Rok 2002

Počet členů: Evidujeme 214 členů, většina z nich je registrovaných, tedy aktivních - to je naprostá špička mezi českými oddíly. Velmi přibývá veteránů, potěšitelný je trend z druhé poloviny roku, že začali při-bývat členové v žactvu (hlavně děvčata).

Finance: Příjmy a výdaje činily cca 800 tis. Kč. Hlavním letošním zdrojem příjmů bylo pořádání závodů (především Cena východních Čech byla pro nás velmi úspěšná), dalšími důležitými zdroji příjmů jsou příspěvky členů, dotace z ČSOB na talentovanou mládež a především příspěvky od města na různé účely, máme i některé sponzory (dary či reklamy). Hlavními výdaji jsou vklady na závodech, doprava na závody, dost nás stálo i pořádání závodů, vydávání map i tréninky (tělocvičny, mapové tréninky). Oddíl má stále určitou finanční rezervu, která dává klid pro další sezóny. Poděkování patří těm, kteří se starají o zajištění finančních toků.

Organizační činnost: Oddíl řídí Petr Klimpl za nemalé podpory hospodáře Pepy Málka, pro pracovní za-neprázdnění trochu vypadl z organizační činnosti Karel Haas. Velmi významnou roli hráli trenéři jed-notlivých skupin (především Víchovi, Juračkovi, Herman, Kaplan) i Aleš Jirásek, který pracoval půl roku pro oddíl. Tradicí je vydávání měsíčníku Jantar, ve kterém lze najít vše o činnosti oddílu. Velmi aktuální je i naše internetová stránka oddílu (zakoupili jsme vlastní doménu LPU). Informace je možné najít i ve vývěsních skříňkách. O našich výsledcích píší na pardubických stránkách MF Dnes, v Pernštejnu i na krajských stránkách Pardubických novin, letos se nám podařilo dost výrazně pronik-nout do éteru na vlnách Českého rozhlasu Pardubice.

Pořádání závodů: Všechny závody, které jsme pořádali, jsme zvládli úspěšně. Žebříček B ve Slatiňanech, Cena východních Čech v Horním Bradle, Rodinné štafety i závod Východočeského poháru na Monaku byly hodnoceny velmi dobře. Síla našich pořadatelů se ukázala především při poslední etapě Ceny vý-chodních Čech, kdy v krizové stavu (rozvodněná Chrudimka), dokázali zvládnout situaci v minimálním časovém prostoru na výbornou. Dále jsme pořádali 4 závody Ligy pardubických škol, okresní finále AŠSK na Hůrkách, 3 závody Zimní hradubické ligy (Veska, Kuňka kros a Zdelov) a 8 závodů Pardubického zimního poháru. Vedle osvědčených pořadatelů se podařilo zapojit do orga-nizace závodů i další lidi, v oddíle je rozhodně velký potenciál pro pořádání závodů i v příštích letech.

Mapy: Vydali jsme 4 mapy - Veska (Filip Bolech, Miroslav Nožička, Vladimír Vícha, Zbyněk Štěr-ba, Jana Roudná, Jiří Nožička, Adam Zitka a Václav Farář, 1:10000), Velká studna II (Jiří No-žička, Jana Roudná, 1:10000), Plesný (Miroslav Nožička, Vladimír Vícha, Miloš Lulay, 1:15000) a Roudný 10 (mapu Roudný do měřítka 1:10000 upravil Miroslav Nožička).

Tréninky: Tradiční tréninkové podmínky v Pardubicích byly plně využity - tělocvičny, atletický tunel, atletická dráha na stadiónu na Dukle (na podzim tartan na ZŠ Benešovo nám.), úterní mapové a čtvr-teční běžecké tréninky. Proběhlo i několik soustředění - v zimě v Polničce a v Petříkově, o velikonocích v Poustkách, na konci dubna ve Vranicích, v květnu v Doksech, o prázdninách byly dva tábory - v červenci Budislav (týden) a v srpnu Mlýnek (10 dnů), na konci prázdnin Staré Město pod Sněžníkem a v říjnu Prkenný důl. Pochopitelně základem přípravy byly tréninky individuální či v menších tréninkových skupinách. Dík patří všem trenérům - o mladší žactvo se starali Alena a Petr Klimplovi, Renata Čermáková, Iva Lulayová a Tomáš Procházka, o starší žactvo Laďka a Vláďa Ví-chovi, o mladší dorost Jana a Vojta Juračkovi a Honza Herman, o starší dorost, juniory a dospělé pak Honza Kaplan, Karel Haas, Jarda a Petr Fridrichovi, Jirka Bolech a Miloš Lulay. Na podzim došlo k přeorganizování tréninků výkonnostních závodníků, tréninky vede skupina trenérů pod vedením Honzy Kaplan.

Sportovní výsledky: O konkrétních výsledcích hovoří další stránky této ročenky. Martina Dočkalová do-kázala proniknout mezi absolutní českou špičku žen, bodovala ve Světovém poháru, v Rankingu se probojovala na 4. místo. Bohužel jí nevyšel její hlavní letošní cíl - MSJ ve Španělsku. Tam startovali i Zbyněk Štěrba a ještě dorostenec Jarda Krčál, čtvrtinu juniorské reprezentace tedy tvořili naši závodní-ci. Na ME dorostu v Polsku startovala Iveta Duchová a přivezla si bronz ze štafet a 4. místo ze sprintu, svým výkonem přispěla k vítězství českého družstva. Na domácí scéně patří k největším úspěchům ob-hajoba titulu dorostu na M ČR družstev, obhajoba vítězství v dorostenecké lize klubů a 2 tituly Martiny Dočkalové na M ČR. Vedle toho přivezli naši závodníci z českých šampionátů 4 stříbra (Jarda Krčál v nočním OB, Zuzka Hermanová a Martina Dočkalová ve sprintu a štafeta dorostenek) a 6 bronzů (Iveta Duchová v nočním OB, Pavla Fukátková na dlouhé a na krátké trati, Zbyněk Štěrba na klasice, Lenka Klimplová ve sprintu a štafeta žen). Naši závodníci zvítězili v žebříčku A a Silva cupu (vždy Jarda Krčál a Martina Dočkalová), v žebříčku B (Honza Herman) i v několika kategoriích Východo-českého pohár. Úspěšné bylo i družstvo dospělých, které skončilo jak v lize, tak na mistrovství v první desítce, zvláště vynikající je 3. místo štafety žen na M ČR. Řady dobrých výsledků dosáhli i veteráni - Jarda Fridrich a Laďka Víchová vyhráli Veteraniády ČR, Jana Juračková skončila v první desítce Čes-kého poháru veteránů. Ne vše se ale povedlo, především těch medailí z M ČR mohlo být více. Naopak potěšilo, že se začínají chytat naši nejmladší - nejvíce se dařilo Hoňanovi Čermákovi, Janě Knapové a Anežce Bolechové a na podzim i Lence Knapové.

Celá řada našich závodníků jezdila i další z o-disciplín - MTBO (orientační závody na horských ko-lech), ale po odchodu Jany Chmelíkové do USK Praha bez výraznějších úspěchů, nejlepších výsledků dosahovala Marta Kmoníčková.

NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY 2002

SVĚTOVÉ SOUTĚŽE
Mistrovství světa juniorů 5. místo Jaroslav Krčál ve štafetě juniorů
6. místo Martina Dočkalová ve štafetě juniorek
Mistrovství Evropy dorostu 3. místo Iveta Duchová ve štafetě D16
4. místo Iveta Duchová ve sprintu D16
DRUŽSTVA
Mistrovství ČR klubů 1. místo dorost
8. místo dospělí
Česká liga klubů 1. místo dorost
7. místo dospělí
Mistrovství Vč. oblasti 4. místo žactvo
1. místo dorost
1. místo dospělí
1. místo veteráni
JEDNOTLIVCI
Mistrovství ČR 1. místo Martina Dočkalová na klasické trati - D20
Martina Dočkalová na krátké trati - D20
2. místo Jaroslav Krčál v nočním OB - H18
Zuzana Hermanová ve sprintu - D16
Martina Dočkalová ve sprintu - D20
štafeta dorostenek (Duchová, Krčálová, Fukátková)
3. místo Zbyněk Štěrba na klasické trati - H18
Iveta Duchová v nočním OB - D16
Pavla Fukátková na dlouhé trati - D18
Pavla Fukátková na krátké trati - D18
Lenka Klimplová ve sprintu - D21
štafeta žen (Štěrbová, Klimplová, Dočkalová)
Žebříček A 2002 1. místo Jaroslav Krčál - H18
Martina Dočkalová - D18
3. místo Iveta Duchová - D16
Zbyněk Štěrba - H20
Silva cup 2002 1. místo Jaroslav Krčál - H18
Martina Dočkalová - D18
3. místo Iveta Duchová - D16
Zbyněk Štěrba - H20
Český pohár štafet 2002  1. místo dorostenky - D18
Žebříček B 2002 1. místo Jan Herman - H18
2. místo Květa Kubíková - D55
3. místo Jana Juračková - D16
Jana Roudná - D20
Jan Juračková - D40
Veteraniáda ČR 1. místo Ladislava Víchová v nočním OB - D40
Jaroslav Fridrich na klasické trati - H55
2. místo Hana Mrštíková v nočním OB - D45
Václav Farář v nočním OB - H50
Jana Juračková na dlouhé trati - D40
Květa Kubíková na klasické trati - D55
družstvo HD235 (Nožička, Víchová, V. Farář, Knapová, Knap)
3. místo Václav Farář na dlouhé trati - H50
Václav Farář na klasické trati - H50
štafeta H140 (Nožička, V. Farář, Knap)
Mistrovství Vč. oblasti 1. místo Veronika Krčálová - D18
štafeta mužů (Udržal, Hovorka, Kárník)
Východočeský pohár 1. místo Jan Čermák - H10C (podzim)
Lenka Knapová - D10C (podzim)
Alena Klimplová - D45C
Dušan Stránský - H21D
Václav Mrštík - H45D
Jaroslav Fridrich - H55C

