Rok 2005

Počet členů: Registrujeme 251 členů našeho klubu. Jsme největším klubem v České republice. Většina našich členů jsou aktivní závodníci, kteří se pravidelně zúčastňují závodů. Ale stárneme. Stále nám přibývá veteránů, naopak počet těch nejmladších se snižuje. Zde máme stále co zlepšovat.

Finance: Činnost klubu v roce 2005 stála 1,7 mil. Kč. V letošním roce skončíme s mírným přebytkem, protože se nám podařilo sehnat díky aktivitě našich členů i sponzory. Příjem z reklam patří spolu s příspěvky členů, příspěvky od města, dotací ČSOB na talentovanou mládež, pořádáním závodů, dotací na činnost SCM a dary k hlavním zdrojům příjmové části rozpočtu. Hlavními výdaji jsou vklady na závodech, doprava na závody, pořádání závodů, příspěvky na soustředění, vydávání map i tréninky (tělocvičny, mapové tréninky). Všem, kteří se podíleli na zajištění financování, je třeba velmi poděkovat.

Organizační činnost: Klubu šéfoval Petr Klimpl a další členové výboru Karel Haas (místopředseda), Josef Málek, Jan Kaplan a Ladislava Víchová. S činností souvisí celá řada drobných či větších úkolů, o které se členové výboru spolu s trenéry jednotlivých tréninkových skupin podělili tak, že konečný výsledek byl velmi dobrý. K informovanosti členů určitě velmi významně přispívá vydávání měsíčníku Jantar. Velmi aktuální je i naše www stránka, o kterou se technicky staral Tomáš Udržal, po jeho odchodu teď hledáme adekvátní náhradu. Ve městě máme skříňku, i tam se o činnosti klubu lze leccos dozvědět, stejně jako o sportovních výsledcích klubu ve sdělovacích prostředcích – MF Dnes, Pardubické noviny, Český rozhlas Pardubice.

Pořádání závodů: Jako tradičně jsme připravili celou řadu závodů. Tím největším bylo Mistrovství ČR na klasické trati v Janově. Ohlasy na tento šampionát však byly rozpačité. Byli jsme chváleni za organizační stránku, nelíbil se však terén (bohužel však na klasiku v Pardubickém kraji žádný lepší nenajdeme), připomínky byly ke stavbě tratí (moc běžecké) a trochu nespravedlivě i k mapě. Pod vedením Karla Haase řada lidí odvedla při pořádání velmi dobrou práci, odhadli jsme, že při pořádání bylo odpracováno téměř 4500 hodin. Všem, kteří se na pořádání podíleli, patří poděkování, z kritiky si určitě vezmeme ponaučení pro příště. Na jaře jsme v Krásném připravili na solidní úrovni závod Východočeského poháru, dále jsme tradičně úspěšně zvládli pořádání Rodinných štafet, 4 závody Ligy pardubických škol, krajské finále Olympiády škol, 3 závody Zimní hradubické ligy, 7 závodů Pardubického zimního poháru. Na zajištění pořádání těchto závodů se vystřídala celá řada členů našeho klubu, za což jim patří poděkování.

Mapy: V roce 2005 jsme vydali 7 map – čtyři z dílny Mirka Nožičky (Janov, Janov 10, Strakov a Strakov 10) pro M ČR, na jaře připravili mapičku Jednička (1:1000) Renata Čermáková a Vláďa Vícha, pro pořádání Ligy škol pak budou sloužit mapy Svítkov (1:5000), kterou připravili Laďka a Vláďa Víchovi, a Studánka 1:7500 (autor Mirek Nožička).

Tréninky: Trénování probíhalo v tradičních pardubických podmínkách – tělocvičny, atletický tunel, dráha na Městském atletickém stadiónu (tam máme stabilně k dispozici šatny), úterní mapové a čtvrteční běžecké tréninky. Proběhlo i několik soustředění – v zimě v Bzenci a v Maďarsku, o jarních prázdninách v Prkenném dole a v Petříkově, o Velikonocích v Doksech, na konci dubna v Trutnově, na konci prázdnin v okolí Pecky a v říjnu pak v Prkenném dole. Úspěšný byl opět letní tábor s názvem Silva o-camp Budislav 2005. Základem přípravy byly tréninky individuální či v menších tréninkových skupinách. Dík patří všem trenérům – o mladší žactvo se starali Alena a Petr Klimplovi, za pomoci Katky Rybičkové a Ivy Lulayové, o ty starší Karlos Haas s Renatou Čermákovou občas za pomoci Radka a Saši Procházkových, o mladší dorost zpočátku Víchovi, poté Knapovi, o starší dorost, juniory a dospělé Honza Kaplan a Vojta Juračka.

Sportovní výsledky OB: Naši závodníci posbírali celou řadu výborných výsledků, o tom si můžete přečíst na dalších stránkách této ročenky. Martina Dočkalová s Martou Štěrbovou startovaly na MS v Japonsku, Marta Štěrbová přivezla medaili z World Games v Duisburgu. Veronika Krčálová reprezentovala na MSJ ve Švýcarsku, Michaela Procházková získala na ME dorostu 3 medaile a spolu se Zuzkou Hermanovou přispěla k vítězství českého družstva v soutěži národů. Skvělým úspěchem je vítězství našeho družstva dospělých v M ČR klubů a České lize klubů. Na domácích šampionátech v OB jsme získali celkem 17 medailí, snad těch zlatých (vedle družstev titul ještě vybojovala štafeta žen a Iveta Duchová na krátké trati) mohlo být více. Úspěšní jsme zásluhou Marty Štěrbové, Martiny Dočkalové, Vladimíra Lučana, Ivety Duchové, Veroniky Krčálové a Míši Procházkové byli i v dlouhodobých žebříčcích a pohárech. Velmi dobře si vedli i naši žáci, vedle vítězství družstva v Mistrovství Vč. oblasti přidali Olda Kos, David Procházka, Honza Čermák a Klára Procházková celou řadu individuálních úspěchů. Neztratili se ani veteráni – Iva Knapová obsadila v Českém poháru veteránů 3. místo, řada našich závodníků byla úspěšná ve Veteraniádách i v žebříčku B a ve Východočeském poháru. Celkově velmi úspěšná sezóna, i když ne všem to vyšlo tak, jak si představovali. Moc se nedařilo dorostencům ani juniorům, řada mužů měla na více, než předvedla. Ale takový už je sport.

Sportovní výsledky MTBO: Velká skupina našich bikerů jezdí na závody Českého poháru MTBO. Nejúspěšnější z nich byla Zuzana Kiacová, která v dorostenkách vyhrála Český pohár a z Mistrovství si odvezla 1 zlato a 2 bronzy, další bronz přidal v dorostencích Marek Moravec. Také dospělí dosáhli několika dobrých výsledků (Jana Roudná, Libor Kříž, Lukáš Faltejsek). Bikeři mají za sebou také úspěšnou sezónu.

Klub ale nežije jen sportovními akcemi, velmi významnou roli hraje i společenský život – závěr sezóny, společenské večery, různá posezení, oslavy apod. Život v klubu je bohatý, a to je dobře.

NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY 2005

ORIENTAČNÍ BĚH

SVĚTOVÉ SOUTĚŽE
Mistrovství světa 5. místo Marta Štěrbová ve štafetě žen
25. místo Martina Dočkalová na krátké trati
26. místo Martina Dočkalová ve sprintu
36. místo Marta Štěrbová na klasické trati
World Games 3. místo Marta Štěrbová ve štafetě
10. místo Marta Štěrbová na krátké trati
Světový pohár 38. místo Martina Dočkalová
55. místo Marta Štěrbová
Mistrovství světa juniorů 6. místo Veronika Krčálová ve štafetě juniorek
21. místo Veronika Krčálová na klasické trati
27. místo Veronika Krčálová na krátké trati
Mistrovství Evropy dorostu 1. místo Michaela Procházková ve štafetě W16
2. místo Michaela Procházková ve sprintu W16
2. místo Michaela Procházková na klasické trati W16
6. místo Zuzana Hermanová ve sprintu W18
13. místo Zuzana Hermanová na klasické trati W18
DRUŽSTVA
Mistrovství ČR klubů 1. místo dospělí
Veteraniáda ČR 1. místo starší veteráni
2. místo nejstarší veteráni
Česká liga klubů 1. místo dospělí
8. místo dorost
Mistrovství Vč. oblasti 1. místo žactvo
1. místo dorost
1. místo dospělí
1. místo veteráni
JEDNOTLIVCI
Mistrovství ČR 1. místo Iveta Duchová na krátké trati – D20
štafeta žen (Duchová, Dočkalová, Štěrbová)
2. místo Marta Štěrbová na dlouhé trati – D21
Vladimír Lučan ve sprintu – H21
Veronika Krčálová ve sprintu – D20
Zuzana Hermanová na krátké trati – D18
Zuzana Hermanová na klasické trati – D18
Iveta Duchová na klasické trati – D20
Iveta Duchová v nočním OB – D20
3. místo Zuzana Hermanová ve sprintu – D18
Marta Štěrbová ve sprintu – D21
Zbyněk Štěrba na krátké trati – H21
Martina Dočkalová na krátké trati – D21
Pavla Fukátková na krátké trati – D20
Martina Dočkalová na klasické trati – D21
Veronika Krčálová na klasické trati – D20
Continental cup 1. místo Marta Štěrbová – ženy
3. místo Vladimír Lučan - muži
HI-TEC sprint cup 1. místo Marta Štěrbová – ženy
2. místo Martina Dočkalová – ženy
3. místo Vladimír Lučan – muži
Žebříček A 2. místo Iveta Duchová – D20
3. místo Michaela Procházková – D16
Veronika Krčálová – D20
Český pohár štafet 1. místo ženy
3. místo muži
dorostenky
Žebříček B 1. místo Iva Knapová – D40
Květa Kubíková – D55
2. místo Jana Juračková – D40
3. místo Renata Čermáková – D35
Jaroslav Farář – H55
Jaroslav Fridrich – H60
Veteraniáda ČR 1. místo Iva Knapová na krátké trati – D45
Jan Kaplan na krátké trati – H40
2. místo Iva Knapová na klasické trati – D45
Štafeta H165 (J. Farář, Fridrich, Juračka)
Eva Vilnerová v nočním OB – D45
3. místo Petr Fencl na dlouhé trati – H35
Jan Kaplan na dlouhé trati – H40
Štafeta H140 (V. Farář, Knap, Kaplan)
Hana Mrštíková v nočním OB – D45
Václav Farář v nočním OB – H50
Václav Mrštík v nočním OB – H55
Český pohár 3. místo Iva Knapová
Mistrovství Vč. oblasti 1. místo Jana Juračková – D20
Vladimír Lučan – H21
Jana Juračková – D35
Renata Čermáková – D40
Ladislava Víchová – D45
Květa Kubíková – D55
Jaroslav Fridrich – H60
Štafeta H165 (Třasák, Málek, V. Farář)
Východočeský pohár 1. místo Oldřich Kos – H12C (podzim)
Helena Šediváková – D18C
Renata Čermáková – D35C
Ladislava Víchová – D45C
Karel Haas – H21C
Jan Knap – H35C
Jaroslav Fridrich – H55C

MTBO

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE
Mistrovství ČR 1. místo Zuzana Kiacová na dlouhé trati – D14-18
3. místo Zuzana Kiacová na klasické trati – D14-18
Zuzana Kiacová na krátké trati – D14-18
Marek Moravec na krátké trati – H14-18

