Rok 2007

Sezóna 2007 se zařadí mezi úspěšné roky našeho klubu. Sice jsme v některých výsledcích nenavázali na skvělé výsledky předchozích let, ale především vystoupení našich družstev a štafet na šampionátech se zapíší zlatým písmem do historie OK Lokomotiva Pardubice. Ne vše se nám ale vydařilo, jak jsme čekali – řada našich vrcholových závodníků měla zdravotní problémy, měli jsme poměrně malé zastoupení na vrcholných světových akcích či se nám zatím moc nedaří nábor nových adeptů pro orientační běh. Ale takový už je život. Klub ale nemá jen sportovní aktivity, žije bohatým spolkovým životem.

Organizační činnost: Klub vedl výbor ve složení Petr Klimpl (předseda), Karel Haas (místopředseda), Jan Kaplan, Ladislava Víchová, Adam Zitka, Jan Fukátko a Aleš Jirásek. Od začátku letošního roku začal pro MTBO fungovat samostaný klub Pardubice Bikers. To však nebyla jediná velká organizační změna. Tou druhou bylo vytvoření klubového informačního systému pro přihlášky a s ním související nová finanční pravidla klubu. Ta měla na činnost dost velký vliv – jednak se podařilo zainteresovat na činnosti klubu více lidí, na druhé straně se trochu utlumila závodní aktivita některých členů, především v závodech štafet. Pro rok 2008 bude celý systém upraven tak, aby se odstranily některé nedostatky, které se v průběhu roku objevily, a aby do IS měli přístup i naši žáci. Řadu drobných či větších úkolů pomáhali řešit i trenéři jednotlivých skupin. K informovanosti členů určitě velmi významně přispívá vydávání měsíčníku Jantar a aktuální je i klubová www stránka, o kterou se technicky staral Adam Zitka. Hodně vázla informovanost ve sdělovacích prostředcích, kde moc nedokážeme propagovat naše velmi dobré sportovní výsledky.

Počet členů: Náš klub je největším v Českém svazu orientačního běhu, sdružujeme skoro 250 členů. Letos sice poklesla závodní aktivita některých z nich, ale přesto se dá říci, že okolo 80 % jsou aktivní závodníci, kteří se pravidelně zúčastňují závodů. Stárneme, stále přibývá veteránů, naopak počet těch nejmladších se snižuje, nábor nových členů se nám nedaří.

Finance: Činnost klubu v roce 2007 stála 1,2 mil. Kč, hospodaření klubu je vyrovnané. Letos byl obrat nižší, vzhledem k tomu, že jsme nepořádali žádný větší závod. Hlavními našimi zdroji jsou příspěvky členů, příjmy z pořádání závodů, dotace samosprávy (město a kraj), dotace na činnost SCM, dotace ČSOB na talentovanou mládeže, dotace od ČSTV, příjmy z reklam a dary od sponzorů. Všem, kteří se podíleli na zajištění zdrojů financování, je třeba velmi poděkovat. Hlavními výdaji pak jsou vklady na závodech, doprava na závody, pořádání závodů, příspěvky na soustředění, vydávání map i tréninky (tělocvičny, mapové tréninky).

Pořádání závodů: I v roce 2007 jsme připravili řadu závodů. Letos byl tím největším Východočeský pohár ve Vápenném Podole a tradičně i Rodinné štafety. Úspěšně jsme zvládli i řadu „menších“ akcí – 4 závody Ligy pardubických škol, krajské finále Olympiády škol, 3 závody Zimní hradubické ligy, 7 závodů Pardubického zimního poháru. Všem, kteří se na pořádání těchto závodů podíleli, patří dík.

Mapy: V roce 2007 jsme vydali 2 mapy – Vápenný Podol, kterou připravili Mirek Nožička a Zbyněk Štěrba, a Labe (autoři David Procházka, Lukáš Hovorka a Jan Klapal).

Tréninky: Tělocvičny, atletický tunel, tartanová dráha, mapové výjezdy a běžecké tréninky podle jednotlivých tréninkových skupin – to je tradice. Proběhla i soustředění – v zimě v Krkonoších, na jaře ve Francii, o velikonocích v Doksech, v květnu ve Vidnavě a v Bělči, na konci prázdnin na Rusavě a v říjnu pak v Prkenném dole. Tradičně úspěšný byl dvoutýdenní letní tábor Silva o-camp Budislav 2007. Základem přípravy byly tréninky individuální či v menších tréninkových skupinách. Dík patří všem trenérům – o nejmladší žactvo se starali Laďka Víchová, Alena a Petr Klimplovi, starší žactvo a mladší dorost vedli Karlos Haas s Renatou Čermákovou, zbytek společně trénujících měli na starost Honza Kaplan a Vojta Juračka. Stále větší část našich závodníků se však připravuje individuálně nebo v rámci rodinných klanů. Velmi dobře se daří práce SCM pro oblast Pardubicka, které vedli Karel Haas a Zuzka Klimplová.

Sportovní výsledky OB: V letošním roce se nikdo z našich závodníků nenominoval na MS (i když k tomu měli blízko Vladimír Lučan i Iveta Duchová, na oba zůstala role necestujících náhradníků), ani na MS juniorů. Na ME dorostu startovala Michaela Procházková, která skončila šestá ve sprintu a desátá na klasice. Na druhé nejvýznamnější světové akci roku Euromeetingu v Rakousku běželi v dresu ČR Iveta Duchová a Vladimír Lučan, Iveta šokovala vítězstvím na klasické trati, skvěle běžela i štafety, když přispěla ke 2. místu České republiky. Na domácí scéně je výborným úspěchem vítězství družstva dospělých na M ČR klubů i obhajoba vítězství v České lize klubů, dorost byl na M ČR druhý a třetí místo obsadil v lize klubů. Mistrovský titul obhájila i naše štafeta žen (Štěrbová, Dočkalová, Duchová), zlato na šampionátu ve sprintu přidala Michaela Procházková. Naši závodníci získali na domácích šampionátech v OB ještě 6 stříbrných a 3 bronzové medaile. A v lyžařském OB vybojovala Michaela Marešová dvě bronzové medaile na českých mistrovstvích. Ta skvěle reprezentovala i na MS juniorů v lyžařském OB v Rakousku, kde přispěla k zisku stříbrné medaile ve štafetách a v závodech jednotlivců si připsala dvě umístění na přelomu první a druhé desítky.
V dlouhodobých soutěžích je velmi cenné druhé místo Ivety Duchové v Gigasport Českém poháru i její vítězství v HI-TEC sprint cupu, vítězství ženské štafety a druhé místo dorostenců v Českém poháru štafet. Po řadě let se ale letos žádný z pardubických dorostenců a juniorů neprobojoval na stupně vítězů v žebříčku A, velmi cenné je vítězství Tomáše Procházky a Ivy Knapové v žebříčku B.
V oblastním mistrovství družstev naše žactvo získalo třetí místo, když o lepší umístění přišlo kvůli téměř neobsazené kategorii D12, dorost, dospělí a veteráni vyhráli. Ve Východočeském poháru získal dvě vítězství Oldřich Kos (jaro i podzim), na podzim vyhrála Tereza Fenclová, v dorostu pak získali první místo Jakub Seidl a Zuzana Kiacová.
Řadu úspěchů posbírali i veteráni, těmi nejcennějšími jsou vítězství Ivy Knapové (2x), Jany Juračkové, starších veteránek a družstva starších veteránů na Veteraniádách ČR. Iva Knapová a Jana Juračková obsadily v Českém poháru veteránů 3. a 4. místo.

Klub ale nežije jen sportovními akcemi, významnou roli hraje i společenský život – závěr sezóny, společenské večery, různá posezení, oslavy apod. Život v klubu byl v roce 2007 velmi bohatý, a to je dobře.

NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY 2007

ORIENTAČNÍ BĚH

SVĚTOVÉ SOUTĚŽE
Euromeeting 1. místo Iveta Duchová na klasické trati
2. místo Iveta Duchová ve štafetě
7. místo Vladimír Lučan ve štafetě
8. místo Iveta Duchová ve sprintu
22. místo Vladimír Lučan na klasické trati
28. místo Vladimír Lučan ve sprintu
Mistrovství Evropy dorostu 6. místo Michaela Procházková ve sprintu W18
10. místo Michaela Procházková ve štafetě W18
DRUŽSTVA
Mistrovství ČR klubů 1. místo dospělí
2. místo dorost A
7. místo dorost B
Veteraniáda ČR 1. místo starší veteráni A
6. místo starší veteráni B
8. místo mladší veteráni
Česká liga klubů 1. místo dospělí
3. místo dorost
Mistrovství Vč. oblasti 3. místo žactvo
1. místo dorost
1. místo dospělí
1. místo veteráni
JEDNOTLIVCI
Mistrovství ČR 1. místo Michaela Procházková ve sprintu – D18
štafeta žen (Lučanová, Dočkalová, Duchová)
2. místo Jana Knapová na dlouhé trati – D18
Michaela Procházková v nočním OB – D18
David Procházka v nočním OB – H16
Petr Bořil na klasické trati – H16
štafeta dorostenců (Petržela, Bořil, D. Procházka)
3. místo Radek Nožka v nočním OB – H18
Iveta Duchová na krátké trati – D21
Marta Lučanová ve sprintu – D21
4. místo Martina Dočkalová na krátké trati – D21
Zuzana Hermanová na klasické trati – D20
Iveta Duchová na klasické trati – D21
Zuzana Hermanová ve sprintu – D20
štafeta žen (Fukátková, Krčálová, Hermanová)
5. místo Květa Mrštíková na dlouhé trati – D20
Michaela Procházková na krátké trati – D18
Michaela Procházková na klasické trati – D18
Martina Dočkalová na klasické trati – D21
David Procházka na klasické trati – H16
Iveta Duchová ve sprintu – D21
štafeta dorostenců (Kamenický, Hovorka, Klapal)
6. místo Zuzana Hermanová na krátké trati – D20
Gigasport Český pohár 2. místo Iveta Duchová – ženy
5. místo Martina Dočkalová – ženy
HI-TEC sprint cup 1. místo Iveta Duchová – ženy
5. místo Veronika Krčálová – ženy
Žebříček A 4. místo Petr Bořil – H16
5. místo Michaela Procházková – D18
6. místo Zuzana Hermanová – D20
Český pohár veteránů 3. místo Iva Knapová
4. místo Jana Juračková
Český pohár štafet 1. místo ženy A
2. místo dorostenci
5. místo ženy B
6. místo dorostenky
Žebříček B 1. místo Iva Knapová – D40
Tomáš Procházka – H16
3. místo Klára Procházková – D14
Květa Kubíková – D60
Veteraniáda ČR 1. místo Iva Knapová na dlouhé trati – D45
Iva Knapová na krátké trati – D45
Jana Juračková ve sprintu – D45
štafeta D140 (Juračková, Víchová, Knapová)
2. místo Jana Juračková na dlouhé trati – D45
Hana Mrštíková v nočním OB – D50
3. místo Jan Knap na dlouhé trati – H55
Eva Vilnerová v nočním OB – D45
Jana Juračková na krátké trati – D45
Jan Knap na krátké trati – H55
Jana Juračková na klasické trati – D45
Eva Vilnerová ve sprintu – D45
Mistrovství Vč. oblasti 1. místo Klára Procházková na krátké trati – D14
Lukáš Hovorka na krátké trati – H18
Klára Procházková ve sprintu – D14
Oldřich Kos ve sprintu – H14
Radek Nožka ve sprintu – H18
Jan Hovorka ve sprintu – H21
Marta Vlčovská na klasické trati – D21
štafeta H14 (T. Kos, Čermák, O. Kos)
Východočeský pohár 1. místo Oldřich Kos – jaro H14
Tereza Fenclová – podzim D10
Oldřich Kos – podzim H14
Jakub Seidl – H16
Zuzana Kiacová – D18

LYŽAŘSKÝ ORIENTAČNÍ BĚH

SVĚTOVÉ SOUTĚŽE
Mistrovství světa juniorů 2. místo Michaela Marešová ve štafetách
10. místo Michaela Marešová ve sprintu
11. místo Michaela Marešová na krátké trati
27. místo Michaela Marešová na klasické trati
JEDNOTLIVCI
Mistrovství ČR 3. místo Michaela Marešová ve sprintu – D20
Michaela Marešová na krátké trati – D20
Český pohár 1. místo Michaela Marešová – D20

