Rok 2020Celý rok 2020 byl velmi ovlivněn omezujícími opatřeními v souvislosti s pandemií Covid-19. V orientačním běhu byly zrušeny všechny mezinárodní soutěže, domácí závody začaly až ve druhém pololetí a skončily na počátku října...
V sezóně 2020 byl náš klub úspěšný ve všech svých činnostech. Velikostí i výsledkově stále patříme do špičky v České republice. Daří se se nám práce s mládeží, úspěšně jsme uspořádali Mistrovství ČR, ekonomicky dokážeme pokrýt všechny potřeby klubu.

Organizační činnost: Statutárním zástupcem klubu je jeho předseda Petr Klimpl, výbor klubu pracoval ve složení Tomáš Deml, Petr Fiala, Karel Haas, Jan Kaplan, Ladislava Víchová a Adam Zitka. Klub funguje po všech stránkách dobře, k informovanosti členů přispívá měsíčník Jantar, informační systém klubu i často aktualizovaná klubová webová stránka.

Počet členů: Jsme nejpočetnějším o-klubem v České republice, počet členů je na konci roku 469, z toho máme 207 členů v kategoriích žactva a dorostu. Závodní registraci měl v roce 2020 v OB 421 závodník, v LOB 19 závodníků.

Finance: Celkové náklady na činnost klubu byly 2,6 mil. Kč, výsledek hospodaření je stejně jako v minulých letech přebytkový. Přebytek využije klub na výstavbu svého zázemí. Hlavními zdroji jsou příspěvky členů, granty od města Pardubice a od MŠMT (Můj klub), dotace máme i od Pardubického kraje, od Nadace OB jsme získali prostředky na činnost sportovního centra mládeže (SCM) a sportovního centra dětí (SCD), dotace ČSOS jde na talentovanou mládež a na činnost tréninkového střediska mládeže (TSM). Letos byly menší příjmy z pořádání závodů, máme i několik sponzorů, kteří nám přispívají prostřednictvím reklamy či darů na naši činnost. Všem, kteří se podíleli na zajištění zdrojů financování, je třeba velmi a velmi poděkovat. Hlavními výdaji pak byly vklady na závodech, doprava na závody, pořádání závodů, příspěvky na soustředění, vydávání map i tréninky (tělocvičny, mapové tréninky), sportovní vybavení a náklady na realizaci činnosti SCM/TSM a SCD.

Pořádání závodů: V září jsme uspořádali Mistrovství ČR sprintových štafet, které nahradilo šampionát, který se nemohl uskutečnit v květnu za pořadatelství pořadatelů ze Šternberka. Závod se běžel v Ohrazenicích, šéfem pořádání byl Kamil Pipek. V zimě jsme uspořádali dva závody Zimní hradubické ligy, oba za účasti 300 závodníků, proběhlo i 5 kol Pardubického zimního poháru. A to bylo všechno, další plánované závody – dva závody žebříčku B-Čechy (a současně závody Vč. poháru), Rodinné štafety, čtyři koly Ligy škol, krajské kolo Přeboru škol i některé další menší závody – se neuskutečnily. Neproběhly ani naplánované akce World Orienteering Day, naopak v srpnu jsme znovu připravili stánek orientačního běhu v rámci Sportovního parku Pardubice, který se těšil velkému zájmu veřejnosti, zaregistrovali jsme přes 2000 účastníků.

Mapy: Pro český šampionát jsme vydali mapu Ohrazenice (autor Petr Fiala). Další mapy byly připraveny pro menší závody a tréninky – Židov (Ondřej Macek), Sahara (Jan Kaplan), Studánka (Jan Fukátko, Milan Třasák), Červeňák (Ondřej Macek).

Tréninky: Do poloviny března byly standardně byly připraveny tréninky v Pardubicích a okolí – tělocvičny, atletický tunel, tartanová dráha, zimní mapové tréninky, běžecké tréninky na Kuňce, na Vinici a minisoustředění v okolí Pardubic. V době nouzového stavu byly připraveny tréninky, jak to situace dovolovala – mapová teorie, mapové tréninky v okolo Pardubice, postupně pak i měřené mapové tréninky. Od počátku června byly tréninky v klasickém režimu – mapové výjezdy a běžecké tréninky v Pardubicích. To trvalo do počátku října, poté se opět přešlo do nouzového režimu...
Uskutečnila se některá soustředění (další připravená neproběhla):
17. – 19. 1. Kořenov - junioři, dospělí
24. – 26. 1. Nové Město na Moravě - dorost
30. 1. – 2. 2. Polnička - žactvo
9. – 16. 2. Portugalsko - dorost
12. – 14. 6. Krasnice - žactvo
12. – 16. 6. Bramberk - dorost, junioři
2. – 15. 8. Silva o-camp Budislav - žactvo, mladší dorost
15. – 19. 8. Pláně - dospělí
27. – 30. 8. Dvůr Králové nad Labem - žactvo
Při našem klubu pracovalo tréninkové středisko mládeže pod vedením Honzy Kaplana, sportovní centrum mládeže (vedoucí Zuzana Klimplová) i sportovní centrum dětí (vedoucí Petr Klimpl). Přípravu jednotlivých skupin vedli Barbora Kadaňová, Pavla Švíglerová, Eva Kašparová (přípravka – mimi), Laďka Víchová, Petr Klimpl, Lubomír Macháček, Bedřich Sáňka, Kateřina Stryková (mladší žactvo), Renata Haasová, Renata Čermáková, Martina Zvěřinová, Marta Lučanová, Adam Zitka (starší žactvo), Karel Haas, Katka Štichhauerová, Oldřich Vodička, Tomáš Kos (dorost). Na podzim se začali zapojovat i další trenéři. Většina výkonnostních závodníků dospělého věku se připravovala individuálně, někteří za podpory některého z trenérů. Všem trenérům patří velké poděkování.

Sportovní výsledky: Sportovním výsledkům je věnována podstatná část ročenky. Tak alespoň stručně.
Velmi dobře si vedla v lyžařském orientačním běhu Petra Hančová. Úspěšně reprezentovala na Mistrovství Evropy v Rusku, kde skončila v první desítce na klasické trati a přispěla ke 4. místu štafety žen. Doma získala na M ČR zlato a bronz, k tomu přidala vítězství v Českém poháru. Tyto výsledky ji vynesly v anketě o nejlepšího LOB-závodníka roku 2020 třetí příčku. Na M ČR v LOB přidaly další medaili (bronz) dorostenky ve štafetách.
V OB se letos neuskutečnily žádné mezinárodní závody, což určitě mrzelo naše juniory, kteří měli naději nejen na nominaci, ale i na úspěšné vystoupení na MSJ.
Na mistrovstvích ČR v OB jsme letos získali celkem 9 medailí (5 – 3 – 1). Martin Roudný vybojoval zlaté medaile ve všech třech individuálních závodech v juniorech, juniorka Jana Peterová získala dvě zlata a jedno stříbro. V ženách se po mateřské přestávce vrátila Jana Knapová a výbornou formu potvrdila ziskem stříbra a bronzu. Velký podíl měla i na stříbru štafety žen, kde první dva úseky běžely Jana Peterová a Martina Zvěřinová. Určitě nelze zapomenout ani na čtyři „bramborové“ medaile našich štafet jak ve sprintových štafetách, tak i ve štafetách klasických, ale i na další výsledky dalších závodníků, kteří skončili v TOP10.
Výsledky naší nejlepší trojice se projevily i ve výsledcích Ankety o nejlepšího o-běžce roku – Jana Knapová byla čtvrtá, Martin Roudný a Jana Peterová obsadili první dvě místa v juniorské kategorii.
Dost byli vidět i naši veteráni na Veteraniádách ČR – vítězství vybojovaly Iva Knapová, Martina Zvěřinová a Marta Lučanová, byly i další veteránské medaile.
To je vše z výčtu celostátních výsledků, další soutěže byly zrušeny (M ČR v nočním OB, M ČR klubů, Český pohár, žebříček A, žebříček B, Český pohár štafet i Česká liga klubů).
Pro žactvo byl hlavní soutěží Východočeský pohár (sedm závodů proběhlo na podzim v průběhu 5 týdnů. Velmi dobře si vedla především naše děvčata – v D10 Hana Fenclová ovládla jasně celkové výsledky, velmi dobře běhala děvčata v D14 (Klára Haasová, Karolína Pipková i Kateřina Švíglerová), v nejlepší desítce skončili i další naši žáci. Dobře si ve Vč. poháru vedli i naši dorostenci, vítězství vybojovali Veronika Kološová a Vojtěch Váňa.