JAK PROBÍHALA SEZÓNA 2005

Listopad 2004:
 • Na Podlesí na Vysočině jsme úspěšně zakončili loňskou sezónu a vykročili vstříc té následující.
 • Martina Dočkalová úspěšně bojovala ve finálové sérii PWT Číně.
 • Veteráni se rozloučili se sezónou již 13. ročníkem Vysočinské Veteraniády u Kubíků.
 • Pardubické SCM opět dostalo grant na provozování střediska od Nadace OB pro rok 2005.
 • Klokan krosem začal další ročník Zimní hradubické ligy.
 • Marta Štěrbová se stala 5. nejlepším orientačním běžcem ČR roku 2004, vyhlášení proběhlo na konci listopadu v České Lípě.
Prosinec 2004:
 • Naplno začaly tréninky.
 • Na Valné hromadě ČSOB rezignoval Petr Klimpl na všechny funkce v ČSOB.
 • Malou cenu Velké Verandy opět vyhrála Marta Vlčovská a opět v novém traťovém rekordu.
 • Divadlo Osmafor uvedlo svoji další hru s názvem Šalba lasic, přes 100 diváků bylo nadšeno.
 • V sále U Kosteleckých v Černé za Bory se konal velmi pěkný společenský večer pardubických o-běžců spojený s oslavou životního jubilea Petra Klimpla.
 • Večerním paměťákem s volným pořadím kontrol a společným startem kolem zámku začal Pardubický zimní pohár.
 • Marta Štěrbová obsadila v anketě o nejlepšího akademického sportovce roku 2004 5. místo.
 • Druhým závodem ZHL byl vánoční sprint v lesíku u rybníku Borovinka, Martina Dočkalová a Vladimír Lučan obsadili 2. místa.
 • Štědrodenní překvapení byl název dalšího závodu PZP, běželo se kolem Labe na panoramatické mapě.
 • Maratón 2004 vyhráli mladí a vyrovnali stav s veterány na 6:6, hrálo se na ZŠ Benešovo.
Leden 2005:
 • První LOBy pořádala na Benecku OK Jilemnice. Dobře si vedly dorostenky – v sobotu Míša Procházková skončila třetí, Míša Marešová čtvrtá, v neděli si pořadí vyměnily.
 • Sprint na závodišti byl dalším závodem PZP, hlavní pořadatel Jirka Knížek přivítal na startu přes 70 závodníků.
 • Poprvé byl do ZHL zařazen Kros na Vinici, který připravili Karel Haas a Petr Klimpl, ženskou elitu vyhrála Marta Vlčovská.
 • Nejlepší sportovci Pardubicka za rok 2004 byli vyhlášeni v Rytířských sálech pardubického zámku. Mezi dospělými to byly i Martina Dočkalová a Marta Štěrbová, mezi juniory a dorostenci Verča Krčálová a Iveta Duchová.
 • Dlouhý scorelauf PZP připravili v okolí Svítkova a po středu Pardubic Víchovi.
 • Všechny tréninkové skupiny se připravovaly v pardubických podmínkách – tělocvičny, běžecké tréninky, atletický tunel, občas výjezd na běžky.
 • Na soustředění seniorské reprezentace na Zadově nechyběli ani Štěrbovi.
 • Poslední lednový den postavil Honza Kaplan okruhový závod PZP na nové mapě Rybitví-sever.
 • Na LOBy na Vysočinu vyrazila opět skupina našich borců.
 • Juniorská reprezentace měla první soustředění za účasti závodníků LPU.
Únor 2005:
 • Vyhlášení nejlepších sportovců Pardubického kraje za rok 2004 proběhlo opět v Duhové aréně. Veronika Krčálová vyhrála anketu juniorů (4. Iveta Duchová, 6. Zuzana Hermanová), v anketě dospělých skončila Marta Štěrbová druhá za Martinem Doktorem a Martina Dočkalová osmá.
 • Na Pipenci za pořadatelství Štěrbových se běžela krátká trať zařazená do PZP.
 • V Trutnově se jely další dva závody v LOB (klasika a štafety). Štafety byly českým šampionátem, dorostenky obsadily šesté místo.
 • Na městské mapě v Josefově pokračovala ZHL, dámy vyhrála Marta Vlčovská, Honza Hovorka byl v mužích třetí.
 • Na M ČR LOB na klasice na Lipně skončila Míša Marešová v D16 na 6. místě.
 • Dvouokruhový PZP připravil na mapě Rybitví Honza Kaplan.
 • Na prvním letošním soustředění v Bzenci bylo přes 30 závodníků LPU a SCM Pardubicko.
 • Poslední únorovou sobotu skončil finálovým závodem na Kokešově (pořádal Štěpán Držka) letošní ročník PZP.
 • Celkovými vítězi 11. ročníku PZP se stali Marta Štěrbová a Jan Hovorka.
 • Na další ročník Kuňka krosu (závod zařazený do ZHL připravili Honza Herman a Petr Klimpl) se sjela velmi kvalitní konkurence, v ženách dominovala Marta Vlčovská před Martou Štěrbovou.
 • V žebříčku LOB 2005 si dobře vedla v D16 Míša Marešová, která skončila celkově čtvrtá.
 • V M ČR družstev LOB skončil dorost překvapivě vysoko – na 11. místě, dospělí obsadili 32. pozici.
 • V přestupním termínu přišli dva noví závodníci – ze Sokola Žamberk Radek Nožka, z SK Chrast Jarda Pilný.
 • Registrovali jsme 213 závodníků pro OB – opět jasně nejvíce v ČR.
Březen 2005:
 • O jarních prázdninách byla připravena dvě soustředění v Petříkově a v Prkenném dole.
 • Brutus kros v Roudničce (ZHL) opět vyhrála Marta Vlčovská.
 • V celkovém hodnocení letošního ZHL obhájila vítězství Marta Vlčovská.
 • Na mimořádné Valné hromadě ČSOB byl Béďa zvolen předsedou sekce OB (a místopředsedou svazu) a Karlos členem předsednictva ČSOB.
 • Soutěžní komise ČSOB přidělila našemu klubu na rok 2006 závod ŽB-Čechy.
 • Jarní pohár byl zrušen – důvodem bylo moc vody na shromaždišti po tání sněhu.
 • Velikonoční soustředění se na poslední chvíli přeložilo ze Sklárny do Doks (Poslův mlýn). Zúčastnilo se ho přes 90 závodníků a bylo pěkné – kvalitní mapy, solidní počasí, dobré stravování a ubytování, dobrá parta.
 • Čtveřice pardubických veteránů se zúčastnila Pražských velikonoc v Oknech. Květa Kubíková s přehledem vyhrála kategorii D55, Pepa Málek byl třetí v H65.
 • Začaly pravidelné mapové tréninky v okolí Pardubic.
 • Třetí kolo Ligy škol proběhlo za nádherného počasí na Dubině za rekordní účasti 251 dětí.
Duben 2005:
 • První kolo Východočeského poháru připravila za krásného počasí hradecká Slavia na Biřičce.
 • Druhý závod Vč. poháru v Kobylicích celý propršel, pořadatelé z OK 99 Hradec Králové měli smůlu.
 • Osm pardubických žáků pod vedením Renaty Čermákové bylo na soustředění žákovského výběru Vč. oblasti v Hradci Králové.
 • Naši nejlepší dorostenci a dospělí měli soustředění v Maďarsku u Balatonu.
 • Mapa Čihadlo, centrum v Javornici, pořadatel Spartak Rychnov – to bylo 3. kolo Vč. poháru.
 • Čtvrtým kolem na Studánce skončila letošní Liga škol, v posledním kole startovalo opět přes 200 závodníků, celkově vyhrála ZŠ Benešovo nám.
 • Na M ČR na dlouhé trati vybojovali naši závodníci jednu medaili – Marta Štěrbová si vyběhla stříbro v ženách, ve Veteraniádě stáli na stupních za 3. místo Honza Kaplan a Péťa Fencl.
 • Přes 30 členů LPU se zúčastnilo Ligy Vysočiny v krásném terénu v okolí Boru u Skutče.
 • Karlos Haas dostal od disciplinární komise nesmyslný trest (3 měsíce) za tzv. „kauzu facka“.
 • Pardubické SCM uspořádalo testy na dráze na tartanu stadionu na Dukle.
 • V Krásném jsme uspořádali pod taktovkou Honzy Hermana 4. kolo Východočeského poháru. Nic jsme nezkazili, vše nám vyšlo (i počasí), většina závodníků odjížděla spokojena.
 • Na Tiomile tentokrát družstva LPU nestartovala, za severské kluby úspěšně běžela čtveřice našich závodníků (Štěrbová, Lučan, Dočkalová a Štěrba).
 • S centrem v kasárnách na Hůrkách se běželo krajské finále Olympiády škol, které připravil Pavel Štěrba. Hladký průběh narušilo ztracení dvou závodníků, byla povolána policie, kluci se ale našli sami. Přesto jsme se dostali díky tomu na stránky Blesku.
 • Míša Procházková na soustředění dorosteneckého výběru ČR v Brně porazila všechny své soupeřky na trojce ve výborném čase 11:04.
 • V Odolově pokračoval dalším závodem Východočeský pohár, žactvo a dorost po něm zůstali na soustředění v Trutnově.
 • První dvě kola Českého poháru v MTBO se jela v Jesenici. Zuzka Kiacová vyhrála a byla druhá v dorostenkách, Marek Moravec byl třetí v dorostencích.
Květen 2005:
 • Na Akademickém mistrovství ČR na krátké trati v Radíkově obsadila Lenka Klimplová 13. místo, na klasice na Suchém skončila Zuzana Klimplová na 14. místě.
 • Marta Štěrbová a Martina Dočkalová reprezentovaly na Světovém poháru v Anglii, Marta přispěla k pěknému 4. místu štafety žen a na klasice skončila jedenáctá.
 • V Horním Slavkově začaly dvěma klasikami žebříčky A a B. V sobotu byl Vladimír Lučan v elitě třetí a Martina Dočkalová pátá, v dorostenkách obsadila Míša Procházková 2. místo, v juniorkách se Iveta Duchová a Veronika Krčálová podělily o 2. a 3. místo. Ve veteránských kategoriích stály na stupních vítězů Iva Knapová, Jana Juračková a Květa Kubíková, Jarda Fridrich vyhrál. V neděli se eliťákům moc nedařilo, Iveta Duchová vyhrála juniorky, Míša Procházková byla opět druhá, druhé místo přidala i Zuzka Hermanová. V D18B byla Helena Šediváková třetí. Jarda Farář, Květa Kubíková a Iva Knapová vyhráli své veteránské kategorie.
 • Východočeský pohár měl na pořadu další závod, v Albrechticích ho uspořádal místní klub. Na závod navázalo další soustředěné výběru žactva Vč. oblasti v Hradci Králové (6 žáků LPU).
