Rok 2017Skončil další úspěšný rok v činnosti našeho klubu. Výsledkově stále patříme do špičky v České republice, obdobně jako v letech předchozích jsme měli zastoupení v české reprezentaci na letošních vrcholných světových a evropských o-akcích, daří se se nám práce s mládeží, roste nám počet členů, především v kategoriích žactva. Zvládli jsme též úspěšně pořádání řady závodů. Ekonomicky dokážeme pokrýt všechny potřeby klubu.

Organizační činnost: Statutárním zástupcem klubu je jeho předseda Petr Klimpl, výbor klubu pracoval ve složení Petr Fiala, Karel Haas, Jan Kaplan, Ladislava Víchová, Adam Zitka. Klub funguje po všech stránkách velmi dobře, k informovanosti členů přispívá měsíčník Jantar a velmi aktuální klubová webová stránka i velkým přínosem je i informační systém klubu.

Počet členů: Jsme jasně nejpočetnějším klubem v České republice, počet členů je na konci roku 465, z toho máme 212 členů v kategoriích žactva a dorostu. Závodní registraci v OB mělo v roce 2017 celkem 413 závodníků.

Finance: Náklady na činnost klubu v roce 2017 byly cca 3 500 000 Kč, výsledek hospodaření je stejně jako v minulých letech přebytkový. Hlavními zdroji jsou příspěvky členů, dále pak příjmy z pořádání závodů, letos jsme získali opět poměrné velké granty od města Pardubice a od MŠMT, dotace máme i od Pardubického kraje, od Nadace OB máme finance na činnost sportovního centra mládeže (SCM) a sportovního centra dětí (SCD), dotace ČSOS jde na talentovanou mládež a na činnost tréninkového střediska mládeže (TSM), máme i několik sponzorů, kteří nám přispívají prostřednictvím reklamy či darů na naši činnost. Většina dotací má ale striktně daná pravidla, na co je možno je čerpat (především na mládež), a my potřebujeme pokrýt i některé další naše činnosti. Všem, kteří se podíleli na zajištění zdrojů financování, je třeba velmi a velmi poděkovat. Hlavními výdaji pak byly vklady na závodech, doprava na závody, pořádání závodů, příspěvky na soustředění, vydávání map i tréninky (tělocvičny, mapové tréninky), sportovní vybavení a náklady na realizaci činnosti SCM/TSM a SCD.

Pořádání závodů: V roce 2017 jsme uspořádali řadu závodů a dalších akcí, na kterých startovalo celkem přes 13 000 lidí! V březnu jsme připravili v lese u Vesky závod Východočeského poháru, ředitelem pěkného závodu byl Karel Haas. V červnu jsem pod taktovkou Dušana Stránského připravili v Litošicích dva závody žebříčku B, závody proběhly dobře, bohužel po závodech se skoro u všech účastníků nedělního závodu objevily žaludeční a střevní problémy, které vznikly zřejmě díky závadné vodě z obecní studny. Na počátku září se konal další ročník tradičních 3-denních závodů Cena východních Čech s centrem na louce v Pusté Kamenici, velmi dobře připraveným závodům, které bohužel měly smůlu na deštivé a chladné počasí, šéfoval Jarda Vávra. Jubilejní 25. ročník Rodinných štafet připravili Karel Haas a Jan Kaplan ve Vrbatově Kostelci. Stejně jako v předchozích letech jsme opět úspěšně uspořádali i další akce – závody Ligy pardubických škol (letos jich bylo pět) a krajské finále Olympiády škol. V zimě pak proběhly 3 závody Zimní hradubické ligy a 9 kol Pardubického zimního poháru. V květnu jsme se na čtyřech místech připojili k celosvětové akci World Orienteering Day, v srpnu jsme připravili stánek orientačního běhu v rámci Sportovního parku Pardubice, který pod vedením Renaty Čermákové přivítal přes 4200 účastníků, v rámci parku jsme připravili i Foxccom orientační běh pro veřejnost. Všem, kteří se na pořádání těchto závodů podíleli, patří velký dík. Vedle šéfů jednotlivých závodů je třeba vyzdvihnout opory pořádání Petra Fencla, Václava Roudného, Štěpána Držku, Václava Faráře, Pavlu Švíglerovou, Petra Fialu, Jana Fukátka, Tomáše Udržala, Petra Zvěřinu a další a samozřejmě supervizora většiny akcí Petra Klimpla. Staráme se i o areály pevných kontrol v lese u Slatiňan a v lese na Studánce.

Mapy: Pro závod Vč. poháru připravil Jan Potštejnský mapu Veská, pro závody žebříčku B pro nás připravil mapu Litocha Petr Mareček, ten dodělal mapu části lesa u Pusté Kamenice pro Cenu východních Čech (a z velké části jsme tam využili mapy z loňského M ČR na klasické trati). Naši mapaři připravili mapky pro některé závody Pardubického zimního poháru.

Tréninky: Využívali jsme tradiční možnosti tréninků v Pardubicích – tělocvičny, atletický tunel, tartanová dráha, mapové výjezdy, zimní mapové tréninky, běžecké tréninky na Kuňce, na Vinici a v lese na Studánce, minisoustředění v okolí Pardubic. Připravili jsme i dost soustředění – v zimě byl dorost v Horním Polubném, mladší žactvo na Blatinách, starší žactvo v Novém Městě na Moravě a dorost a dospělí v Doksech. Dorost byl pak v březnu ve Slovinsku, velikonoční soustředění pro všechny skupiny proběhlo v Českém ráji (Srbsko), v dubnu byli mladší žáci na soustředění v Bělči nad Orlicí a starší žáci v Arnoštově, dorostenci trénovali v květnu ve Švédsku (běželi i Tiomilu). V závěru prázdnin byli žáci na soustředění v Pusté Rybné. Na podzim byl tradiční čtyřdenní pobyt pro žactvo a dorost v Prkenném dole, dorost jel na výcvikový tábor do Maďarska. Byly i některé menší akce. Dvoutýdenní letní tábor Silva o-camp proběhl na přelomu července a srpna opět v Budislavi.
Při našem klubu pracovalo tréninkové středisko mládeže pod vedením Honzy Kaplan, sportovní centrum mládeže (vedoucí Zuzana Klimplová) i sportovní centrum dětí (vedoucí Petr Klimpl). Přípravu jednotlivých skupin vedli Barbora Kadaňová a Pavla Švíglerová (přípravka – mimi), Laďka Víchová, Alena a Petr Klimplovi, Bedřich Sáňka a Renata Haasová (mladší žactvo), Lenka a Michal Koberovi, Katka Štichhauerová, Renata Čermáková a Karel Haas (starší žactvo), Jan Kaplan, Václav Roudný, Jiří Fencl (dorost), Většina výkonnostních závodníků dospělého věku se připravovala individuálně, někteří za podpory některého z trenérů. Všem trenérům patří velké poděkování, bez nich by sportovní výsledky nebyly tak dobré.

Sportovní výsledky: Rok 2017 byl po sportovní stránce pro náš klub úspěšný. Závodníci našeho klubu měli opět zastoupení na světových i evropských o-akcích. Na MS v Estonsku skončila Jana Knapová dvakrát v TOP 10 (4. místo ve sprintových štafetách a 8. místo ve štafetách), pěkné je i její 17. místo ve sprintu. Tomáš Kubelka skvěle zaběhl krátkou trať na Euromeetingu v Norsku, kde obsadil třetí místo, výrazně se prosadil i v závěrečné sérii Světového poháru ve Švýcarsku. Na juniorském MS ve Finsku reprezentovala Anna Kopecká. Na ME dorostu se nominovala trojice pardubických závodníků – Jana Peterová, Jan Rusin a Jonáš Fencl, ten si velmi dobře vedl i v podzimním Juniorském evropském poháru.
Na mistrovstvích ČR vybojovali závodníci našeho klubu 14 medailí, individuální titul vybojovala Jana Knapová ve sprintu, zlato získaly i štafety dorostenek a dorostenců a družstvo dorostu, další medaile vybojovali Anna Kopecká, Tereza Fejfarová, Jonáš Fencl, štafeta mužů a sprintové štafety dospělých i dorostu. V České lize klubů dorost vyhrál, dospělí stejně jako v loňském roce skončili třetí. Velmi dobře si vedly naše štafety v Českém poháru štafet (dorostenci a dorostenky vyhráli, muži skončili třetí). V Českém poháru vyhrála Jana Knapová v ženách, Radek Nožka byl sedmý, velmi dobře si vedl náš starší dorost v žebříčku A – třetí skončili Jonáš Fencl a Jana Peterová, čtvrtí Martin Roudný a Anna Kopecká, v první desítce skončili i Honza Rusin a Ondra Volák.
Velmi dobře si vedli i naši nejmladší. Žactvo s přehledem vyhrálo mistrovství oblasti družstev žactva, Kateřina Koberová a Hubert Waněk běželi v družstvu Vč. oblasti, které na M ČR oblastních výběrů žactva obsadilo 2. příčku. Kateřina Koberová vybojovala v žebříčku B v kategorii D14 velmi pěkné 2. místo (v první desítce skončili i Hubert Waněk a Tereza Fejfarová). Dost vidět bylo vidět naše mladší a starší žactvo ve Východočeském poháru, první desítce skončili Ondra Šípek, Vojta Vališ (H12), Hubert Waněk, Filip Haas, Michal Krpata a Dan Štichhauer (H14), Markéta Mrskočová, Klára Haasová (D12), Kateřina Koberová, Tereza Fejfarová a Bára Pušová (D14). Velmi početnou máme skupinu nejmladších žáků, někteří z nich dosáhli i dobrých výsledků, za všechny jmenujme Karolínu Pipkovou.
Dobré výsledky měli i veteráni, skvěle si především vedla Iva Knapová, která skončila druhá v Českém poháru veteránů a vyhrála české veteraniády na klasické i krátké trati. Úspěšní byli i další – Jiřina Novotná, Květa Kubíková, Laďka Víchová, Jan Knap a Václav Farář.
Přehled těchto výsledků, ale i dalších, najdete na dalších stránkách této ročenky.

Zázemí klubu: V roce 2015 jsme zakoupili ve Spojili pozemek na výstavbu zázemí klubu (šatna, klubovna, sklad). Zatím se nám kvůli problémům se sousedy (příjezdová cesta) nepodařilo získat stavební povolení. Naopak nám výborně slouží klubový autobus, který využíváme jak na dopravu na závody, tak i na tréninky.

Řada našich členů úspěšně startuje i v dalších, příbuzných o-sportech – MTBO, ROB. Poměrně bohatý je i další, nesportovní život klubu. 