JAK PLYNUL ROK

Prosinec 2001:
 • Mikulášský OB s výroční schůzí oddílu proběhl v Rabštejnské Lhotě.
 • Naplno začaly tréninky.
 • Béďa byl opět zvolen předsedou Českého svazu orientačního běhu.
 • Společenský večírek v Pardubičkách ve stylu dixelandu značně ovlivnil účast na Malé ceně Velké Verandy (Marta Vlčovská ji vyhrála v traťovém rekordu).
 • Jarda Krčál šokoval soupeře vítězstvím v hlavní kategorii na Malé ceně Monaka.
 • V rámci Hradubické zimní ligy se běžely dva sprinty v Hradci Králové - SHK pořádala na Jar-milce, PHK na zasněžené Biřičce.
 • Proběhl tradičně úspěšný společenský večer v Černé za Bory.
 • Pardubický zimní pohár měl na pořadu Podvečerní sprint na Paramu a Štědrodenní překvapení v Tyršových sadech.
 • Mladí vyhráli maratón o 22 bodů a tím se dostali do celkového vedení 5:4.
Leden 2002:
 • Běžely se 3 závody PZP - zkrácená trať na Studánce, krátká trať kolem Labe a zkrácená trať v Bohdanči.
 • Kuňka kros (součást ZHL) opět pořádali Béďa a Honza, účast ovlivnil mráz a 20 cm sněhu.
 • Další závod ZHL pořádala hradecká Slavia v Divci na mapě Dehetník.
 • Několik našich závodníků jezdilo LOBy v dresu NPA.
 • Všechny tréninkové skupiny se připravovaly v pardubických podmínkách - tělocvičny, běžecké tréninky, atletický tunel, občas výjezd na běžky.
Únor 2002:
 • Mezi nejlepšími sportovci Pardubicka byli vyhlášeni Verča a Jarda Krčálovi (ten hlavně za vý-sledky v ROB), mezi nejlepšími kolektivy družstvo dorostu LPU a mezi nejlepšími trenéry Jar-da Fridrich.
 • Jarní prázdniny strávila naše mládež na soustředěních v Polničce a v Petříkově.
 • V PZP byly na pořadu další dva závody: superdlouhý OB se startem v Polabinách a kombinace krosu a OB v Nemošicích.
 • Naše www stránka začala pracovat na nové doméně - lpu.cz.
 • Ve Vesce (na nové mapě Veska) připravili Pavel Štěrba a Béďa zkrácenou trať ZHL.
 • Na Brutus kros (součást ZHL) dorazilo jen málo závodníků LPU.
 • Dorost a junioři byli spolu se ZBM na víkendovém běžeckém soustředění ve Vracově.
Březen 2002:
 • Finálovým závodem v Trnové (Turné tří bejváků 2002) skončil 8. ročník Pardubického zimního poháru. Celkovými vítězi se stali Honza Hovorka a Zuzana Klimplová.
 • Skoro 300 závodníků se sešlo ve Zdelově na klasice počítané do ZHL, kterou jsme pořádali (Karlos a Béďa).
 • Začátek jarní sezóny - skoro již tradiční Jarní pohár, tentokráte na Stříbrném rybníku.
 • Zimní hradubickou ligu vyhrál Losman, z našich byl nejlepší Aleš Jirásek - 9. místo.
 • Štafety Jarního poháru byly zařazeny do celostátních soutěží štafet a družstev. Dobře vykročily naše ženy (7. místo) a především dorostenky (vyhrály).
 • Prvním závodem v Řetové začal Východočeský pohár. Na Mandlu čekal závodníky sníh a velké chladno.
 • Jarní společenský večer oddílu proběhl v nepříliš reprezentativním sále hospody v Popkovicích za poměrně malého zájmu (především veteránů moc nepřišlo...).
 • Martina Dočkalová skončila na Spring cupu v juniorské elitě na 3. místě.
 • Začaly pravidelné mapové tréninky v okolí Pardubic.
 • Někteří veteráni startovali na Veteran cupu ve skalách v okolí Turnova.
 • Skoro 80 našich závodníků bylo na velikonočním soustředění v Poustkách, které se moc vyda-řilo.
Duben 2002:
 • Liga pardubických škol se běžela na Studánce za účasti více než 330 dětí, organizačně ji dobře připravily Jana Roudná, Pavla Fukátková a Iveta Duchová.
 • Opět chladné počasí přivítalo účastníky na dalším závodě Vč. poháru, které uspořádala hradecká Slavia v Bohaňce - Skále.
 • XXXII. ročník ligy škol skončil posledním kolem (centrum na ZŠ Dubina), které připravili Adam Zitka Honza Žemlička. Startovalo přes 300 dětí, mezi školami vyhrála ZŠ Závodu míru.
 • Třetí kolo Východočeského poháru se běželo v Dachovech za pořadatelství PHK.
 • Další kolo východočeských soutěží, které se moc nepodařilo staviteli tratí, se konalo v Babí u Náchoda,.
 • Český šampionát v nočním OB se běžel v těsné blízkosti Brna s cílem na sídlišti Lesná. Našim barvám přinesl stříbro (Jarda Krčál) a bronz (Iveta Duchová), Laďka Víchová vyhrála Veterani-ádu. Pěkné výsledky, ale čekali jsme více ...
 • Naši muži odjeli do Švédska na soustředění, které končilo účastí na největších štafetách světa - věhlasné Tiomile. Po řadě technických problémů obsadili 220. místo.
 • Olympiáda škol (současně okresní i regionální kolo) se běžela na mapě Veska s centrem v restauraci Italia, hlavními pořadateli byli Štěrbovi.
 • V Jizerských horách v Bedřichově se běželo mistrovství na dlouhé trati. Pořadatelé zvolili spo-lečný start a to se mnohým nelíbilo. Naše minivýprava (jen 5 závodníků na mistrovských tra-tích) získala díky Páďuli Fukátkové bronz, ve veteránech byla Jana Juračková druhá a Vašek Farář třetí.
 • Ledový vítr provázel jinak pěkný závod Vč. poháru na mapě Hanička, který připravil KUN s centrem v Kunvaldu - Záhorech.
 • Pěkné soustředění ve Vranicích strávila padesátka našich závodníků - skalnaté terény Toulov-cových Maštalí se moc líbily.
Květen 2002:
 • Naši nejlepší závodníci měli soustředění v Doksech pod vedením Karla Haase a Jana Kaplana.
 • Nebývale početná skupina našich závodníků (12) vyrazila na první dva závody Českého poháru v MTBO, které na Baldovci pořádal LCE.
 • Na akademickém mistrovství ČR ve Starém Městě pod Landštejnem získal Zbyněk Štěrba dvě juniorská zlata, Šárka Víchová přidala v juniorkách bronz.
 • Ve značně zarostlém terénu v podhůří Orlických hor (Dobré) pokračoval Východočeský pohár.
 • V Prostějově se běžela úvodní série Park World Tour. V doprovodných 3-denních závodech vyhrála hlavní kategorii žen Lenka Klimplová.
 • Na M ČR v MTBO s volným pořadím kontrol v Teplicích se naší dvojici Odvody, Fukátko moc nedařilo.
 • Celostátní žebříčky začaly v Doksech. A my jsme si vedli výborně. V sobotní krátké trati vy-hráli Jarda Krčál a Lenka Klimplová, Iveta Duchová a Zbyněk Štěrba vybojovali 2. místa, ve veteránkách přidala vítězství Jana Juračková. V neděli na klasice své vítězství zopakoval Jarda Krčál, na nejvyšším stupni byly i Iveta Duchová a Martina Dočkalová.
 • Nádherné mistrovství na krátké trati připravili novopačtí o-běžci v Dolním Javoří. Ze semifinále do finále postoupilo více než 50 % našich borců, ve finále si doběhla Martina Dočkalová pro zlato a Pavla Fukátková pro bronz, 2 medaile byly trochu méně než jsme očekávali. Nedařilo se ani veteránům, nikdo z nich se nedostal mezi nejlepší.
 • Český pohár štafet pokračoval v Borovničce pod taktovkou JIL. Ve velkých kopcích se nám moc nedařilo, v hlavních kategoriích skončili jen dorostenci na 3. místě. Za to veteráni byli na stupních vítězů ve všech kategoriích.
 • Při štafetách se vyznamenal Jarda Matyk. Spolu s dalším veteránem Krejčíkem (TZL) našli zra-něnou dorostenku a donesli ji doslova na zádech víc jak kilometr do cíle k ošetření. Oba, značně vyčerpaní, se vrátili na svou trať a závod dokončili.
 • Jarda Krčál zaběhl na turnovském tartanu desítku za 33:44.
 • Závěr měsíce byl ve znamení příprav na pořádání klasiky žebříčku B s centrem v Nasavrkách.
Červen 2002:
 • Žebříček A pokračoval dalšími dvěma závody v Náměšti na Hané v nepříliš pěkném terénu. V mužské elitě po oba dny dobře zaběhl Aleš Jirásek, v sobotu vyhrála Iveta Duchová a Martina Dočkalová, Jarda Krčál skončil druhý. V neděli Jarda Krčál vyhrál, Martina Dočkalová a Pá-ďule Fukátková obsadily 2. místa.
