Rok 2016Rok 2016 se do historie klubu zapíše jako úspěšný. Ve sportovních výsledcích patříme do špičky v České republice, obdobně jako v letech předchozích jsme měli zastoupení v české reprezentaci na všech letošních vrcholných světových a evropských o-akcích, daří se se nám práce s mládeží. Zvládli jsme úspěšně pořádání řady závodů, z nichž nejvýznamnější bylo Mistrovství ČR na klasické trati. Ekonomicky dokážeme pokrýt všechny potřeby klubu.

Organizační činnost: Statutárním zástupcem klubu je jeho předseda Petr Klimpl, výbor klubu pracoval ve složení Karel Haas, Jan Kaplan, Miroslav Lenner, Ladislava Víchová, Adam Zitka. Klub funguje po všech stránkách velmi dobře, k informovanosti členů přispívá měsíčník Jantar a aktuální klubová webová stránka i velmi dobrý je informační systém klubu.

Počet členů: Jsme jasně nejpočetnějším klubem v České republice, počet členů je na konci roku 440, z toho přes 180 je žactvo a dorost. Závodní registraci v OB mělo v roce 2016 381 závodníků.

Finance: Činnost klubu v roce 2016 stála cca 3 600 000 Kč, výsledek hospodaření je stejně jako v minulých letech přebytkový. Hlavními zdroji jsou příspěvky členů, dále pak příjmy z pořádání závodů, letos byly opět velké granty od města Pardubice, dotace máme i od Pardubického kraje, letos nově i od MŠMT, od Nadace OB máme finance na činnost sportovního centra mládeže (SCM) a sportovního centra dětí (SCD), dotace ČSOS jde na talentovanou mládež a na činnost tréninkového střediska mládeže (TSM), máme i několik sponzorů, kteří nám přispívají prostřednictvím reklamy či darů na naši činnost. Problémem je, že většina dotací má striktně daná pravidla, na co je možno čerpat (především na mládež), a my potřebujeme pokrýt i některé další naše činnosti. Všem, kteří se podíleli na zajištění zdrojů financování, je třeba velmi a velmi poděkovat. Hlavními výdaji pak byly vklady na závodech, doprava na závody, pořádání závodů, příspěvky na soustředění, vydávání map i tréninky (tělocvičny, mapové tréninky), sportovní vybavení a náklady na realizaci činnosti SCM/TSM a SCD.

Pořádání závodů: Hlavní pořadatelskou akcí roku 2016 bylo uspořádání Mistrovství a Veteraniády ČR na klasické trati, které jsme připravili na počátku října v Pusté Rybné pod taktovkou Dušana Stránského, závody byly hodnoceny velmi dobře. V květnu jsme pod vedením Karla Haase úspěšně připravili ve Ctětínku mistrovství Vč. oblasti na klasické trati. Na konci června jsme byli pořadateli dvou závodů Českých akademických her, sprint se běžel v Polabinách, klasická trať v Horním Jelení, závody připravili Zuzana Klimplová a Adam Zitka. Velmi pěkný byl i další ročník Rodinných štafet, který připravili Karel Haas a Jan Kaplan v Bělči nad Orlicí. Stejně jako v předchozích letech jsme opět úspěšně uspořádali i další akce – 3 závody Ligy pardubických škol a krajské finále Olympiády škol. V zimě pak proběhly 3 závody Zimní hradubické ligy a 9 kol Pardubického zimního poháru. Letos přibyly i další dvě akce – v květnu jsme se na pěti místech připojili k celosvětové akci World Orienteering Day, v srpnu jsme připravili stánek orientačního běhu v rámci Olympijského parku v Pardubicích, který pod vedením Renaty Čermákové přivítal téměř 18000 účastníků. Celkem na o-akcích připravených naším klubem startovalo přes 25000 lidí!!!! Všechny námi pořádané akce proběhly velmi dobře. Všem, kteří se na pořádání těchto závodů podíleli, patří velký dík. Vedle šéfů jednotlivých závodů je třeba vyzdvihnout opory pořádání Petra Fencla, Jana Kaplana, Václava Roudného, Štěpána Držku, Miloše Lulaye, Václava Faráře, Václava Roudného, Pavlu Švíglerovou, Laďku Víchovou, Zbyňka Štěrbu, Petra Fialu a další a samozřejmě supervizora většiny akcí Petra Klimpla. Staráme se i o areály pevných kontrol v lese u Slatiňan a v lese na Studánce.

Mapy: Pro Mistrovství ČR připravili Petr Mareček a Martin Kratochvíl mapy Spálený kopec (1:10000 i 1:15000) a Perničky (1:10000 i 1:15000). Pro České akademické hry připravil Petr Fiala sprintovou mapu Univerzita (1:4000). Tomáš Deml, Vojtěch Novotný a Jan Žák udělali sprintovou mapu centra města (část kolem zámku byla využita při Olympijském parku).

Tréninky: Tělocvičny, atletický tunel, tartanová dráha, mapové výjezdy, zimní mapové tréninky, běžecké tréninky na Kuňce, na Vinici a v lese na Studánce, minisoustředění v okolí Pardubic – to jsou tradiční možnosti tréninků v Pardubicích. Připravili jsme i dost soustředění – v zimě bylo starší žactvo v Horním Polubném, mladší žactvo na Blatinách a dorost a dospělí ve Zderazi. Dorost byl pak v březnu na Slovensku, velikonoční soustředění pro všechny skupiny proběhlo na Sklárně, v dubnu byli žáci na soustředění v Bělči nad Orlicí, dorostenci byli v květnu ve Švédsku, kde mj. běželi mládežnickou Tiomilu. V závěru prázdnin byli žáci na soustředění na Jestřebí boudě. Na podzim měli dorostenci a dospělí krátké soustředění v Milovech a tradičně posledním soustředěním byl čtyřdenní pobyt pro žactvo a dorost v Prkenném dole. Dvoutýdenní letní tábor Silva o-camp proběhl opět v Budislavi. Při našem klubu pracovalo TSM pod vedením Honzy Kaplan, SCM (vedoucí Zuzana Klimplová) i SCD (vedoucí Petr Klimpl). Přípravu jednotlivých skupin vedli Barbora Kadaňová a Pavla Švíglerová (přípravka – mimi), Laďka Víchová, Alena a Petr Klimplovi, Bedřich Sáňka a Renata Haasová (mladší žactvo), Lenka a Michal Koberovi a Katka Štichhauerová za pomoci Oldy Kološe (starší žactvo), Renata Čermáková, Vašek Roudný, Jirka Fencl (dorost) a Jan Kaplan (dorostenky, juniorky). Většina výkonnostních závodníků dospělého věku se připravovala individuálně za podpory některého z trenérů (Jan Kaplan, Tomáš Udržal). Všem trenérům patří velké poděkování, bez nich by sportovní výsledky nebyly tak dobré.

Sportovní výsledky: Rok 2016 byl po sportovní stránce pro náš klub úspěšný. Závodníci našeho klubu měli opět zastoupení na všech významných světových i evropských o-akcích (to se už podařilo i v předchozích šesti letech). Na MS ve Švédsku přispěla Jana Knapová k 6. místu naší sprintové štafety (běžela ještě závod na klasice), na ME v Jeseníku běžela Jana ve sprintové štafetě (5. místo) a ve štafetě (6. příčka), v závodech na klasické a krátké trati skončila ve třetí desítce. Evropský šampionát absolvovali i Marta Fenclová a David Procházka (sprint) a Tomáš Kubelka (klasická trať). Na akademickém MS v Maďarsku vybojovala Jana Knapová dvě medaile ve štafetách a dvě umístění v první desítce v individuálních závodech, akademický šampionát běžel i Tomáš Kubelka, jeho 11. místo na klasice je velmi pěkné. Na juniorském MS ve Švýcarsku reprezentovala Petra Hančová, která si nejlépe vedla ve sprintu, kde obsadila 12. příčku. Na ME dorostu se nominovala hned čtveřice pardubických závodníků – Jana Peterová, Ondřej Volák, Jan Rusin a Anna Kopecká (ta nakonec pro zranění neodjela). Jana přispěla k stříbrné medaili ve štafetách, ve sprintu i na klasické trati skončila v první desítce, v první desítce na klasice skončil i Ondra.
Na mistrovstvích ČR vybojovali závodníci našeho klubu 11 medailí. Mistrovské tituly získaly Jana Knapová na klasické trati a Petra Hančová ve sprintu, další medaile přidali Jana Peterová, Simona Chládková, Anna Kopecká, Jan Rusin, štafeta dorostenek, sprintová štafeta dospělých a družstvo dorostu. Po loňském historickém double (vítězství na M ČR klubů v dospělých a dorostu) jsme letos vybojovali v dospělých 5. příčku, dorost doběhl třetí; v České lize klubů jsme v obou kategoriích skončili na 3. místě. Velmi dobře si vedly naše štafety v Českém poháru štafet (dorostenky vyhrály, muži skončili třetí). V Českém poháru skončili Tomáš Kubelka a Jana Knapová v první desítce. Velmi dobře si vedli naši mladí závodníci v žebříčku A – na 2. místě skončili Petra Hančová a Jan Rusin, na 3. místě Jana Peterová a Ondřej Volák, v první desítce ještě najdeme Martina Roudného, Annu Kopeckou a Simonu Chládkovou.
Velmi pěkné výsledky měli naši nejmladší. Žactvo s přehledem vyhrálo mistrovství oblasti družstev žactva, Kateřina Koberová a Filip Haas běželi v družstvu Vč. oblasti, které na M ČR oblastních výběrů žactva obsadilo 2. příčku. Kateřina Koberová vybojovala v žebříčku B v kategorii D14 velmi pěkné 2. místo. Hodně vidět bylo vidět naše mladší a starší žactvo ve Východočeském poháru – v kategorii H12 trio Filip Haas, Michal Krpata a Dan Štichhauer ovládlo stupně vítězů, Kateřina Koberová patřila k nejlepším v D14, v první desítce najdeme i řadu dalších (Markéta Mrskočová, Tereza Fejfarová, Bára Pušová, Ondřej Šípek, Ondřej Macek, Ondřej Pipek a Hubert Waněk). Velmi početná je skupina nejmladších žáků, i ti již dosáhli několika dobrých výsledků, za všechny jmenujme Kláru Haasovou, Karolínu Pipkovou, Kateřinu Dvořákovou a Adama Štichhauera.
Solidně běhali i veteráni, mezi nejlepší v ČR patřili především Iva Knapová, Jana Juračková, Jiřina Novotná, Květa Kubíková, Laďka Víchová, Jaroslav Fridrich a Václav Farář.
Přehled těchto výsledků, ale i dalších, najdete na dalších stránkách této ročenky.

Zázemí klubu: V roce 2015 jsme zakoupili ve Spojili pozemek na výstavbu zázemí klubu (šatna, klubovna, sklad). Při projednávání výstavby se však projevily velké problémy se sousedy (příjezdová cesta), jednání stále pokračují.

Řada našich členů úspěšně startuje i v dalších, příbuzných o-sportech – MTBO, ROB. Poměrně bohatý je i další, nesportovní život klubu. 