JAK PROBÍHALA SEZÓNA 2007

Listopad 2006:
 • Klubové zakončení sezóny 2006 proběhlo na Pastvinách v pohádkovém stylu.
 • Veteráni se rozloučili se sezónou již 15. ročníkem Vysočinské Veteraniády u Kubíků.
 • Nadace OB opět přidělila grant SCM Pardubicko pro rok 2007.
 • Klokan krosem začal další ročník Zimní hradubické ligy. Marta Štěrbová vyhrála elitní trať žen.
 • Do reprezentace na rok 2007 byli zařazeni: dospělí – Marta Štěrbová, Martina Dočkalová, Veronika Krčálová, Iveta Duchová, Vladimír Lučan; junioři – Zuzana Hermanová a Michaela Procházková; dorost – David Procházka, Petr Bořil, Radek Nožka, Jan Klapal a Jana Knapová.
Prosinec 2006:
 • Na výroční členské schůzi došlo k úpravě stanov a byl zvolen nový výbor klubu: Petr Klimpl (předseda), Karel Haas, Jan Kaplan, Laďka Víchová, Aleš Jirásek, Jan Fukátko, Adam Zitka.
 • Pardubice Bikers (XPU) je název nového o-klubu v Pardubicích. Bude zaměřen hlavně na MTBO, šéfem je Zdeněk Odvody.
 • Na Malé ceně Velké Verandy (2. závod ZHL) obsadila Marta Vlčovská 2. místo.
 • V sále U Kosteleckých v Černé za Bory se konal velmi pěkný „černobílý“ večírek pardubických o-běžců.
 • Na Čičáku uspořádali Bolechovi 1. závod Pardubického zimního poháru (krátká trať na třech mapách).
 • 2. kolem pokračoval PZP. Noční závod uspořádali Mrštíkovi.
 • Třetím závodem ZHL byl vánoční sprint v Šimkových sadech v Hradci Králové, v elitní kategorii žen obsadila Míša Procházková 3. místo.
 • Štědrodenní překvapení (3. kolo PZP) připravila Zuzka Klimplová. Kontroly (na mapě jako fotky členů LPU s hádankou) byly umístěny kolem Zámku, kolem Labe i po středu Pardubic.
 • Maratón 2006 na ZŠ Benešovo nám. vyhráli mladí, kteří srovnali stav na 7:7.
Leden 2007:
 • Na mapě Labe uspořádal Karel Haas a Petr Klimpl další kolo ZHL. Zajímavostí byly věkové, váhové a výkonnostní koeficienty. V DE byla druhá Marta Vlčovská.
 • Další kolo PZP proběhlo za pořadatelství Petra Fukátka a Honzy Hermana na mapě Rybitví.
 • Vinice kros (další závod ZHL) byl připraven v parku na Vinici. V DE vyhrála Marta Vlčovská, v HE Zbyněk Štěrba.
 • Nejlepší sportovci Pardubicka za rok 2006 byli vyhlášeni na pardubické radnici. Mezi dospělými se do desítky dostali Veronika Krčálová (za výsledky v ROBu) a Vladimír Lučan, v mládeži pak Míša Procházková. Mezi nejlepšími kolektivy je i naše družstvo dospělých.
 • Všechny tréninkové skupiny se připravovaly v pardubických podmínkách – tělocvičny, běžecké tréninky, atletický tunel.
 • Lyžařské soustředění ve Skleném se nekonalo kvůli nedostatku sněhu.
Únor 2007:
 • Míša Marešová vybojovala dvě bronzové medaile v MČR v LOB ve Vrbně pod Pradědem.
 • Na Juniorském mistrovství světa v LOB v Rakousku získala Míša Marešová stříbrnou medaili ve štafetách. Na middlu skončila 11., ve sprintu 10.
 • ZHL krátká trať byla na programu v Hradci Králové. V DE skončila Marta Vlčovská na 2. místě.
 • První letošní soustředění LPU a SCM Pardubicko v Bzenci proběhlo pod vedením Jana Kaplana.
 • Začal fungovat nový Informační systém LPU.
 • PZP pokračoval krátkou tratí na Studánce, kterou připravili Držkovi.
 • Jan Herman a Petr Klimpl uspořádali další ročník tradičního Kuňka krosu jako další kolo ZHL. V DE vyhrála Marta Vlčovská, v HE Vladimír Lučan.
 • Za LPU bylo zaregistrováno 203 závodníků.
Březen 2007:
 • Na přelomu února a března se konalo přípravné soustředění na jarní sezonu ve Francii, které pro 10 závodníků připravil Honza Kaplan.
 • 6. kolo PZP uspořádali Víchovi na mapě Svítkov ve Svítkově.
 • Finále PZP proběhlo na nové mapě Kuňka za pořadatelství Kaplanových.
 • Celkovými vítězi 13. ročníku PZP se stali Petra Škodová a Honza Hovorka.
 • Český pohár v LOB pokračoval ve slovenských Králíkách. Míša Marešová vyhrála po oba dny kategorii juniorek.
 • Brutus krosem, tentokrát opět na Roudničce, pokračoval seriál závodů Zimní hradubické ligy.
 • Jarní pohár se běžel v Bělči nad Orlicí. V D21A skončila Marta Štěrbová na 2. místě, v D21C vyhrála Iveta Duchová.
 • Jarní pohár štafet, který se počítal do Českého poháru štafet a do České ligy klubů, měl centrum v Bělči nad Orlicí. Dorostenky obsadily 2. místo, ženy vyhrály. Na prvních místech skončily i štafety v H18 a H21.
 • V celkovém hodnocení ZHL obhájila Marta Vlčovská své loňské vítězství (6. Marta Štěrbová, 7. Jan Hovorka).
 • Na Dubině jsme uspořádali 3. kolo Ligy škol.
 • Začaly pravidelné mapové tréninky v okolí Pardubic.
 • První závod Vč. poháru uspořádala Slavie Hradec Králové u Svinar.
 • Oblastní soustředění žactva v Hradci Králové se pod vedením Laďky Víchové zúčastnilo 5 našich žáků a žákyň.
Duben 2007:
 • O Velikonocích jsme uspořádali klubové soustředění v pěkných terénech u Doks.
 • Čtvrté kolo Ligy škol proběhlo ve Svítkově na mapě Svítkov. Celkově vyhrála ZŠ Benešovo náměstí.
 • Na Mistrovství ČR na dlouhé trati získala Jana Knapová v kategorii D18 stříbrnou medaili.
 • Druhé kolo Vč. poháru uspořádal PHK v Michnovce.
 • Úspěšně jsme uspořádali závod Vč. poháru a Ligy Vysočiny ve Vápenném Podole.
 • Vyhlášení nejlepších sportovců Pardubického kraje 2006 – dospělí: 2. Veronika Krčálová, 9. Vladimír Lučan; dorost a junioři: 2. Míša Procházková, 6. Zuzka Hermanová, 7. Iveta Duchová; družstva dospělí: 2. OK Lokomotiva Pardubice; trenéři: 1. Jan Kaplan.
 • Na Městském atletickém stadionu proběhlo letošní první kontrolní měření na dráze pro členy LPU a SCM.
 • Olympiádu škol okresu a kraje uspořádali Štěrbovi na Závodu míru.
 • Na testování dorosteneckého a juniorského výběru byli pozváni Petr Bořil, Jan Klapal, Radek Nožka, David Procházka, Míša Procházková a Jana Knapová.
 • Žebříček B-Čechy začal dvěma závody v okolí Kunějovských Samot u Jindřichova Hradce. V sobotní klasice vyhrála D14 Klára Procházková, Lenka Knapová byla třetí. V D18 doběhla Míša Procházková druhá, v D20 obsadila Helena Šediváková 3. místo. David Procházka vyhrál H16. Iva Knapová vyhrála D40, Květa Kubíková byla druhá v D60.
 • V nedělní krátké trati vyhrála v D14 Lenka Knapová a Klára Procházková byla třetí, v D18 vyhrála Míša Procházková, v D20 byla Helena Šediváková opět třetí. V H14 si pro vítězství doběhl Tomáš Kos, v H16A vyhrál David Procházka, Tomáš Procházka byl třetí v H16B. Iva Knapová vyhrála D40, Květa Kubíková D60.
 • Na M ČR v nočním OB získali David Procházka (H16) a Michaela Procházková (D18) stříbrné medaile, Radek Nožka (H18) medaili bronzovou. Ve Veteraniádě ČR obsadila Hana Mrštíková (D50) 2. místo, Eva Vilnerová (D45) byla třetí.
Květen 2007:
 • Vítězové Mistrovství Vč. oblasti na krátké trati: Martin Kaplan (H12), Lukáš Hovorka (H18), Klára Procházková (D14), Martina Dočkalová (D21).
 • Vítězové Mistrovství Vč. oblasti ve sprintu: Olda Kos (H14), Radek Nožka (H18), Jan Hovorka (H21), Klára Procházková (D14). Oba oblastní šampionáty se běžely v Kostelecké Lhotě.
 • Iveta Duchová byla nominována na prestižní akci pro světové o-běžce na mistrovství severu na dánském ostrově Bornholm. Ve sprintu skončila na 33. místě, na krátké trati byla 39. a v klasice obsadila 46. místo.
 • Na mapě Suchá se běželo další kolo Vč. poháru za pořadatelství Kunvaldu.
 • Květnová soustředění proběhla na dvou místech: starší běhali v okolí Vidnavy, pro žáky byly připraveny tréninky v Bělči nad Orlicí.
 • Mistrovství Vč. oblasti na klasické trati v Petříkovicích pořádala Lokomotiva Trutnov. Jediný titul pro LPU vybojovala v D21 Marta Vlčovská.
