Rok 2013

Máme za sebou další rok. Rok 2013 opět navázal na úspěšné sezóny pardubických orientačních běžců. Ve sportovní oblasti se prezentujeme především skvělými výsledky našich žen a juniorek jak na domácí, tak i mezinárodní scéně. Ale přidala se i řada dalších. Opět jsme měli zastoupení v české reprezentaci na všech letošních vrcholných světových a evropských o-akcích. Opět jsme uspořádali celou řadu závodů, většinou na dobré úrovni.

Organizační činnost: Klub řídil výbor ve složení Petr Klimpl (předseda), Karel Haas (místopředseda), Jan Kaplan, Jan Klapal, Miroslav Lenner, Ladislava Víchová a Adam Zitka. Vše fungovalo, jak mělo. K informovanosti členů přispívá měsíčník Jantar a aktuální klubová webová stránka, velmi dobře funguje informační systém klubu.

Počet členů: Stále jsme zdaleka nejpočetnějším o-klubem v České republice, počet členů je přes 340, z toho více než třetina dětí a mládeže. Závodní registraci v OB mělo v roce 2013 téměř 290 závodníků.

Finance: Činnost klubu v roce 2013 stála cca dva miliony Kč, hospodaření klubu bylo mírně přebytkové. Hlavními zdroji jsou stále příspěvky členů, dále pak příjmy z pořádání závodů, dotace samosprávy (město a kraj), dotace na činnost SCM a SCD od Nadace OB, dotace ČSOS na talentovanou mládež, příjmy z reklam a dary od sponzorů. Všem, kteří se podíleli na zajištění zdrojů financování, je třeba velmi a velmi poděkovat. Hlavními výdaji pak jsou vklady na závodech, doprava na závody, pořádání závodů, příspěvky na soustředění, vydávání map i tréninky (tělocvičny, mapové tréninky), sportovní vybavení a náklady na realizaci činnosti SCM a SCD.

Pořádání závodů: V roce 2013 jsme uspořádali celou řadu závodů. Hlavní akcí bylo květnové Mistrovství a Veteraniáda ČR ve sprintu v Chrudimi, závody jsme uspořádali na vysoké organizační úrovni, dokázali jsme zajistit i přenos České televize (a to nebylo jednoduché), úplně kladné hodnocení této akce narušil problém se sílou jedné čáry na mapě, který vedl k problémům závodníků u jedné z kontrol. Na přelomu srpna a září jsme opět připravili další Cenu východních Čech s centrem v Nasavrkách, v květnu jsme připravili na Monaku závod Východočeského poháru, v říjnu pak 21. ročník Rodinných štafet u Chotěboře. Stejně jako v předchozích letech jsme opět úspěšně uspořádali i další akce – 4 závody Ligy pardubických škol a krajské finále Olympiády škol. V zimě pak proběhly 3 závody Zimní hradubické ligy a závody Pardubického zimního poháru. Všechny akce jsme dokázali zvládnout na velmi dobré úrovni. Všem, kteří se na pořádání těchto závodů podíleli, patří velký dík, za všechny jmenujme Dušana Stránského, Adama Zitku, Zuzanu Klimplovou, Petra Zvěřinu, Karla Haase, Jana Klapala, Jana Kaplana, Petra Fencla, Václava Faráře, Petra Valacha, Lukáše Hovorku, Vladimíra Lučana, Tomáše Udržala, Miloše Lulaye, Štěpána Držku a samozřejmě Petra Klimpla. Nelze zapomenout ani na otevření areálu pevných kontrol v lese u Slatiňan.

Mapy: Opět jsme vydali pár map. Pro M ČR ve sprintu to byla mapa Chrudim (1:4000, autor Petr Hranička), pak to byly reedice map Monako (Miroslav Nožička), Plesný – východ a Plesný – západ (Martin Kratochvíl a Petr Mareček) a Polom (Mirek Nožička), všechny tyto mapy byly desítky.

Tréninky: Příprava probíhala v tradičních pardubických podmínkách. Tělocvičny, atletický tunel, tartanová dráha, mapové výjezdy, běžecké tréninky podle jednotlivých tréninkových skupin, minisoustředění. Na soustředění jsme byli v zimě na Blatinách (žáci), v Krkonoších (dospělí) a na Littneru (dorost a dospělí), o velikonocích opět v Doksech (všichni), v květnu v Chotěboři (žactvo a dorost), v červnu ve Vojtíškově (dorost, dospělí), na konci prázdnin v Lučanech (dorost a dospělí) a v Nasavrkách (žactvo) a v říjnu tradičně v Prkenném dole. Dvoutýdenní letní tábor Silva o-camp byl potřetí za sebou v rekreačním středisku Naděje ve Svratouchu. V klubu jsme provozovali opět Sportovní centrum mládeže i Sportovní centrum dětí, obě centra měla na starost Zuzana Klimplová. O mladší žactvo se starali Laďka Víchová, Alena a Petr Klimplovi za pomoci Bedřicha Sáňky a Oldy Kološe, o starší žactvo pak Renata Čermáková, Vašek Roudný, Jirka Fencl a Iva Kaplanová, o mladší dorost Honza Klapal a Petr Fiala, většina členů od staršího dorostu výše se opět připravovala individuálně za podpory některého z trenérů (Iva Kaplanová, Vladimír Lučan, Jan Kaplan, Tomáš Udržal, Iva Knapová). Všem trenérům patří velké poděkování, bez nich by sportovní výsledky nebyly tak dobré.

Sportovní výsledky: Závodníci našeho klubu měli opět zastoupení na všech významných světových i evropských o-akcích (to se už podařilo i v předchozích třech letech). Na MS ve Finsku běžely Iveta Duchová a Jana Knapová závod ve sprintu, Iveta skončila na 15. místě. Na World Games v Kolumbii si vedla výborně Iveta, která na krátké trati obsadila 11. příčku. Na juniorském MS v Čechách si skvěle vedla Lenka Knapová, která po solidních výsledcích v individuálních závodech rozbíhala zlatou štafetu juniorek; juniorský šampionát běžel i Tomáš Kubelka, kterému se nejvíce vydařil závod ve sprintu. Na podzim v Portugalsku na Mistrovství Evropy dorostu reprezentovala velmi dobře Eliška Kulhavá.
Na mistrovstvích ČR vybojovali závodníci našeho klubu 13 medailí. O pět mistrovských titulů se podělily dvěma zlatými Iveta Duchová v ženách a Lenka Knapová v juniorkách, poslední zlato přidala štafeta žen Martina Zvěřinová, Jana Knapová a Iveta Duchová. Jedna medaile byla stříbrná (Martina Zvěřinová) a sedm bronzových (2x Simona Chládková, 2x Jan Grundman, 1x Iveta Duchová, 1x Jana Knapová a ve štafetách béčko žen Marta Fenclová, Michaela Przyczková a Lenka Knapová); řada dalších závodníků obsadila velmi cenná umístění v první desítce na republikových šampionátech. Letos jsme bohužel opět nezískali medaili na M ČR klubů, byť jak naše áčko, tak i béčko v kategorii dospělých běžely velmi dobře, ale na medaili to nebylo (4. a 6. místo), dorost skončil šestý; Anna Kopecká běžela v mistrovském družstvu žactva Vč. oblasti. V dlouhodobých soutěžích si výborně vedla Iveta Duchová, která vedle vítězství ve Sprint cupu (3. Martina Zvěřinová) ovládla i Ranking (tam skončila Martina Zvěřinová třetí).
V Českém poháru si vedla skvěle Martina Zvěřinová, která obsadila 2. příčku. V žebříčku A byla Lenka Knapová druhá, řada dalších našich závodníků skončila v nejlepší desítce. Ve Východočeském poháru se nejvíce dařilo v žactvu Aničce Kopecké, Katce Koberové, Báře Pušové, Jonáši Fenclovi, Martinu Roudnému a Vojtovi Novotnému, v mužích překvapil 3. místem Štěpán Držka.
V České lize klubů skončili dorost i dospělí mimo stupně vítězů – dospělí dlouho vedli, ale nakonec z toho bylo 4. místo, dorost obsadil 5. příčku. V mistrovství oblasti bylo žactvo druhé, nejlepší byli dorost, dospělí i veteráni. V Českém poháru štafet obsadily naše ženy první dvě příčky (to se v historii ještě nikomu nepodařilo), dorostenky byly třetí. Opět solidně běhali i veteráni. Na MS veteránů byli letos nejúspěšnější Marek Filičko, Vašek Farář a Petr Valach. Úspěšní jsme byli i na Veteraniádách ČR (Laďka Víchová, Václav Farář, Iva Knapová), skvělým úspěchem je vítězství Ladislavy Víchové v Českém poháru veteránů. I další veteráni se objevovali na čelních pozicích jak v celostátních, tak i v oblastních závodech – Honza Knap, Jarda Fridrich, Iva Kaplanová, Renata Čermáková, z těch mladších pak Petr Fencl či Pavla Švíglerová. Těch výborných či velmi dobrých výsledků bylo v sezóně ještě daleko více, o čemž se dočtete na dalších stránkách této ročenky. Ale nejen orientační běh je náplní činnosti našich členů. Řada našich členů úspěšně startuje i v dalších, příbuzných o-sportech – MTBO, radiový OB, rogaining, horský OB i další. Poměrně bohatý je i další život klubu.

NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY 2013

ORIENTAČNÍ BĚH

SVĚTOVÉ SOUTĚŽE
Mistrovství světa 13. místo Iveta Duchová ve sprintu
World Games 11. místo Iveta Duchová na krátké trati
15. místo Iveta Duchová ve sprintu
Světový pohár 41. místo Iveta Duchová
69. místo Jana Knapová
Euromeeting 15. místo Jana Knapová na klasické trati
17. místo Jana Knapová ve sprintu
23. místo Jana Knapová na krátké trati
Mistrovství světa juniorů 1. místo Lenka Knapová ve štafetách
15. místo Lenka Knapová na klasické trati
18. místo Lenka Knapová na krátké trati
35. místo Tomáš Kubelka ve sprintu
38. místo Lenka Knapová ve sprintu
47. místo Tomáš Kubelka na klasické trati
Mistrovství Evropy dorostu 19. místo Eliška Kulhavá na klasické trati
27. místo Eliška Kulhavá ve sprintu
Evropský juniorský pohár 8. místo Jan Grundmann ve štafetách
8. místo Klára Procházková ve štafetách
8. místo Eliška Kulhavá ve štafetách
14. místo Jan Grundmann na klasické trati
23. místo Eliška Kulhavá na klasické trati
30. místo Klára Procházková ve sprintu
30. místo Jan Grundmann ve sprintu
36. místo Klára Procházková na klasické trati
37. místo Eliška Kulhavá ve sprintu
Mistrovství světa veteránů 37. místo Marek Filičko ve sprintu
44. místo Václav Farář na klasické trati
46. místo Marek Filičko na klasické trati
52. místo Petr Valach na klasické trati
54. místo Petr Valach ve sprintu
58. místo Václav Farář ve sprintu
79. místo Květa Kubíková ve sprintu
DRUŽSTVA
Mistrovství ČR klubů 4. místo dospělí A
6. místo dorost
6. místo dospělí B
13. místo dospělí C
16. místo dorost D
Veteraniáda ČR 2. místo DH300
6. místo DH275
Česká liga klubů 4. místo dospělí
5. místo dorost
Mistrovství Vč. oblasti 2. místo žactvo
1. místo dorost
1. místo dospělí
1. místo veteráni
JEDNOTLIVCI
Mistrovství ČR 1. místo Iveta Duchová na krátké trati (D21)
Iveta Duchová v nočním OB (D21)
Lenka Knapová na krátké trati (D20)
Lenka Knapová na klasické trati (D20)
štafeta žen (Zvěřinová, J. Knapová, Duchová)
2. místo Martina Zvěřinová ve sprintu (D21)
3. místo Simona Chládková v nočním OB (D18)
Iveta Duchová ve sprintu (D21)
Simona Chládková na krátké trati (D18)
Jana Knapová na krátké trati (D21)
Jan Grundmann na krátké trati (H20)
Jan Grundmann na klasické trati (H20)
štafeta žen (Fenclová, Przyczková, L. Knapová)
4. místo Tereza Fenclová v nočním OB (D16)
Klára Procházková v nočním OB (D20)
Jana Knapová ve sprintu (D21)
Martina Zvěřinová na krátké trati (D21)
Pavla Horová na klasické trati (D20)
Jana Knapová na klasické trati (D21)
štafeta dorostenek (Kulhavá, Doleželová, Hančová)
5. místo Kateřina Doleželová v nočním OB (D18)
Klára Procházková ve sprintu (D20)
Marta Fenclová ve sprintu (D21)
Pavla Horová na krátké trati (D20)
Eliška Kulhavá na klasické trati (D18)
Iveta Duchová na klasické trati (D21)
6. místo Pavla Horová ve sprintu (D20)
Filip Záveský ve sprintu (H20)
Klára Procházková na klasické trati (D20)
7. místo Anna Kopecká na krátké trati (D16)
8. místo Tomáš Kubelka ve sprintu (H20)
Klára Procházková na krátké trati (D20)
Zuzana Hermanová na krátké trati (D21)
Tomáš Kubelka na krátké trati (H20)
Michaela Przyczková na klasické trati (D21)
štafet mužů (D. Procházka, Nožka, Udržal)
Český pohár 2. místo Martina Zvěřinová
6. místo Jana Knapová
8. místo Tomáš Udržal
Sprint cup 1. místo Iveta Duchová
3. místo Martina Zvěřinová
4. místo Jana Knapová
7. místo Marta Fenclová
Ranking 1. místo Iveta Duchová
3. místo Martina Zvěřinová
6. místo Jana Knapová
Žebříček A 2. místo Lenka Knapová (D20)
4. místo Tomáš Kubelka (H20)
6. místo Kateřina Doleželová (D18)
7. místo Klára Procházková (D18)
Český pohár štafet 1. místo ženy A
2. místo ženy B
3. místo dorostenky A
7. místo muži A
Žebříček B 1. místo Ladislava Víchová (D50)
2. místo Anna Kopecká (D14)
3. místo Václav Farář (H60)
4. místo Renata Čermáková (D40)
Jan Jurica (H18)
5. místo Jonáš Fencl (H14)
Jan Zelinka (H20)
6. místo Iva Kaplanová (D40)
Martin Roudný (H14)
Český pohár veteránů 1. místo Ladislava Víchová
Veteraniáda ČR 1. místo Ladislava Víchová ve sprintu (D55)
štafeta D165 (Víchová, Novotná, Knapová)
2. místo Ladislava Víchová v nočním OB (D55)
Ladislava Víchová na krátké trati (D55)
štafeta H180 (Roudný, Fridrich, Knap)
3. místo Václav Farář v nočním OB (H60)
Iva Knapová na krátké trati (D45)
Iva Knapová na klasické trati (D45)
4. místo Iva Knapová v nočním OB (D45)
Václav Roudný v nočním OB (H50)
Iva Kaplanová na klasické trati (D45)
Ladislava Víchová na klasické trati (D55)
5. místo Jan Knap v nočním OB (H60)
Jana Juračková na krátké trati (D50)
6. místo Pavla Švíglerová na krátké trati (D35)
Mistrovství Vč. oblasti 1. místo Klára Procházková na krátké trati (D20)
Martina Zvěřinová na krátké trati (D21)
Jan Čermák na krátké trati (H20)
Anna Kopecká ve sprintu (D14)
Tereza Fenclová ve sprintu (D16)
Jan Grundmann na klasické trati (H20)
štafeta žen (J. Knapová, Fenclová, Duchová)
štafeta žáků (Fencl, M. Roudný, Konvalinka)
Veteraniáda Vč. oblasti 1. místo Ladislava Víchová na krátké trati (D55)
Lenka Koberová ve sprintu (D40)
Ladislava Víchová ve sprintu (D55)
Ladislava Víchová na klasické trati (D55)
štafeta D105 (Koberová, Čermáková, Švíglerová)
štafeta D165 (Novotná, Klimplová, Víchová)
Východočeský pohár 1. místo Kateřina Koberová (jaro D10C)
Anna Kopecká (podzim D14C)
Vojtěch Novotný (H16C)