NEJLEPŠÍ O-VÝSLEDKY 2016

SVĚTOVÉ SOUTĚŽE
Mistrovství světa 6. místo Jana Knapová ve sprintových štafetách
35. místo Jana Knapová na klasické trati
Mistrovství Evropy 5. místo Jana Knapová ve sprintových štafetách
6. místo Jana Knapová ve štafetách
22. místo Jana Knapová na krátké trati
23. místo Jana Knapová na klasické trati
50. místo Marta Fenclová ve sprintu
69. místo Tomáš Kubelka na klasické trati
Akademické mistrovství světa 2. místo Jana Knapová ve sprintových štafetách
2. místo Jana Knapová ve štafetách
5. místo Jana Knapová na klasické trati
9. místo Jana Knapová ve sprintu
11. místo Tomáš Kubelka na klasické trati
Světový pohár 44. místo Jana Knapová
Mistrovství světa juniorů 12. místo Petra Hančová ve sprintu
30. místo Petra Hančová na klasické trati
46. místo Petra Hančová na krátké trati
Mistrovství Evropy dorostu 2. místo Jana Peterová ve ve štafetách W16
5. místo Jana Peterová na klasické trati W16
8. místo Ondřej Volák na klasické trati M16
8. místo Jana Peterová ve sprintu W16
9. místo Jan Rusin a Ondřej Volák ve štafetách M16
12. místo Jan Rusin ve sprintu M16
29. místo Ondřej Volák ve sprintu M16
Mistrovství světa veteránů 46. místo Marek Filičko ve sprintu M45
53. místo Petr Valach ve sprintu M50
68. místo Petr Valach na klasické trati M50
79. místo na Marek Filičko na klasické trati
DRUŽSTVA
Mistrovství ČR klubů 5. místo dospělí A
3. místo dorost
Veteraniáda ČR 5. místo DH300 A
9. místo DH275
Česká liga klubů 3. místo dospělí
3. místo dorost
Mistrovství Vč. oblasti 1. místo žactvo
1. místo dorost
1. místo dospělí
JEDNOTLIVCI
Mistrovství ČR 1. místo Petra Hančová ve sprintu (D20)
Jana Knapová na klasické trati (D21)
2. místo Jana Peterová v nočním OB (D16)
Jana Peterová na krátké trati (D16)
Petra Hančová na klasické trati (D20)
štafeta dorostenek (Kopecká, Peterová, Rückerová)
3. místo Simona Chládková v nočním OB (D20)
Jan Rusin ve sprintu (H16)
sprintová štafeta dospělých (Fenclová, Procházka, J. Knapová, Kamenický)
Anna Kopecká na krátké trati (D18)
4. místo Anna Kopecká v nočním OB (D18)
Petra Hančová v nočním OB (D20)
Anna Kopecká ve sprintu (D18)
Simona Chládková ve sprintu (D20)
sprintová štafeta dorostu (Kopecká, Volák, Rückerová,Rusin)
Jana Peterová na klasické trati (D16)
štafeta žen (Udržalová, Hančová, Zvěřinová)
štafeta mužů (D. Procházka, Kubelka, Kamenický)
5. místo Jana Peterová ve sprintu (D16)
Marta Fenclová ve sprintu (D21)
David Procházka ve sprintu (H21)
Martin Roudný na klasické trati (H16)
6. místo Václav Roudný v nočním OB (H16)
Ondřej Volák ve sprintu (H16)
Petra Hančová na krátké trati (D20)
Jana Knapová na krátké trati (D21)
Simona Chládková na klasické trati (D20)
Jonáš Fencl na klasické trati (H18)
7. místo Matěj Kamenický v nočním OB (H21)
sprintová štafeta dospělých (Hančová, Nožka, Procházková, Záveský)
Tomáš Kubelka na krátké trati (H21)
Eliška Kulhavá na klasické trati (D20)
Tomáš Kubelka na klasické trati (H21)
štafeta dorostenců (M. Roudný, Volák, Fencl)
8. místo Martin Roudný ve sprintu (H16)
Ondřej Volák na klasické trati (H16)
9. místo Martin Roudný v nočním OB (H16)
Tomáš Kubelka v nočním OB (H21)
Jan Rusin na krátké trati (H16)
Martina Zvěřinová na klasické trati (D21)
Petr Zvěřina na klasické trati (H21)
10. místo Pavla Horová v nočním OB (D21)
Tomáš Udržal v nočním OB (H21)
Klára Procházková ve sprintu (D21)
sprintová štafeta dorostu (Peterová, M. Roudný, Waňková, Fencl)
Anna Kopecká na krátké trati (D18)
Lenka Knapová na krátké trati (D21)
Český pohár 5. místo Jana Knapová
9. místo Tomáš Kubelka
Ranking 8. místo Tomáš Kubelka
9. místo Jana Knapová
Žebříček A 2. místo Petra Hančová (D20)
Jan Rusin (H16)
3. místo Jana Peterová (D16)
Ondřej Volák (H16)
5. místo Anna Kopecká (D18)
6. místo Martin Roudný (H16)
8. místo Simona Chládková (D20)
Český pohár štafet 1. místo dorostenky
3. místo muži
4. místo ženy
5. místo dorostenci
Žebříček B 1. místo Iva Knapová (D45)
2. místo Kateřina Koberová (D14)
Jana Juračková (D50)
3. místo Ladislava Víchová (D55)
Jiřina Novotná (D60)
Květa Kubíková (D65)
Jaroslav Fridrich (H70)
4. místo Stanislava Kellnerová (D65)
Tereza Filipová (D16)
Tomáš Míča (H20)
Václav Farář (H60)
5. místo Jan Knap (H60)
6. místo Vojtěch Juračka (H60)
Veteraniáda ČR 2. místo sprintová štafeta DH220 (Z. Klimplová, Farář, Víchová, Třasák)
Marta Lučanová na krátké trati (D35)
Jiřina Novotná na krátké trati (D60)
štafeta D165 (Čermáková, Víchová, Knapová)
3. místo Ladislava Víchová v nočním OB (D55)
Václav Farář v nočním OB (H60)
sprintová štafeta DH140 (Švíglerová, Roudný, L. Klimplová, Vodička)
štafeta H180 (J. Fencl, Farář, Knap)
4. místo Pavla Švíglerová ve sprintu (D40)
Ladislava Víchová na krátké trati (D55)
Květa Kubíková na krátké trati (D65)
Jaroslav Fridrich na krátké trati (H70)
5. místo Štěpán Držka (H40)
6. místo Ladislava Víchová ve sprintu (D55)
Václav Farář ve sprintu (H60)
Jan Knap na krátké trati (H65)
Mistrovství Vč. oblasti 1. místo Kateřina Koberová ve sprintu (D14)
Marta Fenclová ve sprintu (D21)
Hubert Waněk ve sprintu (H14)
Jan Rusin ve sprintu (H16)
Kateřina Koberová na krátké trati (D14)
David Procházka na krátké trati (H21)
Kateřina Koberová na klasické trati (D14)
Hubert Waněk na klasické trati (H14)
Václav Roudný na klasické trati (H16)
Tomáš Udržal na klasické trati (H21)
štafeta dorostenek (Rückerová, Peterová, Kopecká)
štafeta žáků (Krpata, Štichhauer, Haas)
štafeta mužů (D. Procházka, Kubelka, Kamenický)
Veteraniáda Vč. oblasti 1. místo Ladislava Víchová ve sprintu (D55)
Jiřina Novotná ve sprintu (D60)
Ladislava Víchová na krátké trati (D55)
Jiřina Novotná na krátké trati (D60)
Václav Roudný na krátké trati (H55)
Jiřina Novotná na klasické trati (D60)
štafeta D105 (Mrskočová, Pipková, Švíglerová)
štafeta D165 (Novotná, Víchová, Koberová)
štafeta H165 (Novotný, Farář, P. Fencl)
Východočeský pohár 1. místo Kateřina Koberová (jaro D14)
Filip Haas (jaro H12)
Michal Krpata (podzim H12)
Veronika Barnetová (D18)
Ladislava Víchová (D55)


