Rok 2019Sezóna 2019 je za námi. Náš klub byl opět úspěšný ve všech svých činnostech. Velikostí i výsledkově stále patříme do špičky v České republice, byť výsledkově jsme v OB trochu zaostali za skvělými výsledky minulých let, naopak se letos podstatně lépe činili závodníci v lyžařském orientačním běhu. Daří se se nám práce s mládeží, máme stále nejvyšší počet členů v o-klubech v republice, úspěšně jsme uspořádali celou řadu závodů, od těch nejmenších až po dva závody Mistrovství ČR. Ekonomicky dokážeme pokrýt všechny potřeby klubu.

Organizační činnost: Statutárním zástupcem klubu je jeho předseda Petr Klimpl, výbor klubu pracoval ve složení Tomáš Deml, Petr Fiala, Karel Haas, Jan Kaplan, Ladislava Víchová a Adam Zitka. Klub funguje po všech stránkách dobře, k informovanosti členů přispívá měsíčník Jantar, informační systém klubu i často aktualizovaná klubová webová stránka.

Počet členů: Jsme s přehledem nejpočetnějším o-klubem v České republice, počet členů je na konci roku 463, z toho máme 199 členů v kategoriích žactva a dorostu. Proti roku 2018 se počet členů o trochu snížil, odešli ti neaktivní. Závodní registraci v OB mělo v roce 2019 celkem 432 závodníci, v LOB 12 závodníků.

Finance: Na činnost klubu jsme spotřebovali v roce 2019 téměř 4 mil. Kč, výsledek hospodaření je stejně jako v minulých letech mírně přebytkový. Hlavními zdroji jsou příspěvky členů, poměrné velké granty máme od města Pardubice a od MŠMT (Můj klub), dotace máme i od Pardubického kraje, od Nadace OB máme prostředky na činnost sportovního centra mládeže (SCM) a sportovního centra dětí (SCD), dotace ČSOS jde na talentovanou mládež a na činnost tréninkového střediska mládeže (TSM), podstatné jsou i příjmy z pořádání závodů, máme i několik sponzorů, kteří nám přispívají prostřednictvím reklamy či darů na naši činnost. Většina dotací má striktně daná pravidla, na co je možno je čerpat (především na mládež), a my potřebujeme pokrýt z jiných zdrojů i další naše činnosti. Všem, kteří se podíleli na zajištění zdrojů financování, je třeba velmi a velmi poděkovat. Hlavními výdaji pak byly vklady na závodech, doprava na závody, pořádání závodů, příspěvky na soustředění, vydávání map i tréninky (tělocvičny, mapové tréninky), sportovní vybavení a náklady na realizaci činnosti SCM/TSM a SCD.

Pořádání závodů: V roce 2019 jsme uspořádali řadu závodů a dalších akcí, na kterých startovalo celkem přes 11 500 lidí! V květnu jsme připravili v Čáslavi Mistrovství a Veteraniádu ČR ve sprintu (ředitelem závodu byl Dušan Stránský), den na to jsme pod dohledem televizních kamer uspořádali Mistrovství a Veteraniádu ČR sprintových štafet, šéfem pořádání byl Karel Haas. Na konci prázdnin jsme dělali další ročník 3-denních závodů Cena východních Čech, centrem bylo rekreační středisko v Krasnici, vše proběhlo pod taktovkou Pavly Švíglerové. Doprovodným závodem CVČ byl i sprint v Čáslavi (hlavní pořadatel Kamil Pipek). 27. ročník Rodinných štafet připravili Karel Haas a Jan Kaplan v Brumbárově. První listopadovou sobotu pak proběhl v Přelovicích poslední závod Východočeského poháru, když ředitelem závodu byl Kamil Pipek. Opět jsme úspěšně uspořádali i další akce – čtyři závody Ligy pardubických škol, krajské finále Olympiády škol, v zimě pak proběhly tři závody Zimní hradubické ligy a osm kol Pardubického zimního poháru. V květnu jsme se na pěti místech připojili k celosvětové akci World Orienteering Day, v srpnu jsme znovu připravili stánek orientačního běhu v rámci Sportovního parku Pardubice, který se těšil velkému zájmu veřejnosti, OB a bludiště si přišlo vyzkoušet přes 4400 účastníků, vše proběhlo pod vedením Renaty Čermákové. Velký dík patří všem, kteří se podíleli na pořádání těchto závodů. Vedle šéfů jednotlivých závodů je to celá řada lidí, kteří vědí a umí, takže všechny akce proběhly bez větších zádrhelů. Staráme se i o areály pevných kontrol v lese u Slatiňan a v lese na Studánce.

Mapy: Pro sprintové šampionáty jsme vydali mapy Čáslav (autor Jan Fátor) a Polabiny 3 (Petr Fiala). Cena východních Čech měla dvě etapy na mapách, které v roce 2017 připravil Petr Mareček (U Vedralky a Krasnice), úvodní etapa se běžela na mapě U bláta, kterou mapoval Jan Věříš. Ten je spolu s Ondrou Pipkem i autorem další mapy Černý Nadýmač, na které se běžel závod Vč. poháru. Jan Žák připravil pro závod ZHL mapu San Piego. Další mapa byla připravena na závod PZP (Dolany, autor Honza Kaplan).

Tréninky: Standardně probíhaly tréninky v Pardubicích a okolí – tělocvičny, atletický tunel, tartanová dráha, mapové výjezdy, zimní mapové tréninky, běžecké tréninky na Kuňce, na Vinici a v lese na Studánce, minisoustředění v okolí Pardubic. Připravili jsme i hodně soustředění:
10. – 13. 1. Polnička - žactvo
11. – 13. 1. Horní Polubný - dorost, dospělí
25. – 27. 1. Nové Město na Moravě - mladší dorost
15. – 17. 2. Krasnice - dorost, dospělí
12. – 17. 3. Francie - dorost, dospělí
15. – 17. 3. Brada - starší žactvo, mladší dorost
19. – 22. 4. Jindřichov - všichni
25. 4. – 3. 5. Švédsko - dorost, dospělí
3. – 5. 5. Skokovy - mladší dorost
5. – 8. 5. Krasnice - žactvo
28. 7. – 10. 8. Silva o-camp Budislav - žactva, mladší dorost
23. – 25. 8. Harrachov - dorost, dospělí
29. 8. – 1. 9. Krasnice - žactvo
27. – 30. 10. Prkenný důl - žactvo, mladší dorost
15. – 17. 11. Deštné - všichni
30. 11. – 1. 12. Choceň - dorost
Při našem klubu pracovalo tréninkové středisko mládeže pod vedením Honzy Kaplana, sportovní centrum mládeže (vedoucí Zuzana Klimplová) i sportovní centrum dětí (vedoucí Petr Klimpl). Přípravu jednotlivých skupin vedli Barbora Kadaňová, Pavla Švíglerová, Eva Kašparová (přípravka – mimi), Laďka Víchová, Alena a Petr Klimplovi a Lubomír Macháček (nejmladší žactvo), Renata Haasová, Renata Čermáková a Bedřich Sáňka (mladší žactvo), Lenka a Michal Koberovi, Katka Štichhauerová a Karel Haas (starší žactvo a mladší dorost), Jan Kaplan a Václav Roudný (dorost a junioři). Na podzim se do trénování zapojili i další – Kateřina Stryková, Marta Lučanová, Martina Zvěřinová, Adam Zitka, Oldřich Vodička či Tomáš Kos. Většina výkonnostních závodníků dospělého věku se připravovala individuálně, někteří za podpory některého z trenérů. Všem trenérům patří velké poděkování za starost o svěřence.

Sportovní výsledky: Sportovním výsledkům je věnována podstatná část ročenky. Tak alespoň stručně.
Skvěle si vedli závodníci v lyžařském orientačním běhu. Petra Hančová vybojovala bronz na Zimní univerziádě, úspěšně bojovala na MS i ME, doma si vyjela dva individuální mistrovské tituly. Díky těmto výsledkům vyhrála Anketu o nejlepšího LOB závodníka roku. Velmi dobře jezdil v elitě Jan Grundmann, doplnili je i další. Zvláště se nám dařilo na M ČR štafet, kde dorostenky vyhrály, ženy byly třetí a muži skončili čtvrtí. Výsledkem je zisk pěti licencí E pro rok 2020. V OB jsme letos měli zastoupení v oficiálních akcích jen na MS juniorů. ale to hned trojnásobné – Anna Kopecká, Jan Rusin a Jonáš Fencl. V Dánsku si nejlépe vedla Anička, která přispěla k 5. místu štafety juniorek, dvakrát byla na 31. místě v individuálních závodech. Na podzimním Evropském juniorském poháru reprezentovali na podzim opět tři závodníci našeho klubu.
Na mistrovstvích ČR v OB jsme letos získali celkem 11 medailí, ale žádnou zlatou. O čtyři stříbra se zasloužili Martin Roudný a Radek Nožka v nočním OB, Anna Kopecká ve sprintu a Hubert Waněk na krátké trati, bronz potom získali Tereza Fejfarová v nočním OB, Tereza Fejfarová, Jana Peterová a Jan Rusin na krátké trati, Jana Peterová a Jonáš Fencl na klasické trati a sprintová štafeta dorostu.
Na M ČR klubů si áčko dospělých doběhlo pro „bramborovou“ medaili, výborně běželo i béčko, které skončilo sedmé, sedmý byl dorost. V České lize klubů obsadili dospělí stejně jako loni čtvrtou příčku, dorost se poprvé v historii nevešel v celkovém pořadí do první desítky (12. místo). V Českém poháru štafet se na stupně vítězů probojovali muži za druhé místo, v TOP 10 najdeme i béčko mužů, ženy a dorostenky.
V Českém poháru jednotlivců skončil Tomáš Kubelka v mužích čtvrtý. V žebříčku A si vedl výborně Hubert Waněk, který skončil třetí. Junioři Jan Rusin, Jonáš Fencl, Anna Kopecká a Jana Peterová si rozebrali 4. a 5. místa, v závěru první desítky skončily Tereza Fejfarová a Kateřina Koberová.
Dobře si vedli naši nejmladší. Žactvo bylo v mistrovství oblasti družstev žactva tentokráte třetí, v družstvu Vč. oblasti na M ČR oblastních výběrů žactva reprezentovali čtyři závodníci – Klára Haasová, Karolína Pipková, Kateřina Švíglerová a Ondřej Šípek. Dvojice Karolína Pipková a Kateřina Švíglerová stála na „velké bedně“ na Letní olympiádě dětí a mládeže v Liberci. Ve východočeském poháru letos z žactva nikdo nevyhrál, ale řada našich závodníků skončila v první desítce. Máme velmi početnou skupinu nejmladších žáků, někteří z nich dosáhli i velmi dobrých výsledků, Hana Fenclová a Matyáš Kroupa skončili na podzim ve Vč. poháru na třetím místě.
Velmi početné pole máme ve veteránech. Řada našich veteránů dosahuje velmi dobrých výsledků. Dobře si vedl především Václav Farář, dále pak Renata Čermáková, Květa Kubíková, Ladislava Víchová, Iva Knapová, Oldřich Vodička či Petr Šabatka.

Materiální vybavení klubu: V roce 2015 jsme zakoupili ve Spojile pozemek na výstavbu zázemí klubu (šatna, klubovna, sklad). Bohužel kvůli problémům se sousedy (příjezdová cesta) se ukázal tento projekt jako nerealizovatelný. Ale myšlenku, mít vlastní zázemí, opustit nechceme, v současné době jednáme o zázemí klubu na jiném místě, vypadá to slibně. V průběhu roku jsme vyměnili klubový autobus, který využíváme jak na dopravu na závody, tak i na tréninky. Podstatně jsme rozšířili vybavení na pořádání závodů, doplnili jsme další věci do klubového oblečení.