 • Oblastní mistrovství štafet připravili trutnovští orientační běžci na mapách Bojiště a Gablenz. V H14 vyhráli naši žáci, žákyně v D14 obsadily 2. místo. V D105 získala naše štafeta 2. místo, v D140 se naše týmy podělily o druhé a třetí místo. Štafeta H105 byla druhá.
 • Prvním dvojzávodem začaly letošní nejvýznamnější dlouhodobé soutěže. V sobotu se běželo v Luštěnicích. V D21E obsadila Iveta Duchová 2. místo, v H16A skončil Petr Bořil druhý. V D18A byla Míša Procházková třetí, v H14B skončil Jan Čermák na 2. místě, v D40B obsadily Iva Knapová a Jana Juračková první dvě místa.
 • Nedělní klasika se běžela v kopcích v Jablonci nad Nisou. V D21E skončila Iveta Duchová na 2. místě (5. Martina Dočkalová), v H16A vyhrál Petr Bořil, v D14B vyhrála Klára Procházková (2. Lenka Knapová), v D21A skončila na 2. místě Marta Vlčovská, v H14B na 3. místě doběhl Oldřich Kos. Tomáš Procházka vyhrál H16B.
 • Kontrolní měření na dráze proběhlo na tartanu ZŠ Benešovo náměstí.
 • V Brně Bystrci se běžel sprint započítávaný do žebříčku A. V D21E vyhrála Iveta Duchová, druhá skončila Veronika Krčálová.
 • Dva závody Českého poháru štafet se běžely v okolí Brna. V sobotu byl zrušen závod žen a dorostenek. V neděli čekala štafety mapa Zbraslav, dorostenky obsadily 2. místo, ženy skončily páté. Dorostenci obsadili 3. místo.
 • Pod vedením Laďky Víchová se soustředění Vč. oblasti žactva zúčastnili Lenka Knapová, Jan Čermák, Tomáš Kos a Martin Kaplan.
 • Další kolo Vč. poháru se běželo v Dobrušce jako městský sprint.
Červen 2007:
 • Další dva celostátní závody se konaly v Mostku. V sobotní klasice obsadila Iveta Duchová 2. místo v D21E, v D40B vyhrála Iva Knapová (3. Jana Juračková). V nedělní krátké trati vybojovala Iveta Duchová opět druhé místo, Iva Knapová opět vyhrála D40B, 2. byla Jana Juračková, stejně jako Květa Kubíková v D60B.
 • Finále přeboru škol v OB se běželo v Ostravě. ZŠ Benešovo náměstí vyhrála mezi základními školami, Gymnázium Dašická skončilo druhé mezi středními školami. V jednotlivcích vyhráli Michaela Procházková a Oldřich Kos.
 • Mistrovství ČR a Veteraniáda na krátké trati se uskutečnilo v Horním Údolí u Zlatých Hor. V sobotu se běžela kvalifikace, do finále A postoupilo 13 závodníků a 9 veteránů LPU. V nedělním finále získala Iveta Duchová v kategorii žen bronzovou medaili (Martina Dočkalová byla čtvrtá). Ve veteraniádě ČR vyhrála Iva Knapová kategorii D45, třetí byla Jana Juračková, v H55 byl Jan Knap také třetí.
 • Další dva závody žebříčku B proběhly v náročných terénech Slavkovského lesa. V sobotní klasice skončila v D14B Lenka Knapová druhá a Klára Procházková třetí, v D18 vyhrála Jana Knapová, v H14B skončil Tomáš Kos na 2. místě. V D35 byla Renata Čermáková třetí, v D40 Iva Knapová druhá, stejně tak Květa Kubíková v D60. V neděli se běžela krátká trať, v D14B skončila Klára Procházková opět třetí, v D18 byla Martina Valachová druhá, v D20 vyhrála Květa Mrštíková. V D35 skončila Renata Čermáková na 2. místě, stejně jako Iva Knapová v D40, Květa Kubíková vyhrála D60. V H14B vyhrál Jan Čermák před Matějem Slanařem, v H50 byl Vojta Juračka třetí.
 • Klubový přebor v triatlonu vyhrál David Procházka, první žena v cíli byla Daniela Petrová.
 • Jarní část Východočeského poháru byla ukončena 9. závodem v Háskově – Františkově.
 • V jarní části Východočeského poháru žactva se na stupních vítězů umístili Klára Procházková (3. v D14C), Vojtěch Novotný (3. v H10C), Oldřich Kos (1. v H14C) a Jan Čermák (2. v H14C).
 • Nominaček na MS se zúčastnili Zbyněk Štěrba, Vladimír Lučan, Iveta Duchová, Martina Dočkalová. Iveta Duchová a Vladimír Lučan byli nominováni jako necestující náhradníci, zajistili si však nominaci na srpnový Euromeeting.
 • Míša Procházková na ME dorostu v maďarském Egeru obsadila ve sprintu 6. místo, na klasice skončila 10. a přispěla k vítězství českého týmu v Poháru národů.
 • Na start M ČR v rogainingu se postavilo i několik členů LPU. Nejlépe si vedla dvojice Pavla Fukátková a Helena Šediváková, která skončila v hlavním závodě žen na 2. místě.
Červenec 2007:
 • První prázdninové vícedenní závody Cena střední Moravy se konaly v Boskovicích. V D14 vyhrála Klára Procházková, v D18 byla Martina Valachová druhá, druhá skončila i Jana Knapová v D21A. V H16 vyhrál David Procházka, v H35C skončil Petr Valach třetí, stejně tak Josef Málek v H65.
 • Třídenní čtyřetapové závody pod názvem Advanta cup měly centrum v Orlických horách v Šedivinách. V D14 vyhrála Lenka Knapová, v D35 byla třetí Iva Knapová, v D45 2. místo obsadila Laďka Víchová. V H12 skončil 3. Martin Kaplan, H21A vyhrál Zbyněk Štěrba a H21B Jarda Krčál.
 • Jana Knapová a Jan Knap reprezentovali České dráhy na MS železničářů v Anglii. Jana skončila v ženách na 2. místě.
 • Na pěkných závodech Cena Horního Slavkova obsadila Marta Vlčovská 2. místo v D21.
 • Grand prix Silesia se konala v Bohdanovicích. Ze skoro třicítky závodníků LPU celkově vyhráli David Procházka v H16 a Jiřina Dočkalová v D50, Klára Procházková byla druhá v D14 a Laďka Víchová v D45, Martina Valachová obsadila 3. místo v D18.
 • Mistrovství světa juniorů se běželo v Austrálii. Po letech neměla LPU na MSJ zastoupení.
 • H.S.H. Vysočina cup se konal v Borové. Celkové vítězství si odnesly v D14 Klára Procházková, v D20 Zuzana Hermanová, v D21B Iva Knapová. Druhá místa obsadily v D20 Helena Šediváková, v D21E Martina Dočkalová, v D40 Jana Juračková, na třetích místech skončili v D21A Míša Procházková, v H16 Tomáš Procházka a v H55 Václav Farář.
 • Na Šumperském divočákovi v Nové Hradečné vyhrála Iva Knapová D35 (3. Iva Kaplanová), Jan Knap přidal 3. místo v H50.
Srpen 2007:
 • Na přelomu července a srpna proběhl tradiční tábor orientačních běžců pod názvem SILVA O-camp, opět v Budislavi. Celkem se tábora zúčastnilo 100 dětí.
 • Na slovenské čtyřdenní závody pod názvem Slovak Karst Cup se vypravila asi dvacítka závodníků LPU. Klára Procházková vyhrála W14A, Saša Procházková W35B (2. Renata Čermáková), Laďka Víchová W45B (3. Alena Klimplová). V M16A obsadil Petr Bořil 2. místo před Davidem Procházkou, v W18A skončila Míša Procházková druhá.
 • Pěkné prázdniny s OB se letos běžely v prostoru CHKO Český ráj s centrem v Malé Skále. Nejlepšího umístění dosáhla Martina Dočkalová, která skončila v D21E na druhém místě. Jana Juračková přidala 3. místo v D40.
 • Pětidenní závody 5 days Bohemia 2007 se konaly na Kokořínsku, s centrem v Mělníku. Celkově jsme vybojovali 6 druhých míst (Renata Čermáková v D35B, Květa Kubíková v D60, Tomáš Deml v H12B, Jan Čermák v H14A, David Procházka v H16A, Jan Klapal v H18A) a tři třetí místa (Pekka Itävuo v H21E, Klára Procházková v D14A a Bára Sůvová v D20B).
 • Míša Procházková se zúčastnila zájezdu s juniory do Švédska. Ve finále místního Silva cupu skončila v D18 na 11. místě.
 • Na Ukrajině proběhlo Mistrovství světa v OB 2007. Ze závodníků LPU nebyl žádný nominován, Iveta Duchová a Vladimír Lučan byli necestující náhradníci. Části šampionátu byl přitomen Petr Klimpl jako jeden z hlavních pořadatelů MS příští rok v Olomouci.
 • Klubové soustředění pro výkonnostní závodníky před podzimní částí sezóny se konalo na Zlínsku v Rusavě.
 • Na Jesenickém labyrintu vyhrál Jan Hovorka H21E, Petra Škodová obsadila druhé místo v D21E.
