Rok 2021Je za námi rok 2021. Orientační běžci OK Lokomotiva Pardubice navázali na předchozí úspěšné sezóny. Byť stejně jako v roce 2020 byla činnost negativně ovlivněna koronavirovou epidemií, tak se nám dost dařilo. Velikostí i výsledkově stále patříme do špičky v České republice. Daří se nám práce s mládeží, úspěšně jsme uspořádali celou řadu závodů, ekonomicky dokážeme pokrýt všechny potřeby klubu, začali jsme budovat nové zázemí klubu.

Organizační činnost: Statutárním zástupcem klubu je jeho předseda Petr Klimpl, výbor klubu pracoval od voleb v únoru ve složení Tomáš Deml, Petr Fiala, Karel Haas, Lukáš Hovorka, Pavla Švíglerová, Ladislava Víchová, Oldřich Vodička a Adam Zitka. Klub funguje po všech stránkách dobře, k informovanosti členů přispívá měsíčník Jantar, informační systém klubu i často aktualizovaná klubová webová stránka.

Počet členů: Jsme nejpočetnějším o-klubem v České republice, počet členů je na konci roku 472, z toho máme 209 členů v kategoriích žactva a dorostu. Závodní registraci mělo v roce 2021 v OB 419 a v LOB 9 závodníků.

Finance: Celkové provozní náklady na činnost klubu byly 3,2 mil. Kč, výsledek hospodaření je stejně jako v minulých letech přebytkový. Přebytek využije klub na výstavbu svého zázemí. Hlavními zdroji jsou příspěvky členů, granty od města Pardubice a od NSA (Můj klub), dotace máme i od Pardubického kraje, od Nadace OB jsme získali prostředky na činnost sportovního centra mládeže (SCM) a sportovního centra dětí (SCD), dotace ČSOS jde na talentovanou mládež a na činnost tréninkového střediska mládeže (TSM). Solidní byly i příjmy z pořádání závodů, máme i několik sponzorů, kteří nám přispívají prostřednictvím reklamy či darů na naši činnost. Všem, kteří se podíleli na zajištění zdrojů financování, je třeba velmi a velmi poděkovat. Hlavními výdaji pak byly vklady na závodech, doprava na závody, pořádání závodů, příspěvky na soustředění, vydávání map i tréninky (tělocvičny, mapové tréninky), sportovní vybavení a náklady na realizaci činnosti SCM/TSM a SCD.

Pořádání závodů: V květnu jsme uspořádali dva závody žebříčku B-Čechy (a současně to byly i závody Vč. poháru) ve Vysoké u Holic, byly to první závody po skončení naprostého zákazu pořádání akcí, pod šéfem pořádání Karlem Haasem jsme vše zvládli. Na konci srpna jsme úspěšně v Pusté Rybné připravili další ročník Ceny východních Čech, hlavním pořadatelem byl Kamil Pipek. Pěkné Rodinné štafety proběhly na konci října v Krasnici pod taktovkou osvědčené dvojice Jan Kaplan a Karel Haas. V zimě jsme uspořádali jeden závod Zimní hradubické ligy a tři kola Pardubického zimního poháru, další připravené závody byly zrušeny. Na podzim proběhla dvě kola Ligy škol. V srpnu jsme opět připravili stánek orientačního běhu v rámci Sportovního parku Pardubice, který se těšil velkému zájmu veřejnosti, zaregistrovali jsme přes 2000 účastníků (celkem bylo na našich akcích přes 6500 účastníků).

Mapy: Pro závody žebříčku B byly vydány mapy U tří pánů a Blanická stráň (autor Jan Potštejnský), pro CVČ pak mapy V kapradí, Spálený kopec a Hlučál (připravil Petr Mareček), mapu Dědek III pro ZHL mapovali Jan Czagan a Jan Věříš, pro tréninky byly připraveny mapy Hluboký (Jan Potštejnský), Strašov (Ondřej Macek, Ondřej Pipek), Na Víně (Jan Kaplan), Červeňák a Radost (Jan Fukátko).

Tréninky: Do konce dubna platila přísná omezení, tréninky byly individuálně nebo pouze v malých skupinách. Připravena byla i řada individuálních měřených mapových tréninků, značná byla nabídka mapových tréninků v lesích v okolí Pardubic. Pro dorost (ale i pro žactvo a hobíky) proběhlo i několik minisoustředění v okolí Pardubic, ale i trochu dál. Od května začaly společné běžecké tréninky, od června i autobusové mapové výjezdy. V druhé polovině roku byly standardně připraveny tréninky – tělocvičny, atletický tunel, tartanová dráha, zimní mapové tréninky, běžecké tréninky na Kuňce, na Vinici.
Uskutečnila se některá soustředění (další připravená v období leden až květen neproběhla):
18. – 19. 6. Horní Jelení - žactvo
18. – 19. 6. Písek - dorost
1. – 14. 8. Letní tábor Silva o-camp Budislav - žactvo, mladší dorost
14. – 23. 8. Švédsko - dorost
27. – 29. 8. Milovy - žactvo
27. – 29. 8. Pustá Rybná - dorost
27. – 30. 10. Sněžné - žactvo
3. – 5. 12. Choceň - dorost
Při našem klubu pracovalo tréninkové středisko mládeže pod vedením Karla Haase, sportovní centrum mládeže (vedoucí Zuzana Klimplová) i sportovní centrum dětí (vedoucí Petr Klimpl). Přípravu jednotlivých skupin vedli Barbora Kadaňová, Šárka Odvodyová (přípravka – mimi), Laďka Víchová, Petr Klimpl, Bedřich Sáňka, Kateřina Stryková (mladší žactvo), Lubomír Macháček, Pavla Švíglerová, Eva Kašparová (starší žactvo), Renata Haasová, Jan Kroupa, Martina Zvěřinová, Marta Lučanová, (mladší dorost?), Karel Haas, Katka Štichhauerová, Oldřich Vodička, Tomáš Kos (dorost). Na podzim se začali zapojovat i další trenéři. Většina výkonnostních závodníků dospělého věku se připravovala individuálně, někteří za podpory některého z trenérů. Všem trenérům patří velké poděkování.

Sportovní výsledky: Sportovním výsledkům je věnována podstatná část ročenky.
Opět si velmi dobře vedla v lyžařském orientačním běhu Petra Hančová. Úspěšně reprezentovala na Mistrovství světa v Estonsku, kde skončila 3x těsně za první desítkou v individuálních závodech a přispěla ke 4. místu sprintové štafety žen. Doma vyhrála obě Mistrovství ČR (sprint a KT). Tyto výsledky ji vynesly vítězství v Anketě o nejlepšího LOB-závodníka roku 2021.
V OB zářila Jana Knapová (Stehlíková). Nejlepší formu měla na Mistrovství světa v Doksech. V závodě na krátké trati podala výborný výkon, časově to bylo na překvapivou medaili, ale oražení kontroly o 30 metrů jinde znamenalo diskvalifikaci. Velmi dobře zaběhla i klasickou trať, v níž obsadila osmé místo. Podílela se i na 5. místě štafety žen. Byla členkou naší sprintové štafety, s kterou získala 4. místo na Mistrovství Evropy ve Švýcarsku i 5. místo na mistrovství světa. Z domácích mistrovských závodů si odvezla dvě zlaté medaile, když vyhrála český šampionát ve sprintu a finišovala na prvním místě sprintové štafetě OK Lokomotiva Pardubice. Na MS ještě reprezentoval Tomáš Kubelka, běžel klasickou trať. Reprezentační dres ještě oblékli Martin Roudný a Jana Peterová. Na mistrovstvích ČR v OB jsme letos získali 8 medailí (3 – 3 – 2). Jana Knapová vyhrála sprint, první byla sprintová štafeta dospělých (Jana Peterová, Martin Roudný, Tomáš Kubelka a Jana Knapová), velmi překvapivý titul vyhrála štafeta dorostenců (Kryštof Jelínek, Vojtěch Váňa a Filip Haas). Stříbro pak vybojovalo družstvo dospělých, sprintová štafeta dorostu a štafeta žen, bronz přidal ve sprintu Filip Haas a štafeta mužů. Naši dospělí si velmi dobře vedli i v Českém poháru.
Dost byli vidět i naši veteráni na Veteraniádách ČR – vítězství vybojovaly Iveta Šístková, Martina Zvěřinová a Marta Lučanová, byly i další veteránské medaile. Na MS veteránů v Maďarsku si úspěšně vedla Pavla Švíglerová.
Pro žactvo byl hlavní soutěží Východočeský pohár. Velmi dobře si vedla především naše děvčata (D12 a D14) a kluci v H10 a v H12. V Mistrovství oblasti družstev skončilo žactvo těsně na druhém místě.

Materiální vybavení klubu: Budujeme nové zázemí klubu, na pozemku na Vinici začala výstavba Areálu orientačního běhu. V roce 2021 byl zpracován projekt, bylo získáno stavební povolení a začala realizace. Je hotova základová deska, připraveny přípojky na sítě. S dokončením celé akce s rozpočtovými náklady přes 7 mil. Kč počítáme v roce 2022. Podstatně jsme rozšířili i vybavení na pořádání závodů, doplnili jsme další věci do klubového oblečení.