Poměrně bohatý je i další, nesportovní život klubu.
Sportovnímu klubu OK Lokomotiva Pardubice se rok 2019 vydařil.NEJLEPŠÍ O-VÝSLEDKY 2019

SVĚTOVÉ SOUTĚŽE
Zimní univerziáda (LOB) 3. místo Petra Hančová na krátké trati
4. místo Petra Hančová ve sprintu
8. místo Petra Hančová ve stíhačce
10. místo ve sprintových štafetách
Mistrovství světa v LOB 5. místo Petra Hančová ve štafetách
13. místo Petra Hančová ve sprintu
16. místo Petra Hančová na klasické trati
19. místo Petra Hančová na krátké trati
Mistrovství Evropy v LOB 5. místo Petra Hančová ve štafetách
7. místo Petra Hančová ve sprintových štafetách
10. místo Petra Hančová na krátké trati
11. místo Petra Hančová ve sprintu
19. místo Petra Hančová na klasické trati
Světový pohár v OB 103. místo Tomáš Kubelka
Světový pohár v LOB 21. místo Petra Hančová
Mistrovství světa juniorů OB 5. místo Anna Kopecká ve štafetách
31. místo Anna Kopecká na klasické trati
31. místo Anna Kopecká na krátké trati
39. místo Jonáš Fencl ve sprintu
45. místo Jonáš Fencl na krátké trati
54. místo Jonáš Fencl na klasické trati
61. místo Jan Rusin ve sprintu
63. místo Jan Rusin na klasické trati
64. místo Anna Kopecká ve sprintu
98. místo Jan Rusin na krátké trati
Mistrovství světa veteránů 37. místo Václav Farář na klasické trati M65
57. místo Václav Farář na krátké trati M65
DRUŽSTVA
Mistrovství ČR klubů 4. místo dospělí A
7. místo dospělí B
7. místo dorost
Veteraniáda ČR 6. místo DH275
Česká liga klubů 4. místo dospělí
12. místo dorost
Mistrovství Vč. oblasti 3. místo žactvo
1. místo dospělí
1. místo veteráni
1. místo dorost
JEDNOTLIVCI
Mistrovství ČR 1. místo Petra Hančová ve sprintu LOB (D21)
Petra Hančová na krátké trati LOB (D21)
štafeta D17 LOB (Stoklasová, Pušová, Koberová)
2. místo Martin Roudný v nočním OB (H20)
Radek Nožka v nočním OB (H21)
Anna Kopecká ve sprintu (D20)
Hubert Waněk na krátké trati (H16)
3. místo štafeta D21 LOB (Kubínová, Procházková, Nováková)
Tereza Fejfarová v nočním OB (D16)
sprintová štafeta dorostu (Fejfarová, Mareček, Paleček, Koberová)
Tereza Fejfarová na krátké trati (D16)
Jana Peterová na krátké trati (D20)
Jan Rusin na krátké trati (H20)
Jana Peterová na klasické trati (D20)
Jonáš Fencl na klasické trati (H20)
4. místo Tereza Nováková na klasické trati LOB (D21)
štafeta H21 LOB (Čermák, Nožka, Grundmann)
Jan Rusin v nočním OB (H20)
Matěj Kamenický v nočním OB (H21)
Ondřej Volák ve sprintu (H20)
Jonáš Fencl na krátké trati (H20)
Tomáš Kubelka na krátké trati (H21)
Martin Roudný na klasické trati (H20)
Tomáš Kubelka na klasické trati (H21)
štafeta H21 (Kamenický, Nožka, Kubelka)
5. místo Jonáš Fencl v nočním OB (H20)
David Procházka v nočním OB (H21)
Filip Haas ve sprintu (H16)
Šimon Mareček ve sprintu (H18)
Martin Roudný na krátké trati (H20)
Ondřej Volák na klasické trati (H20)
6. místo Petr Zvěřina v nočním OB (H21)
Tomáš Kubelka ve sprintu (H21)
sprintová štafeta dospělých (Kopecká, Kubelka, Kamenický, Zvěřinová)
Anna Kopecká na krátké trati (D20)
7. místo Bára Pušová ve sprintu LOB (D17)
Bára Pušová na klasické trati LOB (D17)
Jan Grundmann na klasické trati LOB (H21)
Anna Kopecká v nočním OB (D20)
štafeta D21 (Udržalová, Hančová, Šístková)
8. místo Jan Grundmann ve sprintu LOB (H21)
Hubert Waněk v nočním OB (H16)
štafeta D18 (Fejfarová, Marková, Koberová)
9. místo Tereza Nováková v nočním OB (D21)
10. místo Radek Nožka na klasické trati LOB (H21)
štafeta H21 LOB (Fiala, Vališ, Lenner)
Kateřina Koberová ve sprintu (D16)
Jan Rusin ve sprintu (H20)
sprintová štafeta dospělých (Fenclová, Procházka, Nožka, Šístková)
štafeta D21 (Peterová, Nováková, Zvěřinová)
štafeta H21 (M. Roudný, Rusin, Fencl)
Český pohár 2. místo Petra Hančová (ženy LOB)
4. místo Tomáš Kubelka (muži OB)
9. místo Jan Grundmann (muži LOB)
Ranking OB
4. místo Tomáš Kubelka (muži)
Žebříček A 3. místo Hubert Waněk (H16)
4. místo Anna Kopecká (D20)
Jonáš Fencl (H20)
5. místo Jana Peterová (D20)
Jan Rusin (H20)
9. místo Tereza Fejfarová (D16)
Bára Pušová (D17 v LOB)
10. místo Kateřina Koberová (D16)
Český pohár štafet 2. místo muži A
7. místo ženy
muži B
10. místo dorostenky
Žebříček B 1. místo Renata Haasová (D35)
Iva Knapová (D45)
Jana Juračková (D55)
Ladislava Víchová (D60)
Květa Kubíková (D70)
Petr Šabatka (H35)
Václav Farář (H65)
Veteraniáda ČR 1. místo štafeta D135 (Horáková, Čermáková, L. Klimplová)
2. místo Květa Kubíková na krátké trati (D70)
3. místo Václav Farář v nočním OB (H65)
Oldřich Vodička na krátké trati (H40)
štafeta H195 (Farář, Knap, Štěrba)
4. místo Renata Čermáková v nočním OB (D50)
Jan Kaplan v nočním OB (H55)
Ladislava Víchová na klasické trati (D60)
Václav Farář na klasické trati (H65)
štafeta D135 (Haasová, Švíglerová, Knapová)
5. místo Stanislava Kellnerová na krátké trati (D70)
Karel Haas na krátké trati (H45)
Jan Knap na krátké trati (H65)
Iva Knapová na klasické trati (D55)
6. místo Petr Klimpl v nočním OB (H65)
Renata Čermáková na krátké trati (D50)
Renata Čermáková na klasické trati (D50)
Květa Kubíková na klasické trati (D70)
Mistrovství Vč. oblasti 1. místo Barbora Škorpíková ve sprintu (D20)
Ondřej Paleček ve sprintu (H18)
Ondřej Šípek na krátké trati (H14)
Lukáš Fejfar na krátké trati (H16)
Martin Roudný na krátké trati (H21)
Barbora Škorpíková na klasické trati (D20)
Martina Zvěřinová na klasické trati (D21)
štafeta D12 (Švíglerová, Tichá, Pipková)
štafeta H18 (Waněk, Pipek, Paleček)
Veteraniáda Vč. oblasti 1. místo Iva Lehárová ve sprintu (D55)
Ladislava Víchová ve sprintu (D60)
Stanislava Kellnerová ve sprintu (D70)
Václav Farář ve sprintu (H60)
Petr Šabatka na krátké trati (H35)
Václav Farář na krátké trati (H60)
Iva Knapová na klasické trati (D45)
Ladislava Víchová na klasické trati (D60)
Stanislava Kellnerová na klasické trati (D70)
Petr Fencl na klasické trati (H50)
štafeta D165 (Juračková, Víchová, Demlová)
štafeta H105 (Vodička, Šabatka, Haas)
štafeta H195 (Farář, Štěrba, Juračka)
Východočeský pohár 1. místo Marta Fenclová (D21)
Vojtěch Šišma (H18)
Ladislava Víchová (D55)