 • Cena východních Čech měla centrum ve Vyhnánově. Celkové vítězství si odnesly Iva Knapová v D21B a Alena Klimplová v D50C. Druhá místa obsadili v D21B Květa Mrštíková, v D40B Jana Juračková, v H14A Oldřich Kos, v H50C Petr Klimpl, v H55 Václav Farář a v H65 Josef Málek. Na třetích místech skončili v D21A Daniela Petrová, v D50B Jiřina Dočkalová, v D50C Lenka Štěrbová, v H10N Jonáš Fencl, v H40C Petr Čermák a v H50B Jan Knap.
 • Na soustředění juniorské reprezentace v LOB v Rakousku byla Míša Marešová.
Září 2007:
 • Na utkání reprezentačních družstev B v rakouském Seefeldu si výborně vedla Iveta Duchová. Vyhrála klasiku, skvělým finišem přispěla k 2. místu štafety a byla 8. ve sprintu. Vladimír Lučan byl sedmý ve štafetách, 22. na klasice a 28. ve sprintu.
 • Začaly pravidelné tréninky jednotlivých skupin.
 • Pořadatelé ze SHK a LTU připravili pokračování celostátních závodů. V sobotu se běžel závod Českého poháru, žebříčku A a B-Čechy. V D21E skončila Martina Dočkalová na 2. místě, stejně jako v D21A Marta Lučanová a v H16A David Procházka. V béčkových kategoriích vyhrála Iva Knapová kategorii D40B, druhá místa obsadili Klára Procházková v D14B, Jana Juračková v D40B, Tomáš Procházka v H16B, třetí skončil Oldřich Kos v H14B.
 • Český pohár štafet se běžel ve stejném terénu. Dorostenci obsadili 3. místo, ženy vyhrály D21, muži v H21 si doběhli pro místo třetí. Veteráni v H140 vyhráli, v H165 obsadili třetí místo.
 • Další dva závody Českého poháru a žebříčku A se běžely v Ludvíkově. V sobotní krátké trati obsadil 3. místo Petr Bořil v H16A. V neděli na klasice doběhla Iveta Duchová v D21E na 4. místě, nejlepší z našich mužů v H21E byl Jan Hovorka na 20. místě.
 • Žebříček B-Čechy pokračoval dvěma závody v Dražejově. V sobotní krátké trati vyhrál Tomáš Procházka v H16, v nedělní klasice vyhrála Klára Procházková v D14, Iva Knapová v D40, druhá skončila Daniela Petrová v D21B a Aleš Jirásek v H21B.
 • V konečném pořadí ŽB-Čechy 2007 vyhrála v D40 Iva Knapová a Tomáš Procházka v H16.
 • Na Mistrovství ČR na klasické trati ve Vizovicích vybojoval stříbrnou medaili v kategorii H16 Petr Bořil (5. David Procházka). Naše ženy obsadily 4. (Iveta Duchová), 5. (Martina Dočkalová) a 7. (Marta Lučanová) místa. V mužích skončil Vladimír Lučan na 9. místě. v H18 byl Jan Klapal devátý, v D18 Michaela Procházková pátá, v D20 Zuzana Hermanová čtvrtá. Ve Veteraniádě obsadila Jana Juračková (D45) 3. místo.
 • V Českém poháru 2007 skončila na 2. místě Iveta Duchová (5. Martina Dočkalová).
 • Třetí kolo Ligy pardubických škol na Studánce vyhrála ZŠ Benešovo náměstí.
 • Propršeným závodem ve Studenci začala podzimní část závodů Východočeského poháru.
 • Na Mistrovství ČR ve sprintu v Opavě získala Michaela Procházková zlatou medaili v D18, v D21 obsadila Marta Lučanová 3. místo (5. Iveta Duchová), v D20 skončila Zuzana Hermanová čtvrtá. Ve Veteraniádě ČR vyhrála Jana Juračková kategorii D45 (3. Eva Vilnerová).
 • V HI-TEC sprint cupu 2007 vyhrála Iveta Duchová, 5. Veronika Krčálová, 8. Marta Lučanová, 11. Martina Dočkalová. Nejlepší z našich mužů Vladimír Lučan obsadil 11. místo.
 • V žebříčku A v D18 obsadila Míša Procházková 5. místo, v D20 skončila Zuzana Hermanová na 6. místě, v H16 obsadil Petr Bořil 4. místo (8. David Procházka), v H18 byl nejlepší z našich Lukáš Hovorka na 16. místě.
 • Na šampionátu štafet ve Větřkovicích jsme byli úspěšní. Trio našich žen (Marta Lučanová, Martina Dočkalová a Iveta Duchová) získalo mistrovský titul, výborné je i 4. místo štafety B a 8. místo štafety C. Dorostenci Jan Petržela, Petr Bořil a David Procházka skončili na 2. místě (béčko LPU obsadilo 5. místo). Ve veteraniádě ČR štafet vyhrálo trio veteránek Jana Juračková, Laďka Víchová, Iva Knapová kategorii D140.
 • Štafeta dorostenek LPU odstoupila z mistrovského závodu štafet, když Klára Petráčková na 1. úseku přerušila závod, aby ohlásila v cíli zranění své soupeřky – pěkný čin fair play.
 • V Českém poháru štafet vyhrály ženy LPU (5. LPU B), dorostenci obsadili 2. a 7. místo, dorostenky skončily na 6. místě.
 • Na Mistrovství ČR klubů ve Větřkovicích vyhrál tým LPU ve složení Zbyněk Štěrba, Marta Lučanová, Jaroslav Vávra, Zuzana Hermanová, Jan Hovorka, Iveta Duchová a Vladimír Lučan. V dorostu bylo naše družstvo stříbrné (Jan Petržela, Klára Petráčková, Petr Bořil, Martina Valachová, Jan Klapal, Michaela Procházková a David Procházka), béčko skončilo sedmé. V žactvu přispělo naše trio Olda Kos, Klára Procházková a Jan Čermák k 2. místu áčka Vč. oblasti. Ve Veteraniádě ČR vyhrál tým ve složení Jan Kaplan, Iva Knapová, Vojta Juračka, Jana Juračková a Jan Knap kategorii DH235.
 • V České lize klubů vybojoval vítězství náš tým dospělých. Třetí místo přidalo družstvo dorostu.
 • Iva Knapová skončila v Českém poháru veteránů na 3. místě (4. Jana Juračková).
 • Marta Lučanová dostala v anketě Sportovec září 2007 v Pardubickém kraji nejvíce hlasů.
Říjen 2007:
 • Udělali jsme velký nábor dětí do našeho klubu, pár nových dětí začalo chodit na tréninky, objevily se i na závodech.
 • Východočeský pohár pokračoval dalším kolem v Semaníně.
 • Druhé kolo Ligy škol se běželo s centrem na hřišti ZŠ Dubina, vyhrála těsně ZŠ Závodu míru před ZŠ Benešovo nám.
 • Další kontrolní měření na dráze proběhlo na tartanu ZŠ Benešovo náměstí za pěkného počasí.
 • Východočeský pohár uspořádal SNA v Nových Kocbeřích na mapě Studánka.
 • Další kolo Vč. poháru mělo pěkné shromaždiště v prostoru dětského tábora Sopka u Nové Paky.
 • Začaly tréninky v tělocvičnách.
 • Na nové mapě Ostaš se běžel za chladna a na sněhu další závod Východočeského poháru.
 • Tradiční pořadatelské duo Karel Haas a Jan Kaplan uspořádali další ročník Rodinných štafet, tentokrát s centrem v Chotěboři. Absolutními vítězi se stala rodina Štěrbova.
 • Podzimní prázdniny patřily soustředění opět v Prkenném dole, část účastníků vystoupila za extrémních podmínek na Sněžku.
 • Rychnovští pořadatelé nás pozvali na další kolo Vč. poháru do Černíkovic.
Listopad 2007:
 • Poslední závod Vč. poháru se běžel na mapě Brada s centrem na Prachově. Byl originální hromadným startem jednotlivých kategorií.
 • V Rankingu 2007 skončila Iveta Duchová na 2. místě.
 • V oblastních mistrovstvích družstev jsme obsadili v žactvu 3. místo, dorost, dospělí a junioři vyhráli.
 • Východočeský pohár vyhráli Olda Kos v H14, Tereza Fenclová v D10, Jakub Seidl v H16 a Zuzana Kiacová v D18.
 • Celá řada našich závodníků startovala v okolí Javořice šampionátu v horském OB. A vedli si velmi úspěšně. V mužích vyhrál Vladimír Lučan ve dvojici s luhačovickým Hanslianem, v ženách byly nejlepší Iveta Duchová a Pavlou Fukátkovou, na druhém místě doběhla Helena Šediváková s Horovou (PGP). V mixech obsadili Marta Vlčovská s Petrem Fenclem druhé místo, třetí byl Libor Kříž se Strakovou. Ve veteránkách doběhly Renata Čermáková s Klapalovou (VAM) třetí.
 • Do reprezentace na rok 2008 byli zařazeni: dospělí – Iveta Duchová, Marta Lučanová, Martina Dočkalová, Vladimír Lučan; junioři – Michaela Procházková; dorost – David Procházka, Petr Bořil, Lenka a Jana Knapovy, Jan Čermák.
 • Dorostenci z výběru ČR měli první soustředění v Zubří.
 • Klubové zakončení sezóny proběhlo v Borové s tématem „Milionový závod aneb Hon za duchem oddílu“.