Sportovnímu klubu OK Lokomotiva Pardubice se rok 2021 vydařil.NEJLEPŠÍ O-VÝSLEDKY 2021

SVĚTOVÉ SOUTĚŽE
Mistrovství světa v LOB 6. místo Petra Hančová ve sprintových štafetách
13. místo Petra Hančová ve sprintu
14. místo Petra Hančová na krátké trati
15. místo Petra Hančová na klasické trati
Světový pohár v LOB 15. místo Petra Hančová
Mistrovství světa v OB 5. místo Jana Knapová ve sprintových štafetách
5. místo Jana Knapová ve štafetách
8. místo Jana Knapová na klasické trati
42. místo Tomáš Kubelka na klasické tratě
Mistrovství Evropy v OB 4. místo Jana Knapová ve sprintových štafetách
76. místo Jana Knapová vknock-out sprintu
Světový pohár v OB 36. místo Jana Knapová
Mistrovství světa veteránů v OB 10. místo Pavla Švíglerová ve sprintu
13. místo Pavla Švíglerová na krátké trati
13. místo Pavla Švíglerová na klasické trati
19. místo Marek Filičko na krátké trati
DRUŽSTVA
Mistrovství ČR klubů 2. místo dospělí A
10. místo dospělí B
6. místo dorost
Veteraniáda ČR klubů 1. místo DH325
6. místo DH225
10. místo DH225
Česká liga klubů 1. místo dospělí
4. místo dorost
Mistrovství Vč. oblasti 2. místo žactvo
1. místo dorost
2. místo dospělí
1. místo veteráni
JEDNOTLIVCI
Mistrovství ČR 1. místo Petra Hančová ve sprintu v LOB D21
Petra Hančová na krátké trati v LOB D21
Jana Knapová ve sprintu D21
sprintová štafeta DH21 (Peterová, M. Roudný, Kubelka, J. Knapová)
štafeta H18 (K. Jelínek, Váňa, Haas)
2. místo sprintová štafeta DH18 (Koberová, K. Jelínek, Haas, Srbová)
štafeta žen (Nováková, Peterová, Stehlíková)
2. místo Filip Haas ve sprintu H18
štafeta mužů (Kamenický, Roudný, Kubelka)
4. místo Michaela Srbová na krátké trati D16
Tomáš Kubelka na krátké trati H21
Tomáš Kubelka v nočním OB H21
5. místo Tomáš Kubelka ve sprintu H21
Jana Peterová na klasické trati D21
Filip Haas na klasické trati H18
1. místo Martin Roudný na klasické trati H21
7. místo Kateřina Koberová ve sprintu D18
Martin Roudný ve sprintu H21
Martin Roudný na krátké trati H21
Tomáš Kubelka na klasické trati H21
Šimon Mareček v nočním OB H20
10. místo Marek Fajfr ve sprintu H16
Šimon Mareček ve sprintu H20
sprintová štafeta DH21 (Šístková, Kamenický, Mareček, Zvěřinová)
Šimon Mareček na klasické trati H20
Český pohár 2. místo Jana Stehlíková (ženy)
7. místo Jana Peterová (ženy)
Martin Roudný (muži)
8. místo Tomáš Kubelka (muži)
9. místo Matěj Kamenický (muži)
Ranking OB 5. místo Martin Roudný (muži)
7. místo Jana Peterová (ženy)
Tomáš Kubelka (muži)
Žebříček A 6. místo Kateřina Koberová (D18)
10. místo Michaela Srbová (D16)
Tereza Fejfarová (D18)
Filip Haas (H18)
Šimon Mareček (H20)
Český pohár štafet 2. místo ženy
muži
3. místo dorostenci
8. místo dorostenky
Žebříček B 1. místo Vojtěch Šišma (H20)
Jiří Belej (H45)
2. místo Jana Kovářová (D20)
Pavla Švíglerová (D45)
Jan Vališ (H20)
Petr Šabatka (H35)
Václav Farář (H65)
Veteraniáda ČR 1. místo Iveta Šístková ve sprintu (D35)
Martina Zvěřinová na klasické trati (D35)
Marta Lučanová na klasické trati (D40)
Martina Zvěřinová na krátké trati (D35)
Marta Lučanová na krátké trati (D40)
2. místo Jindra Horáková ve sprintu (D50)
Květa Kubíková ve sprintu (D70)
Iveta Šístková na klasické trati (D35)
Jindra Horáková na klasické trati (D50)
Iveta Šístková na krátké trati (D35)
Iva Knapová na krátké trati (D60)
Jan Knap na krátké trati (H70)
štafeta D135 (Horáková, Haasová, Lučanová)
Štěpán Držka v nočním OB (H45)
3. místo Iva Knapová na klasické trati (D60)
Vladimír Lučan na klasické trati (H35)
štafeta H165 (Farář, Novotný, Knap)
Václav Farář v nočním OB (H65)
4. místo Jindra Horáková na krátké trati (D50)
Václav Roudný v nočním OB
5. místo Pavla Švíglerová ve sprintu (D45)
6. místo Martina Zvěřinová ve sprintu (D35)
Václav Farář ve sprintu (H65)
Pavla Švíglerová na klasické trati (D45)
Květa Kubíková na klasické trati (D70)
Táňa Pipková na krátké trati (D50)
Karel Haas v nočním OB (H45)
Východočeský pohár 1. místo Adéla Bártová (jaro D18C)
Ondřej Lučan (jaro H10C)
Kateřina Dvořáková (podzim D16C)
Dan Macek (podzim H10C)
Šárka Kulhavá (D21C)
Pavla Švíglerová (D45C)
2. místo Karolína Pipková (jaro D14C)
Ondřej Lučan (podzim H10C)
Marta Lučanová (D21C)
Petra Škodová (D35C)
Jiřina Novotná (D65C)
Petr Šabatka (H35C)
Petr Fencl (H45C)
Václav Farář (H65C)
3. místo Hana Fenclová (jaro D12C)
Kateřina Švíglerová (podzim D14C)
Matyáš Kroupa (podzim H12C)


