Rok 2011

Další úspěšná sezóna je za námi! Skvělé výsledky tria našich žen Martina Zvěřinová-Dočkalová, Iveta Duchová a Jana Knapová, zastoupení našeho klubu v české reprezentaci na všech letošních vrcholných světových a evropských o-akcích, vítězství družstva dorostu na MČR klubů a 3. a 4. místo družstev dospělých tamtéž, solidní práce s mládeží i velmi dobré uspořádání všech námi připravených závodů – to jsou hlavní pozitiva naší činnosti v roce 2011. Ne vše se nám ale vydařilo, jak jsme čekali. Ale takový už je život. Na dalších stránkách této ročenky se dočtete o sportovních výsledcích roku 2011, ale nejen o nich.

Organizační činnost: Výbor klubu pracoval ve složení Petr Klimpl (předseda), Karel Haas (místopředseda), Jan Kaplan, Ladislava Víchová, Adam Zitka a Miroslav Lenner. Vše fungovalo, jak mělo. K informovanosti členů přispívá měsíčník Jantar a aktuální klubová www stránka včetně informačního systému klubu. Stále se nám nedaří více proniknout do lokálních sdělovacích prostředků.

Počet členů: Počet členů se poprvé přehoupl přes 300, OK Lokomotiva Pardubice je nejpočetnějším o-klubem v ČR. Závodní registraci v OB mělo v roce 2011 253 závodníků. Potěšitelné je, že nám opět roste počet těch nejmladších.

Finance: Hospodaření klubu je vyrovnané, činnost klubu v roce 2011 stála necelé dva miliony Kč. Hlavními zdroji jsou příspěvky členů, dále pak příjmy z pořádání závodů, dotace samosprávy (město a kraj), dotace na činnost SCM od Nadace OB, dotace ČSOS na talentovanou mládež, neopominutelné jsou samozřejmě i příjmy z reklam a dary od sponzorů. Úplně skončily dotace od ČSTV. Všem, kteří se podíleli na zajištění zdrojů financování, je třeba velmi a velmi poděkovat. Hlavními výdaji pak jsou vklady na závodech, doprava na závody, pořádání závodů, příspěvky na soustředění, vydávání map i tréninky (tělocvičny, mapové tréninky) a náklady na realizaci činnosti SCM.

Pořádání závodů: V roce 2011 jsme pořádali celou řadu závodů. Hlavní akcí byly dva závody Českého poháru, v sobotu 21. května jsme pořádali sprint s centrem v Ideonu (běželo se na Vinici, nemocnici, kolem Maťáku a v Bubeníkových sadech), v neděli pak závod štafet v Chocni. V červnu jsme v Klokočově (areál Na pilce) uspořádali závod Vč. poháru. Tradiční Rodinné štafety (již 19. ročník) byly připraveny v říjnu ve Svratce. Stejně jako v předchozích letech jsme opět úspěšně uspořádali i další akce – 4 závody Ligy pardubických škol a krajské finále Olympiády škol. V zimě pak proběhly 3 závody Zimní hradubické ligy a závody Pardubického zimního poháru. Všechny akce jsme dokázali zvládnout na velmi dobré úrovni (v hodnocení těch hlavních závodů se námi pořádané závody pohybovaly mezi nejlepšími). Všem, kteří se na pořádání těchto závodů podíleli, patří velký dík.

Mapy: Pro závod ve sprintu v Pardubicích jsme vydali mapu Ideon (1:4000, autor Petr Hranička), pro štafety mapu Újezd (autor Miroslav Nožička, měřítko 1:10000). V rámci projektu výukových map jsme vydali mapy Svítkov (1:5000, připravila Laďka Víchová) a Studánka (1:7500, autoři Lukáš Hovorka, Štěpán Držka a Jan Novotný).

Tréninky: Co lze měnit na tréninku v Pardubicích? Moc ne. A tak příprava probíhala v tradičních pardubických podmínkách – tělocvičny, atletický tunel, tartanová dráha, mapové výjezdy, běžecké tréninky podle jednotlivých tréninkových skupin. Na soustředění jsme byli v zimě v Křižánkách a v Krkonoších, na jaře v Blansku-Obůrce, o velikonocích v Černé Vodě, v květnu v Bělči, na konci prázdnin v Nesměři a v říjnu tradičně v Prkenném dole. Ve spolupráci se švédským klubem OK Kare byl realizován další projekt, tentokráte s názvem „Forest – our way“, v rámci kterého byla početná skupina našich dorostenců a juniorů o prázdninách ve Švédsku. Dvoutýdenní letní tábor Silva o-camp byl v rekreačním středisku Naděje ve Svratouchu. O nejmladší žactvo se starali Laďka Víchová, Alena a Petr Klimplovi za pomoci Bedřicha Sáňky a Oldy Kološe, o starší žactvo pečovali Renata Čermáková, Iva Kaplanová a Petr Fiala, dorostenecké SCM vedla Zuzana Klimplová, většina členů od dorostu výše se však připravuje individuálně za podpory některého z trenérů (Iva Kaplanová, Vladimír Lučan, Jan Kaplan, Martina Zvěřinová, Petr Zvěřina, Karel Haas). Všem trenérům patří velké poděkování, bez nich by sportovní výsledky nebyly tak dobré.

Sportovní výsledky: Závodníci našeho klubu měli opět zastoupení na všech významných světových i evropských o-akcích (to se už podařilo i v roce 2010). Na MS ve Francii jsme měli dvojnásobné zastoupení, Martina Zvěřinová i Iveta Duchová si vedly skvěle. Martina měla velkou zásluhu na stříbrné medaili našich žen (z prvního úseku předávala jako první), škoda její diskvalifikace z 11. příčky na klasice (běžela s hodinkami s GPS). Iveta dosáhla svého osobního maxima 16. místem na krátké trati, určitě nezklamala ani ve sprintu, kde narychlo zaskočila. Na MS juniorů v Polsku reprezentoval David Procházka. Bohužel šampionát mu nevyšel tak, jak si představoval, částečně se na tom podepsaly i zdravotní důvody, nejlepším umístěním byla 29. příčka na klasické trati. Na ME dorostu v okolí Jindřichova Hradce běžel Tomáš Kubelka. Po dvou solidních výkonech ve sprintu a na klasice (skončil ve 3. desítce) přispěl velmi dobrým výkonem k vítězství české štafety v M18. Podílel se tak i na obhajobě vítězství České republiky v Poháru národů (šéftrenérkou výběru byla Zuzana Klimplová).
Na mistrovstvích ČR vybojovali závodníci našeho klubu 11 medailí. V individuálních závodech se nám nepodařilo získat žádné zlato, medaile nejcennější jsme získali ve štafetách žen (Knapová, Zvěřinová, Duchová) a v závodě dorostu na M ČR klubů. Šampionát klubů byl pro nás velmi úspěšný – vedle vítězství dorostu obsadila dvě naše družstva dospělých 3. a 4. příčku (byť byl lichý rok, a to naši dospělí vyhrávají), Jonáš Fencl běžel ve vítězné štafetě Východočeské oblasti. O většinu medailí se zasloužila dvojice Martina Zvěřinová a Iveta Duchová (ta vybojovala medaili ze všech šesti českých šampionátů – 4 individuální medaile + štafety a kluby). Dvě medaile získal junior David Procházka, jednu pak štafeta dorostenců. V desítce nejlepších na M ČR najdeme i řadu dalších jmen závodníků LPU. V dlouhodobých soutěžích si výborně vedla Martina Zvěřinová, která vyhrála Český pohár a v Rankingu ji na konci roku 2011 najdeme na 2. příčce, hned za ní je Iveta Duchová, ta obsadila jak v Českém poháru, tak i ve Sprint cupu třetí místa. V popředí všech tří dlouhodobých soutěží najdeme i Janu Knapovou. V mužích si nejlépe vedlo trio Radek Nožka, Petr Zvěřina a Honza Hovorka, které se zařadilo v Rankingu do 2. a 3. desítky. V žebříčku A se nikdo z početného pole našich dorostenců neprobojoval mezi první trojku (nejlepšími výsledky bylo 4. místo Davida Procházky a 5. místo Tomáše Kubelky), cenné je vítězství Filipa Záveského v žebříčku B, pěkné je i 3. místo Terky Fenclové a 4. místo Tomáše Demla v této soutěži. Ve Východočeském poháru se nejvíce dařilo v žactvu Terce Fenclové (vyhrála na jaře), Jonáši Fenclovi a Martinu Roudnému, v mužích překvapil 3. místem Honza Novotný.
V České lize klubů skončili dospělí na skvělém 3. místě, dorost ještě o příčku výše. V mistrovství oblasti obsadilo žactvo pěkné druhé místo, dorost, dospělí a tradičně i veteráni vyhráli. V Českém poháru štafet byly nejlepší ženy, zastoupení v TOP 10 máme ve všech kategoriích (v některých i dvojnásobné).
Dobře běhali i veteráni, byť byli po většinu sezóny oslabeni o několik opor, které si léčily své nemoci či zranění, zvláště Iva Knapová (v roce 2010 nejlepší česká o-veteránka) citelně větší část roku chyběla. Na Veteraniádách ČR jsme získali 5 vítězství (3 individuální a 2 štafetová), v Českém poháru veteránů obsadila Laďka Víchová skvělé 6. místo, v žebříčku B vyhrála Jiřina Dočkalová, mezi trojicí nejlepších byly i Laďka Víchová a Jana Juračková. I další veteráni se objevovali na čelních pozicích jak v celostátních, tak i v oblastních závodech – Honza Knap, Vašek Farář, Jarda Fridrich, Vojta Juračka, Honza Kaplan, Renata Čermáková, Saša Procházková, z těch mladších pak Aleš Jirásek, Petr Fencl či Pavla Švíglerová.

Řada našich členů úspěšně startuje i v dalších, příbuzných o-sportech – MTBO, radiový OB, rogaining, horský OB i další. Poměrně bohatý je i další život klubu, který je velmi pestrý a tak to má být.

NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY 2011

ORIENTAČNÍ BĚH

SVĚTOVÉ SOUTĚŽE
Mistrovství světa 2. místo Martina Zvěřinová ve štafetách
16. místo Iveta Duchová na krátké trati
22. místo Martina Zvěřinová na krátké trati
25. místo Iveta Duchová ve sprintu
Světový pohár 27. místo Iveta Duchová
56. místo Martina Zvěřinová
78. místo Jana Knapová
Mistrovství světa juniorů 28. místo David Procházka na klasické trati
49. místo David Procházka ve sprintu
65. místo David Procházka na krátké trati
Mistrovství Evropy dorostu 1. místo Tomáš Kubelka ve štafetách
23. místo Tomáš Kubelka ve sprintu
29. místo Tomáš Kubelka na klasické trati
DRUŽSTVA
Mistrovství ČR klubů 1. místo dorost A
3. místo dospělí A
4. místo dospělí B
9. místo dorost B
Veteraniáda ČR 3. místo DH275
3. místo DH300
Česká liga klubů 2. místo dorost
3. místo dospělí
Mistrovství Vč. oblasti 2. místo žactvo
1. místo dorost
1. místo dospělí
1. místo veteráni
JEDNOTLIVCI
Mistrovství ČR 1. místo štafeta žen (Knapová, Zvěřinová, Duchová)
2. místo Iveta Duchová v nočním OB (D21)
Iveta Duchová ve sprintu (D21)
Martina Zvěřinová na klasické trati (D21)
štafeta dorostenců (Čermák, Grundmann, Kubelka)
3. místo David Procházka v nočním OB (H20)
Iveta Duchová na krátké trati (D21)
David Procházka ve sprintu (H20)
Iveta Duchová na klasické trati (D21)
4. místo Vladimír Lučan v nočním OB (H21)
Tomáš Kubelka ve sprintu (H18)
štafeta dorostenek (E. Kulhavá, Š. Kulhavá, Knapová)
5. místo Eliška Kulhavá na krátké trati (D16)
Klára Petráčková na krátké trati (D20)
Jana Knapová na krátké trati (D21)
Jan Čermák ve sprintu (H18)
Tomáš Kubelka na klasické trati (H18)
6. místo Radek Nožka v nočním OB (H21)
Jan Čermák na krátké trati (H18)
Eliška Kulhavá ve sprintu (D16)
Klára Procházková ve sprintu (D18)
Martina Zvěřinová ve sprintu (D21)
Český pohár 1. místo Martina Zvěřinová
3. místo Iveta Duchová
4. místo Jana Knapová
Sprint cup 3. místo Iveta Duchová
4. místo Martina Zvěřinová
5. místo Marta Fenclová
Ranking 2. místo Martina Zvěřinová
3. místo Iveta Duchová
6. místo Jana Knapová
Žebříček A 4. místo David Procházka (H20)
5. místo Tomáš Kubelka (H18)
7. místo Jan Čermák (H18)
9. místo Eliška Kulhavá (D16)
Petr Bořil (H20)
10. místo Klára Petráčková (D20)
Český pohár veteránů 6. místo Ladislava Víchová
Český pohár štafet 1. místo ženy A
4. místo dorostenky
dorostenci A
7. místo muži
8. místo ženy B
10. místo muži B
dorostenci B
Žebříček B 1. místo Jiřina Dočkalová (D55)
Filip Záveský (H18)
2. místo Ladislava Víchová (D50)
3. místo Tereza Fenclová (D14)
Jana Juračková (D45)
Veteraniáda ČR 1. místo Ladislava Víchová na krátké trati (D50)
Květa Kubíková ve sprintu (D60)
Jana Juračková na klasické trati (D50)
štafeta D165 (Dočkalová, Kubíková, Víchová)
štafeta H180 (Farář, Fridrich, Štěrba)
2. místo Hana Mrštíková v nočním OB (D55)
3. místo Renata Čermáková v nočním OB (D40)
Ladislava Víchová v nočním OB (D50)
Aleš Jirásek v nočním OB (H35)
Václav Farář v nočním OB (H55)
Mistrovství Vč. oblasti 1. místo Eliška Kulhavá na krátké trati (D16)
Martina Zvěřinová na krátké trati (D21)
Filip Záveský na krátké trati (H18)
Tereza Fenclová ve sprintu (D14)
Eliška Kulhavá ve sprintu (D16)
Martina Zvěřinová ve sprintu (D21)
Tomáš Kubelka ve sprintu (H18)
štafeta dorostenců (Kubelka, Čermák, Grundmann)
Tereza Fenclová na klasické trati (D14)
Petra Škodová na klasické trati (D21)
Vojtěch Novotný na klasické trati (H14)
Tomáš Kubelka na klasické trati (H18)
Petr Zvěřina na klasické trati (H21)
Veteraniáda Vč. oblasti 1. místo Renata Čermáková na krátké trati (D40)
Jiřina Dočkalová na krátké trati (D55)
Jiřina Dočkalová ve sprintu (D55)
Květa Kubíková ve sprintu (D60)
Eva Roudná na klasické trati (D45)
Jiřina Dočkalová na klasické trati (D55)
Východočeský pohár 1. místo Tereza Fenclová (jaro D14)
Jiřina Dočkalová (D55C)