JAK PROBÍHALA SEZÓNA 2019

Prosinec 2018
 • Velká účast závodníků LPU byla tradičně na krosu Malá cena Velké Verandy v Chocni.
 • Členská schůze OK Lokomotiva Pardubice spojená s vyhlášením nejlepších sportovců a trenérů klubu za rok 2018 proběhla v jídelně Gymnázia Pardubice a zvolila nový výbor v čele s Petrem Klimplem.
 • Úvodní soustředění TSM Pardubicko (a některých dalších našich dorostenců) proběhlo v Trpišově.
 • Druhou prosincovou neděli začal letošní Pardubický zimní pohár delším nočním sprintem. Petr Fiala ho připravil na Dukle na mapě "Dukla v kyslíkáči".
 • Hned následující víkend bylo druhé kolo PZP. Krátkou trať připravil Honza Zelinka na mapě Zástava (1:7500), běželo se od golfového hřiště v Dřítči.
 • Závod ZHL Vánoční sprint připravili pořadatelé z OK 99 Hradec Králové s centrem na fotbalovém areálu Bavlna.
 • Tradiční Štědrodenní překvapení (závod zahrnutý do PZP) proběhl na Štědrý den s centrem na OSSZ v Pardubicích. Hlavní pořadatelka Zuzka Klimplová připravila dvě tratě na mapě Zámek. Pro muže a ženy to byl SMIK (závod s migrujícími kontrolami) a pro děti byla připravena klasická trať v Tyršových sadech a na zámku. Celkem se na tratích pohybovalo přes 130 lidí.
 • Proběhl 26. ročník Maratónu (utkání mladých a starých v basketu, fotbale, florbale a volejbalu). Skóre bylo po 9 hodinách 407:407 (neuvěřitelné), celkově je to 13,5:12,5 pro mladé.
Leden 2019
 • Zimní hradubická liga měla první lednovou neděli na pořadu další závod – městský sprint v Pardubicích. Centrum bylo v Gymnáziu Dašická, připravena byla mapa San Piego, tratě postavil Jan Žák (ten celé akci i šéfoval), na startu bylo téměř 250 závodníků.
 • Žactvo mělo čtyřdenní lyžařské soustředění v Polničce.
 • TSM a pár dalších členů klubu byla na soustředění v Horním Polubném, skvělé lyžování.
 • Petra Hančová obhájila titul mistryně ČR ve sprintu v lyžařském OB. Šampionát se jel v Novém Městě na Moravě, výborně v mužích zajel Honza Grundmann, který skončil na osmém místě, v dorostenkách obsadila Bára Pušová sedmou příčku.
 • Závodníci LPU zařazení do o-reprezentací absolvovali soustředění (dospělí v Lázních Bělohrad, junioři v Písku).
 • Pardubický zimní pohár pokračoval delším sprintem s centrem v Lázeňském areálu Lázně Bohdaneč. Tratě připravil Honza Věříš v lázeňském parku, v areálu budov lázní a v přilehlém příměstském lesíku na mapě Veselý Gočár.
 • Petra Hančová získala další titul mistryně ČR v LOB. Šampionát na krátké trati se jel v rakouském Ramsau.
 • Tréninková skupina dorostu měla víkendové soustředění v Novém Městě na Moravě pod vedením Karla Haase.
 • Poslední lednovou neděli jsme připravili Vinici kros. Padesátka závodníků běžela na vrstvě rozbředlého sněhu, hlavním pořadatelem byl Míra Ježek.
 • Sedmička pardubických závodníků závodila na dvou závodech Českého poháru v lyžařském OB v Krušných horách. Ve sprintu na Cínovci vyhrála Petra Hančová elitu žen, v elitě mužů velmi dobřezajel Honza Grundmann, který skončil sedmý. Na klasice v německé Biathlon Arena Altenberg skončila Petra Hančová v dámské elitě čtvrtá.
 • Na tradičním vyhlášení nejlepších sportovců Pardubic byli opět vidět orientační běžci. V kategorii dospělých byla v desítce nejlepších vyhlášena Jana Knapová, v desítce dorostu Jana Peterová a mezi trojicí družstev dorostu byli oceněni dorostenci OK Lokomotiva Pardubice.
Únor 2019
 • Další dějství Pardubického zimního poháru připravil Zdeněk Cinkan. Běželo se na Zborovském náměstí, úvodem byl kros, pak následoval paměťák v parku na ručně zpracované mapě.
 • Pětice pardubických dorostenců byla na Akademii OB v Doksech.
 • Šest pardubických juniorů se zúčastnilo zimního soustředění juniorské reprezentace OB v Jeseníkách.
 • Jana Knapová a Tomáš Kubelka byly na soustředění repre OB v Maďarsku.
 • Petra Hančová reprezentovala na Mistrovství Evropy v lyžařském OB, které se jelo v Turecku. Na krátké trati se poprvé v životě Petra dostala do TOP10, dojela na 10. místě, ve sprintu byla 11. a na klasice 19., výrazně tak přispěla i k 5. místu ženské štafety ČR.
 • Školení rozhodčích 2. třídy se zúčastnil v Hradci Králové Lukáš Hovorka, školení trenérů 3. třídy (také v Hradci) absolvovali Táňa Pipková a Olda Vodička.
 • ZHL pokračovala kratší klasickou tratí, kterou připravil SHK s centrem na Slezské plovárně na Orlici. Běželo více jak 50 pardubických závodníků.
 • V polovině února proběhlo soustředění dorostu v Krasnici, kterému veleli Honza Kaplan a Karel Haas.
 • Pardubický zimní pohár měl poslední neděli v únoru na pořadu další kolo. Honza Václavek a Jirka Belej pořádali v Srchu lesní krátkou trať a návazný městský sprint.
 • Vláďa Vícha dostal Medaili města Pardubic za dlouhodobou práci s mládeží, jak ve škole, tak především při mimoškolní činnosti (i v orientačním běhu).
 • Provedli jsme řádnou registraci v sekci OB pro letošní sezónu pro 413 závodníků našeho klubu.
Březen 2019
 • Trojice juniorů byla první březnový víkend na reprezentačním soustředění v Českém ráji. První březnovou sobotu se běžel další závod PZP. Honza Kaplan připravil centrum u klubovny golfového klubu Pardubice u Lázní Bohdaneč, skoro 80 závodníků běželo v nově zmapovaném prostoru severně od centra.
 • První neděli v březnu proběhl Kuňka kros (závod zařazen do ZHL). Běželo se tradičně v okolí hradu Kunětická hora, tratě, které vytyčila Iveta Šístková, zvládlo přes 30 závodníků.
 • V Jeseníkách (Nová Ves) se jely závěrečné závody domácí sezóny v lyžařském OB. V sobotním M ČR na klasice si naši závodníci vedli dobře i přes neúčast Petry Hančové. V ženách dojela Terka Nováková na skvělém 4. místě, v mužích byl Honza Grundmann pátý, Radek Nožka osmý a Honza Čermák devátý, v dorostenkách obsadila Bára Pušová 7. příčku a Kačka Koberová byla desátá. Nedělní dopoledne nám přineslo hodně radosti z M ČR štafet. Dorostenky (Zuzana Stoklasová, Bára Pušová, Kateřina Koberová) s přehledem vyhrály mistrovský titul, ženy (Romana Kubínová, Klára Procházková, Tereza Nováková) překvapivě vybojovaly bronz a trio mužů bylo těsně čtvrté. V závěrečném pohárovém sprintu jel v elitě opět výborně Honza Grundmann, který skončil čtvrtý, Honza Čermák obsadil 9. příčku. V dorostenkách obsadila Kačka Koberová 6. místo.
 • V Českém poháru v lyžařském OB 2019 si naši závodníci vedli docela dobře. V dámské elitě se umístila Petra Hančová těsně druhá, v mužské elitě skončil Honza Grundmann 9., ve 21A byli Klára Procházková a Petr Fiala čtvrtí. V dorostenkách obsadila Bára Pušová 9. místo.
 • Tomáš Kubelka byl na soustředění repre OB v Nedamově.
 • Na Dukle (centrum bylo u atletického stadiónu) proběhl premiérový přebor LPU sprintových štafet za účasti čtyřicítky štafet. Vyhráli manželé Zvěřinovi.
 • Druhou březnovou neděli se běžel předposlední závod letošní ZHL – Brutus kros. Závod proběhl na okruzích v lese u Roudničky. Na startu bylo i deset závodníků LPU.
 • Vyhlášení nejlepších sportovců Pardubického kraje za rok 2019 proběhlo v Domě hudby v Pardubicích. Mezi desítkou nejlepších dospělých byla vyhlášena Jana Knapová především za své výsledky na MS a ME, ale i za zisk titulu mistryně ČR. Mezi dorosteneckými týmy bylo vyhlášeno naše družstvo dorostu za mistrovský titul a vítězství v České lize klubů. A mezi mládeží byla oceněna Jana Peterová za výsledky na MED i v domácí sezóně.
 • Petra Hančová (studentka Univerzity Hradec Králové) reprezentovala Českou republiku na zimní Univerziádě v ruském Krasnoyarsku a vedla si výborně. Na krátké trati vybojovala bronzovou medaili, také v ostatních závodech byla v TOP 10 – 4. ve sprintu, 8. ve stíhačce, 10. ve sprintových štafetách.
 • Jarní skály: Více jak 30 pardubických závodníků bylo na startu úvodního závodu o-sezóny na Kosti.
 • Na soustředění ve Francii (Le Caylar) byli naši nejlepší dorostenci a junioři. Tréninky pro ně připravil Honza Kaplan.
 • Soustředění nazvané „Návrat do mapy” připravil Karel Haas pro mladší dorost a starší žactvo na Bradech, kde bylo přes 40 účastníků.
 • Poslední závod 25. ročníku Pardubického zimního poháru byl noční závod, který připravila za vlahého březnového večera Berenika Držková v lese na Studánce.
 • Celkovými vítězi jubilejního 25. ročníku Pardubického zimního poháru se stali Marta Fenclová a Petr Šabatka.
 • Skončily tréninky v tělocvičně, žactvo a dorost přešli na letní model společných tréninků.
 • Koupili jsme nový klubový autobus. Bílo modrou Karosu vystřídala další Karosa (C 934), která má tmavě červenou barvu.
 • V nočním závodě Jarního poháru na Biřičce startovalo 40 pardubických závodníků.
 • Štafety Jarního poháru se tradičně počítají do Českého poháru štafet, pořadatelé z PHK je tentokrát připravili za krásného slunečného počasí jižně od Autokempu Stříbrný rybník. Naši muži byli třetí, ženy osmé a desáté, nedařilo se dorostu, dost vidět byli veteráni.
 • Prvním závodem Východočeského poháru byla klasická trať Jarního poháru na Stříbrném rybníku, do oblastních soutěží se počítaly jen kategorie žactva a veteránů. Dorost a dospělí měli jen tratě kategorií 21, elita běžela s hromadným startem. Mezi více než 200 závodníky LPU se zaskvěl Tomáš Kubelka, který vyhrál závod elity.
 • Na Jarním poháru se hodnotila i soutěž klubů, byli jsme druzí za ZBM.
 • Skončila Zimní hradubická liga. Celou osmikolovou soutěž s přehledem vyhrála Marta Fenclová (její 15. triumf v této soutěži), druhý skončil Petr Zvěřina, Martina Zvěřinová byl čtvrtá.
 • Český olympijský výbor předával ceny fair play za rok 2018. Diplom dostali i orientační běžci, kteří se na ME ve Švýcarsku cestou na závod štafet stali svědky vážné dopravní nehody. Zastavili u hořícího auta a pokusili se zachránit život řidiči, který zůstal uvězněný uvnitř. Jen několik desítek minut po tomto zážitku se postavili na start závodu, v němž jim nakonec jen těsně unikla medaile. Diplom převzala Jana Knapová.
 • Petra Hančová reprezentovala ČR na mistrovství světa v lyžařském OB, které se jelo ve švédském Piteå. Třikrát skončila ve druhé desítce, v závěrečných štafetách rozjížděla naši štafetu a velmi dobrým výkonem přispěla ke konečnému 6. místu.
 • Proběhlo třetí kolo 49. ročníku Ligy škol v orientačním běhu. Konalo se za solidního jarního počasí v lesíku ve Svítkově. Na start se postavilo 173 závodníků.
 • Druhé kolo Východočeského poháru připravil SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou v Byzhradci. Klasická trať se běžela za účasti 180 závodníků LPU, kterým se dost dařilo.
 • Víkendového soustředění talentovaného žactva Vč. oblasti v Hradci Králové se zúčastnila šestice našich žáků. Vedle testů v tělocvičně se běžel i tradiční kros.
Duben 2019
 • Sedm juniorů bylo na přelomu března a dubna na soustředění juniorské reprezentace OB v Dánsku. Nejdříve běželi dva závody na Danish Spring, pak trénovali tři dny v terénech letošního MSJ u Silkeborgu.
 • První dubnovou sobotu proběhly dva závody oblastních soutěží. Dopoledne byla krátká trať v Dřevěnicích na mapě Špica. Běželo s různým úspěchem i 182 závodníků LPU. Odpoledne se závodníci přesunuli do Hořic, kde místní Jiskra připravila mistrovství Východočeské oblasti ve sprintu. Centrum bylo na fotbalovém stadiónu, běželo se i v sochařském parku. Startovalo skoro 150 pardubických závodníků.
 • Terka Fejfarová a Filip Haas reprezentovali ČR na Středoevropském poháru na severní Moravě (sprint byl v továrním areálu ve Vítkovicích, klasika a štafety v Háji ve Slezsku). Výsledkově si velmi dobře vedla Terka, ale dobře běhal i Filip.
 • Tomáš Kubelka se zúčastnil skoro dvoutýdenního soustředění repre OB v Norsku. V úvodních dvou závodech Norwegian Spring si vedl výborně a vybojoval si nominaci na první sérii Světového poháru v červnu ve Finsku.
 • Čtvrté (poslední) kolo Ligy škol v orientačním běhu proběhlo v lese na Studánce (centrum bylo na Slovanech). Na startu se sešlo jen 160 žáků základních škol.
 • 49. ročník Ligy škol měl stejně jako v předchozích letech na pořadu 4 kola, dvě na podzim a dvě na jaře. Celkem se těchto čtyř kol zúčastnilo 687 dětí z 15 škol. Vítězství mezi školami suverénně obhájila ZŠ Benešovo náměstí.
 • První letošní český o-šampionát se konal druhou říjnovou sobotu večer u Hořic. OK Slavia Hradec Králové uspořádal Mistrovství a Veteraniádu ČR v nočním OB s centrem v obci Boháňka – Skála. Na startu bylo 40 závodníků LPU, kteří si vedli docela dobře. Pardubičtí závodníci si odvezli tři medaile (0-2-1) i řadu pěkných umístění v první desítce. V mužích Radek Nožka vybojoval svou první individuální medaili v mužích, po velmi dobrém výkonu doběhl druhý, trio Matěj Kamenický, David Procházka a Petr Zvěřina se srovnalo na 4. – 6. místě. V ženách skončila Terka Nováková devátá. V juniorech doběhl Martin Roudný druhý, těsně za medailí na 4. a 5. místě se umístili Honza Rusin a Jonáš Fencl. V D16 výborně běžela Terka Fejfarová, která obsadila třetí příčku. Běželi i veteráni, na stupně vítězů se dostal Vašek Farář.
 • OK Slavia Hradec Králové pořádal závod ze stejného centra i den na to. Běžel se závod žebříčku A a závod Východočeského poháru. Ve výsledcích bylo přes 1400 závodníků, mezi nimi téměř 180 závodníků LPU. Výsledkově se nám moc nedařilo, v áčkových kategoriích se na stupně prosadil jen Hubert Waněk v H16, který skončil těsně druhý.
 • Malá skupina pardubických závodníků (většinou veteráni) se zúčastnila 3-denních závodů Velikonoce ve skalách. Celkově si nejlépe vedla Květa Kubíková, která vyhrála v kategorii D70.
 • Klubové velikonoční soustředění proběhlo v Jizerských horách. Přes 110 účastníků bylo ubytováno na dvou místech (byly nedaleko od sebe) – chata MUHU v Jindřichově a chata Agatha v Lužanech. Počasí přálo, mapy a terény byly hezké, tréninky náročné.
 • KOB Ústí nad Orlicí připravil na poslední dubnovou sobotu Mistrovství Vč. oblasti na krátké trati (současně i 6. kolo Východočeského poháru). Centrem závodu byl Andrlův chlum. Startovalo přes 170 závodníků LPU, kteří si na kopcovité trati vedli se střídavými úspěchy.
 • Nejlepší dorostenci měli soustředění ve Švédsku pod vedením Jana Kaplana.
 • Na velkých švédských štafetách Tiomila startovalo několik pardubických závodníků. V závodě dorostu (do 16 let) jsme postavili dva týmy, které skončily na 33. a 49. místě. Další naši závodníci běželi za své severské kluby (Finspångs SOK a OK Kåre).
Květen 2019
 • Prvního května (středeční státní svátek) byl na programu další závod Východočeského pohár (7. kolo). Závod uspořádal SK Studenec s centrem na koupališti v Mostku, běželo necelých 150 závodníků LPU.