JAK PROBÍHALA SEZÓNA 2021

Prosinec 2020
 • Do studáneckého lesa se na měřený mapový trénink pro žactvo a hobíky dostavil mezi sedmdesátku závodníků i Mikuláš s dvěma čerty.
 • Po šesti týdnech byly obnoveny společné tréninky (žactva i dorostu). Do tělocvičen se nesmělo, tak žactvo běhalo z pozemku na Vinici, dorost měl tréninky na různých místech.
 • Pro dorost bylo připraveno minisoustředění (Kostelecká Lhota, Spojil, Svobodná Ves, hřiště Sokola).
 • Začal 27. ročník Pardubického zimního poháru. Přes 80 závodníků běželo první kolo, které připravili Libor Kříž a Jarda Vávra na mapě Nemošické louky (1:7500). V ženách vyhrála Marta Fenclová, v mužích si pro vítězství doběhl Petr Šabatka.
 • Závěr sezóny proběhl netradičním způsobem jako šifrovačka po Pardubicích.
 • Členská schůze OK Lokomotiva se v prosinci neuskutečnila.
 • Škrábalem roku 2020 se stal jasně Honza Hovorka, který napsal článek Jak ujet Vasaloppet.
 • Velká skupina žactva si zpestřila trénink společným bruslením na otevřeném kluzišti na Dostihovém závodišti.
 • Druhé kolo Pardubického zimního poháru (tradiční Štědrodenní překvapení v centru Pardubic) bylo letos rozprostřeno na celý Štědrý den (za dodržení všech platných omezení). Podle došlých časů byl nejlepší v mužích Vašek Roudný, v ženách to pak byla Verča Peterková, na trati HDR vyhrála Hana Fenclová.
 • Tradiční maratón v míčových hrách byl zrušen.
 • V návaznosti na nařízení vlády byly zrušeny všechny klubové akce nejméně do půlky ledna.
 • Petra Hančová skončila v Anketě o nejlepšího LOB-závodníka roku 2020 na třetím místě.
Leden 2021
 • Pátý stupeň systému PES znamenal rušení dalších společných klubových akcí. Tréninky žactva i dorostu tak do 22. ledna nebyly, byly zrušeny závody Pardubického zimního poháru (krátké tratě v Živanicích a v Rybitví).
 • Stejně jako v prosinci byla v lesích kolem Pardubic připravena celá řada zimních mapových tréninků.
 • Nadace orientačního běhu přidělila příspěvky na činnost našich středisek i pro rok 2021.
 • Sprint ZHL proběhl v sobotu v Polabinách 3 (jako individuální měřený mapový trénink). Všichni účastníci dodržovali striktní organizační opatření, tak vše proběhlo bez problémů. Pěkné tratě postavil Ondra Macek, běžela více jak stovka závodníků. V dámské elitě vyhrála Marta Fenclová, v pánské elitě byl Filip Haas pátý.
 • Petra Hančová vyhrála sprint i krátkou trať na Mistrovství ČR v lyžařském OB v Rýmařově. Vítězstvím si zajistila nominaci na Mistrovství světa v LOB do Estonska.
Únor 2021
 • Pro žactvo byla připravena šifrovačka ve svítkovském lesíku.
 • Necelá třicítka pardubických závodníků se zúčastnila další části Zimní hradubické ligy (individuální měřený trénink – městský sprint) na mapě Piletický potok v Hradci Králové. V DE vyhrála Marta Fenclová, v HE vyhrál Filip Haas.
 • Petra Hančová startovala na Mistrovství světa v lyžařském OB, které se konalo v Estonsku. Ve všech závodech jednotlivců skončila na začátku druhé desítky, ve sprintových štafetách si s Jakubem Škodou dojeli pro šestou příčku.
 • V tradiční Malé ceně Velké Verandy v Chocni (místo v prosinci se běžela v únoru) doběhla v ženách Marta Fenclová druhá, v mužích byl Martin Roudný čtvrtý.
 • Členská schůze proběhla netradičním způsobem (kombinovaný korespondenční a on-line způsob jednání). Byl zvolen nový výbor klubu.
 • Pro pardubický dorost bylo na víkend připraveno minisoustředění v okolí Pardubic.
 • Proběhl individuální měřený mapový trénink – další akce Pardubického zimního poháru - krátká trať. Centrum závodu bylo v Živanicích. Novou mapu Dědek III připravil Honza Věříš. V ženách byla nejrychlejší Martina Zvěřinová, na trati mužů vyhrál Martin Roudný.
 • OK Lokomotiva Pardubice zaregistroval v sekci OB pro rok 2021 v řádném termínu celkem 396 závodníků.
Březen 2021
 • Krátká trať ZHL ve Strašově byla zrušena.
 • Březnové závody v LOB byly zrušeny.
 • Tréninky probíhaly individuálně nebo v malých skupinkách.
 • Martin Roudný běžel sprintové závody MOC Mediterranean Open Championships v Itálii.
 • Členové OK Lokomotiva pracovali v lese. Brigáda v lesích v okolí Lázní Bohdaneč ve správě společnosti Kinský dal Borgo se zúčastnilo přes 70 lidí (vysadilo se přes 7000 dubů).
 • Covidová opatření sportování vůbec nepřála. Přesto byly připraveny tři měřené mapové tréninky, dva pro dorost a dospělé (Dukla a Břehy), třetí pro žactvo (Hůrka).
 • Byl otevřen další areál pevných kontrol v obci Srnojedy.
 • Pouze 3 závody se uskutečnily v 27. ročníku PZP. Dalších 5 muselo být zrušeno. V kategorii D vyhrála Marta Fenclová, v H Martin Roudný.
 • 26. ročník ZHL měl pouze 2 závody. Celkově opět vyhrála Marta Fenclová.
Duben 2021
 • Velikonoční soustředění v Doksech bylo zrušeno.
 • Pro jednotlivé tréninkové skupiny bylo na Velikonoce připraveno celkem 9 měřených mapových tréninků v okrese Pardubice (vše opět při dodržení všech nařízených omezení).
 • Týden po velikonocích byly další dva měřené mapové tréninky – mladší žactvo v Břehách, ostatní pak v Semíně.
 • Další měřené mapové tréninky byly připraveny pro dorost a starší žactvo u Žumberka, další pro dospělé a veterány také u Žumberka a třetí pro mladší žactvo ve Studené Vodě.
 • Další kolo lesní brigády, tentokrát v lesích společnosti Enlino v prostoru Turkovice/Sovolusky pod heslem "Chystáme si les na závody plus mínus za 50 let".
 • Trio našich juniorů (Ondrové Pipek a Macek a Šimon Mareček) se zúčastnilo mezinárodních rankingových závodů v trail-O ve Slovinsku (Rak Trail-o). Šimon skončil celkově na 4. místě (a tím vyhrál kategorii juniorů), Ondra Macek byl 23. (3. junior) a Ondra Pipek 29. (5. příčka v juniorech).
 • Naši dorostenci a dospělí (a také členové TSM/SCM Pardubicko) měli minisoustředění (čtyři mapové tréninky v okolí Čachnova.
 • Žactvo (mladší i starší) mělo měřený mapový trénink v Lodíně.
 • Čtveřice našich závodníků (Jana Knapová, Jana Peterová, Martin Roudný a Tomáš Kubelka) usilovala o nominaci na letošní ME v OB (sprinty) ve Švýcarsku. Nominaci si vyběhla Jana Knapová.
 • Proběhlo vyhlášení nejlepších sportovců Pardubického kraje za rok 2020. Mezi dospělými byla vyhlášena Petra Hančová, mezi mládeží Martin Roudný a Jana Peterová, mezi veterány Iva Knapová.
Květen 2021
 • V Praze proběhlo volební Shromáždění sekce OB. Do čela sekce byl opět zvolen Petr Klimpl. Současně byl opět zvolen i místopředsedou Českého svazu orientačních sportů. Adam Zitka se stal členem kontrolní skupiny ČSOS.
 • Třicítka pardubických závodníků se zúčastnila měřeného mapového tréninku Dvůr Orienteering Adventure ve Dvoře Králové.
 • Mapový trénink pro žactvo a ostatní zájemce proběhl v Čachnově.
 • Prvním letošním závodem byl sprint Českého poháru v Jihlavě. Skvěle zaběhla Jana Knapová v elitě, která skončila těsně třetí. V mužské elitě Tomáš Kubelka a Martin Roudný obsadili 7. a 10. místo, v juniorech byl Šimon Mareček devátý.
 • Třicítka našich závodníků běžela další závod Českého poháru – krátkou trať, kterou připravil OK Jihlava na Čeřínku. V dámské elitě skončila Jana Knapová na 3. místě, Martina Zvěřinová byla pátá. V pánské elitě skončili tři naši závodníci v TOP10 – Tomáš Kubelka skončil sedmý, Matěj Kamenický a Petr Zvěřina obsadili osmé a deváté místo. V D16 byla Míša Srbová pátá, v D18 skončila Katka Koberová osmá, a v H20 obsadil Šimon Mareček čtvrtou příčku.
 • Byli vyhlášeni nejlepší sportovci Pardubic za rok 2020. Mezi dospělými byla oceněna Petra Hančová, mezi mládeží Martin Roudný.
 • Jana Knapová reprezentovala Českou republiku na Mistrovství Evropy, které proběhlo ve švýcarském Neuchâtelu. V úvodním závodě sprintových štafet Jana velmi dobře rozběhla českou sprintovou štafetu, která nakonec obhájila 4. místo z minulého evropského šampionátu.
 • Proběhlo minisoustředění dorostu a dospělých, sprintové tréninky byly ve Skutči, v Žumberku, v Nymburku a v Kutné Hoře.
 • Začaly společné tréninky žactva a dorostu.
 • Uskutečnily se oblastní měřené tréninky proběhly v Hajnici, Ochozu a Libčanech.
 • Na Mistrovství ČR ve sprintu získali naši závodníci dvě medaile. Jana Knapová ovládla kategorii žen, Filip Haas skončil ve starších dorostencích na třetím místě. V mužích si výborně vedli Tomáš Kubelka a Martin Roudný, kteří obsadili páté a sedmé místo. V D18 skončila na 7. místě Kateřina Koberová. V H16 překvapil 10. místem Marek Fajfr. V H20 obsadil Šimon Mareček 10. příčku.