 • Ve Zderazi připravili chrastečtí pořadatelé zkrácenou trať žebříčku B. Tratě trochu zklamaly, do skal zavedly závodníky jen velmi málo. Naši borci skončili bez vítězství.
 • Pořádali jsme žebříček B - klasika s centrem v Nasavrkách. Pořádání jsme zvládli bez problé-mů, závody se dost líbily. Někteří naši běželi - skvělé bylo 3. místo Tomáše Udržala v H21 a jasné vítězství dorostenky Jany Juračkové.
 • Jarda Krčál a Martina Dočkalová byli nominováni na MSJ do Španělska.
 • Iveta Duchová byla nominována na ME dorostu v polské Gdyni.
 • V Šimkových sadech v Hradci Králové se běželo celostátní finále Olympiády škol. V mladších žákyních vyhrála Jana Juračková, v dorostenkách byla Pavla Fukátková třetí, pardubické gym-názium obsadilo mezi středními školami 3. místo.
 • V Dobřanech se běžel nepovedený závod Vč. poháru. Pořadatelé se dopustili chyb a polovina kategorií byla zrušena.
 • Talentovaná mládež Vč. oblasti zůstala v Dobřanech na svém soustředění.
 • Honza Kaplan velel české reprezentaci na první sérii Světového poháru v Belgii a ve Švýcarsku.
 • Sedm bikerů z LPU jelo v Městě Touškově další dva závody Českého poháru v MTBO.
 • Po nominačním závodě juniorů byl na MSJ nominován i Zbyněk Štěrba - čtvrtina reprezentace je z LPU!
 • Sklené na Vysočině bylo centrem dalších 2 závodů žebříčku A. My jsme si vedli výborně. V sobotu vyhráli Lenka Klimplová a Zbyněk Štěrba, Martina Dočkalová skončila druhá a Pavla Fukátková třetí. V neděli z 6 hlavních kategorií dorostu a juniorů vyhráli závodníci LPU hned 4 - Iveta Duchová, Pavla Fukátková, Martina Dočkalová a Jarda Krčál, k tomu přidal Zbyněk Štěrba 3. místo.
 • Žebříček B pokračoval dvěma závody v Kytlici (pořadatel BOR). Žádný ze závodníků LPU nevybojoval vítězství, ale umístění některých bylo velmi dobré.
 • V rámci 10. ročníku abilympiády jsme připravili pěkný závod pro vozíčkáře v okolí Perštýnské-ho náměstí.
 • Iveta Duchová výborně reprezentovala na ME v dorostu v polské Gdyni. Ve sprintu obsadila 4. místo, klasika ji moc nevyšla, výborným výkonem pak přispěla k 3. místu české štafety. A celkově české družstvo dorostu obhájilo týmové vítězství ze Seče.
 • Oblastní mistrovství se běželo v Markoušovicích. Dost oslabené sestavě pardubických závodní-ků sobotní klasika moc nevyšla, jediný titul získala Verča Krčálová. Ve štafetách překvapili muži, kteří závod jasně vyhráli, ženy skončily na 3. místě.
 • Ve Východočeském poháru žactva na jaře zářil jen Hóňa Čermák - v H10C skončil třetí.
 • I na dalších závodech Českého poháru v MTBO v Jihlavě startovali pardubičtí bikeři, i zde bez většího úspěchu.
 • Poslední červnový pátek se v Pardubicích jel první závod in-line OB (na kolečkových bruslích). Vítězem se stal Honza Herman (Hermelín).
 • Na prvních prázdninových vícedenních Ceně střední Moravy na Baldovci běželi vedle skupiny veteránů i junioři, kteří tam měli závěrečnou přípravu na MSJ.
Červenec 2002:
 • Závora 2002 - třídenní závody v krásných terénech lesa Závora přinesly vítězství Petru Fenclo-vi (H21A), Honzovi Knapovi (H50) a Pepovi Málkovi (H60).
 • Petr Klimpl za podpory Lenky bojoval na kongresu IOF ve Fontainebleau o přidělení MS v OB do České republiky. Bez úspěchu, Ukrajina měla větší štěstí.
 • Jana Chmelíková (v MTBO závodící za VSP) si vedla velmi dobře na MS v MTBO ve Francii (Fontainebleau), na dlouhé trati dojela na 35. místě, na krátké na 16. místě a přispěla k 6. místu naší béčkové štafety.
 • MSJ ve Španělsku našim juniorům moc nevyšlo. Jedinou medaili získala Przyczková na klasice. Po dobrém umístění v semifinále na krátké trati moc nevyšlo zástupcům LPU finále. Martina po velké chybě skončila v poli poražených, Zbyněk narazil špatnou kontrolu, a tak uspokojilo jen umístění Jardy ve 4. desítce. Na klasice výborně rozběhli závod Martina i Zbyněk, chybami se však odsoudili do 3., resp. 4. desítky, opět velmi solidně zaběhl Jarda. Ve štafetách skončily juniorky s Martinou na finiši na 6. místě, junioři s Jardou na prvním úseku na 5. místě.
 • Premiéru měla Cena Posázaví, první ročník se běžel v okolí Lipnice n. S. Minivýprava LPU si odnesla zásluhou Laďky Víchové jedno vítězství.
 • Několik pardubických závodníků bojovalo na Slovensku - v Poháru Slovenského krasu vyhrála ve veteránkách Libuška Nožičková, ve Slovenském ráji skončili naši závodníci bez úspěchu.
 • Botas Vysočina Cup se běžel v terénech Toulovcových Maštalí ve Zderazi. Na dobře připravených závodech byla i početná skupina závodníků LPU, celkové vítězství si odnesla v dámské elitě Martina Dočkalová, dále pak Jana Knapová (D12), Iveta Duchová (D16), Alena Klimplová (D45C), Marie Malá (D55C), Petr Fukátko (H18C), Zbyněk Štěrba (H20B) a Olda Chalupa (H45C).
 • Tábor v Budislavi byl moc pěkný! Týden uběhl pro stovku dětí velmi rychle. Pěkné prostředí, solidní tábor, výborná kuchyně, kvalitní vedoucí - moc hezký pobyt.
 • Mrštíkovi a Béďa Sáňka s Jirkou Hostinským běželi v Českém lese (Lesná u Tachova) mistrov-ství světa v rogainingu.
Srpen 2002:
 • Skoro stovka pardubických o-běžců vyrazila do okolí Máchova jezera na tradiční Pětidenní. Organizační propadák jičínských pořadatelů, v lese to ale bylo moc pěkné. Celkově jsme vyhráli jen jednu kategorii (a to je na počet našich závodníků dost málo) - Libuška Nožičková v D45B.
 • Velká skupina našich dorostenců a juniorů byla na tréninkovém campu v Estonsku.
 • Tábor na Mlýnku byl jen desetidenní. Necelá čtyřicítka dětí však měla velmi pestrý program. Pobyt se všem opět velmi líbil.
 • Pár veteránů startovalo na Grand prix jižní Čechy ve Starém Městě pod Landštejnem. Libuška Nožičková stála na nejvyšším stupni v D45C.
 • Nové třídenní závody o prázdninách Grand prix Silesia v Bohdanovicích u Opavy odjela vy-zkoušet hrstka pardubických závodníků. Dopadli jsme celkem dobře, ale na celkové vítězství nikdo nedosáhl.
 • V Pardubicích vrcholily přípravy na Cenu východních Čech.
 • Skalnaté terény v okolí Kosti přivítaly téměř tisícovku závodníků na Pěkných prázdninách s OB v Českém ráji. Z pardubických závodníků stála na nejvyšším stupni Anežka Bolechová (D12).
 • Naši nejlepší závodnici měli ladící soustředění ve Starém Městě pod Sněžníkem pod vedením Honzy Kaplana.
 • Na M ČR v ROB byla bomba jménem Udržal. Naprostý nováček Tomáš vybojoval 3. a 4. mís-to, Jarda Krčál získal v juniorech zlato a stříbro, po oba dny dominoval Karel Koudelka ve veteránech.
 • Trojice našich bikerů jela další dva závody Českého poháru MTBO - tentokrát v Bratislavě.
 • Na přelomu srpna a září jsme pořádali v Horním Bradle (tábor Vlaštovka) Cenu východních Čech 2002. Organizačně jsme uspěli, zvláště dobře bylo hodnoceno zvládnutí krizové situace po rozvodnění Chrudimky těsně před třetí etapou. Někteří naši závodníci běželi - Martina Dočka-lová vyhrála hlavní kategorii žen, Zdeněk Cinkan byl nejlepší v H40C.
Září 2002:
 • Začaly pravidelné tréninky jednotlivých skupin.