JAK PROBÍHALA SEZÓNA 2011

Prosinec 2010:
 • Na členské schůzi klubu byl zvolen nový výbor ve složení Petr Klimpl (předseda), Ladislava Víchová, Karel Haas, Adam Zitka, Jan Kaplan a Miroslav Lenner.
 • Hradecké kufrování (3. kolo ZHL) proběhl s Hradci Králové za účasti asi 20 pardubických závodníků. V elitní kategorii žen obsadila Marta Fenclová 4. místo.
 • 4. závodem ZHL byl Vánoční sprint v Hradci Králové, v elitní kategorii žen obsadila Marta Fenclová 5. místo.
 • Společenský večer orientačních běžců se konal v sále U Kosteleckých v Černé za Bory, šéfem pořádání byl Jan Žemlička.
 • Štědrodenní překvapení (1. kolo PZP) nazvané „Vánoční hvězdice“ připravily Lenka a Zuzka Klimplovy.
 • Maratón 2010 v tělocvičně Gymnázia Dašická vyhráli mladí a zvýšili vedení na 10:8.
Leden 2011:
 • Petr Fiala a Petr Klimpl byli hlavními pořadateli 5. kola ZHL – krátká trať kolem Labe. V DE vyhrála Petra Škodová, v HE obsadil Jan Klapal 7. místo.
 • Víkendové minisoustředění proběhlo pod taktovkou Vladimíra Lučana.
 • 6. kolo ZHL „Vinice kros“ proběhlo za krásného počasí v lesoparku Vinice. V hlavní kategorii žen skončila Marta Fenclová na 2. místě, v HE vyhrál Petr Zvěřina (zatím ještě v dresu PHK), druhý skončil Jan Klapal a třetí Zdeněk Novotný.
 • Jiří Knížek připravil 2. závod PZP v Mněticích.
Únor 2011:
 • Na lyžařském soustředění žáků v Křižánkách jsme si užili dostatek sněhu jen v pátek, v sobotu a v neděli se již lyžovat nedalo.
 • Na vyhlášení nejlepších sportovců Pardubicka za rok 2010 byly oceněny Martina Zvěřinová (dospělí), Jana Knapová (mládež) a jejich trenérka Iva Kaplanová.
 • 3. kolo PZP připravil Zdeněk Cinkan jako okruhovou dlouhou trať ve Stéblové.
 • Čtvrtý závod PZP uspořádali Aleš Jirásek a Daniela Petrová na Hůrkách na mapě Veská.
 • 5. kolo PZP v okolí hradu na mapě Kuňka uspořádal Jan Kaplan.
 • Někteří naši muži se zúčastnili kempu ve Španělsku.
 • Noční OB se běžel jako 6. kolo PZP ve Svítkově za pořadatelství Víchových.
 • Sedmým kolem ZHL byl městský sprint v Hradci Králové na mapě Labská kotlina. V HE skončil Jan Klapal třetí, v DE Marta Fenclová druhá.
 • Klubové soustředění proběhlo v Blansku-Obůrce.
 • Na vyhlášení nejlepších sportovců Pardubického kraje za rok 2010 ve Svitavách byla v desítce nejlepších v mládeži (bez pořadí) vyhlášena Jana Knapová, v dospělých na 4. – 10. místě (bez pořadí) Martina Zvěřinová.
 • V přestupním termínu přestoupili do LPU 3 závodníci: Petr Zvěřina (z PHK), Simona Chládková (ze ZAM) a z XPU se vrátil Zdeněk Odvody.
 • Za LPU bylo zaregistrováno v OB pro sezónu 2011 v řádném termínu 240 závodníků.
Březen 2011:
 • Zimní hradubická liga pokračovala první březnovou neděli Kuňka krosem. V dámské elitě skončila Marta Fenclová na druhém místě, na 4. místě se umístila Zuzana Hermanová.
 • Brutus kros – další kolo ZHL se běžel u Roudničky. V dámské elitě vyhrála Marta Fenclová.
 • Poslední závod PZP se konal v Drozdicích. Pavla Švíglerová připravila dvoukolový závod (sprint a záludný závod s volným pořadím kontrol).
 • Letošní ročník Pardubického zimního poháru (již 17.) vyhráli Zbyněk Štěrba a Marta Fenclová.
 • Naši nejlepší závodníci byli na soustředění v Portugalsku.
 • Jarní pohár měl centrum v kempu Stříbrný rybník v Hradci Králové. V sobotu se běžela dlouhá trať, v neděli štafety. V D21A se na prvních třech místech umístily Martina Zvěřinová, Iveta Duchová a Zuzana Hermanová. Ve štafetách vyhrály naše ženy, dorostenci byli druzí, muži sedmí a dorostenky osmé.
 • Marta Fenclová vyhrála letošní ročník Zimní hradubické ligy (již poosmé za sebou).
 • Úvodní závod Východočeského poháru se běžel v Hradci Králové u Lesního hřbitova, připravil oddíl Slavie Hradec Králové.
 • 3. kolo Ligy pardubických škol se běželo na Studánce pod taktovkou Vaška Novotného.
 • Začaly pravidelné mapové tréninky v okolí Pardubic.
Duben 2011:
 • Druhý závod VčP s centrem ve Vyhnánově připravil SK Chrast.
 • Město Pardubice udělovalo granty na rok 2011. Dostalo se i na náš klub.
 • 3. kolo Východočeského poháru mělo centrum na louce u Chábor, pořadatelé z Dobrušky a Albrechtic připravili tratě na mapě Nora.
 • Na M ČR železničářů v Chocni vyhrála Jana Knapová ženy, Honza Knap byl nejlepší ve veteránech.
 • Na reprezentačním soustředění ve Švýcarsku byli Martina Zvěřinová, Iveta Duchová, Jana Knapová a David Procházka.
 • 4. kolo Východočeského poháru se běželo ve Vyhnanicích u Voděrad na mapě Klabalák.
 • Z Mistrovství ČR v nočním OB v Ruprechtově jsme přivezli 2 medaile. Iveta Duchová získala v ženách stříbro a David Procházka v juniorech bronz. Výborně běželi muži – 4. Vladimír Lučan, 6. Radek Nožka, 11. Miroslav Lenner. V H16 skončil Martin Kaplan desátý, stejně jako Tomáš Kubelka v H18. Simona Chládková skončila v D16 sedmá. Ve Veteraniádě obsadila Hana Mrštíková 2. místo, na třetích místech skončili Aleš Jirásek, Václav Farář, Renata Čermáková a Ladislava Víchová.
 • Kontrolní měření na dráze se uskutečnilo na Městském atletickém stadionu.
 • 4. kolo Ligy škol proběhlo ve Svítkově (hlavním pořadatelem byl Olda Kos) na aktualizované mapě Svítkov. Celkově vyhrála ZŠ Benešovo náměstí.
 • Velikonoční soustředění proběhlo v Černé Vodě u Vidnavy. Soustředění se zúčastnilo 60 členů LPU a SCM Pardubicko.
 • Na 3denních závodech „Velikonoce ve skalách“ obsadil v H55 Václav Farář 3. místo.
 • Východočeský pohár a zároveň Mistrovství oblasti na krátké trati se běželo v Trutnově Na bojišti. Závod žen vyhrála Martina Zvěřinová, Eliška Kulhavá získala titul v D16 a Filip Záveský v H18. Ve Veteraniádě vyhrály Renata Čermáková v D40 a Jiřina Dočkalová v D55.
 • Na Mistrovství Vč. oblasti ve sprintu v Jánských Lázních vyhrála Martina Zvěřinová závod žen, Tereza Fenclová získala titul v D14, Eliška Kulhavá v D16 a Tomáš Kubelka v H18. Ve Veteraniádě vyhrály Jiřina Dočkalová v D55 a Květa Kubíková v D60.
Květen 2011:
 • Květnové soustředění žactva a mladšího dorostu proběhlo v Bělči.
 • Iveta Duchová, Martina Zvěřinová a Jana Knapová byly na soustředění reprezentace ve Staré Vsi.
 • Okresní a krajské finále Přeboru škol jsme uspořádali na Hůrkách, běželo se na mapě Veská. V základních školách vyhrála ZŠ Benešovo náměstí, ve středních školách Gymnázium Dašická.
 • První dva závody žebříčku A se běžely v Hradci nad Moravicí na mapě Kalvárie. V sobotní klasice v kategorii D21E vyhrála Martina Zvěřinová, Jana Knapová skončila třetí. V H21A skončil Radek Nožka druhý, v juniorech obsadil David Procházka 3. místo.
 • V neděli se ve stejném lese běžela krátká trať. Martina Zvěřinová opět vyhrála v D21E, třetí byla opět Jana Knapová. V H21E na 3. místě doběhl Petr Zvěřina. V H20 David Procházka opět doběhl třetí.
 • V 1. závodě žebříčku B (klasika), který pořádal SK Studenec v Mostku, zvítězila Iveta Duchová v D21B, Filip Záveský vyhrál v H18, v D14 Tereza Fenclová obsadila 4. místo. Ve veteránských kategoriích vyhrála Jana Juračková v D45.
 • 2. závod žebříčku B a zároveň Východočeský pohár se běžel v Horní Nové Vsi na mapě Opička, pořadatel SK LOB Nová Paka. V D21A skončila Veronika Krčálová 6., v H18B vyhrál Filip Záveský, druhý doběhl v H16 Tomáš Deml. Ve veteránech skončila Alexandra Procházková v D40B na druhém místě, v D45B byla Jana Juračková třetí, v D50B Laďka Víchová druhá, v D55B vyhrála Jiřina Dočkalová.
 • Kontrolní měření na dráze proběhlo na Městském atletickém stadionu na Dukle.
 • Český pohár štafet (a součastně i východočeské mistrovství štafet) se běžel ve Zdislavi u Luže za pořadatelství SK Chrast. V D21 obsadily naše ženy 2. místo. Oblastními mistry ve štafetách se stali dorostenci (Kubelka, Čermák, Grundmann), dorostenci B, dorostenky a ženy skončili druzí, nejmladší žactvo (HD12) třetí. Ve veteránských kategoriích jsme obsadili 3. místo v D135 a 2. místo v H165.
 • První kolo Sprint cupu (a současně žebříčku A) jsme uspořádali velmi dobře v Pardubicích. Centrum bylo u Ideonu, běželo se kolem Chrudimky, v areálu nemocnice, přeběh pod železniční tratí a rychlodráhou do vilové čtvrti a závěr v Bubeníkových sadech. V D21E vyhrála Martina Zvěřinová (Iveta Duchová běžící mimo soutěž měla 2. nejlepší čas), na 3. místě skončila Marta Fenclová. V D21A skončila Květa Mrštíková na 3. místě, stejně jako Lukáš Hovorka v H21A. V H20 vyhrál David Procházka, v H18 překvapil 3. místem Tomáš Kubelka. V D55 vyhrála Alena Klimplová.
 • Současně se sprintem jsme uspořádali závod pro veřejnost – Dny orientace. Na trať se vydalo okolo 80 lidí.
 • Český pohár štafet jsme pořádali v Újezdu u Chocně. Skvěle zaběhly naše ženy, které vyhrály, dorostenky skončily na 4. místě, dorostenci obsadili 7. místo.
 • Soustředění výběru Vč. oblasti žactva v Pardubicích a Chocni se zúčastnili Martin Roudný, Jonáš Fencl, Tereza Fenclová a Zuzana Brožová.
 • Oblastní mistrovství na klasice proběhlo na Pecce (centrum bylo na koupališti kempu Pecka). Získali jsme 5 titulů: oba v hlavních kategoriích mužů a žen (Petr Zvěřina a Petra Škodová), v H18 (Tomáš Kubelka), v D14 (Tereza Fenclová) a v H14 (Vojtěch Novotný). Veteraniádu vyhrály Eva Roudná v D45 a Jiřina Dočkalová v D55.
Červen 2011:
 • V celostátním finále Přeboru škol v OB v Zašové u Vsetína vybojovalo družstvo Gymnázia Dašická třetí místo mezi středními školami. V jednotlivcích se na stupně vítězů dostali v DS Pavla Horová a v H9 Martin Kaplan.
 • V Ústí nad Orlicí se běžel Sprint cup 2011. V D21E obsadila Iveta Duchová 2. místo, třetí byla Marta Fenclová. V H21E se o druhé místo podělili Jan Klapal a Jan Hovorka.
