   Pavla   D20 1594.53 9
13.  Škodová    Petra   D21 1590.59 12
14.  Procházková  Mich.   D16 1556.52 46
15.  Knap     Jan    H50 1541.79 20
16.  Kaplan    Jan    H40 1535.61 23
17.  Víchová    Ladislava D45 1533.60 19
18.  Klimplová   Lenka   D21 1508.46 22
19.  Juračková   Jana   D40 1491.85 10
20.  Juračková   Jana   D18 1484.25 18
21.  Vlčovská   Marta   D21 1448.36 37
22.  Juračka    Vojtěch  H50 1440.60 25
23.  Farář     Václav  H50 1438.23 14
24.  Fencl     Petr   H35 1369.19 40
25.  Krčál     Jaroslav H20 1364.80 5
26.  Bolech    Filip   H18 1352.20 26
27.  Knížek    Jiří   H21 1319.16 43
28.  Fridrich   Jaroslav H55 1318.16 28
29.  Herman    Jan    H20 1302.78 34
30.  Kubíková   Květa   D55 1298.08 17
31.  Bolechová   Anežka  D14 1288.26 61
32.  Klimplová   Zuzana  D21 1276.70 32
33.  Kiacová    Zuzana  D16 1272.61 47
34.  Čermák    Jan    H12 1272.52 45
35.  Kopecký    Ondřej  H18 1272.26 63
36.  Vilnerová   Eva    D40 1257.75 36
37.  Kárník    Jan    H21 1257.18 24
38.  Lenner    Miroslav H18 1250.83 52
39.  Vávra     Jaroslav H21 1245.17 38
40.  Farář     Jaroslav H50 1241.67 31
41.  Procházka   David   H14 1236.01 62
42.  Knapová    Jana   D14 1229.56 57
43.  Švíglerová  Pavla   D21 1226.37 58
44.  Procházková  Klára   D10 1220.00 56
45.  Haas     Karel   H21 1207.83 103
46.  Nádvorníková Tereza  D16 1188.04 64
47.  Valachová   Martina  D14 1187.11 81
48.  Hovorka    Lukáš   H14 1186.36 65
49.  Čermáková   Renata  D35 1181.88 33
50.  Jirásek    Aleš   H21 1172.49 15
51.  Matyk     Jaroslav H20 1166.99 27
52.  Fiala     Petr   H18 1153.30 42
53.  Mrštíková   Hana   D45 1153.05 82
54.  Štěrba    Pavel   H50 1142.99 48
55.  Roudný    Václav  H40 1141.03 30
56.  Sůvová    Barbora  D18 1129.82 49
57.  Klimplová   Alena   D45 1102.47 60
58.  Kafka     Miloš   H18 1099.78 90
59.  Třasák    Milan   H50 1096.40 74
60.  Dočkalová   Jiřina  D45 1094.06 50
61.  Fukátko    Petr   H20 1069.52 66
62.  Valach    Ondřej  H12 1064.75 106
63.  Kaštánek   Petr   H18 1058.27 95
64.  Málek     Josef   H65 1057.08 99
65.  Kroupa    Jan    H16 1051.16 72
66.  Ptáček    Adam   H12 1048.21 93
67.  Valentová   Hana   D21 1035.71 68
68.  Hermanová   Dana   D40 1029.29 41
69.  Novotná    Karolína D21 1027.10 134
70.  Mrštík    Václav  H50 1026.68 71
71.  Procházka   Tomáš   H35 1017.64 70
72.  Juračková   Kateřina D21 1012.68 44
73.  Petrová    Daniela  D20 1012.41 29
74.  Weisbauerová Dag    D16 1011.03 76
75.  Kos      Oldřich  H12 1008.58 91
76.  Knapová    Lenka   D12 1005.37 59
77.  Kos      Tomáš   H12 995.78 97
78.  Cinkan    Zdeněk  H40 989.02 53
79.  Držka     Štěpán  H21 975.54 79
80.  Klimpl    Petr   H50 963.22 78
81.  Lulay     Miloš   H45 953.72 87
82.  Seidl     Jakub   H14 948.49 88
83.  Fukátko    Jan    H21 944.10 77
84.  Procházková  Alex.   D21 940.66 101
85.  Vícha     Vladimír H45 938.86 102
86.  Brožková   Zuzana  D21 937.42 -
87.  Zitka     Adam   H20 930.78 84
88.  Drašnar    Vojtěch  H10 924.06 158
89.  Procházka   Tomáš   H14 899.06 69
90.  Šabatka    Petr   H21 895.09 85
91.  Rousková   Tereza  D16 892.53 55
92.  Macl     Jan    H12 879.12 127
93.  Bolech    Jiří   H40 843.18 113
94.  Šponarová   Lenka   D21 842.79 -
95.  Roudná    Eva    D35 842.37 111
96.  Lennerová   Eva    D45 819.90 89
97.  Šrollová   Zdeňka  D55 819.14 92
98.  Procházka   Radek   H35 811.66 132
99.  Perner    Heda   D35 802.00 129
100.  Koudelka   Karel   H60 794.11 94
101.  Malá     Marie   D55 790.53 83
102.  Baštová    Alena   D45 787.68 151
103.  Skálová    Eliška  D14 777.31 153
104.  Kašparová   Eva    D21 765.00 183
105.  Lulayová   Věra   D45 748.37 110
106.  Čermák    Petr   H35 746.77 108
107.  Kroupa    Jan    H45 739.30 107
