O našem klubu

Tato stránka slouží jako rozcestník k podrobnějším informacím o našem klubu, počínaje našimi nejlepšími výsledky dosaženými na sportovním poli, přes vydávání map pro orientační běh, plné znění stanov klubu a konče kontaktními informacemi na důležité členy našeho klubu.


NEJLEPŠÍ O-VÝSLEDKY 2018

SVĚTOVÉ SOUTĚŽE
Mistrovství světa v OB 5. místo Jana Knapová na krátké trati
5. místo Jana Knapová ve sprintových štafetách
9. místo Jana Knapová ve štafetách
17. místo Jana Knapová na klasické trati
Mistrovství Evropy v OB 4. místo Jana Knapová ve sprintových štafetách
16. místo Jana Knapová na klasické trati
22. místo Jana Knapová na krátké trati
27. místo Jana Knapová ve sprintu
Mistrovství Evropy v LOB 7. místo Petra Hančová ve sprintových štafetách
12. místo Petra Hančová na klasické trati
17. místo Petra Hančová ve sprintu
25. místo Petra Hančová na krátké trati
Akademické mistrovství světa v OB 5. místo Tomáš Kubelka ve štafetách
11. místo Tomáš Kubelka na klasické trati
15. místo Tomáš Kubelka na krátké trati
19. místo Tomáš Kubelka ve sprintu
Akademické mistrovství světa v LOB 6. místo Petra Hančová ve sprintových štafetách
8. místo Petra Hančová ve sprintu
11. místo Petra Hančová na klasické trati
14. místo Petra Hančová na krátké trati
Světový pohár v OB 15. místo Jana Knapová
Světový pohár v LOB 21. místo Petra Hančová
Mistrovství Evropy dorostu 4. místo Jana Peterová ve štafetách W18
10. místo Martin Roudný ve štafetách M18
10. místo Jan Rusin ve štafetách M18
11. místo Martin Roudný ve sprintu M18
17. místo Martin Roudný na klasické trati M18
24. místo Jana Peterová na klasické trati W18
25. místo Jan Rusin na klasické trati M18
30. místo Jana Peterová ve sprintu W18
56. místo Jan Rusin ve sprintu M18
Mistrovství světa veteránů 31. místo Květa Kubíková ve sprintu W70
42. místo Květa Kubíková na krátké trati W70
59. místo Květa Kubíková na krátké trati W70
72. místo Marek Filičko na klasické trati M45
DRUŽSTVA
Mistrovství ČR klubů 3. místo dospělí A
1. místo dorost
10. místo dospělí B
Veteraniáda ČR 10. místo DH275
Česká liga klubů 4. místo dospělí
1. místo dorost
Mistrovství Vč. oblasti 2. místo žactvo
1. místo dospělí
1. místo veteráni
1. místo dorost
JEDNOTLIVCI
Mistrovství ČR 1. místo Petra Hančová ve sprintu LOB (D21)
Jana Peterová v nočním OB (D18)
Martin Roudný ve sprintu (H18)
Jana Knapová na krátké trati (D21)
Martin Roudný na krátké trati (H18)
sprintová štafeta dorostu (Koberová, J. Rusin, M. Roudný, Peterová)
štafeta dorostenců (M. Roudný, Volák, J. Rusin)
2. místo Petra Hančová na krátké trati LOB (D21)
Jana Knapová ve sprintu (D21)
Jana Peterová na krátké trati (D18)
Jan Rusin na krátké trati (H18)
Jana Peterová na klasické trati (D18)
Jan Rusin na klasické trati (H18)
3. místo Martin Roudný v nočním OB (H18)
Tomáš Kubelka na klasické trati (H21)
sprintová štafeta (L. Knapová, Kamenický, Kubelka, J. Knapová)
4. místo Ondřej Volák na krátké trati (H18)
Jana Knapová na klasické trati (D21)
Martin Roudný na klasické trati (H18)
sprintová štafeta dorostu (Vojtíšková, Paleček, V. Roudný, Borovičková)
5. místo Kateřina Koberová na krátké trati (D16)
Anna Kopecká na klasické trati (D20)
Ondřej Volák na klasické trati (H18)
6. místo Pavla Horová v nočním OB (D21)