 • Skvěle si vedli pardubičtí závodníci na Mistrovství ČR sprintových štafet, které se běželo v Litovli. Dospělí v sestavě Jana Peterová, Martin Roudný, Tomáš Kubelka a Jana Knapová vybojovali první zlato v historii této disciplíny pro LPU. Velmi dobře běželo i béčko (Iveta Šístková, Matěj Kamenický, Šimon Mareček a Martina Zvěřinová), které obsadilo 10. příčku. Také dorostenci získali medaili, Kateřina Koberová, Kryštof Jelínek, Filip Haas a Michaela Srbová získali stříbrné medaile.
 • Na Městském atletickém stadiónu na Dukle se uskutečnil Přebor LPU v běhu na 3000 m (a současně to byl test TSM/SCM). Vyhráli Marta Fenclová a Filip Haas.
 • Ve Vysoké u Holic jsme pořádali dva závody žebříčku B-Čechy a Východočeského poháru. Šéfem pořádání byl Karel Haas, v sobotu postavil tratě Petr Zvěřina (hlavní rozhodčí Lukáš Hovorka), v neděli byl stavitelem Petr Fencl (hlavní rozhodčí Zuzka Klimplová).
 • V sobotní klasice skončila v D14B Karolína Pipková třetí a v D20B byla Jana Kovářová druhá.
 • V nedělní krátké trati v dorostu skončila Míša Srbová druhá v D16B a v juniorech skončili Vojta Šišma a Honza Vališ na prvních dvou místech.
 • Dorost měl jednodenní minisoustředění jako přípravu na M ČR na krátké trati. Dva tréninky byly na mapách Paprsek a Kunčická hora.
Červen 2021
 • Od počátku června byly obnoveny úterní mapové výjezdy pro žactvo a dorost.
 • Třetí závod Vč. poháru uspořádal Sportcentrum Jičín v Češově. V D16 vyhrála Tereza Fejfarová, v H18 vyhrál Vojtěch Váňa a v D45C Jindra Horáková.
 • První červnovou neděli byl pro všechny zájemce postaven mapový trénink v Lodíně.
 • Čtveřice našich závodníků Jana Knapová, Jana Peterová, Tomáš Kubelka a Martin Roudný usilovala o víkendu o nominaci na červencové mistrovství světa v OB. Nominaci si zajistili Jana Knapová a Tomáš Kubelka.
 • Přes třicet závodníků LPU startovalo na Mistrovství ČR na krátké trati, které proběhlo u Vojtíškova. Tomáš Kubelka skončil třetí, Martin Roudný obsadil sedmé místo. Jana Knapová obsadila v ženách 11. místo. V dorostu skončila Míša Srbová v D16 čtvrtá. Dvě naše závodnice (Karolína Pipková a Bára Pušová) skončily bohužel se zraněním v šumperské nemocnici.
 • Ve stejném prostoru jako šampionát na KT se následně běžel závod Českého poháru a ŽA na klasické trati. V elitě žen vyhrála Jana Knapová. V mužské elitě se naše trio Martin Roudný, Matěj Kamenický a Tomáš Kubelka srovnalo za sebou na 6. – 8. místě. V D16 skončila Míša Srbová šestá, v D18 obsadily Kateřina Koberová a Tereza Fejfarová 5. a 6. místo, v H18 byl Filip Haas osmý a Kryštof Jelínek desátý a v juniorech obsadil Šimon Mareček devátou příčku.
 • Dalšího závodu Východočeského poháru v Šedivci se zúčastnilo přes 110 pardubických závodníků. V ženách vyhrála Šárka Kulhavá, v D16 vyhrála Kateřina Dvořáková, v D18 Adéla Bártová. V H45C vyhrál Štěpán Držka a v H65C byl první Václav Farář.
 • Přes 40 pardubických závodníků startovalo na dvou závodech žebříčku B Čechy-východ, které se konaly v Píseckých horách. Na krátké trati skončil v mužích Matěj Kamenický třetí, v juniorech obsadili naši závodníci prvních pět míst (Šimon Mareček, Ondřej Pipek, Ondřej Macek, Marek Mrskoč a Vojta Šišma), v juniorkách vyhrála Jana Kovářová. V H14 překvapil čtvrtým místem Vítek Frosch, v H16 byl Ondra Šípek třetí, v H18 skončil Kryštof Jelínek druhý a Vojta Váňa pátý, v D16 obsadily Míša Srbová a Klára Haasová druhé a třetí místo a v D18 byla Tereza Fejfarová druhá. Ve veteránech v H40 obsadili dvě první místa Petr Šabatka a Olda Vodička, v H45 vyhrál Jirka Belej a Karel Haas a Jarda Vávra skončili na 3. a 4. místě, v H60 byl Vašek Roudný druhý, v H65 vyhrál Vašek Farář.
 • Druhým závodem u Písku byla klasika. Matěj Kamenický vyhrál v mužích, v juniorech obsadili Šimon Mareček a Ondra Pipek první dvě místa (4. Marek Mrskoč, 5. Ondra Macek, 6. Vojta Šišma), v juniorkách vyhrála Jana Kovářová. V D14 doběhla Kačka Švíglerová osmá, v D16 byla Míša Srbová druhá, Kačka Dvořáková skončila na 5. místě, v D18 vyhrála Terka Fejfarová, v H16 skončil Ondra Šípek čtvrtý, v H18 skončili Kryštof Jelínek a Vojta Váňa na 2. a 3. místě. Ve veteránských kategoriích v H40 obsadil Olda Vodička druhé místo, v H45 skončili Jirka Belej a Karel Haas na prvních dvou místech a v H65 doběhl Vašek Farář druhý.
 • Jarní část tréninkové sezóny ukončil dorost víkendovým tréninkově-stmelovacím soustředěním v Písku.
 • Mladší žactvo bylo na soustředění v Tramtáryji (rekreační středisko u Horního Jelení). Pro skoro čtyřicítku žáků LPU byly připraveny mapové tréninky na mapách Vysoká a Radost.
 • Stovka závodníků LPU byla na startu Mistrovství Vč. oblasti (a závodu Vč. poháru) v lese u Stříbrného rybníku v Hradci Králové. V ženách v D21C vyhrála Marta Fenclová, v D16 Klára Haasová a v H18 Filip Haas.
 • Skončil Východočeský pohár žactva a dorostu – jaro 2021. V D10C se do první desítky vešla na 9. místě Eliška Macháčková, v D12C obsadila Hana Fenclová třetí místo, Monika Munzarová byla šestá a Majda Froschová osmá, v D14C skončila Karolína Pipková druhá a Kačka Švíglerová osmá. V H10C vyhrál Ondra Lučan, v H12C obsadil Matyáš Kroupa pátou příčku, v H14C skončil Vítek Frosch šestý. V D16 obsadila Kačka Dvořáková čtvrté místo, v D18 vyhrála Adéla Bártová.
 • Soustředění talentovaného žactva Východočeské oblasti na "Stříbrňáku" se zúčastnilo 6 našich žáků a žákyň.
 • Přes dvacet pardubických veteránů se zúčastnilo Veteraniády ČR ve sprintu, na klasické a na krátké trati v Jeseníkách. V úvodním sprintu v Rýmařově vyhrála v D35 Iveta Šístková. Další medaile za druhá místa přidaly Jindra Horáková (D50) a Květa Kubíková (D70), v TOP 10 ještě skončili Martina Zvěřinová, Pavla Švíglerová, Vašek Farář, Jiřina Novotná, Petr Valach a Táňa Pipková.
 • Na klasické trati Veteraniády ČR ve Žďárském Potoce vyhrála v D35 Martina Zvěřinová, Iveta Šístková skončila druhá. V D40 byla první Marta Lučanová, v D50 obsadila druhou příčku Jindra Horáková, v D60 byla třetí Iva Knapová a v H35 skončil na třetí příčce Vladimír Lučan. Další umístění v první desítce vybojovali Pavla Švíglerová, Květa Kubíková, Vašek Farář, Honza Knap, Olda Vodička, Pavel Štěrba a Jiřina Novotná.
 • Na klasické trati Veteraniády ČR v D35 vyhrála Martina Zvěřinová a druhá byla Iveta Šístková, v D40 vyhrála Marta Lučanová. V D60 byla druhá Iva Knapová a v H70 skončil Honza Knap na druhém místě. Další se umístili v první desítce Jindra Horáková, Táňa Pipková, Květa Kubíková, Olda Vodička, Jiřina Novotná, Vladimír Lučan a Mirek Novotný.
 • Čtveřice našich juniorů Šimon Mareček, Ondřej Pipek, Kačka Koberová a Terka Fejfarová se zúčastnila nominačních závodů na juniorské MS. Nikdo z nich se na MSJ nekvalifikoval.
 • Na startu čtyřetapových závodů Sudety open v Ostrově u Tisé bylo 10 pardubických závodníků.
 • Červenec 2021
  • Jana Knapová a Tomáš Kubelka reprezentovali Českou republiku na mistrovství světa v OB v České republice. Jana Knapová obsadila ve sprintových štafetách páté místo, stejně tak i ve štafetách. Na klasické trati Jana skončila na osmém místě. Na krátké trati doběhla Jana do cíle ve druhém nejlepším čase, ale orazila jinou kontrolu a v cíli z toho byla diskvalifikace… Tomáš Kubelka obsadil 42. příčku na klasické trati.
  • Na pořádání Mistrovství světa v Doksech se podílelo více jak deset pořadatelů z Pardubic.
  • Tradiční H.S.H. Vysočina cup, který měl být v Budislavi, se neuskutečnil.
  • Pětičlenná skupina pardubických závodníků startovala na třídenních čtyřetapových závodech Grand prix Silesia na Opavsku. V D16 vyhrála Míša Srbová, v D21B skončila Jana Kovářová druhá, stejně jako v D65 Jiřina Novotná.
  • Malá skupina závodníků LPU běžela pětidenní závod Bohemia Orienteering, které uspořádal ve skalnatých terénech u Chřibské a Filipova OK Jiskra Nový Bor.
  • Patnáctka pardubických závodníků běžela na polské straně Orlických hor čtyřetapové závody Sudety cup. V elitě žen Jana Knapová a Martina Zvěřinová obsadily 5. a 7. místo, v H55 skončil Jirka Fencl na třetí příčce.
  • Necelá dvacítka pardubických závodníků byla na startu 3denních závodů Letní Velikonoce, které se běžely ve skalnatých terénech u Doks. V H16 skončil Filip Jelínek třetí, v H18 byl Kryštof Jelínek druhý stejně jako Vojta Šišma v H20. Ve veteránských kategoriích byl Petr Šabatka třetí v H40A.
  • Získali jsme všechna povolení na stavbu klubovny.
  Srpen 2021
  • Další (již 34.) ročník letního tábora dětí Silva o-camp se opět konal v Budislavi. Pro devadesátku dětí připravili na prvních 14 dnů v srpnu vedoucí zajímavý program, vedle sportovních aktivit (OB, kolo, MTBO, sportovní hry) i celotáborovou hru s názvem "Páni z Pernštejna".