Materiální vybavení klubu: V roce 2020 jsme prodali pozemek ve Spojile, který jsme pořídili v roce 2015 na výstavbu zázemí klubu. Bohužel kvůli problémům se sousedy (příjezdová cesta) se ukázal tento projekt jako nerealizovatelný. V polovině roku jsme zakoupili pozemek jiný, na Vinici, kde připravujeme výstavbu šaten, klubovny a skladu. Podstatně jsme rozšířili vybavení na pořádání závodů, doplnili jsme další věci do klubového oblečení.

Sportovnímu klubu OK Lokomotiva Pardubice se rok 2020 vydařil.NEJLEPŠÍ O-VÝSLEDKY 2020

SVĚTOVÉ SOUTĚŽE
Mistrovství Evropy v lyžařském OB 4. místo Petra Hančová ve štafetách
9. místo Petra Hančová na klasické trati
19. místo Petra Hančová ve sprintu
22. místo Petra Hančová na krátké trati
Světový pohár v LOB 15. místo Petra Hančová
DRUŽSTVA
Mistrovství Vč. oblasti 3. místo žactvo
1. místo dorost
2. místo dospělí
1. místo veteráni
JEDNOTLIVCI
Mistrovství ČR 1. místo Petra Hančová na krátké trati v LOB D21
Martin Roudný ve sprintu H20
Jana Peterová ve sprintu D20
Martin Roudný na klasické trati H20
Jana Peterová na krátké trati D20
Martin Roudný na krátké trati H20
2. místo Jana Knapová na klasické trati D21
Jana Peterová na klasické trati D20
štafeta D21 (Peterová, Zvěřinová, J. Knapová)
3. místo Petra Hančová ve sprintu v LOB D21
štafeta D17 v LOB (Koberová, Pušová, Stoklasová)
Jana Knapová ve sprintu D21
4. místo Petra Hančová na klasické trati v LOB D21
Šimon Mareček ve sprintu H18
sprintová štafeta DH21 (Nováková, M. Roudný, Kubelka, J. Knapová)
sprintová štafeta DH18 (Fejfarová, Mareček, Haas, Srbová)
štafeta H18 (Pipek, Mareček, Haas)
štafeta H21 (Kamenický, M. Roudný, Kubelka)
5. místo Petra Hančová ve sprintu D21
6. místo Barbora Pušová na klasické trati LOB D17
Filip Haas ve sprintu H16
Tomáš Kubelka na klasické trati H21
7. místo Barbora Pušová ve sprintu LOB D17
Kateřina Koberová na klasické trati LOB D17
štafeta H21 v LOB (Hančová, Grundmann, Fiala)
Tereza Brožková ve sprintu D16
Tereza Fejfarová ve sprintu D18
Ondřej Volák na klasické trati H20
8. místo Kateřina Koberová ve sprintu LOB D17
štafeta D21 (Nováková, Hančová, Šístková)
štafeta H18 (Macek, Štichhauer, K. Jelínek)
9. místo Jan Grundmann ve sprintu LOB H21
Jana Knapová na krátké trati D21
10. místo sprintová štafeta DH21 (Šístková, Kamenický, Nožka, Peterová)
Jan Rusin na klasické trati H20
štafeta D18 (Fejfarová, Srbová, Koberová)
Iveta Šístková na krátké trati D21
Ranking OB 5. místo Tomáš Kubelka
Český pohár LOB 1. místo Petra Hančová (D21E)
5. místo Dana Mrskočová (D35B)
Veteraniáda ČR 1. místo Iva Knapová na klasické trati D60
Martina Zvěřinová na krátké trati D35
Marta Lučanová na krátké trati D40
2. místo Pavla Švíglerová ve sprintu D40
Květa Kubíková ve sprintu D70
3. místo Pavla Švíglerová na klasické trati D40
Květa Kubíková na krátké trati D70
4. místo Oldřich Vodička ve sprintu H40
Václav Farář ve sprintu H65
5. místo Vladimír Lučan na krátké trati H35
Oldřich Vodička na krátké trati H40
6. místo Iva Knapová na krátké trati D60
Východočeský pohár 1. místo Hana Fenclová (D10)
Veronika Kološová (D18)
Vojtěch Váňa (H18)
Jiří Belej (H45)
2. místo Klára Haasová (D14)
Ladislava Víchová (D55)
Marek Mrskoč (H18)
Jan Fukátko (H35)
2. místo Karolína Pipková (D14)
Tereza Brožková (D16)
Johana Vodičková (D18)
Barbora Škorpíková (D21)
Vojtěch Šišma (H18)