 • První květnovou sobotu proběhlo Mistrovství oblasti na klasické trati (a 8. závod Východočeského poháru). Pořadatelé z OB Vamberk a z OB DDM Kostelec nad Orlicí pozvali závodníky do obce Kozodry. Na závody zamířilo i 150 pardubických závodníků.
 • Soustředění pro dorost na počátku května ve skalnatých terénech Českého ráje (Skokovy) vedli Katka Štichhauerová a Lukáš Hovorka.
 • Tomáš Kubelka se první květnový víkend zúčastnil sprintového soustředění reprezentace OB na Prostějovsku.
 • Od neděle do středy proběhlo v Krasnici soustředění našeho žactva. Byly tam dvě skupiny, ty starší vedla Renata Haasová, ty mladší Laďka Víchová. Celkem tam bylo 40 dětí, počasí se vyvedlo, ubytování je slušné, jídlo velmi dobré, program bohatý v pěkném lese.
 • Atletických testů v Šumperku se zúčastnilo 12 pardubických dorostenců a juniorů. Někteří byli se svým výsledkem spokojeni, jiní moc ne.
 • Jarní „trojkombinaci“ (tři závody ve dvou dnech) připravili pořadatelé KVS Šumperk. V sobotu dopoledne se běžel v centru Šumperka závod Českého poháru a žebříčku A ve sprintu. V mužské elitě si nejlépe vedl Tomáš Kubelka, který obsadil devátou příčku. V juniorkách skvěle běžela Anička Kopecká, která obsadila druhé místo, v H16A zaběhl velmi dobře Hubert Waněk, který skončil pátý, v juniorech skončili v první desítce čtyři naši závodníci, nejlepší byl na čtvrtém místě Martin Roudný. Odpoledne se závodníci přesunuli do Rekreačního areálu Třemešek, kde se běžel závod Českého pohár štafet. Skvěle si vedli muži, kteří vyhráli. Ženy ani dorostenky se do první desítky nevešly, áčko dorostenců skončilo na 8. místě. V neděli byl druhý závod štafet na stejném místě, na rozdíl od soboty ale hodně pršelo. Muži skončili na 3. a 8. místě, v TOP 10 byly také dvě štafety žen, dorostenci skončili osmí.
 • Pět pardubických závodníků reprezentovalo Vč. oblast na Vyzývacím poháru, který se konal na Šumpersku, oblastní výběr skončil druhý.
 • Do osmičlenné nominace Pardubického kraje na červnovou Letní olympiádu dětí a mládeže v Liberci se dostali jen žáci našeho klubu.
 • Proběhlo krajské kolo Přeboru škol v orientačním běhu, centrum závodu bylo na ZŠ Dubina, běhalo se ve studáneckém lese, závod měl organizačně na starost Kamil Pipek. Bohužel nepřálo počasí, déšť a velká zima se podepsaly i na účasti, běželo jen 126 žáků základních a středních škol. Do celostátního kola Přeboru škol v Brně si vybojovaly postup stejné školy jako v roce 2018, ZŠ – Gymnázium Dašická a ZŠ Benešovo náměstí, SŠ – Gymnázium Dašická a Gymnázium Vysoké Mýto.
 • Pořadatelé z OK Lokomotiva Pardubice připravili v rámci Světové dne orientačního běhu (Word Orienteering Day) celkem pět akcí, zúčastnilo se skoro 1200 lidí.
 • Pořádali jsme dvě Mistrovství ČR v orientačním běhu. Sprint v Čáslavi a sprintové štafety pod dohledem televizních kamer v Pardubicích (Polabiny 3). Organizačně jsme vše zvládli (sprintu ředitelovat Dušan Stránský, štafetám Karel Haas), hodně se toho líbilo, kritiku jsme schytali za příliš jednoduché tratě v Čáslavi.
 • Ve sprintu v Čáslavi běželi mezi tisícovkou závodníků i někteří naši. Jedinou medaili vybojovala v juniorkách Anna Kopecká, která skončila druhá. V mužích byl Tomáš Kubelka šestý, v juniorech zůstal Ondra Volák těsně za medailí, na konci desítky skončil Honza Rusin. V H18 se dařilo jen Šimonovi Marečkovi, který byl pátý, v D16 byla Kačka Koberová desátá a v H16 obsadil Filip Haas 5. místo.
 • Ve sprintových štafetách běžely tři týmy dospělých a tři týmy dorostu LPU. Áčko dospělých doběhlo šesté, béčko skončilo na 9. místě. V dorostu si čtveřice Terka Fejfarová, Šimon Mareček, Ondřej Paleček a Kačka Koberová vybojovala bronzové medaile za třetí místo.
 • V lesích okolo dánského města Silkeborg proběhlo Mezinárodní mistrovství evropských policejních sborů v orientačním běhu. Českou policii úspěšně reprezentovali i pprap. Monika Procházková a nprap. Michal Kober.
 • Pořadatelé z OK Jilemnice připravili na poslední květnovou sobotu dva dobře zorganizované sprinty Východočeského poháru. Dopolední závod měl pěkné centrum v Jilemnici – Kuvajtu, odkud se závodníci přesunuli do lesa Hraběnka, kde závodníky čekaly tratě na mapě Střelnice Hraběnka. Za krásného slunečného počasí běželo přes 160 závodníků LPU. Odpoledne se závodníci přesunuli do Vysokého nad Jizerou, kde bylo centrum v areálu Ústavu CHiRu. Na dost běžeckých tratích bojovalo necelých 150 závodníků LPU.
 • Tomáš Kubelka byl na soustředění reprezentace OB v Jizerských horách.
Červen 2019
 • U Doks (Nová Skalka - Skalka u Doks) proběhly dva závody Českého poháru a žebříčku A. Lesní komplex se skalami přilákal extrémně velký počet zájemců o start, běželo jich kolem dvou tisíc. Startovala i padesátka našich nejlepších závodníků. V sobotní náročné klasice skončil Tomáš Kubelka v mužské elitě na 5. místě, v dámské elitě na zbytečně dlouhé trati obsadila Martina Zvěřinová velmi pěkné šesté místo, Lenka Knapová doběhla desátá. V kategoriích žebříčku A skončila v D16 Terka Fejfarová šestá, v D20 obsadila Anička Kopecká třetí příčku, v H18 skončil Šimon Mareček pátý, v juniorech byl Jonáš Fencl třetí a Ondra Volák pátý. V neděli byla na pořadu krátká trať. V mužské elitě skončil Tomáš Kubelka opět na pátém místě, v D16 běžely velmi dobře Kačka Koberová a Terka Fejfarová, v juniorkách byla Anička Kopecká druhá a Jana Peterová pátá, v juniorech doběhl Jonáš Fencl čtvrtý, Honza Rusin byl šestý a Ondra Volák sedmý.
 • Dva úvodní závody žebříčku B-Čechy východ uspořádal první červnový víkend OK Jihlava. Závody měly centrum na fotbalovém hřišti ve Větrném Jeníkově. Skoro 600 závodníků čekal zvlněný vysočinský les. V sobotu byla za teplého počasí klasická trať, pardubickým závodníkům se moc nevedlo. V neděli pak byla krátká trať, naše výsledky už byly trochu lepší. V ženách vyhrála Marta Fenclová a v D16 byla první Adéla Bártová.
 • První červnovou středu proběhlo pod taktovkou SK Žabovřesky celostátní finále Přeboru škol v orientačním běhu, do kterého se kvalifikovaly nejlepší školy z krajských finále. Celostátní finále se běželo za krásného počasí na Lesné (centrum bylo na ZŠ Blažkova). Loňské vítězství z Dostihového závodiště v Pardubicích obhájilo v kategorii středních škol Gymnázium Turnov, v základních školách bylo také nejlepší královéhradecké Gymnázium. Pardubický Gympl skončil v obou kategoriích na krásném třetím místě. V jednotlivcích si nejlépe vedla Terka Fejfarová, která vyhrála kategorii dívek středoškolaček.
 • Pořadatelé z OK Slávie Hradec Králové připravili druhou červnovou sobotu dva oblastní závody, oba byly přímo v Hradci Králové. Dopoledne se běželo oblastní mistrovství štafet. Centrum bylo v areálu kynologického výcviku Policie ČR. Startovalo 34 pardubických štafet, které si vedly velmi dobře (hlavně mládež a veteráni). V ženách skončila naše štafeta těsně druhá, v dorostu vyhrály štafety LPU kluků i holek, v žákyních v D12 vyhrála naše štafeta, v H14 skončilo naše trio na druhém místě. Ve veteránských kategoriích stálo osm pardubických štafet na stupních vítězů, na nejvyšším stupni byly štafety v D165, v H105 a v H195. Odpolední sprint Východočeského poháru (poslední závod jarního Vč. poháru) se běžel v hradeckých lokalitách Slezské Předměstí - jih a Orlická kotlina. Zázemí závodu bylo ve sportovním areálu TJ Slavia, tratě byly hodně běžecké. Mezi sedmi stovkami závodníků bylo přes 120 pardubických závodníků, kterým se dost dařilo.
 • Druhý červnový víkend připravil Karel Haas pro dorostence minisoustředění před M ČR na krátké trati. Po sobotních dopoledních štafetách v Hradci byl připraven trénink ve Zdobíně, v neděli pak dva tréninky na Milovech.
 • Skončil Východočeský pohár žactva – jaro 2019. Výsledky našich žáků trošku zaostaly za výsledky minulých let, přesto někteří běhali velmi dobře – nejlépe si vedli Ondra Šípek (druhý v H14C) a Klára Haasová (třetí v D14C).
 • Tomáš Kubelka reprezentoval ČR na první sérii závodů Světového poháru v OB ve Finsku. Na krátké trati ani v následné stíhačce body do SP nezískal.
 • V Dánsku proběhla druhá část nominačních závodů na juniorský světový o-šampionát 2019, na pořadu byly lesní disciplíny – klasika a krátká trať. Na startu byla i šestice pardubických juniorek a juniorů, nominaci si vyběhli tři – Anna Kopecká, Jan Rusin a Jonáš Fencl.
 • Ve Vranově (u Brna) byly v půlce června na pořadu dva závody žebříčku B-Morava a žebříčku B-Čechy východ. Pořadatelé VSK Mendelu v Brně a Beta Ursus Orienteering připravili na sobotu klasickou a na neděli krátkou trať. Mezi tisícovkou závodníků jich bylo skoro 70 z LPU, jejichž výsledky byly dost střídavé. V sobotu v D16 vyhrála Terka Fejfarová, v neděli stejně jako v sobotu vyhrála Terka a v H18 byl první Ondra Paleček.
 • Na závodech ŽB v Mariánských Lázních si velmi dobře vedl Matěj Kamenický, na krátké trati skončil na čtvrtém místě, klasiku pak vyhrál.
 • Pětice pardubických závodníků běžela za své severské kluby slavné finské štafety Jukola (čtyřčlenné štafety žen, sedmičlenné štafety mužů, celkem bylo na startu přes 20 tisíc závodníků). Honza Rusin finišoval štafetu OK Landehof, Jonáš Fencl a Martin Roudný byli ve štafetě Finspångs SOK, Tomáš Kubelka běžel ve štafetě Malungs OK Skogsmårdarna a David Procházka v týmu OK Kåre.
 • Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati – to byl vrchol jarní částí domácí o-sezóny. Pořadatelé šampionátu z TJ Lokomotiva Trutnov zvolili za centrum Markoušovice. Startovalo více než 80 pardubických závodníků. V kvalifikaci se nám v mistrovských kategoriích moc nedařilo, do finále A, tzn. do bojů o medaile, se probojovalo jen 11 našich závodníků. Nedělní finále pro nás bylo daleko úspěšnější, naši závodníci vybojovali čtyři medaile (jedno stříbro a tři bronzy), další čtyři umístění jsme vybojovali v TOP 10. Skvěle zaběhl Tomáš Kubelka v mužích, který zůstal těsně za medailí na čtvrtém místě. V juniorech výborně zaběhl Honza Rusin, který vybojoval třetí příčku, za ním na čtvrtém a pátém místě doběhli Jonáš Fencl a Martin Roudný. V juniorkách si pro bronzovou medaili doběhla Jana Peterová, Anička Kopecká skončila šestá. V mladších dorostencích překvapil druhým místem Hubert Waněk, velmi dobře zaběhla v mladších dorostenkách Terka Fejfarová, která vybojovala bronzovou medaili. Ve veteraniádě vybojovala Květa Kubíková v D70 druhé místo, v H40 překvapil Olda Vodička třetím místem.
 • Orientační běh byl popáté na Letní olympiádě dětí a mládeže České republiky! Pardubický kraj reprezentovala osmička závodníků LPU, trenéry byli Honza Jurica a Honza Žák. Výsledky byly střídavé, nejlépe se vedlo Karolíně Pipkové v D12, která obsadila 5. místo na krátké trati a byla šestá ve sprintu, Kateřina Švíglerová byla vždy místo za ní. Ondra Šípek byl na krátké trati desátý.
 • V Brně se konaly České akademické hry. Ve sprintu skončila Petra Hančová na 6. místě, na krátké trati byla Simona Chládková desátá.
 • Trojice našich závodníků (Anna Kopecká, Jan Rusin, Jonáš Fencl) měla poslední soustředění juniorské reprezentace před MSJ. Nominovaní reprezentanti byli pět dnů v dějišti světového šampionátu v Dánsku.
 • Prvním prázdninovým vícedenním závodem byla Cena střední Moravy. Tradičního závodu, který letos upořádal KOB Konice, se zúčastnilo necelých šest stovek závodníků. Na startu byla i desítka pardubických závodníků. Simona Chládková vyhrála hlavní kategorii žen, Petr Šabatka byl první v H35, Vašek Farář vyhrál H65.
Červenec 2019
 • Třídenní závody Třemošná 2019 připravili pořadatelé z OK Lokomotiva Plzeň. Startovalo i čtrnáct pardubických závodníků. Nejlépe si vedla Hana Fenclová, která vyhrála D10, dobře běžely i naše ženy – Petra Hančová byla druhá a Marta Fenclová třetí.
 • Tomáš Kubelka se zúčastnil nominačních závodů české reprezentace na MS, které se konaly v dějišti srpnového světového šampionátu v Norsku. A vedl si dobře, zvláště na klasice, na nominaci to ale nestačilo.
 • 26. ročník 3-denních závodů H.S.H Vysočina cup připravil SK Chrast s centrem u Svratouchu. Program byl tradiční – v pátek krátká trať, v sobotu klasika, v neděli zkrácená klasika. Na startu byla i devadesátka pardubických o-běžců. V dámské elitě Martina Zvěřinová a Iveta Šístková skončily na 4. a 5. místě, v H21E skončil Radek Nožka čtvrtý. Jediné celkové vítězství vybojovala v D60 Laďka Víchová, řada dalších závodníků LPU stála na stupních vítězů v dalších kategoriích.
 • Trio pardubických juniorů Anna Kopecká, Jan Rusin a Jonáš Fencl reprezentovalo Českou republiku na Mistrovství světa juniorů v orientačním běhu, které se uskutečnilo v Dánsku. Nejlépe si vedla Anička, která přispěla k 5. místu české štafety juniorek, v jednotlivcích byla dvakrát 31.
 • Na Primiero O-Week – Dolomites 3 Days doběhl Štěpán Držka v M40 třetí.
 • Pětice pardubických veteránů startovala na MS veteránů v Lotyšsku. Sprint byl pro technickou závadu zrušen, v lesních závodech si nejlépe vedl Vašek Farář, který byl v M65 na krátké trati na 56. místě a na klasice skončil 37.
 • Přes 40 pardubických závodník bylo na startu třídenních čtyřetapových závodů Grand Prix Silesia, které se běžely v břidlicových terénech kolem Bohdanovic. Celkové vítězství si odnesla Verča Zitková v D10.
 • V závěru července se v Olomouci uskutečnila letní akademie dorostu OB. Z LPU tam byli Filip Haas a Michal Krpata.
 • Trio pardubických závodnic Petra Hančová, Anička Kopecká a Pavla Horová startovalo v Olomouci na Mistrovství Evropy univerzit v orientačním běhu.
 • Dvacítka závodníků LPU byla na startu pětidenních závodů Bohemia Orienteering 2019 v Novém Boru. První tři etapy se běžely v Radvanci, další dvě pak ve Filipově, vše v náročných skalnatých terénech. Vítězství vybojovali Jana Peterová v D21A a Petr Šabatka v H35A.
Srpen 2019
 • Proběhl 32. ročník letního tábora dětí Silva o-campu Budislav 2019. Na táboře bylo 98 dětí. Vedle sportovní náplně proběhla i celotáborová hra s názvem "Vynález zkázy aneb zkáza vynálezu“. Vše proběhlo naprosto bez problémů.
 • Přes 20 pardubických závodníků běželo pětietapový závod Orienteering Adventure ve Špindlerově Mlýně. Výborně si vedli muži. Radek Nožka celkově obsadil druhé místo v H21A. V H21B byl první Štěpán Držka.
 • Dvacítka pardubických závodníků se první srpnový víkend zúčastnila dvou závodů v Jizerských horách s názvem Lokotour Bedřichov 2019. Velmi dobře si vedla Martina Zvěřinová, která v ženách na klasice obsadila druhou příčku, na krátké trati byla třetí.
 • Na ME lesníků v Jablonci nad Nisou vyhrál v juniorech Honza Rusin sprint i krátkou trať. Startovali i sourozenci Lacinovi.