JAK PROBÍHALA SEZÓNA 2013

Prosinec 2012
 • 2. kolo ZHL (Městský sprint) jsme pořádali na Dukle. V DE byla nejrychlejší Jana Knapová, v HE byl z našich nejlepší Jan Čermák na 4. místě (vyhrál Švéd Rost).
 • V Kulturním domě a Dukle jsme uspořádali O-gala (úspěšnou společenskou akci připravily Zuzana Klimplová a Kateřina Stryková).
 • V anketě o nejlepšího orientačního běžce České republiky v roce 2012 obsadila Iveta Duchová 5. příčku.
 • Ve 20. ročníku lesního krosu Malá cena Velké Verandy (závod zařazen do Zimní hradubické ligy) doběhla Marta Fenclová na 2. místě v ženách, v mužích na 6. místě skončil Filip Záveský.
 • Na jednání shromáždění sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů byl Petr Klimpl opět zvolen předsedou sekce OB ČSOS (na čtyřleté období).
 • Členská schůze OK Lokomotiva Pardubice zvolila nový výbor klubu na období 2012-2014. Předsedou byl opět zvolen Petr Klimpl, členy výboru Karel Haas, Laďka Víchová, Adam Zitka, Jan Klapal, Jan Kaplan a Miroslav Lenner.
 • Na členské schůzi LPU byla nejlepší závodnicí klubu v roce 2012 vyhodnocena Iveta Duchová.
 • Nočním závodem na mapě Veska začal Pardubický zimní pohár 2012/13.
 • Zimní hradubická liga pokračovala v Hradci Králové Vánočním sprintem (centrem byla hala TJ Třebeš).
 • Tradičně posledním pardubickým o-závodem roku bylo Štědrodenní překvapení (součást Pardubického zimního poháru).
 • Ve středu proběhl v tělocvičnách Gymnázia Dašická jubilejní 20. ročník Maratónu. „Černí“ po vítězství 392:366 srovnali historické skóre na 10:10.
Leden 2013
 • V lese na Studánce pokračoval Pardubický zimní pohár 3. kolem. Držkovi připravili dvoukolový závod.
 • Na mapě Houmeless se běželo další (již 4.) kolo Pardubického zimního poháru. Zdeněk Cinkan připravil trochu delší sprint.
 • Zimní hradubická liga pokračovala v Hradci Králové 5. kolem na mapě Nový Hradec Králové.
 • 6. kolem Zimní hradubické ligy byl poprvé v historii ZHL noční OB. Závod připravili chocenští pořadatelé přímo v Chocni (mapa Chlum).
 • Trochu delší sprint paměťák – to byl další závod Pardubického zimního poháru (5. kolo), který připravili Weisbauerovi a Jakub Kutílek na mapě Labe.
 • Dvacítka žáků LPU (a SCD Pardubicko) strávila tři dny na letošním prvním soustředění v zasněžených Žďárských vrších (centrem byl Grunt na Blatinách).
 • V Pardubicích vyhlašovali nejlepší sportovce okresu za rok 2012. Mezi desítkou nejlepších (bez uvedení pořadí) byla vyhlášena Iveta Duchová – akademická mistryně světa ve sprintu, mistryně ČR ve sprintu, osmá ve štafetě na MS ve Švýcarsku, atd.
Únor 2013
 • Vinice kros – to bylo další pokračování Zimní hradubická ligy.
 • Pardubický zimní pohár pokračoval 6. kolem – trochu delším sprintem na mapě Ideon. Tratě připravil Adam Zitka.
Březen 2013
 • 17. ročník Kuňka krosu vyhrála v ženách Marta Fenclová před Martinou Zvěřinovou.
 • Pardubický zimní pohár skončil sprintem v Sezemicích. Běželo se na mapě Sezemice (1:3000).
 • Skončil další ročník Pardubického zimního poháru (již 19.). Běželo se 7 závodů, celkem se zúčastnilo 125 závodníků. V ženách vyhrála Marta Fenclová, druhá byla Klára Procházková a třetí Laďka Víchová (celkem bodovalo 35 závodnic). V mužích byl první Jan Čermák před Lukášem Hovorkou, na třetím místě skončil Jirka Fencl (bodovalo 36 závodníků).
 • Pardubický kraj vyhlásil nejlepší sportovce roku 2012. Na třetím místě mezi dospělými skončila Iveta Duchová. Mezi mládeží byl vyhlášen další člen LPU Ondra Šimáček za své výsledky v radiovém OB.
 • Skončila Zimní hradubická liga 2012/13. Měla 8 závodů (ten devátý – Jarní pohár – byl kvůli nepřízni počasí zrušen). Již podesáté za sebou vyhrála tuto soutěž Marta Fenclová.
 • 3-denních závody HANÁ Orienteering Festival se konaly na česko-polském pomezí s centrem ve Zlatých horách, na 3. místě v kategorii mužů skončil Jan Hovorka.
 • Tradiční velikonoční soustředění proběhlo letos v zasněžených a promrzlých Doksech (Poslův mlýn). Od čtvrtka do neděle v okolních lesích trénovalo přes sto závodníků (vedle LPU i členové SCM a SCD Pardubicko).
 • 3-denní závody Velikonoce ve skalách se běžely v lesích u Doks za velkého chladna a hodně i na sněhu. Iveta Duchová vyhrála v dámské elitě.
Duben 2013
 • První závod Vč. poháru se běžel první dubnovou sobotu za chladného počasí v Hradci Králové na Biřičce.
 • Výběr žactva Vč. oblasti absolvoval jarní testy. Z Pardubic se testů zúčastnila sedmička mladých závodníků – Martin a Václav Roudní, Jonáš Fencl, Berenika Držková, Anička Kopecká, Viktorie Vojtíšková, Zuzana Brožová a Ilona Šrenkelová.
 • Oblastní mistrovství na krátké trati se běželo v malém lesíku Dvorský les u Broumova. Oblastními mistry se stali v D21 Martina Zvěřinová, v D20 Klára Procházková, v H21 Jan Hovorka, v H20 Jan Čermák. Veteránské vítězství vybojovala Laďka Víchová v D55.
 • V centru Broumova bylo na programu oblastní mistrovství ve sprintu. Některé kategorie byly zrušeny kvůli chybně postavené kontrole. To se bohužel dotklo těch pro nás nejúspěšnějších – mužů, žen a juniorských kategorií. V D16 vyhrála Tereza Fenclová, v D14 Anička Kopecká. Ve veteránkách vyhrála Lenka Koberová v D40 a Laďka Víchová v D55.
 • 3. kolo Ligy pardubických škol v orientačním běhu bylo na Studánce.
 • Čtvrté kolo Východočeského poháru se běželo v Ostružně (chata Homole).
 • Na Mistrovství a Veteraniádě ČR v nočním OB, které pořádal Sportcentrum Jičín v Dolním Bouzově, získala Iveta Duchová v ženách mistrovský titul, v dorostenkách přidala Simona Chládková bronz (Katka Doleželová obsadila 5. místo). V mužích skončil Matěj Kamenický na 9. místě, v D16 skončila Tereza Fenclová jen těsně za medailí na 4. místě, stejně jako Klára Procházková v D20. Ve Veteraniádě byla Laďka Víchová druhá v D55 a Vašek Farář skončil třetí v H60.
 • Poslední (čtvrté) kolo 43. ročníku Ligy škol v orientačním běhu mělo centrum na rohu studáneckého lesa (ulice v Zahrádkách a U lesa).
 • Na konci měsíce dubna odstartoval své fungování „Areál pevných kontrol pro orientační běh Podhůra“, který pro širokou veřejnost společně připravily Lesy Chrudim, s.r.o. a OK Lokomotiva Pardubice.
 • Východočeský pohár pokračoval pátým závodem ve Vrbicích (pořadatel VAM).
 • Mapové soustředění žactva a dorostu LPU proběhlo v Chotěboři.
 • V Horním Sokolovci se běžely nominační závody žactva Pardubického kraje na letošní Letní Olympiádu dětí a mládeže (konec června, Zlínský kraj). Nominovali se – DM: Viktorie Vojtíšková, HM: Martin Roudný, DS: Anna Kopecká a HS: Jonáš Fencl.
 • Skončil 43. ročník Ligy škol v orientačním běhu. Mezi školami byla opět nejlepší ZŠ Benešovo náměstí před ZŠ Závodu míru a Gymnáziem Dašická.
Květen 2013
 • 6. kolo Vč. poháru bylo na pořadu netradičně ve středu (státní svátek). Spartak Rychnov ho pořádal v Letovisku Studánka u Rychnova.
 • Do Českého rozhlasu Pardubice do pořadu Máme hosty byli pozváni 3 zástupci našeho klubu - David Procházka, Dušan Stránský a Petr Klimpl.
 • Východočeský pohár pokračoval 7. kolem ve Zdelově.
 • Na startu populárních "velkoštafet" Tiomila ve Švédsku byli i závodníci našeho klubu.
 • Pořádali jsme Mistrovství a Veteraniádu ČR v OB ve sprintu v Chrudimi. Skvěle si vedly ženy – Martina Zvěřinová byla druhá, Iveta Duchová třetí, Jana Knapová čtvrtá a Marta Fenclová pátá. Muži doběhli ve druhé desítce. V juniorkách Klára Procházková skončila pátá a Pavla Horová šestá, v D18 obsadila Simona Chládková 10. místo. V juniorech je krásné 6. místo Filipa Záveského, Tomáš Kubelka skončil osmý. Laďka Víchová vyhrála Veteraniádu v D55.
 • Současně s pořádáním Mistrovství ČR jsme v Chrudimi připravili Dny orientace pro nejširší veřejnost.
 • Český pohár v OB 2013 byl zahájen závodem na klasické trati v Kramolíně. V elitě žen doběhla Martina Zvěřinová druhá a Jana Knapová třetí. V pánské elitě trio Tomáš Udržal, Radek Nožka a David Procházka skončilo v závěru první desítky. V juniorech obsadil Tomáš Kubelka 2. místo, Honza Grundmann byl devátý. V juniorkách obsadila Klára Procházková 4. příčku, v D18 skončila Katka Doleželová na sedmém místě.
 • Nedělní krátkou trať Českého poháru OB v Kramolíně vyhrála Martina Zvěřinová v elitní kategorii žen (7. Marta Fenclová). V mužské elitě skončil na 7. místě Tomáš Udržal, hned za ním byl Petr Zvěřina.
 • Žebříček B-Čechy začal náročnou klasikou v Janově u Rakovníka. Anička Kopecká skončila v D14B na 3. místě, v H14B obsadil Martin Roudný sedmé místo, v H18B byl Jan Jurica těsně druhý, v H20B byl Jan Zelinka také druhý. Iva Knapová obsadila 3. místo v D40.
 • Žebříček B-Čechy pokračoval v Janově druhým závodem (krátká trať). Výborně zaběhl v H14B Martin Roudný, který obsadil 3. místo, v H18B byl Jan Jurica osmý, Jan Zelinka obsadil 2. místo v H20B.
 • Ve středu jsme uspořádali ve Spojile krajské kolo Přeboru škol v OB (současně to byla i Olympiáda škol okresu Pardubice). Mezi základními školami vyhrálo Gymnázium Dašická Pardubice před Gymnáziem Vysoké Mýto, mezi středními školami bylo nejlepší Gymnázium Dašická Pardubice před Gymnáziem Mozartova Pardubice.
 • Oblastní soutěže pokračovaly 8. kolem za pořadatelství KOB Dobruška v Novém Městě nad Metují.
 • Trojice pardubických závodníků Iveta Duchová, Jana Knapová a Radek Nožka se zúčastnila nominačních závodů na MS 2013 v červenci ve Finsku, nominačky se běžely ve Švédsku.