JAK PROBÍHALA SEZÓNA 2020

Prosinec 2019
 • Úvodní soustředění našich dorostenců proběhlo v Chocni.
 • V tradiční Malé ceně Velké Verandy v Chocni doběhla v ženách Marta Fenclová druhá, Ondra Volák byl v mužích sedmý.
 • Členská schůze OK Lokomotiva Pardubice spojená s vyhlášením nejlepších sportovců a trenérů klubu za rok 2019 se konala v jídelně Gymnázia Pardubice.
 • Víchovi připravili ve Svítkově jednodenní minisoustředění mladšího žactva.
 • 26. ročník Pardubického zimního poháru začal druhou neděli v prosinci krátkou tratí. Na mapě Veská ho připravil Lála Lučan, vítězství vybojovali Daniel Štěrbová a Martin Roudný.
 • Druhý prosincový víkend bylo pro dorost připraveno minisoustředění.
 • Druhé kolo PZP (delší sprint v Polabinách) připravil Libor Kříž. Pro vítězství si doběhli Marta Fenclová a Karel Haas.
 • Šestice pardubických závodníků se zúčastnila týdenní školy lyžování a LOB na Mísečkách.
 • Vánoční sprint Zimní hradubické ligy připravili pořadatelé z OK 99 Hradec Králové s centrem v ZŠ Štefánikova. Na startu bylo téměř 500 závodníků, ve velmi silné konkurenci vybojovali Marta Fenclová a Martin Roudný třetí místa.
 • Tradiční Štědrodenní překvapení (PZP) proběhlo na Štědrý den s centrem v letním kině na břehu Labe. Hlavní pořadatelka Zuzka Klimplová připravila paměťákový scorelauf. V mužích jasně vyhrál Tomáš Kos, v ženách byla nejlepší Laďka Víchová.
 • Proběhl 27. ročník Maratónu (utkání mladých a starých v basketu, fotbale, florbale a volejbalu). V tělocvičnách Gymnázia Dašická vyhráli těsně mladí (422:403) a celkově vedou 14,5:12,5.
Leden 2020
 • První lednovou neděli pokračoval Pardubický zimní pohár 4. kolem. Běžel se sprint. Pořadatelé Honza Václavek a Jirka Belej měli centrum před ZŠ Závodu míru. Nejrychlejší byli Marta Fenclová a Olda Vodička.
 • Druhou sobotu v lednu mělo naše žactvo minisoustředění. Ti mladší ve Svítkově, ti starší na Gymnáziu Dašická.
 • Naši dorostenci uspořádali úspěšně pro více než 300 závodníků třetí kolo ZHL, které se běželo v okolí ZŠ Spořilov. Novou mapu Židov připravil Ondra Macek, který i postavil pěkné tratě. Pro vítězství si za slunečného a teplého počasí doběhli Marta Fenclová a David Procházka.
 • Junioři a část dospělých měli lyžařské soustředění v Jizerských horách (chata Pod Bukovcem).
 • Pardubický zimní pohár pokračoval sprintem (pořádali Krpatovi). Sraz byl na Gymnáziu Dašická, start a cíl byly u Bubeníkových sadů, závodníci měli tratě na mapě GyPce. Jasně vyhráli Marta Fenclová a Martin Roudný.
 • V Karlovarském kraji (Jáchymov) proběhla Zimní olympiáda dětí a mládeže. Pardubický kraj v lyžařském OB reprezentovalo pět závodníků LPU (Karda Pipková, Kačka Dvořáková, Markéta Mrskočová, Danda Štichhauer a Míša Krpata). Výsledky ukázaly, že na lyžích to proti jiným moc neumíme.
 • Pro dorost bylo připraveno lyžařské (a hlavně běžecké) soustředění v Novém Městě na Moravě.
 • Zimní hradubická liga pokračovala delším sprintem s volným pořadím kontrol na mapě Orlická kotlina v Hradci Králové. V DE vyhrála Marta Fenclová.
 • Žactvo mělo na přelomu ledna a února soustředění v Polničce (tentokráte bez lyží).
Únor 2020
 • Zimní hradubická liga zavítala svým 5. kolem do lesa. OK 99 Hradec Králové připravil druhou neděli v únoru krátkou trať v lesích okolo Biřičky. V mužích vyhrál David Procházka před Fílou Haasem.
 • Tři české šampionáty v lyžařském OB se jely v Rejdicích. V sobotních štafetách získaly dorostenky bronz, muži dojeli na 7. místě. Odpoledne se jel sprint. V ženách Petra Hančová vybojovala třetí příčku. V neděli na klasické trati dojela Petra Hančová čtvrtá.
 • Členové TSM Pardubicko byli pod vedením Honzy Kaplana o jarních prázdninách na soustředění v Portugalsku (Aguiar de Beira). Závodníky čekaly každý den 2 mapové tréninky v náročném polootevřeném terénu se skalními plotnami, byl i jeden městský sprint.
 • Petra Hančová se v Harrachově stala mistryní ČR v lyžařském OB na krátké trati. Vyhrála i v následném pohárovém závodě na klasické trati.
 • 6. kolem pokračoval Pardubický zimní pohár. Vojta Šišma připravil sprint na mapě Univerzita pro houmlessy. Vítězství patřilo Martě Fenclové a Liboru Křížovi.
 • Skončil Český pohár v lyžařském OB. Skvěle si vedla Petra Hančová, která vyhrála v konečném pořadí elitu žen.
 • Na vyhlášení nejlepších sportovců Pardubic za rok 2019 byla oceněna Petra Hančová za své výsledky na Zimní univerziádě v Rusku.
 • Zimní hradubická liga pokračovala krátkou tratí v Hradci Králové (pořádal SHK) na Plachtě. Elitní kategorie vyhráli manželé Zvěřinovi.
 • Školení rozhodčích 3. třídy v Hradci Králové se zúčastnilo trio Ondra Pipek, Ondra Macek a Tomáš Procházka.
 • Dorost (a starší žactvo) měl další víkendové minisoustředění.
 • Petra Hančová startovala na sérii závodů Světového poháru v lyžařském OB ve Švédsku. V závodech jednotlivců dojela ve druhé desítce, ve štafetách skončila na 5. místě.
 • Na konci února jsme zaregistrovali v sekci OB 404 závodníků LPU.
Březen 2020
 • První březnový den se běželo 7. kolo letošního Pardubického zimního poháru. Pořadatelé pozvali závodníky do Rybitví na mapu Rybitví. V ženách s přehledem vyhrála Marta Fenclová, v mužích byl nejrychlejší Olda Vodička.
 • PZP skončil nočním na Vinici. Stavitel tratí Petr Fiala zavedl závodníky nejen na Vinici, ale i na Červeňák. V ženách byla první Marta Fenclová, v mužích vyhrál Martin Roudný.
 • Skončil 26. ročník Pardubického zimního poháru. Osmi kol se zúčastnilo 108 mužů a 79 žen. Vítězi se stali stejní závodníci jako v ročníků minulém – Marta Fenclová a Petr Šabatka.
 • Krátkou tratí na Studánce skončila v neděli Zimní hradubická liga. Honza Fukátko postavil tratě na dvou mapách (Studánka a Slovany). Za pěkného počasí vyhráli hlavní kategorie Martina Zvěřinová a David Procházka.
 • Marta Fenclová opět vyhrála Zimní hradubickou ligu – již po 16.!!!! V 25. ročníku skončil David Procházka třetí, Martina Zvěřinová čtvrtá, Martin Roudný pátý a Petr Zvěřina šestý.
 • Měřený mapový trénink připravil druhou březnovou sobotu Honza Kaplan na nové mapě Sahara v Lázních Bohdaneč jen pro malý počet závodníků (začala omezení).
 • Petra Hančová se zúčastnila Mistrovství Evropy v lyžařském OB v ruském středisku Chanty-Mansijsku. Nejlépe si vedla na klasice, kde obsadila 9. místo. Ve štafetách dojela na 4. místě.
 • V konečném pořadí Světového poháru v LOB 2020 obsadila Petra Hančová 15. příčku.
 • Od půlky března byly zrušeny všechny akce, Covid-19 začal řádit.
 • Kvůli pandemii koronaviru byl předčasně ukončen 50. ročník Ligy škol v orientačním běhu. Vítězství ve školním roce 2019/2020 tak obhájila ZŠ Benešovo nám.
 • Po dobu omezení společné tréninkové činnosti budou připravovány individuální mapové tréninky po okolí Pardubic (hlavně ve spolupráci se SHK).
Duben 2020
 • Členové klubu se připravují individuálně (v lesích okolo Pardubic byly postaveny mapové tréninky, byly rozesílány tréninky s mapovou teorii).
 • V druhé půlce dubna byly připraveny měřené mapové tréninky, nejdříve na Báře a pak v Přelovicích.