 • Prezentace OB na Sportovním parku Pardubice byla opět v parku Na špici. Po tři dny tam bylo po celý den připraveno tradiční o-bludiště, obrázková trať s razítky pro malé děti, ale i mapy Zámek a Na špici s kontrolami, kde si zájemci mohli vyzkoušet orienťák. Vše zajišťoval tým pod vedením Renaty Čermákové. Celkem jsme ve stánku uvítali 4412 účastníky, byla to fuška.
 • Na třídenních závodech Rumcajsovy míle v Zámostí-Blatech startovalo přes 40 pardubických závodníků. Výborně si vedly ženy v hlavní kategorii. Martina Zvěřinová byla celkově druhá a Iveta Šístková čtvrtá, v H21A obsadil Petr Zvěřina třetí příčku.
 • Matěj Kamenický a Marek Filičko běželi všechny etapy na doprovodných závodech na MS v Norsku.
 • Sedm juniorů a dorostenců (Anička Kopecká, Jana Peterová, Jonáš Fencl, Jan Rusin, Martin Roudný, Hubert Waněk a Ondra Pipek) bylo na téměř dvoutýdenním soustředění ve Švédsku, kde vedle tréninků ve švédských terénech zajeli i do Norska na některé etapy doprovodných závodů letošního MS (a fandili naší reprezentaci).
 • Na 3-denních závodech Pěkné prázdniny v Českém ráji v okolí Vyskeře startovalo přes 60 pardubických závodníků. Celkové vítězství vybojoval Petr Šabatka v H35, který vyhrál všechny etapy.
 • Pro více než dvacítku našich nejlepších dospělých (a pár dorostenců) připravil Tomáš Udržal soustředění v Harrachově, běhalo se v těžkých terénech u polských Jakuszycích.
 • Část pardubických dorostenců a juniorů se zúčastnila na konci srpna srovnávacích testů mládeže v Pardubicích.
 • V závěru posledního prázdninového týdne proběhlo v Krasnici soustředění našich nejmladších. Přes 40 žákyň a žáků se zúčastnilo tří etap Ceny východních Čech a sprintu v Čáslavi, vedle toho měli účastníci soustředění připraven i další program (hry, výlety).
 • Na konci prázdnin jsme připravili 3-denní závody Cena východních Čech. Pěkným centrem letošního, již 34. ročníku tohoto závodu, bylo rekreační středisko Krasnice, startovalo skoro 600 závodníků, řada z nich přišla poděkovat za pěkné závody. Šéfovou pořádání byla Pavla Švíglerová. Běželo i přes 100 pardubických závodníků, řada z nich si vedla velmi dobře. V D21A skončila Marta Fenclová druhá, v H21A byl David Procházka také druhý. V D10C vyhrála Hana Fenclová, v D16 Terka Fejfarová, v D18 Jana Kovářová, v H10N Ondra Lučan a v H18 Ondra Pipek.
 • Na sobotu odpoledne jsme připravili doprovodný sprint v Čáslavi, který měl na povel Kamil Pipek, tratě postavil Ondra Pipek. V ženách jasně vyhrála Marta Fenclová, v mužích byl David Procházka třetí. Další vítězství vybojovali Tereza Macháčková (D10), Karolína Pipková (D12), Anna Tučková (D18), Matyáš Kroupa (H10) a Marek Mrskoč (H18).
Září 2019
 • Začaly pravidelné společné tréninky žactva a dorostu.
 • O víkendu startovala dvacítka pardubických závodníků na dvou závodech Českého poháru a žebříčku A, které se běžely na Zlínsku. V sobotní deštivé klasice si skvěle Tomáš Kubelka, který v elitě skončil druhý. Výborně v juniorech zaběhl Jonáš Fencl, který vyhrál, Honza Rusin byl sedmý, v juniorkách skončila Jana Peterová čtvrtá, v D16 byla Kateřina Koberová osmá a v H16 obsadil Hubert Waněk sedmou příčku. V neděli se běžela krátká trať a naši závodníci si opět vedli dobře. Tomáš Kubelka v elitě skončil tentokráte na pátém místě, v juniorech výborně zaběhl Honza Rusin, který vyhrál, Jonáš Fencl skončil na 3. místě, v juniorkách zopakovala Jana Peterová 4. příčku. V D16 dobře zaběhla Terka Fejfarová, která byla čtvrtá, velmi dobře běželi i kluci v H16 – Bert Waněk byl čtvrtý, Filip Haas osmý.
 • V Chocni byly dva závody žebříčku B-Čechy, které se počítaly i do Východočeského poháru. Na startu bylo skoro 150 závodníků LPU, kteří si vedli se střídavými úspěchy. V sobotní klasice si v ženách výborně vedla Martina Zvěřinová, která jasně vyhrála, v mužích byl Petr Zvěřina pátý. V nedělní krátké trati opět s přehledem vyhrála Martina Zvěřinová, v mužích skončil Petr Zvěřina těsně třetí.
 • Konečné výsledky žebříčku B-Čechy východ nám přinesly tři nové licence A (H14 Ondra Šípek, H16 Lukáš Fejfar, D16 Bára Pušová). Celková vítězství si odnesli veteráni – D35: Renata Haasová, D45: Iva Knapová, D55: Jana Juračková; D60: Ladislava Víchová, D70: Květa Kubíková, H35: Petr Šabatka, H65: Václav Farář.
 • Necelých 130 závodníků zamířilo na 14. kolo Východočeského poháru, které pořádal OOS Spartak Vrchlabí v Benecku - Žalém. V náročném terénu se nám moc nedařilo, výjimky se ale našly.
 • Pětice pardubických žáků se zúčastnila víkendového soustředění žactva Vč. oblasti na Benecku.
 • Tomáš Kubelka a Jonáš Fencl bojovali o nominaci na 3. kolo Světového poháru ve Švýcarsku, Tomáš si nominaci vybojoval.
 • V závodě Českého poháru štafet v Kořenově si výborně vedly ženy, které byly těsně druhé, áčko a béčko mužů obsadily 5. a 6. místo, dorostenky skončily na 6. místě.
 • Při závodě štafet v Kořenově se Bert Waněk zachoval fair-play, když pomohl zraněnému soupeři do cíle, jeho štafeta tak závod nedokončila.
 • Ve sprintu Českého poháru v Českém Dubu skočil Tomáš Kubelka na výborném 5. místě v elitě, v juniorech obsadil Honza Rusin třetí místo a Martin Roudný byl pátý, v juniorkách obsadila Jana Peterová třetí příčku, v H16 výborně běžel Bert Waněk, který byl třetí, a v D16 doběhla Kačka Koberová osmá.
 • Další závod Českého poháru štafet se konal u Českého Dubu. Skvěle si vedli naši muži, kteří vyhráli, jejich složení bylo Matěj Kamenický, Radek Nožka a Tomáš Kubelka. Velmi dobře běžely i další dvě štafety v H21, které obsadily 8. a 9. místo, ženy skončily deváté, stejně jako dorostenci, dorostenky byly desáté.
 • Sedmdesát pardubických závodníků běželo Mistrovství a Veteraniádu ČR na klasické trati, kterou uspořádal TJN v Jizerských horách (Hraničná). Ze sobotní kvalifikace postoupilo do finále A celkem 17 pardubických závodníků v mistrovských kategoriích, Jonáš Fencl (H20) a Tomáš Kubelka (H21) vyhráli své kvalifikační skupiny. V nedělním finále (tratě byly zbytečně dlouhé) skvěle běžel v mužích Tomáš Kubelka, který obsadil výborné čtvrté místo. Velmi dobře běželi junioři, Jonáš Fencl vybojoval bronz, za ním na čtvrtém a pátém místě skončili Martin Roudný a Ondřej Volák, bronz v juniorkách získala Jana Peterová. Z veteránů se na stupně vítězů nikdo z pardubických závodníků neprobojoval, nejlepším umístěním bylo čtvrté místo Laďky Víchové v D60.
 • V Českém poháru si i letos výborně vedl Tomáš Kubelka, který v celkovém pořadí skončil čtvrtý. Solidní je i 16. místo Matěje Kamenického, v ženách byla nejlepší Martina Zvěřinová na 21. místě.
 • V dorosteneckých a juniorských kategoriích žebříčku A se na stupně vítězů probojoval jediný závodník LPU – Hubert Waněk byl třetí v H16. V D16 skončily obě naše závodnice Terka Fejfarová a Kačka Koberová v závěru první desítky. V juniorech si dobře vedli Jonáš Fencl a Honza Rusin, kteří obsadili 4. a 5. místo, stejné příčky obsadily v juniorkách i Anička Kopecká a Janča Peterová.
 • Další závod Východočeského poháru byl na pořadu v Červené Vodě (pořádal ZAM). Na pěkných tratích, které postavil Radek Nožka, startovalo skoro 170 závodníků LPU.
 • Tomáš Kubelka startoval na třetí sérii Světového poháru v OB ve Švýcarsku. V úvodní krátké trati obsadil velmi pěkné 38. místo (běželo přes 120 závodníků) a získal tři body v hodnocení Světového poháru, v dalších závodech nebodoval.
 • Dvacítka pardubických závodníků byla na startu pěkné klasiky Ligy Vysočiny v Čachnově.
 • Na Juniorském evropském poháru ve Francii reprezentovali Českou republiku Jana Peterová, Jan Rusin a Martin Roudný. Nejlépe si vedl Martin, který uspěl na klasice i ve štafetách.
Říjen 2019
 • Na Mistrovství a Veteraniádě štafet jsme postavili celkem 25 štafet. V mistrovských kategoriích si nejlépe vedli muži, kteří patřili k medailovým favoritům, nakonec z toho byla medaile bramborová (štafeta doběhla na 4. místě), béčko složené z juniorů skončilo na 10. příčce. Áčko žen doběhlo na sedmém místě, béčko skončilo desáté. Dorostenky obsadily 8. místo. Výborně si vedly veteránky v D135, které vyhrály, štafeta veteránů v H195 skončila třetí.
 • V Tisu u Blatna běželo 13 pardubických týmů Mistrovství a Veteraniádu ČR klubů. Áčko dospělých dlouho bojovalo o medaili, štafeta nakonec dofinišovalo do cíle čtvrtá, velmi dobře běželo i béčko, které doběhlo na sedmém místě jako nejlepší ze všech B-týmů, céčko skončilo na velmi solidním 15. místě. Dorost byl sedmý. Ve veteránech byla nejlepší štafeta DH275 na šestém místě.
 • Čtveřice našich žáků byla ve výběru Vč. oblasti žactva na závodech v Tisu u Blatna. V sobotním závodě štafet byly Kačka Švíglerová a Karolína Pipková ve vítězné štafetě D12. V nedělním M ČR oblastních výběrů žactva běžely výborně Kačka a Karolína v céčku Vč. oblasti, které skončilo na 12. místě, Klára a Ondra byli v béčku, které obsadilo 17. příčku.
 • V České lize klubů skončili naši dospělí těsně čtvrtí (stejně jako loni), dorost se hodně pohoršil – po loňském vítězství letos až 12. příčka.
 • V konečných výsledcích Českého poháru štafet si výborně vedli muži, kteří skončili na 2. a 7. místě. Do první desítky se ještě dostaly ženy (7.) a dorostenky (10).
 • První kolo jubilejního (!!!) 50. ročníku ligy škol v orientačním běhu proběhlo po dvojím odložení z důvodu počasí v lese na Studánce. Závodu se zúčastnilo 156 dětí z 11 škol, což bylo vzhledem k hodně proměnlivému počasí úspěchem.
 • Další závod Východočeského poháru měl centrum na louce pod hradem Pecka (pořádal SK LOB Nová Paka), za krásného teplého slunečného počasí se běžela krátká trať. Na startu bylo přes 170 závodníků LPU a vedli si dobře.
 • Osm dorostenců a juniorů se zúčastnilo Srovnávacích testů mládeže, které proběhly na Městském atletickém stadiónu na Dukle.
 • Petra Hančová a Bára Pušová se zúčastnily testování LOB-závodníků v Jablonci nad Nisou.
 • Od poloviny října jsme přešli na zimní model tréninků žactva a dorostu – chodí se do tělocvičen.
 • Druhým závodem pokračovala Liga škol v orientačním běhu. Centrum bylo na rohu studáneckého lesa na Dubině. Po dopoledním dešti nakonec běželo jen 150 dětí.
 • Les nad Radvanicemi byl dějištěm dalšího závod Východočeského poháru. Start Náchod tam pořádal kopcovitou klasickou trať, na které běželo přes 140 závodníků LPU. A vedli si docela dobře.
 • Do juniorské reprezentace na rok 2020 byli zařazení Jana Peterová, Martin Roudný a Jan Rusin, mezi sledovanými jsou Ondra Volák a Hubert Waněk.
 • 27. ročník Rodinných štafet připravili Karel Haas a Jan Kaplan v Brumbárově, kde bylo velmi pěkné centrum v areálu místního sboru dobrovolných hasičů. Závodníky čekal hezký les, pěkné tratě, mapové překvapení, přijatelné počasí a výborná organizace. V kategorii LPU startovalo 34 štafet. Loňské vítězství s přehledem obhájili Roudní (Venda, Vašek, Martin).
 • Náhle zemřel Jarda Fridrich, dlouholetý závodník, trenér, funkcionář.
 • Klasickou trať Východočeského poháru připravil OK 99 Hradec Králové v kempu Nesytá ve Vyhnánově. Našich více než 150 závodníků si vedlo se střídavými úspěchy.
 • O podzimních prázdninách byla sedmdesátka žáků a dorostenců LPU na pětidenním soustředění v Prkenném dole. Byl pro ně připraven bohatý program (turistika, hry, běhání). Tradičně ti nejstarší zdolali Sněžku, tentokráte z polské Karpacze,
Listopad 2019
 • Závěrečný závod Vč. poháru jsme připravili v Přelovicích. Pořádání bylo na poslední chvíli dost zkomplikováno kolizí s velkým honem ve stejném lese, o kterém jsme se dozvěděli v pátek pozdě odpoledne. Po jednání se našlo kompromisní řešení, při kterém jsme se s tratěmi nedostali do půlky lesa a museli jsme tak přestavět 13 tratí (a tedy vytisknout skoro 400 nových map a popisů). Nasazením Honzy Fukátka (stavitel tratí) a pár dalších jsme to zvládli... Běžela se klasika na mapě Černý Nadýmač, kterou připravili Honza Věříš a Ondra Pipek, celému pořádání šéfoval Kamil Pipek. V den závodu proběhlo vše bez problémů, tisícovka závodníků snad byla spokojena, byť počasí moc nevyšlo (oblačno, mrholení, zima). Přes 150 startujících závodníků LPU si vedlo docela dobře.
 • Na závodě v horském OB v Radvanicích byli naši závodníci jasně nejlepší. V ženách vyhrála Martina Zvěřinová s Pavlou Udržalovou, v mixech byli první Klára Žaloudková a Tomáš Kos a v mužích dvojice Tomáš Udržal a David Procházka skončila druhá.
 • V konečném hodnocení Světového poháru v OB skončil Tomáš Kubelka na 103. místě.
 • Počet registrovaných závodníků LPU v sekci OB se v roce zastavil na čísle 432.
 • V Mistrovství Vč. oblasti družstev 2019 skončilo naše žactvo na třetím místě za PHK a JIL. Dorost, dospělí i veteráni vyhráli.
 • Jak jsme si vedli v oblastních soutěžích 2019? V podzimním žebříčku žáků skončila Hana Fenclová v D10 třetí, v D12 byla Karolína Pipková také třetí, třetí skončil v H10 i Matyáš Kroupa. Dalších devět našich závodníků bylo v TOP 10. V celoročním žebříčku ostatních kategorií se vítězství odnesli Marta Fenclová (D21), Vojtěch Šišma (H18) a Laďka Víchová (D55).
 • Medailová bilance z Mistrovství ČR v OB roku 2019 pro nás moc příznivá není. Ze sedmi šampionátů jsme získali sice 11 medailí, ale ani jedno zlato.
 • V o-reprezentaci na rok 2020 jsou zařazení Tomáš Kubelka (RDA) a Jonáš Fencl (U23).
 • Klubový závěr sezóny proběhl za ideálního počasí v horské chatě Radost nedaleko Deštného v Orlických horách. Pořadatelé připravili bohatý program pro téměř stovku účastníků.
 • V Rankingu skončil Tomáš Kubelka na čtvrtém místě, Radek Nožka obsadil 16. místo. V ženách je na tom nejlépe Martina, která je na 16. příčce.
 • Petra Hančová vyhrála anketu Nejlepší LOB závodník roku 2019. Experti ocenili především její bronzovou medaili na Zimní univerziádě, výsledky na MS a ME, ale i dva tituly mistryně ČR v lyžařském OB. Slavnostní vyhlášení ankety proběhlo na o-gala v Jablonci nad Nisou.
 • Veteráni zakončili sezónu tradičně na Vysočinské veteraniádě u Kubíků.
 • Dospělí i juniorští reprezentanti byli na úvodních soustředěních svých repre družstev (junioři v Jánských Lázních, dospělí v Jablonci nad Nisou).
 • Klokan krosem v Hradci Králové začal další ročník Zimní hradubické ligy za účasti skoro 70 pardubických závodníků.
 • Klubový žebříček 2019: Do klubového žebříčku se počítaly výsledky 72 závodů, každému závodníkovi se započetlo 12 nejlepších výsledků. Vyhrál Jonáš Fencl před Tomášem Kubelkou a Honzou Rusinem.
 • Do Tréninkového střediska mládeže byli pro rok 2020 zařazeni 3 závodníci do TSM A, 3 do TSM B a 5 do TSM C.