 • U výletní restaurace Monako ve Slatiňanech jsme pořádali 9. kolo Východočeského poháru (a 9. kolo Ligy Vysočiny) v orientačním běhu. Startovalo skoro 750 závodníků.
 • Naši nejlepší závodníci běželi ve Vrbně pod Pradědem dva závody Českého poháru štafet a v Karlově Studánce závod Sprint cupu (a žebříčku A). Skvělým výsledkem se prezentovala Iveta Duchová, která vyhrála závod ve sprintu a po oba dny běžela i ve vítězných štafetách žen OK Lokomotiva Pardubice.
 • V sobotních štafetách vyhrálo naše áčko žen, béčko bylo čtvrté. Áčko dorostenek bylo třetí, béčko doběhlo na 9. místě. V mužích skončilo naše áčko páté, béčko bylo deváté.
 • Ve sprintu v Karlově Studánce skvěle zaběhly naše ženy v elitě – Iveta Duchová vyhrála, druhá byla Jana Knapová, Martina Zvěřinová byla čtvrtá (8. Przyczková). V D18 skončila na 7. místě Katka Doleželová, na 8. Simona Chládková a v D20 byla Lenka Knapová třetí a Klára Procházková šestá.
 • V nedělních štafetách obsadily naše ženy první dvě místa, muži skončili na 8. a 9. místě. Dorostenky obsadily 3. místo, veteránky byly druhé.
Červen 2013
 • Třetí závod žebříčku B-Čechy se běžel na Vysočině (Bohdalec) za pořadatelství PZR. V ženách vyhrála Míša Przyczková, Marta Fenclová obsadila 4. příčku. Mezi muži doběhl Matěj Kamenický na 2. místě. V dorostu skončila Katka Doleželová čtvrtá v D18B, v juniorech obsadil Jan Zelinka 5. místo. Ve veteránech vyhrál Václav Farář (H60), na druhých místech byli Jan Kaplan (H45) a Laďka Víchová (D55).
 • V nedělní krátké trati žebříčku B-Čechy v Bohdalci zopakovala Míša Przyczková své sobotní vítězství, v mužích vyhrál Tomáš Udržal před Matějem Kamenickým, Jan Klapal obsadil 4. místo, k tomu přidal Jan Čermák vítězství v H21C. V žactvu vyhrála Kačka Koberová v D10C, výborně běželi i Anička Kopecká, Ilona Šrenkelová (D14B), Jonáš Fencl a Martin Roudný (H14B). V dorostu vyhrála Katka Doleželová D18B, Jan Jurica byl v H18B třetí; Tomáš Kos vyhrál juniory. Laďka Víchová vyhrála D55B, Petr Valach byl třetí v H45B.
 • David Procházka s Radkem Nožkou běželi o víkendu v dresu české o-reprezentace v saském Altenbergu sobotní Mistrovství Německa na krátké trati a nedělní Pohár Robotronu. V sobotu Radek vyhrál, v neděli skončil čtvrtý.
 • Iveta Duchová a Jana Knapová běžely v dresu české reprezentace pět závodů Světového poháru v OB ve Skandinávii – Nordic Tour.
 • Poslední letošní jarní závod Východočeského poháru (současně to bylo i oblastní mistrovství na klasice) proběhlo na území Krkonošského národního parku nad Lánovem.
 • Český pohár (a žebříček A a B) pokračoval závodem na klasické trati v Mezholezech. Skvěle zaběhl Petr Zvěřina, který obsadil v mužské elitě druhé místo, Tomáš Udržal skončil šestý. V dámské elitě skončila Martina Zvěřinová pátá, Míša Przyczková sedmá. V juniorkách vyhrála Lenka Knapová, Šárka Kulhavá byla sedmá a Pavla Horová desátá. V juniorech byl Tomáš Kubelka třetí, 8. Filip Záveský. V H18B překvapil vítězstvím Jan Jurica. Martin Roudný a Jonáš Fencl obsadili v H14B 5. a 6. místo. Iva Knapová vyhrála D40 a Laďka Víchová D55.
 • V nedělní krátké trati Českého poháru, žebříčku A a B v Mezholezech se nám dařilo. V elitě žen skončila Míša Przyczková na 3. místě, v D21A překvapila 2. místem Klára Petráčková. V pánské elitě skončil Petr Zvěřina šestý a Tomáš Udržal 11. V D14 vyhrála Anička Kopecká, v D16 skončila na 3. místě Tereza Fenclová, v D18 doběhla Katka Doleželová druhá, v D20 byla první Lenka Knapová, Pavla Horová doběhla čtvrtá a Šárka Kulhavá sedmá. V juniorech byl Tomáš Kubelka třetí a Jan Grundmann šestý, v H14 skončili Jonáš Fencl a Martin Roudný na 4. a 6. místě. Ve veteránkách opět vyhrála v D55 Laďka Víchová, v H60 obsadil Václav Farář druhé místo.
 • Na slavných finských štafetách Jukola a Venla běželi za své severské kluby i někteří závodníci LPU.
 • Na Mistrovství a veteraniádě ČR v OB na krátké trati v Kunčicích jsme získali 5 mistrovských medailí. Zásluhou Ivety Duchové v D21 a Lenky Knapové v D20 jsme získali dva mistrovské tituly. Na třetím místě skončila Jana Knapová v D21 (4. Martina Zvěřinová, 8. Zuzana Hermanová, 9. Míša Przyczková). V mužích jsme měli ve finále čtyřnásobné zastoupení, nejlépe si vedl Matěj Kamenický, který si doběhl pro 9. příčku, Radek Nožka byl 11. V juniorkách doběhla na 5. místě Pavla Horová, 8. Klára Procházková. V H20 si doběhl pro bronz Jan Grundmann, Tomáš Kubelka skončil osmý. V D18 získala Simona Chládková bronzovou medaili, Katka Doleželová si doběhla pro 10. příčku. V H16 potěšil 10. místem Martin Kanta, v D16 překvapila 7. místem Anička Kopecká. Ve Veteraniádě skončila Laďka Víchová druhá v D55 a Iva Knapová třetí v D45.
 • Ve Zlínském kraji proběhly hry VI. Letní olympiády dětí a mládeže. Běžely se 3 závody v OB, pardubičtí závodníci si odvezli 3 bronzové medaile. Ve sprintu ve Zlíně v HM získal Martin Roudný bronz, medaili ze stejného kovu přidala i Anička Kopecká v DS. Na krátké trati obsadil Martin Roudný bronzovou příčku v HM.
Červenec 2013
 • Lenka Knapová a Tomáš Kubelka první červencový týden reprezentovali ČR na Mistrovství světa juniorů v OB 2013, které se uskutečnilo v Královéhradeckém kraji.
 • O medaile na klasické trati se bojovalo na Mistrovství světa juniorů v orientačním běhu v Odolově. Lenka Knapová zahájila šampionát patnáctým místem, Tomáš Kubelka doběhl čtyřicátý sedmý.
 • Ve finále závodu na krátké trati na Mistrovství světa juniorů v orientačním běhu v Radvanicích obsadila Lenka Knapová 18. příčkou. Tomáš Kubelka v B-finále obsadil 12. místo.
 • V závodě sprintu na Mistrovství světa juniorů v orientačním běhu, který se běžel v centru Hradce Králové, skončili oba naši závodníci ve 4. desítce – Lenka Knapová byla 38. a Tomáš Kubelka byl ještě o tři příčky lepší.
 • V závodě štafet na Mistrovství světa juniorů u Hoděšovic dosáhla skvělého úspěchu Lenka Knapová, která byla členkou vítězné štafety, která ve složení Lenka Knapová, Kateřina Chromá a Vendula Horčičková získala juniorský mistrovský titul.
 • Šestidenní doprovodné závody Mistrovství světa juniorů JWOC Tour 2013 měly na startu téměř 50 pardubických závodníků. Celkově v ženách vyhrála Martina Zvěřinová, Míša Przyczková obsadila třetí příčku a Marta Fenclová skončila čtvrtá. V mužích se Jan Frundmann a Jan Klapal podělili o 10. a 11. místo. Další umístění na stupních vítězů – D10: 1. Bára Pušová, D14A: 2. Anička Kopecká, D18A: 2. Simona Chládková, D21C: 1. Radka Zitková, D45B: 2. Dana Julinková, D55A: 2. Laďka Víchová, D55B: 2. Alena Klimplová, H21B: 2. Jan Fukátko, H55B: 1. Vláďa Vícha, 2. Petr Klimpl, H60A: 2. Václav Farář.
 • Iveta Duchová a Jana Knapová reprezentovaly na Mistrovství světa ve Finsku. Obě běžely jen sprint, kde obsadila Iveta 13. místo, Jana nepostoupila do finále.
 • Na Vysočině se běžel H.S.H. Vysočina cup. V dámské elitě obsadila Martina Zvěřinová druhou příčku, Lenka Knapová byla šestá a Marta Fenclová osmá, v pánské elitě doběhl Tomáš Udržal pátý a Petr Zvěřina osmý. Přehled dalších umístění na stupních vítězů – D10: 3. Veronika Kološová, D12: 2. Berenika Držková; D21B: 1. Zuzana Valentová, 2. Lenka Klimplová; D21C: 1. Eva Kokaislová; D40B: 3. Iva Knapová; D55B: 2. Laďka Víchová; D55C: 1. Alena Klimplová; H55C: 1. Vláďa Vícha, 2. Petr Klimpl; H60: 3. Vašek Farář.
 • Na Grand prix Silesia 2013 v Bohdanovicích skončila v dámské elitě Míša Przyczková třetí, Lenka Knapová byla šestá, mezi muži obsadili Jan Klapal sedmé a Tomáš Kubelka deváté místo. Petr Klimpl byl třetí v H55.
 • Na pětidenních závodech Bohemia Orienteering v Lužických horách (Chřibská, Kytlice) skončila Šárka Kulhavá druhá v D20A. Alena Klimplová byla třetí v D55B.
 • Od 28. července do 10. srpna 2013 proběhl již 26. ročník letního tábora dětí "Silva o-camp Svratouch 2013". V průběhu tábora probíhala hra s názvem "CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ".
Srpen 2013
 • Jana Knapová reprezentovala na Euromeetingu ve Skotsku. Ve sprintu obsadila 17. místo. Na krátké trati byla 25. a na klasické trati skončila na 15. příčce.
 • Iveta Duchová reprezentovala na World Games v kolumbijském Cali. Ve sprintu obsadila 15. příčku, na krátké trati skončila na 11. místě.
 • Na veteránském MS v Itálii (Sestriere) ve sprintu obsadil Marek Filičko v M40 37. místo, v M60 skončil Václav Farář na 58. místě. Na klasické trati doběhl Marek Filičko v M40 na 46. místě, Petr Valach v M45 byl 52. a Václav Farář v M60 obsadil 44. příčku.
 • Na 3-denních závodech Advanta cup vyhrál Tomáš Udržal v H21A a Jan Fukátko v H21B, Marie Malá byla druhá v D65.
 • Na čtyřetapových závodech Rumcajsovy míle skončila druhá v hlavní kategorii žen Zuzka Hermanová, Viktorie Vojtíšková byla třetí v D14.
 • V Jeseníkách (Nová a Stará Ves u Rýmařova) se běžely vícedenní závody Magnus cup. Alena Klimplová vyhrála v D55C, Petr Klimpl byl druhý v H55C.
 • Na 3-etapových závodech Pěkné prázdniny obsadila Lenka Knapová 4. místo v dámské elitě. Pavla Švíglerová vyhrála D21C, v D20 skončila Klára Procházková druhá, v D18 Simona Chládková také druhá. V H20 skončil Jan Zelinka na 3. místě, stejně jako Tomáš Procházka v H21B.
 • Soustředění dorostu a dospělých proběhlo v těžkých terénech v okolí Lučan nad Nisou (chata Lučanka).
 • Pro žactvo bylo na konec prázdnin připraveno čtyřdenní soustředění v Nasavrkách (centrem bylo místní včelařské učiliště).