 • Jičínští pořadatelé připravili další závody Českého poháru, žebříčku A a žebříčku B. Krátká trať se běžela v okolí rekreačního zařízení Pařez. Na startu bylo skoro 80 pardubických závodníků. Iveta Duchová vyhrála D21E, Martina Zvěřinová skončila třetí. Petra Škodová vyhrála D21A a Radek Nožka H21A. David Procházka v H20 skončil na druhém místě. V H16B doběhl Tomáš Deml třetí, v H18B vyhrál Filip Záveský, v D18B byla první Alžběta Lehárová. Ve veteránských kategoriích se na stupně vítězů probojovala Laďka Víchová (3. místo v D50B).
 • Klasická trať se běžela v okolí kempu v Lužanech. V D21E vyhrála Martina Zvěřinová (4. Jana Knapová), v H21A vyhrál Miroslav Lenner (2. Lukáš Hovorka, v D21A skončila na druhém místě Petra Škodová. Pátý byl v H20 Petr Bořil, čtvrtý v H18 Tomáš Kubelka. Martin Roudný vyhrál H12C, Martin Kanta byl třetí v H14B, v D18B vyhrála Pavla Horová a v H18B Filip Záveský. Laďka Víchová obsadila v D50B druhé místo.
 • Tomáš Kubelka byl nominován na ME dorostu, které se uskuteční na konci června v Jindřichově Hradci.
 • David Procházka byl nominován na letošní juniorské MS, které se poběží v červenci v Polsku.
 • Na Akademickém M ČR překvapivě vybojoval Radek Nožka v mužích bronzovou medaili, v ženách obsadila Květa Mrštíková 8. místo.
 • Dějištěm Mistrovství a Veteraniády ČR v OB na krátké trati se stalo Nesměřské údolí u Velkého Meziříčí. V sobotu se běžela kvalifikace – do áčkových finále postoupilo 13 závodníků v mistrovských kategoriích a 11 ve veteránských kategoriích. V ženách vybojovala Iveta Duchová bronzovou medaili, Jana Knapová obsadila 5. místo, Zuzana Hermanová místo sedmé. V mužích obsadil Jan Hovorka 8. místo, v juniorkách překvapila Klára Petráčková 5. místem. V H20 skončil Petr Bořil devátý, v H18 Jan Čermák šestý. V D16 skončila Eliška Kulhavá na 5. místě. V D50 vyhrála Laďka Víchová, v první desítce ještě skončili Pavla Švíglerová, Iva Kaplanová, Květa Kubíková, Petr Fencl, Václav Farář, Pavel Štěrba a Jaroslav Fridrich.
 • Pořádali jsme Východočeský pohár v Klokočově, centrum bylo v areálu Na Pilce (ředitel závodu Dušan Stránský).
 • Klubový triatlon byl zrušen kvůli malému zájmu závodníků.
 • Olympiády dětí a mládeže v Olomouci se za Pardubický kraj zúčastnili Simona Chládková, Eliška Kulhavá, Martin Kaplan, Jonáš Fencl a jako trenérka Iva Kaplanová. Eliška Kulhavá vybojovala ve starších dívkách stříbrnou medaili ve sprintu, štafeta Pardubického kraje (Simona, Eliška, Martin + Kuba Lesák) získala zlatou medaili.
 • Východočeský pohár žactva – jaro 2011: D10C: 6. Lucie Francová, 7. Berenika Držková, D12C: 7. Zuzana Brožová, 10. Ilona Šrenkelová, D14C: 1. Tereza Fenclová, H10C: 7. Radek Růžička, H12C: 3. Martin Roudný, 4. Jonáš Fencl, H14C: 5. Vojtěch Novotný, 7. Martin Kanta.
 • Na Mistrovství Evropy dorostu v Jindřichově Hradci získal Tomáš Kubelka zlatou medaili ve štafetách, ve sprintu byl 23. a na klasické trati 29. Vedoucí české výpravy, která obhájila vítězství v Poháru národů, byla Zuzana Klimplová.
 • Dva závody žebříčku B-Čechy se běžely v jižních Čechách jako doprovodné závody ME dorostu. V sobotní klasice obsadil v mužích Jan Hovorka 2. místo (Miroslav Lenner skončil 6.). V ženách obsadila Květa Mrštíková 8. příčku. V D14B doběhla Tereza Fenclová třetí. Ve veteránech byl v H45 Jan Kaplan druhý, třetí místa obsadili v H55 Václav Farář a v D60 Květa Kubíková. V nedělní krátké trati doběhl Jan Hovorka v mužích na třetím místě, v ženách skončila Petra Škodová pátá. V D18B obsadila Klára Procházková 3. příčku. Ve veteránech byl Jan Kaplan druhý v H45, v H55 byl druhý Pavel Štěrba, Laďka Víchová (D50) a Jiřina Dočkalová (D55) obsadily třetí místa.
 • Na M ČR v rogainingu vyhráli v mixech Jan Herman a Jana Juračková.
 • Martina Zvěřinová, Iveta Duchová a Jana Knapová se zúčastnily ve Francii nominačních závodů na letošní MS v OB (srpen, Francie).
 • Martina Zvěřinová a Iveta Duchová byly nominovány na MS v OB ve Francii.
Červenec 2011:
 • Mistrovství světa juniorů se konalo v Polsku. Z pardubických závodníků se zúčastnil David Procházka, ve sprintu skončil na 49. místě, na klasické trati doběhl na 28. místě, na krátké trati běžel finále B a skončil pátý (celkově 65.).
 • Třídenní závody Advanta Cup 2011 měly centrum na Kašparově chatě v Petrovičkách. V kategorii mužů skončil Vladimír Lučan na 2. místě, na stupních vítězů jsme měli ještě další zastoupení: 1. Eliška Kulhavá v D16, 2. Šárka Kulhavá v D18, 1. Laďka Víchová v D45A, 1. Dana Julínková a 2. Eva Roudná v D45B, 3. Martin Roudný v H12, 2. Filip Záveský v H18, 1. Petr Klimpl v H55B.
 • Pětidenní závody Česká Kanada 2011 měly centrum v autokempu Zvůle u Kunžaku. V D10 vyhrála Berenika Držková, v D21B skončila Pavla Švíglerová třetí, v D55 Hana Mrštíková také třetí, v H21B byl Petr Fukátko druhý a Jan Fukátko třetí. V hlavní kategorii žen skončila Květa Mrštíková na 7. místě a v H21E obsadil Matěj Kamenický také 7. místo.
 • Mistrovství světa veteránů se konalo v Maďarském Pécsi. Běžel se závod ve sprintu a na klasické trati. Nejlépe si vedl Václav Farář – 59. místo ve sprintu a 76. místo na klasice.
 • Letní tábor Silva o-camp Svratouch 2011se letos konal v areálu Naděje ve Svratouchu, zúčastnilo se ho 80 dětí. Táborová hra měla název„Přemyslovci s čistým štítem“. Pro 6 družstev byl připraven pestrý program. Zpestřením byly 3denní závody v Čachnově, kam všechna družstva dojížděla na kole. V kategoriích žactva a dorostu ovládli účastníci tábora z 85 % stupně vítězů.
 • H.S.H. Vysočina cup 2011 – třídenní závody s centrem v Čachnově. Naše ženy ovládly elitní kategorii – vyhrála Jana Knapová před Petrou Škodovou a Martou Fenclovou, v mužích skončil Jan Hovorka na 6. místě. Na stupně vítězů ještě vystoupili: D10: Berenika Držková (3.), D16: Eliška Kulhavá (1.), D18: Šárka Kulhavá (1.) a Lenka Knapová (2.), D21B: Šárka Odvodyová (3.), D45C: Laďka Víchová (2.), D60: Květa Kubíková (1.), H12: Martin Roudný (2.), H21C: Jan Fukátko (2.), Tomáš Kokaisl (3.), H50: Jan Knap (3.), H55B: Václav Farář (3.), H55C: Petr Klimpl (1.), H65: Jarda Fridrich (2.).
 • Na Grand prix Silesia v Černé Vodě si vedly výborně ženy – Martina Zvěřinová vyhrála elitu a Pavla Švíglerová. V mužské elitě skončil Jan Klapal na 4. místě.
 • OO cup 2011 – vícedenní závody ve Slovinsku: 2. místo v juniorech obsadil David Procházka, Jan Čermák skončil v M18 na 7. místě a Klára Procházková v W18 devátá.
 • 3-denní závody Petit Prix se konaly v Lučanech nad Nisou. Naše výprava byla úspěšná: D21E: 3. Knapová; H21E: 14. Klapal; D40: 3. Knapová; D50: 2. Víchová; D55: 3. Klimplová; D60: 1. Kubíková; H21A: 2. T. Procházka; H50: 2. Knap; H70: 3. Málek.
 • Iveta Duchová běžela elitní kategorii na O-Ringenu ve Švédsku, obsadila 30. místo.
 • Swiss O-Week 2011 – šestietapové závody ve Švýcarsku, na kterých startovala čtveřice našich závodníků.
Srpen 2011:
 • „Forest – our way“ – tak zněl název letošního společného projektu našeho a spřízněného klubu OK Kare Falun.
 • Pětidenní závody pod názvem Bohemia 2011 měly centrum v Novém Boru. V mužské elitě skončil Zbyněk Štěrba na 4. místě, na celkových stupních vítězů jsme měli dvě zastoupení – Laďka Víchová vyhrála D50 a Alena Klimplová byla druhá v D55S.
 • Mistrovství světa 2011 se konalo ve Francii. Martina Zvěřinová získala stříbrnou medaili v závodě štafet (běžela 1. úsek a předávala na 1. místě), určitě mrzí diskvalifikace z 11. místa na klasické trati (běžela s hodinkami s GPS). Na krátké trati obsadila 22. místo. Ve sprintu běžela Iveta Duchová – 25. místo, na krátké trati obsadila Iveta 16. místo.
 • Na vícedenních závodech pro veřejnost při MS ve Francii startovala i šestice pardubických závodníků. V dámské elitě skončily Zuzka Hermanová a Míša Przyczková na 11. a 12. místě, v mužské elitě byl Petr Zvěřina 22. a Matěj Kamenický 37.
 • Pěkné prázdniny měly centrum v Kacanovech. V D10 byla Berenika Držková druhá, v D18 vyhrála Šárka Kulhavá, v D21A Jana Juračková; v D21E skončila Jana Knapová na 3. místě; v D45 vyhrála Jana Juračková, v H12 vyhrál Martin Roudný, v H20 Tomáš Procházka, v H21C Jaroslav Krčál; H21E skončil na 4. místě Jan Klapal, 7. Miroslav Lenner.
 • Na klubovém soustředění v Nesměři se na podzimní vrchol sezóny připravovali naši dorostenci a junioři pod vedením Jana Klapala.
 • Na MS železničářů v orientačním běhu v Dánsku vyhrála Jana Knapová závod na klasické trati, Jan Knap skončil ve veteránech na 8. místě.
 • Poslední vícedenní závody, Cena východních Čech, se konaly u obce Výšinka. V dámské elitě obsadila Marta Fenclová 9. místo. Umístění našich závodníků na stupních vítězů: D10C: 1. Berenika Držková, 3. Lucie Francová; D12B: 2. Viktorka Vojtíšková, D21C: 1. Pavla Švíglerová; D40B: 1. Iva Knapová; D50C: 1. Alena Klimplová; H12A: 3. Martin Roudný; H70: 2. Josef Málek.
Září 2011:
 • V Boskovicích se běžel český šampionát ve sprintu. V ženách si po výborném výkonu doběhla Iveta Duchová pro stříbrnou medaili, Martina Zvěřinová obsadila 6. místo a Jana Knapová byla osmá. Bronz v juniorech získal David Procházka, jen těsně za medailí doběhli závodníci v H18 – Tomáš Kubelka byl čtvrtý a Jan Čermák pátý. Eliška Kulhavá (D16) a Klára Procházková (D18) obsadily 6. místa. Ve Veteraniádě vyhrála Květa Kubíková kategorii D60.
 • Další závod Východočeského poháru se běžel v Českých Petrovicích na mapě Orličky. (pořadatel Sokol Žamberk).
 • Dva závody žebříčku A se běžely v Okrouhlé-Melkově. V sobotu byla na programu klasická trať. V D21E Iveta Duchová obsadila 2. místo, Marta Fenclová byla 4. a Jana Knapová osmá. V H18A obsadil Tomáš Kubelka 2. místo, v H20A doběhl David Procházka třetí, v H21A skončil Lukáš Hovorka pátý. V H50 byl Jan Knap třetí. Nedělní krátkou trať výborně zaběhl Radek Nožka, který v elitní kategorii mužů obsadil 5. místo, Jan Hovorka 6. místo. Marta Fenclová a Iveta Duchová se podělily o 7. a 8. místo v D21E. V H18A obsadil 2. místo Tomáš Kubelka a 4. místo Jan Čermák, v H20A doběhli David Procházka a Petr Bořil na 3. a 4. místě.