  • Menší skupina závodníků LPU startovala v závěru prvního srpnového týdne na pětietapových závodech Orienteering Adventure v Teplicích nad Metují. V D35B Šárka Odvodyová vyhrála, v H55A skončil Petr Valach třetí a v H65 vybojoval Vašek Farář celkové prvenství.
  • Na výcvikovém táboře ve Švédsku byli Šimon Mareček a Míša Srbová.
  • Po tři dny bylo možno navštívit ve Sportovním parku Pardubice stánek orientačního běhu. Tým pod vedením Renaty Čermákové připravil v parku Na špici (soutok Labe a Chrudimky) tradiční bludiště, obrázkové bludiště pro nejmenší a také dvě mapy (Na špici a Zámek) s kontrolami. Celkem stánek navštívilo 2412 lidí.
  • Akademie OB v Jizerských horách se zúčastnila Míša Srbová.
  • Na startu MS veteránů v Maďarsku startovalo trio našich žen (Pavla Švíglerová, Dana Mrskočová a Jindra Horáková) a Marek Filičko. Ve sprintu, který se běžel v centru Székesfehérváru, si skvěle vedla Pavla Švíglerová, která v kategorii D45 obsadila desátou příčku. Pavla přidala i dvě 13. místa v lesních disciplínách, Marek skončil na 19. místě.
  • Třídenní závody Rumcajsovy míle v okolí Rekreačního zařízení Svatá Kateřina uvítaly na startu i necelou dvacítku závodníků LPU. Iveta Šístková (D21A) skončila druhá, David Procházka (H21A) byl devátý. V D45B skončila Zuzka Krpatová třetí, v D70 vyhrála Květa Kubíková, v H65 vyhrál Vašek Farář a v H80 byl první Pepa Málek.
  • Jana Knapová a Martin Roudný startovali ve druhém kole letošního Světového poháru v orientačním běhu ve Švédsku (Idre Fjäll). Jana skončila na klasice na 28. místě, na krátké trati obsadila výborně 14. místo, v závěrečných štafetách finišovala Jana české áčko, které doběhlo na 4. místě. Martin sbíral cenné zkušenosti.
  • Jana Knapová běžela v týmu Alfta ÖSA OK velké štafety Venla ve finském Rovaniemi (za severním polárním kruhem) a slavila vítězství.
  • Třídenních závodů Pěkné prázdniny s OB v Českém ráji s centrem v Kacanovech se zúčastnilo ve skalnatých terénech přes 30 pardubických závodníků. Celkově v elitě byl David Procházka šestý, v D21A byla Pavla Udržalová druhá, v H35 skončil Petr Šabatka třetí.
  • Velká skupina dorostu našeho klubu a dalších závodníků z TSM/SCM Pardubicko a Vysočina byla na více než týdenním soustředění ve Švédsku. Soustředění proběhlo v rámci Stacionárního tréninkového kempu, který připravil ČSOS. Skupinu 45 dorostenců vedl Karel Haas.
  • Začaly pravidelné tréninky žactva a dorostu.
  • V závěru posledního srpnového týdne jsme uspořádali další ročník Ceny východních Čech. Třídenní závody měly centrum v Pusté Rybné. Na startu bylo 800 závodníků. Šéfem pořádání byl Kamil Pipek, jednotlivé etapy postavili Ondra Pipek, Lála Lučan a Šimon Mareček, mapy připravil Petr Mareček.
  • Cenu východních Čech běželi i závodníci LPU. V ženách se Marta Lučanová, Marta Fenclová a Šárka Kulhavá seřadily na 2. až 4. místě. V mužích si pro jasné vítězství doběhl David Procházka. V žákyních v D10N skončila Zuzka Stryková druhá a Šárka Kuhnová třetí, v D12B obsadila Hana Fenclová druhé místo a v D14A potěšila Kateřina Švíglerová vítězstvím. V žácích v H10N byl Štěpán Koupil druhý, v H10C vyhrál Ondra Lučan a Dan Macek byl třetí. V dorostu v D16 skončila Klára Haasová třetí, v H18 skončil Filip Haas na druhém místě. Ve veteránských kategoriích v D55C skončila Laďka Víchová druhá, v H45C Luboš Macháček třetí, v H55C Olda Kološ třetí, v H65B Pavel Štěrba druhý.
  • Naše žactvo mělo při Ceně východních Čech soustředění. Vedle běhání ve třech etapách CVČ je čekal i další program. Ubytovaní byli na Milovech (Poslední míle).
  Září 2021
  • U obce Kladky se běžela klasika Českého poháru a žebříčku A. V dámské elitě skončila Janča Peterová na páté příčce. V mužské elitě skončili Matěj Kamenický a Martin Roudný na 7. a 8. místě. V D21A byla Klára Žaloudková třetí, v D18A Kačka Koberová obsadila třetí příčku, v juniorech byl Šimon Mareček pátý a Ondra Pipek devátý. Na startu chyběla Jana Knapová, která měla svatbu a začala používat příjmení Stehlíková.
  • Krátká trať Českého poháru a ŽA se běžela ve Valchově. V dámské elitě Janča Peterová obsadila čtvrtou příčku, v mužské elitě skončil Matěj Kamenický sedmý. V D18A Kačka Koberová obsadila čtvrté místo, Terka Fejfarová byla devátá, v H18A skončil Filip Haas pátý.
  • Podzimní žebříčky ve Vč. oblasti začaly krátkou tratí v Borovnici (současně to byl i závod žebříčku B). V ženách skončila Petra Hančová druhá a Marta Fenclová čtvrtá. V D12C Monika Munzarová vyhrála, v D14B obsadila Karolína Pipková 4. místo. V D16B skončila Kateřina Dvořáková na 4. místě, v juniorkách byla Jana Kovářová druhá, v H18B skončil Lukáš Fejfar druhý a v H20B obsadili Honza Vališ a Vojta Šišma první dvě místa. Ve veteránkách byla v D35B Petra Škodová třetí, v D40B vyhrála Marta Lučanová, v D45B byla první Pavla Švíglerová a v D70B skončily Květa Kubíková a Stáňa Kellnerová 2. a 3. místo. Ve veteránech v H35B skončil Aleš Jirásek třetí, v H40B byl Petr Šabatka druhý a v H65B obsadil Vašek Farář druhou příčku.
  • I v neděli se v Borovnici běžel Vč. pohár a žebříček B. V náročné klasice skončila Marta Fenclová v ženách druhá, Petra Hančová byla čtvrtá. V žákyních v D10N si pro vítězství doběhla Šárka Kuhnová, v D12C Monika Munzarová vyhrála, v D14B skončila Karolína Pipková třetí, Kateřina Švíglerová byla devátá. V H10C Dan Macek vyhrál. V D18B byla Adéla Bártová čtvrtá, v D20B skončila Jana Kovářová druhá, v H18B byl Lukáš Fejfar druhý a v H20B obsadili Vojta Šišma a Honza Vališ první dvě místa. Ve veteránkách v D40B vyhrála Marta Lučanová, v D45B obsadila Pavla Švíglerová třetí místo a v D70B vyhrála Květa Kubíková. V H40B skončil Olda Vodička druhý a v H65B byl Vašek Farář třetí.
  • Trio našich závodníků běželo dva závody ŽB-Čechy (západ) v Krušných horách. V sobotu na klasice v H21A obsadili Radek Nožka a Honza Grundmann 3. a 4. místo, Terka Nováková byla v D21A čtvrtá. v neděli na krátké trati obsadili Honza a Radek první dvě místa, Terka byla pátá.
  • Skončil žebříček B. Ze šesti závodů zařazených letos do žebříčku B-Čechy východ se počítaly čtyři nejlepší výsledky. Přehled nejlepších výsledků našich závodníků – D14: 7. Pipková; D16: 5. Dvořáková, D18: 4. Bártová; D20: 2. Kovářová; D45: 2. Švíglerová; H16: 4. Vališ, 7. Flos; H18: 7. Novák; H20: 1. Šišma, 2. Vališ; H40: 2. Šabatka; H45: 1. Belej; H65: 2. Farář.
  • Další závod Východočeského poháru, který uspořádala Jiskra Hořice, se běžel v Libíně. Vítězství si odnesli: v D10N Zuzka Stryková, v D12C Hana Fenclová, v D18 Terka Fejfarová, v H10C Dan Macek, v H18C Filip Haas, v H21C Tomáš Kubelka, v D45C Pavla Švíglerová a v H35C Petr Šabatka.
  • Ve štafetách Vč. oblasti na M ČR oblastních výběrů žactva ve Vysoké nad Labem běželo šest našich závodníků. V béčku oblasti, které skončilo na čtvrtém místě, běželi Monika Munzarová, Hana Fenclová a Matyáš Kroupa. V áčku (7. místo) běžela Karolína Pipková, v céčku (10.) Kateřina Švíglerová a v déčku (11.) běžela Ema Nožičková.
  • Ve Svítkově proběhlo minisoustředění nejmladšího žactva.
  • Čtyřicítka pardubických závodníků startovala na Mistrovství ČR na klasice, které uspořádal OK Kamenice v Pohoří. V ženách skončila Janča Peterová na pátém místě, v mužích obsadil Martin Roudný šesté místo, sedmý byl Tomáš Kubelka. V H18 obsadil Filip Haas páté místo, v juniorech skončil Šimon Mareček na 10. místě.
  • Začala Liga škol v orientačním běhu, 1. kolo 51. ročníku mělo centrum na rohu studáneckého lesa na Dubině.
  • V Hradci Králové – Pouchově se konal sprint. Nejdříve proběhl závod Českého poháru a ŽA, následně pak závod Východočeského poháru. V dámské elitě vyhrála Jana Stehlíková (Knapová), druhá byla Jana Peterová, Marta Fenclová byla desátá. V mužské elitě byl Martin Roudný druhý. V D21A vyhrála Klára Žaloudková, v D18A Katka Koberová obsadila 8. příčku, v H18A byl Kryštof Jelínek desátý. V závodě Vč. poháru vyhráli: v D12C Hana Fenclová, v H10C Ondřej Lučan, v H45C Karel Haas.
  • U Mostku se běžel první závod Českého poháru štafet (pořádal Sportcentrum Jičín). V mužích trojice Matěj Kamenický, Tomáš Kubelka a Martin Roudný vyhrála, béčko bylo desáté. V ženách trio Jana Peterová, Šárka Kulhavá a Jana Stehlíková skončilo třetí. Áčko dorostenců obsadilo 8. místo (K. Jelínek, Váňa, Haas). V žákyních naše štafety v D12 obsadily první dvě místa, v H12 byli kluci osmí, stejně jako štafeta v H14. Ve veteránech vyhrály dvě naše štafety kategorii H135, ženy v D135 byly třetí.