 • V Železných horách jsme pořádali již 28. ročník Ceny východních Čech, centrem závodu byly Nasavrky, tam se běžela páteční první a nedělní třetí etapa, druhá etapa byla v Horním Bradle. V D21A obsadila Marta Fenclová druhé místo, druhá byla v D21B Daniela Petrová. V D10C vyhrála Kačka Koberová, v D10N byla Bětka Bártová druhá, druhá byla i Anička Kopecká v D14A, v D14B vyhrála Bára Kmentová. V H10C byl Míša Krpata třetí, v H10N vyhrál Míša Juška a Vojta Kuhn byl třetí, třetí byl i Jakub Manda v H12B. Ve veteránkách obsadily Eva Roudná (D45C) a Laďka Víchová (D55B) druhá místa, ve veteránech vyhrál Petr Klimpl H55C a Jarda Fridrich byl druhý v H65B.
Září 2013
 • V Hradisku u Rychnova nad Kněžnou se běželo třetí kolo Českého poháru štafet. Naše ženy obsadily první dvě příčky, v mužích jsme vybojovali 5. místo, dařilo se veteránům – na stupních vítězů skončilo 5 štafet LPU.
 • Mistrovství a Veteraniáda Vč. oblasti štafet se běžela jako součást závodu Českého poháru štafet v Hradisku za pořadatelství Spartaku Rychnov. Naše štafety získaly dva tituly. V ženách si pro 1. místo doběhla štafety ve složení J. Knapová, Fenclová, Duchová (a béčko bylo druhé), v žácích získala zlato trojice Fencl, M. Roudný, Konvalinka. Muži byli druzí, dorostenky druhé a třetí, žákyně druhé. Vyhráli jsme i dvě kategorie v oblastní veteraniádě – v D105 a v D165.
 • Poslední kolo Sprint cupu se běželo v Rychnově n. Kněžnou. Iveta Duchová vyhrála, Martina Zvěřinová byla třetí, Jana Knapová s Martou Fenclovu se podělily o 7. místo, Zuzka Hermanová byla devátá. V mužské elitě skončil Tomáš Udržal na 11. místě (17. Lukáš Hovorka). V juniorkách obsadila Lenka Knapová třetí příčku, Klára Procházková byla čtvrtá a Šárka Kulhavá devátá, v juniorech doběhl Tomáš Kubelka druhý. V D18 skončila Simona Chládková na 3. místě, Katka Doleželová byla šestá a Eliška Kulhavá desátá.
 • Další závod Českého poháru štafet se běžel opět v Hradisku. V ženách áčko opět vyhrálo a druhé bylo naše béčko. V mužích skončila naše nejlepší štafeta pátá, béčko bylo sedmé. Dorostenky – áčko bylo druhé, béčko obsadilo 5. místo. Na 9. místě doběhli dorostenci. Štafeta veteránů v H180 obsadila 2. místo.
 • V tříkolové soutěži elitních kategorií ve sprintu Sprint cup vyhrála Iveta Duchová, Martina Zvěřinová obsadila 3. místo, Jana Knapová byl čtvrtá a Marta Fenclová sedmá.
 • Český pohár, žebříček A a B pokračovaly závodem na klasické trati na Kokořínsku, centrem byly Šemanovice. Martina Zvěřinová doběhla v elitě třetí (7. Iveta Duchová, 9. Jana Knapová), v mužské elitě skončil Tomáš Udržal na 9. místě. Tomáš Kubelka vyhrál juniory (9. Jan Grundmann), v D18 skončily Simona Chládková a Katka Doleželová na 6. a 7. místě. V H14 skončil Jonáš Fencl třetí, v D10 Kateřina Koberová vyhrála. Laďka Víchová vyhrála D55.
 • Druhým závodem na Kokořínsku byla krátká trať. V ženách skončily čtyři závodnice v první desítce – 5. Zuzka Hermanová, 6. Iveta Duchová, 7. Martina Zvěřinová a 9. Jana Knapová, v D21B byla Pavla Švíglerová třetí. V mužské elitě obsadil Radek Nožka 10. místo. V juniorkách obsadila Lenka Knapová 2. místo. V D14 Anička Kopecká vyhrála, v D10 byla Kateřina Koberová třetí. Laďka Víchová skončila druhá v D55.
 • V konečných výsledcích žebříčku B-Čechy vyhrála Laďka Víchová D55. Anička Kopecká skončila na druhém místě v D14. V H60 obsadil Vašek Farář třetí příčku.
 • Mistrovství ČR na klasické trati se běželo na Rejvízu. Lenka Knapová získala mistrovský titul v juniorkách, Jan Grundmann bronzovou medaili v juniorech. V ženách obsadila Jana Knapová 4. místo, Iveta Duchová doběhla šestá, Míša Przyczková osmá a Martina Zvěřinová desátá. V mužích skončil Radek Nožka na 13. místě. V juniorkách vybojovala 4. místo Pavla Horová, Klára Procházková obsadila 6. místo. V D18 skončila Eliška Kulhavá na 5. místě. Ve Veteraniádě ČR vybojovala jedinou medaili Iva Knapová, která byla třetí v D45.
 • Český šampionát štafet se běžel v Jablonci nad Nisou (Břízky). Trio Martina Zvěřinová, Jana Knapová a Iveta Duchová si doběhlo pro zlaté medaile, milým překvapením byl bronz béčka v sestavě Marta Fenclová, Míša Przyczková a Lenka Knapová. V mužích obsadilo áčko (David Procházka, Radek Nožka a Tomáš Udržal) osmé místo, béčko skončilo na 12. místě. Dorostenky (Eliška Kulhavá, Katka Doleželová a Petra Hančová) byly čtvrté. Ve veteraniádě vyhrály ženy v D165 (Ladislava Víchová, Jiřina Novotná, Iva Knapová), muži v H180 (Václav Roudný, Jaroslav Fridrich, Jan Knap) byli druzí.
 • Na republikovém šampionátu družstev v Jablonci nad Nisou (Břízky) jsme zůstali bez medaile. V sedmičlenných smíšených štafetách naše áčko (Matěj Kamenický, Jana Knapová, David Procházka, Martina Zvěřinová, Petr Zvěřina, Iveta Duchová a Radek Nožka) skončilo na 4. místě. Béčko (Vladimír Lučan, Marta Fenclová, Jan Grundmann, Zuzka Hermanová, Tomáš Udržal, Míša Przyczková a Tomáš Kubelka) obsadilo 6. místo. Dorostenci vybojovali 6. místo (Jan Jurica, Eliška Kulhavá, Tomáš Deml, Katka Doleželová, Jeroným Kamenický, Petra Hančová a Martin Kanta). Ve Veteraniádě na stříbrné příčce stáli Pavel Štěrba, Jiřina Novotná, Jaroslav Fridrich, Laďka Víchová a Jan Knap v kategorii DH300. V družstvech žactva Vč. oblasti Anna Kopecká skvělým výkonem přispěla k vítězství áčka východních Čech, v béčku, které obsadilo 6. místo, běželi Jonáš Fencl a Martin Roudný.
 • První podzimní závod Vč. poháru pořádal KOB Ústí nad Orlicí, běželo se v Červené u Letohradu.
 • Ladislava Víchová vyhrála Český pohár veteránů 2013.
 • V Českém poháru 2013 obsadila Martina Zvěřinová celkové druhé místo, 6. Jana Knapová, 9. Iveta Duchová, v mužích skončil nejlépe na 8. místě Tomáš Udržal, 10. Petr Zvěřina.
 • 44. ročník ligy škol v orientačním běhu začal prvním kolem ve Studáneckém lese ze strany od Dubiny.
 • V České lize klubů skončili naši dospělí na 4. místě, dorost obsadil 5. příčku.
 • Skončil i Český pohár štafet – naše ženy obsadily první dvě příčky, dorostenky byly třetí a desáté, muži skončili na 7. a 10. příčce.
Říjen 2013
 • Sobotní závod Vč. poháru se běžel u Českých Petrovic (většina závodu ale probíhala v Polsku) za pořadatelství Sokola Žamberk.
 • Závod Vč. poháru se běžel výjimečně i v neděli, závod uspořádala Lokomotiva Trutnov v náročném terénu až na česko-polských hranicích v Bernarticích, lokalita Rybníček.
 • Trojice pardubických juniorů Klára Procházková, Eliška Kulhavá a Jan Grundmann reprezentovala na Evropském juniorském poháru v orientačním běhu, který se běžel ve Francii (Le Bessat). Nejlépe si vedl Jan Grundmann, který byl na klasické trati 14., ve štafetách se všichni podíleli na 8. místech českých týmů.
 • Závěrečnou sérií ve Švýcarsku skončil letošní Světový pohár v orientačním běhu. Na krátké trati ve švýcarském Badenu doběhla Jana Knapová na 41. místě. V celkovém pořadí letošního ročníku obsadila Iveta Duchová 41. příčku, Jana Knapová byla celkově 62.
 • Ve středu pokračovala druhým kolem Ligy škol v orientačním běhu. Běželo se opět ve Studáneckém lese, tentokráte ze strany od Slovan.
 • V sobotu proběhl další závod Východočeského poháru. Pořádal ho SK LOB Nová Paka v Horní Nové Vsi na mapě Malá opička.
 • 15. kolo oblastních soutěží Vč. oblasti uspořádal SNA v Kramolné u Náchoda.
 • 21. ročník Rodinných štafet měl za centrum areál chaty Doubravka nad řekou Doubravkou u Horního Sokolovce. Pro vítězství si doběhlo trio Klára, Saša a David Procházkovi.
 • Poslední říjnovou sobotu bylo na pořadu 16. kolo Východočeského poháru, které se běželo u koupaliště v Pecce.
 • Podzimní soustředění proběhlo tradičně v Prkenném dole.
Listopad 2013
 • Ve Dvořisku u Chocně se běžel poslední letošní závod oblastních soutěží v orientačním běhu.
 • V konečných výsledcích podzimní části Východočeského poháru žactva si výborně vedla Anna Kopecká, která v D14C vyhrála. V D10C byla Kateřina Koberová druhá a v H14C obsadil Jonáš Fencl 3. příčku.
 • Z konečných výsledků celoročního Východočeského poháru dorostu, dospělých a veteránů si prvenství odnesli Vojtěch Novotný v H16C a Miloš Lulay v H55D. Přehled umístění našich závodníků mezi nejlepšími třemi – D45C: 2. Víchová; D55C: 2. Novotná; H16C: 1. Novotný; H21C: 3. Držka; H35D: 2. Belej, 3. Václavek; H55C: 3. Farář; H55D: 1. Lulay, 2. Vícha, 3. Fridrich.
 • Družstvo žactva skončilo v celkovém pořadí Mistrovství Vč. oblasti družstev na 2. místě. V ostatních kategoriích družstva OK Lokomotiva Pardubice vyhrála – první byl dorost, dospělí i veteráni.
 • Letos bylo do klubového žebříčku zařazeno 59 závodů, z kterých se hodnotilo 12 nejvyšších bodových zisků. Nejvíce bodů získala Martina Zvěřinová. Další pořadí v TOP 10 - 2. Duchová, 3. J. Knapová, 4. Przyczková, 5. D. Procházka, 6. L. Knapová, 7. Hermanová, 8. Udržal, 9. Kubelka, 10. Doleželová. Celkem bodovalo 218 závodníků, nejvíce závodů (48) absolvoval Petr Klimpl.
 • V dospělé reprezentaci OB na rok 2014 najdeme Ivetu Duchovou, Martinu Zvěřinovou, Janu a Lenku Knapovy, v mužích je mezi sledovanými závodníky Tomáš Kubelka. V juniorské reprezentaci pak máme Jana Grundmanna, Kateřinu Doleželovou, Pavlu Horovou a Kláru Procházkovou.
 • Anička Kopecká, Eliška Kulhavá a Simona Chládková byly nominovány do výběru dorostu ČR v orientačním běhu pro rok 2014.
 • V Hradci Králové se běžel 18. ročník Klokan krosu, který byl 1. kolem Zimní hradubické ligy. V ženách obsadila Marta Fenclová druhé místo, v mužích vyhrál Radek Nožka.