NAŠI NEJLEPŠÍ 2019

Nejlepší závodník klubuPETRA HANČOVÁ
 • 3. (krátká trať), 4. (sprint) a 8. místo (stíhačka) místo na Zimní univerziádě (LOB)
 • 5. místo na mistrovství světa LOB ve štafetách
 • 13. místo na mistrovství světa LOB ve sprintu (16. klasická trať, 19. krátká trať)
 • 5. místo na mistrovství Evropy LOB ve štafetách
 • 7. místo na mistrovství Evropy LOB ve sprintových štafetách
 • 10. místo na mistrovství Evropy LOB na krátké trati (11. ve sprintu a 19. na klasické trati)
 • 21. místo v celkovém hodnocení Světového poháru
 • mistryně ČR v LOB ve sprintu a na krátké trati
 • 2. místo v Českém poháru
Nejlepší mužTOMÁŠ KUBELKA
 • 4. místo na M ČR na klasické trati, na krátké trati a ve štafetách
 • 6. místo na M ČR ve sprintu a ve sprintových štafetách
 • 4. místo na M ČR klubů
 • 4. místo v Českém poháru
 • 4. místo v Rankingu 2019
Nejlepší ženaMARTINA ZVĚŘINOVÁ
 • 16. místo v Rankingu 2019
 • 15. (sprint) a 18. (krátká trať) na M ČR
 • 6. místo na M ČR sprintových štafet
Nejlepší juniorJONÁŠ FENCL
 • 39. místo na mistrovství světa juniorů ve sprintu (45. na krátké trati, 54. na klasické trati)
 • 3. místo na M ČR na klasické trati (4. na krátké trati, 5. v nočním OB)
 • 10. místo na M ČR ve štafetách
 • 7. místo na M ČR klubů
 • 5. místo v žebříčku A
Nejlepší juniorkaANNA KOPECKÁ
 • 5. místo na mistrovství světa juniorů ve štafetách
 • 31. místo na mistrovství světa juniorů na klasické a krátké trati (64. ve sprintu)
 • 2. na M ČR ve sprintu (6. na krátké trati, 7. v nočním OB)
 • 6. místo na M ČR sprintových štafet
 • 4. místo v žebříčku A
Nejlepší dorostenkaTEREZA FEJFAROVÁ
 • 3. místo na M ČR na krátké trati a v nočním OB (6. místo ve sprintu)
 • 3. místo na M ČR sprintových štafet
 • 7. místo na M ČR klubů
 • 9. místo v žebříčku A
Nejlepší dorostenecHUBERT WANĚK
 • 2. místo na M ČR na krátké trati (8. místo v nočním OB)
 • 7. místo na M ČR klubů
 • 3. místo v žebříčku A
Nejlepší starší žákONDŘEJ ŠÍPEK
 • 8. místo v žebříčku B
 • 10. místo na Letní olympiády dětí a mládeže (krátká trať)
 • 2. místo ve Východočeském poháru – jaro
 • 7. místo ve Východočeském poháru – podzim
 • mistr Vč. oblasti na krátké trati
Nejlepší starší žákyněKLÁRA HAASOVÁ
 • 3. místo ve Východočeském poháru – jaro
 • 4. místo ve Východočeském poháru – podzim
Nejlepší mladší žákyněKAROLÍNA PIPKOVÁ
 • 5. (krátká trať) a 6. (sprint) místo na Letní olympiádě dětí a mládeže
 • 3. místo ve Východočeském poháru – podzim
 • 6. místo ve Východočeském poháru – jaro
Nejlepší mladší žákVÍTEK FROSCH
 • 11. místo na Letní olympiády dětí a mládeže (krátká trať)
 • 9. místo ve Východočeském poháru – podzim
Nejlepší nejmladší žákyněHANA FENCLOVÁ
 • 3. místo ve Východočeském poháru – podzim
 • 4. místo ve Východočeském poháru – jaro
Nejlepší nejmladší žákMATYÁŠ KROUPA
 • 3. místo ve Východočeském poháru – podzim
 • 6. místo ve Východočeském poháru – jaro
Nejlepší veteránkaRENATA ČERMÁKOVÁ
 • 1. místo na Veteraniádě ČR štafet
 • 4. místo na Veteraniádě ČR v nočním OB (6. na krátké trati, 6. na klasické trati)
Nejlepší veteránVÁCLAV FARÁŘ
 • 37. (klasická trať) a 57. (krátká trať) místo na veteránském mistrovství světa
 • 3. místo ve Veteraniádě ČR v nočním OB (4. na klasické trati)
 • 3. místo na Veteraniádě ČR štafet
Ocenění trenéři
BARBORA KADAŇOVÁ
ALENA KLIMPLOVÁ
KATEŘINA ŠTICHHAUEROVÁ
RENATA HAASOVÁ
JAN KAPLAN