108.  Koberová   Lenka   D21 689.50 -
109.  Kiac     Jiří   H40 684.24 147
110.  Sůva     Petr   H50 682.51 104
111.  Lennerová   Hana   D16 678.92 75
112.  Víchová    Šárka   D21 677.89 51
113.  Kiac     Martin  H14 668.27 175
114.  Víchová    Radka   D21 668.14 100
115.  Šediváková  Helena  D18 654.82 -
116.  Nádvorník   Pavel   H45 649.89 112
117.  Udržalová   Jana   D20 628.53 32
118.  Ouřecký    Miloš   H14 627.40 178
119.  Weisbauerová Bl.    D40 621.88 118
120.  Duch     Zdeněk  H21 620.20 148
121.  Janák     Richard  H35 618.75 142
122.  Jirák     Stanislav H14 614.91 149
123.  Čepelka    Petr   H55 614.10 109
124.  Slanař    Matěj   H12 610.18 -
125.  Herman    Jan    H50 606.81 114
126.  Odvody    Zdeněk  H21 597.77 140
127.  Sáňka     Bedřich  H50 591.03 105
128.  Chalupa    Oldřich  H50 590.34 150
129.  Deml     Tomáš   H10 579.16 -
130.  Tichý     Ondřej  H14 558.43 96
131.  Stránský   Dušan   H21 557.56 73
132.  Hurda     Jakub   H18 557.22 123
133.  Vlčovská   Eva    D21 536.27 152
134.  Kosová    Leona   D21 531.15 180
135.  Čivrný    Pavel   H40 524.87 -
136.  Zitka     Lukáš   H12 522.30 157
137.  Lulayová   Iva    D21 507.03 117
138.  Hostinský   Jiří   H45 497.87 137
139.  Weisbauer   Vojtěch  H14 484.86 115
140.  Marešová   Kristýna D14 478.73 156
141.  Fridrich   Petr   H21 477.88 67
142.  Chmelík    Jiří   H55 462.96 145
143.  Moravec    Marek   H16 460.46 -
144.  Rousová    Pavla   D14 449.82 143
145.  Příhoda    Jaromír  H14 443.72 171
146.  Odvodyová   Dana   D21 436.29 98
147.  Mrnková    Dagmar  D10 434.84 -
148.  Valenta    Miloslav H50 425.64 144
149.  Janáková   Jana   D14 421.73 181
150.  Žemlička   Jan    H21 416.98 119
151.  Příhoda    Jaromír  H35 413.94 135
152.  Král     Václav  H18 408.90 155
153.  Štěrbová   Lenka   D50 387.10 86
154.  Vávra     Jaroslav H55 374.56 164
155.  Novotný    Jan    H12 341.93 -
156.  Fukátková   Barbora  D21 339.78 138
157.  Kiacová    Martina  D35 335.55 146
158.  Vaníčková   Ivana   D21 333.99 121
159.  Novotný    Václav  H10 329.75 -
160.  Dvořák    Luboš   H35 327.23 160
161.  Horáček    Josef   H21 320.23 162
162.  Ouředníková  Zuzana  D21 319.76 130
163.  Kober     Michal  H35 318.54 -
164.  Sůva     Petr   H21 292.52 191
165.  Gwozdiak   Jakub   H14 291.45 195
166.  Roudná    Jana   D21 291.35 116
167.  Mastíková   Lenka   D14 290.30 139
168.  Matyk     Jaroslav H40 264.72 154
169.  Kudláčková  Mich.   D10 261.80 -
170.  Semonský   Martin  H14 256.98 133
171.  Kološ     Oldřich  H40 245.62 -
172.  Pivovarník  Jan    H18 242.63 199
173.  Nožička    Jiří   H21 223.87 -
174.  Rybičková   Kateřina D21 218.27 -
175.  Rebeková   Pavla   D14 216.07 161
176.  Gregor    Josef   H14 214.72 136
177.  Rebeka    Milan   H40 203.73 169
178.  Rybičková   Markéta  D10 198.98 -
179.  Baštová    Martina  D21 189.84 80
180.  Lulayová   Zuzana  D20 173.00 159
181.  Machourková  Anna   D12 166.85 -
182.  Roháčková   Hana   D21 141.28 168
183.  Žemlička   Jakub   H18 136.63 122
184.  Šabatka    Jan    H21 129.87 166
185.  Staňková   Petra   D10 118.67 -
186.  Jirák     Stanislav H40 118.64 126
187.  Staňková   Lenka   D10 115.66 -
188.  Stará     Marta   D21 108.14 125
189.  Novotný    Miroslav H45 88.24  174
190.  Vojtíšková  Tereza  D10 83.79  -
191.  Bartheldiová Petra   D12 82.18  177
192.  Kříž     Libor   H21 79.50  35
193.  Rebeka    Tomáš   H16 75.54  173
194.  Matyk     Tomáš   H16 72.84  185
195.  Gwozdiak   Roman   H35 60.29  184
196.  Drašnarová  Radka   D21 53.24  -
197.  Knížková   Anna   D21 51.18  -
198.  Fukátko    Martin  H40 43.46  -
199.  Frosch    Petr   H21 40.56  -
200.  Kos      Radovan  H21 34.92  182
201.  Fukátko    Boris   H40 32.33  -
202.  Vaníčková   Jaroslava D21 23.17  120