NEJLEPŠÍ O-VÝSLEDKY 2017

SVĚTOVÉ SOUTĚŽE
Mistrovství světa 4. místo Jana Knapová ve sprintových štafetách
8. místo Jana Knapová ve štafetách
17. místo Jana Knapová ve sprintu
Světový pohár 44. místo Jana Knapová
73. místo Tomáš Kubelka
Světový pohár 3. místo Tomáš Kubelka na krátké trati
16. místo Tomáš Kubelka na klasické trati
Mistrovství světa juniorů 44. místo Anna Kopecká na krátké trati
62. místo Anna Kopecká ve sprintu
63. místo Anna Kopecká na klasické trati
Mistrovství Evropy dorostu 6. místo Jana Peterová ve štafetách W18
12. místo Jana Peterová na klasické trati W18
15. místo Jonáš Fencl ve sprintu M18
15. místo Jonáš Fencl na klasické trati M18
24. místo Jan Rusin na klasické trati M18
26. místo Jan Rusin ve sprintu M18
Juniorský evropský pohár 2. místo Jonáš Fencl na klasické trati M18
7. místo Jonáš Fencl ve štafetách
11. místo Jana Peterová na klasické trati W18
Mistrovství světa veteránů 23. místo Marek Filičko na klasické trati M45
36. místo Květa Kubíková na klasické trati W70
37. místo Marek Filičko ve sprintu M45
DRUŽSTVA
Mistrovství ČR klubů 3. místo dospělí A
1. místo dorost
Veteraniáda ČR 3. místo DH325 A
7. místo DH275
Česká liga klubů 3. místo dospělí
1. místo dorost
Mistrovství Vč. oblasti 1. místo žactvo
1. místo dospělí
1. místo veteráni
3. místo dorost
JEDNOTLIVCI
Mistrovství ČR 1. místo
štafeta dorostenek (Waňková, Peterová, Kopecká)
štafeta dorostenců (M. Roudný, Rusin, Fencl)
2. místo Anna Kopecká v nočním OB (D18)
Tereza Fejfarová ve sprintu (D16)
Anna Kopecká na krátké trati (D18)
Anna Kopecká na klasické trati (D18)
Jana Knapová na klasické trati (D21)
Jonáš Fencl na klasické trati (H18)
štafeta mužů (Kamenický, Kubelka, Nožka)
3. místo sprintová štafeta dorostu (Peterová, Rusin, Fencl, Kopecká)
sprintová štafeta dospělých (Hančová, Kubelka, Kamenický, J. Knapová)
4. místo Martin Roudný v nočním OB (H18)
sprintová štafeta dorostu (Koberová, M. Roudný, Volák, Waňková)
Jana Peterová na klasické trati (D18)
5. místo Jana Peterová v nočním OB (D18)
6. místo Jonáš Fencl v nočním OB (H18)
Jana Peterová ve sprintu (H18)
Martin Roudný na krátké trati (H18)
Jan Rusin na klasické trati (H18)
Tomáš Kubelka na klasické trati (H21)
7. místo Jan Rusin v nočním OB (H18)
Tomáš Kubelka v nočním OB (H21)
Jonáš Fencl ve sprintu (H18)
Jonáš Fencl na krátké trati (H18)
štafeta žen (Udržalová, Šístková, J. Knapová)
štafeta dorostenců (Pipek, Volák, V. Roudný)
8. místo Doubravka Jansová v nočním OB (D20)
Jan Rusin ve sprintu (H18)
Tomáš Kubelka ve sprintu (H21)
Jana Peterová na krátké trati (D18)
Iveta Šístková na klasické trati (D21)
Martin Roudný na klasické trati (H18)
9. místo Petr Hančová v nočním OB (D21)
Radek Nožka v nočním OB (H21)
Iveta Šístková ve sprintu (D21)
Petra Hančová ve sprintu (D21)
Ondřej Volák na krátké trati (H18)
štafeta mužů (Záveský, Grundmann, Zvěřina)
10. místo Ondřej Volák v nočním OB (H18)
sprintová štafeta dospělých (Fenclová, Záveský, Čermák, E. Kulhavá)
Jana Knapová na krátké trati (D21)
Martina Zvěřinová na klasické trati (D21)
Český pohár 1. místo Jana Knapová
7. místo Radek Nožka
Ranking 1. místo Jana Knapová
10. místo Radek Nožka
Žebříček A 3. místo Jana Peterová (D18)
Jonáš Fencl (H18)
4. místo Anna Kopecká (D18)
Martin Roudný (H18)
6. místo Jan Rusin (H18)
10. místo Ondřej Volák (H18)
Český pohár štafet 1. místo dorostenky
dorostenci
3. místo muži A
5. místo ženy
9. místo muži B
Žebříček B 1. místo Květa Kubíková (D70)
Václav Farář (D65)
2. místo Kateřina Koberová (D14)
Iva Knapová (D45)
4. místo Ladislava Víchová (D55)
Hubert Waněk (H14)
6. místo Tereza Fejfarová (D14)
Jiřina Novotná (D60)
Stanislava Kellnerová (D65)
Tomáš Míča (H20)
Jan Fukátko (H35)
Jaroslav Fridrich (H70)
Josef Málek (H75)
Veteraniáda ČR 1. místo Renata Čermáková v nočním OB (D50)
Tomáš Udržal v nočním OB (H35)
Petr Klimpl v nočním OB (H60)
Iva Knapová na krátké trati (D55)
Iva Knapová na klasické trati (D55)
sprintová štafeta DH220 (Víchová, Farář, Roudný, Horáková)
2. místo Květa Kubíková na krátké trati (D70)
3. místo Ladislava Víchová v nočním OB (D55)
Štěpán Držka v nočním OB (H40)
Václav Farář v nočním OB (H65)
štafeta D165 (Víchová, Novotná, Čermáková)
5. místo Jaroslav Vávra v nočním OB (H40)
Ladislava Víchová ve sprintu (D55)
sprintová štafeta DH140 (Z. Klimplová, P. Fencl, Fukátko, Švíglerová)
6. místo Markéta Držková v nočním OB (D40)
Jan Fukátko v nočním OB (H35)
Karel Haas v nočním OB (H40)
Václav Roudný v nočním OB (H55)
Ladislava Víchová na klasické trati (D55)
Mistrovství Vč. oblasti 1. místo Petra Hančová ve sprintu (D21)
Hubert Waněk ve sprintu (H14)
Tereza Fejfarová na krátké trati (D14)
Jana Peterová na klasické trati (D18)
Jonáš Fencl na klasické trati (H18)
David Procházka na klasické trati (H21)
štafeta D12 (Haasová, Trlidová, Pipková)
štafeta D21 (Udržalová, Zvěřinová, J. Knapová)
štafeta H14 (Waněk, Novák, Haas)
štafeta H21 (Kamenický, Kubelka, Nožka)
Veteraniáda Vč. oblasti 1. místo Ladislava Víchová ve sprintu (D55)
Petr Fencl ve sprintu (H45)
Václav Farář ve sprintu (H65)
Ladislava Víchová na krátké trati (D55)
Květa Kubíková na klasické trati (D65)
Václav Farář na klasické trati (H65)
Východočeský pohár 1. místo Ladislava Víchová (D55)
Petr Fencl (H45)