Vývoj umístění našich závodníků v rankingu 2019

PÁNI 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Kubelka Tomáš 3 4 3 3 2 2 2 4 4 4
Nožka Radek 7 8 5 12 14 18 16 16 16 16
Kamenický Matěj 27 27 28 28 21 23 23 22 22 22
Procházka David 24 24 23 23 22 24 24 24 24 24
Fencl Jonáš 65 63 62 52 50 47 48 36 36 36
Zvěřina Petr 63 62 57 51 43 42 42 41 42 43
Roudný Martin 171 122 88 68 53 54 53 45 46 47
Rusin Jan 448 379 256 112 85 87 84 60 59 60
Hovorka Lukáš 70 67 67 59 44 46 47 71 69 70
Udržal Tomáš 31 32 32 36 54 64 55 81 80 79
Grundman Jan 56 56 66 69 86 94 96 85 82 83
Volák Ondřej 728 741 739 498 242 124 126 92 86 86
Kos Tomáš 108 109 107 88 73 74 71 93 89 89
Čermák Jan 60 59 73 84 121 128 138 145 145 144
Waněk Adam 218 225 210 197 170 168 161 157 157 157
Roudný Václav ml. 437 275 255 217 232 254 261 249 252 247
Haas Karel 313 292 280 245 268 277 278 267 267 265
Jurica Jan 328 317 310 265 264 287 274 287 283 281
Držka Štěpán 270 299 307 335 345 490 377 378 337 319
Deml Tomáš 356 349 333 343 330 320 323 337 330 332
Fiala Petr 256 253 239 281 276 269 276 367 358 356
Moravec Marek 528 595 449 416 418 362 379 379 369 368
Žák Jan 402 411 398 394 406 395 393 406 396 397
Lehár Adam 429 443 423 404 401 413 421 411 400 402
Paleček Ondřej 896 873 725 730 620 486 495 444 487 483
Krčál Jaroslav 0 0 0 0 0 666 506 516 509 508
Kafka Miloš 393 404 411 633 663 552 622 624 617 536
Procházka Tomáš 712 710 679 651 660 580 551 553 537 538
Vodička Oldřich 0 0 0 0 0 646 647 653 637 637
Vávra Jaroslav 316 346 351 363 392 399 403 459 650 646
Mrskoč Marek 969 1025 997 1022 1028 1022 1029 1023 711 710
Kutílek Jakub 581 580 568 560 576 685 688 639 682 718
Macl Jan 701 705 744 739 733 729 734 736 739 784
Pipek Ondřej 603 615 600 677 818 814 816 811 800 799
Zelinka Jan 635 688 701 704 709 877 945 853 848 844
Bolech Filip 900 906 1132 1038 1044 1041 1044 895 988 894
Kos Oldřich 993 1007 0 0 0 0 0 1133 1110 912
Záveský Filip 97 100 96 102 248 250 258 647 938 938
Mareček Šimon 745 763 763 972 979 974 981 974 973 974
Haas Filip 0 982 958 982 968 984 991 982 980 982
Macek Ondřej 702 704 816 826 827 822 823 823 998 999
Kroupa Jan (81) 0 0 0 0 0 0 1033 1026 1018 1018
Koleš Jan 0 0 0 0 0 0 1055 1047 1039 1041
Veselý Martin 0 0 0 0 0 1059 1059 1051 1041 1044
Krpata Michal 0 1057 1035 1057 1063 1060 1060 1053 1043 1046
Štichhauer Daniel 0 1069 1048 1069 1075 1072 1073 1069 1057 1060
Šišma Vojtěch 1047 1081 1061 1080 1087 1084 1084 1082 1065 1069
Fejfar Lukáš 0 1098 1076 1096 1104 1101 1101 1097 1075 1079
Hovorka Jan 433 438 569 566 556 559 564 990 0 1105
Kober Michal 0 0 0 0 0 0 0 0 1133 1129
Seidl Jakub 0 0 0 0 1265 1259 1264 1167 1147 1142
Jirásek Aleš 648 645 629 634 723 718 724 785 1003 1249
Novák Adam 0 1276 1257 1272 1272 1266 1269 1289 1268 1261
Oberreiter Matyáš 0 1289 1273 1285 1288 1280 1285 1302 1283 1276
Lučan Vladimír 141 141 138 123 174 331 624 953 0 0
Filičko Marek 498 506 479 511 657 649 789 868 0 0
Lenner Miroslav 299 303 430 603 605 821 822 818 0 0
Waněk Hubert 718 990 966 989 993 990 1000 997 0 0
Zitka Adam 502 523 503 516 528 695 703 702 1141 0
Kokaisl Tomáš 487 491 464 458 496 571 875 883 0 0
Fencl Jiří 793 796 903 921 931 923 927 1211 0 0
Hovorka Pavel 870 887 872 885 892 889 994 0 0 0
Vodička Jan 1238 1302 1288 1300 1300 1293 1298 0 0 0
Šimáček Ondřej 638 748 750 745 752 751 0 0 0 0
Šimáček Martin 903 922 897 913 919 913 0 0 0 0
Fukátko Petr 797 802 796 799 805 0 0 0 0 0
Míča Tomáš 864 882 868 0 0 0 0 0 0 0
Novotný Vojtěch 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kříž Libor 1041 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vališ Jan 1202 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DÁMY 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Zvěřinová Martina 19 19 19 10 11 12 13 16 16 16
Šístková Iveta 621 625 379 234 104 36 33 26 26 26
Knapová Lenka 28 28 28 27 18 20 21 32 31 31
Nováková Tereza 50 50 45 60 56 61 44 36 35 35
Fenclová Marta 65 61 56 46 38 35 36 38 37 37
Hančová Petra 36 36 35 35 26 27 28 46 45 45
Udržalová Pavla 74 75 68 65 54 56 54 53 53 53
Procházková Klára 46 47 46 50 53 59 56 56 56 56
Peterová Jana 87 86 88 91 73 65 64 57 57 57
Žaloudková Klára 89 93 91 81 68 71 66 62 63 63
Kopecká Anna 100 101 86 68 47 48 48 63 64 64
Chládková Simona 512 408 414 401 122 127 113 108 107 107
Horová Pavla 33 33 36 37 33 41 69 167 163 168
Škorpíková Barbora 682 575 460 291 210 214 213 202 192 187
Vojtíšková Viktorie 654 531 509 499 326 253 227 199 201 204
Knapová Iva 317 318 269 273 311 312 317 260 288 241
Klimplová Zuzana 242 244 207 210 218 233 249 241 248 248
Lehárová Alžběta 346 247 239 298 286 209 254 251 251 251
Barnetová Veronika 302 293 335 290 273 280 280 292 295 293
Jansová Doubravka 0 0 0 0 0 434 299 300 297 298
Waňková Martina 139 141 230 143 133 134 131 335 302 303
Valachová Martina 144 144 164 307 318 323 252 317 322 320
Procházková Michaela 501 496 543 501 508 477 333 324 332 329
Držková Markéta 297 299 297 295 280 314 303 384 341 339
Petrová Daniela 204 201 197 212 231 353 316 265 313 371
Lučanová Marta 267 267 261 149 205 207 327 318 385 388
Klimplová Lenka 757 808 807 804 808 456 465 415 415 412
Procházková Štěpánka 326 325 315 308 307 307 288 400 445 444
Nádvorníková Tereza 481 475 474 461 464 333 391 528 526 470
Pušová Bára 770 728 737 738 742 752 752 761 758 477
Kulhavá Šárka 293 295 226 180 174 177 175 224 381 479
Žáková Barbora 0 0 0 601 617 617 484 484 487 490
Žemličková Lenka 429 432 430 419 421 632 613 623 626 579
Fenclová Tereza 421 423 482 534 584 801 569 576 571 582
Lennerová Hana 566 556 681 686 0 577 582 588 587 596
Kolešová Helena 0 0 0 0 0 0 676 685 691 691
Fejfarová Tereza 0 661 665 668 674 681 686 695 700 700
Koberová Kateřina 634 664 668 670 677 685 689 699 703 703
Držková Berenika 759 805 804 801 805 812 813 820 822 704
Vodičková Johana 748 731 741 742 745 755 755 764 762 759
Špirková Anežka 669 692 738 776 778 786 787 795 798 794
Stryková Kateřina 533 525 573 638 571 578 583 589 805 801
Bártová Adéla 721 861 863 861 867 870 874 879 880 872
Kovářová Jana 776 899 910 909 906 909 916 926 932 925
Losmanová Zuzana 99 100 107 116 118 121 267 630 0 0
Kulhavá Eliška 295 298 293 292 425 672 679 688 694 0
Knapová Jana 1 1 2 2 214 219 217 0 0 0
Maclová Kristýna 543 533 689 844 848 852 855 0 0 0
Odvodyová Šárka 371 373 370 360 361 368 0 0 0 0
Kokaislová Eva 255 258 252 256 299 453 0 0 0 0
Chudomelová Monika 436 521 0 0 0 0 0 0 0 0
Petrásová Hana 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Klubový žebříček OB 2019