 • Dvoje štafety a sprint se běžely v Brně a v okolí. V sobotních štafetách vyhrály naše ženy (5. béčko, 8. céčko), dorostenky byly třetí, muži šestí. V odpoledním sprintu na Rosničce skončila Martina Dočkalová v elitě druhá (4. Štěrbová), a to bylo naše jediné umístění mezi triem nejlepších. V neděli se běžely štafet opět v Bukovince, ženy své vítězství zopakovaly, dorostenky byly druhé, muži doběhli čtvrtí.
 • Alena Klimplová byla v Belgii na utkání českých a belgických železničářů v OB. Byla úspěšná, vítězstvím v kategorii žen přispěla k celkovému vítězství českého družstva.
 • Na dráze Městského atletického stadiónu se běželo další testování SCM jako součást pravidelné atletické středy.
 • Na oblastním mistrovství na Svaté Kateřině získali tituly Vladimír Lučan (muži) a Jana Juračková (juniorky), ve veteránských kategoriích byly nejlepší Jana Juračková, Renata Čermáková, Laďka Víchová a Květa Kubíková. Ve štafetách se nám vůbec nedařilo, jediné vítězství vybojovali nejstarší veteráni.
 • Zuzka Kiacová získala dorostenecký titul v MTBO v závodě s volným pořadím kontrol. Jelo se v Jelencích u Příbrami. Jana Roudná skončila v ženách na skvělém 7. místě.
 • …ještě větší kopce než jste čekali… to byl podtitul dalších dvou závodů ve Vojtíškově. A kopce a k tomu vedro skutečně byly. V sobotní krátké trati byla Marta Štěrbová v elitě druhá (4. Martina Dočkalová), v mužské elitě skončil Vladimír Lučan osmý. V juniorkách vyhrála Veronika Krčálová, v D18 byla Květa Mrštíková třetí. V nedělní klasice zopakovala Marta Štěrbová 2. místo, Martina Dočkalová skončila pátá, Vladimír Lučan doběhl na 9. místě. Druhá místa obsadily Zuzka Hermanová v D18 a Verča Krčálová v D20.
 • V Rakovicích u Čimelic se běžely za hrozného horka dva závody žebříčku B. V sobotní krátké trati obsadili místa na stupních vítězů Terka Nádvorníková (3.) a Petr Fiala (2.). Ve veteránech se na stupních vítězů umístili Jarda Fridrich, Jana Juračková, Iva Knapová a Květa Kubíková. Klasika přinesla 2. místo Báře Sůvové (D18) a třetí Terce Rouskové (D16), úspěšní byli opět veteráni – Květa Kubíková vyhrála, mezi prvními třemi skončili Jarda Fridrich, Jana Juračková, Iva Knapová a Renata Čermáková.
Červen 2005:
 • Bez titulu, ale se 4 medailemi – to je bilance našich závodníků na M ČR ve sprintu v Třebíči. Nejcennější medailí je stříbro Vladimíra Lučana v mužích, v ženách obsadila Marta Štěrbová 3. místo (a Martina Dočkalová přidala místo čtvrté), v juniorkách získala Veronika Krčálová stříbro a v D18 Zuzka Hermanová bronz. Ve Veteraniádě vybojovala Alena Klimplová 3. místo.
 • Krátkou tratí v Rohozné pokračovaly celostátní žebříčky. A tam byla přepsána klubová historie – obě elitní kategorie vyhráli závodníci LPU, na stupni nejvyšším stáli Vladimír Lučan a Marta Štěrbová. V ženách k tomu ještě přidala Martina Dočkalová 3. místo. V D18 skončila Zuzka Hermanová druhá. V béčkách vyhráli starší dorost Helena Šediváková a Petr Fiala, Terka Rousková (D16) a Šárka Víchová (D21) přidaly 3. místa. Iva Knapová vyhrála kategorii D40.
 • Na ME dorostu byly nominovány Míša Procházková a Zuzka Hermanová.
 • Veronika Krčálová si vybojovala nominaci na juniorské MS ve Švýcarsku, naprosto nepochopitelně se do nominace nedostala Iveta Duchová.
 • Jednička – to je název nové mapy, kterou pro potřebu ZŠ Polabiny 1 připravili Renata Čermáková a Vláďa Vícha.
 • Na celostátním finále Olympiády škol v Luhačovicích skončilo Gymnázium Pardubice mezi středními školami na 2. místě a mezi základními školami na 4. místě. V jednotlivcích vyhrála Jana Juračková, druhá byla Zuzka Hermanová, třetí místa přidaly Klára Procházková, Jana Knapová a Míša Procházková.
 • Další dva závody Českého poháru MTBO se jely v Jedovnici.
 • Dva závody ŽB se běžely na Vysočině. Na krátké trati na Mílovech skončila v ženách Petra Škodová třetí, ve veteránkách Iva Knapová jasně vyhrála D40, v H60 skončil Jarda Fridrich druhý. Na klasice ve Žďáru n. S. vyhrála Květa Mrštíková D18, ve veteránech Iva Knapová vyhrála D40, Laďka Víchová byla třetí v D45, Květa Kubíková druhá v D55, v H50 vyhrál Vašek Farář, v H55 byl překvapivě druhý Vašek Mrštík, stejnou pozici obsadil v H60 Jarda Fridrich.
 • Nominačky na MS 2005 v Japonsku, které se běžely u Balatonu, se našim nevydařily. Na MS byla nominována jen Martina Dočkalová.
 • Na českém šampionátu na krátké trati v Zubří u Nového Města na Moravě byli naši závodníci úspěšní. Iveta Duchová vybojovala v juniorkách mistrovský titul (Pavla Fukátková přidala v této kategorii bronz), Martina Dočkalová byla v ženách třetí stejně jako Zbyněk Štěrba mezi muži, pátou medailí bylo stříbro Zuzky Hermanové v D18. Ve Veteraniádě vyhráli Honza Kaplan (H40) a Iva Knapová (D45).
 • Skvěle zaběhla na Mistrovství Evropy dorostu v Šumperku Michaela Procházková. V obou individuálních disciplinách – ve sprintu i na klasice – získala v D16 stříbro, ve štafetách pak pomohla mladším dorostenkám k mistrovskému titulu. Zuzka Hermanová byla ve sprintu šestá, na klasice 13., ve štafetách pro zranění nestartovala. Obě pak pomohly českému týmu k vítězství družstev.
 • Posledním jarním závodem Východočeského poháru byl velmi náročný závod v České Rybné za pořadatelství OOB Vamberk.
 • MTBO-víkend na konci června měl ve Fryštáku na pořadu v sobotu M ČR štafet a v neděli Český pohár na klasice. V mužských štafetách skončilo pardubické trio na 10. místě. Na klasice v elitě skončila Jana Roudná osmá, Libor Kříž vyhrál H19A, Zuzka Kiacová (D18), Jirka Kiac (H40) a Marek Moravec (H18) obsadili 2. místa.
 • V jarní části Východočeského poháru žactva nikdo z našich závodníků nevyhrál, ale druhá místa Tomáše Demla (H10), Oldy Kose (H12) a David Procházky (H14) a třetí místa Terky Vojtíškové (D10), Kláry Procházkové (D12) a Hoňana Čermáka (H12) jsou velmi pěkná
 • .
 • Mrštíkovi a Jirka Hostinský absolvovali M ČR v rogainingu v Kytíně.
 • Přebor LPU v triatlonu v Mělicích suverénně vyhrál Vladimír Lučan.
Červenec 2005:
 • Série prázdninových vícedenních závodů začala čtyřetapovými závody Česká Kanada na Zvůli. Naši závodníci vyhráli obě hlavní kategorie (Marta Štěrbová a Vladimír Lučan). David Procházka vyhrál H14, Míša Procházková pak D16, Jana Juračková D20 a Alena Klimplová D45B.
 • 5 dnů MTBO v Plzni bylo na pořadu o prodlouženém svátečním víkendu. V celkovém pořadí byla Jana Roudná v elitě 11., Zuzka Kiacová vyhrála dorostenky, Marek Moravec byl v dorostencích druhý.
 • Cena střední Moravy – Šumperský divočák, to byly 3-denní závody na Rejvíze. Celé propršely. V mladším žactvu jasně vyhrál Hoňan Čermák, Renata Čermáková a Laďka Víchová přidaly vítězství v D35C, resp. D45B.
 • Poděbradka Bike Adventure (bodovací závod dvojic na horském kole s mapou) se jel i za pardubické účasti v prostoru Drahanské vrchoviny s centrem v kempu na Baldovci.
 • Na MSJ ve Švýcarsku skončila v závodech jednotlivců Verča Krčálová dvakrát ve 3. desítce, dobrým výkonem ve štafetách přispěla k 6. místu českých juniorek.
 • 13. ročník Botas Vysočina Cupu měl centrum v Rokytně. Martina Dočkalová vyhrála zcela jasně elitu, další vítězství vybojovali Míra Lenner (H20), Lenka Knapová (D12) a Iveta Duchová (D20).
 • Skvěle reprezentovala na World Games 2005 „Olympiádě neolympijských sportů“ v Duisburgu Marta Štěrbová. Po 10. místě v závodě jednotlivců pomohla vybojovat české štafetě bronzovou medaili.
 • V Opočně se běžel 4-etapový závod Advanta cup. Jediné vítězství vybojovala v D12 Klára Procházková.
 • Marta Štěrbová byla dodatečně nominována na MS 2005 v Japonsku.
 • Letní tábor dětí Silva O-camp Budislav 2005 se konal první dva srpnové týdny v Toulovcových Maštalích. Celkem se tábora zúčastnilo 108 dětí.
 • Grand prix Slovakia na Silici běželi Péťa Fencl a Marta Vlčovská.
 • Honza Kaplan byl se Zuzkou Hermanovu, Ivetou Duchovou a Míšou Procházkovou na tréninkovém pobytu v Norsku.
 • Čertovský běh (3denní závody) se běžel u Brtnice. Náš jediný zástupce Marek Moravec skončil v H18 třetí.
Srpen 2005:
 • Bohemie 2005 – pětidenní závody v Novém Boru měly bohatou pardubickou účast. Zbyněk Štěrba byl v silně obsazené elitě pátý, vítězství ve svých kategoriích vybojovaly Šárka Víchová (D21B) a Renata Čermáková (D35B).
 • Na MS v Japonsku zaběhla Martina Dočkalová solidně závody jednotlivců (sprint a krátkou trať), Martě Štěrbové se moc nevydařila klasika, ale výborným výkonem přispěla k 5. místu české štafety žen.