JAK PROBÍHALA SEZÓNA 2017

Prosinec 2016
 • V jídelně Gymnázia Pardubice se sešla členská schůze OK Lokomotiva Pardubice, spojená s vyhlášením nejlepších sportovců a trenérů klubu za rok 2016. Podstatným bodem byly volby výboru na následující dvouleté období.
 • Závod ZHL se běžel v Hradci Králové – Vánoční sprint. Marta Fenclová vyhrála kategorii DE.
 • U Kosteleckých v Černé za Bory uspořádal Jarda Vávra společenský večer LPU.
 • Pardubický zimní pohár pokračoval nočním OB, který připravili Čermákovi ve Veské.
 • Sezónu zakončilo Štědrodenní překvapení. Centrum bylo netradičně v areálu loděnice v parku Na špici. Půlhodinový scorelauf se běžel v centru města.
 • Na Štěpána se uskutečnil již 24. ročník devítihodinového utkání mladí vers. staří v míčových hrách (basket, volejbal, florbal, fotbal) – Maratón 2016. Mladí vyhráli 482:385 a ujali se vedení 13:11.
Leden 2017
 • Sprint ZHL jsme pořádali v Polabinách (mapa s názvem Univerzita pro houmelessy), šéfem pořádání byl Honza Kárník. V DE obsadila Martina Zvěřinová 2. místo, Marta Fenclová byla třetí.
 • PZP – zimní sprint pořádala dvojice pořadatelů (Jan Václavek a Jiří Belej) na mapě ZŠ Sezemice.
 • Nadace orientačního běhu podpořila pro rok 2017 Sportovního centrum dětí Pardubicko (SCD) i Sportovního centra mládeže pro region Pardubicka (SCM).
 • Další kolo připravili Dvořákovi v Srnojedech na mapě obce.
 • Dorost byl na lyžařském soustředění v Horním Polubném pod vedením Vaška Roudného a Jana Kaplana.
 • Dalším závodem PZP byla krátká trať na Vinici. Šéfem pořádání byl Petr Šabatka.
 • Zimní hradubická liga měla na pořadu delší sprint, který pořádala Slávie Hradec Králové na Slezském předměstí. Marta Fenclová vyhrála DE.
 • Byli vyhodnoceni nejlepší sportovci Pardubicka za rok 2016. V desítce nejlepších ve své kategorii byly Jana Knapová (dospělí) a Jana Peterová (mládež).
Únor 2017
 • Dvacítka nejmladších žákyň a žáků absolvovala čtyřdenní lyžařské soustředění na Vysočině na Blatinách pod vedením svých trenérů, sněhu bylo dost, tak se lyžovalo.
 • Vinice kros – další závod Zimní hradubické ligy – proběhl v neděli dopoledne v parku na Vinici. V DE vyhrála Marta Fenclová, v HE byl Honza Václavek druhý.
 • Dalším závodem pokračoval PZP. Delší sprint po Pardubicích připravili Vojta Novotný a Honza Žák.
 • Dorost pod vedením Jana Kaplana absolvovali soustředění v okolí Doks.
 • V Brutus krosu v lese u Roudničky obsadila Marta Fenclová druhé místo, Martina Zvěřinová skončila třetí.
 • Skupina mládeže "14" (starší žactvo a mladší dorostenci) měla soustředění v Novém Městě na Moravě. Původně to mělo být lyžařské soustředění, ale sníh zmizel, a tak byly připraveny tréninky běžecké, mapové a trénink v tělocvičně.
 • OK Lokomotiva Pardubice zaregistroval v sekci OB pro rok 2017 v řádném termínu celkem 370 závodníků. Jsme opět suverénně nejpočetnějším o-klubem v České republice. Do klubu nikdo nepřestoupil, z klubu odešli Květa Mrštíková (do CHT) a Igor Vodička (do UOL).
Březen 2017
 • Proběhl další ročník Kuňka krosu (další kolo Zimní hradubické ligy), hlavním pořadatelem byl Jan Vališ. V dámské elitě jasně vyhrála Marta Fenclová, za ní doběhly Iveta Šístková a Anička Kopecká, v mužské elitě byl Štěpán Držka třetí.
 • Jarní skály – to byl první oficiální letošní závod v orientačním běhu v ČR, běžel se v lesním komplexu u hradu Kost.
 • Na poslední kolo Pardubického zimního poháru vybral Petr Fiala prostor mezi obchodním domem Albert u nádraží a Labem.
 • Skončil 23. ročník Pardubického zimního poháru. Běželo se celkem 8 závodů, na startu se objevilo celkem 149 závodníků. V ženách vyhrála Marta Fenclová před Pavlou Švíglerovou a Laďkou Víchovou. V mužích získal vítězství Martin Roudný před Tomášem Kosem a Štěpánem Držkou.
 • Jana Knapová (především za své výsledky na MS, ME a akademickém MS, ale i za zisk titulu mistryně ČR) a Petra Hančová (byly oceněny její výsledky na M ČR i na MSJ) byly vyhlášeny v desítce nejlepších sportovců v Pardubickém kraji za rok 2016.
 • Tradiční Jarní pohár pořádal na úvod sezóny OK Hradec Králové. Páteční noční se běžel v Michnovce. V mužské elitě skončil Petr Zvěřina desátý, v D35 byla Markéta Držková třetí, v D45 vyhrála Renata Čermáková, v H35 obsadil Štěpán Držka druhé místo.
 • První závod štafet počítaný do Českého poháru byl v Újezdě u Přelouče. Muži ve složení Matěj Kamenický, David Procházka a Tomáš Kubelka skončili těsně třetí, v ženách štafeta "maminek" (Pavla Udržalová, Martina Zvěřinová, Iveta Šístková) obsadila také třetí příčku. V dorostenkách trio Jana Peterová, Martina Waňková a Anna Kopecká vyhrálo, dorostenci (Ondra Volák, Jonáš Fencl, Jan Rusin) skončili na druhém místě. Dobře si vedly i štafety žactva a veteránů.
 • Jarní pohár 2017 se běžel v Újezdu u Přelouče (v žactvu a veteránech se závod počítal do Vč. poháru). V HE doběhl Matěj Kamenický třetí, v elitě žen skončily Marta Fenclová a Iveta Šístková na 5. a 6. místě.
 • Skončil další ročník Zimní hradubické ligy. Po 14. za sebou vyhrála Marta Fenclová. V první desítce ještě skončily Martina Zvěřinová (6.) a Anna Kopecká (9.).
 • Druhé kolo Ligy škol bylo na podzim 3x zrušeno, nyní náhradní závod proběhl ve studáneckém lese.
 • V sobotu jsme pořádali 2. kolo Východočeského poháru v orientačním běhu (44. ročník O pardubického půlkoně). Centrem byla Veská, ředitelem závodu byl Karel Haas, hlavním rozhodčím Zuzka Klimplová, tratě postavil Jan Fukátko. Za krásného jarního počasí běželo 948 závodníků. Organizačně vše proběhlo hladce a bez závad.
Duben 2017
 • Dva závody Vč. poháru na apríla: dopoledne se běžela krátká trať ve Slatině nad Zdobnicí, odpoledne proběhl sprint v Kostelci nad Orlicí. Obou závodů se zúčastnilo hodně přes 100 pardubických závodníků.
 • Dorostenky Anna Kopecká a Jana Peterová a dorostenec Jan Rusin reprezentovali na Středoevropském poháru dorostu, který se běžel v Polsku. V úvodním sprintu skončil Honza šestý, Janča v D18 byla pátá. Na krátké trati obsadil Honza opět šesté místo, Anička skončila sedmá. V závěrečných štafetách Jana (D18) a Honza (H18) běželi ve vítězných štafetách České republiky.
 • 3. kolo Ligy škol mělo centrum na Dubině, hlavními pořadateli byli Laďka Víchová a Martin Roudný.
 • 5. kolo Vč. poháru se běželo v rovinatém terénu u Kamenského Dvora u Kopidlna.
 • Na nočním MČR a Veteraniády v Rantířově u Jihlavy jsme získali stříbrnou medaili zásluhou Anny Kopecké v kategorii D18 (v této kategorii skončila Jana Peterová na 5. příčce). V mužích se v první desítce umístili dva naši muži – Tomáš Kubelka byl sedmý a Radek Nožka devátý. V ženách patřila Petře Hančové devátá příčka. V juniorkách obsadila Doubravka Jansová 8. místo. Ve starších dorostencích běželi naši kluci vyrovnaně a dobře, Martina Roudného dělily od medaile jen 2 sekundy, Jonáš Fencl byl šestý, Honza Rusin sedmý, Ondra Volák desátý. Dost se dařilo veteránům, vítězství vybojovali Renata Čermáková (D50), Tomáš Udržal (H35), Petr Klimpl (H60), druhý byl Štěpán Držka (H40) a třetí Laďka Víchová (D55) a Vašek Farář (H65).
 • V Rantířově se běželo 2. kolo Českého poháru štafet. V ženách naše trio Pavla Udržalová, Petra Hančová a Jana Knapová obsadilo 3. místo, v mužích áčko LPU skončilo čtvrté. V dorostenkách doběhla štafeta Martina Waňková, Anička Kopecká, Janča Peterová na 3. místě. V dorostencích Jonáš Fencl, Honza Rusin a Martin Roudný vyhráli. V H14 vyhráli naši žáci, nejlepší byli i veteráni v H165.
 • Po dvou nominačních závodech byla určena nominace orientačních běžců Pardubického kraje na letošní Letní olympiádu dětí a mládeže. Z LPU byli nominováni – DM: Markéta Mrskočová; DS: Kateřina Koberová, Tereza Fejfarová; HM: Filip Haas, Michal Krpata; HS: Ondřej Macek a Ondřej Pipek.
 • Tradiční velikonoční soustředění OK Lokomotiva Pardubice proběhlo letos v Českém ráji, centrem bylo Junior centrum v Srbsku. Celkem bylo na soustředění přes 100 účastníků, vedle závodníků LPU i členové SCM a SCD Pardubicko.
 • Desítka pardubických závodníků běžela letošní první vícedenní závody Velikonoce ve skalách, které uspořádala Kotlářka Praha v Nedamově a Jestřebí.
 • Poslední kolo Ligy škol proběhlo na Studánce. Hlavními pořadateli byli Laďka Víchová a Venda Roudný.
 • Skončil 47. ročník Ligy škol. Vítězství mezi školami obhájila Základní škola Benešovo náměstí, před ZŠ Závodu míru a Gymnáziem Dašická.
 • Jana Knapová a Tomáš Kubelka si vybojovali nominaci na sérii závodů Světového poháru ve Finsku.
 • V Mistrovicích (pořádal Sokol Žamberk) se běžela žebříčková krátká trať. Závod se konal za velmi nepříznivého počasí (zima, vítr, déšť).
 • V Ústí nad Orlicí proběhlo oblastní mistrovství ve sprintu (pořádal KOB Ústí nad Orlicí). Pro tituly oblastních mistrů si doběhli Petra Hančová (D21) a Bert Waněk (H14), veteraniádu vyhráli Laďka Víchová (D55), Petr Fencl (H45) a Vašek Farář (H65).
 • Skupina dorostenců OK Lokomotiva Pardubice strávila týden a půl ve Švédsku pod vedením Honzy Kaplana. Spousta tréninků, někteří běželi i nominační závody na MSJ 2017.
 • Několik našich závodníků běželo velké štafetové závody Tiomila ve Švédsku. Naše mládež běžela mládežnickou štafetu TSM a navázala na úspěšné vystoupení z minulých let. Celkově to bylo 15. místo. Další závodníci běželi za své severské kluby. Naši nejlepší muži byli tradičně v týmu OK Kåre, trio Radek Nožka, Matěj Kamenický a Tomáš Kubelka přispělo velmi dobrými výkony k 35. místu své štafety.
 • Prodloužený víkend na přelomu dubna a května využili naši nejmladší na soustředění: starší žactvo (a někteří dorostenci) byli v Arnoštově, mladší žactvo a ti ještě mladší (celkem přes 50 lidí) se soustředili v Bělči nad Orlicí v táboře J. A. Komenského.
Květen 2017
 • Mistrovství a Veteraniáda ČR sprintových štafet se běžely v Brně na Špilberku. Naše áčko dospělých v sestavě Petra Hančová, Tomáš Kubelka, Matěj Kamenický a Jana Knapová obhájilo loňské třetí místo. V dorostu jsme také získali bronz (Jana Peterová, Jan Rusin, Jonáš Fencl, Anna Kopecká), béčko (Koberová, M. Roudný, Volák a Waňková) obsadilo čtvrté místo. Výborně běželi veteráni v kategorii DH220, kteří v sestavě Laďka Víchová, Václav Farář, Václav Roudný a Jindra Horáková vyhráli. Štafeta v DH140 obsadila 5. místo.
 • Český šampionát ve sprintu proběhl v Brně. Dopoledne byla kvalifikace šampionátu na Kraví hoře a současně se běžela i Veteraniáda ČR, kde se nikdo z našich na stupně vítězů neprobojoval. V D35 byla Zuzana Klimplová sedmá, v D40 Pavla Švíglerová také sedmá, v D55 Laďka Víchová pátá a v H65 byl Vašek Farář sedmý. Finálový závod se běžel ve středu Brna (a úvod na Petrově). Získali jsme dvě medaile – zlato a stříbro. Skvěle zaběhla v hlavní kategorii žen Jana Knapová, která vyhrála a získala mistrovský titul. Dobře si vedly i další naše ženy – Iveta Šístková a Petra Hančová se podělily stejným časem o devátou příčku. V mužích si z našich závodníků nejlépe vedl Tomáš Kubelka, který obsadil 8. místo. Druhou medaili velmi překvapivě získala v D16 žákyně Tereza Fejfarová. V D18 z našich nejméně chybovala Jana Peterová a skončila šestá, v H18 obsadili Jonáš Fencl a Honza Rusin 7. a 8. místo.
 • Mistrovství oblasti na krátké trati pořádal KOB Dobruška v Jánských Lázních. Běželo se na úbočí Černé hory. Pro titul si doběhla v D14C Terka Fejfarová, veteraniádu vyhrála v D55 Laďka Víchová.
 • V Pardubicích proběhlo krajské finále Přeboru škol v orientačním běhu. Za chladného polojasného počasí startovalo 150 závodníků ze základních a středních škol. Hlavní organizátor Kamil Pipek situoval centrum do pěkného skautského střediska na Vinici. Do celostátního finále postoupilo v obou kategoriích Gymnázium Dašická Pardubice.
 • Dva závody Českého poháru a žebříčku A se běžely ve Starém Městě pod Sněžníkem (chata Paprsek). V sobotu byla klasická trať. V pánské elitě skvěle zaběhl Radek Nožka, který skončil druhý, také dalším našim závodníků se dařilo – Matěj Kamenický byl sedmý, David Procházka devátý. V D21A zvítězila Pavla Udržalová. V dorostenkách se v D18A dařilo Janě Peterové, která obsadila 2. místo. V H18A byl Honza Rusin třetí, Ondra Volák šestý a Martin Roudný osmý.