JAK PROBÍHALA SEZÓNA 2016

Prosinec 2015
 • V jídelně Gymnázia Pardubice se sešla členská schůze OK Lokomotiva Pardubice. Došlo ke změně názvu – stali jsme se spolkem. Na schůzi byli vyhlášeni nejlepší sportovci a trenéři za rok 2015, nejlepší závodnicí klubu byla vyhodnocena Jana Knapová.
 • Pořádali jsme ZHL – sprint na Karlově koruně v Chlumci nad Cidlinou. Hlavní pořadatel byl Jan Žemlička.
 • Pardubický zimní pohár začal krátkou tratí na golfovém hřišti v Lázních Bohdaneč pod taktovkou Honzy Kaplana.
 • Další závod ZHL se běžel v Hradci Králové – Vánoční sprint.
 • Sezónu zakončilo Štědrodenní překvapení. Připraven byl půlhodinový scorelauf po Tyršových sadech a starém městě, který tradičně připravily Klimplovy.
 • Na Štěpána se uskutečnil již 23. ročník devítihodinového utkání mladí vers. staří v míčových hrách (basket, volejbal, florbal, fotbal) – Maratón 2015. Mladí vyhráli 423:353 a ujali se vedení 12:11.
Leden 2016
 • Pardubický zimní pohár pokračoval první lednovou neděli krátkou tratí ve Spojile. Tratě připravili Valentovi.
 • PZP – zkrácenou klasiku pořádalo trio pořadatelů (Jan Václavek, Jiří Belej a Jan Kuhn) na mapě Nemošické louky.
 • Nadace orientačního běhu podpořila granty pro rok 2016 činnost našeho sportovního centra dětí (SCD) a sportovního centra mládeže (SCM).
 • Dalším závodem Zimní hradubické ligy byl kros na Vinici. Šéf pořádání byl Petr Fiala. V ženách doběhla Marta Fenclová druhá, Pavla Horová třetí.
 • V pardubickém KD Hronovická proběhlo slavnostní vyhlášení ankety Nejlepší sportovec Pardubicka 2015. V desítce nejlepších sportovců (bez pořadí) byla vyhlášena Jana Knapová především za své výsledky na MS ve Skotsku. Mezi desítkou mládežníků byl oceněn Jonáš Fencl za stříbrnou medaili na ME dorostu v Rumunsku. Oceněno bylo družstvo dospělých i dorostu, obě za zisk mistrovských titulů na Mistrovství ČR klubů.
 • Dorost a dospělí měli soustředění ve Zderazi.
 • Noční PZP uspořádal Petr Fiala ve Studáneckém lese.
Únor 2016
 • Pololetní prázdniny strávila třicítka pardubických žáků na soustředění na Blatinách. Sníh nebyl, tak se běhalo (i s mapou).
 • Dalším závodem pokračoval PZP. Delší sprint po Pardubicích připravil Zdeněk Cinkan.
 • Zimní hradubická liga pokračovala dalším závodem. Běžela se zkrácení klasika v Hradci Králové. V ženách vyhrála Zuzka Hermanová, v mužích byl druhý Petr Zvěřina.
 • 7. kolo Pardubického zimního poháru (krátkou trať) připravil Vojta Novotný na mapě Veská, s centrem na parkovišti u Siluety.
 • Dlouhá trať PZP za pořádání Držkových se běžela na Monaku.
 • Brutus kros v lese u Roudničky vyhrála Marta Fenclová před Pavlou Horovou.
Březen 2016
 • Uspořádali jsme další ročník Kuňka krosu (8. kolo Zimní hradubické ligy), hlavním pořadatelem byl Petr Zvěřina. V HE jasně vyhrál David Procházka, v DE byla první Marta Fenclová, Pavla Horová skončila třetí.
 • Jana Knapová (dospělí) a Jonáš Fencl (mládež) byli vyhlášeni v desítce nejlepších sportovců v Pardubickém kraji za rok 2015.
 • Dorost měl mapové soustředění ve slovenském Šaštíně.
 • Jarní skály – to byl první oficiální letošní závod v orientačním běhu v ČR, běžel se v lesním komplexu u hradu Kost. V ženách v D21B vyhrála s velkou převahou Martina Zvěřinová, v D21C byla první Pavla Udržalová.
 • Závěrečný závod letošního Pardubického zimního poháru připravil Petr Šabatka. Běžel se sprint na mapě Dukla (1:5000).
 • Skončil 22. ročník Pardubického zimního poháru. Běželo se celkem 9 závodů, alespoň jednoho závodu se zúčastnilo 62 žen a 97 mužů. V ženách vyhrála Marta Fenclová před Pavlou Švíglerovou a Martinou Zvěřinovou. V mužích získal vítězství Karel Haas před Janem Čermákem a Adamem Zitkou.
 • V Michnovce se běželo 1. kolo Českého poháru štafet. Naše ženy v sestavě Jana Knapová, Petra Hančová a Zuzka Hermanová skončily třetí, dorostenky (Šárka Rückerová, Martina Waňková a Janča Petrová) doběhly druhé, v D14 vyhrála trojice Bára Pušová, Terka Fejfarová a Kačka Koberová, v H14 pak Bert Waněk, Ondra Macek, Ondra Pipek, v HD12 trojice Michal Krpata, Ondra Šípek a Dan Štichhauer skončila druhá. Ve veteránech jsme vyhráli H165 (Vašek Farář, Vašek Roudný, Míša Kober) a v D105 byla trojice Jiřka Novotná, Laďka Víchová a Léňa Koberová třetí.
 • Jarní pohár 2016 proběhl v Michnovce (v žactvu a veteránech se závod počítal do Vč. poháru). V elitě žen (závod měl hromadný start) doběhly Zuzka Hermanová a Marta Fenclová na 2. a 3. místě. Náš klub skončil v celkovém hodnocení na 3. místě.
 • Skončil další ročník Zimní hradubické ligy. Po třinácté za sebou vyhrála Marta Fenclová. Pavla Horová obsadila druhou příčku (5. Petr Zvěřina, 7. Zuzana Hermanová).
 • Tradiční velikonoční soustředění OK Lokomotiva Pardubice proběhlo letos na Sklárně. Celkem bylo na soustředění přes 100 účastníků, vedle závodníků LPU i členové SCM a SCD Pardubicko.
 • Uspořádali jsme třetí kolo 46. ročníku ligy škol v OB. Celý závod pršelo, závod byl zrušen. Do konečného pořadí jednotlivců se budou počítat tedy jen dva výsledky ze tří závodů.
Duben 2016
 • Druhým kolem pokračoval Východočeský pohár. Pěkný závod připravil SK Studenec v Bílsku u Kopidlna. Startovalo 130 pardubických závodníků.
 • Víkendové soustředění talentované mládeže Vč. oblasti v Hradci Králové mělo poměrně velkou účast pardubického žactva, celkem se jich zúčastnilo 12.
 • Středoevropský pohár dorostu se běžel na Hané. Na startu byli i čtyři pardubičtí závodníci (Jana Petrová, Jan Rusin, Ondřej Volák, Anna Kopecká). V sobotu byla v Hranicích na Moravě na pořadu krátká trať, v neděli se běžely štafety.
 • Za chladného a deštivého počasí pokračoval Východočeský pohár 3. kolem, běžela se orientačně pěkná krátká trať v okolí rozhledny na vrchu Tábor u Lomnice nad Popelkou. Na startu bylo přes 160 závodníků LPU.
 • V Železnici připravili pořadatelé ze Sportcentra Jičín za velkého chladna a deště orientačně jednodušší sprint, bylo to oblastní mistrovství ve sprintu (a současně 4. kolo Vč. poháru). Oblastními mistry se stali Kačka Koberová (D14), Marta Fenclová (D21), Hubert Waněk (H14), Jan Rusin (H16) a Jan Čermák (H21), oblastní veteraniádu vyhrály Ladislava Víchová (D55) a Jiřina Novotná (D60).
 • 4. kolo Ligy škol mělo centrum na Studánce, hlavními pořadateli byli Laďka Víchová a Tomáš Míča.
 • Skončil 46. ročník Ligy škol. Vítězství mezi školami obhájila Základní škola Benešovo náměstí, před ZŠ Závodu míru a ZŠ Sezemice.
 • Východočeský pohár pokračoval 5. kolem, které připravil KOB Ústí nad Orlicí v Žampachu. Běželo 120 pardubických závodníků.
 • Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB se konalo v Doksech. Získali jsme dvě medaile (Jana Peterová v D16 stříbro a Simona Chládková v D20 bronz). Ve Veteraniádě skončila Laďka Víchová třetí (D55) a Václav Farář (H60) také třetí.
 • Na noční šampionát navázal v osadě Jabloneček závod Českého poháru štafet. Naše štafety si vedly dobře, ve všech kategoriích jsme byli na stupních vítězů. Muži v sestavě Matěj Kamenický, Tomáš Udržal, Tomáš Kubelka obsadili 2. místo, ženy (Pavla Horová, Petra Hančová, Martina Zvěřinová) doběhly na 3. místě. Dorostenky Jana Peterová, Šárka Rückerová a Anna Kopecká jasně vyhrály, dorostenci (Ondra Volák, Martin Roudný, Jonáš Fencl) doběhli třetí. Veteráni v H165 skončili druzí v sestavě Vašek Farář, Laďka Víchová, Vašek Roudný.
 • Spartak Rychnov připravil do Slatiny nad Zdobnicí mistrovství oblasti na krátké trati (současně to bylo i 6. kolo Vč. poháru). Oblastními mistry se stali Katka Koberová (D14) a David Procházka (H21), oblastní veteraniádu vyhráli Laďka Víchová (D55), Jiřina Novotná (D60) a Vašek Roudný (H55).
 • Soustředění žactva proběhlo od pátka do neděle v Bělči nad Orlicí. Necelých 50 dětí tam trénovalo pod vedením osmi trenérů.
 • Jana Knapová a Tomáš Kubelka byli nominováni na Mistrovství Evropy v orientačním běhu 2016 (konec května v Jeseníku).
 • U Trutnova začal prvním závodem Český pohár a žebříčky A a B-Čechy. V mužské elitě doběhl Tomáš Kubelka třetí, Matěj Kamenický obsadil 6. příčku. V dámské elitě skončila Marta Fenclová sedmá. V kategoriích ŽA v H16 byl Ondra Volák čtvrtý, v D18 byla Martina Waňková sedmá, v juniorkách patřilo Petře Hančové 4. místo. V D14B obsadila Kačka Koberová 5. místo. Ve veteránských kategoriích byla v D45 Iva Knapová druhá.
Květen 2016
 • Prvního máje se běžela v Trutnově krátká trať (2. kolo Českého poháru, žebříčku A a B). V mužské elitě skončil Matěj Kamenický třetí, Tomáš Kubelka obsadil sedmé místo, v dámské elitě skončila Lenka Knapová desátá, v H16 Ondra Volák vyhrál, Honza Rusin byl třetí, v D16 skončila Jana Peterová čtvrtá, pátá doběhla Viky Vojtíšková, v juniorkách se Simona Chládková a Petra Hančová podělily stejným časem o 4. příčku. V béčkových kategoriích vyhrála Kačka Koberová D14, pěkné je i 8. místo Ondry Pipka v H14. Ve veteránských kategoriích se na stupně vítězů dostali Iva Knapová (2. v D45), Jana Juračková (3. v D50), Laďka Víchová (3. v D55), Jiřka Novotná (2. v D60).
 • V Uherském Brodě se běžel moc pěkný šampionát ve sprintu. Marta Fenclová na krásném 5. místě jen těsně zaostala za medailí. Velmi pěkné je 10. místo Kláry Procházkové. V mužích skončil David Procházka na 5. místě. V juniorkách vybojovala Petra Hančová zlato, jen těsně za medailí na 4. místě zůstala Simča Chládková. Také v D18 Anička Kopecká doběhla čtvrtá. V D16 Jana Peterová obsadila 5. místo. Honza Rusin vybojoval bronzovou medaili v H16, Ondra Volák skončil pátý, Martin Roudný osmý. Nejlepší ve veteránských kategoriích byla Pavla Švíglerová na 4. místě v D40, Laďka Víchová v D55 a Vašek Farář v H60 byli šestí.
 • 7. kolem pokračoval Východočeský pohár. Závod pořádali broumovští orienťáci na chatě Vyhlídka v Janovičkách.
 • V Uherském Brodě se běželo i Mistrovství ČR sprintových štafet. Naši dospělí (Marta Fenclová, David Procházka, Jana Knapová, Matěj Kamenický) vybojovali bronzovou medaili (první medaile dospělých v historii sprintových šampionátů), béčko doběhlo na pěkném 7. místě V dorostu naše štafeta Anna Kopecká, Ondřej Volák, Šárka Rückerová, Jan Rusin obhajovala loňský bronz, ten neobhájila a získala nepopulární "bramborovou" medaili. V kategorii nejmladších veteránů (DH140) obsadila čtveřice Pavla Švíglerová, Vašek Roudný, Lenka Klimplová a Olda Vodička třetí místo, v kategorii DH220 skončila štafeta Zuzana Klimplová, Vašek Farář, Laďka Víchová a Milan Třasák na druhém místě.
 • Při celosvětové akci World Orienteering Day ve středu 11. května jsme připravili náborové akce na 5 místech, celkem bylo 868 účastníků.
 • Třetím a čtvrtým kolem pokračoval žebříček B-Čechy v Halounech západně od Prahy (pořadatel USK Praha). Klasiku skvěle zaběhla Kačka Koberová v D14B, která jasně vyhrála. Pěkné je 7. místo Ondry Macka ve velmi početně obsazené kategorii H14B. Ve veteránech v D45 Iva Knapová vyhrála, Jindra Horáková byla druhá. V nejmladších žákyních v D10L vyhrála Ája Zitková. Krátká trať se běžela za chladného počasí. V D14B opět výborně běžela Kačka Koberová, která skončila šestá, v D16B byla Berenika Držková šestá. Ve veteránských kategoriích skončila Iva Knapová v D45B na 3. místě, v D60B obsadila Jiřka Novotná druhou příčku, v H60B byl Honza Knap třetí, v H70B obsadil Jarda Fridrich třetí příčku. Mezi nejmladšími vyhrál Filip Haas H12C.
 • Dorost měl více jak týdenní soustředění ve Švédsku.
 • Na Tiomile (megaštafety ve švédském Falunu) běžela celá řada našich závodníků. Na startu závodu dorostu byly dvě štafety pod hlavičkou OK Lokomotiva Pardubice, jedna čistě z našeho klubu, druhá s několika členy TSM z Vysočiny. Áčko skončilo na 21. místě, béčko bylo za ním 6 sekund na 22. místě. V ženách finišovala Jana Knapová štafetě Södertälje-Nykvarn OF pro konečné 17. Místo. Štafeta LPU složená z žen našeho klubu skončila na 76. místě. V noci ze soboty na neděli se běžel závod desetičlenných štafet mužů, na startu byly i dvě štafety našeho klubu, naši závodníci skončili na 66. místě.
 • Poslední květnový týden proběhlo v Jeseníku Mistrovství Evropy v OB. Do nominace České republiky se probojovali Jana Knapová (sprintové štafety, klasika, krátká trať i štafety), Tomáš Kubelka (klasika), David Procházka a Marta Fenclová (sprint).
 • V úvodním závodě ME ve sprintových štafetách v Bruntále finišovala Jana Knapová týmu České republiky (Kosová, Procházka, Král, Knapová), který obsadil pátou příčku.
 • Uspořádali jsme mistrovství oblasti na klasické trati (bylo to i 8. kolo Vč. poháru). Za pěkného počasí startovalo ve Ctětínku přes 700 závodníků. Šéfem pořádání byl Karel Haas. Tituly oblastních mistrů si odnesli Kačka Koberová (D14), Bert Waněk (H14), Venda Roudný (H16) a Tomáš Udržal (H21), veteraniádu vyhrála Jiřka Novotná (D60).