  • V druhém závodě Českého poháru štafet opět u Mostku pod taktovkou SJC zopakovalo v mužích trio Matěj Kamenický, Martin Roudný a Tomáš Kubelka sobotní vítězství. V ženách vyhrála naše štafeta Šárka Kulhavá, Jana Stehlíková a Jana Peterová, béčko doběhlo na pěkném osmém místě. V dorostencích zopakovala naše štafeta osmé místo ze soboty. Dorostenky běžely dobře, výsledkem bylo 6. místo. Ve starších veteránech skončila naše štafeta třetí.
  • Téměř 120 pardubických závodníků startovalo v Bělé (část Zadní Ochoz), kde uspořádal SRK další závod Vč. poháru (krátkou trať). V ženách (D21C) vyhrála Martina Zvěřinová, v D10N vyhrála Nikol Hovorková a v D35C Petra Škodová.
  • Skoro dvacítka pardubických dorostenců a juniorů se zúčastnilo Srovnávacích testů mládeže, které proběhly na Městském atletickém stadiónu a na ZŠ Staňkova v Pardubicích.
  Říjen 2021
  • 11. kolo soutěží Východočeské oblasti uspořádala Lokomotiva Trutnov v Markoušovicích. V ženách vyhrála Marta Lučanová, v mužích byl první Radek Nožka. Další vítězství si odnesli: v D10N Zuzka Stryková, v H10C Dan Macek, v D45C Pavla Švíglerová, v D55C Laďka Víchová a v H65C Vašek Farář.
  • Čtveřice reprezentantů Jana Stehlíková, Jana Peterová, Tomáš Kubelka a Martin Roudný startovala na poslední sérii letošního Světového poháru v Itálii.
  • Jana Stehlíková obsadila v konečném pořadí Světového poháru 39. místo.
  • Na Mistrovství ČR štafet v Kobylé nad Vidnávkou si naše týmy vedly výborně, z mistrovských kategorií jsme si přivezli kompletní kolekci medailí. Muži v sestavě Matěj Kamenický, Martin Roudný a Tomáš Kubelka vybojovali bronzové medaile, ženy ve složení Iveta Šístková, Jana Peterová a Jana Stehlíková obhájily loňské stříbro. Velkým překvapením byl mistrovský titul štafety dorostenců (Kryštof Jelínek, Vojta Váňa a Filip Haas), dorostenky obsadily 11. místo. Ve veteraniádě obsadila naše štafeta v D135 druhé místo (Jindra Horáková, Renata Haasová a Marta Lučanová), v H195 skončilo trio Vašek Farář, Mirek Novotný a Honza Knap třetí.
  • Na Mistrovství ČR klubů obsadilo naše áčko druhé místo a získalo stříbrné medaile v sestavě Matěj Kamenický, Jana Stehlíková, Radek Nožka, Tereza Nováková, Tomáš Kubelka, Jana Peterová a Martin Roudný. Béčko skončilo na 10. místě. Dorost skončil na 7. místě. V kategorii DH325 vyhrála pětice Václav Farář, Iva Knapová, Jan Knap, Jiřina Novotná a Mirek Novotný.
  • Skončil Český pohár štafet. Muži obsadili druhou příčku, béčko je 14. Ženy skončily na druhé příčce, béčko je 12. Dorostenci obsadili třetí příčku, dorostenky skončily osmé.
  • Dospělí OK Lokomotiva Pardubice vyhráli Českou ligu klubů. Dorost obsadil čtvrté místo.
  • 2. kolo Ligy škol v orientačním běhu proběhlo v lese na Studánce.
  • Začala výstavba zázemí klubu na Vinici – buduje se Areál orientačního běhu.
  • Další závod Východočeského poháru uspořádal SK LOB Nová Paka u Zadního Mostku. V ženách vyhrála Šárka Kulhavá, dále byli první v D10N Zuzka Stryková, v D18C Zuzka Stoklasová, v H18C Michal Krpata, v D65C Jiřina Novotná a v H35C Petr Zvěřina.
  • Začaly tréninky žactva a dorostu v tělocvičnách.
  • V Plzni proběhl poslední letošní český šampionát – Mistrovství ČR v nočním orientačním běhu. V mužích skončil Tomáš Kubelka na čtvrtém místě, v H20 byl Šimon Mareček sedmý. Ve Veteraniádě si nejlépe vedl Štěpán Držka, který skončil v H45 druhý a v H65 skončil Vašek Farář třetí.
  • Český pohár a žebříček A 2021 skončil krátkou tratí v Záluží u Plzně. V mužské elitě skončil Matěj Kamenický na 2. místě, Martin Roudný obsadil osmé místo. V D18A vyhrála Katka Koberová, Terka Fejfarová skončila šestá, v D16A obsadila Klára Haasová 10. místo. V H45B vyhrál Karel Haas.
  • V Českém poháru 2021 obsadila Jana Stehlíková 2. místo, v TOP 10 máme dalších čtyři závodníky – D: 2. Jana Stehlíková, 7. Jana Peterová, H: 7. Martin Roudný, 8. Tomáš Kubelka, 9. Matěj Kamenický.
  • V žebříčku A 2021 se letos nikdo z pardubických závodníků na stupně vítězů nepostavil, v první desítce skončili: D16: 10. Míša Srbová; D18: 6. Katka Koberová, 10. Terka Fejfarová; H18: 10. Filip Haas, H20: 10. Šimon Mareček.
  • Další závod Vč. poháru byl na pořadu v Hluboké (Sruby). Běžela se krátká trať. V mužích vyhrál Martin Roudný. V D10N vyhrála Bětka Kárníková, v D12C Hana Fenclová, v H10C Dan Macek, v D18C Zuzka Stoklasová, v D45C Pavla Švíglerová a v D55C Laďka Víchová.
  • 28. ročník Rodinných štafet měl centrum v areálu rekreačního střediska v Krasnici. Vítězství v kategorii LPU si odnesla štafeta Procházka Čermáků (Jan Čermák, Renata Čermáková a David Procházka), druzí byli obhájci vítězství Roudní (Venda, Vašek a Martin), na třetím místě doběhli Haasovi (Klára, Renata, Filip).
  • Podzimní prázdniny strávilo pardubické žactvo na soustředění na chatě Horalka ve Sněžném. V podhůří Orlických hor byl pro 44 žákyň a žáků připraven bohatý program.
  • Předposlední závod letošního Východočeského poháru se běžel jako klasika po městě Vrchlabí. V D10N vyhrála Šárka Kuhnová, v D55C Laďka Víchová a v H35C Petr Šabatka.
  Listopad 2021
  • Letošní Východočeský pohár skončil krátkou tratí, kterou uspořádal OK Slavie Hradec Králové v lesíku u Záboří nad Labem. V ženách vyhrála Martina Zvěřinová, další první místa přidali v D12C Monika Munzarová, v H10C Ondra Lučan, v H12C Matyáš Kroupa, v H18C Filip Jelínek a v D45C Pavla Švíglerová.
  • V Mistrovství Vč. oblasti družstev žactva skončilo naše žactvo těsně druhé. V dalších oblastních soutěžích – v Mistrovství oblasti družstev dorostu, v Mistrovství oblasti družstev dospělých i ve Veteraniádě oblasti družstev jsme vyhráli.
  • Na šampionátu v horském OB, který proběhl v Jizerských horách (Karlov, Josefův Důl) startovalo několik našich závodníků. V ženách jasně dominovala dvojice Pavla Udržalová a Iveta Šístková, v mužích Adam Waněk společně s Mudrákem obsadili druhé místo.
  • Skončila podzimní část Východočeského poháru žactva a dorostu. Do žebříčku bylo zařazeno 10 závodů, každému závodníkovi se počítalo šest nejlepších výsledků. Celkem bylo v žebříčku hodnoceno 85 našich mladých závodníků. V žákyních v D10C skončila Eliška Macháčková na desátém místě, v D12C skončily čtyři naše závodnice v první desítce – 4. Hana Fenclová, 5. Monika Munzarová, 7. Ema Nožičková, 9. Terka Macháčková, v D12D vyhrála Lída Fukátková, v D14C byla Kateřina Švíglerová třetí a Karolína Pipková osmá. V žácích v H10C obsadili Dan Macek a Ondra Lučan první dvě místa, v H12C skončil Matyáš Kroupa třetí, v H14C obsadili Vítek Frosch a Fanda Goláň 7. a 8. místo. V dorostu vyhrála Kateřina Dvořáková v D16C.
  • Ve Východočeském poháru dospělých a veteránů si vítězství odnesly v D21C Šárka Kulhavá a v D45C Pavla Švíglerová.
  • Školení začínajících kartografů ve Zderazi se zúčastnil Kryštof Jelínek.
  • Tradiční vysočinské veteraniády u Kubíků v Pusté Kamenici se zúčastnila třicítka pardubických veteránů.
  • Do reprezentace na rok 2022 byla zařazena Jana Stehlíková, v družstvu Naděje jsou Martin Roudný a Jana Peterová, mezi sledovanými je Tomáš Kubelka. V juniorské reprezentaci bohužel nikdo z LPU není…
  • Závěr sezóny našeho klubu byl z důvodu nepříznivé epidemiologické situace jen jednodenní. Dorostenci pod vedením Ondry Pipka připravili šifrovačku po Pardubicích.
  • V seznamu závodníků zařazených do tréninkových středisek mládeže pro rok 2022 jsou: Filip Haas (A), Tereza Fejfarová, Kryštof Jelínek, Kateřina Koberová, Ondřej Macek, Šimon Mareček, Michaela Srbová, Daniel Štichhauer a Kateřina Švíglerová (všichni B).
  • Padesátka pardubických orientačních běžců sázela stromky v oboře Kněžičky (majetek Kinský dal Borgo).
  • Trio Karel Haas, Olda Vodička a Zuzka Klimplová ukončilo studium trenérské licence 2. třídy.
  • Zimní hradubická liga začala dalším ročníkem Klokan krosu. V elitě mužů (11 km) vyhrál Filip Haas, v elitě žen (7,5 km) vyhrála Marta Fenclová. V ženách na trati 5 km vyhrála Terka Šmídová.
  Prosinec 2021
  • Tradiční Mikulášský běh 2021 se konal na Dukle. Hana Fenclová a Matěj Kadaně vyhráli kategorie mladšího žactva.
  • Jana Stehlíková (Knapová) obsadila v Anketě o nejlepší orientačního běžce roku 2021 třetí příčku.
  • Petra Fiala (Hančová) byla první v Anketě o nejlepšího lyžařského orientačního běžce 2021.
  • Úvodní soustředění dorostenců a juniorů proběhlo v Chocni.
  • V lesním krosu Malá cena Velké Verandy u Chocně skončil v mužích Petr Zvěřina na druhém místě, v ženách obsadila Marta Fenclová třetí místo, v dorostencích skončil Filip Haas druhý, v dorostenkách obsadila Míša Srbová 3. příčku, v žákyních doběhla Karolína Pipková třetí.
  