 • Začaly pravidelné tréninky jednotlivých skupin.
 • Kontrolní měření na dráze proběhlo na Městském atletickém stadionu.
 • Dva závody štafet a sprint se běžely ve východních Čechách. V sobotu dopoledne pořádala Slávie Hradec Králové 5. závod Českého poháru štafet (centrum bylo na koupališti ve Smržově). Naše ženy ve složení Jana Knapová, Martina Zvěřinová a Iveta Duchová vyhrály, béčko bylo sedmé. Muži (Matěj Kamenický, Petr Zvěřina a Radek Nožka) skončili pátí, béčko sedmé. Dorostenci i dorostenky doběhli na 4. místě. Veteránky v D135 obsadily první dvě místa, v H165 byli veteráni druzí a vyhráli v H180.
 • Odpoledne se o-běžci přesunuli do Jaroměře, kde se konal Sprint Cup a závod žebříčku A. V D21E skončila Iveta Duchová na 4. místě, osmá byla Jana Knapová a 10. Marta Fenclová. V H21E obsadil Matěj Kamenický 6. místo, v H21A byl Lukáš Hovorka 2. a Petr Fiala třetí. V H20A vyhrál David Procházka, v H18 byl Tomáš Kubelka pátý a Jan Čermák sedmý. V D18 skončila Klára Procházková na 4. místě, v D16 Eliška Kulhavá na místě druhém.
 • Na 6. závod Českého poháru štafet jsme jeli až do Zdoňova. Marta Fenclová, Martina Zvěřinová a Jana Knapová skončily na druhém místě, béčko na místě šestém. Dorostenky (Eliška Kulhavá, Klára Procházková a Alena Voborníková) i dorostenci (Tomáš Kubelka, Jan Čermák a Jan Grundmann) obsadili 2. místa. Ve veteránských kategoriích skončily ženy v D135 na 2. a 3. místě, 3. místo přidali muži v H180.
 • Soustředění výběru žactva Východočeské oblasti v Jaroměři se zúčastnili Zuzana Brožová, Tereza Fenclová, Martin Roudný, Jonáš Fencl a Martin Kanta.
 • V konečných výsledcích Sprint cupu 2011 skončila v ženách Iveta Duchová třetí, Martina Zvěřinová čtvrtá a Marta Fenclová pátá. V mužích se Jan Hovorka a Jan Klapal dělí o 8. příčku.
 • Mistrovství ČR na klasické trati nás přivítalo v Bečově. Ze sobotní kvalifikace postoupilo v mistrovských kategoriích do finále A 18 závodníků LPU, ve Veteraniádě 9. V neděli se již běželo o medaile. V D21 vybojovaly Martina Zvěřinová a Iveta Duchová stříbrnou a bronzovou medaili (7. Jana Knapová). V mužích byl Petr Zvěřina desátý. V H18 doběhl Tomáš Kubelka pátý, Jan Čermák sedmý, v D16 obsadila Eliška Kulhavá také sedmé místo. Vítězkou Veteraniády se v kategorii D50 stala Jana Juračková (4. Laďka Víchová), v D60 skončila Květa Kubíková pátá, v D45 obsadila Renata Čermáková 6. místo a v H45 byl Jan Kaplan devátý.
 • Prvním kolem začal 42. ročník Ligy pardubických škol v orientačním běhu, běželo se v lese na Dubině, hlavním pořadatelem byl Tomáš Deml.
 • V konečném pořadí žebříčku A 2011 obsadil v juniorech David Procházka 4. místo, Petr Bořil byl devátý. V juniorkách skončila Klára Petráčková desátá. V H18A skončili Tomáš Kubelka a Jan Čermák na 5. a 7. místě, v D16 Eliška Kulhavá osmá.
 • V Českém poháru v OB 2011 vyhrála celkově Martina Zvěřinová, Iveta Duchová a Jana Knapová obsadily 3. a 4. příčku. V mužích skončil nejlépe Petr Zvěřina na 19. místě.
 • V Liberci – Vesci připravila Slavia Liberec Orienteering dva závody Světového poháru v OB (v sobotu se běžel middle, v neděli pak byla klasika s handicapovým startem). Českou republiku reprezentovaly Martina Zvěřinová, Iveta Duchová a Jana Knapová. Na krátké trati výborně zaběhla Iveta Duchová, která obsadila 13. místo (29. Jana Knapová, 32. Martina Zvěřinová). V nedělní klasice s handicapovým startem obsadila Iveta Duchová 22. místo, Martina Zvěřinová doběhla 28. a Jana Knapová 34.
 • Po závodech SP se ve Vesci běžely poslední dva závody žebříčku B-Čechy. V sobotní krátké trati dobře zaběhl v H21A Radek Nožka, který obsadil 5. místo, v H21B byl Jan Herman devátý. V D21A si z našich závodnic nejlépe vedla Petra Škodová na 12. místě, v D21B byla Míša Przyczková druhá. V dorostu potěšil jasným vítězstvím Filip Záveský v H18, v žactvu byla Terka Fenclová druhá v D14 a Jonáš Fencl také druhý v H12. Ve veteránech doběhla Laďka Víchová druhá v D50, Jiřina Dočkalová vyhrála D55 a Jan Knap byl třetí v H50. V neděli náročné klasice skončila Petra Škodová v D21A na 7. místě, v H21A byl nejlepší Jan Hovorka na 14. místě, v H21B byla Aleš Jirásek osmý. V žactvu byl Jonáš Fencl druhý v H12, Terka Fenclová obsadila 4. místo v D14, stejně jako Berenika Držková v D10. V D18 vyhrála jasně Lenka Knapová, v H18 byl Filip Záveský třetí, a v juniorech s přehledem vyhrál David Procházka. V D40 obsadila Alexandra Procházková třetí příčku stejně jako Iva Knapová v D45, v D50 vyhrála Laďka Víchová a v H65 obsadil Jarda Fridrich třetí příčku.
 • V žebříčku B-Čechy celkově vyhráli Filip Záveský H18 a Jiřina Dočkalová D55, druhé místo obsadila Laďka Víchová v D50 a na třetích místech skončily Tereza Fenclová v D14 a Jana Juračková v D45.
 • V Újezdu u Chocně pokračoval Vč. pohár, pořadatelé z KOB Choceň připravili tratě na mapě Písák (upravená naše mapa Újezd z jarních štafet ve stejném prostoru).
Říjen 2011:
 • 12. kolem pokračoval Vč. pohár, který připravil Start Náchod s centrem na louce u rybníka Špinka u obce Zábrodí.
 • Iveta Duchová a Jana Knapová reprezentovaly ČR v závěrečné sérii Světového poháru v OB ve Švýcarsku.
 • V konečných výsledcích Světového poháru v orientačním běhu 2011 obsadily Iveta Duchová 27. místo, Martina Zvěřinová 56. a Jana Knapová 78. místo.
 • Druhé kolo Ligy škol se běželo na Studánce pod taktovkou Kláry Procházkové.
 • Další závod Východočeského poháru připravili pořadatelé v SK Studenec do Borovničky.
 • Na M ČR štafet ve Stříteži získala štafeta žen (Jana Knapová, Martina Zvěřinová a Iveta Duchová) mistrovský titul (béčko žen bylo osmé). Dorostenci (Jan Čermák, Jan Grundmann a Tomáš Kubelka) přidali stříbro (béčko bylo deváté). Muži obsadili 7. místo, dorostenky byly 4. a 7. Ve Veteraniádě ČR vyhráli kategorii H180 Václav Farář, Jaroslav Fridrich a Pavel Štěrba a kategorii D165 Jiřina Dočkalová, Květa Kubíková a Laďka Víchová.
 • V Českém poháru štafet 2011 vyhrála štafeta žen (béčko skončilo osmé), muži obsadili 7. a 10. místo, dorostenci 4. a 10. místo, dorostenky byly čtvrté.
 • Na Mistrovství ČR klubů ve Stříteži obsadilo družstvo dospělých ve složení Tomáš Udržal, Jana Knapová, Petr Zvěřina, Martina Zvěřinová, Zbyněk Štěrba, Iveta Duchová a Radek Nožka 3. místo, béčko skončilo velmi překvapivě čtvrté. Družstvo dorostu (Filip Záveský, Eliška Kulhavá, Jan Čermák, Šárka Kulhavá, Tomáš Kubelka, Lenka Knapová a Jan Grundmann) vyhrálo a získalo mistrovský titul (béčko doběhlo deváté). Ve Veteraniádě ČR v kategorii DH275 skončili Václav Farář, Laďka Víchová, Pavel Štěrba, Iva Knapová a Jan Knap na 3. místě, stejně jako Jaroslav Fridrich, Jiřina Dočkalová, Petr Klimpl, Květa Kubíková a Václav Mrštík v kategorii DH300.
 • V České lize klubů 2011 se našemu klubu náramně vedlo – dospělí skončili třetí a dorost druhý.
 • V Českém poháru veteránů obsadila Laďka Víchová 6. příčku.
 • Tomáš Kubelka byl zařazen na příští rok do juniorské reprezentace OB.
 • Udělali jsme velký nábor dětí do našeho klubu, dost nových dětí začalo chodit na tréninky, objevily se i na závodech.
 • Další kolo Východočeského poháru se běželo v Hradci Králové, centrum byla v kempu Stříbrný rybník.
 • Začaly tréninky v tělocvičnách.
 • 15. kolo Vč. poháru pořádal Magnus Orienteering ve Zdoňově.
 • Byly přiděleny licence rozhodčích 1. třídy na rok 2013. Licenci dostali Petr Klimpl, Václav Farář a Adam Zitka.
 • Tradiční pořadatelské duo Karel Haas a Jan Kaplan se svými spolupracovníky uspořádalo další ročník Rodinných štafet, tentokrát s centrem ve Svratce. Vyhráli Procházkovi (Klára, Saša, David), 2. OK Štěluč, 3. Zvěřinovic + Dočkalka.
 • Podzimní prázdniny patřily opět pěknému soustředění v Prkenném dole, část účastníků opět absolvovala celodenní výlet na Sněžku.
 • Poslední závod Vč. poháru se běžel v Lužanech, pořádal Sportcentrum Jičín.
 • Ve Vč. poháru žactva podzim 2011 skončili Jonáš a Tereza Fenclovi na 2. místech v kategoriích H12C, resp. D14C, v H12D vyhrál Ondřej Soudek.
 • V oblastním mistrovství družstev 2011 obsadilo áčko žactva 2. místo, béčko skončilo desáté. V soutěži dorostu, dospělých a veteránů jsme byli nejlepší.
 • Ve Východočeském poháru 2011 vyhrála v D16D Katka Šrenkelová, v D45C obsadila Laďka Víchová 2. místo, v D55C vyhrála Jiřina Dočkalová a druhá byla Alena Klimplová. V H16C skončil Tomáš Deml třetí, v H21C byl Jan Novotný také třetí, v H35D obsadil Zdeněk Cinkan 2. místo, v H45D Miloš Lulay 3. místo, v H55C Václav Farář také třetí místo, v H55D vyhrál Petr Klimpl a Jaroslav Fridrich byl třetí. Listopad 2011:Závěr sezóny proběhl v Srbsku. Nedělní Mikulášský přebor LPU vyhrál Jan Klapal.
 • V Rankingu 2011 skončila naše trojice žen Martina Zvěřinová, Iveta Duchová a Jana Knapová na 2., 3. a 6. místě. V mužích je nejlepší Radek Nožka na 16. místě.
 • Do reprezentace OB byly pro příští rok zařazeny Iveta Duchová a Jana Knapová.
 • Do výběru dorostu na rok 2012 byly zařazeny Eliška Kulhavá a Klára Procházková, v realizačním týmu je Zuzana Klimplová.
 • Iveta Duchová, Jana Knapová a Tomáš Kubelka byli na prvním reprezentačním soustředění v Toulovcových Maštalích.
 • Zimní hradubická liga začala Klokan krosem. V DE vyhrála Marta Fenclová v novém traťovém rekordu, druhá byla Petra Škodová, pátá Lenka Knapová. V HE obsadil Petr Zvěřina 2. místo, Tomáš Udržal skončil čtvrtý.