 • Na Jičínských skalních pětkách na Valečově vyhráli sourozenci Procházkovi – Klára v D12, David v H14, Vladimír Lučan skončil v hlavní mužské kategorii druhý.
 • Na Grand prix Silesia v Hradci nad Moravicí nevyhrál svou kategorii žádných ze závodníků LPU.
 • Naši nejlepší dorostenci a junioři společně s dalšími členy SCM Pardubicko byli na pěkném soustředění v okolí Pecky.
 • Tradiční Pěkné prázdniny v Českém ráji (Kacanovy) nevyhrál nikdo z pardubických závodníků.
 • OK 99 Hradec Králové připravil v Horním Dehtově další ročník Ceny východních Čech (tentokráte se běžely 4 etapy). V elitě skončili Martina Dočkalová a Vladimír Lučan na 4. místech. Matěj Slanař a Ondra Tichý vyhráli H12B a H14B. Ve veteránských kategoriích přidali vítězství Jiřina Dočkalová, Alena Klimplová, Zdeněk Cinkan a Pepa Málek.
 • O-bikeři jeli poslední srpnový víkend 2 závody Českého poháru MTBO ve Zlatých Horách. V D18 byla Zuzka Kiacová dvakrát třetí, v H18 Marek Moravec v sobotu vyhrál, v neděli byl druhý, v H19A obsadil Lukáš Faltejsek dvakrát třetí místo.
Září 2005:
 • Začaly pravidelné tréninky jednotlivých skupin.
 • Další dva závody celostátních žebříčků se běžely v Bratrouchově a v Milířích-Rádle. V sobotní krátké trati skončil v elitě Vladimír Lučan o vteřinu na nepopulárním 4. místě, Marta Štěrbová doběhla pátá. V áčkových kategoriích se mezi nejlepší tři dostala jen Iveta Duchová. V béčkách byl David Procházka třetí v H14, ve veteránských kategoriích byli Honza Knap (H50), Jana Juračková (D40) a Květa Kubíková (D55) druzí, Laďka Víchová (D45) třetí. V nedělní klasice skvěle zaběhla Marta Štěrbová v elitě, své soupeřky porazila rozdílem třídy, v mužské elitě výborně běžel Vladimír Lučan – 2. místo. Iveta Duchová v D20 skončila těsně druhá. V H14B skvěle zaběhl David Procházka, který vyhrál. Z veteránů stáli na stupních vítězů Iva a Honza Knapovi a Jarda Farář – všichni za 2. místa ve svých kategoriích.
 • Verča Krčálová na ME v radiovém orientačním běhu v Srbsku a Černé Hoře skončila v ženách třetí a podílela se na dvou vítězstvích družstva. Karel Koudelka v nejstarších veteránech obsadil 8. místo.
 • Došly nové overaly z Finska pro naše závodníky.
 • V podzimní trojkombinaci (2 závody štafet a sprint) byli naši závodníci velmi úspěšní. V dopoledních štafetách v Břehyni vyhráli muži i ženy (!!!), dorostenky byly čtvrté a dorostenci devátí. V podvečerním sprintu ve Starých Splavech jsme pak vyhráli 4 z 8 hlavních kategorií. Vladimír Lučan vyhrál mužskou elitu (9. Štěrba), Marta Štěrbová dámskou elitu (5. Dočkalová), Iveta Duchová juniorky (2. Krčálová) a Míša Procházková D16. Opravdu skvělé!!!! V nedělních štafetách v Osinalicích naše ženy opět vyhrály, muži byli třetí, stejně jako béčko dorostenek.
 • V HI-TEC sprint cupu vyhrála Marta Štěrbová, Martina Dočkalová skončila druhá a Vladimír Lučan třetí.
 • V Trutnově bylo soustředění výběru žactva Vč. oblasti za účasti šestice pardubických závodníků.
 • První podzimní závod Východočeského poháru připravila na Šedivinách KOB Dobruška.
 • V žebříčku A 2005 obsadily v juniorkách Iveta Duchová a Veronika Krčálová 2. a 3. místo, Michaela Procházková byla v D16 třetí.
 • Mistrovství ČR na klasice jsme uspořádali v Janově. Ohlasy byly rozpačité, moc se líbila organizace, naopak připomínky byly k terénu a částečně k mapě a tratím. Našim závodníkům se moc nedařilo, i když jsme získali 4 medaile, ale nezískali jsme žádný titul. V ženách vybojovala v rychlém závodě Martina Dočkalová bronz (5. Marta Štěrbová), v juniorkách se podělily Iveta Duchová a Veronika Krčálová o 2. a 3. místo, stříbro přidala v D18 Zuzana Hermanová. Těsně za medailí v mužích zůstal Vladimír Lučan. Ve Veteraniádě si v D45 doběhla pro druhé místo Iva Knapová v D45.
 • Continental cup 2005 vyhrála Marta Štěrbová (4. Martina Dočkalová), Vladimír Lučan obsadil 3. místo.
 • Iva Knapová skončila v Českém poháru veteránů na pěkném 3. místě.
 • XXXVI. ročník Ligy pardubických škol byl zahájen na Studánce prvním kolem.
 • Udělali jsme nábor dětí do našeho klubu. Iva Lulayová se snažila, ale dětí nám příliš chodit nezačalo.
 • Na Mistrovství ČR štafet ve Chvalči vybojovalo naše trio Iveta Duchová, Martina Dočkalová a Marta Štěrbová zlato. Béčko žen skončilo desáté, muži doběhli osmí, dorostenky obsadily 6. místo a dorostenci byli devátí. Ve Veteraniádě skončili prostřední veteráni třetí a nejstarší druzí.
 • V Českém poháru štafet jasně vyhrály ženy LPU (v sezóně nebyly ani jednou poraženy), muži obsadili nádhernou třetí příčku, dorostenky skončily také třetí.
 • Krásný úspěch vybojovalo družstvo dospělých na M ČR klubů ve Chvalči – sedmička ve složení Tomáš Udržal, Martina Dočkalová, Jan Hovorka, Veronika Krčálová, Zbyněk Štěrba, Marta Štěrbová a Vladimír Lučan vybojovala s přehledem mistrovský titul. Startovalo i dalších 5 družstev dospělých našeho klubu, všechna družstva dokončila na rozdíl od dorostu, kde byla obě družstva disk. Ve Veteraniádě vyhráli straší veteráni, nejstarší veteráni byli druzí. Olda Kos a David Procházka přispěli dobrými výkony ke zlatu A-družstva žactva Vč. oblasti, Klára Procházková výborně běžela v bronzovém béčku.
 • Družstvo OK Lokomotiva Pardubice zvítězilo v České lize klubů 2005, dorost obsadil 8. místo.
 • Na M ČR v nočním OB na Helfštýně vybojovala jedinou medaili (stříbro) pro LPU juniorka Iveta Duchová. V ženách skončily Martina Dočkalová a Lenka Klimplová těsně za medailemi na 4. a 5. místě, Zbyněk Štěrba byl v mužích pátý. Ve veteraniádě skončila Eva Vilnerová druhá, třetí místa obsadili Vašek Farář, Vašek Mrštík a Hana Mrštíková.
 • Východočeský pohár pokračoval dalším kolem v Pěčíně za pořadatelství Sokola Kunvald.
Říjen 2005:
 • Na Výšince uspořádala Lokomotiva Trutnov další závod Východočeského poháru.
 • Mistrovství ČR v MTBO na krátké trati a na klasice v Ochozu u Brna skončilo letošní bikovou o-sezónu. Na krátké trati v dorosteneckých kategoriích vybojovali Marek Moravec a Zuzka Kiacové bronzové medaile, v neděli na klasice přidala Zuzka druhý bronz.
 • Druhé kolo Ligy pardubických škol proběhlo ve studáneckém lese s centrem na školním hřišti na Dubině za účasti téměř 200 závodníků.
 • V Českém poháru MTBO skončila Jana Roudná v DE na 14. místě, v H19A byl Libor Kříž druhý. V dorostenkách Zuzka Kiacová žebříček vyhrála, v dorostencích skončil Marek Moravec třetí.
 • Na českém šampionátu železničářů v Hradci Králové vyhrála Alena Klimplová kategorii veteránek.
 • V konečném pořadí Světového poháru 2005 obsadila Martina Dočkalová 38. a Marta Štěrbová 55. místo. Martina reprezentovala v závěrečné sérii SP v Itálii, ale přivezla si odsud velmi nepříjemné zranění kotníku.
 • Krásný závod Vč. poháru připravila Nová Paka na mapě Opička.
 • Na Juniorském evropském poháru v Grazu skončila ve sprintu Iveta Duchová na 12. místě, na klasice doběhla Iveta třetí a výborným výkonem pomohla české štafetě juniorek k 2. místu.
 • V okolí Dolní Kalné pokračoval v režii OK Jilemnice dalším závodem Východočeský pohár.
 • Zemřel Zdeněk Ditrych, první předseda samostatného oddílu OB Lokomotiva Pardubice, trenér, velmi obětavý funkcionář.
 • Začaly tréninky v tělocvičnách.
 • Další závod Vč. poháru se běžel v krásných lesích v okolí Svaté Kateřiny (pořadatel VRL)
 • 13. ročník Rodinných štafet připravili Karel Haas a Honza Kaplan do lesů v okolí Zderazi. Nejlepší pardubickou rodinou se stali Štěrbovi, kteří byli nejrychlejší i absolutně (poprvé v historii absolutně vyhrála pardubická rodina).
 • Podzimní prázdniny patřily soustředění na chatě TJ Tesla v Prkenném dole. Více než 50 účastníkům přálo počasí – nádherné babí léto.
Listopad 2005:
 • Poslední letošní závod Vč. poháru připravili v Podhorním Újezdě jičínští pořadatelé.
 • V Rankingu 2005 skončila Marta Štěrbová na 2. místě, Vladimír Lučan je třetí a Martina Dočkalová čtvrtá.
 • Družstva LPU vyhrála všechny kategorie oblastních mistrovství družstev.
 • Východočeský pohár vyhráli Olda Kos (H12), Helena Šediváková (D18), Renata Čermáková (D35), Laďka Víchová (D45), Karel Haas (H21), Jan Knap (H35) a Jaroslav Fridrich (H60).
 • Na šampionátu v horském OB ve Starém Městě pod Sněžníkem startovala řada závodníků LPU. A vedli si úspěšně. Hlavní kategorii mužů vyhrál Tomáš Udržal ve dvojici se Skripnikem (SCP), v ženách byly Iveta Duchová a Pavla Fukátková třetí, v mixech skončila dvojice Péťa Fencl a Marta Vlčovská na 2. místě, ve veteránských mixech přidali Juračkovi druhé místo.
 • U Kubíků proběhla další Vysočinská Veteraniáda LPU.

