O našem klubu

Tato stránka slouží jako rozcestník k podrobnějším informacím o našem klubu, počínaje našimi nejlepšími výsledky dosaženými na sportovním poli, přes vydávání map pro orientační běh, plné znění stanov klubu a konče kontaktními informacemi na důležité členy našeho klubu.


NEJLEPŠÍ O-VÝSLEDKY 2015

SVĚTOVÉ SOUTĚŽE
Mistrovství světa 6. místo Jana Knapová ve štafetách
9. místo Jana Knapová na krátké trati
10. místo Jana Knapová ve sprintových štafetách
12. místo Jana Knapová ve sprintu
Světový pohár 34. místo Jana Knapová
Mistrovství světa juniorů 34. místo Petra Hančová na krátké trati
39. místo Petra Hančová na klasické trati
53. místo Petra Hančová ve sprintu
Mistrovství Evropy dorostu 2. místo Jonáš Fencl ve sprintu M16
4. místo Anna Kopecká ve sprintu W16
7. místo Jonáš Fencl ve štafetách M16
10. místo Jonáš Fencl na klasické trati M16
19. místo Anna Kopecká na klasické trati W16
Mistrovství světa veteránů 34. místo Marek Filičko ve sprintu M40
40. místo Ladislava Víchová ve sprintu W55
48. místo Ladislava Víchová na klasické trati W55
54. místo Květa Kubíková ve sprintu W65
54. místo Petr Valach ve sprintu M50
58. místo Václav Roudný ve sprintu M50
DRUŽSTVA
Mistrovství ČR klubů 1. místo dospělí A
1. místo dorost
Veteraniáda ČR 1. místo DH300 A
8. místo DH300 B
Česká liga klubů 2. místo dospělí
1. místo dorost
Mistrovství Vč. oblasti 2. místo žactvo
1. místo dorost
1. místo dospělí
1. místo veteráni
JEDNOTLIVCI
Mistrovství ČR 1. místo Anna Kopecká na krátké trati (D16)
štafeta dorostenek (Kopecká, Peterová, Rückerová)
2. místo Marta Fenclová ve sprintu (D21)
Jana Knapová na krátké trati (D21)
Jan Rusin na klasické trati (H16)
3. místo Kateřina Doleželová v nočním OB (D20)
Pavla Horová v nočním OB (D21)
Jan Rusin v nočním OB (H16)
Jana Knapová ve sprintu (D21)
David Procházka ve sprintu (H21)
sprintová štafeta dorostu (Kopecká, Rusin, Rückerová, Fencl)
Anna Kopecká na klasické trati (D16)
4. místo Jonáš Fencl v nočním OB (H16)
Anna Kopecká ve sprintu (D16)
Petra Hančová ve sprintu (D20)
Jan Rusin na krátké trati (H16)
štafeta žen (Hančová, L. Knapová, J. Knapová)
5. místo Jana Peterová v nočním OB (D16)
Martin Kanta v nočním OB (H18)
Tomáš Deml v nočním OB (H20)
Jana Peterová na klasické trati (D16)
štafeta mužů (Kamenický, Kubelka, Nožka)
6. místo Anna Kopecká v nočním OB (D16)
Petra Hančová na klasické trati (D16)
7. místo Jonáš Fencl ve sprintu (H16)
Matěj Kamenický ve sprintu (H21)
sprintová štafeta dospělých (Fenclová, Kamenický, J. Knapová, D. Procházka)
Simona Chládková na krátké trati (D20)
štafeta dorostenek (Jansová, Vojtíšková, Waňková)
8. místo Simona Chládková ve sprintu (D20)
Jonáš Fencl na klasické trati (H16)
Tomáš Kubelka na klasické trati (H21)
štafeta mužů (Záveský, Zvěřina, Udržal)
9. místo Doubravka Jansová v nočním OB (D18)
Eliška Kulhavá ve sprintu (D20)
Iveta Šístková ve sprintu (D21)
Jan Rusin ve sprintu (H16)
Lenka Knapová na krátké trati (D21)
Jonáš Fencl na krátké trati (H16)
Radek Nožka na klasické trati (H21)
10. místo Matěj Kamenický v nočním OB (H21)
sprintová štafeta dospělých (Šístková, Záveský, L. Knapová, Zvěřina)
Český pohár 3. místo Jana Knapová
7. místo David Procházka
8. místo Matěj Kamenický
Ranking 5. místo Jana Knapová
9. místo David Procházka
10. místo Matěj Kamenický
Žebříček A 3. místo Anna Kopecká (D16)
Jonáš Fencl (H16)
4. místo Petra Hančová (D20)
5. místo Jana Peterová (D16)
Jan Rusin (H16)
9. místo Simona Chládková (D20)
Český pohár štafet 1. místo muži
dorostenky A
7. místo dorostenky B
8. místo ženy A
9. místo dorostenci
Žebříček B 2. místo Jana Juračková (D50)
Ladislava Víchová (D55)
Květa Kubíková (D65)
Jaroslav Fridrich (H70)
4. místo Stanislava Kellnerová (D65)
5. místo Valerie Borovičková (D16)
6. místo Jiřina Novotná (D55)
Jan Žák (H18)
Jan Václavek (H35)
Český pohár veteránů 6. místo Ladislava Víchová
Veteraniáda ČR 1. místo Jana Juračková na klasické trati (D55)
štafeta D180 (Novotná, Kubíková, Víchová)
2. místo Ladislava Víchová v nočním OB (D55)
Květa Kubíková ve sprintu (D65)
Jana Juračková na krátké trati (D55)
štafeta H180 (Farář, Třasák, Roudný)
3. místo sprintová štafeta DH240 (Novotná, Sáňka, Víchová, Farář)
Květa Kubíková na klasické trati (D65)
štafeta H180 (Knap, Fridrich, P. Fencl)
4. místo Jaroslav Fridrich na klasické trati (H70)
5. místo Václav Roudný v nočním OB (H50)
Václav Farář v nočním OB (H60)
Ladislava Víchová ve sprintu (D55)
Václav Farář ve sprintu (H60)
sprintová štafeta DH180 (Kaplanová, Roudný, Čermáková, Filičko)
Květa Kubíková na krátké trati (D65)
Jaroslav Fridrich na krátké trati (H70)
6. místo Renata Čermáková na krátké trati (D50)
Stanislava Kellnerová na klasické trati (D65)
štafeta H105 (Lučan, Vodička, Držka)
Mistrovství Vč. oblasti 1. místo Jan Rusin ve sprintu (H16)
Vojtěch Novotný ve sprintu (H18)
Kateřina Koberová na krátké trati (D12)
Petra Hančová na krátké trati (D20)
Tomáš Deml na krátké trati (H20)
Kateřina Koberová na klasické trati (D12)
Marta Fenclová na klasické trati (D21)
štafeta mužů (Kamenický, Kubelka, Nožka)
Veteraniáda Vč. oblasti 1. místo Ladislava Víchová ve sprintu (D55)
Alena Klimplová ve sprintu (D60)
Květa Kubíková ve sprintu (D65)
Václav Farář ve sprintu (H60)
Ladislava Víchová na krátké trati (D55)
Alena Klimplová na krátké trati (D60)
Květa Kubíková na krátké trati (D65)
Michal Kober na krátké trati (H45)
Jan Knap na krátké trati (H60)
Ladislava Víchová na klasické trati (D55)
štafeta H180 (Farář, Fridrich, Kober)
Východočeský pohár 1. místo Kateřina Koberová (jaro D12C)
Ladislava Víchová (D55C)
Václav Roudný (H16C)
Vojtěch Novotný (H18C)