NAŠI NEJLEPŠÍ 2007

Nejlepší závodník klubu a nejlepší ženaIVETA DUCHOVÁ
 • 1. místo na Euromeetingu 2007 na klasické trati žen (Rakousko)
 • 2. místo na Euromeetingu 2007 ve štafetách žen (Rakousko)
 • 8. místo na Euromeetingu 2007 ve sprintu žen (Rakousko)
 • 1. místo na M ČR ve štafetách žen
 • 1. místo na M ČR klubů
 • 3. místo na M ČR na krátké trati – D21
 • 4. místo na M ČR na klasické trati – D21
 • 5. místo na M ČR ve sprintu – D21
 • 1. místo v HI-TEC sprint cupu 2007
 • 2. místo v Gigasport Českém poháru 2007
 • členka vítězného družstva v České lize klubů
Nejlepší mužVLADIMÍR LUČAN
 • 7. místo na Euromeetingu 2007 ve štafetách mužů (Rakousko)
 • 22. místo na Euromeetingu 2007 na klasické trati mužů (Rakousko)
 • 28. místo na Euromeetingu 2007 ve sprintu mužů (Rakousko)
 • 1. místo na M ČR klubů
 • 9. místo na M ČR na klasické trati – H21
 • 10. místo na M ČR v nočním OB
 • člen vítězného družstva v České lize klubů
Nejlepší juniorkaZUZANA HERMANOVÁ
 • 4. místo na M ČR na klasické trati – D20
 • 4. místo na M ČR ve sprintu – D20
 • 6. místo na M ČR na krátké trati – D20
 • 4. místo na MČR ve štafetách žen
 • 1. místo na M ČR klubů
 • 6. místo v žebříčku A – D20
 • členka vítězného družstva v České lize klubů
Nejlepší dorostenkaMICHAELA PROCHÁZKOVÁ
 • 6. místo na ME dorostu ve sprintu – D18 (ME dorostu 2007, Maďarsko)
 • 10. místo na ME dorostu na klasické trati – D18 (ME dorostu 2006, Maďarsko)
 • členka vítězného družstva dorostu ČR na ME dorostu 2006 v Maďarsku
 • 1. místo na M ČR ve sprintu – D18
 • 2. místo na M ČR v nočním OB – D18
 • 5. místo na M ČR na klasické trati – D18
 • 5. místo na M ČR na krátké trati – D18
 • 2. místo na M ČR klubů dorostu
 • 5. místo v žebříčku A 2007 – D18
 • členka družstva dorostu, které skončilo na 3. místě v České lize klubů
Nejlepší dorostenecPETR BOŘIL
 • 2. místo na M ČR na klasické trati – H16
 • 2. místo na M ČR štafet dorostenců
 • 2. místo na M ČR klubů dorostu
 • 4. místo v žebříčku A 2007 – H16
 • člen družstva dorostu, které skončilo na 3. místě v České lize klubů
Nejlepší starší žákOLDŘICH KOS
 • 5. místo v žebříčku B – H14
 • 1. místo ve Východočeském poháru – jaro v H14
 • 1. místo ve Východočeském poháru – podzim v H14
 • člen družstva Vč. oblasti na M ČR oblastních výběrů žactva, které obsadilo 2. místo
Nejlepší starší žákyněKLÁRA PROCHÁZKOVÁ
 • 3. místo v žebříčku B – D14
 • 3. místo ve Východočeském poháru – jaro v D14
 • 6. místo ve Východočeském poháru – podzim v D14
 • členka družstva Vč. oblasti na M ČR oblastních výběrů žactva, které obsadilo 2. místo
Nejlepší mladší žákMARTIN KAPLAN
 • 4. místo ve Východočeském poháru – jaro v H12
 • 6. místo ve Východočeském poháru – podzim v H12
 • člen družstva Vč. oblasti na M ČR oblastních výběrů žactva, které obsadilo 5. místo
Nejlepší nejmladší žákyněTEREZA FENCLOVÁ
 • 1. místo ve Východočeském poháru – podzim v D10
Nejlepší nejmladší žákVOJTĚCH NOVOTNÝ
 • 3. místo ve Východočeském poháru – jaro v H10
 • 3. místo ve Východočeském poháru – podzim v H10
Nejlepší veteránJAN KNAP
 • 3. místo ve Veteraniádě ČR na dlouhé trati – H55
 • 3. místo ve Veteraniádě ČR na krátké trati – H55
 • 7. místo v žebříčku B-Čechy – H50
 • člen vítězného družstva DH235 na Veteraniádě ČR
Nejlepší veteránkaIVA KNAPOVÁ
 • 1. místo ve Veteraniádě ČR na dlouhé trati – D45
 • 1. místo ve Veteraniádě ČR na krátké trati – D45
 • 1. místo v žebříčku B-Čechy – D45
 • 1. místo ve štafetě D140 na veteraniádě ČR
 • členka vítězného družstva DH235 na Veteraniádě ČR
 • 3. místo v Českém poháru veteránů 2007
Nejlepší trenéřiJAN KAPLAN
 • trenér úspěšných juniorů a dospělých
KAREL HAAS
 • trenér úspěšné skupiny žactva a mladšího dorostu
Nejlepší závodník lyžařského OBMICHAELA MAREŠOVÁ
 • 2. místo na juniorském mistrovství světa ve štafetách (Rakousko)
 • 10. místo na juniorském mistrovství světa ve sprintu (Rakousko)
 • 11. místo na juniorském mistrovství světa na krátké trati (Rakousko)
 • 27. místo na juniorském mistrovství světa na klasické trati (Rakousko)
 • 3. místo na Mistrovství ČR ve sprintu – D20
 • 3. místo na Mistrovství ČR na krátké trati – D20
 • 1. místo v Českém poháru – D20