 • Mistrovství Evropy pokračovalo závodem ve sprintu. Marta Fenclová postoupila do finále A, tam pak chybovala a nakonec z toho bylo konečné 50. místo. David Procházka byl v semifinále diskvalifikován (jiná kontrola).
 • Dalším závodem ME byla klasická trať v Bílé Vodě. Tomáš Kubelka se do finále A neprobojoval, Jana Knapová skončila ve finále A na 22. místě.
 • Poslední květnovou středu jsme uspořádali krajské (a okresní) finále přeboru škol. Hlavní pořadatel Kamil Pipek zvolil za centrum hřiště ZŠ Dubina, běželo se ve studáneckém lese, na startu bylo 169 závodníků. V krajském finále základních i středních škol vyhrálo Gymnázium Dašická Pardubice.
 • Posledním individuálním závodem na Mistrovství Evropy byl závod na krátké trati. Kvalifikace se běžela v Horním Údolí, finále v Černé Vodě. Jana Knapová obsadila 21. místo.
 • Další kolo Východočeského poháru se běželo v Odolově (pořádal Start Náchod), na fyzicky náročných tratích startovalo i 99 závodníků našeho klubu.
 • V závěrečném závodě Mistrovství Evropy ve štafetách v Černé Vodě finišovala Jana Knapová české áčko a velmi dobrým výkonem přispěla k 5. příčce České republiky.
 • Krátká trať Českého poháru a žebříčku A se běžela na Jesenicku (Černá Voda) na mapě z ME. V dámské elitě se Pavla Horová, Lenka Knapová a Martina Zvěřinová seřadily na 5. – 7. místě. V mužské elitě si skvěle vedl Petr Zvěřina, který obsadil třetí příčku, další dva závodníci skončili v první desítce – 5. Radek Nožka, 6. Tomáš Udržal. V D16 Janča Peterová skončila druhá, v D20 vyhrála Simona Chládková a Petra Hančová byla čtvrtá, v H16 obsadili Jan Rusin a Ondra Volák první dvě místa, v H18 Jonáš Fencl obsadil 4. příčku. Ve veteránských kategoriích vyhrála Marta Lučanová D35, v H50 byl Jan Kaplan druhý.
 • Klasika Českého poháru a ŽA opět v Černé Vodě – v mužské elitě se trio Radek Nožka, Tomáš Udržal a Matěj Kamenický seřadilo na 4. - 6. místě, v dámské elitě obsadila Martina Zvěřinová 6. příčku. V D16 skončila Jana Peterová třetí, v D18 byla Anička Kopecká také třetí a Martina Waňková pátá, v D20 vyhrála Petra Hančová. V H16 byl Jan Rusin druhý, Martin Roudný čtvrtý a Ondra Volák sedmý. Ve veteránských kategoriích vyhrála Marta Lučanová D35, Jiřka Novotná byla třetí v D60, Honza Kaplan vyhrál H50, Vojta Juračka byl třetí v H60.
Červen 2016
 • V okolí Brna (Sentice, Ivančice) se běžely tři celostátní o-závody (dva závody Českého poháru štafet a závod Českého poháru a žebříčku A ve sprintu). V sobotních štafetách v Senticích dobře běželi muži, trio Matěj Kamenický, Radek Nožka a Tomáš Kubelka doběhlo do cíle na 3. místě, výborně běželo áčko dorostenek, trojice Anička Kopecká, Jana Peterová a Šárka Rückerová vyhrála, dorostenci (Martin Roudný, Jonáš Fencl, Honza Rusin) skončili na 5. místě. Trio veteránů Karel Haas, Petr Fencl a Jan Kaplan vyhrálo v kategorii H135.
 • Ve sprintu v Ivančicích byl mužích nejlepší Tomáš Udržal na 6. místě, hned za ním byl Tomáš Kubelka, Radek Nožka obsadil 9. příčku. V dámské elitě skončila Jana Knapová šestá, v D16 patřilo Janě Peterové sedmé místo, v D18 obsadila Anička Kopecká 4. místo, v D20 byla Petra Hančová třetí. V H16 doběhl Jan Rusin druhý, Ondra Volák čtvrtý a Martin Roudný šestý.
 • Další závod štafet se běžel jižně od Ivančic. V mužích naše áčko (Matěj Kamenický, Radek Nožka, Tomáš Kubelka) skončilo na 3. příčce. V ženách naše trojice Jana Knapová, Simona Chládková a Marta Fenclová skončila pátá, dorostenky v sestavě Šárka Rückerová, Anička Kopecká, Jana Peterová vyhrály.
 • Ve vítězném družstvu Východočeské oblasti na Vyzývacím poháru žactva v Senticích a Ivančicích běželo 7 závodníků našeho klubu – H12: Filip Haas, Daniel Štichhauher, H14: Hubert Waněk, Ondřej Macek, Ondřej Pipek, D14: Kateřina Koberová, Tereza Fejfarová.
 • Na celostátním finále Přeboru škol v OB reprezentovala Pardubický kraj v soutěži základních i středních škol výprava Gymnázia Dašická. Finále proběhlo v Praze v Bohnicích, v areálu léčebny Bohnice a jejím okolí. Mezi základními školami skončilo pardubické Gymnázium na 9. místě, mezi středními školami na 10. místě. V jednotlivcích vyhrál Ondra Macek kategorii H7.
 • Klubovým mistrem v triatlonu se stal Libor Kříž před Tomášem Kosem, třetí byl Olda Kos.
 • V Holovousech se běžel poslední závod Vč. poháru na jaře. Startovalo 140 závodníků LPU, kteří si vedli velmi dobře (zvláště naše žactvo).
 • V konečných výsledcích Východočeského poháru žactva jaro 2016 si vedlo výborně naše žactvo. Své kategorie vyhráli Kačka Koberová (D14C) a Filip Haas (H12C).
 • Petra Hančová byla nominována na MS juniorů (počátek července 2016 ve Švýcarsku).
 • Na ME dorostu v OB 2016 v Polsku si vybojovala nominaci čtveřice pardubický dorostenců – Jana Peterová (D16), Anna Kopecká (D18), Jan Rusin (H16) a Ondřej Volák (H16).
 • Žebříček B-Čechy pokračoval 5. a 6. kolem u Kralovic (RZ Chvojkovský mlýn). V klasice výborně zaběhla v D14B Terka Fejfarová, která skončila čtvrtá. V dorostu v H16 vyhrál Martin Roudný, v H21B překvapil Tomáš Deml čtvrtým místem. Ve veteránech skončila v D45 Iva Knapová druhá, v D55 obsadila Laďka Víchová také druhé místo, v D65 Květa Kubíková třetí.
 • V krátké trati u Chvojskovského mlýna vyhrál H16 Martin Roudný. Ve veteránech obsadila Iva Knapová v D45 třetí příčku, v D60 Jiřka Novotná druhá, v D65 Květa Kubíková třetí v H70 stál Jarda Fridrich na stupních vítězů za 3. místo.
 • Jana Knapová byla nominována na mistrovství světa v OB ve Švédsku.
 • Sedmdesátka pardubických závodníků startovala na Mistrovství a veteraniádě ČR na krátké trati. Pořadatelé z SK Praga připravili tento šampionát v náročných terénech v okolí Hojné Vody v Novohradských horách. Ze sobotního semifinále se v mistrovských kategoriích do A finále probojovalo celkem 14 závodníků LPU a 17 veteránů. V nedělním finále si Jana Peterová v D16 doběhla pro stříbro. V mužích si zaslouží uznání za 7. příčku Tomáš Kubelka. V ženách Jana Knapová obsadila 6. příčku, dobře běžela i Lenka Knapová (10. místo). V juniorkách Petra Hančová obsadila 6. příčku, v D18 se Anička Kopecká v závěru zranila, nakonec obsadila 10. místo. V H16 Ondra Volák skončil na 9. místě. Ve Veteraniádě ČR jsme získali tři medailová umístění – Marta Lučanová byla druhá v D35, Jiřina Novotná také druhá v D60 a Honza Knap obsadil pátou příčku v H65.
 • Poslední týden v červnu jsme pořádali orienťáckou část Českých akademických her. Jana Knapová vyhrála titul akademické mistryně ČR ve sprintu, v mužích vybojoval David Procházka bronzovou medaili (běželo se v Polabinách). Na klasické trati v Horním Jelení bronzovou akademickou medaili vybojovala Jana Knapová, Simča Chládková skončila osmá. V mužích obsadil David Procházka sedmou příčku.
Červenec 2016
 • 3-denní závody Veteran cup proběhly v Kostelci nad Orlicí, kde jsme si vedli výborně. V H21B vyhrál Olda Vodička, Petr Šabatka byl druhý. V D10 skončila Verča Vodičková třetí, v D14 Kačka Koberová druhá, v H14 vyhrál Ondra Macek, v H16 byl první Venda Roudný, v H18 skončil Martin Roudný druhý. Ve veteránských kategoriích skončily na třetích místech Eva Kašparová (D35), Jindra Horáková (D45) a Dana Julinková (D50), v D65 obsadily Stáňa Kellnerová a Květa Kubíková 2. a 3. místo. V H40 byl Štěpán Froš druhý, v H45 skončil Michal Kober také třetí, třetí byl i Vašek Roudný v H55, Honza Knap vyhrál H60.
 • Na Mistrovství Evropy dorostu v OB 2016 v Polsku reprezentovala Českou republiku trojice pardubický dorostenců (původně nominovaná Anna Kopecká pro zranění nestartovala) – Jana Peterová (D16), Jan Rusin (H16) a Ondřej Volák (H16). Skvěle si vedla Janča na klasické trati, která si doběhla pro 5. příčku. Stejně dobře si vedl i Ondra, který v obsadil 8. místo. Ve štafetách rozbíhala Jana Peterová českou štafetu D16 a přispěla k zisku stříbrné medaile. Ondra Volák na prvním úseku a Honza Rusin na finiši, to bylo složení štafety v H16, která doběhla na konečném 9. místě. V závěrečném závodě ve sprint ve starém městě v Jaroslawi opět výborně zaběhla Jana Peterová, která skončila na 8. místě, Honza obsadil 12. příčku. (Ondra skončil ve třetí desítce).
 • U obce Suchý na Boskovicku běžely 4-etapové závody Cena střední Moravy. V hlavní kategorii žen si pro vítězství doběhla Iveta Šístková, Marta Fenclová byla třetí. V H55C obsadil Petr Klimpl druhou příčku, v H45B Petr Fencl skončil třetí.
 • Na mistrovství světa juniorů ve Švýcarsku zaběhla výborně Petra Hančová sprint, kde skončila na velmi pěkném 12. místě. Na klasické trati Petra obsadila 30. místo. Na krátké trati udělala několik chyb a bylo z toho 46. místo.
 • H.S.H. Vysočina cup, populární "Botas", byl letos na Třebíčsku, centrem byla obec Štěměchy. Na stupních vítězů jsme v celkovém pořadí viděli spoustu závodníků LPU (D14: 3. Terka Fejfarová; D16: 1. Jana Peterová; D35C: 1. Erika Vojtíšková, 2. Eva Kašparová, 3. Zuzka Krpatová; D60: 3. Jiřka Novotná; D65: 3. Květa Kubíková; H10N: 1. Vítek Frosch, 3. Bertík Vojtíšek; H12: 2. Michal Krpata; H14: 3. Ondra Macek; H35C: 1. Filip Kroupa, 2. Jan Kroupa; H45C: 1. Petr Valach; H60B: 2. Vašek Farář; H60C: 2. Petr Klimpl; H70: 2. Jarda Fridrich; H75: 3. Josef Málek).
 • V druhé půlce července proběhl Silva o-camp Budislav 2016. Tohoto dvoutýdenního o-kempu se letos zúčastní 93 dětí z celé ČR (z našeho klubu 60). Celotáborová hra měla název "GRAND COUP".
 • Na 3-denních závodech, které se konaly v Jeseníkách s centrem v Klepáčově a měly název Šumperský divočák, si nejlépe vedl Vašek Farář, který vyhrál H60, Květa Kubíková a Stáňa Kellnerová skončily na 2. a 3. místě v D65.
 • Akademické mistrovství světa se konalo v maďarském Miskolci. Ve sprintu Jana Knapová v úvodu chybovala, pak však běžela velmi dobře a bylo z toho umístění v první desítce konečného pořadí – 9. místo.
 • 3-denní závody Eduard 2016 měly centrum u Jáchymova. V hlavní kategorii žen (D21A) skončila Iveta Šístková třetí a Petra Hančová byla čtvrtá, v D21C obsadila Lenka Drahorádová druhé místo.
Srpen 2016
 • Početně hodně obsazený pětidenní OOcup v nádherných krasových terénech Slovinska (ale i Rakouska a Itálie) měl startu i desítku pardubických závodníků. Martina Zvěřinová vyhrála kategorii W21A, tam byla Pavla Udržalová druhá.
 • Na akademickém MS v Maďarsku se běžel závod na klasické trati. Jana Knapová obsadila pátou příčku, výborně běžel i Tomáš Kubelka, který obsadil 11. místo.
 • Jana Knapová rozbíhala na akademické MS českou sprintovou štafetu, která získala stříbrnou medaili. Pak finišovala i českou štafetu (Indráková, Kosová, Knapová), která nestačila jen na skvělé Švédky a vybojovala pro Českou republiku další stříbrnou medaili. Tomáš Kubelka finišoval českému béčku, nakonec jeho štafeta doběhla na 6. místě.
 • 3-denní závody Rumcajsovy míle se konaly v kopcovitých a skalnatých terénech v Českém ráji u osady Zápudov. Pro vítězství si doběhla v kategorii D10N Kačka Švíglerová, hlavní kategorii žen v D21A byla Pavla Udržalová pátá a Iveta Šístková sedmá, v D50 skončila Jana Juračková třetí, v D55 Laďka Víchová druhá. V H12 výborně běhal Michal Krpata, který vyhrál.
 • 5-denních závody Česká Kanada se běžely v pěkných, orientačně zajímavých terénech. Karolína Pipková vyhrála D10L, Janča Peterová skočila pátá v D16, Anička Kopecká obsadila třetí příčku v D18, Martina Zvěřinová obsadila čtvrtou příčku v elitě žen, v H12A obsadil Michal Krpata pátou příčku, Ondra Pipek skončil těsně čtvrtý v H14A, Martin Roudný po finiši obsadil v H16 druhou příčku, Jonáš Fencl byl třetí v H18, Mirek Novotný byl třetí v H55B.
 • 3-etapové závody Pěkné prázdniny se konaly v Českém ráji v krásných skalnatých terénech nad Malou Skálou (skalní města Chléviště, Drábovna a Kalich). V dámské elitě zvítězila Zuzka Hermanová. V mužské elitě skočil David Procházka na 11. příčce. V D10L výborně běžela Saša Tichá, která obsadila 3. příčku. V D21C skončila Míša Procházková na 2. místě, v D40 byla Pavla Švíglerová třetí. V H21B skončil Jarda Krčál třetí.
 • V průběhu Olympijských her v Riu se uskutečnil v Pardubicích olympijský park, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet různé sporty, mezi nimi i orientační běh. U našeho stánku bylo připraveno o-bludiště, v Tyršový sadech a na zámku pak 10 kontrol na mapě Zámek. Celkově prošel naším stanovištěm obrovský počet lidí, podle předběžných čísel to bylo necelých 18 tisíc lidí. V úterý 16. 8. byl závod s mapou pro veřejnost v okolí zámku, Starého města a Tyršových sadů.
 • Šest pardubických dorostenců bylo s juniorským výběrem ČR na soustředění ve Skandinávii (Švédsko, Norsko).
 • Ve švédském Strömstadu proběhl vrchol letošní mezinárodní sezóny – mistrovství světa v OB. První závod Janě Knapové nevyšel, nekvalifikovala se do finále sprintu. Následně Jana rozbíhala sprintovou štafetu České republiky, svým výkonem přispěla k šestému místu naší reprezentace. Posledním vystoupením Jany na tomto šampionátu ve Švédsku byl závod na klasické trati. Závod na švédsko-norské hranici byl fyzicky i orientačně velmi náročný. Jana obsadila 35. místo.