NAŠI NEJLEPŠÍ 2011

Nejlepší závodník klubu a nejlepší ženaMARTINA ZVĚŘINOVÁ
 • 2. místo ve štafetách na mistrovství světa
 • 22. místo na mistrovství světa na krátké trati
 • 1. místo na M ČR ve štafetách
 • 2. místo na M ČR na klasické trati
 • 1. místo v Českém poháru
 • 2. místo v Rankingu
 • 1. místo v Českém poháru štafet
 • členka družstva, které obsadilo 3. místo na M ČR klubů
Nejlepší mužRADEK NOŽKA
 • 6. místo na M ČR v nočním OB
 • 16. místo v Rankingu
 • 7. místo na M ČR ve štafetách
 • člen družstva, které obsadilo 3. místo na M ČR klubů
Nejlepší v juniorských kategoriíchDAVID PROCHÁZKA
 • 28. místo na juniorském mistrovství světa na klasické trati
 • 49. místo na juniorském mistrovství světa ve sprintu
 • 3. místo na M ČR ve sprintu
 • 3. místo na M ČR v nočním OB
 • 4. místo v žebříčku A
 • člen družstva, které obsadilo 4. místo na M ČR klubů
Nejlepší dorostenkaELIŠKA KULHAVÁ
 • 5. místo na M ČR na krátké trati
 • 6. místo na M ČR ve sprintu
 • 7. místo na M ČR na klasické trati
 • 9. místo v žebříčku A
 • 4. místo na M ČR štafet
 • členka družstva, které vyhrálo M ČR klubů dorostu
Nejlepší dorostenecTOMÁŠ KUBELKA
 • 1. místo na Mistrovství Evropy dorostu ve štafetách
 • 23. místo na Mistrovství Evropy dorostu ve sprintu
 • 29. místo na Mistrovství Evropy dorostu na klasické trati
 • 4. místo na M ČR ve sprintu
 • 5. místo na M ČR na klasické trati
 • 5. místo v žebříčku A
 • 2. místo na M ČR štafet
 • člen družstva, které vyhrálo M ČR klubů dorostu
Nejlepší starší žákyněTEREZA FENCLOVÁ
 • 3. místo v žebříčku B-Čechy
 • 1. místo ve Východočeském poháru – jaro
 • 2. místo ve Východočeském poháru – podzim
 • členka družstva Vč. oblasti, které na M ČR družstev obsadilo 4. místo
Nejlepší starší žákMARTIN KANTA
 • 7. místo ve Východočeském poháru – jaro
 • 10. místo ve Východočeském poháru – podzim
 • člen družstva Vč. oblasti, které na M ČR družstev obsadilo 4. místo
Nejlepší mladší žákyněZUZANA BROŽOVÁ
 • . místo ve Východočeském poháru – jaro
 • 7. místo ve Východočeském poháru – podzim
Nejlepší mladší žákJONÁŠ FENCL
 • 2. místo ve Východočeském poháru – podzim
 • 4. místo ve Východočeském poháru – jaro
 • člen družstva Vč. oblasti, které vyhrálo M ČR družstev
Nejlepší v nejmladším žactvuBERENIKA DRŽKOVÁ
 • 7. místo ve Východočeském poháru – podzim
 • 8. místo ve Východočeském poháru – jaro
 • vítězka několika prázdninových vícedenních závodů
Nejlepší veteránVÁCLAV FARÁŘ
 • 3. místo na Veteraniádě ČR v nočním OB
 • 4. místo v žebříčku B-Čechy
 • 3. místo ve Východočeském poháru
 • 1. místo na Veteraniádě ČR štafet
 • člen družstva, které na Veteraniádě ČR družstev obsadilo 3. místo
Nejlepší veteránkaLADISLAVA VÍCHOVÁ
 • 1. místo ve Veteraniádě ČR na krátké trati
 • 3. místo na Veteraniádě ČR v nočním OB
 • 2. místo v žebříčku B-Čechy
 • 2. místo ve Východočeském poháru
 • 6. místo v Českém poháru veteránů
 • 1. místo na Veteraniádě ČR štafet
 • členka družstva, které na Veteraniádě ČR družstev obsadilo 3. místo
Nejlepší trenérIVA KAPLANOVÁ
 • trenérka úspěšných žen
PETR a ALENA KLIMPLOVI
 • trenéři nejmladšího žactva

Vývoj umístění našich závodníků v rankingu 2011

PÁNI 01 03 04 05 06 07 08 09 10
Nožka Radek 104 104 97 68 38 34 34 16 16
Hovorka Jan 21 22 23 23 20 21 21 22 22
Zvěřina Petr 26 29 30 20 21 22 24 25 25
Štěrba Zbyněk 32 33 26 29 28 40 29 32 30
Procházka David 61 62 64 55 47 53 62 46 43
Kamenický Matěj 87 85 81 76 50 50 50 47 46
Lenner Miroslav 89 91 91 91 74 65 59 54 55
Klapal Jan 85 84 85 83 78 71 61 55 60
Hovorka Lukáš 79 78 84 87 89 99 99 85 88
Bořil Petr 110 110 117 121 98 96 95 94 89
Kubelka Tomáš 615 483 372 368 421 139 141 142 129
Fiala Petr 128 136 148 196 201 201 195 143 140
Procházka Tomáš ml. 204 188 180 179 181 177 177 157 152
Herman Jan 172 171 143 164 142 140 158 168 165
Jirásek Aleš 162 164 181 176 159 147 146 187 181
Kárník Jan 157 156 164 186 180 185 193 212 211
Vávra Jaroslav 125 123 138 149 152 154 163 207 213
Držka Štěpán 227 227 217 216 214 216 216 217 226
Kafka Miloš 233 240 250 244 247 277 250 255 266
Novotný Jan 0 916 481 423 434 426 418 350 298
Lučan Vladimír 7 7 5 7 53 10 30 348 345
Kaplan Jan 236 225 226 231 234 328 379 431 426
Fukátko Jan 364 361 381 443 430 396 404 422 427
Zitka Adam 804 797 685 682 622 434 427 434 430
Filičko Marek 524 495 494 547 485 474 424 444 434
Udržal Tomáš 31 32 42 357 569 858 0 693 455
Fridrich Petr 454 455 451 448 457 478 474 482 462
Kokaisl Tomáš 451 451 455 456 466 480 469 479 464
Záveský Filip 501 506 519 515 503 440 608 557 498
Fukátko Petr 558 563 641 635 629 392 553 563 560
Žemlička Jan 711 662 586 610 603 541 554 602 591
Čermák Jan 392 346 357 395 398 624 610 630 636
Krčál Jaroslav 0 0 930 910 897 904 654 670 654
Šabatka Petr 0 1122 709 700 683 697 697 710 701
Odvody Zdeněk 0 905 853 840 824 647 637 656 703
Macl Jan 661 705 618 638 666 679 678 730 718
Kříž Libor 890 913 678 676 660 671 668 784 781
Valenta Miloslav ml. 809 821 848 833 815 792 796 797 793
Turský Juraj 1054 998 1007 984 800 802 805 809 799
Frosch Petr 874 879 825 804 850 849 847 851 868
Hovorka Pavel 883 1137 0 0 1035 1032 1034 887 870
Lněnička Jakub 0 922 933 914 886 889 888 894 877
Duch Zdeněk 623 660 642 717 699 890 889 896 879
Šimáček Ondřej 0 938 947 929 896 903 904 911 892
Fencl Petr 0 923 934 915 903 909 911 919 903
Kos Tomáš 1019 827 855 842 826 823 826 829 910
Mrštík Václav 0 1053 1067 1046 939 939 942 944 926
Klimpl Petr 1109 1019 1032 1014 1112 1098 1101 953 935
Kaplan Martin 0 982 993 970 954 953 958 961 947
Bolech Filip 660 620 637 653 642 654 644 737 958
Vícha Vladimír 1089 955 965 947 1013 1011 1013 1019 999
Kroupa Jan 934 966 917 898 1031 1028 1031 1038 1014
Třasák Milan 0 1059 1077 1052 1037 1034 1036 1042 1018
Tužil Ondřej 0 1083 1103 1080 1065 1057 1059 1064 1038
Farář Václav 0 0 0 0 1087 1075 1077 1087 1056
Kološ Oldřich 0 1121 1143 1114 1099 1086 1089 1100 1066
Juračka Petr 953 914 931 911 898 905 939 941 1067
Novotný Miroslav 0 1135 1156 1125 1105 1091 1094 1107 1078
Čivrný Pavel 0 1208 1121 1193 1174 1160 1166 1179 1136
Knap Jan 0 1221 1234 1204 1184 1169 1175 1187 1145
Sommer Matěj 0 0 0 0 1209 1192 1197 1212 1170
Knížek Jiří 378 435 506 711 899 906 907 914 0
Bolech Jiří 979 1024 1038 1019 1002 1001 1003 1009 0
Weisbauer Vojtěch 843 862 883 1187 1168 1153 1159 1172 0
Cinkan Zdeněk 983 1027 1042 1023 0 0 0 0 0
Tichý Ondřej 1097 0 0 0 0 0 0 0 0