Poř. Jméno       Kat. Body   Záv.  2018
1. Fencl Jonáš		H20	1749	(19)	[18]
2. Kubelka Tomáš	H21	1739	(12)	[8]
3. Rusin Jan		H20	1693	(14)	[3]
4. Waněk Hubert		H16	1683	(16)	[12]
5. Fejfarová Tereza	D16	1634	(26)	[27]
6. Roudný Martin	H20	1631	(23)	[1]
7. Nožka Radek		H21	1585	(17)	[7]
8. Peterová Jana	D20	1583	(19)	[2]
9. Procházka David	H21	1565	(19)	[5]
10. Zvěřinová Martina	D35	1563	(23)	[13]
11. Haas Filip		H16	1508	(20)	[36]
12. Kamenický Matěj	H21	1501	(11)	[4]
13. Pipek Ondřej	H18	1489	(25)	[9]
14. Zvěřina Petr	H35	1478	(23)	[39]
15. Haas Karel		H45	1458	(21)	[56]
16. Farář Václav	H65	1443	(44)	[25]
17. Štichhauer Daniel	H16	1436	(24)	[45]
18. Vodička Oldřich	H40	1421	(27)	[43]
19. Paleček Ondřej	H18	1412	(33)	[32]
20. Kubíková Květa	D70	1407	(33)	[17]
21. Víchová Ladislava	D60	1406	(37)	[19]
22. Nováková Tereza	D21	1398	(17)	[23]
23. Knapová Lenka	D21	1396	(12)	[38]
24. Koberová Kateřina	D16	1392	(19)	[10]
25. Knap Jan		H65	1390	(45)	[42]
26. Knapová Iva		D55	1372	(45)	[37]
27. Šabatka Petr	H35	1360	(50)	[41]
28. Fenclová Marta	D40	1307	(35)	[50]
29. Kos Tomáš		H21	1293	(14)	[28]
30. Žaloudková Klára	D21	1284	(19)	[44]
31. Udržalová Pavla	D21	1277	(12)	[48]
32. Mrskoč Marek	H18	1276	(32)	[35]
33. Hovorka Lukáš	H21	1248	(13)	[57]
34. Procházková Klára	D21	1244	(14)	[20]
35. Čermáková Renata	D50	1238	(17)	[119]
36. Pušová Bára		D16	1235	(33)	[60]
37. Volák Ondřej	H20	1222	(12)	[6]
38. Švíglerová Pavla	D40	1220	(29)	[22]
39. Fejfar Lukáš	H16	1214	(27)	[85]
40. Držka Štěpán	H40	1210	(22)	[71]
41. Krpata Michal	H16	1204	(26)	[47]
42. Roudný Václav	H20	1201	(33)	[21]
43. Fencl Petr		H50	1199	(25)	[51]
44. Juračková Jana	D55	1195	(22)	[87]
45. Grundmann Jan	H21	1192	(12)	[31]
46. Horáková Jindra	D50	1192	(15)	[65]
47. Šípek Ondřej	H14	1186	(26)	[126]
48. Kaplan Jan		H55	1185	(11)	[95]
49. Valach Petr		H50	1176	(28)	[120]
50. Kellnerová Stan 	D70	1174	(33)	[52]
51. Hančová Petra	D21	1173	(13)	[15]
52. Fenclová Hana	D10	1172	(30)	[86]
53. Pipková Karolína	D12	1168	(26)	[54]
54. Vodičková Johana	D16	1162	(31)	[98]
55. Štěrba Pavel	H65	1153	(21)	[101]
56. Fukátko Jan		H35	1150	(29)	[53]
57. Kopecká Anna	D20	1147	(8)	[26]
58. Novotná Jiřina	D60	1135	(50)	[73]
59. Škorpíková Barbora	D20	1132	(25)	[80]
60. Belej Jiří		H45	1131	(27)	[90]
61. Kroupa Matyáš	H10	1130	(26)	[91]
62. Haasová Klára	D14	1130	(24)	[49]
63. Lehárová Iva	D55	1128	(29)	[100]
64. Šišma Vojtěch	H18	1122	(30)	[68]
65. Waněk Adam		H21	1120	(17)	[88]
66. Udržal Tomáš	H35	1117	(13)	[16]
67. Držková Berenika	D18	1109	(14)	[77]
68. Švíglerová Kateřina	D12	1101	(27)	[113]
69. Mrskočová Dana	D45	1085	(39)	[72]
70. Bártová Adéla	D16	1081	(32)	[82]
71. Roudný Václav	H55	1076	(38)	[46]
72. Mareček Šimon	H18	1060	(9)	[-]
73. Juračka Vojtěch	H65	1060	(20)	[61]
74. Klimpl Petr		H65	1047	(47)	[89]
75. Novotný Miroslav	H60	1046	(52)	[81]
76. Haasová Renata	D40	1033	(27)	[74]
77. Vávra Jaroslav	H45	1032	(15)	[58]
78. Zitková Veronika	D10	1028	(30)	[75]
79. Šístková Iveta	D21	1019	(9)	[-]
80. Kovářová Jana	D18	1019	(37)	[121]
81. Demlová Jitka	D50	1012	(40)	[78]
82. Vališ Vojtěch	H14	994	(27)	[151]
83. Klimplová Zuzana	D35	981	(17)	[69]
84. Mrštík Václav	H65	977	(15)	[153]
85. Froschová Magdaléna	D10	965	(24)	[130]
86. Macháčková Tereza	D10	963	(18)	[205]
87. Hovorka Pavel	H40	954	(19)	[107]
88. Zitková Markéta	D10	954	(28)	[261]
89. Václavek Jan	H40	953	(34)	[92]
90. Kadaně Matěj	H10	949	(24)	[138]
91. Deml Tomáš		H21	948	(25)	[84]
92. Filičko Marek	H45	945	(19)	[104]
93. Frosch Vítek	H12	945	(28)	[70]
94. Kološ Oldřich	H55	938	(29)	[103]
95. Ježek Vladimír	H45	938	(30)	[146]
96. Mrskočová Markéta	D14	932	(27)	[116]
97. Pipková Táňa	D45	929	(24)	[83]
98. Váňa Vojtěch	H16	928	(19)	[198]
99. Petrásová Hana	D16	923	(21)	[97]
100. Vojtíšková Vik	D20	920	(18)	[64]
101. Vališ Jan		H18	918	(23)	[114]
102. Kološová Veronika	D16	917	(20)	[129]
103. Jurica Jan		H21	915	(12)	[125]
104. Lučanová Marta	D40	914	(10)	[29]
105. Zitka Adam		H35	911	(23)	[109]
106. Moravec Marek	H21	898	(11)	[180]
107. Lulay Miloš	H60	896	(16)	[132]
108. Waňková Dita	D45	890	(22)	[158]
109. Třasák Milan	H65	887	(30)	[106]
110. Roudná Eva		D50	885	(26)	[124]
111. Fridrich Jaroslav	H70	884	(15)	[66]
112. Čermák Jan		H21	878	(10)	[33]
113. Kokaislová Eva	D40	870	(12)	[99]
114. Zitková Radka	D40	870	(16)	[163]
115. Vícha Vladimír	H60	868	(22)	[93]
116. Štichhauerová Kat 	D45	861	(14)	[154]
117. Tichá Alexandra	D12	849	(12)	[149]
118. Petrásová Simona	D40	848	(12)	[123]
119. Procházka Tomáš	H21	842	(26)	[230]
120. Stohanzl Patrik	H14	840	(26)	[147]
121. Zitková Andrea	D12	839	(28)	[118]
122. Vališ Jan		H45	836	(29)	[96]
123. Pipek Kamil	H45	831	(21)	[102]
124. Držková Markéta	D40	823	(23)	[134]
125. Kašparová Eva	D40	815	(19)	[127]
126. Maloch David	H10	803	(16)	[200]
127. Štichhauer Adam	H14	802	(20)	[148]
128. Czagan Jan		H45	800	(16)	[286]
129. Kuhn Jiří		H40	797	(14)	[293]
130. Dvořáková Kateřina	D14	795	(25)	[105]
131. Nožičková Ema	D10	780	(10)	[196]
132. Valachová Jana	D50	778	(26)	[166]
133. Skořepová Lucie	D14	775	(25)	[111]
134. Lehár Adam		H21	775	(13)	[135]
135. Flos Tomáš		H14	773	(24)	[136]
136. Kárník Štěpán	H10	772	(20)	[155]
137. Krpatová Zuzana	D40	769	(24)	[122]
138. Macek Dan		H10	766	(20)	[231]
139. Hostinský Matěj	H14	761	(17)	[216]
140. Macková Gita	D10	760	(25)	[186]
141. Sáňka Bedřich	H65	756	(25)	[94]
142. Klimplová Alena	D60	756	(23)	[115]
143. Žák Jan		H21	752	(20)	[79]
144. Munzarová Monika	D10	750	(13)	[207]
145. Macháček Lubomír	H40	745	(19)	[167]
146. Kroupová Anna	D10	741	(25)	[-]
147. Nekvapil Ondřej	H45	740	(24)	[139]
148. Fencl Jiří		H55	739	(9)	[67]
149. Vošahlíková Ema	D14	737	(24)	[110]
150. Cinkan Zdeněk	H55	735	(18)	[128]
151. Stryková Johana	D10	734	(16)	[210]
152. Hovorková Elen	D10	724	(20)	[199]
153. Fukátková Ludmila	D10	722	(19)	[257]
154. Kadaňová Barbora	D35	705	(18)	[145]
155. Macek Ondřej	H18	704	(8)	[34]
156. Švíglerová Anna	D10	692	(25)	[131]
157. Kroupa Jan		H35	687	(21)	[150]
158. Sádovský Jáchym	H14	682	(16)	[179]
159. Odvodyová Šárka	D35	681	(9)	[144]
160. Goláň František	H12	674	(17)	[185]
161. Kober Michal	H50	667	(10)	[-]
162. Málek Josef	H80	664	(21)	[181]
163. Kokaisl Tomáš	H40	648	(11)	[142]
164. Dominová Julie	D12	645	(16)	[164]
165. Macháčková Eliška	D10	636	(14)	[-]
166. Dvořák Vladimír	H55	634	(16)	[157]
167. Macek Pavel	H40	631	(28)	[173]
168. Fiala Petr		H21	627	(8)	[55]
169. Klimplová Lenka	D40	622	(8)	[218]
170. Držka Filip	H10	619	(18)	[245]
171. Procházka Tomáš	H50	606	(12)	[217]
172. Kadaně Marek	H12	604	(24)	[240]
173. Chládková Simona	D21	603	(6)	[248]
174. Koberová Lenka	D50	600	(7)	[24]
175. Sádovská Anežka	D14	589	(15)	[242]
176. Odvody Zdeněk	H35	586	(10)	[171]
177. Kološová Jana	D50	569	(15)	[182]
178. Věříš Jan		H45	564	(13)	[214]
179. Barnetová Veronika	D20	557	(15)	[76]
180. Vodičková Lenka	D45	550	(15)	[190]
181. Lučan Ondřej	H10	549	(7)	[-]
182. Krčál Jaroslav	H35	526	(7)	[-]
183. Horová Pavla	D21	524	(7)	[14]
184. Lehárová Alžběta	D21	524	(7)	[194]
185. Stryková Kateřina	D40	503	(12)	[156]
186. Waňková Martina	D20	493	(5)	[108]
187. Dvořáková Zuzana	D40	490	(12)	[152]
188. Šípek Daniel	H12	464	(23)	[143]
189. Novák Adam		H16	455	(10)	[112]
190. Kay Nathalie	D14	452	(13)	[249]
191. Cachová Mirka	D14	450	(12)	[189]
192. Losmanová Natálie	D14	447	(19)	[165]
193. Janáčková Michaela	D12	437	(12)	[263]
194. Dvořák Luboš	H50	437	(11)	[172]
195. Stohanzlová Krist 	D16	433	(20)	[184]
196. Jirásek Aleš	H40	424	(7)	[161]
197. Kadaník Petr	H12	422	(8)	[274]
198. Jansová Doubravka	D21	420	(6)	[-]
199. Kafka Miloš	H21	418	(6)	[170]
200. Procházková Mich 	D21	417	(8)	[227]
201. Francová Julínková D50	417	(7)	[292]
202. Odvodyová Nikola	D10	414	(8)	[-]
203. Lučan Matěj	H10	413	(15)	[141]
204. Nožička Miroslav	H65	403	(5)	[133]
205. Žáková Marcela	D45	396	(10)	[219]
206. Kubíková Magdaléna	D14	389	(16)	[187]
207. Valachová Martina	D21	386	(7)	[168]
208. Frosch Petr	H40	379	(11)	[204]
209. Horklová Amálie	D10	370	(10)	[258]
210. Goláň Oldřich	H45	368	(13)	[299]
211. Procházka Radek	H50	358	(10)	[225]
212. Smrčková Olga	D55	358	(15)	[282]
213. Froš Štěpán	H45	351	(8)	[247]
214. Janáčková Tereza	D14	349	(9)	[303]
215. Schejbal Filip	H12	343	(16)	[252]
216. Šolcová Hana	D40	333	(5)	[209]
217. Oberreiter Matyáš	H16	328	(10)	[222]
218. Goláň Antonín	H12	327	(15)	[202]
219. Lennerová Eva	D60	323	(5)	[175]
220. Kadaníková Tereza	D14	317	(11)	[232]
221. Kuhn Vojtěch	H16	316	(15)	[288]
222. Juška Vojtěch	H10	304	(9)	[226]
223. Zvěřinová Nina	D10	302	(7)	[-]
224. Munzar Jakub	H14	299	(8)	[260]
225. Macl Jan		H21	299	(7)	[229]
226. Bártová Alžběta	D14	298	(5)	[253]
227. Kubík Ondřej	H45	293	(5)	[-]
228. Nožičková Lea	D12	291	(8)	[233]
229. Domin Ondřej	H10	284	(16)	[298]
230. Holcová Nikola	D14	274	(18)	[201]
231. Kuhnová Alžběta	D14	268	(14)	[276]
232. Stohanzl Jan	H40	258	(27)	[195]
233. Nádvorníková Ter	D21	251	(4)	[221]
234. Lulayová Věra	D60	248	(8)	[246]
235. Kutílek Jakub	H21	248	(5)	[137]
236. Petrová Daniela	D35	247	(4)	[160]
237. Kay Leila		D10	243	(11)	[-]
238. Hostinský Jiří	H60	242	(9)	[169]
239. Dvořáček Filip	H16	241	(13)	[235]
240. Potůček Josef	H10	240	(9)	[-]
241. Malá Marie		D70	231	(7)	[285]
242. Dvořáková Anežka	D14	213	(9)	[266]
243. Čermák Petr	H50	211	(6)	[254]
244. Kubíková Adéla	D12	197	(5)	[-]
245. Schejbal Matyáš	H12	186	(16)	[294]
246. Gojná Karolína	D10	184	(5)	[-]
247. Žemlička Jan	H35	183	(3)	[237]
248. Kulhavá Šárka	D21	182	(2)	[188]
249. Bolech Filip	H21	179	(4)	[264]
250. Žáková Barbora	D21	179	(2)	[-]
251. Dvořák Vojtěch	H14	173	(4)	[273]
252. Fenclová Markéta	D45	173	(3)	[250]
253. Fenclová Tereza	D21	170	(3)	[236]
254. Horkel Jan		H40	167	(9)	[308]
255. Lennerová Hana	D21	166	(2)	[279]
256. Stará Magdalena	D12	163	(5)	[-]
257. Kárníková Kamila	D35	162	(3)	[162]
258. Procházková Štěp 	D21	160	(4)	[-]
259. Jahn Odvody Dana	D35	159	(2)	[-]
260. Vodička Jan	H40	156	(4)	[-]
261. Dvořáček Pavel	H40	148	(8)	[197]
262. Semerád Vít	H10	146	(6)	[-]
263. Cibulka Radek	H45	132	(11)	[259]
264. Stryková Zuzana	D10	131	(15)	[-]
265. Šípek Jaroslav	H45	131	(14)	[305]
266. Duch Zdeněk	H35	129	(4)	[213]
267. Růžková Markéta	D12	129	(2)	[310]
268. Lacina Marek	H14	121	(2)	[277]
269. Ježek Martin	H12	121	(10)	[239]
270. Gojná Zuzana	D40	113	(3)	[-]
271. Kaplanová Iva	D50	112	(2)	[296]
272. Munzar Martin	H45	110	(2)	[-]
273. Vávra Jaroslav	H70	102	(12)	[234]
274. Lacinová Monika	D14	97	(2)	[306]
275. Kříž Libor		H40	94	(1)	[176]
276. Zelinka Jan	H21	91	(3)	[208]
277. Záveský Filip	H21	89	(1)	[63]
278. Kolešová Helena	D21	82	(3)	[-]
279. Baštová Alena	D60	80	(1)	[280]
   Hovorka Jan	H40	80	(1)	[203]
   Sluková Barbora	D12	80	(1)	[-]
282. Seidl Jakub	H21	78	(2)	[-]
283. Maloch Pavel	H40	77	(2)	[-]
284. Žemličková Lenka	D21	77	(1)	[-]
285. Koleš Jan		H21	75	(1)	[-]
286. Kos Oldřich	H21	74	(1)	[289]
287. Hostinský Petr	H40	73	(1)	[-]
288. Nožička Pavel	H40	70	(1)	[-]
289. Veselý Martin	H21	68	(3)	[-]
290. Waněk Hubert	H50	68	(7)	[193]
291. Kroupová Kateřina	D35	66	(3)	[-]
292. Juška Jiří		H16	63	(7)	[284]
293. Sůva Petr		H65	63	(1)	[-]
294. Brancuský Zdeněk	H50	55	(1)	[177]
295. Peška Ondřej	H10	55	(4)	[-]
296. Tučková Anna	D16	55	(6)	[295]
297. Theodor Adam	H18	41	(2)	[-]
298. Hájek Matěj	H16	29	(2)	[-]
299. Schletterová Anna	D10	19	(1)	[-]
300. Vörösová Markéta	D40	18	(1)	[-]
301. Janáček Tomáš	H45	7	(6)	[-]
302. Ježková Lenka	D45	6	(3)	[300]
+ 13 závodníků s 0 body


Historická tabulka umístění v oddílovém žebříčku - soubor xls