 • Od čtvrtka do neděle bylo 30 pardubických žáků se svými trenéry na soustředění na Jestřebí boudě nad Radvanicemi. Vedle účasti na 3-denních závodech Cena východních Čech měly děti na programu turistiku, hry a další aktivity.
 • 3-denní závody Cena východních Čech letos pořádal OK 99 Hradec Králové v Radvanicích v orientačně těžkých a zajímavých terénech na mapě Závora. V elitních kategoriích výborně zaběhli Tomáš Kubelka a Martina Zvěřinová, kteří obsadili 3. místa. V D10N skončila Saša Tichá těsně druhá; v D10C byla Klára Haasová také druhá. V D14B obsadila Johana Vodičková druhou příčku. V D35C skončila Renata Haasová třetí, v D45C Jana Valachová třetí a v D50C Laďka Víchová druhá. V H12A skončil Filip Haas třetí, v H14B byl Adam Novák druhý, v H16B vyhrál Honza Rusin. V H40B obsadil Honza Kaplan 3. místo, v H70 skončil Jarda Fridrich druhý.
Září 2016
 • Pokračoval Východočeský pohár klasickou tratí, který připravili pořadatelé ze Spartaku Vrchlabí v terénu kolem vrchu Žalý. Centrum bylo na louce Křížovky - Podžalý.
 • Celostátní závody (Český pohár, žebříček A a žebříček B-Čechy) uspořádal Tatran Jablonec v Jizerských horách s centrem na Hrabětické louce. V klasice v dámské elitě skončily Jana Knapová a Martina Zvěřinová na 8. a 9. místě, v D21A skvěle zaběhla Pavla Udržalová, která vyhrála, v D21C vyhrála Míša Klapalová. V mužské elitě obsadil Tomáš Kubelka 9. místo, v H21A skončil Jan Grundmann na 2. místě, v H21C byl Honza Klapal také druhý. Výborně zaběhl náš dorost – v D16A vyhrála Jana Peterová, v D16B byla Terka Filipová třetí, v D18A byla Anička Kopecká třetí, v H16A zvítězil Martin Roudný, Ondra Volák skončil čtvrtý a Honza Rusin šestý, v H18A byl Jonáš Fencl čtvrtý, v H18B obsadil Honza Žák třetí příčku. Když k tomu přidáme, 6. místo Petry Hančové a 10. Simči Chládkové v juniorkách a 7. místo Ondry Macka v H14B, panovala s výsledky našich mladých závodníků spokojenost. Ve veteránských kategoriích skončila Jana Juračková druhá v D50.
 • V krátké trati v Hraběticích se nám také dařilo. V dámské elitě skvěle zaběhly Jana Knapová a Martina Zvěřinová, když obsadily 2. a 3. příčku, v D21A doběhla Šárka Kulhavá pátá a Pavla Udržalová šestá, v D21B vyhrála Míša Klapalová. V mužích se opět do první desítky vešel Tomáš Kubelka, obsadil 9. místo, opět výborně běžel Jan Grundmann v H21A, který vyhrál. Terka Filipová vyhrála D16B, Anička Kopecká skončila třetí v D18A, třetí byla v D20A i Petra Hančová. V H16A byl druhý Ondra Volák, Martin Roudný skončil čtvrtý a Honza Rusin devátý, Jonáš Fencl v H18A doběhl pátý, Honza Žák v H18B byl čtvrtý. V D14B obsadila Kačka Koberová druhou příčku, Terka Fejfarová byla desátá, v H14B byl Ondra Pipek pátý a Ondra Macek desátý. Ve veteránech doběhla v D45 Jindra Horáková třetí, v D60 se stalo velkým překvapením vítězství Jiřky Novotné.
 • V konečných výsledcích žebříčku B-Čechy jsme si vedli docela dobře. Velmi cenné je druhé místo Kačky Koberové v D14B (spolu s Terkou Fejfarovou, Terkou Filipovou a oběma Ondry Mackem a Pipkem získala pro příští rok licenci A). Ve veteránských kategoriích vyhrála Iva Knapová D45, Jana Juračková byla druhá v D50, třetí místa obsadili Jindra Horáková, Laďka Víchová, Jiřka Novotná, Květa Kubíková a Jarda Fridrich.
 • U Košíkova se běžel závod Českého poháru štafet. V mužích výborně zaběhlo trio David Procházka, Tomáš Kubelka a Matěj Kamenický a bylo z toho druhé místo. Dorostenky (Šárka Rückerová, Anička Kopecká a Janča Peterová) vyhrály, kluci (Jonáš Fencl, Martin Roudný, Ondra Volák) obsadili 4. příčku. Běželo i naše žactvo – kluci v H12 (Míša Krpata, Dan Štichhauer, Fipip Haas) obsadili 3. místo, holky v D14 (Terka Fejfarová, Bára Pušová, Kačka Koberová) skončily na 5. místě. Dobře běželi i veteráni – v H165 skončili Mirek Novotný, Vašek Farář a Péťa Fencl na 2. místě, druhé byly i veteránky v D165 (Jiřka Novotná, Laďka Víchová, Léňa Koberová). Současně to bylo oblastní mistrovství štafet – tituly získali kluci v H12, muži a dorostenky.
 • Na brněnském sídlišti Nový Lískovec se běžel závod Českého poháru (a žebříčku A) ve sprintu. V dámské elitě doběhla Marta Fenclová na 10. místě. V mužské elitě skončil Tomáš Kubelka na 9. příčce. V juniorkách vyhrála Petra Hančová, v D18 stála Anička Kopecká na třetím stupínku na stupních vítězů, v D16 obsadila Jana Peterová 5. příčku. V H18 patřila Jonášovi Fenclovi 5. příčka a v H16 se naše trio Honza Rusin, Ondra Volák a Martin Roudný podělilo o 3. – 5. místo.
 • Další závod Českého poháru štafet se opět běžel u Košíkova. Naše štafety obsadily v hlavních kategoriích (dospělí a dorost) pěknou postupku: 1., 2., 3. a 4. místo. Muži opět v sestavě David Procházka, Tomáš Kubelka a Matěj Kamenický obsadili 2. příčku. Ženy (Marta Fenclová, Petra Hančová a Jana Knapová) doběhly na 3. místě, béčko (Klára Procházková, Lenka Knapová, Pavla Horová) doběhlo na 7. příčce. Dorostenky (Anička Kopecká, Janča Peterová, Šárka Rückerová) opět vyhrály; dorostenci (Jonáš Fencl, Ondra Volák, Martin Roudný) byli čtvrtí. V D165 vyhrála trojice Laďka Víchová, Jiřka Novotná, Léňa Koberová, v H165 bylo trio Mirek Novotný, Péťa Fencl, Vašek Farář druhé a v D105 skončila naše štafeta (Dana Mrskočová, Pavla Švíglerová, Táňa Pipková) třetí.
 • Ve středu odpoledne začal prvním závodem XXXXVII. ročník Ligy škol v orientačním běhu (závod byl také zařazen do Dnů orientace v přírodě).
 • Dalšího závod Východočeského poháru uspořádal SK LOB Nová Paka v pěkných terénech u Horního Javoří.
 • Dorost a dospělí měli krátké soustředění na Milovech pod vedením Tomáše Udržala.
Říjen 2016
 • V Pusté Rybné jsme uspořádali český šampionát na klasice, na kterém startovalo skoro 1400 závodníků. Pod vedením Dušana Stránského se na pořádání podílelo přes 120 pořadatelů. Mapu (přes 17 km2) připravil Petr Mareček, sobotní tratě postavil Petr Fencl, nedělní Honza Kaplan. Někteří naši závodníci v mistrovských kategoriích běželi. Ze semifinále se probojovalo do finále A 17 našich závodníků. V nedělním finále si Jana Knapová v ženách doběhla po vyrovnaném výkonu pro mistrovský titul, Martina Zvěřinová skončila na 9. místě. V mužích výborně běžel Tomáš Kubelka, který skončil na 7. místě, hodně překvapil Petr Zvěřina 9. místem. V juniorkách si doběhla Petra Hančová pro stříbro, Simča Chládková a Eliška Kulhavá skončily na 6. a 7. místě. V H18 dobře zaběhl Jonáš Fencl – 6. místo. V D18 vybojovala Anička Kopecká bronz. V H16 bojoval Martin Roudný o medaili, nakonec to nevyšlo – 5. místo, Ondra Volák obsadil 10. příčku. V D16 byla Jana Peterová na přesběrce ještě druhá, v cíli ale čtvrtá.
 • V konečném pořadí Českého poháru 2016 si nejlépe vedla Jana Knapová, která obsadila 5. příčku, v první desítce ještě skončil Tomáš Kubelka, který obsadil deváté místo.
 • Konečné výsledky žebříčku A 2016 – D16: 3. Peterová; D18: 5. Kopecká; D20: 2. Hančová, 8. Chládková; H16: 2. Rusin, 3. Volák, 6. M. Roudný.
 • V konečném pořadí Českého poháru veteránů 2016 v ženách obsadila Laďka Víchová 16. místo, Jiřka Novotná byla 20., Iva Knapová 32., v mužích si nejlépe vedl Vašek Farář, který obsadil 28. místo.
 • V Mistrovství a Veteraniádě ČR štafet v Dolním Prysku jsme to měli ve všech hlavních kategoriích rozběhnuto velmi dobře, konec to ale moc nevyšlo. V mužích naše áčko (David Procházka, Tomáš Kubelka, Matěj Kamenický) doběhlo na 4. místě, v ženách byla medaile velmi blízko, naše trio Pavla Udržalová, Petra Hančová a Martina Zvěřinová nakonec skončilo čtvrté, na naše trio Anička Kopecká, Janča Petrová a Šárka Rückerová zbylo těsně stříbro. Kluci (Martin Roudný, Odra Volák a Jonáš Fencl) byli po dvou úsecích na druhém místě, chybující Jonáš nakonec doběhl sedmý. Dobře si vedli veteráni, štafeta D165 (Renata Čermáková, Laďka Víchová, Iva Knapová) doběhla druhá, tým v H180 (Jirka Fencl, Vašek Farář, Honza Knap) obsadil třetí příčku.
 • 115 závodníků našeho klubu zamířilo na 13. kolo Východočeského poháru, které uspořádal OK Jilemnice v Horní Branné.
 • V českém šampionátu družstev v Dolním Prysku jsme obhajovali loňské double (vítězství v dospělých i dorostu). V dospělých na prvním úseku Matěj Kamenický v úvodu chyboval, pak stáhl a předával sedmý, Petra Hančová na druhém úseku posunula naši štafetu na 3. místo, David Procházka nejlepším časem na úseku nás posunul do vedení, Martina Zvěřinová na čtvrtém úseku náš náskok ještě zvýšila. Na pátém úseku si Tomáš Kubelka ale vybral chyby snad za půl roku, nabral zásek 15 minut a předával pátý, Jana Knapová na šestém úseku a Radek Nožka na sedmém úseku toto umístění udrželi = 5. příčka. V dorostu Martin Roudný na prvním úseku udělal pár chyb (11. místo), Šárka Rückerová nás posunula na 3. místo, Ondra Volák šel na třetím úseku do čela, vedení udrželi na 4. - 6. úseku Janča Peterová, Jonáš Fencl a Anička Kopecká, ne zcela zdravý Honza Rusin na posledním úseku chyboval a předstihli ho dva jeho soupeři = bronzová příčka pro náš dorost. Osm žáků běželo ve výběru Vč. oblasti. Filip Haas a Kačka Koberová byli v družstvu, které vybojovalo stříbrnou medaili.
 • V desetidílné České lize klubů obsadil náš klub v dospělých i v dorostu třetí příčku.
 • Skončil Český pohár štafet. Štafety LPU si vedly dobře, muži skončili druzí, ženy čtvrté, dorostenky vyhrály a dorostenci jsou pátí.
 • Další závod Východočeského poháru se běžel v Kozodrech (u Kostelecké Lhoty), který upořádal OB Vamberk, na jehož startu bylo přes 150 pardubických závodníků.
 • Východočeský pohár měl na programu závod i v neděli, připravil ho KOB Choceň v příměstském lesíku ve Dvořisku. Startovalo 140 pardubických závodníků.
 • Závěr Světového poháru v OB proběhl o víkendu ve Švýcarsku. Ve sprintových štafetách Jana Knapová rozbíhala českou štafetu, která skončila na 8. místě. V klasice Jana závod dobře rozběhla a skončila na 21. místě. V závěrečném městském sprintu obsadila 36. místo.
 • Východočeský pohár pokračoval dalším závodem (hodně kopcovitá zkrácená klasika), který připravili pořadatelé z Lokomotivy Trutnov v Babí. Na startu bylo i 120 závodníků LPU.
 • 24. ročník Rodinných štafet připravila dvojice Honza Kaplan a Karel Haas (s několika pomocníky) v krásných lesích kolem Bělče nad Orlicí. Centrum bylo v táboře J. A. Komenského. Pro vítězství si doběhli Procházkovi (Klára, Saša, David), druzí byli Roudní ve složení Venda, Vašek, Martin. Třetí místo obsadili Kosovi (Olda, Radek, Tomáš), těsně za nimi na 4. místě doběhly Knapovy (Jana, Iva, Lenka), pro ně útěchou bylo, že dostaly cenu za nejlepší čistě ženskou štafetu.
 • V Prkenném Dole u Žacléře proběhlo tradiční podzimní soustředění žactva a dorostu za účasti přes 60 závodníků a jejich trenérů.
Listopad 2016
 • Letošní Východočeský pohár byl zakončen posledním závodem, krátkou tratí, kterou uspořádal v Kaňku u Kutné Hory OK Slávie Hradec Králové. Běželo přes 170 pardubických závodníků.
 • Skončil Východočeský pohár dorostu, dospělých a veteránů, nejlepších výsledků dosáhli Veronika Barnetová (D18), Jindra Horáková (D45C), Laďka Víchová (D55C), Květa Kubíková (D65C), Karel Haas (H21C), Vladimír Ježek (H35D), Zdeněk Cinkan (H45D) a Vladimír Vícha (H55D).
 • Žactvo si vedlo úspěšně v podzimní části Východočeského poháru. Michal Krpata vyhrál H12C, dalších 6 našich závodníků skončilo v céčkových kategoriích na stupních vítězů (D10C – Karolína Pipková a Klára Haasová, D14C – :Kateřina Koberová, H12C – Filip Haas a Dan Štichhauer, H14C – Ondřej Macek.
 • Žactvo OK Lokomotiva Pardubice vyhrálo Mistrovství Vč. oblasti družstva žactva. Za námi skončily družstva OK 99 Hradec Králové a SK Studenec.
 • Byly sestaveny reprezentační týmy na rok 2017. Z našeho klubu jsou v seniorské reprezentaci Jana Knapová (A), Tomáš Kubelka (B) a Petra Hančová (U23). V juniorské reprezentaci je Anna Kopecká, mezi sledovanými závodníky jsou zařazeni Jana Peterová, Ondřej Volák a Jan Rusin.
 • V Rankingu konci letošní sezóny skončila v ženách Jana Knapová na 9. místě Tomáš Kubelka je osmý.
 • Zakončení letošní sezóny LPU proběhlo v Daňkovicích (hotel Selský dvůr) a okolí za účasti 90 proběhlo členů klubu. Za solidního počasí (v sobotu oblačno, v neděli nádherně slunečno) se tvrdě bojovalo jak v sobotní šifrovačce, tak v neděli s mapou.
 • Prvním kolem začal letošní Pardubický zimní pohár. Milda Valenta upořádal hezký noční sprint na golfovém hřišti v Bohdanči.
 • Klokan kros – první závod ZHL - se běžel v neděli na Novém Hradci Králové. Na startu bylo skoro 50 závodníků LPU, kteří si vedli docela dobře. V dámské elitě obhájila Marta Fenclová loňské vítězství.