 • Poslední dubnový týden byly obnoveny společné tréninky žactva a dorostu za dodržování striktních omezujících podmínek.
Květen 2020
 • První dvě soboty v květnu proběhly dvoufázové měřené mapové tréninky v Pusté Rybné a v Toulovcových Maštalích. Vše proběhlo v souladu se všemi omezeními – skupiny maximálně deset osob, vzdálenosti dva metry, mimo sportování roušky, atd.
 • Začaly opět pravidelné běžecké tréninky žactva a dorostu.
 • Další měřené mapové tréninky byly v Miletínských Lázních a v Českém ráji na mapě Přivýšina.
 • V polovině května byly zahájeny mapové úterní tréninky.
 • První z jarních supersprintů připravil Honza Macl v Bubeníkových sadech (centrum bylo u restaurace Na Staré Rybárně). Vyhráli Ondra Pipek a Marta Fenclová.
 • Na Dukle proběhl Přebor LPU sprintových štafet (pořádal Tomáš Deml), běželo 50 dvoučlenných štafet. Mezi dospělými obhájili loňské vítězství manželé Zvěřinovi, mezi veterány byli stejně jako loni nejlepší manželé Haasovi.
 • Poslední pátek v květnu se na stadiónu na Dukle běžela trojka na dráze za účasti 50 členů LPU.
 • V lese u Čachnova proběhlo utkání TSM Pardubice a Brno. Sobotní klasika a nedělní krátká trať přineslo vítězství našim barvám.
 • Téměř šedesátka závodníků běžela poslední květnový den v podvečer měřený mapový trénink ve sprintu na Dubině, který připravili Držkovi.
 • Dva závody ŽB, které jsme měli pořádat ve Vysoké u Holic, byly zrušeny (Covid-19).
Červen 2020
 • První středu v červnu se běžel v Tyršových sadech druhý letošní supersprint – knock-out sprint. Kvalifikaci vyhráli Marta Fenclová a Filip Haas, oba pak vyhráli i finálový závod.
 • Osm našich žáků a žákyň se zúčastnilo testů výběru talentovaného žactva oblasti v Hradci Králové
 • Další měřený mapový trénink se běžel u Lázní Bohdaneč na mapě Gočárova Sahara za pořadatelství Pipkových.
 • Druhý červnový víkend strávilo 35 pardubických žáků a 8 jejich trenérů na soustředění v Krasnici. Dlouho asi budou vzpomínat na nedělní trénink s lijákem, hromy a blesky...
 • Dorostenci a junioři měli čtyřdenní soustředění na Bramberku pod vedením Karla Haase.
 • Na třetí neděli v červnu připravili Krpatovi a Mackovi měřený mapový trénink ve Vysoké nad Labem.
 • Další supersprint připravil Pavel Hovorka v parku Na špici. V ženách vyhrála Marta Fenclová, v mužích Odra Pipek. V následném knock-out finále byli první Terka Fejfarová a Danda Štichhauer.
 • Jana Knapová se po více než roční mateřské přestávce vrátila do české o-reprezentace.
 • Poslední víkend v červnu proběhla odveta utkání TSM Pardubice vers. Brno. Klasika a krátká trať v Novém Městě na Moravě opět přinesly vítězství TSM Pardubicko.
Červenec 2020
 • Bylo zrušeno MS v Dánsku i MSJ v Turecku….
 • Osm našich žáků a žákyň se zúčastnilo soustředění žactva Východočeské oblasti na Medlově.
 • První víkend v červenci proběhly první dva závody seriálu Hejkal o-camp v Odranci na Vysočině. V sobotní klasice vyhrála Janča Peterová elitu žen, v nedělní krátké trati vyhrála tuto kategorii Pavla Udržalová.
 • Druhý víkend proběhly další tři závody Hejkal o-campu. V pátek byla krátká trať v Březinách. v sobotu byla klasika také v Březinách, v neděli program Hejkala skončil krátkou tratí v Křižánkách.
 • Přesně sto pardubických závodníků bylo na startu 3-denních závodů H.S.H. Vysočina cup, které připravili pořadatelé z SK Chrast u Smrčku. V D21A vyhrála Martina Zvěřinová, (3. Iveta Šístková), Martin Roudný byl těsně druhý v H21A. V D10 jasně vyhrála Hana Fenclová a v H65 byl první Vašek Farář.
 • Pětičlenná skupina závodníků LPU startovala na 3-denních čtyřetapových závodech Grand prix Silesia v Bohdanovicích. V hlavní kategorii mužů obsadil Honza Rusin druhou příčku.
 • Přes 30 pardubických závodníků startovalo na dalším ročníku Rumcajsových mílí (dvoudenní 3-etapové závody ve skalních terénech), které měly centrum pod hradem Valečov.
 • Menší skupina pardubických závodníků běžela 3-denní závody Sandstones|Pískovce v Doksech. V elitě mužů ve velmi kvalitní konkurenci obsadil Tomáš Kubelka čtvrtou příčku, v juniorkách Janča Peterová vyhrála všechny tři etapy.
Srpen 2020
 • Úspěšně se uskutečnil 33. ročník Silva o-campu. Dvoutýdenní letní tábor dětí byl opět v Budislavi, v táboře TOS Svitavy. Tábor pro 94 dětí od osmi do 15 let proběhl bez problémů, pěkná byla i celotáborová hra s názvem Argonauti.
 • Devět pardubických dorostenců se zúčastnilo letní akademie OB na Mílovech.
 • Orienťák na Sportovním parku Pardubice: Od úterý do čtvrtka vždy od 9 do 18 hod. byl v parku Na špici stánek OB, kde bylo velmi navštěvované o-bludiště, ale i dvě mapy s tratěmi pro OB (Zámek, Na špici). Vše připravila Renata Čermáková. Zájem byl velký, počítadlo účasti se na orienťáckém stánku po třetím dnu zastavilo na číslu 2382.
 • Malá skupina pardubických závodníků se zúčastnila 3-denních závodů Tis 2020 v Tisu u Blatna. V H35A vyhrál Petr Šabatka, když porazil Lukáše Bauera.
 • Krátké soustředění dospělých připravil Tomáš Udržal na chatě NPA na Pláních.
 • Deset pardubických závodníků bylo na startu 4-etapových závodů Helfenburk 2020, které proběhly u Bavorova. Vítězství si odnesli Adéla Jelínková (D18), Kryštof Jelínek (H18) a Adam Léhar (H21K).
 • Třicet závodníků LPU běželo 3-denní závody Pěkné prázdniny s OB v Českém ráji, které měly centrum v Malé Skále. První etapou byl lesní sprint, další dvě byly krátké tratě na Drábovně (vše ve skalách). Suverénní vítězství vybojoval v H35 Petr Šabatka.
 • Osm pardubických dorostenců zúčastnilo srovnávacích testů mládeže v Praze a v Trutnově.
 • V závěru prázdnin mělo téměř 40 pardubických žákyň a žáků soustředění ve Dvoře Králové nad Labem. Vedle účasti na třech etapách Ceny východních Čech je čekal i výlet a hry.
 • Na startu 3-denních závodů Cena východních Čech v Hajnicích bylo přes 100 pardubických závodníků. V dámské elitě vyhrála Jana Knapová a v D10C byla první Hana Fenclová.
Září 2020
 • Začaly pravidelné společné tréninky žactva a dorostu.
 • Sedmička pardubických závodníků bojovala na Akademickém M ČR. Ve sprintu v Mohelnici vybojovala Jana Knapová v ženách bronzovou medaili, na krátké trati ve Strážisku byla druhá.
 • První sobotu v září začal Východočeský pohár. Pořadatelé ze Startu Náchod zvolili za centrum důl Bohumír v Jívce. V ženách vyhrála Martina Zvěřinová, v mužích byl první Petr Zvěřina, v D18 vyhrála Verča Kološová, v H18 byl první Vojta Šišma, v D55C přidala vítězství Laďka Víchová.
 • První neděli v září začaly boje o medaile z M ČR. Dopoledne se běžel v Hradci Králové. Na orientačně pěkných tratích si naši závodníci vedli velmi dobře – do Pardubic putoval bronz z kategorie žen (Jana Knapová) a oba mistrovské tituly z juniorských kategorií (Jana Peterová a Martin Roudný). V ženách přidala Petra Hančová páté místo, v H18 skončil Šimon Mareček těsně na 4. místě, v H16 obsadil Filip Haas šesté místo, v D18 doběhla Terka Fejfarová sedmá stejně jako Terka Brožková v D16.