NAŠI NEJLEPŠÍ 2005

Nejlepší závodník klubuMARTA ŠTĚRBOVÁ
 • 3. místo ve štafetě na World Games (WG 2005, Německo)
 • 5. místo ve štafetě na mistrovství světa (MS 2005, Japonsko)
 • 10. místo na World Games na krátké trati (WG 2005, Německo)
 • 36. místo na mistrovství světa na klasice (MS 2005, Japonsko)
 • 1. místo v Continental cupu 2005
 • 1. místo v HI-TEC sprint cupu 2005
 • 1. místo na M ČR ve štafetách žen
 • 1. místo na M ČR klubů
 • 2. místo na M ČR na dlouhé trati – D21
 • 3. místo na M ČR ve sprintu – D21
Nejlepší mužVLADIMÍR LUČAN
 • 2. místo na M ČR ve sprintu - H21
 • 3. místo v Continental cupu 2005
 • 3. místo v HI-TEC sprint cupu 2005
 • 1. místo na M ČR klubů
Nejlepší juniorkaIVETA DUCHOVÁ
 • 1. místo na M ČR na krátké trati - D20
 • 1. místo na M ČR ve štafetách žen
 • 2. místo na M ČR na klasické trati - D20
 • 2. místo na M ČR v nočním OB - D20
 • 3. místo v žebříčku A - D20
 • 3. místo na Evropském juniorském poháru na klasice - D20 (JEC 2005, Rakousko)
 • 2. místo na Evropském juniorském poháru ve štafetách juniorek (JEC 2005, Rakousko)
Nejlepší dorostenkaZUZANA HERMANOVÁ
 • 6. místo na ME dorostu ve sprintu - D18 (ME dorostu 2005, ČR)
 • 13. místo na ME dorostu na klasické trati - D18 (ME dorostu 2005, ČR)
 • 2. místo na M ČR na klasické trati - D18
 • 2. místo na M ČR na krátké trati - D18
 • 3. místo na M ČR ve sprintu - D18
 • 5. místo v žebříčka A - D18
Nejlepší dorostenecRADEK NOŽKA
 • 9. místo na M ČR štafet dorostenců
 • 16. místo na M ČR na klasické trati - H16
 • 22. místo v žebříčku A - H16
Nejlepší mladší dorostenkaMICHAELA MAREŠOVÁ
 • 1. místo na ME dorostu ve štafetách - D16 (ME dorostu 2005, ČR)
 • 2. místo na ME dorostu ve sprintu - D16 (ME dorostu 2005, ČR)
 • 2. místo na ME dorostu na klasické trati - D16 (ME dorostu 2005, ČR)
 • 3. místo v žebříčka A - D16
Nejlepší starší žákDAVID PROCHÁZKA
 • 4. místo v žebříčku B - H14
 • člen vítězného družstva Vč. oblasti na M ČR oblastních výběrů žactva
 • 2. místo ve Východočeském poháru - jaro v H14
 • 2. místo ve Východočeském poháru - podzim v H14
 • 9. místo na M ČR štafet dorostenců
Nejlepší žákyněKLÁRA PROCHÁZKOVÁ
 • 3. místo v družstvu Vč. oblasti na M ČR oblastních výběrů žactva
 • 3. místo ve Východočeském poháru - jaro v D12
 • 3. místo ve Východočeském poháru - podzim v D12
Nejlepší mladší žákOLDŘICH KOS
 • člen vítězného družstva Vč. oblasti na M ČR oblastních výběrů žactva
 • 1. místo ve Východočeském poháru - podzim v H12
 • 2. místo ve Východočeském poháru - jaro v H12
Nejlepší nejmladší žákyně TEREZA VOJTÍŠKOVÁ
 • 3. místo ve Východočeském poháru - jaro v D10
Nejlepší nejmladší žákTOMÁŠ DEML
 • 2. místo ve Východočeském poháru - jaro v H10
 • 2. místo ve Východočeském poháru - podzim v H10
Nejlepší veteránJAN KAPLAN
 • 1. místo ve Veteraniádě ČR na krátké trati - H40
 • 3. místo ve štafetě H140 na Veteraniádě ČR
 • 1. místo v družstvu DH235 na Veteraniádě ČR
Nejlepší veteránkaIVA KNAPOVÁ
 • 1. místo ve Veteraniádě ČR na krátké trati - D45
 • 3. místo v Českém poháru veteránů
 • 1. místo v družstvu DH235 na Veteraniádě ČR
Nejlepší trenéřiJAN KAPLAN
 • trenér úspěšných juniorů a dospělých
KAREL HAAS
 • trenér úspěšné skupiny žactva
Nejlepší závodník MTBOZUZANA KIACOVÁ
 • 1. místo na M ČR v MTBO na dlouhé trati - D14-18
 • 3. místo na M ČR v MTBO na klasické trati - D14-18
 • 3. místo na M ČR v MTBO na krátké trati - D14-18
 • 1. místo v Českém poháru v MTBO - D14-18

Vývoj umístění v rankingu našich závodníků

PÁNI 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Lučan Vladimír 177 277 101 19 7 6 6 3 3 3
Štěrba Zbyněk 24 24 27 38 37 35 27 13 12 12
Udržal Tomáš 14 14 11 11 20 19 20 30 29 29
Hovorka Jan 63 61 63 67 58 55 59 51 46 46
Vávra Jaroslav 172 175 174 151 142 132 136 145 137 137
Knížek Jirí 110 118 113 136 158 188 189 182 166 165
Krčál Jaroslav 131 158 165 154 178 180 182 183 180 180
Lenner Miroslav 1039 0 769 501 223 223 204 188 187 187
Kaplan Jan 229 223 229 205 202 203 199 184 188 188
Fencl Petr 189 190 196 188 198 196 199 210 211 211
Herman Jan 221 217 228 261 203 199 205 211 214 214
Kárník Jan 267 279 274 223 274 253 257 261 246 246
Jirásek Aleš 165 181 197 221 254 249 253 256 255 255
Bolech Filip 418 411 575 384 270 269 271 239 260 260
Držka Štepán 361 354 345 316 304 289 283 278 283 283
Kríž Libor 758 734 680 760 668 648 357 291 311 312
Fukátko Jan 346 337 329 313 303 300 303 298 326 326
Kafka Miloš 1064 0 822 557 438 423 404 343 338 338
Zitka Adam 407 415 385 393 378 369 353 350 347 346
Fridrich Petr 691 667 555 545 536 596 406 391 393 394
Šabatka Petr 380 369 394 412 398 490 390 365 404 404
Kaštánek Petr 0 0 772 627 518 503 482 416 414 414
Haas Karel 115 111 100 110 397 389 395 580 479 421
Fukátko Petr 367 365 378 392 380 373 376 404 437 439
Odvody Zdenek 491 474 486 469 456 550 440 452 458 460
Fiala Petr 847 821 663 659 592 495 510 494 580 514
Žemlička Jan 596 580 628 594 604 590 551 539 596 597
Duch Zdeněk 699 674 690 684 667 731 642 622 639 621
Matyk Jaroslav 315 298 318 335 360 456 340 505 690 692
Filičko Marek 0 0 989 842 830 820 819 796 732 733
Kopecký Ondřej 0 0 880 889 771 760 752 735 753 754
Žemlička Jakub 1163 1092 1061 1043 1030 1017 759 740 807 810
Kober Michal 593 613 637 635 627 608 631 819 816 819
Frosch Petr 1202 1123 1175 1171 1150 1146 1011 975 907 859
Nožka Radek 0 0 0 0 0 0 0 0 932
Kokaisl Tomáš 0 0 0 0 0 0 0 1059 950
Hurda Jakub 0 0 1006 1004 992 978 979 959 951 956
Sůva Petr 851 827 858 867 845 980 981 1009 984 992
Král Václav 0 0 0 0 0 1082 1070 1051 1026 1032
Pivovarník Jan 0 0 1186 1181 1159 1155 1087 1068 1037 1042
Stránský Dušan 532 513 612 613 745 732 1016 999 0 0
Horáček Josef 726 703 816 814 807 0 0 0 0 0
Šabatka Jan 1138 1067 0 0 0 0 0 0 0 0
Nožička Jiří 722 699 0 0 0 0 0 0 0 0
Farář Jaroslav 1123 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klimpl Petr 1184 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farář Martin 883 856 1053 0 0 0 0 0 0 0