NAŠI NEJLEPŠÍ 2015

Nejlepší závodník klubu a nejlepší ženaJANA KNAPOVÁ
 • 6. místo na mistrovství světa ve sprintových štafetách (a 35. místo na klasické trati)
 • 5. místo na mistrovství Evropy ve sprintových štafetách
 • 6. místo na mistrovství Evropy ve štafetách
 • 22. místo na krátké trati a 23. místo na klasické trati na mistrovství Evropy
 • 2. místo na akademickém mistrovství světa ve sprintových štafetách
 • 6. místo na akademickém mistrovství světa ve štafetách
 • 5. místo na klasické trati a 9. místo ve sprintu na akademickém mistrovství světa
 • mistryně ČR na klasické trati
 • 3. místo na M ČR sprintových štafet
 • 6. místo na M ČR na krátké trati
 • 5. místo v Českém poháru
Nejlepší mužTOMÁŠ KUBELKA
 • 11. místo na klasické trati na akademickém mistrovství světa
 • 7. místo na M ČR na krátké trati
 • 7. místo na M ČR na klasické trati
 • 4. místo na M ČR ve štafetách
 • 9. místo v Českém poháru
Nejlepší v junior/kaPETRA HANČOVÁ
 • 12. místo na MS juniorů ve sprintu (a 30. místo na klasické a 46. místo na krátké trati)
 • mistryně ČR ve sprintu
 • 2. místo na M ČR na klasické trati
 • 4. místo na M ČR ve štafetách žen
 • 2. místo v žebříčku A
Nejlepší starší dorostenkaANNA KOPECKÁ
 • 3. místo na M ČR na klasické trati
 • 2. místo na M ČR štafet
 • 3. místo na M ČR klubů
 • 4. místo na M ČR sprintových štafet
 • 4. místo na M ČR ve sprintu
 • 4. místo na M ČR v nočním OB
 • 5. místo v žebříčku A
Nejlepší starší dorostenecJONÁŠ FENCL
 • 6. místo na M ČR na klasické trati
 • 7. místo na M ČR štafet
 • 3. místo na M ČR klubů
Nejlepší mladší dorostenkaJANA PETEROVÁ
 • 2. místo na ME dorostu ve štafetách
 • 5. místo na ME dorostu na klasické trati
 • 8. místo na ME dorostu ve sprintu
 • 2. místo na M ČR v nočním OB
 • 2. místo na M ČR na krátké trati
 • 4. místo na M ČR na klasické trati
 • 5. místo na M ČR ve sprintu
 • 2. místo na M ČR štafet
 • 3. místo na M ČR klubů
 • 3. místo v žebříčku A
Nejlepší mladší dorostenecONDŘEJ VOLÁK
 • 8. místo na ME dorostu na klasické trati (a 29. místo ve sprintu)
 • 9. místo na ME dorostu ve štafetách
 • 6. místo na M ČR ve sprintu
 • 8. místo na M ČR na klasické trati
 • 9. místo na M ČR na krátké trati
 • 4. místo na M ČR sprintových štafet
 • 7. místo na M ČR štafet
 • 3. místo na M ČR klubů
 • 3. místo v žebříčku A
Nejlepší starší žákyněKATEŘINA KOBEROVÁ
 • 2. místo v žebříčku B
 • 3x 1. místo na mistrovství oblasti (sprint, krátká a klasická trať)
 • 1. místo ve Východočeském poháru – jaro
 • 3. místo ve Východočeském poháru – podzim
 • členka družstva Vč. oblasti, které na M ČR oblastních výběrů žactva skončilo druhé
Nejlepší starší žákONDŘEJ MACEK
 • 12. místo v žebříčku B
 • 5. místo ve Východočeském poháru – jaro
 • 3. místo ve Východočeském poháru – podzim
Nejlepší nejmladší žákyněMARKÉTA MRSKOČOVÁ
 • 8. místo ve Východočeském poháru – podzim
Nejlepší mladší žákFILIP HAAS
 • 1. místo ve Východočeském poháru – jaro
 • 2. místo ve Východočeském poháru – podzim
 • člen družstva Vč. oblasti, které na M ČR oblastních výběrů žactva skončilo druhé
Nejlepší nejmladší žákyněKLÁRA HAASOVÁ
 • 4. místo ve Východočeském poháru – jaro
 • 3. místo ve Východočeském poháru – podzim
Nejlepší nejmladší žákADAM ŠTICHHAUER
 • 3. místo ve Východočeském poháru – jaro
 • 6. místo ve Východočeském poháru – podzim
Nejlepší veteránkaJIŘINA NOVOTNÁ
 • 2. místo ve Veteraniádě ČR na krátké trati
 • 3. místo v žebříčku B
Nejlepší veteránVÁCLAV FARÁŘ
 • 3. místo ve Veteraniádě ČR v nočním OB
 • 2. místo ve Veteraniádě ČR sprintových štafet
 • 3. místo ve Veteraniádě ČR štafet
 • 4. místo v žebříčku B
Ocenění trenéři PAVLA ŠVÍGLEROVÁ
LADISLAVA VÍCHOVÁ
MICHAL KOBER
JAN KAPLAN