Jana Peterová ve sprintu (D18)
štafeta dorostenek (Koberová, Fejfarová, Peterová)
7. místo Bára Pušová na klasické trati LOB (D17)
štafeta LOB mužů (Grundmann, Čermák, Fiala)
Kateřina Koberová v nočním OB (D16)
Matěj Kamenický v nočním OB (H21)
Jan Rusin ve sprintu (H18)
Hubert Waněk na klasické trati (H16)
štafeta mužů (Záveský, Procházka, Fencl)
8. místo Kateřina Koberová ve sprintu LOB (D17)
Ondřej Volák ve sprintu (H18)
Tomáš Kubelka ve sprintu (H21)
Jonáš Fencl na krátké trati (H20)
Lenka Knapová na klasické trati (D21)
9. místo Kateřina Koberová na klasické trati LOB (D17)
Ondřej Pipek na klasické trati (H16)
10. místo Jan Rusin v nočním OB (H18)
Václav Roudný na krátké trati (H18)
Jonáš Fencl na klasické trati (H20)
štafeta žen (Nováková, Zvěřinová, J. Knapová)
Český pohár 2. místo Jana Knapová (ženy OB)
Petra Hančová (ženy LOB)
3. místo Tomáš Kubelka (muži OB)
8. místo Radek Nožka (muži OB)
Ranking OB 1. místo Jana Knapová (ženy)
3. místo Tomáš Kubelka (muži)
10. místo Radek Nožka (muži)
Žebříček A 1. místo Jana Peterová (D18)
Martin Roudný (H18)
3. místo Jan Rusin (H18)
6. místo Ondřej Volák (H18)
9. místo Kateřina Koberová (D16)
Kateřina Koberová (D17 v LOB)
10. místo Anna Kopecká (D20)
Hubert Waněk (H16)
Český pohár štafet 1. místo dorostenci
5. místo muži
dorostenky
7. místo ženy
Žebříček B 1. místo Veronika Barnetová (D20)
Renata Haasová (D35)
Lenka Koberová (D45)
Stanislava Kellnerová (D65)
Květa Kubíková (D70)
Filip Haas (H14)
Marek Mrskoč (H16)
Bedřich Sáňka (H65)
Veteraniáda ČR 1. místo Květa Kubíková ve sprintu (D70)
Marta Lučanová na klasické trati (D35)
sprintová štafeta DH140 (Lučanová, Lučan, Zvěřina, Zvěřinová)
2. místo Václav Farář v nočním OB (H65)
Václav Farář na krátké trati (H65)
Vladimír Lučan na krátké trati (H35)
3. místo Jan Vališ na klasické trati LOB (H45)
Ladislava Víchová v nočním OB (D60)
Jaroslav Vávra v nočním OB (H45)
Květa Kubíková na klasické trati (D70)
Václav Farář na klasické trati (H65)
4. místo Václav Roudný v nočním OB (H55)
Ladislava Víchová ve sprintu (D60)
Iva Knapová na krátké trati (D55)
Iva Knapová na klasické trati (D55)
Květa Kubíková na krátké trati (D70)
5. místo Zuzana Klimplová ve sprintu (D35)
Ladislava Víchová na krátké trati (D60)
6. místo Jana Juračková na klasické trati (D55)
Mistrovství Vč. oblasti 1. místo Klára Haasová ve sprintu (D12)
Johana Vodičková ve sprintu (D16)
Filip Haas ve sprintu (H14)
Marek Mrskoč ve sprintu (H16)
Klára Haasová na krátké trati (D12)
Daniel Štichhauer na krátké trati (H14)
Jonáš Fencl na krátké trati (H20)
Karolína Pipková na klasické trati (D12)
Jana Peterová na klasické trati (D18)
Veronika Barnetová na klasické trati (D20)
Daniel Štichhauer na klasické trati (H14)
štafeta mužů (Záveský, Zvěřina, T. Kos)
Veteraniáda Vč. oblasti 1. místo Ladislava Víchová ve sprintu (D60)
Květa Kubíková ve sprintu (D70)
Ladislava Víchová na krátké trati (D60)
Květa Kubíková na krátké trati (D70)
štafeta D165 (Čermáková, Novotná, Víchová)
štafeta H105 (Václavek, Belej, Šabatka)
štafeta H195 (Farář, Třasák, Juračka)
Východočeský pohár 1. místo Klára Haasová (jaro D12)
Filip Haas (jaro H14)
Filip Haas (podzim H14)
Lenka Koberová (D45)
Ladislava Víchová (D55)
Květa Kubíková (D65)
Petr Fencl (H45)