DÁMY 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Štěrbová Marta 3 3 3 2 13 2 2 2 2 2
Dočkalová Martina 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4
Duchová Iveta 643 0 0 310 152 62 40 18 18 18
Krčálová Veronika 24 24 27 22 28 25 25 20 20 20
Škodová Petra 31 33 32 32 29 24 24 31 24 24
Vlčovská Marta 47 46 42 40 35 37 38 35 36 36
Klimplová Lenka 32 30 33 31 43 50 51 49 48 48
Juračková Jana ml. 325 360 198 107 72 66 63 53 55 55
Fukátková Pavla 66 65 62 52 60 57 57 56 59 59
Petrová Daniela 189 188 157 159 159 145 115 97 98 98
Knapová Iva 118 115 124 121 115 126 123 163 105 105
Klimplová Zuzana 104 102 102 116 138 133 133 122 125 125
Juračková Kateřina 191 184 184 178 162 149 149 134 138 138
Víchová Šárka 278 270 308 232 241 208 175 164 163 163
Šponarová Lenka 139 136 127 124 121 110 135 166 164 164
Vlčovská Eva 338 315 287 307 302 241 241 261 250 211
Procházková Alexandra 234 223 223 224 233 227 224 221 211 214
Mrštíková Kveta 361 414 311 377 336 324 271 200 212 215
Koberová Lenka 178 216 176 168 169 155 250 319 277 242
Udržalová Jana 301 295 256 263 283 277 287 279 268 262
Valentová Hana 190 183 191 203 228 233 244 259 271 273
Vaníčková Jaroslava 810 746 605 553 504 500 511 413 292 282
Juračková Jana sen. 308 354 338 342 343 330 349 372 291 293
Lulayová Iva 387 367 374 368 362 331 325 312 308 303
Rybičková Kateřina 0 0 648 584 532 344 333 321 332 334
Víchová Radka 354 336 354 357 354 466 361 344 339 336
Vaníčková Ivana 424 405 414 388 368 458 371 358 364 339
Kašparová Eva 333 318 364 363 352 352 354 342 336 340
Baštová Martina 539 519 511 485 473 464 340 337 337 341
Švíglerová Pavla 117 114 113 110 113 115 163 172 342 344
Odvodyová Dana 286 364 441 414 438 462 471 450 425 377
Lulayová Zuzana 554 531 455 472 458 566 493 443 436 419
Kosová Leona 0 0 681 660 605 599 544 453 447 445
Mrštíková Hana 683 733 735 738 731 593 497 467 466 468
Knížková Anna 0 0 692 644 572 570 575 541 470 473
Roudná Jana 412 396 470 487 475 467 472 414 525 525
Víchová Ladislava 470 547 537 537 529 571 576 542 557 558
Roháčková Hana 696 654 697 705 697 692 513 515 560 561
Haasová Renata 0 0 0 769 656 647 650 627 583 585
Ouředníková Zuzana 519 495 512 498 483 474 477 452 591 594
Kadaňová Barbora 522 498 494 538 534 529 535 507 623 625
Šediváková Helena 0 0 673 680 667 662 660 640 642 644
Hermanová Zuzana 0 0 0 0 0 0 0 649 648 650
Sůvová Barbora 0 0 0 0 0 0 0 701 692 692
Hermanová Dana 0 0 791 792 782 777 768 758 742 743
Klimplová Alena 0 0 795 796 785 781 772 762 749 750
Brožková Zuzana 210 203 226 303 320 431 440 472 0 0
Čivrná Karolína 184 176 193 193 199 288 418 530 0 0
Perner Heda 518 494 506 516 503 0 0 0 0 0
Faltejsková Jana 668 639 676 683 672 669 669 0 0 0
Stará Marta 626 603 756 763 754 746 740 0 0 0
Marešová Michaela 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Procházková Michaela 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiacová Zuzana 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oddílový žebříček 2005