  NAŠI NEJLEPŠÍ 2021

  Nejlepší závodník klubu (a nejlepší žena)JANA STEHLÍKOVÁ (KNAPOVÁ)
  • 5. místo na Mistrovství světa ve štafetách
  • 5. místo na Mistrovství světa ve sprintových štafetách
  • 8. místo na Mistrovství světa na klasické trati
  • 4. místo na Mistrovství Evropy ve sprintových štafetách
  • 1. místo na M ČR ve sprintu
  • 1. místo na M ČR sprintových štafet
  • 2. místo na M ČR štafet
  • 2. místo na M ČR klubů
  • 2. místo v Českém poháru
  Nejlepší mužTOMÁŠ KUBELKA
  • 42. místo na Mistrovství světa na klasické trati
  • 4. místo na M ČR v nočním OB
  • 4. místo na M ČR na krátké trati
  • 5. místo na M ČR ve sprintu
  • 7. místo na M ČR na klasické trati
  • 1. místo na M ČR sprintových štafet
  • 3. místo na M ČR štafet
  • 2. místo na M ČR klubů
  • 7. místo v Rankingu 2021
  • 8. místo v Českém poháru
  Nejlepší junior/juniorkaŠIMON MAREČEK
  • 7. místo na M ČR v nočním OB
  • 10. místo na M ČR ve sprintu
  • 10. místo na M ČR na klasické trati
  • 10. místo na M ČR sprintových štafet
  • 10. místo na M ČR klubů
  • 10. místo v žebříčku A
  Nejlepší starší dorostenecFILIP HAAS
  • 3. místo na M ČR ve sprintu
  • 5. místo na M ČR na klasické trati
  • 1. místo na M ČR štafet
  • 2. místo na M ČR sprintových štafet
  • 7. místo na M ČR klubů
  • 10. místo v žebříčku A
  Nejlepší starší dorostenkaKATEŘINA KOBEROVÁ
  • 7. místo na M ČR ve sprintu
  • 2. místo na M ČR sprintových štafet
  • 7. místo na M ČR klubů
  • 6. místo v žebříčku A
  Nejlepší mladší dorostenkaMICHAELA SRBOVÁ
  • 4. místo na M ČR na krátké trati
  • 2. místo na M ČR sprintových štafet
  • 7. místo na M ČR klubů
  • 10. místo v žebříčku A
  Nejlepší starší žákVÍTEK FROSCH
  • 6. místo ve Východočeském poháru jaro
  • 6. místo ve Východočeském poháru podzim
  Nejlepší starší žákyněKAROLÍNA PIPKOVÁ
  • 7. místo ve žebříčku B
  • 2. místo ve Východočeském poháru jaro
  • 8. místo ve Východočeském poháru podzim
  • 7. místo na M ČR oblastních výběrů žactva
  Nejlepší mladší žákMATYÁŠ KROUPA
  • 3. místo ve Východočeském poháru podzim
  • 5. místo ve Východočeském poháru jaro
  • 4. místo na M ČR oblastních výběrů žactva
  Nejlepší mladší žákyněHANA FENCLOVÁ
  • 3. místo ve Východočeském poháru jaro
  • 4. místo ve Východočeském poháru podzim
  • 4. místo na M ČR oblastních výběrů žactva
  Nejlepší nejmladší žák/žákyněONDŘEJ LUČAN
  • 1. místo ve Východočeském poháru jaro
  • 2. místo ve Východočeském poháru podzim
  Nejlepší veteránkaMARTA LUČANOVÁ
  • 1. místo Veteraniáda ČR na klasické trati
  • 1. místo Veteraniáda ČR na krátké trati
  • 2. místo Veterniáda ČR štafet
  • 6. místo Veteraniáda ČR klubů
  Nejlepší veteránVÁCLAV FARÁŘ
  • 2. místo v žebříčku B
  • 2. místo ve Východočeském poháru
  • 3. místo Veteraniáda ČR v nočním OB
  • 5. místo Veteraniáda ČR ve sprintu
  • 6. místo Veteraniáda ČR na klasické trati
  • 3. místo Veteraniáda ČR štafet
  • 1. místo Veteraniáda ČR klubů
  Nejlepší závodník lyžařského OBPETRA FIALA (HANČOVÁ)
  • 6. místo na Mistrovství světa ve sprintových štafetách
  • 13. místo na Mistrovství světa ve sprintu
  • 14. místo na Mistrovství světa na krátké trati
  • 15. místo na Mistrovství světa na klasické trati
  • 1. místo na M ČR v LOB ve sprintu
  • 1. místo na M ČR v LOB na krátké trati
  Ocenění trenéři
  LUBOMÍR MACHÁČEK
  KAREL HAAS
  

  Vývoj umístění našich závodníků v rankingu 2021

  PÁNI 03 04 05 06 07 08 09 10 11
  Roudný Martin 33 33 22 15 14 14 8 9 5
  Kubelka Tomáš 5 5 5 6 6 6 7 7 7
  Kamenický Matěj 24 24 24 24 23 23 17 15 11
  Procházka David 27 27 41 40 37 37 38 40 36
  Hovorka Lukáš 74 93 81 82 83 89 105 100 91
  Mareček Šimon 807 865 480 193 182 186 114 111 93
  Pipek Ondřej 841 899 523 251 238 190 159 156 121
  Lučan Vladimír 696 610 590 588 572 156 160 137 124
  Macek Ondřej 1038 0 0 834 815 802 214 187 126
  Fencl Jonáš 41 38 41 37 41 41 75 86 155
  Mrskoč Marek 749 788 560 355 334 323 220 232 189
  Kos Tomáš 102 86 126 435 650 474 325 186 220
  Zvěřina Petr 47 48 40 43 52 52 102 125 229
  Nožka Radek 17 18 21 25 27 87 198 102 256
  Šišma Vojtěch 1109 0 1136 621 597 518 415 339 265
  Roudný Václav ml. 250 235 254 246 242 249 268 279 290
  Grundman Jan 93 84 97 305 424 419 412 347 300
  Deml Tomáš 363 337 320 304 308 316 315 328 309
  Vališ Jan 0 0 1140 720 697 692 474 450 383
  Jurica Jan 305 285 300 290 272 328 324 416 404
  Procházka Tomáš 575 508 485 468 459 482 457 479 409
  Kafka Miloš 449 459 397 420 550 554 413 325 427
  Žák Jan 428 383 362 353 409 437 429 445 428
  Vodička Oldřich 447 401 377 322 513 376 313 327 460
  Jelínek Kryštof 0 0 0 0 0 0 0 527 461
  Koleš Jan 1083 963 933 933 916 558 545 544 481
  Štichhauer Daniel 1101 0 0 0 0 0 866 593 528
  Léhar Adam 433 406 424 489 472 493 526 595 532
  Jelínek Filip 0 0 0 0 0 0 0 598 534
  Krčál Jaroslav 553 485 466 441 701 655 638 644 579
  Waněk Adam 167 145 155 331 375 835 813 654 585
  Čermák Jan 151 168 596 871 852 839 676 576 617
  Udržal Tomáš 88 74 75 71 73 172 513 517 679
  Volák Ondřej 95 81 113 279 354 341 521 521 693
  Haas Filip 1021 0 0 0 0 0 792 782 695
  Haas Karel 284 271 268 482 462 464 634 744 747
  Kos Oldřich 809 711 590 603 583 579 623 624 762
  Držka Štěpán 301 274 259 230 224 231 296 437 792
  Fiala Petr 359 365 421 537 962 948 749 742 824
  Fencl Jiří 1102 981 950 815 796 780 747 739 842
  Macl Jan 764 728 729 777 758 745 798 881 916
  Zelinka Jan 812 715 682 683 662 823 977 974 957
  Rusin Jan 67 64 73 182 174 180 639 647 0
  Jirásek Aleš 874 776 755 751 729 720 733 728 0
  Kutílek Jakub 674 611 669 719 696 691 744 882 0
  Vávra Jaroslav 620 674 754 856 839 822 911 902 0
  Hovorka Jan 1144 1021 983 993 978 969 950 948 0
  Kober Michal 1034 926 909 903 885 875 847 1009 0
  Lenner Miroslav 1274 1126 1076 1090 1079 1070 1028 1023 0
  Moravec Marek 398 387 404 382 741 0 0 0 0
  Kroupa Jan (81) 1060 945 923 921 903 0 0 0 0
  Seidl Jakub 1176 1045 1004 1098 1087 0 0 0 0
  Záveský Filip 981 885 870 0 0 0 0 0 0
  Veselý Martin 1087 0 0 0 0 0 0 0 0
  Krpata Michal 1091 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fejfar Lukáš 1119 0 0 0 0 0 0 0 0
  Novák Adam 1304 0 0 0 0 0 0 0 0
  Oberreiter Matyáš 1323 0 0 0 0 0 0 0 0

  DÁMY 03 04 05 06 07 08 09 10 11
  Peterová Jana 55 51 33 27 26 24 15 14 7
  Zvěřinová Martina 16 18 16 16 18 17 22 24 21
  Fenclová Marta 41 45 47 46 49 49 44 46 37
  Udržalová Pavla 56 54 57 58 63 57 62 58 45
  Kulhavá Šárka 431 476 464 232 222 89 71 60 46
  Stehlíková Jana 179 161 6 5 5 5 3 3 51
  Lučanová Marta 285 246 371 308 301 129 91 74 61
  Kosová Klára 66 66 78 71 68 88 98 89 73
  Šístková Iveta 20 19 21 22 28 22 26 26 92
  Jansová Doubravka 215 193 175 169 130 99 109 104 96
  Nováková Tereza 39 37 38 39 38 46 46 48 99
  Škorpíková Barbora 167 141 133 138 126 130 118 118 145
  Brožková Lucie 663 632 409 411 390 373 204 184 162
  Procházková Štěpánka 483 432 424 386 369 253 199 209 180
  Jelínková Adéla 862 750 474 381 364 353 249 221 187
  Valachová Martina 306 338 298 348 332 224 203 203 194
  Fiala Petra 29 28 29 28 29 31 32 32 204
  Kovářová Jana 958 0 0 822 466 408 300 267 231
  Knapová Lenka 34 31 46 49 46 60 205 211 270
  Kolešová Helena 719 633 621 624 609 358 332 339 296
  Hladíková Alžběta 280 355 345 343 459 411 396 390 298
  Losmanová Zuzana 0 0 0 0 0 474 368 365 325
  Klimplová Zuzana 276 287 278 266 326 426 393 402 417
  Špirková Anežka 580 576 567 529 518 506 419 372 443
  Chudomelová Monika 0 0 0 655 642 638 524 509 449
  Koberová Kateřina 732 0 0 0 0 0 527 522 465
  Fenclová Tereza 614 545 538 522 509 571 549 541 483
  Brožková Tereza 795 0 0 0 0 0 0 572 510
  Škodová Petra 0 0 0 681 673 669 651 649 564
  Lennerová Hana 626 555 547 532 0 0 0 668 580
  Barnetová Veronika 332 317 403 571 556 548 558 575 601
  Maclová Kristýna 0 0 0 0 0 0 0 706 621
  Petrová Daniela 300 315 302 286 279 316 380 452 0
  Pušová Bára 511 526 518 499 486 471 465 461 0
  Držková Berenika 624 604 599 601 587 581 556 546 0
  Knapová Iva 270 284 276 262 258 257 366 587 0
  Žemličková Lenka 561 505 496 482 468 634 612 612 0
  Držková Markéta 381 341 337 327 320 486 477 635 0
  Nádvorníková Tereza 507 457 451 440 672 668 650 648 0
  Waňková Martina 342 312 406 642 631 627 606 0 0
  Klimplová Lenka 455 407 391 399 699 0 0 0 0
  Vojtíšková Viktorie 214 200 183 197 239 0 0 0 0
  Čermáková Klára 58 62 86 179 349 0 0 0 0
  Schmidtová Michaela 370 330 348 347 463 0 0 0 0
  Žáková Barbora 519 480 582 576 563 0 0 0 0
  Kopecká Anna 69 155 283 0 0 0 0 0 0
  Stryková Kateřina 829 716 695 0 0 0 0 0 0
  Fejfarová Tereza 728 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vodičková Johana 790 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bártová Adéla 900 0 0 0 0 0 0 0 0
  