 • Na krátké trati výborně běžel v pánské elitě Radek Nožka, který skončil na 4. místě, v první desítce ještě doběhli osmý Matěj Kamenický a desátý David Procházka. V H21A vyhrál Jan Grundmann. V D18A Anna Kopecká skončila druhá, Jana Peterová čtvrtá, sedmá Martina Waňková. V H18A doběhl Honza Rusin druhý, Martin Roudný třetí a Ondra Volák pátý.
 • Žebříček B-Čechy začal dvěma závody u Liberce (jižní svah Ještědu), centrem byly Křižany. V sobotní klasice skončila v D21A Martina Zvěřinová druhá, v H21B vyhrál Petr Zvěřina. V žactvu výborně v D14B zaběhly Kačka Koberová (3.) a Terka Fejfarová (5.), v H14B byl Filip Haas osmý. Ve veteránských kategoriích v H65B vyhrál Vašek Farář.
 • V nedělní krátké trati Martina Zvěřinová vyhrála v hlavní kategorii žen (D21A), v H21B byl první Petr Zvěřina, v D14B skončila Kačka Koberová třetí, v H14B byl Michal Krpata devátý. Ve veteránských kategoriích v D55B obsadila Laďka Víchová třetí příčku a v H65B byl Vašek Farář druhý.
 • Jana Knapová a Tomáš Kubelka se zúčastnili srovnávacích závodů české o-reprezentace v Estonsku.
 • Český pohár a žebříček A pokračovaly 4. kolem, kterým byl sprint v Javorníku. V elitě žen doběhla Jana Knapová druhá, Petra Hančová skončila sedmá. V elitě mužů skončil Tomáš Kubelka sedmý, v H21A byl Honza Grundmann třetí. V D18A obsadila Jana Peterová třetí místo, Anna Kopecká byla šestá.
 • Český pohár štafet pokračoval dvěma závody v hodně kopcovitém terénu v Bílé Vodě. V sobotních štafetách áčko mužů doběhlo čtvrté, béčko obsadilo 7. příčku, ženy byly šesté. V dorostencích naši kluci vyhráli (Rusin, Volák, M. Roudný), vyhrály i dorostenky (Kopecká, Peterová a Waňková).
 • V neděli se naši dospělí opět na stupně vítězů nedostali. Muži zopakovali čtvrtou příčku, ženy doběhly sedmé. Dorostenky opět jasně vyhrály, tentokrát ve složení Peterová, Waňková, Kopecká.
 • Na Vyzývacím poháru žactva o víkendu v Javorníku a v Bílé Vodě reprezentovalo Vč. oblast 10 žáků LPU. V Javorníku běželi sprint, v Bílé Vodě pak štafety. Svými výkony přispěli k celkovému vítězství Východočeské oblasti.
 • Word Orienteering Day, celosvětovou akci na propagaci orientačního běhu, 24. května podpořil náš klub uspořádáním čtyř akcí, celkem jsme přivítali na startu 1057 účastníků.
 • Na 9. kolo Východočeského poháru (současně to bylo i mistrovství a veteraniáda oblasti na klasické trati) nás pořadatelé pozvali do Trutnova. Na hodně kopcovitých tratích získali tituly mistrů oblasti Jana Peterová (D18), Jonáš Fencl (H18) a David Procházka (H21), v oblastní veteraniádě vyhráli Květa Kubíková (D65) a Václav Farář (H65).
 • Jana Knapová a Tomáš Kubelka běželi ve Finsku první sérii Světového poháru v orientačním běhu.
Červen 2017
 • Český pohár, žebříček A a žebříček B se uskutečnil v Řitce. V sobotní krátké trati doběhla Martina Zvěřinová v elitě na 4. místě, v D21A skončila Pavla Udržalová třetí. V mužské elitě obsadil Tomáš Udržal 8. příčku, v H21A obsadil Honza Grundman třetí místo. V D18A velmi dobře zaběhla Martina Waňková, která obsadila šesté místo, v H18A se Ondra Volák, Martin Roudný a Jonáš Fencl srovnali na 4. až 6. místě. V béčkových kategoriích si velmi dobře vedla děvčata v D14B – tři skončily v první desítce (2. Koberová, 5. Fejfarová, 9. Pušová). V D45B skončily Jindra Horáková a Iva Knapová na 2. a 3. místě, v H65B byl Vašek Farář druhý.
 • V nedělní fyzicky hodně náročné klasice v elitě žen doběhla Martina Zvěřinová desátá, v mužské elitě skončil David Procházka na 7. místě, v H21A obsadil Honza Grudmann 3. příčku. V D18 byla Janča Peterová druhá, Anička Kopecká čtvrtá a Martina Waňková osmá, v H18A vyhrál Jonáš Fencl a Honza Rusin byl čtvrtý. V D14B skončila Terka Fejfarová druhá, Kačka Koberová byla čtvrtá, v H14 doběhl Bert Waněk druhý. V D45B skončila Iva Knapová třetí a v D70B Květa Kubíková druhá.
 • Jana Knapová byla nominována na červencové mistrovství světa v Estonsku.
 • Anna Kopecká se probojovala do nominace ČR na červencovém MS juniorů ve Finsku.
 • Trio pardubických dorostenců (starší dorostenka Jana Peterová a starší dorostenci Jonáš Fencl a Jan Rusin) si vybojovalo nominaci na ME dorostu na Slovensku (Banská Bystrica).
 • Žáci pardubického Gymnázia Dašická startovali v celostátním finále Přeboru škol v orientačním běhu, které uspořádal SK Prostějov. Na tratích v okolí zámku v Čechách pod Kosířem si vedl nejlépe Martin Roudný, který obsadil druhé místo. Mezi základními školami skončil pardubický gympl osmý (z 20 škol), mezi dvaceti středními školami třetí.
 • O víkendu se v Lipnici nad Sázavou běžel vrchol domácí o-sezóny – Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati. Z kvalifikace M ČR postoupilo do finále A 16 pardubických závodníků, do finále A postoupila i řada veteránů (21).
 • Ve finále jedinou medaili získala v D18 Anna Kopecká, ve Veteraniádě byly úspěšné Iva Knapová (vyhrála D55) a Květa Kubíková (druhá v D70). V ženách Jana Knapová obsadila 10. místo, v mužích zaběhl nejlépe David Procházka – 16. místo. Ve starších dorostenkách získala Anna Kopecká stříbrnou medaili, Jana Peterová obsadila 9. místo. Starší dorostenci na medaili nedosáhli, nejlepší z nich Martin Roudný obsadil 7. místo, Jonáš Fencl byl osmý, Ondra Volák desátý. Ve Veteraniádě ČR vyhrála v D55 Iva Knapová (9. Laďka Víchová), v D70 byla Květa Kubíková druhá. V H60 obsadil Vojta Juračka osmou příčku.
 • V Litošicích jsme uspořádali dva závody žebříčku B-Čechy. Pro závod byla připravena v dlouho pro OB nepoužitém terénu (hodně rovinatý a čistý les) nová mapa, kterou udělal Petr Mareček, sobotní klasiku postavil Petr Zvěřina, nedělní krátkou trať Petr Fencl. Šéfem pořádání byl Dušan Stránský. Po nedělním závodě se bohužel u řady účastníků projevily značné střevní a žaludeční problémy, které zřejmě způsobila špatná voda z obecní studny.
 • Sobotní klasická trať se konala za chladného počasí. V H14B byl Bert Waněk třetí, hned za ním skončil Filip Haas, Dan Štichhauer byl sedmý. V D14B skončila Terka Fejfarová osmá. V ženách skončila Marta Fenclová na 7. místě, v mužích byl Honza Čermák čtvrtý. Ve veteránských kategoriích vyhrála v D45 Iva Knapová, v D55 byla Laďka Víchová třetí a v D70 vyhrála Květa Kubíková.
 • Nedělní krátká trať proběhla za příjemného jarního počasí. Kačka Koberová byla v D14 druhá, Bára Pušová obsadila 8. příčku, v H14B byl Filip Haas devátý. V ženách (D21A) pardubická dvojice Marta Fenclová a Martina Zvěřinová obsadila 3. a 4. místo, v H21A doběhl Honza Čermák pátý. Ve veteránkách opět vyhrály Iva Knapová (D45) a Květa Kubíková (D70).
 • V Praze proběhly České akademické hry, na programu byly i dva závody v orientačním běhu – sprint a krátká trať. Ve sprintu doběhl David Procházka druhý a Tomáš Kubelka skončil třetí, na krátké trati přidal Tomáš Kubelka stříbrnou medaili.
 • Poslední jarní Vč. pohár se konal v Lánech u Lázní Bělohrad (pořadatel SK LOB Nová Paka).
 • Skončil Východočeský pohár žactva – jaro 2017. Naši žáci vybojovali řadu umístění v TOP 10, mezi tři nejlepší se probojovali v D14C Kačka Koberová (2.), Terka Fejfarová (3.) a v H14C Bert Waněk (2.).
 • Sedmička pardubických závodníků reprezentovala Pardubický kraj na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky v Brně. Ve sprintu si nejlépe vedl Michal Krpata, který skončil na 12. místě. Ve sprintových štafetách skončili naši mezi mladšími na 8. místě, mezi staršími vybojovali „bramborovou“ medaili. Na krátké trati nejlépe běžel v HM Filip Haas, který skončil na 7. místě, a Ondra Pipek v HS, který obsadil 5. místo.
Červenec 2017
 • Na startu MS v Estonsku byla Jana Knapová. Ve sprintu obsadila 17. místo, v závodě sprintových štafet rozběhla velmi dobře českou štafetu a přispěla tak k výbornému 4. místu českého týmu. V závěrečných štafetách běžela třetí úsek a doběhla na 8. místě.
 • Jonáš Fencl, Jan Rusin a Jana Peterová startovali na ME dorostu v Banské Bystrici. Nejlepším umístěním je 6. místo Jany ve štafetách.
 • První prázdninové vícedenní závody Cenu střední Moravy uspořádal KOB Konice v Šebetově. Kačka Koberová skončila druhá, třetí místa obsadily Květa Kubíková a Alena Klimplová.
 • Více jak 30 pardubických závodníků startovalo na 4denních závodech Tatry Orienteering, které se konaly v Račkové dolině. V dámské elitě skončila Lenka Knapová druhá, v W10 obsadila Kačka Švíglerová 3. místo, ve W18 vyhrála Jana Peterová, v H16 byl Ondra Pipek třetí, v M18 vyhrál Honza Rusin před Jonášem Fenclem a Ondrou Volákem, v M20 obsadil Jan Žák třetí příčku a v M65 obsadil Vašek Farář také 3. místo.
 • Anna Kopecká reprezentovala Českou republiku na MS juniorů, které se konalo ve finském Tampere.
 • Na Grand Prix Silesia startovali Pipkovi. Karolína (D10) i Ondra (H16) vyhráli své kategorie.
 • H.S.H. Vysočina cup, populární „Botas", byl letos v okolí Řásné. Na stupních vítězů jsme v celkovém pořadí viděli tyto závodníky LPU – D10: 3. Tereza Macháčková, D14: 3. Bára Pušová; D18: 2. Jana Peterová; D21C: 2. M. Procházková; D35C: 2. Eva Kašparová; D45B: 1. Iva Knapová; D55B: 2. Jana Juračková; D60: 1. Jiřka Novotná; D70: 2. Květa Kubíková; H14: 3. Filip Haas; H18: 2. Venda Roudný; H21B: 1. Jonáš Fencl, 3. Ondra Volák; H35C: 3. Milda Valenta; H45C: 2. Jan Vališ; H60B: 3. Vojta Juračka; H60C: 1. Petr Klimpl; H70: 2. Jarda Fridrich. V elitě mužů skončil Tomáš Kubelka na 5. místě, Petr Zvěřina byl sedmý, v elitě žen byla Martina Zvěřinová desátá.
 • Pětidenní závody Bohemia Orienteering, které se běžely ve skalnatých terénech nedaleko Nového Boru, vyhrála v D16B Berenika Držková.
Srpen 2017
 • Dvoutýdenní OB tábor se opět konal v Budislavi. Již 30. ročníku se zúčastnilo 91 dětí, většina z LPU.
 • 3denní závody Advanta cup vyhrála v ženách Martina Zvěřinová. Na medailovém stupni skončil ještě Josef Málek – 3. místo v H75.
 • Na vícedenních závodech Rumcajsovy míle v Českém ráji skončila Iveta Šístková v elitě čtvrtá. Květa Kubíková vyhrála D70 a v H21C vyhrál Marek Moravec.
 • Třídenní prezentace orientačního běhu se konala ve Sportovním parku Pardubice. Na mapách Bludiště a Zámek se s taji orienťáku seznámilo celkem 4262 účastníků. Na závěr jsme uspořádali orientační běh pro veřejnost s názvem "Foxconn orientační běh". Běh absolvovalo 192 účastníků.
 • Martin Kanta reprezentoval ČR na juniorském MS v MTBO, které se konalo v Litvě. V závodě s hromadným startem vybojoval bronzovou medaili, ve štafetách získal dokonce stříbro.
 • Na sérii Světového poháru v OB, která proběhla v lotyšském Cesis, reprezentovali Českou republiku Jana Knapová a Tomáš Kubelka. Oba běželi ve štafetách, které obsadily 8. místa.
 • 3-denní závody Pěkné prázdniny v Českém ráji měly centrum pod Troskami. V mužské elitě David Procházka obsadil páté místo, v dámské elitě skončila Klára Procházková 11. V D10 obsadila Andrea Zitková třetí příčku, v D21B skončila Hana Lennerová druhá, v D55 obsadila Laďka Víchová třetí místo. V H10L vyhrál Matyáš Kroupa, v H14 skončil Bert Waněk druhý, v H21B vyhrál Petr Fiala, druhý byl Marek Moravec a v H65 obsadil Vašek Farář třetí příčku.
 • Šestice dorostenců (Martin Roudný, Jan Rusin, Ondra Volák, Jonáš Fencl, Jana Peterová a Anna Kopecká) byla s juniorským a dorosteneckým výběrem na více než týdenním soustředění v Černé Hoře. V závěru běželi čtyřdenní závody Durmitor Challenge, v H18 byl Jonáš druhý, v D18 vyhrála Jana.
Září 2017
 • Žactvo LPU bylo na soustředění v Pusté Rybné (hájenka Damašek). Pro skoro padesátku dětí byly vedle účasti na Ceně východních Čech připraveny i výlety a hry.
 • Tomáš Kubelka reprezentoval Českou republiku na Euromeetingu v norském Østfoldu. V krátké trati vybojoval překvapivé třetí místo, v klasice obsadil 16. příčku.
 • Pořádali jsme Cenu východních Čech. Centrem byla krásná louka v Pusté Kamenici, šéfem pořádání byl Jarda Vávra. Počasí nám nepřálo, 3 dny propršelo. V ženách si pro 6. místo doběhla Marta Fenclová, v mužích skončil Tomáš Kos osmý. V žactvu v D10N byla Veronika Zitková třetí, v D12B vyhrála Klára Haasová, v D14A vyhrála Kačka Koberová. V H10N doběhl Matyáš Kroupa druhý, v H12B vyhrál Patrik Stohanzl, v H14A skončil Filip Haas druhý. Ve veteránkách v D45B byla Iva Knapová druhá, D55C skončila Alena Klimplová třetí.