NAŠI NEJLEPŠÍ 2013

Nejlepší závodník klubu a nejlepší ženaIVETA DUCHOVÁ
 • 11. místo na World Games na krátké trati
 • 13. místo na mistrovství světa ve sprintu
 • 15. místo na World Games ve sprintu
 • mistryně ČR na krátké trati
 • mistryně ČR v nočním OB
 • mistryně ČR ve štafetách
 • 3. místo na M ČR ve sprintu
 • vítězka Sprint cupu
 • 1. místo v Rankingu 2013
Nejlepší mužTOMÁŠ UDRŽAL
 • 8. místo v Českém poháru
 • 8. místo na M ČR štafet
 • 13. místo v Rankingu 2013
Nejlepší v juniorkaLENKA KNAPOVÁ
 • 1. místo na juniorském mistrovství světa ve štafetách
 • 15. místo na juniorském mistrovství světa na klasické trati
 • 18. místo na juniorském mistrovství světa na krátké trati
 • juniorská mistryně ČR na klasické trati
 • juniorská mistryně ČR na krátké trati
 • 3. místo na MČR ve štafetách
 • 2. místo v žebříčku A
Nejlepší v juniorJAN GRUNDMANN
 • 8. místo na Evropském juniorském poháru ve štafetách
 • 14. místo na Evropském juniorském poháru na klasické trati
 • 3. místo na M ČR na klasické trati
 • 3. místo na M ČR na krátké trati
Nejlepší dorostenkaELIŠKA KULHAVÁ
 • 19. místo na Mistrovství Evropy dorostu na klasické trati
 • 27. místo na Mistrovství Evropy dorostu ve sprintu
 • 8. místo na Evropském juniorském poháru ve štafetách
 • 23. místo na Evropském juniorském poháru na klasické trati
 • 5. místo na M ČR na klasické trati
 • 4. místo na M ČR štafet
Nejlepší dorostenecMARTIN KANTA
 • 10. místo na M ČR na krátké trati
Nejlepší žákyněANNA KOPECKÁ
 • 2. místo v žebříčku B
 • 7. místo na M ČR na krátké trati (dorostenky)
 • 1. místo ve Východočeském poháru – podzim
 • 2. místo ve Východočeském poháru – jaro
 • 1. místo na Mistrovství oblasti ve sprintu
 • členka družstva Vč. oblasti, které vyhrálo M ČR družstev
Nejlepší žákJONÁŠ FENCL
 • 5. místo v žebříčku B
 • 3. místo ve Východočeském poháru – jaro
 • 3. místo ve Východočeském poháru – podzim
Nejlepší nejmladší žákyněKATEŘINA KOBEROVÁ
 • 1. místo ve Východočeském poháru – jaro
 • 2. místo ve Východočeském poháru – podzim
Nejlepší nejmladší žákJIŘÍ JUŠKA
 • 5. místo ve Východočeském poháru – podzim
Nejlepší veteránVÁCLAV FARÁŘ
 • 44. místo na mistrovství světa veteránů na klasické trati
 • 58. místo na mistrovství světa veteránů ve sprintu
 • 3. místo na Veteraniádě ČR v nočním OB
 • 3. místo v žebříčku B
 • 3. místo ve Východočeském poháru
Nejlepší veteránkaLADISLAVA VÍCHOVÁ
 • vítězka Českého poháru veteránů
 • 1. místo ve Veteraniádě ČR ve sprintu
 • 2. místo ve Veteraniádě ČR na krátké trati
 • 2. místo ve Veteraniádě ČR v nočním OB
 • 1. místo ve Veteraniádě ČR štafet
 • 1. místo v žebříčku B
 • 2. místo ve Východočeském poháru
 • členka družstva, které na Veteraniádě ČR družstev obsadilo 2. místo
Ocenění trenéři IVA KNAPOVÁ
IVA KAPLANOVÁ
JAN KAPLAN
LADISLAVA VÍCHOVÁ
PETR KLIMPL
BARBORA KADAŇOVÁ