 • Hned odpoledne jsme pořádali v Ohrazenicích u hotelu TRIM Mistrovství ČR sprintových štafet. Šéfem pořádání byl Kamil Pipek, hlavní rozhodčí Zuzka Klimplová, stavitel tratí Lukáš Hovorka, mapu připravil Petr Fiala. Organizačně vše klapalo, tratě byly velmi rychlé, závody hodně vyrovnané. Na startu byly i štafety LPU, v obou kategoriích na nás zbyly "brambory", jak v dorostu, tak i v dospělých (a oboje bylo velmi těsné).
 • Sedm pardubických žáků se zúčastnilo soustředění oblastního výběru žactva o víkendu v Jívce.
 • Monika Chudomelová vyhrála republikové mistrovství Policie ČR na klasice i ve štafetách.
 • Krátkou trať Východočeského poháru připravil druhou sobotu v září u Kopidlna SK Studenec. Vítězství si odnesli: v D14C Kačka Švíglerová, v D18 Terka Fejfarová, v H16 Fíla Haas, v H18 Ondra Macek, v D65C Květa Kubíková a v H45C Petr Fencl.
 • SK Studenec pořádal u Kopidlna i nedělní klasiku Vč. poháru. V D18 byla první Terka Fejfarová, v H18 vyhrál Mára Mrskoč, první byla i Laďka Víchová v D55C a v H35C vyhrál Honza Fukátko.
 • Mistrovství ČR v OB na klasické trati pořádal ZBM v kopcích u Vírské přehrady. Z fyzicky náročných tratí jsme vytěžili tři medaile – zlato a dvě stříbra. V ženách vybojovala Jana Knapová stříbro, Martin Roudný vyhrál závod juniorů (Ondra Volák skončil sedmý a Honza Rusin byl desátý) a Jana Peterová byla v juniorkách druhá. V mužích byl Tomáš Kubelka šestý.
 • Čtvrté kolo Východočeského poháru bylo ve Špindlerově Mlýně (pořádal Spartak Vrchlabí). V D10C vyhrála Hana Fenclová, v D14C byla první Klára Haasová, v D18 vyhrála Kačka Koberová a v H18 byl první Ondra Macek. Vítězství si odnesl i Honza Hovorka v H35C.
 • Veteraniáda ČR na klasické trati proběhla stejně jako den předtím M ČR u Vírské přehrady. Skvěle si vedla Iva Knapová, která vyhrála v kategorii D60. Překvapením bylo třetí místo Pavly Švíglerové v D40. V první desítce ještě doběhl Honza Knap – 10. místo v H60.
 • Byly zrušeny obě kola 51. ročníku Ligy pardubických škol. Školy se kvůli Covidu nehlásily…
 • Na Mistrovství ČR štafet, které uspořádal AOP v Jakubčovicích (u Opavy), vybojovala štafeta žen ve složení Janča Peterová, Martina Zvěřinová a Janďa Knapová stříbrnou medaili. Pěkně si vedlo i béčko, které obsadilo osmou příčku. Muži se stále pohybovali na špici závodu, ale v cíli byli stejně jako loni čtvrtí. Těsně čtvrtí skončili po těsném finiši o bronz i naši dorostenci (béčko bylo osmé). Dorostenky obsadily 10. místo.
 • Poslední neděli v září pokračoval Východočeský pohár 5. kolem, které uspořádal SJC v Konecchlumí. V mužích si pro vítězství doběhl Jonáš Fencl, v D10C vyhrála Hanička Fenclová, v D18 byla první Verča Kološová, v H18 vyhrál Ondra Macek, první místa vybojovali i Honza Hovorka (H35C) a Jirka Belej (H45C).
 • V pondělí, na státní svátek se běžela klasika Vč. poháru v Javornici za pořadatelství SRK. Za deštivého počasí si vítězství odnesli Klára Haasová v D14C a Honza Hovorka v H35C.
 • Třicítka našich nejlepších veteránů startovala ve sváteční pondělí v Křižánkách, kde se za deštivého počasí konala Veteraniáda ČR na krátké trati. Skvěle si vedly Martina Zvěřinová (D35) a Marta Lučanová (D40), které své kategorie s velkým náskokem vyhrály. V D70 přidala Květa Kubíková třetí příčku. V nejlepší desítce se ještě umístili Pavla Švíglerová, Radka Zitková, Iva Knapová, Laďka Víchová, Vladimír Lučan, Oldřich Vodička a Pavel Štěrba.
Říjen 2020
 • Skoro 150 pardubických závodníků bylo na startu 7. kola Východočeského poháru, které pořádala Lokomotiva Trutnov v Markoušovicích. V D10C vyhrála Majda Froschová, v D14C si pro vítězství doběhla Karda Pipková, Verča Kološová vyhrála v D18, v H18 byl první Vojta Váňa, v D35C vyhrála Marta Lučanová a v H45C byl první Jirka Belej.
 • Mistrovství ČR na krátké trati proběhlo ve skalnatých terénech v Kunraticích u České Kamenice. Ze šampionátu jsme si dovezli dvě zlaté medaile z kategorie juniorů, několik dalších pěkných výsledků, ale také několik zklamání. V juniorkách jasně vyhrála Jana Peterová. V juniorech si pro své letošní třetí mistrovský titul doběhl s velkým náskokem Martin Roudný. V ženách obsadily Jana Knapová a Iveta Šístková 9. a 10. místo, v mužích skončil Tomáš Kubelka devátý.
 • Pětice našich veteránů běžela Veteraniádu ČR ve sprintu v zámku Kynžvart. Pavla Švíglerová (D40) a Květa Kubíková (D70) si odvezly druhá místa, Olda Vodička (H40) a Vašek Farář (H65) obsadili čtvrtá místa.
 • V Pardubicích (Městský atletický stadión na Dukle a ZŠ Staňkova) se konala další část srovnávacích testů mládeže, zúčastnilo se jich i 11 pardubických dorostenců.
 • Adam Zitka, Petr Klimpl a Lukáš Hovorka mají na roky 2021 a 2022 kvalifikaci rozhodčího 1. třídy (pro rok 2021 ji má i Zuzka Klimplová).
 • Všechny závody až do konce roku byly zrušeny...
 • Druhý říjnový víkend byl připraven pro členy klubu náhradní program – mapové tréninky byly v sobotu v Žumberk, v neděli v Semtěši a na Studánce.
 • Byly zrušeny i Rodinné štafety.
 • Byly zrušeny všechny akce – tréninky, soustředění,…
 • Začaly se opět připravovat mapové tréninky v lesích v okolí Pardubic.
 • Proběhly brigády na novém klubovém pozemku, pozemek je připraven na zimu.
Listopad 2020
 • Byl vyhodnocen předčasně ukončený Východočeský pohár 2020 (na jaře se neběhalo vůbec, na podzim se odehrálo jen sedm závodů z 12 naplánovaných závodů). V konečných výsledcích najdete celkem 210 jmen závodníků LPU. V D10 Hana Fenclová vyhrála, v D14 skončily Klára Haasová a Karolína Pipková na 2. a 3. místě. V D16 skončila Terka Brožková třetí, v D18 vyhrála Verča Kološová (3. Johanka Vodičková), v H18 obsadili první tři místa Vojta Váňa, Marek Mrskoč a Vojta Šišma. V D21 skončila Bára Škorpíková třetí příčku. V D55 byla Laďka Víchová druhá, druhý byl i Honza Fukátko v H35, v H45 vyhrál Jirka Belej (3. Petr Fencl).
 • V mistrovství Vč. oblasti družstev skončilo žactvo třetí, dorost vyhrál, dospělí byli druzí a veteráni vyhráli.
 • Šimon Mareček je mezi sledovanými juniorské o-reprezentace na rok 2021.
 • V české o-reprezentaci na rok 2021 na pardubický orienťák poměrně velké zastoupení. V elitním týmu je Jana Knapová, v A týmu patří místo Tomáš Kubelkovi, v družstvu nadějí jsou zařazení Jana Peterová a Martin Roudný a mezi sledovanými je Jan Rusin.
 • Byl zrušen klubový závěr sezóny.
 • Medailová bilance z Mistrovství ČR v OB roku 2020 pro nás je celkem příznivá – 5x zlato, 3 stříbra a 1 bronz, úspěšnější byli jen závodníci PHK.
 • Do TSM na rok 2021 byli zařazeni – A: Filip Haas, Šimon Mareček, B: Tereza Fejfarová, Daniel Štichhauer, Ondřej Pipek, Ondřej Macek a Marek Mrskoč.
 • Byla připravena řada mapových tréninků pro individuální trénování.
 • V Anketě o nejlepšího o-běžce roku 2020 obsadila Jana Knapová čtvrté místo, v juniorské kategorii skončili Martin Roudný a Jana Peterová na prvních dvou místech. Mezí závodníky LOB skončila Petra Hančová třetí.
 • Klubový žebříček 2020 vyhrál Martin Roudný před Martinou Zvěřinovou a Ivetou Šístkovou.
 • Poslední listopadový týden začaly tréninky venku v malých skupinách.