Vývoj umístění našich závodníků v rankingu 2016

PÁNI 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Kubelka Tomáš 14 13 13 14 5 5 4 5 8 8
Nožka Radek 12 14 17 9 7 6 5 13 17 17
Procházka David 9 9 11 17 14 13 22 14 18 18
Kamenický Matěj 10 10 10 12 13 15 14 18 19 19
Udržal Tomáš 16 16 18 13 15 14 13 32 39 38
Zvěřina Petr 23 23 23 26 30 41 38 44 43 42
Záveský Filip 90 89 91 86 66 67 65 61 57 61
Čermák Jan 54 53 51 59 62 63 66 64 70 70
Hovorka Lukáš 148 159 130 131 102 101 97 84 83 84
Grundman Jan 47 47 50 62 90 87 147 132 137 137
Vávra Jaroslav 306 289 287 244 217 218 214 214 215 221
Držka Štěpán 198 192 205 207 208 211 209 216 220 228
Kos Tomáš 448 448 406 370 369 299 234 220 221 237
Fiala Petr 193 187 187 192 207 244 248 245 237 241
Deml Tomáš 187 190 200 205 212 221 223 253 248 253
Haas Karel 286 277 283 259 257 264 259 254 250 255
Vodička Oldřich 352 382 292 297 272 267 266 266 260 265
Waněk Adam 141 170 169 188 211 209 208 270 266 270
Jurica Jan 260 263 268 283 242 243 255 272 267 271
Kafka Miloš 182 184 188 216 224 223 232 230 236 281
Kárník Jan 398 339 313 302 299 278 279 281 292 310
Lenner Miroslav 89 87 94 96 107 151 146 303 322 321
Šabatka Petr 303 305 328 329 332 323 333 322 318 323
Koleš Jan 540 527 401 341 333 422 358 333 328 327
Žák Jan 0 1103 803 628 504 382 389 349 358 359
Filičko Marek 384 360 377 374 372 350 365 361 366 368
Klapal Jan 0 0 0 933 512 498 523 403 404 408
Štěrba Zbyněk 406 334 349 215 291 288 289 419 422 425
Lehár Adam 595 567 603 524 469 435 456 455 458 458
Roudný Martin 0 938 627 623 617 607 626 626 461 462
Míča Tomáš 0 0 1150 743 554 543 566 468 469 469
Lučan Vladimír 0 0 741 626 466 457 475 477 475 475
Krčál Jaroslav 0 744 672 672 678 667 505 501 498 498
Zelinka Jan 457 459 465 508 496 510 517 513 511 508
Kokaisl Tomáš 691 684 677 724 693 684 529 522 524 547
Fukátko Jan 310 304 326 343 337 412 439 469 510 554
Rusin Jan 0 902 660 664 669 658 678 667 656 583
Novotný Vojtěch 0 0 0 1038 863 854 858 761 651 588
Macl Jan 604 579 607 616 606 595 623 621 612 593
Procházka Tomáš 687 673 574 535 526 759 608 604 597 603
Kos Oldřich 490 520 538 555 543 467 491 489 491 620
Šimáček Ondřej 716 710 0 0 850 844 665 650 636 641
Kaplan Martin 754 750 781 760 761 752 675 663 646 652
Kanta Martin 0 0 859 857 868 664 685 675 664 667
Hovorka Jan 584 566 530 531 523 956 960 952 666 669
Volák Ondřej 0 910 765 767 769 760 777 768 669 671
Zitka Adam 376 423 444 412 431 858 862 853 732 684
Odvody Zdeněk 916 857 717 709 711 622 641 636 661 700
Bolech Filip 587 581 681 679 740 730 753 836 767 766
Kříž Libor 486 525 499 496 478 802 809 690 770 768
Fencl Jonáš 570 552 602 603 595 594 600 596 671 771
Jirásek Aleš 339 446 514 513 625 620 640 634 682 811
Žemlička Jan 782 771 834 836 837 711 736 733 738 827
Šimáček Martin 0 0 0 0 0 898 895 864 861
Seidl Jakub 0 0 0 0 0 0 0 0 1035 891
Roudný Václav ml. 0 985 1026 1017 1025 1025 1034 1023 995 996
Roudný Václav sen. 0 1057 1084 1075 1085 1086 1097 1094 1063 1062
Froš Štěpán 0 0 0 1038 1175 1177 1183 0 1096 1093
Farář Václav 1022 894 944 940 942 938 941 1173 1136 1132
Vícha Vladimír 1137 1171 1197 1196 1203 1206 1213 1233 1191 1185
Klimpl Petr 986 1034 1066 1158 1161 1162 1171 1241 1210 1204
Knížek Jiří 767 762 797 798 801 792 944 936 0 0
Fencl Jiří 962 973 1014 1008 1015 1015 1026 1016 985 0
Kutílek Jakub 387 372 423 439 463 460 811 1093 1062 0
Kroupa Jan (81) 607 590 695 779 783 776 889 887 1079 0
Valenta Miloslav 828 811 852 853 859 0 0 0 0 0
Fatura Jan 1058 1077 0 0 0 0 0 0 0 0
Novotný Miroslav 1156 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belej Jiří 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Václavek Jan 1035 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Knap Jan 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juračka Vojtěch 1114 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DÁMY 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Knapová Jana 5 5 6 12 6 5 5 66 9 9
Zvěřinová Martina 275 240 174 100 37 35 26 12 12 12
Fenclová Marta 20 20 14 18 15 14 14 15 23 23
Knapová Lenka 22 22 21 23 22 21 24 26 27 27
Hančová Petra 39 36 38 37 39 38 38 32 30 30
Procházková Klára 41 39 39 38 40 40 37 27 32 32
Horová Pavla 31 30 32 32 34 32 29 39 40 40
Hermanová Zuzana 320 308 329 275 272 267 39 37 41 41
Chládková Simona 60 59 53 50 46 43 44 43 44 44
Šístková Iveta 249 271 248 113 83 48 50 46 50 50
Udržalová Pavla 40 41 43 51 52 209 65 69 80 80
Kulhavá Eliška 152 233 160 188 112 106 112 222 120 120
Mrštíková Květa 172 150 138 124 109 107 113 111 121 121
Doleželová Kateřina 114 110 115 112 110 98 104 115 124 124
Jansová Doubravka 0 0 351 197 160 149 141 130 128 128
Kosová Štěpánka 202 194 204 199 137 129 142 127 135 134
Kulhavá Šárka 72 70 62 56 61 190 201 140 143 142
Kolešová Helena 354 259 194 165 172 217 179 167 173 173
Klimplová Lenka 69 68 69 73 90 116 123 181 232 182
Držková Markéta 253 244 265 244 252 265 258 252 256 255
Žaloudková Klára 0 0 583 446 436 431 335 305 303 300
Lehárová Alžběta 104 101 106 150 231 229 222 310 307 304
Kokaislová Eva 0 0 548 552 488 483 352 341 324 316
Knapová Iva 160 245 269 346 339 334 349 353 252 321
Procházková Michaela 482 440 407 377 340 417 358 339 335 333
Klapalová Michaela 0 0 0 508 414 408 431 348 343 341
Valachová Martina 55 57 56 82 114 108 208 351 347 346
Klimplová Zuzana 215 208 230 261 301 307 317 442 386 360
Kadaňová Barbora 408 378 387 389 386 377 393 384 370 369
Marešová Kristýna 397 389 400 416 397 390 405 408 385 385
Lennerová Hana 214 235 321 350 318 386 404 359 393 394
Petrová Daniela 288 380 469 464 648 650 671 532 520 463
Petráčková Klára 598 570 609 613 476 473 485 497 417 481
Drahorádová Lenka 442 408 442 444 462 429 450 458 477 483
Lučanová Marta 579 554 475 474 470 469 483 493 416 486
Peterová Jana 0 642 678 678 672 676 700 692 505 506
Odvodyová Šárka 648 612 526 529 536 447 465 473 488 535
Bolechová Anežka 281 342 401 422 465 466 481 441 622 622
Víchová Ladislava 0 666 701 696 692 693 718 641 639 639
Kopecká Anna 455 624 665 665 661 666 689 682 680 681
Kubíčková Iva 0 684 724 714 711 709 733 729 726 726
Vojtíšková Viktorie 0 695 736 726 723 719 744 739 736 735
Škorpíková Barbora 0 744 773 759 758 754 779 772 770 767
Novotná Jiřina 769 785 810 797 797 790 809 795 798 795
Filipová Tereza 0 823 845 829 831 826 841 826 822 821
Fenclová Tereza 0 0 868 851 855 850 863 850 842 839
Procházková Romana 629 586 837 821 824 819 834 820 850 0
Sůvová Barbora 402 459 484 489 487 481 493 505 0 0
Krpatová Zuzana 538 719 757 746 746 742 765 0 0 0
Mrskočová Dana 391 420 694 691 684 685 712 0 0 0
Kašparová Eva 499 537 571 575 629 629 0 0 0 0
Krejsová Lucie 509 486 519 521 530 657 0 0 0 0
Formánková Zuzana 822 841 0 0 0 0 0 0 0 0
Škodová Petra 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juračková Jana 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Švíglerová Pavla 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pipková Táňa 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0Klubový žebříček OB 2016