Vývoj umístění našich závodníků v rankingu 2013

PÁNI 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Udržal Tomáš 18 18 18 19 8 11 11 14 13 13
Procházka David 15 15 16 14 11 12 12 15 16 16
Nožka Radek 8 8 8 9 10 13 13 17 17 17
Zvěřina Petr 24 26 26 27 15 19 20 19 19 19
Kamenický Matěj 46 48 51 48 33 36 38 24 23 23
Kubelka Tomáš 54 54 55 49 43 46 47 29 30 30
Grundman Jan 571 559 593 443 122 63 56 40 40 40
Klapal Jan 47 46 45 40 45 38 39 54 56 56
Hovorka Lukáš 68 67 65 74 68 67 71 71 58 58
Hovorka Jan 143 134 84 66 60 58 61 85 72 72
Štěrba Zbyněk 28 28 28 33 51 57 84 94 91 90
Procházka Tomáš 129 128 130 149 125 128 131 116 113 112
Záveský Filip 100 95 101 92 96 98 103 113 117 116
Lenner Miroslav 93 91 97 101 109 118 121 143 119 118
Čermák Jan 127 126 122 129 157 143 149 142 139 138
Fiala Petr 176 171 175 192 196 195 209 214 196 196
Kos Tomáš 464 452 452 337 418 415 428 225 207 208
Kafka Miloš 233 217 233 265 261 263 228 226 223 223
Vávra Jaroslav 205 191 215 233 236 232 240 245 245 235
Držka Štěpán 247 229 234 239 239 248 258 243 255 251
Kárník Jan 259 252 242 255 251 251 263 264 284 289
Vodička Oldřich 387 368 364 360 308 304 394 430 411 350
Fukátko Jan 384 380 391 420 407 362 370 344 354 351
Jirásek Aleš 227 345 304 386 500 500 629 541 421 423
Koleš Jan 862 916 520 538 532 503 368 362 424 426
Zelinka Jan 0 0 1039 765 471 475 459 432 440 440
Filičko Marek 366 355 371 393 401 505 466 471 449 448
Zitka Adam 707 746 845 863 1041 692 487 466 453 451
Kutílek Jakub 630 661 586 554 498 477 497 462 468 463
Šabatka Petr 515 500 440 434 450 455 464 445 492 480
Kokaisl Tomáš 501 501 491 496 504 496 520 497 514 518
Kříž Libor 943 770 604 552 542 557 556 589 592 538
Novotný Jan 323 364 428 429 448 452 460 440 541 541
Kaštánek Petr 596 611 592 611 626 639 646 631 618 614
Bolech Filip 481 492 447 455 493 495 509 517 621 622
Macl Jan 680 785 746 750 746 753 712 674 676 637
Lučan Vladimír 192 186 197 208 284 283 495 664 678 677
Fukátko Petr 855 951 984 993 973 673 678 718 735 734
Fencl Petr 818 0 0 0 0 750 762 722 739 738
Weisbauer Vojtěch 822 897 927 941 917 922 680 649 749 747
Klabouch Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 792 791
Valenta Miloslav 577 564 640 642 633 643 689 798 803 802
Šimáček Ondřej 911 816 839 852 825 822 841 807 815 811
Krčál Jaroslav 627 605 694 703 686 0 850 814 823 818
Žemlička Jan 711 672 809 960 939 840 861 826 835 829
Deml Tomáš 1032 996 1040 881 1028 1028 1035 996 847 841
Kroupa Jan 724 690 1008 1024 1004 854 873 836 848 842
Kaplan Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 924 915
Kanta Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 934 926
Klimpl Petr 1146 1089 1136 1125 1099 1099 1106 992 962 952
Jurica Jan 0 0 0 0 O 0 0 980 971
Kos Oldřich 445 426 427 486 649 661 669 976 993 985
Třasák Milan 985 0 0 0 0 0 0 1074 1103 1094
Fencl Jonáš 0 0 0 0 0 0 0 0 1107 1098
Novotný Miroslav 0 1117 1169 1175 1144 1148 1155 1091 1120 1110
Sáňka Bedřich 1137 0 0 0 0 0 0 1092 1121 1111
Valach Ondřej 0 0 0 1147 1121 1122 1128 1096 1125 1114
Pivovarník Jan 0 0 0 0 0 0 0 1157 1188 1176
Bořil Petr 197 314 450 522 890 894 0 872 0 0
Václavek Jan 467 472 480 492 511 594 849 942 0 0
Bolech Jiří 1178 1128 1182 1188 1156 1159 1165 1132 0 0
Vinopal Vilém 1199 1148 1204 1210 1183 1185 0 0 0 0
Herman Jan 458 448 450 459 474 476 0 0 0 0
Knížek Jiří 795 764 784 796 0 0 0 0 0 0
Farář Václav 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaplan Martin 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mrštík Václav 1040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kubelka Petr 1107 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herman Jan sen. 1147 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roudný Václav sen. 1148 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DÁMY 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Duchová Iveta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zvěřinová Martina 19 19 16 8 3 3 3 3 4 4
Knapová Jana 3 3 3 3 4 4 4 5 6 6
Przyczková Michaela 22 21 21 20 11 11 11 11 10 10
Fenclová Marta 14 13 12 14 13 13 14 10 11 11
Hermanová Zuzana 16 16 17 18 21 22 21 13 13 13
Knapová Lenka 47 45 46 46 39 35 32 23 21 21
Škodová Petra 25 27 31 30 26 26 25 25 31 31
Petráčková Klára 112 104 103 92 60 58 57 47 50 50
Procházková Klára 113 200 192 81 64 69 64 53 53 53
Valachová Martina 80 75 76 77 81 82 83 79 78 78
Horová Pavla 0 561 494 425 220 221 150 86 83 83
Voborníková Alena 340 381 370 246 150 151 151 113 106 106
Kulhavá Šárka 82 78 85 89 108 111 115 117 114 114
Kolešová Helena 81 80 83 106 146 247 147 131 131 131
Mrštíková Květa 67 69 77 87 84 86 90 156 151 149
Švíglerová Pavla 199 184 183 193 191 191 197 190 180 176
Petrová Daniela 169 221 228 228 402 392 396 334 251 249
Klimplová Zuzana 417 483 416 392 395 285 277 260 260 257
Knapová Iva 149 201 156 138 133 138 140 134 232 259
Kokaislová Eva 458 478 452 444 436 349 350 331 280 279
Zitková Radka 507 532 517 539 563 390 317 284 286 285
Lehárová Alžběta 608 578 597 516 511 509 462 286 291 291
Kašparová Eva 341 346 343 334 323 300 304 317 301 302
Držková Markéta 300 288 306 297 290 293 298 289 298 303
Udržalová Pavla 24 24 24 29 29 41 50 377 337 336
Kadaňová Barbora 365 364 355 358 359 353 353 332 350 344
Bolechová Anežka 168 228 261 210 257 261 262 281 343 379
Valentová Zuzana 271 285 315 326 312 286 334 393 398 395
Doleželová Kateřina 384 435 393 383 415 403 497 477 411 410
Klimplová Lenka 540 537 537 552 631 394 416 464 471 467
Nádvorníková Tereza 399 422 402 415 401 391 433 419 482 478
Lennerová Hana 516 499 509 527 526 521 500 517 497 493
Lučanová Marta 46 50 51 52 228 232 358 408 415 502
Marešová Kristýna 533 581 593 618 628 618 567 541 596 549
Drahorádová Lenka 490 466 566 579 577 566 571 544 552 552
Odvodyová Dana 0 0 0 680 668 657 659 642 646 643
Lněničková Petra 0 648 676 693 683 670 674 652 654 653
Weisbauerová Dagmar 429 463 444 519 516 513 714 689 694 691
Konečná Kateřina 0 0 0 743 730 724 731 702 711 707
Stryková Kateřina 519 502 598 661 0 0 0 773 741 736
Víchová Ladislava 528 713 738 760 748 741 756 741 749 743
Kaplanová Iva 435 655 0 0 0 0 0 772 778 772
Sůvová Barbora 92 90 102 174 222 225 407 606 0 0
Chládková Simona 424 403 422 429 421 409 622 607 0 0
Kisková Klára 306 304 392 440 493 480 513 672 0 0
Kubíková Květa 645 724 748 767 755 749 749 0 0 0
Vojtíšková Erika 725 698 721 741 0 0 0 0 0 0
Procházková Michaela 795 759 796 811 0 0 0 0 0 0
Čermáková Renata 391 484 561 0 0 0 0 0 0 0
Odvodyová Šárka 738 708 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulhavá Eliška 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šimáčková Jitka 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demlová Jitka 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mrštíková Hana 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hermanová Dana 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Klubový žebříček OB 2013