NAŠI NEJLEPŠÍ 2020

Nejlepší závodník klubu (a nejlepší junior)MARTIN ROUDNÝ
 • 1. místo na M ČR ve sprintu
 • 1. místo na M ČR na klasické trati
 • 1. místo na M ČR na krátké trati
 • 4. místo na M ČR sprintových štafet
 • 4. místo na M ČR štafet
Nejlepší mužTOMÁŠ KUBELKA
 • 6. místo na M ČR na klasické trati
 • 9. místo na M ČR na krátké trati
 • 4. místo na M ČR sprintových štafet
 • 4. místo na M ČR štafet
 • 5. místo v Rankingu 2020
Nejlepší ženaJANA KNAPOVÁ
 • 2. místo na M ČR na klasické trati
 • 3. místo na M ČR ve sprintu
 • 9. místo na M ČR na krátké trati
 • 2. místo na M ČR štafet
 • 4. místo na M ČR sprintových štafet
Nejlepší juniorkaJANA PETEROVÁ
 • 1. místo na M ČR ve sprintu
 • 1. místo na M ČR na krátké trati
 • 2. místo na M ČR na klasické trati
 • 2. místo na M ČR štafet
Nejlepší starší dorostenecŠIMON MAREČEK
 • 4. místo na M ČR ve sprintu
 • 4. místo na M ČR sprintových štafet
 • 4. místo na M ČR štafet
Nejlepší starší dorostenkaTEREZA FEJFAROVÁ
 • 7. místo na M ČR ve sprintu
 • 4. místo na M ČR sprintových štafet
Nejlepší mladší dorostenecFILIP HAAS
 • 6. místo na M ČR ve sprintu
 • 4. místo na M ČR sprintových štafet
 • 4. místo na M ČR štafet
Nejlepší mladší dorostenkaTEREZA BROŽKOVÁ
 • 7. místo na M ČR ve sprintu
Nejlepší starší žákADAM ŠTICHHAUER
 • 8. místo ve Východočeském poháru
Nejlepší starší žákyněKLÁRA HAASOVÁ
 • 8. místo ve Východočeském poháru
Nejlepší mladší žákMATYÁŠ KROUPA
 • 7. místo ve Východočeském poháru
Nejlepší nejmladší žákyněHANA FENCLOVÁ
 • 1. místo ve Východočeském poháru
Nejlepší nejmladší žákMATĚJ KADANĚ
 • 4. místo ve Východočeském poháru
Nejlepší veteránkaMARTINA ZVĚŘINOVÁ
 • 1. místo na Veteraniádě ČR na krátké trati
Nejlepší závodník lyžařského OBPETRA HANČOVÁ
 • 9. místo na Mistrovství Evropy LOB na klasické trati
 • 4. místo na Mistrovství Evropy LOB ve štafetách
 • 1. místo na M ČR v LOB na krátké trati
 • 1. místo v Českém poháru LOB 2020
Ocenění trenéři
PAVLA ŠVÍGLEROVÁ
LADISLAVA VÍCHOVÁ
RENATA HAASOVÁ
KAREL HAAS
JAN KAPLAN


Vývoj umístění našich závodníků v rankingu 2020

PÁNI 01 11
Kubelka Tomáš 4 5
Nožka Radek 16 17
Kamenický Matěj 22 24
Procházka David 24 27
Roudný Martin 47 33
Fencl Jonáš 36 41
Zvěřina Petr 43 47
Rusin Jan 60 67
Hovorka Lukáš 70 74
Udržal Tomáš 79 88
Grundman Jan 83 93
Volák Ondřej 86 95
Kos Tomáš 89 102
Čermák Jan 144 151
Waněk Adam 157 167
Roudný Václav ml. 247 250
Haas Karel 265 284
Držka Štěpán 319 301
Jurica Jan 281 305
Fiala Petr 356 359
Deml Tomáš 332 363
Moravec Marek 368 398
Žák Jan 397 428
Léhar Adam 402 433
Vodička Oldřich 637 447
Kafka Miloš 536 449
Krčál Jaroslav 508 553
Procházka Tomáš 538 575
Vávra Jaroslav 646 620
Kutílek Jakub 718 674
Lučan Vladimír 0 696
Mrskoč Marek 710 749
Macl Jan 784 764
Mareček Šimon 974 807
Kos Oldřich 912 809
Zelinka Jan 844 812
Pipek Ondřej 799 841
Jirásek Aleš 1249 874
Záveský Filip 938 981
Haas Filip 982 1021
Kober Michal 1129 10340
Macek Ondřej 999 1038
Kroupa Jan (81) 1018 1060
Koleš Jan 1041 1083
Veselý Martin 1044 1087
Krpata Michal 1046 1091
Štichhauer Daniel 1060 1101
Fencl Jiří 0 1102
Šišma Vojtěch 1069 1109
Fejfar Lukáš 1079 1119
Hovorka Jan 1105 1144
Seidl Jakub 1142 1176
Lenner Miroslav 0 1274
Novák Adam 1261 1304
Oberreiter Matyáš 1276 1323

DÁMY 01 11
Zvěřinová Martina 16 16
Šístková Iveta 26 20
Hančová Petra 45 29
Knapová Lenka 31 34
Nováková Tereza 35 39
Fenclová Marta 37 41
Peterová Jana 57 55
Udržalová Pavla 53 56
Čermáková Klára 56 58
Žaloudková Klára 63 66
Kopecká Anna 64 69
Horová Pavla 168 140
Škorpíková Barbora 187 167
Knapová Jana 0 179
Vojtíšková Viktorie 204 214
Jansová Doubravka 298 215
Knapová Iva 241 270
Klimplová Zuzana 248 276
Léharová Alžběta 251 280
Lučanová Marta 388 285
Petrová Daniela 371 300
Valachová Martina 320 306
Barnetová Veronika 293 332
Waňková Martina 303 342
Schmidtová Michaela 329 370
Držková Markéta 339 381
Kulhavá Šárka 479 431
Klimplová Lenka 412 455
Procházková Štěpánka 444 483
Nádvorníková Tereza 470 507
Pušová Bára 477 511
Žáková Barbora 490 519
Žemličková Lenka 579 561
Špirková Anežka 794 580
Fenclová Tereza 582 614
Držková Berenika 704 624
Lennerová Hana 596 626
Kolešová Helena 691 719
Fejfarová Tereza 700 728
Koberová Kateřina 703 732
Vodičková Johana 759 790
Brožková Tereza 756 795
Stryková Kateřina 801 829
Jelínková Adéla 836 862
Bártová Adéla 861 900
Kovářová Jana 925 958