 • ROBáci si úspěšně vedli na mistrovství světa ve Vysokých Tatrách. V prvním závodě Verča Krčálová získala juniorské tituly v jednotlivcích i ve družstvech, Jarda Krčál byl v juniorech třetí (a zlatý ve družstvech), Karel Koudelka ve veteránech vybojoval bronz v jednotlivcích i družstvech. Ve druhém závodě Jarda vyhrál jednotlivce a družstva, Verča a Karel přidali bronz ve družstvech.
 • Ve Zdelovském lese s centrem v písníku Světlá připravili pořadatelé z TYN první podzimní závod Vč. poháru.
 • V okolí Prahy se běžely dva závody Českého poháru štafet. V sobotním závodě v Petrově se nám moc nevedlo (kategorie žen byla zrušena), jen béčko dorostenek bylo druhé, v neděli ve Staré Huti byly naše dorostenky nejlepší, dobře běžely i ženy.
 • Vrchol sezóny (šampionát na klasice) připravila Severka Šumperk do kopců v okolí Ostružné. V sobotní kvalifikaci za pěkného počasí sice postoupil předpokládaný počet našich závodníků, ale vypadly naše velké naděje - Krčál, Fukátková, Bolech. V neděli za krajně nepříznivého po-časí (zima, trvalý déšť) si výborně vedla Martina Dočkalová, která vybojovala mistrovský titul v juniorkách, Zbyněk Štěrba přidal bronz v juniorech. Výborný závod zaběhla Marta Štěrbová v ženách - 6. místo, dobře běžel i Aleš Jirásek v mužích (17.). Ve Veteraniádě získal vítězství Jarda Fridrich, Květa Kubíková byla druhá a Vašek Farář třetí.
 • Prestižní šampionát štafet a družstev připravila SHK v Brzicích na Náchodsku. V sobotních štafetách šokovaly naše ženy, když ve složení Marta Štěrbová, Lenka Klimplová a Martina Do-čkalová vybojovaly historicky první štafetovou medaili pro LPU mezi dospělými. Dorostenky (Duchová, Krčálová, Fukátková) přidaly stříbro. Bronz pak získala štafeta veteránů. V nedělním závodě družstev byly modré dresy LPU pořádně vidět. Jednak počtem (desetina všech startují-cích byla z Pardubic), ale i výkony. Družstvo dorostu ve složení Prášil, Duchová, Matyk, Krčá-lová, Bolech, Fukátková a Krčál obhájilo loňský mistrovský titul, dospělí doběhli na skvělém 8. místě, stříbro přidali nejstarší veteráni.
 • Jana Knapová a Anežka Bolechová se podílely na 8. místě C-týmu Vč. oblasti na šampionátu družstev žactva.
 • Honza Kaplan šéfoval české reprezentaci na ME v Maďarsku, kde nejlepším výsledkem bylo 8. místo Michala Horáčka v úvodním závodě middle.
 • První kolo Ligy pardubických škol muselo být kvůli dešti přeloženo na říjen.
 • Poslední závody celostátních žebříčků se běžely ve Zvůli u Kunžaku. V pěkném terénu jsme si vedli výborně. Marta Štěrbová byla v sobotu třetí, v neděli dokázala závod ženské elity dokonce vyhrát!!! V sobotu na zkrácené trati byly nejlepší Martina Dočkalová, Pavla Fukátková a Lenka Klimplová, druzí skončili Zbyněk Štěrba a Jarda Krčál, Honza Hovorka přidal 3. místo. Nedělní klasiku překvapivě, ale zaslouženě vyhrála Zuzka Hermanová, druhá místa obsadili Jarda Krčál a Martina Dočkalová. V béčkových kategoriích dokázal po oba dny vyhrát Honza Herman, v sobotu i Květa Kubíková.
 • MTBO-závodníci LPU jeli polský šampionát. Zatímco mužům se moc nedařilo, výborně zajela Marta Kmoníčková, která ve sprintu i na dlouhé trati získala bronz a společně s Janou Chmelí-kovou vyhrály štafety.
 • V celkovém hodnocení žebříčku A vybojovali Jarda Krčál a Martina Dočkalová 1. místa, Iveta Duchová a Zbyněk Štěrba skončili na 3. místech.
 • Honza Herman vyhrál žebříček B v H18.
Říjen 2002:
 • Martina Dočkalová běžela v Brně svůj první závod Světového poháru. Na krátké trati kolem Špilberku bodovala (získala cenných 9 bodů).
 • Při pořádání SP v Brně pomáhala celá řada pardubických orientačních běžců.
 • Karel Haas se oženil.
 • Martina Dočkalová byla nominována i do závěrečných štafet Světového poháru. Solidním vý-konem přispěla ke 14. místu českého béčka.
 • Závěrečným závodem v Březině (pořadatel RBK) skončily celostátní soutěže družstev a štafet. Výborně zaběhly dorostenky, které vyhrály, ženy, muži i dorostenci obsadili 4. místa.
 • Dorost obhájil vítězství v České lize klubů, dospělí skončili na velmi pěkném 7. místě.
 • Dorostenky byly nejlepší v celkovém hodnocení Českého poháru štafet.
 • Honza Kaplan se vzdal funkce šéftrenéra české reprezentace v OB.
 • Moc pěkný závod Východočeského poháru připravili novopačtí pořadatelé na mapě Malá opič-ka s centrem v Horní Nové Vsi.
 • Jarda Krčál reprezentoval na Juniorském evropském poháru v Belgii. Ve své kategorii vyhrál sprint, ve štafetách přispěl k 7. místu pro ČR, na klasice skončil na 6. místě.
 • Skoro 300 dětí startovalo v 1. závodě Ligy pardubických škol, které se běželo na Hůrkách a proběhlo v rámci Městského festivalu Pardubice.
 • Trio našich závodníků bylo nominováno na Euromeeting v Jihlavě. Zatímco Zbyňkovi Štěrbovi se moc nevedlo, Martina Dočkalová a Marta Štěrbová běhaly výborně, Martina byla dokonce ve vítězné štafetě českých žen.
 • Na železničářském M ČR na Bradech vyhráli veteránské kategorie Alena Klimplová a Honza Knap, Petr Šabatka skončil v mužích třetí.
 • V Markoušovicích se běžely dva zmrzlé závody Vč. poháru. V sobotu (pořádal SJC na mapě 1:5000) jen pršelo, v neděli (pořádal VRL, mapa 1:10000) už sněžilo.
 • Začaly tréninky v tělocvičnách.
 • Mistrovský pořad letošního roku byl zakončen moc pěkným šampionátem v supersprintu v Arboretu Nový Dvůr u Opavy. Odvezli jsme si 3 medaile. Lenka Klimplová překvapila v ženách své soupeřky a doběhla si pro bronz, Martina Dočkalová v juniorkách a Zuzka Herma-nová v dorostenkách získaly stříbro.
 • Silva cup 2002 vyhráli Jarda Krčál a Martina Dočkalová, Iveta Duchová a Zbyněk Štěrba skon-čili na 3. místech.
 • Další závod Východočeského poháru připravil VAM ve Lhotách u Potštejna v nepříliš pěkném terénu.
 • Nejprestižnější závod roku - Rodinné štafety. Dvojice Honza Kaplan, Karel Haas připravila závody ve Zderazi, běhalo se v okolních skalnatých terénech. Opět moc pěkná akce. Mezi par-dubickými rodinnými klany obhájili loňské vítězství Roudní.
 • Dorostenci připravovali poslední závod Vč. poháru.
 • OK Jilemnice připravil v Martinicích další závod Vč. poháru, na mapě Javorek bylo po deštích hodně mokro.
 • V Prkenném dole se konalo tradiční podzimní oddílové soustředění, přes nepříznivé počasí se padesátce účastníků líbilo.
Listopad 2002:
 • Poslední kolo Vč. poháru jsme pořádali na Monaku. Od začátku do konce déšť, ale organizačně vše klapalo.
 • Východočeský pohár vyhráli Alena Klimplová, Dušan Stránský, Václav Mrštík a Jaroslav Frid-rich, mezi žáky byli na podzim v desítkách nejlepší Lenka Knapová a Honza Čermák.
 • V oblastním mistrovství družstev skončilo naše žactvo na 4. místě, v ostatních kategoriích (do-rost, dospělí i veteráni) jsme vybojovali vítězství.
 • Pětice našich závodníků si zkusila v okolí Litvínova závod v horském OB.
 • První listopadovou neděli proběhla úspěšná brigáda v lesích Železných hor.
 • Do reprezentace na příští rok byli nominováni - Marta Štěrbová (dospělí), Martina Dočkalová, Zbyněk Štěrba a Jarda Krčál (junioři), Iveta Duchová a Pavla Fukátková (dorost).
 • V Pusté Kamenici proběhla další veteraniáda LPU.
 • Martina Dočkalová byla oceněna mezi nejlepšími sportovci pardubického sportovního gymná-zia v roce 2002.
 • Vyhlášení Ankety o nejlepší o-sportovce roku 2002 proběhlo v hotelu Zlatá štika v Pardubicích.
 • Závěr sezóny ve stylu "Pojďte pane, budeme si hrát" se uskutečnil na Horalce ve Sněžném v Orlických horách.