DÁMY 01 03 04 05 06 07 08 09 10
Zvěřinová Martina 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Duchová Iveta 186 122 66 33 5 4 4 3 3
Knapová Jana 20 20 18 13 8 8 6 6 6
Hermanová Zuzana 227 182 68 49 26 20 19 17 16
Fenclová Marta 224 184 70 42 32 30 30 20 21
Škodová Petra 37 37 38 31 25 23 22 22 23
Mrštíková Květa 157 147 147 88 50 44 47 54 53
Sůvová Barbora 218 205 158 110 89 82 81 72 68
Juračková Jana ml. 27 26 25 44 68 58 57 62 71
Petráčková Klára 260 234 167 203 114 112 117 97 89
Petrová Daniela 79 84 91 93 84 87 84 91 106
Šediváková Helena 256 224 116 103 95 95 96 103 111
Valachová Martina 141 144 150 173 186 182 212 137 134
Przyczková Michaela 0 0 0 0 0 384 378 285 189
Švíglerová Pavla 178 181 190 183 179 169 180 192 200
Klimplová Zuzana 201 208 214 209 201 190 198 195 204
Nádvorníková Tereza 245 250 224 218 243 206 216 209 212
Kokaislová Eva 215 219 230 222 225 229 246 247 250
Krčálová Veronika 185 189 198 135 200 203 205 258 256
Držková Markéta 356 343 298 301 310 286 293 307 304
Knapová Iva 103 115 145 227 264 274 281 298 329
Klimplová Lenka 391 393 560 560 401 331 331 338 358
Odvodyová Šárka 527 541 445 450 448 328 326 332 362
Kašparová Eva 691 664 538 504 509 403 395 388 365
Weisbauerová Dagmar 420 421 447 495 523 299 304 316 366
Kadaňová Barbora 0 0 622 529 531 423 402 410 381
Vojtíšková Erika 336 317 346 377 424 442 405 394 382
Bolechová Anežka 508 512 532 607 602 415 358 370 390
Procházková Michaela 230 235 240 232 233 259 295 350 409
Drahorádová Lenka 685 675 451 441 443 436 425 436 437
Pavelková Kateřina 291 295 288 294 300 336 349 377 450
Knapová Lenka 268 269 368 537 0 0 0 645 453
Zitková Radka 528 488 442 416 403 366 361 425 454
Udržalová Pavla 206 211 262 317 429 0 0 492 488
Procházková Klára 354 323 331 333 339 356 459 479 492
Lulayová Zuzana 408 416 420 456 454 468 476 473 511
Víchová Ladislava 500 459 537 533 569 523 516 534 533
Lennerová Hana 503 507 525 521 573 580 585 587 586
Mrštíková Hana 0 812 624 592 587 591 589 590 588
Čivrná Karolína 385 362 509 595 589 594 597 598 599
Horová Pavla 0 606 633 630 618 625 627 624 615
Lehárová Alžběta 0 619 650 644 634 644 643 647 632
Formánková Zuzana 489 487 554 547 588 593 595 614 642
Juračková Jana sen. 547 479 662 659 648 657 658 658 648
Lněničková Petra 0 635 666 661 650 659 660 660 650
Kaplanová Iva 599 624 656 567 563 682 685 690 681
Vaníčková Jaroslava 564 723 749 733 720 723 724 728 687
Šolcová Hana 0 0 741 725 712 716 718 723 713
Vaníčková Ivana 704 759 786 777 761 758 759 766 715
Kulhavá Šárka 0 644 676 670 0 718 819 724 717
Dočkalová Jiřina 0 717 745 728 715 720 721 726 718
Marešová Kristýna 711 766 792 786 771 767 767 0 722
Schvachová Denisa 0 742 769 757 743 742 743 748 741
Kubíková Květa 0 0 0 0 767 764 763 771 765
Hermanová Dana 0 767 793 787 772 768 768 775 770
Klimplová Alena 686 737 766 751 780 775 774 780 777
Lučanová Marta 22 22 21 23 154 150 302 609 0
Rosová Hana 693 748 778 767 0 0 0 0 0
Valentová Zuzana 395 398 0 0 0 0 0 0 0