Vývoj umístění našich závodníků v rankingu 2007

PÁNI 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Hovorka Jan 11 11 13 15 21 18 14 18 18 18
Lučan Vladimír 38 38 25 24 15 16 15 24 34 32
Štěrba Zbyněk 15 15 15 17 16 14 40 44 43 42
Vávra Jaroslav 133 137 133 125 129 126 134 137 135 138
Jirásek Aleš 182 181 160 164 168 166 164 147 143 142
Kaplan Jan 161 161 158 156 162 164 160 165 170 168
Fencl Petr 174 174 177 170 177 185 181 177 183 183
Procházka David 475 418 246 235 232 256 302 294 207 207
Klapal Jan 719 669 662 665 664 344 340 327 224 223
Herman Jan 222 210 210 207 235 457 236 228 225 225
Lenner Miroslav 196 198 217 230 241 270 242 300 266 251
Kárník Jan 192 197 205 217 246 272 263 290 257 259
Šabatka Petr 260 265 262 266 268 257 265 276 289 291
Držka Štepán 338 327 344 352 308 304 301 279 295 300
Itävuo Pekka 0 0 0 0 0 0 343 328 328 327
Krčál Jaroslav 433 442 501 386 500 305 293 369 366 369
Fukátko Jan 348 349 345 356 379 376 365 371 377 382
Zitka Adam 391 394 387 392 395 373 363 346 388 391
Kafka Miloš 259 271 291 306 327 309 297 338 389 392
Fiala Petr 411 417 532 424 496 493 435 425 400 393
Haas Karel 466 421 489 486 393 390 502 443 443 396
Fukátko Petr 375 334 335 365 320 590 460 408 402 405
Filičko Marek 1024 1084 0 895 682 678 622 510 513 469
Kokaisl Tomáš 570 572 563 574 569 546 542 521 525 522
Fridrich Petr 471 485 478 501 511 547 537 582 552 551
Duch Zdeněk 589 604 596 594 601 577 571 557 564 555
Kober Michal 0 0 1059 817 821 817 806 785 614 559
Bořil Petr 596 495 606 614 613 606 594 572 569 569
Knížek Jirí 412 419 549 658 712 704 690 674 583 586
Nožka Radek 0 968 990 1000 994 747 731 708 607 611
Hovorka Lukáš 809 745 746 755 755 746 729 706 621 692
Kopecký Ondřej 468 483 525 704 898 653 638 757 739 743
Novotný Zdeněk 0 0 0 0 0 808 794 775 753 757
Bolech Filip 307 319 321 415 584 579 573 823 856 792
Frosch Petr 745 767 832 777 817 865 849 866 926 917
Kríž Libor 733 755 761 764 759 0 0 0 959 957
Procházka Radek 863 886 867 961 957 949 1188 1053 1051 1047
Juračka Vojtěch 0 1089 1110 1121 1110 1105 1101 1082 1081 1079
Kalík Lukáš 0 0 1125 1137 1126 1121 1117 1097 1093 1092
Farář Jaroslav 0 1127 1146 1158 1149 1146 1144 1122 1117 1115
Vícha Vladimír 0 1203 1152 1163 1154 1154 1150 1127 1120 1118
Čivrný Pavel 0 1139 1155 1166 1156 1153 1152 1129 1121 1119
Klimpl Petr 0 1225 1173 1184 1171 1169 1169 1144 1137 1135
Farář Václav 0 1159 1184 1191 1180 1179 1179 1155 1146 1144
Žemlička Jan 907 928 1203 1208 1197 1198 1199 1207 1192 1189
Stránský Dušan 831 850 881 881 882 880 863 0 0 0
Matyk Jaroslav 617 632 675 658 0 0 0 0 0 0
Robovský Martin 893 917 986 1215 0 0 0 0 0 0
Kaštánek Petr 1011 1063 0 0 0 0 0 0 0 0

DÁMY 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Duchová Iveta 11 10 9 5 2 2 2 2 2 2
Dočkalová Martina 3 3 3 4 3 4 6 6 6 6
Krčálová Veronika 10 11 18 15 24 21 19 28 27 27
Vlčovská Marta 55 55 56 50 43 42 40 30 30 30
Lučanová Marta 236 176 293 294 300 324 228 173 64 32
Hermanová Zuzana 26 26 25 29 33 33 30 37 38 39
Škodová Petra 27 27 30 35 35 32 31 41 47 48
Fukátková Pavla 40 41 46 45 54 55 54 59 59 60
Juračková Jana ml. 58 58 59 58 56 60 56 60 63 64
Petrová Daniela 118 116 106 104 107 105 102 78 80 80
Šediváková Helena 307 240 165 135 133 123 108 83 84 85
Mrštíková Kveta 42 44 47 55 48 54 55 95 98 98
Knapová Jana 467 421 419 414 283 235 357 351 113 113
Knapová Iva 231 142 277 279 244 145 135 119 123 123
Klimplová Zuzana 102 103 99 100 116 112 109 139 141 143
Koberová Lenka 238 246 327 233 227 237 235 230 190 145
Čivrná Karolína 211 205 198 173 176 167 162 148 153 155
Klimplová Lenka 253 261 260 353 364 359 361 279 178 180
Procházková Michaela 217 168 212 265 333 193 128 121 172 231
Vlčovská Eva 204 212 209 212 217 216 215 216 230 237
Sůvová Barbora 239 241 239 240 248 256 277 270 275 276
Baštová Martina 412 380 415 301 301 311 312 322 320 307
Vaníčková Jaroslava 419 401 434 342 331 294 295 296 319 317
Marešová Michaela 0 614 635 424 435 435 405 398 355 355
Valentová Zuzana 0 648 546 448 453 364 366 361 370 375
Valachová Martina 0 0 463 456 463 458 460 467 463 419
Víchová Šárka 149 154 146 154 270 215 209 346 439 440
Lulayová Zuzana 437 457 496 529 531 523 472 501 462 461
Kašparová Eva 323 334 335 337 341 355 358 356 449 477
Vaníčková Ivana 568 590 590 650 618 499 498 500 514 529
Zitková Radka 316 326 324 330 332 418 420 421 512 542
Bolechová Anežka 653 698 660 674 586 575 575 573 582 546
Demlová Jitka 504 522 665 758 564 549 551 549 563 565
Švíglerová Pavla 279 283 281 282 285 340 501 0 603 605
Juračková Jana sen. 248 215 244 283 319 320 324 401 648 641
Nádvorníková Tereza 0 692 714 720 713 704 706 692 670 670
Víchová Ladislava 582 546 536 547 546 711 714 698 678 676
Vilnerová Eva 0 735 762 770 757 749 753 737 723 720
Mrštíková Hana 0 794 807 808 805 796 800 784 764 761
Procházková Alexandra 371 378 406 434 501 492 492 495 674 0
Šolcová Hana 271 286 300 336 379 538 539 601 0 0
Drašnarová Radka 447 463 539 638 746 738 742 769 0 0
Rybičková Kateřina 355 364 355 369 374 504 644 0 0 0
Lulayová Iva 502 520 670 786 0 0 0 0 0 0