NAŠI NEJLEPŠÍ 2002

Nejlepší závodník oddíluMARTINA DOČKALOVÁ
 • 85. místo ve Světovém poháru žen 2002
 • 6. místo na MSJ 2002 ve štafetách
 • 24. místo na klasice a 56. místo na krátké trati na MSJ 2002
 • 1. místo na M ČR na klasické trati 2002 - D20
 • 1. místo na M ČR na krátké trati 2002 - D20
 • 2. místo na M ČR ve sprintu 2002 - D20
 • 3. místo na M ČR štafet 2002 - ženy
 • 1. místo v žebříčku A 2002 - D20
 • 1. místo v Silva cupu 2002 - D20
 • 4. místo v Rankingu HSH 2002 - ženy
Nejlepší mužALEŠ JIRÁSEK
 • 17. místo na M ČR na klasické trati 2002 - H21
 • 37. místo v Rankingu HSH 2002 - muži
Nejlepší ženaLENKA KLIMPLOVÁ
 • 3. místo na M ČR ve sprintu 2002 - D21
 • 3. místo na M ČR štafet 2002 - ženy
 • 12. místo na M ČR na krátké trati 2002 - D21
 • 28. místo v Rankingu HSH 2002 - ženy
Nejlepší juniorZBYNĚK ŠTĚRBA
 • 33. místo na MSJ na klasické trati 2002
 • 3. místo na M ČR na klasické trati 2002 - H20
 • 3. místo v žebříčku A i Silva cupu 2002 - H20
Nejlepší starší dorostenkaPAVLA FUKÁTKOVÁ
 • 3. místo na M ČR na dlouhé trati 2002 - D18
 • 3. místo na M ČR na krátké trati 2002 - D18
 • 2. místo na M ČR štafet 2002 - dorostenky
 • 4. místo v žebříčku A i v Silva cupu 2002 - D18
 • členka vítězného družstva dorostu na M ČR klubů a v České lize klubů
Nejlepší starší dorostenecJAROSLAV KRČÁL
 • 5. místo na MSJ 2002 ve štafetách
 • 35. místo na klasice a 34. místo na krátké trati na MSJ 2002
 • 1. místo v žebříčku A 2002 - H18
 • 1. místo v Silva cupu 2002 - H18
 • 2. místo na M ČR v nočním OB 2002 - H18
 • člen vítězného družstva dorostu na M ČR klubů a v České lize klubů
Nejlepší mladší dorostenkaIVETA DUCHOVÁ
 • 3. místo ve štafetách na ME dorostu 2002 - D16
 • 4. místo ve sprintu a 22. místo na klasické trati na ME dorostu 2002 - D16
 • 3. místo na M ČR v nočním OB 2002 - D16
 • 3. místo v žebříčku A i v Silva cupu 2002 - D16
 • členka vítězného družstva dorostu na M ČR klubů a v České lize klubů
Nejlepší mladší dorostenecFILIP BOLECH
 • 4. místo na M ČR na krátké trati 2002 - H16
 • 8. místo v ŽA 2002 i v Silva cupu 2002 - H16
 • člen vítězného družstva dorostu na M ČR klubů a v České lize klubů
Nejlepší starší žákyněMICHELA MAREŠOVÁ
 • 12. místo v žebříčku B - D14
 • 9. místo ve Východočeském poháru - jaro v D14
 • 8. místo ve Východočeském poháru - podzim v D14
Nejlepší mladší žákyněJANA KNAPOVÁ
 • 2. místo ve Východočeském poháru - podzim v D12
 • 6. místo ve Východočeském poháru - jaro v D12
 • 8. místo v družstvu Východočeské oblasti na M ČR oblastních výběrů žactva
Nejlepší žákLUKÁŠ HOVORKA
 • 4. místo ve Východočeském poháru - podzim v H12
Nejlepší nejmladší žákJAN ČERMÁK
 • 3. místo ve Východočeském poháru - jaro v H10
 • 1. místo ve Východočeském poháru - podzim v H10
Nejlepší nejmladší žákyně LENKA KNAPOVÁ
 • 1. místo ve Východočeském poháru - podzim v D10
Nejlepší veteránJAROSLAV FRIDRICH
 • 1. místo ve Veteraniádě ČR na klasické trati 2002 - H55
 • 1. místo ve Východočeském poháru 2002 - H55
 • 20. místo v Českém poháru veteránů 2002
Nejlepší veteránkaJANA JURAČKOVÁ
 • 2. místo ve Veteraniádě ČR na dlouhé trati - D40
 • 2. místo ve Východočeském poháru 2002 - D40
 • 10. místo v Českém poháru veteránů 2002
Výkon rokuŠTAFETA ŽEN
 • 3. místo na M ČR štafet 2002 (Marta Štěrbová, Lenka Klimplová, Martina Dočkalová)
Nejlepší trenéřiKAREL HAAS
 • trenér úspěšných dorostenců a juniorů oddílu (Dočkalová, Štěrba, Krčál)
VLADIMÍR VÍCHA
 • trenér úspěšné skupiny žactva oddílu