Poř. Jméno         Kat. Body   Záv.  2015
 1. Hančová Petra     D20 1873.14 (22)  [9]
 2. Kubelka Tomáš     H21 1834.62 (19)  [8]
 3. Peterová Jana     D16 1828.44 (26)  [12]
 4. Volák Ondřej      H16 1820.94 (18)  [32]
 5. Roudný Martin     H16 1785.37 (35)  [19]
 6. Rusin Jan       H16 1770.45 (22)  [4]
 7. Kamenický Matěj    H21 1753.33 (15)  [1]
 8. Zvěřinová Martina   D21 1748.78 (22) [137]
 9. Kopecká Anna      D18 1745.84 (21)  [5]
10. Knapová Lenka     D21 1706.50 (12)  [10]
11. Procházka David    H21 1688.25 (19)  [2]
12. Zvěřina Petr      H21 1648.80 (20)  [14]
13. Nožka Radek      H21 1629.91 (16)  [6]
14. Fencl Jonáš      H18 1626.44 (24)  [3]
15. Chládková Simona    D20 1615.96 (25)  [11]
16. Roudný Václav     H16 1545.46 (37)  [28]
17. Udržal Tomáš      H35 1521.95 (14)  [7]
18. Procházková Klára   D21 1521.10 (24)  [24]
19. Horová Pavla      D21 1504.56 (15)  [16]
20. Fenclová Marta     D40 1493.01 (21)  [13]
21. Čermák Jan       H21 1482.64 (24)  [17]
22. Víchová Ladislava   D55 1424.11 (39)  [18]
23. Waňková Martina    D18 1398.07 (21)  [-]
24. Šístková Iveta     D21 1377.73 (24) [164]
25. Farář Václav      H60 1370.39 (50)  [33]
26. Novotná Jiřina     D60 1362.23 (39)  [50]
27. Knapová Iva      D55 1344.37 (21)  [56]
28. Koberová Kateřina   D14 1320.93 (34)  [40]
29. Držka Štěpán      H40 1316.40 (27)  [39]
30. Záveský Filip     H21 1306.61 (11)  [20]
31. Hermanová Zuzana    D21 1305.99 (12) [155]
32. Vojtíšková Viktorie  D16 1296.44 (22)  [43]
33. Kaplan Jan       H50 1296.36 (15)  [36]
34. Švíglerová Pavla    D40 1281.02 (27)  [46]
35. Kubíková Květa     D65 1275.27 (29)  [31]
36. Vávra Jaroslav     H40 1270.55 (23) [104]
37. Horáková Jindra    D45 1247.34 (23)  [-]
38. Roudný Václav     H55 1246.55 (38)  [41]
39. Knap Jan        H65 1233.11 (22)  [58]
40. Macek Ondřej      H14 1230.71 (39)  [80]
41. Haas Filip       H12 1218.53 (24)  [91]
42. Pipek Ondřej      H14 1200.74 (36)  [57]
43. Jansová Doubravka   D20 1199.57 (23)  [26]
44. Fencl Petr       H45 1198.98 (18)  [42]
45. Waněk Hubert      H14 1192.67 (37)  [-]
46. Knapová Jana      D21 1185.83  (9)  [21]
47. Fejfarová Tereza    D14 1178.29 (34)  [64]
48. Doleželová Kateřina  D21 1178.24 (16)  [22]
49. Krpata Michal     H12 1175.85 (30)  [70]
50. Juračková Jana     D55 1172.82 (30)  [25]
51. Pipková Karolína    D10 1171.80 (25) [136]
52. Žák Jan        H18 1156.54 (37)  [53]
53. Štěrba Pavel      H60 1146.30 (20)  [45]
54. Filipová Tereza    D16 1145.88 (25)  [49]
55. Štichhauer Daniel   H12 1143.22 (20)  [68]
56. Kubíčková Iva     D16 1135.64 (28)  [-]
57. Borovičková Valérie  D16 1131.91 (12)  [44]
58. Deml Tomáš       H21 1127.47 (24)  [34]
59. Jurica Jan       H20 1117.79 (17)  [74]
60. Juračka Vojtěch    H60 1113.10 (30)  [81]
61. Kellnerová Stanislava D65 1099.95 (33)  [59]
62. Držková Berenika    D16 1087.61 (26)  [77]
63. Udržalová Pavla    D21 1086.46 (10)  [27]
64. Fridrich Jaroslav   H70 1074.26 (30)  [37]
65. Švíglerová Kateřina  D10 1066.01 (25)  [-]
66. Fencl Jiří       H50 1065.85 (13) [108]
67. Vodička Oldřich    H35 1064.16 (25) [109]
68. Valach Petr      H50 1049.17 (26)  [73]
69. Haasová Klára     D10 1041.49 (19)  [83]
70. Fiala Petr       H21 1038.17 (16)  [52]
71. Grundmann Jan     H21 1027.20 (16)  [15]
72. Václavek Jan      H35 1023.57 (30)  [62]
73. Štichhauer Adam    H10 1017.58 (17) [126]
74. Haas Karel       H40  999.11 (17)  [71]
75. Novotný Miroslav    H55  998.98 (39)  [66]
76. Tichá Alexandra    D10  997.84 (17)  [-]
77. Čermáková Renata    D50  987.53 (14)  [48]
78. Zitková Andrea     D10  986.97 (25) [174]
79. Pušová Bára      D14  983.74 (37)  [90]
80. Kos Tomáš       H21  977.27 (12) [128]
81. Waněk Adam       H21  977.00 (18)  [23]
82. Pipková Táňa      D45  976.29 (23)  [78]
83. Hovorka Lukáš     H21  964.73  (8) [121]
84. Mrskočová Dana     D40  963.54 (26)  [76]
85. Waňková Dita      D45  959.24 (22)  [-]
86. Kulhavá Šárka     D21  958.79  (9)  [60]
87. Držková Markéta    D40  955.02 (26)  [98]
88. Belej Jiří       H40  950.49 (18)  [84]
89. Demlová Jitka     D45  948.93 (31)  [72]
90. Málek Josef      H75  933.19 (17)  [61]
91. Šabatka Petr      H35  930.37 (19)  [86]
92. Třasák Milan      H60  929.62 (23) [114]
93. Kološ Oldřich     H55  926.93 (22)  [87]
94. Kárník Jan       H35  919.00 (12) [131]
95. Klimpl Petr      H60  913.26 (53)  [88]
96. Cinkan Zdeněk     H50  912.38 (15)  [95]
97. Vícha Vladimír     H55  890.14 (29)  [79]
98. Roudná Eva       D50  887.57 (21)  [92]
99. Lulay Miloš      H60  883.07 (12) [105]
100. Krpatová Zuzana    D40  881.30 (25) [112]
101. Klimplová Alena    D60  871.56 (39)  [69]
102. Kašparová Eva     D35  869.93 (22) [106]
103. Dvořáková Kateřina   D10  869.01 (16) [116]
104. Kulhavá Eliška     D20  868.50  (9)  [65]
105. Filičko Marek     H45  867.69 (22)  [75]
106. Koleš Jan       H21  862.42 (15) [173]
107. Kolešová Helena    D21  861.33 (15) [169]
108. Haasová Renata     D35  861.20 (12) [111]
109. Pipek Kamil      H40  837.60 (27) [123]
110. Cachová Mirka     D12  829.82 (17) [242]
111. Froš Štěpán      H40  819.91 (15) [154]
112. Barnetová Veronika  D18  817.67 (22)  [-]
113. Julínková Dana     D50  791.81 (11) [177]
114. Mrskočová Markéta   D12  788.79 (20)  [89]
115. Mrskoč Marek      H14  782.83 (22) [133]
116. Lenner Miroslav    H21  779.41 (11)  [29]
117. Brancuský Zdeněk    H45  778.12 (13) [118]
118. Klimplová Lenka    D35  774.26 (11)  [47]
119. Kosová Štěpánka    D21  767.70  (9) [140]
120. Ježek Vladimír    H40  767.48 (13)  [-]
121. Kafka Miloš      H21  766.92 (12)  [51]
122. Kroupa Jan       H35  765.64 (14) [157]
123. Vališ Jan       H45  763.53 (20)  [-]
124. Novák Adam       H14  762.28 (16) [179]
125. Bártová Adéla     D14  758.86 (13) [100]
126. Frosch Vítek      H10  758.79 (13)  [-]
127. Klapal Jan       H21  755.83  (8)  [-]
128. Kokaislová Eva     D35  754.92 (11) [201]
129. Sáňka Bedřich     H65  745.90 (24)  [99]
130. Juška Jiří       H14  738.67 (15) [156]
131. Vodičková Johana    D14  729.29 (27) [171]
132. Mrštík Václav     H65  728.48 (14) [110]
133. Lučanová Marta     D35  723.78  (6) [224]
134. Stohanzl Patrik    H12  709.36 (18)  [-]
135. Koberová Lenka     D45  706.28 (10)  [55]
136. Vališ Jan       H14  699.90 (16)  [-]
137. Míča Tomáš       H20  697.61  (9)  [85]
138. Valachová Jana     D50  690.22 (24) [163]
139. Kadaňová Barbora    D21  689.70 (16) [143]
140. Vališ Vojtěch     H12  681.25 (15)  [-]
141. Šípek Ondřej      H12  674.89 (11) [141]
142. Petrásová Hana     D14  671.85 (17) [176]
143. Holcová Nikola     D10  668.53 (14) [192]
144. Marešová Kristýna   D21  658.47 (14) [152]
145. Žaloudková Klára    D21  644.72 (11) [234]
146. Šišma Vojtěch     H14  641.08 (19) [175]
147. Mrštíková Květa    D21  637.66  (6) [125]
148. Procházková Michaela  D21  636.91  (9) [185]
149. Štichhauerová Kateřina D40  634.24 (15) [194]
150. Štěrba Zbyněk     H21  634.07  (6) [132]
151. Klimplová Zuzana    D35  632.65 (11)  [67]
152. Petrásová Michaela   D10  631.01 (15) [208]
153. Lennerová Eva     D60  622.55 (16) [161]
154. Vodičková Veronika   D10  622.39 (14) [117]
155. Nekvapil Ondřej    H40  606.91 (16)  [-]
156. Procházka Tomáš    H50  587.39  (9) [158]
157. Kadaně Marek      H10  574.90 (14) [188]
158. Chrbolková Klára    D12  570.25  (9) [232]
159. Škorpíková Barbora   D16  569.27  (9) [170]
160. Pinke Veronika     D14  566.98 (15) [193]
161. Dvořák Vladimír    H55  565.29 (14)  [-]
162. Kokaisl Tomáš     H35  536.24  (9) [167]
163. Ježek Martin      H10  535.33 (12)  [-]
164. Kadaníková Tereza   D12  533.01 (12) [160]
165. Zelinka Jan      H21  520.30 (13) [113]
166. Fejfar Lukáš      H14  516.32 (12)  [97]
167. Klapalová Michaela   D21  515.19  (6)  [-]
168. Krčál Jaroslav     H21  514.77  (6) [219]
169. Lučan Vladimír     H35  485.97  (7)  [-]
170. Vodička Igor      H12  483.97  (9) [115]
171. Drahorádová Lenka   D21  479.80  (7) [172]
172. Weisbauerová Blanka  D50  468.18  (9) [149]
173. Procházka Radek    H50  462.09 (10) [107]
174. Lehár Adam       H21  459.84 (13) [184]
175. Věříš Jan       H45  447.42  (8)  [-]
176. Kološová Veronika   D14  447.02 (16) [162]
177. Hostinský Jiří     H60  436.92 (12) [148]
178. Dvořák Luboš      H45  416.09  (9) [159]
179. Jirásek Aleš      H40  411.62  (6)  [82]
180. Juška Michal      H12  411.60 (13)  [93]
181. Růžička Radek     H14  384.02  (7) [166]
182. Pinke Tomáš      H14  381.23 (15) [214]
183. Konvalinka Jindřich  H16  374.08  (7) [119]
184. Odvodyová Šárka    D21  371.47  (5) [213]
185. Fukátko Jan      H35  370.94  (6)  [63]
186. Procházka Tomáš    H21  362.95  (6) [190]
187. Sádovský Jáchym    H12  358.22 (19)  [-]
188. Vávra Jaroslav     H70  352.68  (9)  [-]
189. Lennerová Hana     D21  345.17  (5) [102]
190. Bürgerová Kateřina   D45  341.11 (13) [195]
191. Kober Michal      H45  338.96  (5)  [54]
192. Tužilová Štěpánka   D45  328.03  (7) [228]
193. Ježek Vojtěch     H12  325.77 (10)  [-]
194. Kaplan Martin     H20  321.26  (6) [186]
195. Hostinský Matěj    H10  316.15  (9) [220]
196. Novotný Vojtěch    H20  314.03  (5) [101]
197. Lehárová Alžběta    D21  313.63  (4)  [38]
198. Trlidová Agáta     D12  313.42 (10) [129]
199. Valachová Martina   D21  313.30  (4)  [35]
200. Cibulková Veronika   D14  305.98 (10) [226]
201. Vojtíšková Erika    D40  304.39  (4) [142]
202. Petrásová Simona    D40  299.89  (5)  [-]
203. Kay Nathalie      D12  297.22 (13) [168]
204. Odvody Zdeněk     H21  297.02  (7) [216]
205. Zitková Veronika    D10  284.53  (9)  [-]
206. Kološová Jana     D50  282.97  (7) [182]
207. Stohanzlová Kristýna  D14  280.56 (20)  [-]
208. Macháčková Tereza   D10  278.77  (5)  [-]
209. Macl Jan        H21  277.48 (14) [146]
210. Žáková Marcela     D45  276.63  (6) [122]
211. Zitka Adam       H21  275.29  (4) [120]
212. Bürger Matěj      H16  273.71 (11) [197]
213. Koudelka Karel     H75  270.32  (7) [130]
214. Kos Oldřich      H21  268.08  (4) [139]
215. Kanta Martin      H20  267.91  (6)  [30]
216. Kuricová Natálie    D10  267.73  (5) [243]
217. Trlidová Anika     D10  253.65  (4)  [-]
218. Nádvorníková Tereza  D21  252.58  (3) [211]
219. Šípek Daniel      H10  242.98  (9)  [-]
220. Kroupa Filip      H40  240.00  (3)  [-]
221. Šolcová Hana      D35  235.17  (4)  [-]
222. Vošahlíková Ema    D10  233.45  (5)  [-]
223. Kuhn Vojtěch      H12  231.40  (4) [135]
224. Seidl Jakub      H21  230.40  (4)  [-]
225. Žemlička Jan      H21  224.66  (5) [187]
226. Trlida Vratislav    H40  222.67  (5) [227]
227. Vojtíšek Albert    H10  219.51  (3)  [-]
228. Kadaník Petr      H10  218.70  (7)  [-]
229. Trlidová Adriana    D10  209.25  (4)  [-]
230. Petrová Daniela    D21  203.33  (3) [147]
231. Dvořák Vojtěch     H12  201.00  (8) [230]
232. Stará Magdalena    D10  191.83  (3)  [-]
233. Jindra Michal     H14  186.14  (5)  [-]
234. Růžková Markéta    D10  175.66  (5)  [-]
235. Dvořáková Anežka    D12  174.61  (8) [215]
236. Lacina Jindřich    H14  165.05 (12) [241]
237. Šimáček Ondřej     H21  161.79  (3) [200]
238. Kříž Libor       H35  161.49  (3) [151]
239. Bolech Filip      H21  157.51  (3) [183]
240. Čepelka Petr      H65  153.10 (18) [145]
241. Macková Nela      D10  145.71  (2)  [-]
242. Kuhn Jiří       H35  139.65  (4) [127]
243. Kaplanová Iva     D45  137.77  (3) [144]
244. Nekvapil Lukáš     H10  127.97  (2)  [-]
245. Nožičková Lea     D10  124.76  (2)  [-]
246. Kuhnová Alžběta    D10  111.49  (2) [150]
247. Cibulka Radek     H45  108.26  (7) [218]
248. Kulhavý Tadeáš     H16  107.39  (4) [223]
249. Macháček Lubomír    H40  106.46  (3) [181]
250. Vodičková Lenka    D40  105.90  (3) [237]
251. Kadaně Matěj      H10  105.58  (3)  [-]
252. Fencl Jáchym      H14  105.20  (6) [134]
253. Losmanová Natálie   D12  102.72  (4)  [-]
254. Bolechová Anežka    D21  102.39  (2) [180]
255. Jošt Jakub       H14  95.95  (2)  [-]
256. Dominová Julie     D10  93.24  (1)  [-]
257. Starý Martin      H12  87.20  (4)  [-]
258. Fenclová Markéta    D45  83.80  (2) [165]
259. Horklová Amálie    D10  81.24  (1)  [-]
260. Šimáček Martin     H20  76.88  (3) [198]
261. Zajícová Radomíra   D12  74.67  (8)  [-]
262. Novotný Jan      H21  74.46  (1)  [-]
263. Sůva Petr       H60  63.12  (1) [210]
264. Kos Radovan      H45  59.13  (3) [240]
265. Dvořáček Filip     H12  59.08  (3)  [-]
266. Stohanzl Jan      H40  51.08  (4)  [-]
267. Brancuská Lenka    D16  48.42 (11) [124]
268. Čermák Petr      H50  47.88  (1) [206]
269. Flos Tomáš       H10  45.71  (1)  [-]
270. Kroupa Matyáš     H10  44.22  (4)  [-]
271. Kroupa Jan       H60  32.98  (1) [217]
272. Kosová Leona      D45  26.07  (1) [245]
273. Bártová Alžběta    D12   8.01  (3)  [-]
274. Lulayová Věra     D60   3.35  (2)  [-]
+ 15 závodníků s body 0.00

Historická tabulka umístění v oddílovém žebříčku - soubor xls