Klubový žebříček OB 2007

Pořadí  Jméno         Kat. Body   2006
1.    Duchová Iveta     D21  1998.75  1
2.    Dočkalová Martina   D21  1898.78  7
3.    Procházková Michaela D18  1885.99  9
4.    Hovorka Jan      H21  1823.01  2
5.    Procházka David    H16  1784.25  8
6.    Hermanová Zuzana   D20  1760.70  3
7.    Knapová Iva      D45  1701.62  20
8.    Bořil Petr      H16  1695.28  15
9.    Vlčovská Marta    D21  1641.66  18
10.    Krčálová Veronika   D21  1638.30  5
11.    Kaplan Jan      H40  1600.20  42
12.    Juračková Jana    D45  1592.05  22
13.    Knapová Jana     D18  1564.53  12
14.    Štěrba Zbyněk     H21  1559.30  41
15.    Klapal Jan      H18  1556.86  6
16.    Fencl Petr      H35  1533.35  30
17.    Nožka Radek      H18  1532.83  4
18.    Juračková Jana    D21  1517.40  14
19.    Lučan Vladimír    H21  1478.43  28
20.    Vilnerová Eva     D45  1473.35  21
21.    Mrštíková Květa    D20  1472.53  10
22.    Valachová Martina   D18  1459.79  19
23.    Farář Václav     H55  1449.62  29
24.    Hovorka Lukáš     H18  1445.85  16
25.    Šediváková Helena   D20  1428.11  35
26.    Juračka Vojtěch    H50  1425.44  24
27.    Knap Jan       H55  1423.53  32
28.    Fukátková Pavla    D21  1420.49  13
29.    Víchová Ladislava   D45  1396.80  17
30.    Kos Oldřich      H14  1390.04  31
31.    Vávra Jaroslav    H21  1384.74  37
32.    Čermák Jan      H14  1375.61  36
33.    Škodová Petra     D21  1366.66  11
34.    Kos Tomáš       H14  1333.43  47
35.    Procházka Tomáš    H16  1330.19  44
36.    Procházková Klára   D14  1328.63  23
37.    Petrová Daniela    D21  1318.09  58
38.    Knapová Lenka     D14  1308.08  48
39.    Jirásek Aleš     H21  1247.87  43
40.    Štěrba Pavel     H50  1246.66  38
41.    Marešová Michaela   D18  1244.45 132
42.    Kubíková Květa    D60  1221.28  45
43.    Čermáková Renata   D40  1198.23  34
44.    Klimplová Zuzana   D21  1196.54  25
45.    Slanař Matěj     H14  1167.35  80
46.    Herman Jan      H21  1162.68 129
47.    Sůvová Barbora    D20  1160.05  67
48.    Procházka Tomáš    H40  1148.56  62
49.    Nádvorníková Tereza  D18  1147.56  52
50.    Procházková Alexandra D35  1142.52  49
51.    Kaplan Martin     H12  1125.16 104
52.    Hermanová Dana    D45  1103.63  57
53.    Farář Jaroslav    H55  1102.23  65
54.    Seidl Jakub      H16  1095.36  54
55.    Držka Štěpán     H21  1059.01 118
56.    Deml Tomáš      H12  1052.84  98
57.    Dočkalová Jiřina   D50  1047.56  53
58.    Lenner Miroslav    H21  1033.51  33
59.    Kárník Jan      H21  1033.04  39
60.    Čivrná Karolína    D21  1030.37  59
61.    Kaplanová Iva     D35  1024.42 105
62.    Valach Petr      H40  1022.45 100
63.    Roudný Václav     H45  1014.67  46
64.    Lučanová Marta    D21  999.38 102
65.    Fiala Petr      H20  982.34  83
66.    Mrštík Václav     H55  938.63  56
67.    Šabatka Petr     H21  936.99  55
68.    Cinkan Zdeněk     H45  919.59  72
69.    Málek Josef      H65  906.20  60
70.    Procházka Radek    H40  901.54  73
71.    Klimplová Alena    D50  899.57  51
72.    Novotný Vojtěch    H10  897.42 130
73.    Weisbauer Vojtěch   H16  882.62  89
74.    Malá Marie      D60  874.50  87
75.    Klimpl Petr      H50  872.15  77
76.    Tichý Ondřej     H16  867.11  70
77.    Weisbauerová Dagmar  D18  865.06  86
78.    Nožička Miroslav   H50  858.10 184
79.    Koudelka Karel    H65  857.98  66
80.    Macl Jan       H16  855.49  94
81.    Třasák Milan     H55  849.00  74
82.    Novotný Jan      H16  843.33  75
83.    Baštová Martina    D21  835.42 147
84.    Fukátko Jan      H21  821.74  76
85.    Zitka Lukáš      H16  820.06 148
86.    Koberová Lenka    D35  819.82  71
87.    Demlová Jitka     D35  818.47  x
88.    Roudná Eva      D40  811.71  92
89.    Lulay Miloš      H50  809.47 142
90.    Valach Ondřej     H16  797.81  78
91.    Rousková Tereza    D18  791.01  40
92.    Novotný Miroslav   H45  786.07  93
93.    Fenclová Tereza    D10  751.35  x
94.    Fukátko Petr     H21  747.57  99
95.    Klimplová Lenka    D21  745.15  88
96.    Mrštíková Hana    D50  744.53  69
97.    Weisbauerová Blanka  D40  742.06 127
98.    Kiacová Zuzana    D18  715.13  61
99.    Žák Jan        H10  708.70 151
100.   Čivrný Pavel     H40  691.08  95
101.   Vícha Vladimír    H45  667.03  85
102.   Haas Karel      H21  664.82 125
103.   Itävuo Pekka     H21  662.29  x
104.   Roudný Martin     H10  657.28 114
105.   Kafka Miloš      H21  653.12  26
106.   Čermák Petr      H40  645.73 126
107.   Kološ Oldřich     H45  634.55 131
108.   Novotný Václav    H14  634.03 109
109.   Sůva Petr       H50  632.28 146
110.   Filičko Marek     H21  628.20 196
111.   Šrollová Zdeňka    D55  616.57  90
112.   Duch Zdeněk      H21  609.14 101
113.   Vávra Jaroslav    H60  584.59 124
114.   Baštová Alena     D50  581.54  68
115.   Ptáček Adam      H16  579.52  96
116.   Valachová Jana    D40  577.89 138
117.   Herman Jan      H50  573.14 121
118.   Nožičková Libuše   D50  547.67 140
119.   Zitka Adam      H21  547.04 116
120.   Štěrbová Lenka    D50  540.08 115
121.   Kisková Klára     D14  535.80 103
122.   Knížek Jiří      H21  503.91 110
123.   Skálová Eliška    D16  481.93 143
124.   Zelinka Jan      H14  474.49 123
125.   Vlčovská Eva     D21  460.38 128
126.   Habětínek Adam    H10  460.35 141
127.   Fridrich Petr     H21  443.98  81
128.   Krčál Jaroslav    H21  439.88 113
129.   Kosová Leona     D35  437.27 145
130.   Čepelka Petr     H60  403.13  91
131.   Kokaisl Tomáš     H21  385.99 137
132.   Kanta Martin     H10  378.98  x
133.   Roudný Václav     H10  362.34 122
134.   Kiac Jiří       H40  352.49 179
135.   Valenta Miloslav   H55  345.31 155
136.   Kober Michal     H40  343.08  x
137.   Vařeka Martin     H16  342.30  x
138.   Fencl Jonáš      H10  335.88  x
139.   Staňková Petra    D12  325.68 181
140.   Kiacová Martina    D40  324.30 186
141.   Hostinský Jiří    H50  322.72 157
142.   Vaníčková Jaroslava  D21  322.27 166
143.   Lulayová Zuzana    D21  313.15 168
144.   Lennerová Eva     D50  311.81 112
145.   Bolechová Anežka   D18  307.87  63
146.   Bolech Jiří      H45  295.37  97
147.   Maclová Jana     D40  290.77 164
148.   Lemberk Jakub     H12  288.76 190
149.   Kašparová Eva     D21  269.31 108
150.   Chmelík Jiří     H55  259.85 149
151.   Valentová Zuzana   D21  250.94  x
152.   Chalupa Oldřich    H50  248.65 139
153.   Kopecký Ondřej    H20  235.04 107
154.   Novotný Zdeněk    H21  229.18 117
155.   Ouřecký Miloš     H16  224.34 120
156.   Kaplan Jan      H14  212.27 154
157.   Waldek Petr      H16  208.03  82
158.   Hrubeš Jan      H12  206.10  x
159.   Zitková Radka     D21  189.59 119
160.   Bolech Filip     H21  182.29  50
161.   Drašnar Vojtěch    H10  164.36 182
162.   Sůva Petr       H21  158.37  x
163.   Fridrich Jaroslav   H60  149.62  27
164.   Švíglerová Pavla   D21  143.03 160
165.   Bergová Sabina    D10  142.97  x
166.   Frosch Petr      H21  138.92 159
167.   Kroupa Jan      H50  135.10 153
168.   Víchová Šárka     D21  129.82  64
169.   Robovská Aneta    D10  100.00  x
170.   Koška Matěj      H10   99.11  x
171.   Marešová Kristýna   D16   94.15 161
172.   Dvořák Luboš     H35   92.90  x
173.   Pobořilová Karolína  D10   85.71 180
174.   Kříž Libor      H21   82.70 158
175.   Robovský Martin    H35   80.00 183
176.   Tomek Jan       H12   79.80  x
177.   Vaníčková Ivana    D21   65.45 185
178.   Janák Richard     H40   57.41 197
179.   Kiacová Veronika   D10   57.00  x
180.   Kaplanová Lucie    D10   55.58 199
181.   Lulayová Věra     D50   48.71 150
182.   Nádvorník Pavel    H45   48.17 200
183.   Kalík Lukáš      H21   44.13  x
184.   Pechal Jakub     H14   32.13  x
185.   Žemlička Jan     H21   30.10 173
186.   Fenclová Markéta   D35   28.60  x
187.   Kudláčková Michaela  D14   25.17 152
188.   Macounová Pavlína   D14   24.81  x
189.   Staňková Lenka    D14   17.64 134