Vývoj umístění v rankingu našich závodníků

PÁNI 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Jirásek Aleš 30 31 28 31 28 27 24 35 37 37
Udržal Tomáš 31 32 29 33 35 35 33 62 52 52
Štěrba Zbyněk 583 485 271 101 85 84 82 64 66 67
Hovorka Jan 48 50 47 58 72 67 67 63 83 87
Prášil Ondřej 168 214 202 170 177 185 193 195 136 137
Kárník Jan 138 135 135 133 133 127 124 138 142 142
Kříž Libor 137 137 146 125 115 111 107 153 152 153
Fencl Petr 154 154 148 155 155 155 152 171 175 176
Vávra Jaroslav 251 260 254 254 237 230 228 223 217 219
Fridrich Petr 257 253 250 279 264 260 260 256 261 263
Šabatka Petr 434 419 371 355 349 350 348 346 340 346
Knížek Jiří 232 230 215 247 258 253 280 356 367 367
Držka Štěpán 552 591 521 546 599 485 483 450 404 395
Fukátko Jan 464 478 456 448 446 452 427 440 408 409
Haas Karel 165 164 161 192 204 210 275 421 427 425
Odvody Zdeněk 491 502 487 493 491 495 496 487 485 487
Stránský Dušan 894 827 757 697 639 532 506 502 501 503
Farář Martin 224 220 220 256 282 354 405 442 534 537
Žemlička Jan 0 1150 826 781 731 689 584 587 538 540
Duch Zdeněk 0 1170 963 879 868 845 638 596 551 556
Nožička Jiří 390 384 389 480 515 525 518 572 558 613
Krčál Jaroslav 1063 1075 1087 1074 926 939 920 898 768 768
Sůva Petr ml. 663 652 642 669 669 669 727 709 720 769
Šabatka Jan 0 1232 1036 1021 1018 987 890 865 783 784
Horáček Josef 711 707 594 587 574 582 773 781 863 863
Kroupa Filip 782 788 758 763 713 727 905 882 936 934
Dvořák Luboš 869 925 942 979 1038 1048 1029 1008 980 1033
Kolovratník Martin 1088 1103 1188 1182 1179 1180 1170 1144 1105 1102
Kober Michal 444 459 517 638 682 770 754 779 1187 1183
Hostinský Petr 1068 1080 1100 1099 1101 1106 1089 1060 0 0
Hovorka Pavel 551 621 689 1110 1113 1118 1100 0 0 0
Nožička Pavel 1050 1057 1235 1218 1212 1216 1209 0 0 0
Zitka Adam 1018 1018 1042 1024 1020 1033 0 0 0 0
Kaplan Jan 676 730 741 873 1086 0 0 0 0 0
Matyk Jaroslav 1088 1103 1123 1126 1128 0 0 0 0 0
Knap Jan 1054 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolech Filip 1060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mrštík Václav 1224 0 0 0 0 0 0 0 0 0


DÁMY 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Dočkalová Martina 25 33 33 22 14 11 10 4 4 4
Štěrbová Marta 18 19 17 27 36 38 83 57 23 22
Klimplová Lenka 43 45 46 41 32 32 33 31 28 28
Knapová Iva 49 53 57 88 82 74 81 68 71 70
Klimplová Zuzana 67 74 72 61 72 71 76 97 98 97
Víchová Šárka 350 342 283 215 184 187 139 121 122 122
Perner Heda 576 575 587 590 589 455 145 146 143 134
Vlčovská Marta 282 297 236 202 183 166 153 149 144 143
Kašparová Pavla 0 608 573 567 574 413 299 229 194 194
Valentová Hana 324 315 288 250 241 248 230 237 215 213
Juračková Kateřina 0 711 488 349 258 260 262 256 242 233
Roudná Jana 0 670 436 314 257 259 261 241 237 238
Vaníčková Jaroslava 244 238 229 237 225 229 234 247 249 266
Brožková Zuzana 283 311 184 173 169 165 168 179 297 298
Vaníčková Ivana 0 758 593 476 385 394 365 307 300 301
Kmoníčková Marta 550 461 394 398 389 357 351 325 304 307
Vlčovská Eva 347 382 375 537 561 414 409 396 328 330
Odvodyová Dana 0 756 590 591 511 491 359 351 333 335
Kašparová Eva 353 357 316 312 314 330 344 337 334 339
Chmelíková Jana 508 500 495 456 471 369 369 380 360 361
Novotná Karolína 0 0 797 799 608 432 423 383 377 378
Fukátková Pavla 0 661 482 485 493 499 489 476 387 388
Lulayová Iva 512 485 428 431 431 427 402 388 399 399
Víchová Radka 403 403 406 410 399 401 401 390 400 402
Fukátková Barbora 346 349 349 366 365 375 408 427 432 435
Hameršmídová Pavla 0 0 0 0 0 819 565 540 548 549
Roháčková Hana 0 0 0 0 0 0 577 555 562 563
Krčálová Veronika 651 658 689 700 698 699 698 684 580 580
Víchová Ladislava 0 787 812 809 805 803 621 604 601 600
Koberová Lenka 75 83 89 229 299 306 300 342 583 648
Duchová Iveta 0 659 682 690 686 688 686 675 649 649
Hermanová Zuzana 0 679 694 706 702 706 702 689 661 660
Juračková Jana ml. 0 686 703 715 712 717 709 695 666 664
Juračková Jana st. 0 694 711 723 721 731 719 705 675 674
Vilnerová Eva 279 274 265 269 302 316 318 361 626 690
Sůvová Barbora 0 738 746 757 754 757 746 732 699 699
Mrštíková Květa 0 732 750 763 758 761 750 736 702 702
Baštová Martina 0 733 751 764 759 762 753 739 704 704
Petrová Daniela 0 752 769 776 771 772 764 752 714 713
Lišková Magdaléna 0 753 772 777 774 775 766 754 717 716
Kaiserová Lucie 741 769 0 0 0 0 0 0 0 0