Pořadí  Jméno         Kat. Body   2004
1.   Štěrbová Marta      D21 1988.63   1
2.   Dočkalová Martina    D21 1961.72   2
3.   Lučan Vladimír      H21 1961.10   -
4.   Štěrba Zbyněk      H21 1879.05   8
5.   Hermanová Zuzana     D18 1866.40   5
6.   Duchová Iveta      D20 1859.34   4
7.   Krčálová Veronika    D20 1842.34   3
8.   Procházková Michaela   D16 1784.71   14
9.   Hovorka Jan       H21 1689.74   9
10.  Udržal Tomáš       H21 1672.47   6
11.  Fukátková Pavla     D20 1644.99   12
12.  Mrštíková Květa     D18 1644.54   11
13.  Škodová Petra      D21 1632.13   13
14.  Lenner Miroslav     H20 1598.57   38
15.  Knapová Iva       D45 1590.94   7
16.  Kaplan Jan        H40 1563.99   16
17.  Juračková Jana      D20 1554.26   20
18.  Klimplová Lenka     D21 1525.08   22
19.  Farář Václav       H50 1477.59   23
20.  Vlčovská Marta      D21 1452.72   21
21.  Juračková Jana      D45 1438.85   19
22.  Fiala Petr        H18 1427.54   52
23.  Procházka David     H14 1413.57   41
24.  Petrová Daniela     D21 1412.11   73
25.  Herman Jan        H20 1404.34   29
26.  Marešová Michaela    D16 1401.46   10
27.  Fridrich Jaroslav    H60 1397.99   28
28.  Knapová Jana       D16 1394.87   42
29.  Valachová Martina    D16 1373.29   47
30.  Farář Jaroslav      H55 1364.15   40
31.  Nožka Radek       H16 1359.85   -
32.  Vávra Jaroslav      H21 1352.82   39
33.  Vilnerová Eva      D45 1351.66   36
34.  Fencl Petr        H35 1346.88   24
35.  Víchová Ladislava    D45 1346.02   17
36.  Knap Jan         H50 1333.39   15
37.  Knížek Jiří       H21 1329.40   27
38.  Sůvová Barbora      D18 1327.10   56
39.  Juračka Vojtěch     H50 1304.17   22
40.  Procházková Klára    D12 1294.51   44
41.  Krčál Jaroslav      H21 1294.30   25
42.  Rousková Tereza     D16 1284.42   91
43.  Kubíková Květa      D55 1274.39   30
44.  Šediváková Helena    D18 1267.15   115
45.  Držka Štěpán       H21 1258.03   79
46.  Bolechová Anežka     D16 1255.87   31
47.  Kafka Miloš       H20 1253.19   58
48.  Kopecký Ondřej      H18 1243.70   35
49.  Hovorka Lukáš      H16 1241.41   48
50.  Bolech Filip       H20 1239.40   26
51.  Kos Oldřich       H12 1231.59   75
52.  Čermák Jan        H12 1230.92   34
53.  Klimplová Alena     D50 1229.61   57
54.  Procházková Alexandra  D35 1219.32   84
55.  Čermáková Renata     D40 1212.47   49
56.  Nádvorníková Tereza   D16 1185.08   46
57.  Klimplová Zuzana     D21 1178.56   32
58.  Kiacová Zuzana      D16 1170.19   33
59.  Kos Tomáš        H12 1142.15   77
60.  Knapová Lenka      D12 1132.01   76
61.  Procházka Tomáš     H14 1127.65   89
62.  Juračková Kateřina    D21 1126.47   72
63.  Cinkan Zdeněk      H40 1123.95   78
64.  Jirásek Aleš       H21 1113.72   50
65.  Moravec Marek      H18 1103.85   143
66.  Mrštík Václav      H55 1102.89   70
67.  Fukátko Jan       H21 1102.72   83
68.  Deml Tomáš        H10 1100.30   129
69.  Dočkalová Jiřina     D50 1099.78   60
70.  Víchová Šárka      D21 1093.47   112
71.  Weisbauerová Dagmar   D16 1090.60   74
72.  Štěrba Pavel       H50 1090.24   54
73.  Kárník Jan        H21 1087.27   37
74.  Kroupa Jan        H18 1076.70   65
75.  Seidl Jakub       H14 1074.60   82
76.  Zitka Adam        H21 1073.41   87
77.  Procházka Radek     H40 1072.01   98
78.  Málek Josef       H65 1062.83   64
79.  Lennerová Hana      D16 1054.40   111
80.  Kaštánek Petr      H20 1052.13   63
81.  Procházka Tomáš     H40 1045.34   71
82.  Tichý Ondřej       H14 1006.97   130
83.  Slanař Matěj       H12 995.30   124
84.  Třasák Milan       H50 992.67   59
85.  Fukátko Petr       H20 990.56   61
86.  Sáňka Bedřich      H50 976.03   127
87.  Udržalová Jana      D20 972.07   117
88.  Ptáček Adam       H14 970.16   66
89.  Roudný Václav      H40 959.90   55
90.  Malá Marie        D55 952.22   101
91.  Klimpl Petr       H50 950.26   80
92.  Vojtíšková Tereza    D10 946.45   195
93.  Lennerová Eva      D50 946.43   96
94.  Hermanová Dana      D40 945.79   68
95.  Lulay Miloš       H50 909.07   81
96.  Vícha Vladimír      H45 908.19   85
97.  Mrštíková Hana      D50 899.92   53
98.  Roudná Eva        D40 890.09   95
99.  Weisbauer Vojtěch    H14 887.68   139
100.  Šrollová Zdeňka     D55 886.22   97
101.  Valach Ondřej      H14 878.20   62
102.  Skálová Eliška      D14 876.59   103
103.  Lulayová Iva       D21 862.31   137
104.  Valentová Hana      D21 858.22   67
105.  Koudelka Karel      H65 840.52   100
106.  Fridrich Petr      H21 829.91   141
107.  Víchová Radka      D21 815.61   114
108.  Vlčovská Eva       D21 814.17   133
109.  Čepelka Petr       H55 813.89   123
110.  Baštová Alena      D45 796.90   102
111.  Weisbauerová Blanka   D40 793.05   119
112.  Lulayová Věra      D50 784.84   105
113.  Vávra Jaroslav      H55 778.82   154
114.  Bolech Jiří       H45 762.79   93
115.  Rybičková Kateřina    D21 751.09   176
116.  Štěrbová Lenka      D50 750.24   153
117.  Kašparová Eva      D21 737.01   104
118.  Kroupa Jan        H50 730.85   107
119.  Čermák Petr       H40 718.99   106
120.  Chalupa Oldřich     H50 718.49   128
121.  Baštová Martina     D21 706.28   182
122.  Koberová Lenka      D35 704.05   108
123.  Sůva Petr        H50 701.54   110
124.  Macl Jan         H14 688.67   92
125.  Hostinský Jiří      H50 686.68   138
126.  Haas Karel        H21 680.41   45
127.  Šponarová Lenka     D21 656.44   94
128.  Mlčoch Tomáš       H14 653.70   -
129.  Ouřecký Miloš      H35 638.57   -
130.  Zitka Lukáš       H14 619.71   136
131.  Hurda Jakub       H18 611.47   132
132.  Vaníčková Jaroslava   D21 610.38   211
133.  Ouřecký Miloš      H14 598.35   118
134.  Odvody Zdeněk      H21 587.71   126
135.  Novotný Miroslav     H45 564.78   194
136.  Drašnar Vojtěch     H10 563.73   88
137.  Janák Richard      H35 559.81   121
138.  Staňková Lenka      D12 552.96   192
139.  Mrnková Dagmar      D12 547.27   147
140.  Kološ Oldřich      H45 545.04   172
141.  Švíglerová Pavla     D21 542.79   43
142.  Žemlička Jan       H21 536.08   150
143.  Habětínek Adam      H10 535.99   -
144.  Šabatka Petr       H21 522.63   90
145.  Novotný Jan       H14 500.56   156
146.  Herman Jan        H50 487.10   125
147.  Kříž Libor        H21 465.68   197
148.  Staňková Petra      D10 461.24   190
149.  Dobešová Jana      D14 458.96   -
150.  Kudláčková Michaela   D12 449.00   170
151.  Kaplan Martin      H10 438.52   -
152.  Nádvorník Pavel     H45 436.32   116
153.  Rybičková Markéta    D12 435.03   181
154.  Drašnarová Radka     D21 429.16   203
155.  Janáková Jana      D14 428.73   149
156.  Odvodyová Dana      D21 427.16   146
157.  Duch Zdeněk       H21 425.72   120
158.  Čivrný Pavel       H40 421.38   135
159.  Valenta Miloslav     H50 403.80   148
160.  Kosová Leona       D21 401.01   134
161.  Kokaisl Tomáš      H21 395.03   174
162.  Valach Petr       H40 394.31   209
163.  Matyk Jaroslav      H21 360.74   51
164.  Zelinka Jan       H12 357.88   -
165.  Chmelík Jiří       H55 355.85   142
166.  Lulayová Zuzana     D20 352.03   184
167.  Vaníčková Ivana     D21 346.26   159
168.  Maclová Jana       D35 329.28   -
169.  Rousová Pavla      D14 327.35   144
170.  Knížková Anna      D21 323.75   204
171.  Zimmermann Karel     H12 316.46   -
172.  Kiacová Martina     D35 291.55   158
173.  Žemlička Jakub      H20 287.46   187
174.  Filičko Marek      H21 260.82   -
175.  Novotný Václav      H12 258.60   160
176.  Kisková Klára      D12 251.15   -
177.  Marešová Kristýna    D14 242.87   140
178.  Kiac Jiří        H40 239.76   109
179.  Valachová Jana      D35 228.80   -
180.  Roháčková Hana      D20 219.09   186
181.  Mastíková Lenka     D14 204.84   168
182.  Roudná Jana       D21 198.15   167
183.  Roudný Václav      H10 190.48   55
184.  Kober Michal       H35 182.90   164
185.  Ouředníková Zuzana    D21 182.46   163
186.  Kaplanová Iva      D35 174.52   -
187.  Haasová Renata      D21 169.06   -
188.  Frosch Petr       H21 168.67   206
189.  Perner Heda       D40 166.22   99
190.  Dvořák Luboš       H35 157.42   161
191.  Kiac Martin       H14 152.49   113
192.  Rebeka Milan       H45 150.57   192
193.  Plachý Štěpán      H10 142.35   -
194.  Kadaňová Barbora     D21 136.52   157
195.  Roudný Martin      H10 118.89   179
196.  Kaplan Jan        H12 105.34   -
197.  Čermák Petr       H16 103.57   -
198.  Nožičková Libuše     D45 78.98    -
199.  Rebeková Pavla      D14 75.02    177
200.  Sůva Petr        H21 71.67    165
201.  Plachý Adam       H12 70.33    -
202.  Gregor Josef       H16 60.39    178
203.  Lemberk Jakub      H10 55.75    -
204.  Rebeka Tomáš       H18 51.41    198
205.  Pivovarník Jan      H20 46.90    173
206.  Odvody Zdeněk      H45 44.96    -
207.  Nepivodová Tereza    D10 33.59    -
208.  Vojtíšek Jan       H10 7.32    -
209.  Smejkal Ladislav     H12 1.06    -