Poř. Jméno         Kat. Body   Záv.  2012
 1. Zvěřinová Martina   D21 1927.59 (29)  [22]
 2. Duchová Iveta     D21 1914.01 (13)  [2]
 3. Knapová Jana      D21 1840.34 (16)  [3]
 4. Przyczková Michaela  D21 1787.75 (26)  [7]
 5. Procházka David    H21 1764.58 (18)  [8]
 6. Knapová Lenka     D20 1754.52 (19)  [5]
 7. Hermanová Zuzana    D21 1746.07 (17)  [4]
 8. Udržal Tomáš      H21 1745.42 (20)  [9]
 9. Kubelka Tomáš     H20 1740.56 (17)  [10]
10. Doleželová Kateřina  D18 1728.33 (30)  [19]
11. Procházková Klára   D20 1725.81 (18)  [14]
12. Fenclová Marta     D35 1721.74 (34)  [13]
13. Zvěřina Petr      H21 1714.09 (22)  [11]
14. Víchová Ladislava   D55 1695.06 (44)  [21]
15. Kamenický Matěj    H21 1680.23 (13)  [31]
16. Grundmann Jan     H20 1665.59 (23)  [6]
17. Chládková Simona    D18 1612.57 (24)  [41]
18. Klapal Jan       H21 1554.55 (25)  [18]
19. Knapová Iva      D50 1517.08 (23)  [23]
20. Kopecká Anna      D14 1511.89 (38)  [49]
21. Nožka Radek      H21 1508.11 (11)  [1]
22. Záveský Filip     H20 1501.87 (14)  [20]
23. Čermák Jan       H20 1452.10 (23)  [25]
24. Hovorka Lukáš     H21 1438.47 (13)  [26]
25. Škodová Petra     D21 1435.32 (12)  [16]
26. Horová Pavla      D20 1420.71 (12)  [76]
27. Farář Václav      H60 1412.31 (32)  [32]
28. Lenner Miroslav    H21 1373.79 (18)  [37]
29. Valachová Martina   D21 1359.49 (18)  [51]
30. Procházka Tomáš    H21 1351.45 (18)  [33]
31. Fenclová Tereza    D16 1347.03 (22)  [44]
32. Voborníková Alena   D20 1344.35 (13)  [24]
33. Petráčková Klára    D21 1340.03 (11)  [69]
34. Kanta Martin      H16 1336.67 (16)  [52]
35. Čermáková Renata    D45 1285.59 (27)  [57]
36. Kaplanová Iva     D45 1284.70 (31)  [79]
37. Kulhavá Šárka     D20 1271.40 (13)  [17]
38. Fencl Jonáš      H14 1265.88 (34)  [66]
39. Kos Tomáš       H20 1265.85 (12) [127]
40. Fiala Petr       H21 1250.09 (29)  [42]
41. Jurica Jan       H18 1249.08 (29)  [58]
42. Knap Jan        H60 1229.03 (23)  [34]
43. Kaplan Jan       H45 1219.75 (12) [112]
44. Vávra Jaroslav     H40 1202.60 (22)  [47]
45. Roudný Martin     H14 1197.86 (38)  [43]
46. Kulhavá Eliška     D18 1197.56 (11)  [28]
47. Švíglerová Pavla    D35 1196.03 (19)  [50]
48. Koberová Kateřina   D10 1183.95 (25)  [73]
49. Kárník Jan       H35 1179.97 (21)  [64]
50. Fridrich Jaroslav   H65 1157.58 (33)  [53]
51. Novotná Jiřina     D55 1144.19 (37)  [35]
52. Pušová Bára      D10 1143.67 (18)  [82]
53. Koberová Lenka     D40 1140.31 (22) [153]
54. Zelinka Jan      H20 1115.06 (16)  [72]
55. Valach Petr      H45 1104.67 (31)  [86]
56. Klimpl Petr      H55 1103.47 (48)  [77]
57. Držka Štěpán      H35 1100.46 (24)  [59]
58. Fencl Petr       H40 1092.87 (22)  [30]
59. Deml Tomáš       H18 1087.48 (19)  [60]
60. Roudný Václav     H50 1085.39 (37)  [56]
61. Klimplová Alena    D55 1069.79 (38)  [67]
62. Fukátko Jan      H21 1066.75 (17)  [94]
63. Vícha Vladimír     H55 1061.66 (36) [103]
64. Václavek Jan      H35 1036.65 (41) [121]
65. Vodička Oldřich    H35 1030.97 (16) [100]
66. Kafka Miloš      H21 1030.04 (14)  [65]
67. Julínková Dana     D45 1029.43 (14)  [63]
68. Šediváková Helena   D21 1025.65 (14)  [36]
69. Šrenkelová Ilona    D14 1008.27 (25)  [68]
70. Krpata Michal     H10 1001.21 (20) [105]
71. Vojtíšková Viktorie  D14  998.17 (29)  [71]
72. Hovorka Jan      H21  976.38  (9)  [87]
73. Štichhauer Daniel   H10  965.82 (18)  [-]
74. Štěrba Zbyněk     H21  962.14  (9)  [15]
75. Procházka Radek    H45  950.33 (25)  [84]
76. Juška Michal      H10  948.94 (16) [131]
77. Malá Marie       D65  945.96 (21)  [70]
78. Lulay Miloš      H55  935.12 (12)  [92]
79. Štěrba Pavel      H55  923.88 (14)  [54]
80. Zitková Radka     D21  920.61 (17) [178]
81. Novotný Vojtěch    H16  920.26 (11)  [48]
82. Kober Michal      H45  913.40 (17)  [97]
83. Mrštík Václav     H60  911.85 (15)  [95]
84. Držková Berenika    D12  904.52 (26)  [80]
85. Kuhn Vojtěch      H10  903.71 (22)  [-]
86. Procházka Tomáš    H45  901.14 (13)  [81]
87. Mrskočová Dana     D40  895.36 (20) [125]
88. Třasák Milan      H60  889.20 (23)  [74]
89. Mrštíková Květa    D21  878.51 (11)  [38]
90. Demlová Jitka     D40  867.51 (26)  [78]
91. Sáňka Bedřich     H60  867.49 (25)  [98]
92. Málek Josef      H70  861.50 (24)  [91]
93. Novotný Miroslav    H50  859.57 (37)  [85]
94. Belej Jiří       H35  853.93 (14) [145]
95. Cinkan Zdeněk     H50  853.57 (21)  [83]
96. Držková Markéta    D35  838.59 (21) [111]
97. Kološová Veronika   D10  835.05 (17) [117]
98. Klimplová Zuzana    D21  820.97 (16) [148]
99. Koudelka Karel     H70  817.63 (16)  [93]
100. Žák Jan        H16  807.84 (26) [107]
101. Kašparová Eva     D35  791.56 (13) [136]
102. Roudná Eva       D45  751.30 (11)  [90]
103. Kokaislová Eva     D21  732.12 (11) [167]
104. Juška Jiří       H10  729.83 (14) [115]
105. Filičko Marek     H40  725.42 (11) [108]
106. Kmentová Barbora    D14  715.57 (22)  [96]
107. Tužilová Štěpánka   D40  712.98 (11) [138]
108. Míča Tomáš       H16  700.07 (13)  [99]
109. Francová Lucie     D12  694.06 (17) [109]
110. Zitka Adam       H21  693.21 (12) [166]
111. Kment Libor      H45  693.10 (19) [151]
112. Jirásek Aleš      H35  675.56  (9)  [29]
113. Čepelka Petr      H65  668.57 (21) [110]
114. Pipková Táňa      D40  668.51 (13)  [-]
115. Brožová Zuzana     D14  667.84 (16)  [62]
116. Petrová Daniela    D21  665.93  (9)  [89]
117. Kutílek Jakub     H21  663.79 (13) [174]
118. Valachová Jana     D45  654.64 (18) [135]
119. Fencl Jáchym      H10  640.95 (10) [173]
120. Weisbauerová Blanka  D50  640.27 (16) [118]
121. Kadaňová Barbora    D21  633.01 (13) [132]
122. Konvalinka Jindřich  H14  614.70 (30) [143]
123. Lennerová Eva     D55  591.24 (12) [126]
124. Kokaisl Tomáš     H35  574.15 (10) [106]
125. Koleš Jan       H21  566.68  (8) [194]
126. Roudný Václav     H14  545.11 (36) [102]
127. Manda Jakub      H12  535.73 (15) [146]
128. Krpatová Zuzana    D35  535.08 (12) [147]
129. Lehárová Alžběta    D20  526.75  (6)  [75]
130. Nožička Miroslav    H55  520.40  (7)  [88]
131. Pipek Ondřej      H12  519.63 (19) [185]
132. Šabatka Petr      H21  517.94  (8) [101]
133. Kološová Jana     D45  516.67 (12) [124]
134. Vávra Jaroslav     H65  455.79 (10) [129]
135. Kříž Libor       H35  447.57  (6) [209]
136. Kaštánek Petr     H21  445.84 (11) [134]
137. Kulhavý Tadeáš     H14  445.68 (23) [150]
138. Udržalová Pavla    D21  434.38  (5)  [12]
139. Novotný Jan      H21  426.79  (5) [104]
140. Kološ Oldřich     H50  422.33  (9) [130]
141. Tužil Ondřej      H18  412.03 (10) [139]
142. Klabouch Martin    H18  411.99  (5) [184]
143. Macl Jan        H21  395.45  (9) [159]
144. Valentová Zuzana    D35  381.76  (4) [113]
145. Fenclová Markéta    D40  379.72  (9) [169]
146. Nacu Táňa       D16  368.91  (5)  [-]
147. Kuhn Jiří       H35  345.69 (10)  [-]
148. Nožičková Libuše    D55  344.22  (6) [114]
149. Hostinský Jiří     H55  335.57 (11) [191]
150. Bártová Alžběta    D10  314.83  (6) [222]
151. Klimplová Lenka    D21  296.58  (3) [190]
152. Soudek Ondřej     H14  294.45 (15) [206]
153. Juračková Jana     D50  285.20  (3) [211]
154. Kubíková Květa     D65  280.08  (3)  [27]
155. Lučan Vladimír     H35  273.24  (3)  [39]
156. Juračka Vojtěch    H55  260.90  (5)  [61]
157. Vojtíšková Erika    D35  260.75  (4) [155]
158. Bürgerová Kateřina   D45  253.14 (10)  [-]
159. Mistrik Karel     H14  252.82  (5) [180]
160. Lennerová Hana     D21  251.37  (4) [187]
161. Procházková Alexandra D40  230.66  (5)  [55]
162. Fukátko Petr      H21  229.95  (3) [202]
163. Macháček Lubomír    H35  226.90  (4) [154]
164. Žáková Marcela     D40  226.37  (6) [200]
165. Marešová Kristýna   D21  215.48  (6) [192]
166. Kaplan Martin     H18  205.81  (7)  [45]
167. Nádvorníková Tereza  D21  197.77  (3) [160]
168. Pilný Jaroslav     H40  189.79  (3) [207]
169. Weisbauer Vojtěch   H21  186.93  (4) [188]
170. Lučanová Marta     D21  183.41  (2)  [40]
171. Drahorádová Lenka   D21  181.15  (3) [172]
172. Schlogerová Pavla   D12  167.56 (10)  [-]
173. Kroupa Jan       H55  167.45  (3) [203]
174. Borský Matěj      H16  160.00  (2) [181]
175. Valenta Miloslav    H35  159.90  (3) [137]
176. Moravcová Barbora   D10  157.32  (4)  [-]
177. Bürger Matěj      H14  153.04 (16) [186]
178. Bártová Adéla     D10  152.91  (6) [205]
179. Kubelka Petr      H18  149.20  (3) [142]
180. Vodičková Johana    D10  142.23 (14) [157]
181. Nacu Šárka       D14  141.00  (5) [144]
182. Čermák Petr      H45  135.02  (3)  [-]
183. Žemlička Jan      H21  134.23  (3) [162]
184. Mrskoč Marek      H12  131.10  (7)  [-]
185. Kroupa Jan       H21  129.04  (3) [177]
186. Krčál Jaroslav     H21  125.90  (2) [161]
187. Pučan Martin      H14  118.71  (7) [183]
188. Pavelková Kateřina   D21  110.05  (2)  [-]
189. Hermanová Dana     D50  109.64  (2) [198]
190. Žák Michal       H14  108.89  (2) [141]
191. Kos Oldřich      H20  99.18  (2) [120]
192. Pilná Klára      D10  93.08  (4) [220]
193. Stryková Kateřina   D35  84.73  (1) [168]
194. Lněnička Jakub     H21  83.92  (1)  [-]
195. Šimáček Martin     H16  81.79  (1)  [-]
196. Stránský Dušan     H35  80.00  (1) [156]
197. Šišma Vojtěch     H12  77.17 (18)  [-]
198. Herman Jan       H55  72.59  (2) [179]
199. Mrštíková Hana     D55  70.83  (3) [122]
200. Šimáček Ondřej     H20  68.72  (1) [158]
201. Lemberk Jakub     H18  65.81  (2) [152]
202. Lulayová Věra     D55  61.41  (3) [208]
203. Cibulková Veronika  D10  53.17  (6) [189]
204. Bolechová Anežka    D21  53.10  (1) [116]
205. Dvořák Luboš      H45  46.26  (1)  [-]
206. Schvachová Stanislava D40  44.41  (3)  [-]
207. Konečná Kateřina    D20  43.50  (5)  [-]
208. Španiel Jan      H10  39.96  (1) [176]
209. Štichhauer Adam    H10  28.37  (1)  [-]
210. Dočkal Patrik     H10  27.23  (5)  [-]
211. Lněničková Petra    D20  19.07  (1)  [-]
212. Sedlák Mikuláš     H12  18.91  (9)  [-]
213. Horák Vojtěch     H16  12.95  (1) [196]
214. Kourek Tomáš      H16   6.30  (3)  [-]
215. Pivovarník Jan     H21   5.87  (2) [218]
216. Schlogerová Martina  D35   3.43  (5)  [-]
217. Sommer Matěj      H20   2.61  (1)  [-]
218. Mistriková Kateřina  D10   0.17  (1)  [-]
+ 6 závodníků s body 0.00
Historická tabulka umístění v oddílovém žebříčku - soubor xls