Oddílový žebříček

  Jméno  Kat. Body 2001
 1. Dočkalová Martina D20 1910  5
 2. Štěrba Zbyněk H20 1896  2
 3. Krčál Jaroslav H18 1842  4
 4. Duchová Iveta D16 1768 22
 5. Jirásek Aleš H21 1745  6
 6. Fukátková Pavla D18 1739  1
 7. Krčálová Veronika D18 1719  3
 8. Klimplová Lenka D21 1708 10
 9. Hermanová Zuzana D16 1681 19
10. Prášil Ondřej H18 1631  7
11. Bolech Filip H16 1601 16
12. Udržal Tomáš H21 1542  8
13. Hovorka Jan H21 1483  9
14. Knapová Iva D40 1470 13
15. Matyk Jaroslav H18 1458  14
16. Farář Václav H50 1442 23
17. Juračková Jana D40 1427 24
18. Klimplová Zuzana D21 1410 12
19. Víchová Ladislava D40 1388 36
20. Fridrich Jaroslav H55 1387 26
21. Štěrbová Marta D21 1381 11
22. Juračková Jana D40 1340 38
23. Kárník Jan H21 1333 17
24. Herman Jan H18 1294 47
25. Mrštíková Květa D16 1283 51
26. Knap Jan H50 1270 18
27. Fencl Petr H21 1270 33
28. Petrová Daniela D18 1268 54
29. Víchová Šárka D20 1264 32
30. Kubíková Květa D55 1246 37
31. Knapová Jana D12 1217 91
32. Juračka Vojtěch H45 1215 48
33. Udržalová Jana D18 1215 34
34. Vávra Jaroslav H21 1210 39
35. Nožičková Libuše D45 1198 64
36. Sůvová Barbora D16 1197 28
37. Marešová Michaela D14 1188 70
38. Bolechová Anežka D12 1181 108
39. Roudná Jana D20 1173 42
40. Čermák Jan H10 1164 97
41. Kříž Libor H21 1164 21
42. Čermáková Renata D40 1154 44
43. Klimplová Alena D45 1143 73
44. Málek Josef H60 1134 75
45. Nožička Miroslav H45 1133 15
46. Farář Jaroslav H50 1128 27
47. Kiacová Zuzana D14 1123 52
48. Fiala Petr H16 1119 55
49. Vaníčková Jaroslava D20 1109 56
50. Vilnerová Eva D40 1097  -
51. Roudný Václav H40 1095 40
52. Vlčovská Marta D21 1085 78
53. Juračková Kateřina D20 1085 65
54. Zitka Adam H18 1083 35
55. Perner Heda D35 1079 148
56. Baštová Martina D18 1076 71
57. Knapová Lenka D10 1071 106
58. Fridrich Petr H21 1070 53
59. Hermanová Dana D40 1063 46
60. Roháčková Hana D18 1055 30
61. Lennerová Hana D14 1046 77
62. Lenner Miroslav H16 1033 123
63. Mrštík Václav H50 1024 84
64. Kašparová Pavla D21 1014  -
65. Procházková Mich. D14 1013 125
66. Třasák Milan H50 1013 61
67. Odvody Zdeněk H20 1004 49
68. Cinkan Zdeněk H40 1002 60
69. Štěrba Pavel H45 999 41
70. Kopecký Ondřej H16 983 59
71. Vaníčková Ivana D20 975 66
72. Kroupa Jan H14 963 82
73. Kiac Jiří H35 944 80
74. Hovorka Lukáš H12 939 101
75. Šabatka Petr H21 935 74
76. Čepelka Petr H55 930 95
77. Procházka Tomáš H12 922 134
78. Šrollová Zdeňka D50 919 81
79. Klimpl Petr H45 918 76
80. Držka Štěpán H21 914 98
81. Nádvorníková Tereza D14 903 90
82. Fukátko Jan H21 902 43
83. Valentová Hana D21 902 96
84. Lulay Miloš H45 888 58
85. Koudelka Karel H60 886 69
86. Malá Marie D55 885 113
87. Stránský Dušan H21 882 143
88. Procházka Tomáš H35 881 124
89. Lišková Magdaléna D16 872 72
90. Rousková Tereza D14 871 135
91. Knížek Jiří H20 860 26
92. Sáňka Bedřich H50 844 89
93. Fukátko Petr H18 838 87
94. Kafka Miloš H16 837 111
95. Kaštánek Petr H16 837 138
96. Weisbauerová Dagmar D14 787 102
97. Seidl Jakub H12 782 131
98. Haas Karel H21 755 29
99. Bolech Jiří H40 748 62
100. Žemlička Jan H20 746 79
101. Štěrbová Lenka D45 744 109
102. Duch Zdeněk H20 740 83
103. Mrštíková Hana D45 733 100
104. Lennerová Eva D45 728 117
105. Odvodyová Dana D20 724 68
106. Víchová Radka D21 711 105
107. Lulayová Iva D21 695 141
108. Ouředníková Zuzana D18 679 121
109. Brožková Zuzana D21 671 114
110. Dočkalová Jiřina D45 671 57
111. Vícha Vladimír H40 669 99
112. Hurda Jakub H16 667 85
113. Lulayová Věra D45 660 151
114. Čermák Petr H14 659 128
115. Chalupa Oldřich H45 658 137
116. Kmoníčková Marta D21 655 167
117. Mlčoch Tomáš H10 650  -
118. Herman Jan H45 639 86
119. Vlčovská Eva D21 629 103
120. Baštová Alena D45 606 94
121. Roudná Eva D35 601 150
122. Vávra Jaroslav H55 600 130
123. Lulayová Zuzana D18 583 144
124. Kroupa Jan H45 573 133
125. Chmelíková Jana D21 564 162
126. Weisbauer Vojtěch H12 563 93
127. Kašparová Eva D21 557 118
128. Jirák Stanislav H35 548 126
129. Novotná Karolína D21 547  -
130. Macl Jan H12 547 104
131. Král Václav H16 531 140
132. Sůva Petr H45 523 120
133. Hostinský Jiří H45 513 110
134. Fukátková Barbora D20 503 92
135. Příhoda Jaromír H21 501 173
136. Nožička Jiří H21 480 67
137. Matyk Jaroslav H40 477 45
138. Farář Martin H21 471 50
139. Jirák Stanislav H12 468 159
140. Matyk Tomáš H14 464 63
141. Rebeková Pavla D12 437 147
142. Kiac Martin H12 412 149
143. Rebeka Tomáš H14 403 145
144. Příhoda Jaromír H12 389 157
145. Ptáček Adam H10 382 166
146. Zitka Lukáš H10 373 161
147. Čermák Petr H35 367 146
148. Nádvorník Pavel H40 357 165
149. Semonský Martin H12 333 154
150. Weisbauerová Bl. D35 306 136
151. Gregor Josef H12 304 164
152. Maclová Jana D35 301 155
153. Žemlička Jakub H16 301 152
154. Sůva Petr H20 293 115
155. Chmelík Jiří H55 290 129
156. Tichý Ondřej H12 288  -
157. Šabatka Jan H21 278 119
158. Marešová Kristýna D12 273  -
159. Hameršmídová Pavla D21 263 158
160. Kiacová Martina D35 261  -
161. Rebeka Milan H40 252 142
162. Procházková Klára D10 232  -
163. Mastíková Lenka D12 220  -
164. Kroupa Filip H21 205 139
165. Horáček Josef H21 191 122
166. Krejčí Roman H12 112  -
167. Koberová Lenka D21 100 31
168. Vodrážková Kris D12  98  -
169. Louman Petr H14  91 156
170. Šponarová Lenka D18  88 169
171. Kaplan Jan H35  88 116
172. Hajník Pavel H12  83  -
173. Janáková Jana D12  77  -
174. Truhličková Jitka D45  71 160
175. Nováková Eliška D14  70 112
176. Linhart Petr H10  70  -
177. Nývlt Zbyněk H12  65 163
178. Dvořák Luboš H21  65 153
179. Kolovratník Martin H21  65  -
180. Kober Michal H35  62 88
181. Šimková Kamila D10  60  -
182. Odvody Zdeněk st. H45  54  -
183. Richter Jiří H12  51 171
184. Hanková Barbora D12  49  -
185. Gwozdiak Jakub H12  47  -
186. Fukátko Martin H40  47  -
187. Fukátko Boris H40  45  -
188. Šulcová Kamila D21  40  -
189. Skálová Eliška D12  36  -
190. Janák Richard H35  28  -
191. Gwozdiak Roman H35  16  -
192. Machourková Anna D10  13  -
193. Novotný Miroslav H40  6 185