 • V Pusté Polom (u Opavy) se konaly závody Českého poháru a žebříčku A. V sobotní klasice vyhrála Jana Knapová elitu žen. V elitě mužů obsadil Radek Nožka osmé místo, hned za ním na 9. místě byl Tomáš Udržal, v H21A byl Jan Grundmann druhý. V H18A vyhrál Jonáš Fencl, Martin Roudný obsadil šesté místo, v H16A překvapil Ondra Pipek pátou příčkou. V D18A byla Jana Peterová třetí, Anička Kopecká obsadila devátou příčku.
 • V nedělní krátké trati skončila Jana Knapová v dámské elitě na 3. místě, v D21A obsadily Klára Procházková a Martina Valachová první dvě místa. Dobře běželi naši muži v elitě, Radek Nožka byl šestý, David Procházka desátý, místo za ním Matěj Kamenický. V H18A Jonáš Fencl obsadil druhou příčku, Martin Roudný byl pátý, v H16A skončil Ondra Pipek osmý, osmá byla v D18A i Anna Kopecká, místo za ní skončila Jana Peterová.
 • Závody žebříčku B-Čechy se běžely v Klukách u Písku. V sobotní klasice skončila Kačka Koberová v D14B druhá, Bára Pušová byla devátá. V D45B vyhrála Iva Knapová a v D70B byla Květa Kubíková třetí.
 • Posledním závodem letošního žebříčku B-Čechy byla nedělní krátká trať v lesním komplexu Mehelník v Klukách u Písku. V D14B doběhla Bára Pušová osmá, v H14B skončil Hubert Waněk na 5. místě. V dorostu v D16B vyhrála Iva Kubíčková. V hlavní kategorii žen (D21A) doběhla Lenka Knapová devátá, v D21B vyhrála Míša Klapalová. Ve veteránských kategoriích doběhla byla v D45B Iva Knapová druhá, v D55B vyhrála Jana Juračková, v D70B byla Květa Kubíková třetí, stejně třetí byl i Vašek Farář v H65B.
 • V konečných výsledcích žebříčku B-Čechy skončila v D14B Kačka Koberová druhá a Terka Fejfarová šestá, licenci A si ještě vyběhly Bára Pušová a Hanka Petrásová. Hubert Waněk byl v H14B čtvrtý, áčko ještě vybojovali Filip Haas a Míša Krpata. V juniorech skončil Tomáš Míča šestý. Ve veteránských kategoriích si nejlépe vedli Iva Knapová (druhá v D45B), Květa Kubíková (vyhrála D70B) a Václav Farář (byl první v H65B).
 • Závod Českého poháru štafet se běžel v Miletínských Lázních. Naše štafety si vedly velmi dobře, ve všech hlavních kategoriích (muži, ženy, dorost, žactvo) byly s výjimkou kategorie H12 na stupních vítězů. Muži ve složení Matěj Kamenický, Tomáš Kubelka a Radek Nožka vyhráli. V ženách naše štafeta ve složení Pavla Udržalová, Martina Zvěřinová a Jana Knapová obsadilo třetí místo. V dorostenkách trio Anna Kopecká, Martina Waňková a Jana Petrová bylo druhé, v dorostencích trojice Martin Roudný, Ondra Pipek a Jonáš Fencl obsadila místo třetí. V D14 byla naše štafeta třetí, v H14 druhá, milým překvapením bylo druhé místo děvčat v D12. Ve veteránkách v D165 byla naše štafeta třetí. Závod současně byl i oblastním mistrovstvím štafet a tam jsme měli celou řadu umístění mezi nejlepšími třemi.
 • Sprint Českého poháru a žebříčku A se běžel v Lázních Bělohrad, pořádal ho Sportcentrum Jičín. V dámské elitě Jana Knapová skončila druhá, v D21A vyhrála Klára Procházková, v mužské elitě skončil Tomáš Kubelka šestý, Radek Nožka byl desátý. V H21A byl Honza Grundmann druhý. V dorostu obsadily Jana Peterová a Anna Kopecká v D18 druhé a třetí místo, v H18 skvěle běželi Jonáš Fencl a Martin Roudný – 2. a 3. příčka.
 • Další závod Českého poháru štafet se konal ve Vojicích (pořadatelem byl Sportcentrum Jičín). Muži ve složení Matěj Kamenický, Radek Nožka a Tomáš Kubelka byli druzí, áčko žen doběhlo osmé. Dorostenky (Martina Waňková, Jana Peterová, Anna Kopecká) i dorostenci (Jonáš Fencl, Ondra Pipek, Martin Roudný) si doběhli pro vítězství. Žáci běželi za Východočeskou oblast, na stupních vítězů stáli Klára Haasová, Terka Fejfarová, Kačka Koberová, Bára Pušová a Hubert Waněk.
 • Mistrovství a Veteraniádu ČR na klasické trati uspořádal v Raspenavě OK Chrastava. Do finále A (tj. do bojů o medaile) se probojovalo 14 závodníků LPU, Anna Kopecká, Martin Roudný, Jonáš Fencl a Tomáš Kubelka dokonce své rozběhy vyhráli. Do A finále Veteraniády ČR se probojovalo celkem 12 závodníků.
 • Na orientačně i fyzicky náročných finálových tratích vybojovali pardubičtí závodníci tři stříbrné medaile – Jana Knapová (ženy), Anička Kopecká (D18) a Jonáš Fencl (H18). Velmi dobře běžely i Iveta Šístková a Martina Zvěřinová, které obsadily 8. a 10. místo. V mužích Tomáš Kubelka bojoval po celé trati na trati sám, nakonec skončil na 6. místě; Radek Nožka obsadil 11. místo. Ve starších dorostenkách Anna Kopecká skoro celou trať vedla, v cíli na vítězku měla ztrátu jen 11 sekund, velmi dobře běžela i Jana Peterová, na kterou zbyla za 4. místo nepopulární bramborová medaile. Ve starších dorostencích Jonáše Fencla chybný postup v závěru odsunul na stříbrnou příčku, pěkné je i 7. místo Jana Rusina, Martin Roudný skončil na 9. místě. Ve Veteraniádě vyhrála Iva Knapová D55 (6. Laďka Víchová), v D40 byla Pavla Švíglerová osmá, v D70 Květa Kubíková sedmá a v H65 byl Honza Knap devátý.
 • V jedenáctidílné sérii Manufaktura Českého poháru vyhrála Jana Knapová, v mužích skončil Radek Nožka na sedmém místě.
 • První kolo 48. ročníku Ligy škol se běželo na Dubině za nepříznivého počasí.
 • V konečném pořadí žebříčku A v roce 2017 si nejlépe vedli Jana Peterová (D18) a Jonáš Fencl (H18), kteří obsadili třetí místa, řada dalších skončila v první desítce.
 • V Českém poháru veteránů si letos vedla skvěle Iva Knapová, která získala mezi ženami druhé místo. V první stovce ještě máme v ženách Laďku Víchovou, Květu Kubíkovou a Jiřku Novotnou, v mužích pak Vaška Faráře a Honzu Knapa.
 • Začala podzimní část letošního Východočeského poháru krátkou tratí, kterou uspořádal v náročném horském terénu VRL. Centrum bylo na Benecku (u hotelu Žalý).
Říjen 2017
 • Na Evropském juniorském poháru v Rakousku reprezentovali ČR tři pardubičtí závodníci – Jana Peterová, Jonáš Fencl a Martin Roudný. Na klasice skvěle zaběhl Jonáš, který v dorostencích skončil na 2. místě, Janča v dorostenkách obsadila 11. příčku.
 • Jana Knapová a Tomáš Kubelka reprezentovali ČR na závěrečné sérii závodů Světového poháru, která proběhla ve Švýcarsku. Na klasice Jana doběhla na 18. místě, na krátké trati se konečně na bodované místo prosadil Tomáš – 20. místo. V závěrečných sprintových štafetách oba běželi za české áčko a velmi dobrým výkonem přispěli k celkovému 6. místu České republiky.
 • V celkovém hodnocení Světového poháru 2017 skončila Jana Knapová na 42. místě, Tomáš Kubelka obsadil 73. příčku.
 • Druhé kolo Ligy škol se běželo na Studánce.
 • Další závod Vč. poháru se běžel v Hlavňově u Police nad Metují (pořádal Start Náchod). Na startu bylo skoro 130 závodníků LPU.
 • Na Mistrovství ČR štafet v Moravské Karlově jsme získali dvě zlata v dorostu a stříbro mužů. Muži (Matěj Kamenický, Tomáš Kubelka, Radek Nožka) po 11 letech získali pro LPU stříbro, béčko obsadilo 9. místo. Ženy (Pavla Udržalová, Iveta Šístková a Jana Knapová) skončily na 7. místě. Dorostenky (Martina Waňková, Janča Peterová a Anička Kopecká) vyhrály. Dorostenci (Martin Roudný, Honza Rusin a Jonáš Fencl) vyhráli o 12 minut, velmi dobře běželo i béčko, které obsadilo 7. příčku. Ve Veteraniádě naše štafeta v D165 (Laďka Víchová, Jiřka Novotná a Renata Čermáková) obsadila třetí příčku.
 • Na českém šampionátu klubů si naše týmy vedly skvěle. Áčko dospělých po vyrovnaném výkonu vybojovalo bronzovou medaili – složení družstva bylo Matěj Kamenický, Iveta Šístková, Jan Grundmann, Martina Zvěřinová, Tomáš Kubelka, Jana Knapová a Radek Nožka. Dobře bojovalo i béčko, které obsadilo 11. příčku. V závodě dorostu naše sedmička Martin Roudný, Jana Peterová, Ondřej Volák, Martina Waňková, Jonáš Fencl, Anna Kopecká a Jan Rusin vedla po celou trať a s převahou vybojovala mistrovský titul, dobře běželo i béčko, které obsadilo 12. místo. Ve veteraniádě získala štafeta nejstarších veteránů (DH325) třetí místo ve složení Bedřich Sáňka, Jiřina Novotná, Josef Málek, Laďka Víchová a Petr Klimpl, v početně velmi obsazené kategorii DH275 skončila naše štafeta na sedmém místě.
 • V M ČR oblastních výběrů žactva v Moravském Karlově se Hubert Waněk a Kačka Koberová podíleli na zisku stříbra áčka Vč. oblasti. V béčku, které skočilo osmé, běželi Filip Haas a Terka Fejfarová, ve výběru Vč. oblasti byli ještě běžel Dan Štichhauer, Bára Pušová, Ondra Šípek a Markéta Mrskočová.
 • V České lize klubů 2017 skončili dospělí na třetím místě, dorost s přehledem vyhrál.
 • Další závod Východočeského poháru – krátká trať se běžel v Kostelecké Lhotě (pořádaly VAM a KOR). Za krásného podzimního počasí se na start postavilo přes 160 pardubických závodníků.
 • Zkrácená klasika Východočeského poháru proběhla v Martinicích v Krkonoších (rybník Zákřežník), kterou uspořádal JIL. Na startu bylo přes 120 pardubických závodníků.
 • Východočeský pohár pokračoval v sobotu 15. kolem, pořadatelé z KOB Choceň zvolili za centrum Prochody u Újezda u Chocně (rybník Svatba). Běželo přes 170 pardubických závodníků.
 • Jubilejní 25. ročník Rodinných štafet proběhl ve Vrbatově Kostelci. Dvojice Karel Haas a Jan Kaplan připravila závod pro téměř stovku štafet (z toho 33 pardubických). Mezi pardubickými štafetami slavili premiérové vítězství Roudní (Venda, Vašek, Martin), na druhém místě doběhli Rusinovi (Honza sen., Alena, Honza jun.) a na třetím Štěrbovi (Daniela, Pavel, Zbyněk).
 • Do reprezentace OB na rok 2018 byli zařazení dva pardubičtí závodníci Jana Knapová a Tomáš Kubelka. Do juniorské reprezentace OB byli zařazeni pro rok 2018 Jonáš Fencl, Anna Kopecká a Jana Peterová, mezi sledovanými jsou Martin Roudný a Jan Rusin.
 • Tradiční podzimní soustředění žactva a dorostu proběhlo v Prkenném Dole u Žacléře za účasti 70 závodníků a jejich trenérů.
 • Soustředění mělo být zakončeno závodem Vč. poháru v Holovousech, ten ale byl kvůli velkému větru (a padajícím stromům) odvolán.
 • Medailová bilance z Mistrovství ČR roku 2017 je pro nás velmi lichotivá. Ze sedmi šampionátů získali borci LPU 14 medailí, naši závodníci vybojovali 4x zlato, 7x stříbro a 3x bronz. Z jednotlivců byla nejlepší Jana Knapová (1 – 1 – 0), Anna Kopecká vybojovala tři stříbra.
Listopad 2017
 • Letošní Východočeský pohár byl zakončen posledním závodem, krátkou tratí, kterou uspořádal OK Slavia Hradec Králové s centrem u jejich šatnového objektu v Klukách (nedaleko rybníka Biřička).
 • Žáci si vedli úspěšně v podzimní části Východočeského poháru. Opět vybojovali celou řadu umístění v první desítce, na stupních vítězů pak dostali cenu Karolína Pipková (druhá v D10C), Kačka Koberová (třetí příčku v D14C), Hubert Waněk a Filip Haas (druhý a třetí v H14C).
 • Skončil Východočeský pohár dorostu, dospělých a veteránů, přehled nejlepších výsledků – D18C: 3. Bára Škorpíková, D21D: 1. Eva Kokaislová, D35D: 1. Simona Petrásová, D45C: 3. Táňa Pipková, D55C: 1. Laďka Víchová, D65C: 3. Květa Kubíková, H35C: 2. Jan Fukátko, H35D: 2. Luboš Macháček; H45C: 1. Petr Fencl, H45D: 2. Zdeněk Cinkan; H55D: 2. Vláďa Vícha, 3. Petr Klimpl.
 • V Mistrovství Vč. oblasti družstev žactva obhájilo družstvo žactva LPU vítězství. V soutěži družstev byl dorost LPU třetí, dospělí a veteráni našeho klubu vyhráli.
 • Do klubového žebříčku se v roce 2017 hodnotily výsledky ze 70 závodů, každému závodníkovi se počítalo 12 nejlepších výsledků. Vyhrál Radek Nožka. Body získalo 303 závodníků, největší počet závodů z těch 70 absolvoval Vašek Farář (47).
 • V Rankingu přezimuje v čele Jana Knapová, Martina Zvěřinová je na 16. místě, v mužích jsou Radek Nožka a Tomáš Kubelka na 10. a 11. místě.
 • Zakončení letošní sezóny LPU proběhlo v Daňkovicích (hotel Selský dvůr) a okolí.
 • Dorost byl na soustředění v Maďarsku (Kiskunmajsa, Bocsa). Na závěr běželi dvoudenní závody Boroka Kupa, kde si velmi dobře vedli především mladí závodníci v šestnáctkách (Kačka Koberová, Terka Fejfarová, Ondra Macek, Bert Waněk).
 • Dvacítka nejmladších žáků absolvovala se svými trenéry dvojdenní pěší výlet do Pusté Rybné.
 • Skupina „14“ měla třídenní víkendové minisoustředění v Pardubicích.
 • Tomáš Kubelka doběhl na M ČR v přespolním běhu v Dlouhoňovicích v mílařích překvapivě na třetím místě.
 • Klokan krosem začal další ročník Zimní hradubické ligy. V mužské elitě obsadil Martin Roudný třetí místo, v dámské elitě skončila Marta Fenclová druhá, třetí místo obsadila Šárka Kulhavá.