Klubový žebříček OB 2011

Poř. Jméno         Kat. Body   Záv.  2010
1.  Duchová Iveta     D21 1953.31 (13)  [84]
2.  Zvěřinová Martina   D21 1927.13 (18)  [1]
3.  Knapová Jana      D21 1862.67 (23)  [2]
4.  Nožka Radek      H21 1838.02 (21)  [9]
5.  Procházka David    H20 1783.88 (20)  [5]
6.  Kubelka Tomáš     H18 1746.06 (30)  [20]
7.  Hovorka Jan      H21 1739.54 (25)  [4]
8.  Hermanová Zuzana    D21 1728.61 (15) [112]
9.  Škodová Petra     D21 1710.76 (28)  [21]
10. Fenclová Marta     D35 1682.91 (32) [115]
11. Čermák Jan       H18 1668.53 (19)  [18]
12. Bořil Petr       H20 1655.69 (14)  [13]
13. Zvěřina Petr      H21 1653.04 (22)  [-]
14. Kamenický Matěj    H21 1650.01 (23)  [11]
15. Víchová Ladislava   D50 1643.79 (39)  [8]
16. Kulhavá Eliška     D16 1622.92 (30)  [17]
17. Klapal Jan       H21 1593.64 (30)  [16]
18. Lenner Miroslav    H21 1586.01 (31)  [24]
19. Hovorka Lukáš     H21 1555.56 (17)  [15]
20. Kulhavá Šárka     D18 1534.73 (31)  [32]
21. Procházková Klára   D18 1520.64 (18)  [22]
22. Štěrba Zbyněk     H21 1519.06 (18)  [23]
23. Záveský Filip     H18 1494.72 (26)  [38]
24. Fencl Petr       H40 1430.99 (29)  [42]
25. Fiala Petr       H21 1405.36 (31)  [27]
26. Farář Václav      H55 1400.53 (39)  [30]
27. Procházka Tomáš    H20 1386.53 (26)  [33]
28. Kubíková Květa     D60 1381.45 (33)  [25]
29. Mrštíková Květa    D21 1368.09 (25)  [86]
30. Kaplan Jan       H45 1346.19 (19)  [31]
31. Petráčková Klára    D20 1339.13 (12)  [26]
32. Knapová Lenka     D18 1335.95 (15)  [19]
33. Juračková Jana     D50 1333.76 (20)  [29]
34. Sůvová Barbora     D21 1328.21 (24)  [80]
35. Čermáková Renata    D45 1316.99 (38)  [49]
36. Kos Tomáš       H18 1296.00 (14)  [37]
37. Herman Jan       H21 1290.46 (17)  [35]
38. Deml Tomáš       H16 1285.05 (28)  [74]
39. Chládková Simona    D16 1283.00 (17)  [-]
40. Jirásek Aleš      H35 1281.89 (16)  [47]
41. Švíglerová Pavla    D35 1268.49 (28)  [56]
42. Procházková Alexandra D40 1264.18 (40)  [53]
43. Dočkalová Jiřina    D55 1262.51 (31)  [64]
44. Fenclová Tereza    D14 1252.38 (26)  [76]
45. Knap Jan        H60 1246.07 (24)  [14]
46. Kaplan Martin     H16 1233.59 (26)  [39]
47. Kaplanová Iva     D40 1221.53 (29)  [43]
48. Roudný Martin     H12 1193.04 (29)  [44]
49. Klimplová Alena    D55 1189.61 (33)  [73]
50. Štěrba Pavel      H55 1166.04 (24)  [46]
51. Petrová Daniela    D21 1165.04 (15)  [41]
52. Fridrich Jaroslav   H65 1164.65 (27)  [28]
53. Vávra Jaroslav     H35 1161.22 (25)  [36]
54. Fencl Jonáš      H12 1153.20 (20)  [70]
55. Knapová Iva      D50 1151.17 (16)  [7]
56. Kárník Jan       H21 1126.69 (22)  [34]
57. Držková Berenika    D10 1106.11 (25)  [88]
58. Valachová Martina   D21 1102.39 (12)  [58]
59. Juračka Vojtěch    H55 1097.58 (16)  [40]
60. Kanta Martin      H14 1076.15 (26)  [62]
61. Klimpl Petr      H55 1074.15 (39)  [69]
62. Demlová Jitka     D40 1073.27 (36)  [72]
63. Juračková Jana     D21 1068.11 (11)  [10]
64. Klimplová Zuzana    D21 1065.22 (18)  [77]
65. Držka Štěpán      H35 1056.45 (20)  [59]
66. Novotný Vojtěch    H14 1051.74 (14)  [68]
67. Brožová Zuzana     D12 1045.49 (21)  [50]
68. Julínková Dana     D45 1018.74 (19) [109]
69. Francová Lucie     D10 1007.07 (28) [101]
70. Roudný Václav     H50  997.27 (26)  [71]
71. Čivrná Karolína    D35  985.36 (16)  [55]
72. Kos Oldřich      H18  975.48 (11) [194]
73. Mrštík Václav     H60  973.15 (22)  [63]
74. Koudelka Karel     H70  971.26 (18)  [60]
75. Roudná Eva       D45  966.70 (22)  [99]
76. Šediváková Helena   D21  961.92 (13) [113]
77. Třasák Milan      H55  960.81 (26)  [67]
78. Nádvorníková Tereza  D21  952.14 (16)  [97]
79. Kafka Miloš      H21  948.55 (18)  [57]
80. Cinkan Zdeněk     H45  941.80 (17)  [94]
81. Procházka Tomáš    H45  938.57 (19)  [45]
82. Šrenkelová Ilona    D12  923.58 (20)  [54]
83. Zelinka Jan      H18  919.99 (17) [103]
84. Kokaislová Eva     D21  910.12 (16)  [79]
85. Novotný Miroslav    H50  908.94 (32)  [83]
86. Šrenkelová Kateřina  D16  904.18 (14)  [89]
87. Fridrich Petr     H35  897.19 (16)  [81]
88. Šrenkelová Soňa    D16  890.54 (15)  [82]
89. Kokaisl Tomáš     H21  870.71 (16)  [93]
90. Lulay Miloš      H55  868.37 (25)  [92]
91. Vícha Vladimír     H50  855.07 (31)  [85]
92. Málek Josef      H70  839.46 (19)  [65]
93. Tužil Ondřej      H16  839.15 (21)  [78]
94. Kološ Oldřich     H50  836.78 (17) [100]
95. Tužilová Štěpánka   D40  835.48 (16) [104]
96. Procházka Radek    H45  829.08 (32) [108]
97. Novotný Jan      H20  828.20 (10)  [52]
98. Vojtíšková Viktorie  D12  823.88 (15)  [66]
99. Mrštíková Hana     D55  823.50 (22)  [87]
100. Filičko Marek     H40  781.23 (12) [137]
101. Kisková Klára     D18  766.19 (17) [102]
102. Zitka Adam       H21  766.02 (13) [164]
103. Valach Petr      H45  765.40 (19)  [48]
104. Čivrný Pavel      H45  753.39 (16) [106]
105. Malá Marie       D60  736.97 (21) [129]
106. Lučan Vladimír     H21  733.24  (7)  [3]
107. Míča Tomáš       H14  732.00 (15)  [-]
108. Sáňka Bedřich     H60  728.10 (18)  [90]
109. Držková Markéta    D35  724.79 (20) [138]
110. Weisbauerová Blanka  D45  721.60 (20) [123]
111. Lehárová Alžběta    D18  693.64  (7) [114]
112. Lennerová Eva     D55  666.94 (20) [128]
113. Horová Pavla      D18  649.14  (7) [132]
114. Schvachová Denisa   D16  640.30 (12)  [51]
115. Soudek Ondřej     H12  627.01 (13)  [-]
116. Štěrbová Lenka     D55  617.86 (13) [149]
117. Jurica Jan       H16  607.71 (14) [130]
118. Schvachová Lucie    D10  606.49 (12)  [61]
119. Roudný Václav     H12  597.06 (30)  [75]
120. Konvalinka Jindřich  H12  592.09 (18) [124]
121. Valachová Jana     D45  577.34 (18) [126]
122. Pučan Martin      H12  576.58 (15) [184]
123. Krčálová Veronika   D21  576.40  (5)  [95]
124. Lemberk Jakub     H16  566.20 (11) [154]
125. Bezdíček Kryštof    H14  561.05 (14) [131]
126. Kološová Jana     D45  556.82 (10) [139]
127. Čepelka Petr      H60  529.83 (18) [121]
128. Kmentová Barbora    D12  524.94 (11)  [-]
129. Kadaňová Barbora    D21  523.57 (13)  [-]
130. Odvodyová Šárka    D21  507.54  (6) [180]
131. Nacu Šárka       D12  493.24 (10)  [91]
132. Chalupa Oldřich    H55  490.34 (10) [162]
133. Růžička Radek     H10  487.55 (11) [125]
134. Schvachová Stanislava D40  487.16 (14) [117]
135. Žemlička Jan      H21  476.98  (9) [147]
136. Vojtíšková Erika    D35  474.97  (7) [127]
137. Przyczková Michaela  D21  463.03  (4)  [-]
138. Fukátko Jan      H21  459.09  (7) [105]
139. Žák Jan        H14  454.67 (28) [119]
140. Klimplová Lenka    D21  452.83  (5) [161]
141. Nožička Miroslav    H55  441.37  (6) [110]
142. Čermák Petr      H45  419.75  (9) [182]
143. Sůva Petr       H55  413.38  (8) [141]
144. Novotná Bohumila    D10  413.16  (5)  [-]
145. Kašparová Eva     D21  410.35  (8) [213]
146. Bolechová Anežka    D21  403.79  (7) [202]
147. Schvach Hynek     H12  391.23 (14)  [98]
148. Udržal Tomáš      H21  391.04  (3)  [6]
149. Žák Michal       H12  387.98 (15) [159]
150. Nožičková Libuše    D50  379.87  (6)  [96]
151. Zitková Radka     D21  374.73  (8) [166]
152. Lulayová Věra     D55  369.62 (17) [174]
153. Fenclová Markéta    D40  369.37 (10) [177]
154. Koberová Kateřina   D10  360.55  (4)  [-]
155. Manda Jakub      H10  358.90  (9)  [-]
156. Drahorádová Lenka   D21  355.92 (10) [212]
157. Fencl Jáchym      H10  351.46 (12) [205]
158. Kober Michal      H40  342.56  (6)  [-]
159. Šabatka Petr      H21  341.98  (5)  [-]
160. Kološová Veronika   D10  341.77 (10)  [-]
161. Pavelková Kateřina   D21  337.79  (8) [116]
162. Nádvorník Pavel    H50  327.32  (7) [151]
163. Krčál Jaroslav     H21  321.24  (4)  [-]
164. Odvody Zdeněk     H21  308.53  (5)  [-]
165. Hostinský Jiří     H55  279.95 (16) [144]
166. Macl Jan        H20  278.79  (6) [140]
167. Kulhavý Tadeáš     H12  275.12 (19) [198]
168. Novotný Václav     H18  273.55  (4) [136]
169. Tomek Jan       H16  271.45  (6) [189]
170. Herman Jan       H55  267.04  (6) [165]
171. Provazníková Darja   D16  243.89  (8) [145]
172. Burda Jan       H12  243.47 (13) [120]
173. Bürger Matěj      H12  241.68  (4)  [-]
174. Lulayová Zuzana    D21  237.70  (8) [146]
175. Horák Vojtěch     H14  236.05  (8) [142]
176. Nádvorník Petr     H12  234.65 (10) [201]
177. Bíl Jan        H14  229.01  (7)  [-]
178. Stránský Dušan     H35  223.44  (3) [118]
179. Trávníček Tomáš    H14  220.97  (8) [200]
180. Valenta Miloslav    H21  215.72  (3) [179]
181. Udržalová Pavla    D21  207.42  (2) [107]
182. Kříž Libor       H21  198.01  (2) [192]
183. Lněničková Petra    D18  187.52  (2) [168]
184. Hermanová Dana     D50  181.38  (3) [187]
185. Fukátko Petr      H21  179.93  (2) [134]
186. Borský Matěj      H14  173.29  (6) [133]
187. Procházková Michaela  D21  162.28  (5) [122]
188. Hovorka Pavel     H21  156.65  (2) [181]
189. Lennerová Hana     D21  148.77  (4) [155]
190. Turský Juraj      H21  143.58  (3) [211]
191. Vilnerová Eva     D50  143.20  (3) [167]
192. Weisbauerová Dagmar  D21  138.61  (2) [143]
193. Kroupa Jan       H55  138.43  (3) [157]
194. Takáčová Daniela    D12  132.75  (5) [208]
195. Krpata Michal     H10  123.62  (3)  [-]
196. Frosch Petr      H35  118.24  (3) [190]
197. Vávra Jaroslav     H65  117.08  (8) [163]
198. Belejová Zuzana    D10  117.07  (4)  [-]
199. Pilný Jaroslav     H40  112.48  (3)  [-]
200. Habětínek Adam     H14  98.91  (2) [148]
201. Formánková Zuzana   D21  97.50  (3) [171]
202. Nejezchleb Lukáš    H10  96.57  (1)  [-]
203. Kořínková Barbora   D14  87.54  (4)  [-]
204. Bolech Filip      H21  78.85  (2) [160]
205. Duch Zdeněk      H21  76.25  (2) [158]
206. Lněnička Jakub     H20  75.88  (1) [152]
207. Šimáček Ondřej     H18  70.81  (1) [135]
208. Mistrik Karel     H12  67.55  (3)  [-]
209. Marešová Michaela   D21  64.81  (1)  [-]
210. Koberová Lenka     D40  64.09  (1) [169]
211. Juračka Petr      H21  60.15  (6) [204]
212. Vaníčková Jaroslava  D21  57.86  (1) [191]
213. Bolech Jiří      H50  54.77  (1) [172]
214. Vaníčková Ivana    D21  45.41  (1) [216]
215. Marešová Kristýna   D20  45.28  (2) [215]
216. Šolcová Hana      D21  43.06  (1)  [-]
217. Kroupa Jan       H21  42.35  (1) [188]
218. Stránský Marek     H12  37.12  (5) [185]
219. Bártová Adéla     D10  27.35  (2)  [-]
220. Kosová Leona      D40   0.00  (3) [217]
Historická tabulka umístění v oddílovém žebříčku - soubor xls