Klubový žebříček OB 2020

 1. Roudný Martin     H20 1137.63 (14)   []
 2. Zvěřinová Martina   D35 1126.79 (17)   []
 3. Šístková Iveta     D21 1067.97 (12)   []
 4. Jelínek Kryštof    H18  956.54 (13)  [-]
 5. Procházka David    H21  955.66 (11)   []
 6. Macek Ondřej      H18  954.08 (12)   []
 7. Knapová Jana      D21  953.60  (6)   []
 8. Zvěřina Petr      H35  944.43 (14)   []
 9. Haas Filip       H16  944.05 (11)   []
10. Švíglerová Pavla    D40  940.43 (14)   []
11. Kubíková Květa     D70  903.92 (14)   []
12. Peterová Jana     D20  899.20  (6)   []
13. Rusin Jan       H20  895.45  (9)   []
14. Knapová Iva      D60  891.31 (14)   []
15. Šabatka Petr      H35  882.90 (13)   []
16. Farář Václav      H65  875.45 (18)   []
17. Vodička Oldřich    H40  875.08 (10)   []
18. Hančová Petra     D21  863.76  (7)   []
19. Fenclová Marta     D40  837.11 (11)   []
20. Mareček Šimon     H18  827.87  (6)  [-]
21. Víchová Ladislava   D60  827.57 (12)   []
22. Šišma Vojtěch     H18  816.73 (16)   []
23. Fenclová Hana     D10  780.94 (12)   []
24. Haasová Klára     D14  780.02 (13)   []
25. Novotný Miroslav    H60  774.20 (21)   []
26. Jelínek Filip     H16  769.62 (12)  [-]
27. Pipková Karolína    D14  765.26 (14)   []
28. Fejfarová Tereza    D18  750.08  (7)   []
29. Švíglerová Kateřina  D14  747.25 (16)   []
30. Novotná Jiřina     D60  746.22 (24)   []
31. Brožková Tereza    D16  742.65  (7)  [-]
32. Lučanová Marta     D40  741.45  (7)   []
33. Štěrba Pavel      H65  740.16 (10)   []
34. Knap Jan        H65  729.58 (11)   []
35. Štichhauer Daniel   H16  727.11  (7)   []
36. Kadaně Matěj      H10  726.28 (12)   []
37. Kamenický Matěj    H21  722.93  (7)   []
38. Fencl Petr       H50  720.59 (11)   []
39. Belej Jiří       H45  718.29 (11)   []
40. Horáková Jindra    D50  711.43  (9)   []
41. Kubelka Tomáš     H21  710.17  (6)   []
42. Váňa Vojtěch      H18  708.41  (9)   []
43. Vávra Jaroslav     H45  700.42 (10)   []
44. Mrskoč Marek      H18  693.81 (12)   []
45. Pipek Ondřej      H18  686.29  (6)   []
46. Kološová Veronika   D18  685.62 (10)   []
47. Zitková Radka     D40  681.39 (10)   []
48. Lučan Vladimír     H40  679.17  (7)   []
49. Roudný Václav     H20  674.55 (13)   []
50. Demlová Jitka     D50  668.19 (15)   []
51. Haasová Renata     D40  663.73 (13)   []
52. Držka Štěpán      H40  654.53 (14)   []
53. Jelínková Adéla    D18  653.48 (10)  [-]
54. Dvořáková Kateřina   D14  650.63 (13)   []
55. Zitka Adam       H35  645.88 (10)   []
56. Klimpl Petr      H65  638.51 (19)   []
57. Hovorka Pavel     H40  624.30  (8)   []
58. Štichhauer Adam    H14  623.87  (8)   []
59. Froschová Magdalena  D10  623.33 (12)  [-]
60. Vodičková Johana    D18  616.25 (10)   []
61. Nožka Radek      H21  612.15  (5)   []
62. Roudný Václav     H55  610.90 (18)   []
63. Krpata Michal     H16  606.84  (9)   []
64. Zvěřinová Nina     D10  606.41 (12)  [-]
65. Kovářová Jana     D18  604.21 (14)   []
66. Koberová Kateřina   D18  602.54  (6)   []
67. Kološ Oldřich     H60  602.11 (11)   []
68. Pipková Táňa      D45  595.67 (12)   []
69. Krpatová Zuzana    D45  593.86 (16)   []
70. Mrskočová Dana     D45  585.91 (14)   []
71. Nováková Tereza    D21  583.18  (5)   []
72. Flos Tomáš       H14  577.29  (8)   []
73. Třasák Milan      H65  574.53 (15)   []
74. Pušová Bára      D18  569.70 (17)   []
75. Fejfar Lukáš      H18  568.16  (5)   []
76. Roudná Eva       D55  565.32 (15)   []
77. Skořepová Lucie    D14  538.72 (13)   []
78. Vališ Vojtěch     H16  538.50 (12)   []
79. Kroupa Jan       H35  533.01 (10)   []
80. Držková Markéta    D40  532.97 (13)   []
81. Frosch Vítek      H12  532.37  (8)   []
82. Zitková Veronika    D10  529.14 (12)   []
83. Vališ Jan       H45  526.47 (10)   []
84. Vícha Vladimír     H60  520.81  (9)   []
85. Kadaňová Barbora    D35  519.88 (12)   []
86. Czagan Jan       H45  517.18  (8)   []
87. Pipek Kamil      H45  514.17 (13)   []
88. Vališ Jan       H18  510.65 (10)   []
89. Deml Tomáš       H21  503.15  (9)   []
90. Nekvapil Ondřej    H45  502.96 (16)   []
91. Fukátko Jan      H35  499.71  (6)   []
92. Macháček Lubomír    H45  498.12 (12)   []
93. Novák Adam       H18  487.85  (9)   []
94. Macháčková Tereza   D12  486.71 (10)   []
95. Kroupa Matyáš     H12  474.32 (10)   []
96. Zitková Andrea     D14  470.54 (12)   []
97. Kadaně Marek      H14  466.32 (10)   []
98. Petrásová Simona    D45  463.96  (6)   []
99. Lučan Ondřej      H10  463.83  (9)   []
100. Václavek Jan      H40  458.62  (9)   []
101. Kárník Štěpán     H10  455.93  (6)   []
102. Petrásová Hana     D18  455.30 (10)   []
103. Haas Karel       H45  453.96  (8)   []
104. Kolešová Helena    D21  449.71  (6)   []
105. Tichá Alexandra    D14  446.73  (8)   []
106. Šípek Daniel      H12  444.11 (10)   []
107. Macek Dan       H10  439.80  (9)   []
108. Lučan Matěj      H12  429.11  (9)   []
109. Fencl Jiří       H55  426.05  (5)   []
110. Procházka Radek    H55  422.41  (7)   []
111. Cinkan Zdeněk     H55  419.87  (6)   []
112. Macek Pavel      H45  419.33 (13)   []
113. Ježek Vladimír     H45  408.60  (7)   []
114. Kašparová Eva     D40  408.07  (8)   []
115. Šípek Ondřej      H16  403.05  (9)   []
116. Lehár Adam       H21  397.88  (4)   []
117. Jurica Jan       H21  394.41  (7)   []
118. Munzarová Monika    D10  393.80  (5)   []
119. Macháčková Eliška   D10  390.22 (10)  [-]
120. Škorpíková Barbora   D20  388.90  (6)   []
121. Procházka Tomáš    H21  385.04 (11)   []
122. Čermáková Renata    D55  384.06  (4)   []
123. Štichhauerová Kateřina D45  377.58  (7)   []
124. Mrštík Václav     H70  365.74  (5)   []
125. Kadaník Petr      H12  364.44  (7)   []
126. Kos Tomáš       H21  362.92  (4)   []
127. Švíglerová Anna    D12  359.98 (14)   []
128. Jansová Doubravka   D21  356.16  (6)   []
129. Kadaně Miroslav    H40  347.46 (12)  [-]
130. Žák Jan        H21  340.28 (12)   []
131. Juška Vojtěch     H10  320.87  (7)   []