NAŠI NEJLEPŠÍ 2017

Nejlepší závodník klubu a nejlepší ženaJANA KNAPOVÁ
 • 4. místo na mistrovství světa ve sprintových štafetách (a 35. místo na klasické trati)
 • 8. místo na mistrovství světa ve štafetách
 • 17. místo na mistrovství světa ve sprintu
 • mistryně ČR ve sprintu
 • 2. místo na M ČR na klasické trati
 • 3. místo na M ČR sprintových štafet
 • 3. místo na M ČR klubů
 • vítězka Českého poháru
 • 1. místo v Rankingu 2017
Nejlepší mužTOMÁŠ KUBELKA
 • 3. místo na Euromeetingu na krátké trati (a 16. na klasické trati)
 • 6. místo na M ČR na klasické trati
 • 7. místo na M ČR v nočním OB
 • 8. místo na M ČR ve sprintu
 • 2. místo na M ČR ve štafetách
 • 3. místo na M ČR sprintových štafet
 • 3. místo na M ČR klubů
Nejlepší dorostenkaANNA KOPECKÁ
 • 44. místo na juniorském mistrovství světa na krátké trati (a 62. ve sprintu a 63. na krátké trati)
 • 2. místo na M ČR na krátké trati
 • 2. místo na M ČR na klasické trati
 • 2. místo na M ČR ve sprintu
 • 1. místo na M ČR štafet
 • 1. místo na M ČR klubů
 • 3. místo na M ČR sprintových štafet
 • 4. místo v žebříčku A
Nejlepší dorostenecJONÁŠ FENCL
 • 2. místo na Juniorském evropském poháru na klasické trati (a 7. ve štafetách)
 • 2. místo na M ČR na klasické trati
 • 6. místo na M ČR v nočním OB
 • 7. místo na M ČR ve sprintu
 • 1. místo na M ČR štafet
 • 1. místo na M ČR klubů
 • 3. místo na M ČR sprintových štafet
 • 3. místo v žebříčku A
Nejlepší starší žákyněKATEŘINA KOBEROVÁ
 • 2. místo v žebříčku B
 • 2. místo ve Východočeském poháru – jaro
 • 3. místo ve Východočeském poháru – podzim
 • 4. místo na M ČR dorostu sprintových štafet
 • 13. místo na M ČR dorostu ve sprintu
 • členka družstva Vč. oblasti, které na M ČR oblastních výběrů žactva skončilo druhé
Nejlepší starší žákHUBERT WANĚK
 • 4. místo v žebříčku B
 • 1. místo na mistrovství Vč. oblasti ve sprintu
 • 2. místo ve Východočeském poháru – jaro
 • 2. místo ve Východočeském poháru – podzim
 • člen družstva Vč. oblasti, které na M ČR oblastních výběrů žactva skončilo druhé
Nejlepší nejmladší žákyněKLÁRA HAASOVÁ
 • 4. místo ve Východočeském poháru – podzim
 • 1. místo na mistrovství Vč. oblasti štafet
Nejlepší mladší žákONDŘEJ ŠÍPEK
 • 5. místo ve Východočeském poháru – jaro
 • 4. místo ve Východočeském poháru – podzim
Nejlepší nejmladší žák/žákyněKAROLÍNA PIPKOVÁ
 • 4. místo ve Východočeském poháru – jaro
 • 2. místo ve Východočeském poháru – podzim
 • 1. místo na mistrovství Vč. oblasti štafet
Nejlepší veteránkaIVA KNAPOVÁ
 • 1. místo ve Veteraniádě ČR na krátké trati
 • 1. místo na Veteraniádě ČR na klasické trati
 • 2. místo v žebříčku B
 • 2. místo v Českém poháru veteránů
Nejlepší veteránVÁCLAV FARÁŘ
 • 3. místo ve Veteraniádě ČR v nočním OB
 • 1. místo ve Veteraniádě ČR sprintových štafet
 • 1. místo v žebříčku B
Ocenění trenéři BARBORA KADAŇOVÁ
LADISLAVA VÍCHOVÁ
RENATA HAASOVÁ
LENKA KOBEROVÁ
JAN KAPLAN


Vývoj umístění našich závodníků v rankingu 2017

PÁNI 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Nožka Radek 17 15 14 13 19 17 16 11 10 10
Kubelka Tomáš 8 9 9 7 12 13 11 10 11 11
Procházka David 18 20 19 24 26 26 25 24 24 24
Kamenický Matěj 19 21 28 33 30 28 27 25 28 28
Grundman Jan 137 111 98 73 49 49 46 47 43 42
Čermák Jan 70 69 65 52 47 48 44 49 45 45
Udržal Tomáš 38 38 43 56 97 92 75 50 46 46
Zvěřina Petr 42 44 45 67 57 45 42 44 50 50
Záveský Filip 61 55 53 51 83 86 83 86 100 100
Hovorka Lukáš 84 87 85 94 108 105 102 109 102 102
Kos Tomáš 237 223 199 205 181 187 183 144 135 135
Fencl Jonáš 771 669 612 538 543 286 278 278 165 164
Waněk Adam 270 275 269 291 325 309 337 242 227 227
Hovorka Jan 669 573 562 412 421 421 405 323 242 242
Držka Štěpán 228 239 235 229 234 229 238 250 246 244
Fiala Petr 241 258 274 264 268 268 259 253 259 267
Rusin Jan 583 569 759 648 660 447 426 366 275 275
Vávra Jaroslav 221 226 238 276 296 282 280 280 285 284
Klapal Jan 408 348 346 287 399 315 303 314 299 298
Haas Karel 255 270 282 320 333 321 308 296 309 310
Jurica Jan 271 235 236 242 287 277 270 310 311 311
Kafka Miloš 281 294 302 361 370 401 438 372 323 322
Roudný Martin 462 400 426 434 444 279 271 268 339 341
Žák Jan 359 381 359 373 382 389 365 360 363 366
Deml Tomáš 253 276 284 325 368 361 366 380 373 377
Míča Tomáš 469 461 374 396 422 424 407 412 377 378
Novotný Vojtěch 588 579 443 460 537 540 526 514 415 406
Volák Ondřej 671 656 773 665 673 428 415 345 416 411
Zitka Adam 684 534 362 368 378 369 360 356 376 418
Lučan Vladimír 475 445 615 495 680 684 429 421 423 422
Kokaisl Tomáš 547 568 476 491 490 496 459 437 430 431
Lehár Adam 458 453 403 428 510 466 453 447 438 438
Lenner Miroslav 321 264 329 296 354 371 479 411 459 460
Filičko Marek 368 384 393 411 429 463 446 452 453 465
Kos Oldřich 620 464 550 512 514 583 569 484 474 476
Kříž Libor 768 770 701 664 672 530 515 589 588 592
Macl Jan 593 619 654 682 683 656 654 613 603 613
Šabatka Petr 323 335 344 354 367 370 380 436 621 624
Koleš Jan 327 336 381 403 391 380 563 599 674 677
Kutílek Jakub 0 1159 847 855 861 857 844 719 701 707
Jirásek Aleš 811 753 886 897 899 897 885 757 777 730
Zelinka Jan 508 559 568 590 591 597 775 780 792 794
Fukátko Petr 0 0 0 0 0 802 788 799 804 807
Pipek Ondřej 0 955 949 958 963 964 955 958 954 810
Moravec Marek 0 0 0 0 0 0 835 845 856 855
Žemlička Jan 827 837 780 793 793 919 910 913 906 866
Roudný Václav ml. 996 947 942 953 959 960 952 952 945 948
Hovorka Pavel 0 0 0 0 0 0 0 1043 950 954
Macek Ondřej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 958
Bolech Filip 766 845 788 846 852 849 837 847 967 971
Seidl Jakub 891 905 784 796 796 794 777 782 885 1014
Krčál Jaroslav 498 639 729 746 677 681 1034 1023 1027 1037
Mrskoč Marek 0 1089 1084 1097 1098 1097 1083 1079 1076 1086
Procházka Tomáš 603 561 681 767 769 771 1140 1086 1080 1090
Šišma Vojtěch 0 1172 1175 1180 1177 1175 1164 1159 1152 1161
Vodička Oldřich 265 288 313 328 373 436 482 0 0 0
Froš Štěpán 1093 1118 1119 1131 1246 1246 1239 0 0 0
Kaplan Martin 652 650 643 683 684 688 0 0 0 0
Fukátko Jan 554 540 535 677 743 748 0 0 0 0
Šimáček Ondřej 641 637 629 646 819 813 0 0 0 0
Šimáček Martin 861 876 877 892 893 890 0 0 0 0
Kárník Jan 310 328 540 704 709 0 0 0 0 0
Kanta Martin 667 661 838 842 848 0 0 0 0 0
Odvody Zdeněk 700 738 958 969 972 0 0 0 0 0
Štěrba Zbyněk 425 554 629 0 0 0 0 0 0 0
Roudný Václav sen. 1062 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farář Václav 1132 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vícha Vladimír 1185 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klimpl Petr 1204 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DÁMY 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Knapová Jana 9 6 6 2 2 2 2 1 1 1
Zvěřinová Martina 12 13 13 11 10 12 12 13 16 16
Šístková Iveta 50 47 44 33 30 35 30 28 26 26
Hančová Petra 30 31 29 22 22 22 22 27 31 31
Fenclová Marta 23 18 22 31 35 36 36 41 37 37
Procházková Klára 32 30 30 34 38 40 41 47 45 46
Knapová Lenka 27 27 24 30 40 42 43 48 55 56
Horová Pavla 40 36 54 78 58 61 71 65 67 61
Udržalová Pavla 80 74 72 72 68 59 61 71 68 69
Chládková Simona 44 46 42 52 61 64 66 70 77 78
Žaloudková Klára 300 237 185 165 152 156 151 128 121 121
Lehárová Alžběta 304 144 136 138 119 122 129 130 127 126
Klapalová Michaela 341 331 335 334 171 173 164 185 136 136
Kosová Štěpánka 134 128 116 143 189 194 167 178 172 171
Valachová Martina 346 384 676 0 639 644 620 199 196 197
Peterová Jana 506 512 522 540 534 258 239 233 242 199
Kulhavá Eliška 120 115 112 83 191 196 181 102 210 213
Kulhavá Šárka 142 71 68 269 140 141 137 240 236 228
Kolešová Helena 173 201 247 280 247 218 229 207 248 247
Kokaislová Eva 316 337 344 343 355 302 285 273 269 269
Držková Markéta 255 274 265 273 266 270 279 276 276 277
Lučanová Marta 486 490 638 349 353 361 237 231 294 296
Knapová Iva 321 263 361 297 351 359 333 327 372 320
Petrová Daniela 463 364 354 330 330 333 313 331 336 337
Lennerová Hana 394 382 388 393 431 458 290 344 345 345
Procházková Michaela 333 368 375 382 397 342 342 320 354 354
Klimplová Zuzana 360 389 403 397 394 364 336 334 340 367
Marešová Kristýna 385 406 439 434 463 395 380 370 377 368
Doleželová Kateřina 124 127 135 120 155 181 213 388 382 381
Odvodyová Šárka 535 646 530 548 544 666 414 419 412 417
Bolechová Anežka 622 513 523 493 496 505 479 482 481 485
Petráčková Klára 481 484 495 503 659 664 644 403 489 492
Waňková Martina 0 689 697 720 729 732 720 709 555 556
Drahorádová Lenka 483 531 492 501 503 546 519 511 517 562
Fenclová Tereza 839 854 0 0 0 0 0 594 590 592
Jansová Doubravka 128 137 145 158 167 169 253 429 628 632
Kopecká Anna 681 651 665 686 688 692 673 661 657 657
Jahn Odvody Dana 0 693 700 724 734 737 726 715 704 707
Držková Berenika 0 694 702 726 735 738 727 716 706 708
Vojtíšková Viktorie 735 736 737 754 763 766 754 744 735 736
Borovičková Valérie 0 740 744 760 769 771 759 749 742 743
Stryková Kateřina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780
Škorpíková Barbora 767 798 815 827 833 835 829 816 805 807
Novotná Jiřina 795 829 845 860 863 866 863 849 839 838
Juračková Zuzana 0 0 848 862 865 868 865 850 841 840
Kadaňová Barbora 369 404 419 438 442 455 491 571 811 0
Hermanová Zuzana 41 45 43 98 100 103 627 613 0 0
Klimplová Lenka 182 155 169 267 369 662 639 623 614 0
Víchová Ladislava 639 817 830 843 848 852 850 0 0 0
Kubíčková Iva 726 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filipová Tereza 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Klubový žebříček OB 2017