132. Lulay Miloš      H65  318.96  (6)   []
133. Hovorková Elen     D12  318.31  (9)   []
134. Vörösová Markéta    D40  316.38  (6)  [-]
135. Volák Ondřej      H20  312.04  (2)   []
136. Kříž Libor       H40  304.99  (4)   []
137. Hovorka Jan      H40  300.00  (3)   []
138. Kellnerová Stanislava D70  299.19  (5)   []
139. Goláň Antonín     H12  280.06  (7)   []
140. Losmanová Zuzana    D21  279.23  (3)   []
141. Jánek Ladislav     H55  278.24  (5)  [-]
142. Filičko Marek     H45  277.50  (4)   []
143. Moravec Marek     H21  275.77  (3)   []
144. Odvodyová Nikola    D10  274.09  (4)   []
145. Dvořák Vladimír    H60  270.21  (7)   []
146. Žaloudková Klára    D21  269.50  (4)   []
147. Knapová Lenka     D21  268.24  (2)   []
148. Koleš Jan       H21  267.38  (6)   []
149. Klimplová Zuzana    D35  265.25  (4)   []
150. Vojtíšková Viktorie  D20  262.14  (6)   []
151. Kubíková Magdaléna   D16  257.84  (9)   []
152. Kubíková Adéla     D14  255.51  (4)  [-]
153. Horáková Anna Marie  D10  254.97  (5)  [-]
154. Procházka Tomáš    H55  254.67  (5)   []
155. Kuhn Jiří       H40  250.60  (5)   []
156. Kafka Miloš      H21  248.92  (5)   []
157. Goláň František    H12  247.71  (6)   []
158. Kadaníková Tereza   D16  238.73  (7)   []
159. Hlavatý Jan      H14  235.81  (5)  [-]
160. Waňková Dita      D45  234.46  (4)   []
161. Kroupová Anna     D10  230.44 (13)   []
162. Oberreiter Matyáš   H16  226.75  (4)   []
163. Kokaislová Eva     D40  221.03  (4)   []
164. Kuhnová Alžběta    D14  218.29  (4)   []
165. Bártová Adéla     D18  217.38  (4)   []
166. Doleželová Kateřina  D21  215.67  (3)   []
167. Vodičková Lenka    D45  212.89  (7)   []
168. Dominová Julie     D12  212.26  (4)   []
169. Valachová Martina   D21  205.49  (3)   []
170. Věříš Jan       H45  205.19  (5)   []
171. Kroupa Filip      H40  204.87  (3)   []
172. Nožičková Ema     D12  201.99  (3)   []
173. Flos David       H12  199.25  (3)  [-]
174. Krčál Jaroslav     H35  196.28  (2)   []
175. Macl Jan        H21  195.70  (5)   []
176. Málek Josef      H80  192.50  (5)   []
177. Kay Nathalie      D16  191.83  (6)   []
178. Nožičková Lea     D14  189.54  (3)   []
179. Čermák Petr      H55  187.81  (3)   []
180. Waněk Adam       H21  184.95  (3)   []
181. Kokaisl Tomáš     H40  183.20  (4)   []
182. Fencl Jonáš      H21  179.88  (2)   []
183. Udržal Tomáš      H40  172.43  (2)   []
184. Grundmann Jan     H21  172.00  (3)   []
185. Procházková Klára   D21  164.39  (3)   []
186. Fukátková Ludmila   D10  163.64  (6)   []
187. Nádvorníková Tereza  D21  162.86  (3)   []
188. Odvodyová Šárka    D35  160.00  (2)   []
189. Lenner Miroslav    H21  158.90  (2)   []
190. Macková Gita      D12  158.62  (8)   []
191. Maloch David      H12  157.44  (5)   []
192. Nožička Miroslav    H65  151.14  (2)   []
193. Čermák Jan       H21  147.42  (2)   []
194. Cibulka Radek     H45  137.35  (5)   []
195. Držka Filip      H12  137.20 (13)   []
196. Kutílek Jakub     H21  132.55  (2)   []
197. Goláň Oldřich     H45  130.93  (5)   []
198. Držková Berenika    D20  129.18  (2)   []
199. Mrskočová Markéta   D16  126.60  (6)   []
200. Dvořáček Filip     H16  124.04  (4)   []
201. Duch Zdeněk      H35  122.49  (3)   []
202. Stohanzl Patrik    H16  120.69  (3)   []
203. Fiala Petr       H21  120.58  (4)   []
204. Kuhn Vojtěch      H16  120.51  (4)   []
205. Zitková Markéta    D10  118.33 (12)   []
206. Dvořáková Zuzana    D45  116.02  (3)   []
207. Udržalová Pavla    D35  114.80  (1)   []
208. Hostinský Jiří     H65  113.81  (3)   []
209. Munzar Martin     H45  109.36  (3)  [-]
210. Udržal Jakub      H10  98.24  (2)  [-]
211. Stohanzlová Kristýna  D18  92.09  (2)   []
212. Gojná Karolína     D10  90.43  (1)  [-]
213. Kulhavá Šárka     D21  87.43  (1)   []
214. Jirásek Aleš      H40  80.00  (1)   []
   Francová Julínková DanaD55  80.00  (2)   []
216. Valachová Jana     D50  76.32  (2)   []
217. Potůček Josef     H10  75.26  (2)  [-]
218. Petrová Daniela    D35  74.87  (1)   []
219. Janáčková Tereza    D16  74.36  (2)   []
220. Domin Ondřej      H10  74.30  (4)   []
221. Malá Marie       D70  73.88  (3)   []
222. Žemličková Lenka    D21  71.35  (1)  [-]
223. Kos Oldřich      H21  70.98  (1)   []
224. Maloch Pavel      H40  70.38  (3)  [-]
225. Nožička Pavel     H40  70.29  (1)   []
226. Froš Štěpán      H45  68.40  (1)   []
227. Žemlička Jan      H35  68.12  (1)   []
228. Kober Michal      H50  66.80  (1)  [-]
229. Vávra Jaroslav     H70  66.34  (8)   []
230. Valach Petr      H55  65.36  (1)   []
231. Odvody Zdeněk     H35  64.01  (1)   []
232. Frosch Petr      H45  62.78  (1)   []
233. Stohanzl Jan      H40  62.65  (2)   []
234. Žáková Marcela     D50  60.15  (2)   []
235. Schejbal Filip     H14  58.19  (1)   []
236. Kay Leila       D10  56.83  (3)  [-]
237. Šípek Jaroslav     H45  52.17  (3)   []
238. Janáčková Kateřina   D40  51.22  (1)  [-]
239. Baťová Kateřina    D14  48.26  (1)  [-]
240. Janáčková Michaela   D14  47.14  (2)   []
241. Kárníková Alžběta   D10  45.69  (3)  [-]
242. Bártová Alžběta    D16  43.76  (1)   []
243. Kárníková Kamila    D35  42.40  (2)   []
244. Zelinka Jan      H21  39.98  (4)   []
245. Dvořáček Pavel     H40  39.94  (4)   []
246. Gojná Zuzana      D40  38.28  (1)  [-]
247. Hostinský Matěj    H14  37.48  (4)   []
248. Fenclová Markéta    D45  31.70  (2)   []
249. Cachová Mirka     D16  31.55  (1)   []
250. Dvořák Luboš      H50  31.15  (1)   []
251. Veselý Martin     H21  30.23  (2)  [-]
252. Kološová Jana     D50  28.10  (3)   []
253. Tučková Anna      D16  23.32  (2)   []
254. Losmanová Natálie   D16  21.48  (1)   []
255. Juška Jiří       H18  18.91  (1)   []
256. Peška Ondřej      H10  18.33  (7)  [-]
257. Mrva Tomáš       H10  17.70  (3)  [-]
258. Holcová Nikola     D14  16.20  (2)   []
259. Ježek Martin      H14  13.67  (2)   []
260. Dvořáková Anežka    D16   4.92  (1)   []
+ 12 závodníků s body 0.00


Historická tabulka umístění v oddílovém žebříčku - soubor xls