Poř. Jméno         Kat. Body   Záv.  2016
 1. Nožka Radek      H21 1916.59 (16)  [13]
 2. Fencl Jonáš      H18 1815.40 (21)  [14]
 3. Kamenický Matěj    H21 1810.54 (16)  [7]
 4. Procházka David    H21 1804.56 (21)  [11]
 5. Kopecká Anna      D18 1802.29 (15)  [9]
 6. Peterová Jana     D18 1789.96 (26)  [3]
 7. Roudný Martin     H18 1788.70 (27)  [5]
 8. Kubelka Tomáš     H21 1787.17 (13)  [2]
 9. Grundmann Jan     H21 1765.45 (21)  [71]
10. Zvěřinová Martina   D21 1714.89 (22)  [8]
11. Rusin Jan       H18 1703.96 (22)  [6]
12. Knapová Jana      D21 1698.76 (10)  [46]
13. Čermák Jan       H21 1673.29 (22)  [21]
14. Udržal Tomáš      H35 1630.68 (19)  [17]
15. Procházková Klára   D21 1612.79 (23)  [18]
16. Šístková Iveta     D21 1564.76 (13)  [24]
17. Knapová Iva      D55 1563.89 (30)  [27]
18. Fenclová Marta     D40 1555.40 (27)  [20]
19. Volák Ondřej      H18 1545.58 (17)  [4]
20. Hančová Petra     D21 1510.88 (13)  [1]
21. Koberová Kateřina   D14 1499.76 (34)  [28]
22. Zvěřina Petr      H35 1495.76 (21)  [12]
23. Farář Václav      H65 1478.87 (47)  [25]
24. Kubíková Květa     D70 1459.16 (35)  [35]
25. Pipek Ondřej      H16 1420.78 (32)  [42]
26. Víchová Ladislava   D55 1401.70 (30)  [22]
27. Waňková Martina    D18 1398.35 (17)  [23]
28. Roudný Václav     H18 1380.04 (30)  [16]
29. Fejfarová Tereza    D14 1373.49 (31)  [47]
30. Hovorka Lukáš     H21 1361.92 (14)  [83]
31. Švíglerová Pavla    D40 1359.75 (22)  [34]
32. Fencl Petr       H45 1352.25 (19)  [44]
33. Držka Štěpán      H40 1337.16 (28)  [29]
34. Čermáková Renata    D50 1309.59 (19)  [77]
35. Knapová Lenka     D21 1303.94 (11)  [10]
36. Knap Jan        H65 1302.82 (33)  [39]
37. Kos Tomáš       H21 1283.38 (23)  [80]
38. Waněk Hubert      H14 1237.38 (29)  [45]
39. Borovičková Valérie  D18 1221.48 (14)  [57]
40. Haas Filip       H14 1193.93 (31)  [41]
41. Držková Berenika    D16 1190.11 (28)  [62]
42. Udržalová Pavla    D21 1190.01 (11)  [63]
43. Fencl Jiří       H50 1187.23 (19)  [66]
44. Vojtíšková Viktorie  D18 1173.48 (20)  [32]
45. Pipková Karolína    D10 1171.83 (24)  [51]
46. Pušová Bára      D14 1155.80 (31)  [79]
47. Roudný Václav     H55 1151.83 (31)  [38]
48. Štěrba Pavel      H60 1137.36 (17)  [53]
49. Fiala Petr       H21 1134.44 (17)  [70]
50. Vávra Jaroslav     H40 1134.06 (17)  [36]
51. Novotná Jiřina     D60 1132.72 (37)  [26]
52. Horáková Jindra    D45 1120.79 (12)  [37]
53. Macek Ondřej      H16 1117.38 (15)  [40]
54. Žaloudková Klára    D21 1116.91 (24) [145]
55. Juračka Vojtěch    H60 1114.04 (25)  [60]
56. Koberová Lenka     D45 1112.17 (15) [135]
57. Jurica Jan       H21 1101.67 (14)  [59]
58. Krpata Michal     H14 1101.26 (28)  [49]
59. Fukátko Jan      H35 1100.94 (24) [185]
60. Filipová Tereza    D18 1096.78 (22)  [54]
61. Valach Petr      H50 1082.18 (26)  [68]
62. Škorpíková Barbora   D18 1073.13 (26) [159]
63. Klimpl Petr      H60 1064.63 (43)  [95]
64. Pipková Táňa      D45 1062.73 (26)  [82]
65. Haas Karel       H40 1058.03 (22)  [74]
66. Juračková Jana     D55 1056.06 (18)  [50]
67. Šípek Ondřej      H12 1052.91 (21) [141]
68. Kellnerová Stanislava D65 1051.65 (32)  [61]
69. Mrskoč Marek      H16 1047.34 (26) [115]
70. Šabatka Petr      H35 1045.73 (22)  [91]
71. Václavek Jan      H35 1042.25 (31)  [72]
72. Švíglerová Kateřina  D10 1033.59 (23)  [65]
73. Štichhauer Daniel   H14 1024.00 (23)  [55]
74. Haasová Klára     D12 1019.98 (29)  [69]
75. Mrskočová Dana     D40 1015.80 (30)  [84]
76. Žák Jan        H20 1015.09 (23)  [52]
77. Zitková Andrea     D10 1014.46 (30)  [78]
78. Fejfar Lukáš      H14 1007.72 (24) [166]
79. Novotný Miroslav    H55 1006.39 (37)  [75]
80. Haasová Renata     D35 1005.00 (26) [108]
81. Kokaislová Eva     D35  992.07 (16) [128]
82. Kroupa Matyáš     H10  989.01 (21) [270]
83. Míča Tomáš       H20  988.06 (19) [137]
84. Petrásová Hana     D14  977.45 (25) [142]
85. Novák Adam       H14  974.48 (24) [124]
86. Fridrich Jaroslav   H70  964.04 (23)  [64]
87. Deml Tomáš       H21  963.80 (12)  [58]
88. Mrskočová Markéta   D12  962.34 (22) [114]
89. Tichá Alexandra    D10  958.34 (20)  [76]
90. Belej Jiří       H40  958.03 (20)  [-]
91. Chládková Simona    D21  947.66 (10)  [15]
92. Horová Pavla      D21  943.40  (9)  [19]
93. Třasák Milan      H65  943.10 (22)  [92]
94. Stohanzl Patrik    H12  933.63 (19) [134]
95. Vališ Vojtěch     H12  924.75 (21) [140]
96. Kárník Jan       H35  924.54 (11)  [94]
97. Málek Josef      H75  920.98 (23)  [90]
98. Sáňka Bedřich     H65  908.93 (25) [129]
99. Vícha Vladimír     H55  899.70 (30)  [97]
100. Kološ Oldřich     H55  896.22 (24)  [93]
101. Kašparová Eva     D35  895.40 (17) [102]
102. Cinkan Zdeněk     H55  895.26 (20)  [96]
103. Držková Markéta    D40  891.24 (23)  [87]
104. Barnetová Veronika   D18  883.70 (24) [112]
105. Petrásová Simona    D40  883.39 (18) [202]
106. Šišma Vojtěch     H16  879.55 (28) [146]
107. Bártová Adéla     D14  864.60 (14) [125]
108. Demlová Jitka     D45  861.24 (21)  [89]
109. Záveský Filip     H21  849.24  (8)  [30]
110. Valentová Zuzana    D35  841.05 (10)  [-]
111. Roudná Eva       D50  832.42 (17)  [98]
112. Vošahlíková Ema    D12  828.43 (19) [222]
113. Lehárová Alžběta    D21  823.93 (11) [197]
114. Mrštík Václav     H65  821.82 (14) [132]
115. Pipek Kamil      H40  817.51 (24) [109]
116. Vališ Jan       H45  807.86 (26) [123]
117. Macháček Lubomír    H40  803.41 (14) [249]
118. Klapalová Michaela   D21  786.50  (9) [167]
119. Krpatová Zuzana    D40  777.35 (21) [100]
120. Vodička Oldřich    H40  768.54 (10)  [67]
121. Klimplová Alena    D60  767.97 (26) [101]
122. Kadaňová Barbora    D35  767.63 (16) [139]
123. Filičko Marek     H45  761.30 (15) [105]
124. Vodičková Johana    D14  757.82 (26) [131]
125. Klapal Jan       H21  753.50  (9) [127]
126. Kadaně Marek      H10  752.05 (20) [157]
127. Waněk Adam       H21  751.18  (9)  [81]
128. Kaplan Jan       H50  737.86  (7)  [33]
129. Lehár Adam       H21  737.69 (14) [174]
130. Waňková Dita      D45  736.33 (17)  [85]
131. Kober Michal      H50  730.30 (14) [191]
132. Klimplová Zuzana    D35  727.94 (12) [151]
133. Ježek Vladimír     H40  726.26 (22) [120]
134. Nekvapil Ondřej    H40  718.20 (21) [155]
135. Procházka Radek    H50  717.14 (18) [173]
136. Kokaisl Tomáš     H35  710.51 (16) [162]
137. Zitková Veronika    D10  709.51 (14) [205]
138. Macháčková Tereza   D10  708.03 (11) [208]
139. Štichhauer Adam    H12  702.98 (19)  [73]
140. Kroupa Jan       H35  690.74 (18) [122]
141. Frosch Vítek      H10  686.78 (18) [126]
142. Štichhauerová Kateřina D40  676.05 (14) [149]
143. Ježek Martin      H10  669.62 (20) [163]
144. Dvořáková Kateřina   D12  663.61 (19) [103]
145. Dvořák Vladimír    H55  644.22 (14)  [-]
146. Kubíčková Iva     D16  630.51  (7)  [56]
147. Kulhavá Eliška     D21  626.07  (6) [104]
148. Valachová Martina   D21  621.57  (6) [199]
149. Šípek Daniel      H10  615.27 (20) [219]
150. Valachová Jana     D50  602.38 (22) [138]
151. Věříš Jan       H45  600.53 (12)  [-]
152. Hostinský Matěj    H12  595.77 (15) [195]
153. Jirásek Aleš      H40  593.27  (8) [179]
154. Kološová Veronika   D14  593.19 (19) [176]
155. Kosová Štěpánka    D21  583.04  (7) [119]
156. Valentová Kateřina   D10  549.95 (10)  [-]
157. Kolešová Helena    D21  549.23  (7) [107]
158. Dvořáček Filip     H14  547.27 (15) [265]
159. Brancuský Zdeněk    H45  545.51  (9) [117]
160. Vališ Jan       H16  540.10 (21) [136]
161. Hostinský Jiří     H60  536.81 (15) [177]
162. Dvořák Vojtěch     H12  534.43 (11) [231]
163. Lučan Vladimír     H40  532.29  (6) [169]
164. Dvořáková Zuzana    D40  519.07 (11)  [-]
165. Procházková Michaela  D21  516.63  (8) [148]
166. Zitka Adam       H21  507.44  (7) [211]
167. Pinke Tomáš      H14  507.38 (11) [182]
168. Weisbauerová Blanka  D50  503.34 (12) [172]
169. Marešová Kristýna   D21  496.67  (9) [144]
170. Vávra Jaroslav     H70  495.48 (15) [188]
171. Novotný Vojtěch    H20  490.92  (9) [196]
172. Kulhavá Šárka     D21  476.32  (6)  [86]
173. Kadaně Matěj      H10  473.86 (19) [251]
174. Froš Štěpán      H40  468.99 (11) [111]
175. Nádvorníková Tereza  D21  463.66  (6) [218]
176. Bártová Alžběta    D12  450.92 (10) [273]
177. Cachová Mirka     D12  448.68 (11) [110]
178. Moravec Marek     H21  437.56  (6)  [-]
179. Čepelka Petr      H70  437.26 (19) [240]
180. Lučanová Marta     D35  432.40  (6) [133]
181. Dvořáková Anežka    D12  427.58  (9) [235]
182. Macl Jan        H21  426.05 (15) [209]
183. Stohanzlová Kristýna  D14  424.41 (19) [207]
184. Petrová Daniela    D21  423.06  (6) [230]
185. Kuhn Jiří       H40  421.83 (10) [242]
186. Sádovský Jáchym    H12  421.17 (20) [187]
187. Odvodyová Šárka    D21  419.88  (5) [184]
188. Lennerová Hana     D21  403.43  (5) [189]
189. Doleželová Kateřina  D21  393.33  (4)  [48]
190. Kafka Miloš      H21  387.29  (6) [121]
191. Lulay Miloš      H60  384.56  (7)  [99]
192. Trlida Vratislav    H40  384.52  (8) [226]
193. Tichá Elena      D35  370.19 (13)  [-]
194. Dvořák Luboš      H45  369.79 (10) [178]
195. Kološová Jana     D50  365.84 (10) [206]
196. Losmanová Natálie   D12  359.24  (8) [253]
197. Lennerová Eva     D60  353.05  (8) [153]
198. Hovorka Pavel     H35  342.63  (6)  [-]
199. Petrásová Michaela   D12  335.88 (17) [152]
200. Flos Tomáš       H12  328.81  (6) [269]
201. Kříž Libor       H35  318.03  (6) [238]
202. Schejbal Filip     H10  316.91 (10)  [-]
203. Kay Nathalie      D12  313.57 (10) [203]
204. Růžková Markéta    D10  311.84 (10) [234]
205. Růžička Radek     H16  311.43  (7) [181]
206. Drahorádová Lenka   D21  308.76  (4) [171]
207. Lenner Miroslav    H21  306.07  (4) [116]
208. Trlidová Agáta     D12  305.13 (12) [198]
209. Kuhn Vojtěch      H14  303.95 (11) [223]
210. Nožičková Lea     D10  302.59  (5) [245]
211. Kroupová Kateřina   D35  300.08 (13)  [-]
212. Munzar Jakub      H12  295.96  (9)  [-]
213. Kutílek Jakub     H21  294.01  (7)  [-]
214. Žemlička Jan      H21  286.09  (5) [225]
215. Ježek Vojtěch     H14  281.49 (19) [193]
216. Macháčková Eliška   D10  276.12  (4)  [-]
217. Dominová Julie     D10  275.98 (11) [256]
218. Koleš Jan       H21  259.69  (5) [106]
219. Froschová Magdaléna  D10  257.96 (10)  [-]
220. Kadaníková Tereza   D12  252.16 (10) [264]
221. Hovorka Jan      H35  251.76  (3)  [-]
222. Procházka Tomáš    H50  251.42  (5) [156]
223. Trlidová Anika     D10  249.98  (6) [217]
224. Kaplanová Iva     D45  230.24  (4) [243]
225. Jansová Doubravka   D20  229.26  (2)  [43]
226. Kos Oldřich      H21  216.20  (3) [214]
227. Trlidová Adriana    D10  211.67  (5) [229]
228. Horklová Amálie    D10  211.64  (6) [259]
229. Kuhnová Alžběta    D12  211.58 (10) [246]
230. Vodičková Lenka    D40  204.60 (11) [250]
231. Waněk Hubert      H50  200.56  (7)  [-]
232. Goláň František    H10  196.41  (6)  [-]
233. Schejbal Matyáš    H10  195.33 (10)  [-]
234. Fukátko Petr      H21  194.93  (3)  [-]
235. Krčál Jaroslav     H21  193.85  (2) [168]
236. Baštová Alena     D60  193.61  (3)  [-]
237. Valenta Miloslav    H40  189.12  (3)  [-]
238. Váňa Vojtěch      H14  183.25  (5)  [-]
239. Stryková Kateřina   D35  182.54  (9)  [-]
240. Odvody Zdeněk     H35  180.96  (4) [204]
241. Petráčková Klára    D21  180.27  (2)  [-]
242. Goláň Antonín     H10  177.77  (6)  [-]
243. Horkel Jan       H35  176.28  (6)  [-]
244. Stará Magdalena    D10  157.46  (7)  [-]
245. Žáková Marcela     D45  152.74  (3) [210]
246. Juška Jiří       H14  150.76  (8) [130]
247. Tužilová Štěpánka   D45  149.98  (4) [192]
248. Zitková Radka     D35  145.50  (2)  [-]
249. Zelinka Jan      H21  142.55  (4) [165]
250. Zajícová Radomíra   D14  141.43 (13) [261]
251. Fenclová Markéta    D45  140.52  (6) [258]
252. Švíglerová Anna    D10  140.11  (9)  [-]
253. Seidl Jakub      H21  139.74  (2) [224]
254. Chrbolková Klára    D14  138.75  (2) [158]
255. Kulhavý Tadeáš     H18  138.44  (3) [248]
256. Fenclová Tereza    D20  136.66  (2)  [-]
257. Čermák Petr      H50  132.23  (3) [268]
258. Nožičková Ema     D10  131.20  (3)  [-]
259. Cibulka Radek     H45  129.62 (10) [247]
260. Šolcová Hana      D35  129.61  (2) [221]
261. Stohanzl Jan      H40  128.70 (14) [266]
262. Julínková Dana     D50  127.50  (2) [113]
263. Hovorková Elen     D10  121.87  (6)  [-]
264. Bürgerová Kateřina   D50  119.93  (4) [190]
265. Kroupová Anna     D10  119.57  (3)  [-]
266. Bolechová Anežka    D21  119.19  (2) [254]
267. Lacina Marek      H12  115.89  (5)  [-]
268. Kubíková Magdaléna   D12  113.26  (6)  [-]
269. Kuhnová Šárka     D10  109.65  (2)  [-]
270. Horkel Antonín     H12  108.28  (5)  [-]
271. Zvěřinová Nina     D10  107.30  (3)  [-]
272. Kárník Štěpán     H10  100.56  (7)  [-]
273. Juračková Zuzana    D21  94.48  (3)  [-]
274. Jahn Odvody Dana    D21  90.85  (1)  [-]
275. Bolech Filip      H21  90.26  (2) [239]
276. Macek Dan       H10  88.01  (2)  [-]
277. Vojtíšková Erika    D40  83.75  (2) [201]
278. Kosová Leona      D45  70.80  (4) [272]
279. Macková Nela      D12  69.86  (4) [241]
280. Valentová Veronika   D10  63.47  (4)  [-]
281. Lacinová Monika    D12  61.91  (3)  [-]
282. Stryková Zuzana    D10  57.41  (3)  [-]
283. Janáčková Michaela   D10  50.97  (2)  [-]
284. Cibulková Veronika   D14  50.29  (8) [200]
285. Krišová Dagmar     D21  47.58  (2)  [-]
286. Nekvapil Lukáš     H10  46.82  (8) [244]
287. Kroupa Jan       H60  46.37  (1) [271]
288. Lučan Ondřej      H10  45.16  (1)  [-]
289. Lučan Matěj      H10  45.00  (1)  [-]
290. Brancuská Lenka    D16  44.77  (4) [267]
291. Odvodyová Nikola    D10  40.40  (3)  [-]
292. Fencl Jáchym      H14  38.07  (1) [252]
293. Bürger Matěj      H18  34.23  (4) [212]
294. Procházka Tomáš    H21  33.72  (2) [186]
295. Korecký Tomáš     H10  33.41  (3)  [-]
296. Pinke Veronika     D14  33.34 (11) [160]
297. Kadaník Petr      H10  32.27  (7) [228]
298. Kos Radovan      H45  29.98  (2) [264]
299. Tučková Anna      D14  25.45  (1)  [-]
300. Držka Filip      H10  24.25 (21)  [-]
301. Holcová Nikola     D12  15.84 (11) [143]
302. Koudelka Karel     H75  15.08  (1) [213]
303. Jošt Jakub       H16   4.24  (4) [255]
+ 10 závodníků s body 0.00

Historická tabulka umístění v oddílovém žebříčku - soubor xls