  Klubový žebříček OB 2021

   1. Kubelka Tomáš     H21 1654.51 (11)  [43]
   2. Roudný Martin     H21 1645.94 (15)  [1]
   3. Mareček Šimon     H20 1616.86 (15)  [20]
   4. Kamenický Matěj    H21 1581.56 (14)  [41]
   5. Peterová Jana     D21 1566.25 (14)  [2]
   6. Haas Filip       H18 1526.76 (19)  [11]
   7. Jelínek Kryštof    H18 1500.58 (20)  [5]
   8. Koberová Kateřina   D18 1483.47 (14)  [25]
   9. Pipek Ondřej      H20 1463.98 (21)  [28]
  10. Zvěřinová Martina   D35 1430.84 (11)  [3]
  11. Fejfarová Tereza    D18 1401.11 (17)  [32]
  12. Srbová Michaela    D16 1398.67 (18)  [-]
  13. Váňa Vojtěch      H18 1349.17 (18)  [44]
  14. Štichhauer Daniel   H18 1339.16 (18)  [38]
  15. Procházka David    H21 1318.08 (17)  [6]
  16. Šístková Iveta     D35 1284.31  (9)  [4]
  17. Hovorka Lukáš     H21 1265.61 (11)  [-]
  18. Brožková Tereza    D18 1249.16 (16)  [35]
  19. Fenclová Marta     D45 1234.31 (23)  [19]
  20. Mrskoč Marek      H20 1228.12 (16)  [46]
  21. Haasová Klára     D16 1217.85 (18)  [27]
  22. Jelínek Filip     H16 1217.02 (21)  [29]
  23. Horáková Jindra    D50 1215.29 (14)  [31]
  24. Lučanová Marta     D40 1213.48 (16)  [36]
  25. Farář Václav      H65 1209.59 (30)  [15]
  26. Macek Ondřej      H20 1167.96 (10)  [7]
  27. Švíglerová Pavla    D45 1150.05 (19)  [12]
  28. Vodička Oldřich    H40 1138.05 (15)  [17]
  29. Šípek Ondřej      H16 1104.65 (17) [116]
  30. Kubíková Květoslava  D70 1090.81 (22)  [13]
  31. Lučan Vladimír     H40 1089.31 (14)  [49]
  32. Štichhauer Adam    H16 1085.11 (19)  [60]
  33. Kulhavá Šárka     D21 1083.30 (14) [214]
  34. Stoklasová Zuzana   D18 1082.37 (12)  [-]
  35. Kološová Veronika   D18 1052.45 (14)  [47]
  36. Knapová Iva      D60 1037.12 (10)  [9]
  37. Kosová Klára      D21 1026.70  (9) [147]
  38. Krpata Michal     H18 1016.78 (19)  [65]
  39. Udržalová Pavla    D35 1015.84  (9) [208]
  40. Šabatka Petr      H40  995.13 (27)  [16]
  41. Valach Petr      H55  984.28 (12) [231]
  42. Švíglerová Kateřina  D14  979.10 (20)  [33]
  43. Stehlíková Jana    D21  978.39  (6)  [8]
  44. Lučan Ondřej      H10  977.02 (15)  [99]
  45. Kovářová Jana     D20  974.67 (15)  [67]
  46. Macek Dan       H10  969.82 (14) [107]
  47. Pipková Táňa      D50  969.06 (11)  [68]
  48. Fejfar Lukáš      H18  959.19 (10)  [75]
  49. Novotná Jiřina     D65  958.26 (35)  [34]
  50. Novotný Miroslav    H60  952.79 (36)  [24]
  51. Haas Karel       H45  941.26  (9) [103]
  52. Fenclová Hana     D12  937.37 (16)  [26]
  53. Šišma Vojtěch     H20  935.10 (18)  [22]
  54. Mrskočová Dana     D45  934.42 (19)  [70]
  55. Odvodyová Šárka    D35  919.24 (10) [189]
  56. Belej Jiří       H45  911.02 (19)  [40]
  57. Jelínková Adéla    D20  910.34 (14)  [53]
  58. Škodová Petra     D35  909.42 (10)  [-]
  59. Víchová Ladislava   D60  902.65 (13)  [21]
  60. Vališ Vojtěch     H16  900.86 (22)  [78]
  61. Munzarová Monika    D12  897.81 (16) [119]
  62. Roudný Václav     H60  890.35 (19)  [63]
  63. Knap Jan        H70  887.84 (10)  [23]
  64. Kroupa Matyáš     H12  876.51 (16)  [95]
  65. Fajfr Marek      H16  876.33 (12)  [-]
  66. Dvořáková Kateřina   D16  875.40 (17)  [55]
  67. Brožková Lucie     D20  873.37 (11)  [-]
  68. Pekárek Tomáš     H16  851.42 (15)  [-]
  69. Štěrba Pavel      H65  847.83 (12)  [37]
  70. Krpatová Zuzana    D45  830.37 (19)  [69]
  71. Kuhnová Šárka     D10  827.34 (11)  [-]
  72. Frosch Vítek      H14  826.52 (22)  [81]
  73. Fencl Petr       H50  823.25 (13)  [42]
  74. Pipková Karolína    D14  823.01 (11)  [30]
  75. Bártová Adéla     D18  817.38 (11) [166]
  76. Novák Adam       H18  813.58 (17)  [93]
  77. Vališ Jan       H20  809.83 (13)  [88]
  78. Macháčková Tereza   D12  809.71 (18)  [94]
  79. Stryková Zuzana    D10  809.45 (12)  [-]
  80. Macháček Lubomír    H45  799.50 (20)  [92]
  81. Klimpl Petr      H65  794.82 (19)  [57]
  82. Froschová Magdalena  D12  791.05 (20)  [61]
  83. Zvěřina Petr      H35  789.02  (8)  [10]
  84. Jansová Doubravka   D21  785.80  (9) [129]
  85. Držka Štěpán      H45  773.24  (8)  [54]
  86. Hájek Dominik     H16  772.31 (12)  [-]
  87. Goláň František    H14  769.12 (17) [159]
  88. Fukátko Jan      H40  763.97 (14)  [91]
  89. Málek Josef      H80  754.18 (15) [177]
  90. Kološ Oldřich     H60  752.23 (24)  [58]
  91. Haasová Renata     D40  748.31 (11)  [52]
  92. Fencl Jonáš      H21  746.07  (9) [183]
  93. Demlová Jitka     D50  741.10 (14)  [51]
  94. Macháčková Eliška   D10  725.82 (17) [120]
  95. Vališ Jan       H50  725.52 (22)  [83]
  96. Procházka Tomáš    H21  722.03 (20) [122]
  97. Fukátková Ludmila   D12  712.98 (14) [187]
  98. Flos Tomáš       H16  706.42 (16)  [72]
  99. Nožičková Ema     D12  701.55  (9) [174]
  100. Nekvapil Ondřej    H45  696.64 (19)  [90]
  101. Škorpíková Barbora   D21  696.17 (10) [121]
  102. Mrštík Václav     H70  694.20  (9) [125]
  103. Roudný Václav     H21  687.44 (12)  [50]
  104. Kadaně Matěj      H12  686.55 (20)  [39]
  105. Vodičková Johana    D18  675.75 (11)  [62]
  106. Filičko Marek     H50  675.14 (10) [143]
  107. Skořepová Lucie    D16  675.01 (15)  [77]
  108. Hovorka Pavel     H40  674.84 (10)  [59]
  109. Roudná Eva       D55  672.72 (11)  [76]
  110. Kárník Jan       H40  671.73  (9)  [-]
  111. Deml Tomáš       H21  667.63 (10)  [89]
  112. Třasák Milan      H65  666.00 (21)  [73]
  113. Cinkan Zdeněk     H55  665.61 (13) [112]
  114. Švíglerová Anna    D12  661.46 (18) [128]
  115. Kadaňová Barbora    D35  653.47 (17)  [85]
  116. Macková Gita      D12  638.76 (13) [191]
  117. Kroupa Jan       H40  632.51 (14)  [79]
  118. Václavek Jan      H40  625.84 (15) [100]
  119. Kárníková Alžběta   D10  621.33  (9) [241]
  120. Czagan Jan       H50  618.76 (11)  [86]
  121. Štichhauerová Kateřina D45  610.20 (10) [124]
  122. Horáková Anna Marie  D10  591.05 (12) [155]
  123. Nováková Tereza    D21  589.93  (4)  [71]
  124. Vávra Jaroslav     H45  586.67  (6)  [45]
  125. Procházková Štěpánka  D21  584.94  (8)  [-]
  126. Vícha Vladimír     H60  584.03 (10)  [84]
  127. Procházka Tomáš    H55  576.83  (9) [156]
  128. Maloch David      H12  572.37 (17) [192]
  129. Procházka Radek    H55  571.31 (18) [111]
  130. Tučková Anna      D18  560.36 (14) [253]
  131. Hovorková Nikol    D10  552.81 (14)  [-]
  132. Kos Tomáš       H21  550.96  (8) [127]
  133. Kašparová Eva     D40  545.55 (16) [115]
  134. Kroupová Anna     D10  543.69 (14) [162]
  135. Vávra Jaroslav     H75  532.04  (9) [230]
  136. Odvody Zdeněk     H35  530.71 (10) [232]
  137. Pipek Kamil      H45  525.50 (13)  [87]
  138. Macek Pavel      H45  520.06 (15) [113]
  139. Waňková Dita      D50  512.23  (8) [108]
  140. Sáňka Bedřich     H70  505.36  (9)  [-]
  141. Fiala Petra      D21  500.41  (4)  [18]
  142. Hovorková Elen     D12  499.10 (15) [134]
  143. Kárník Štěpán     H12  496.96 (14) [101]
  144. Kadaně Marek      H14  492.02 (21)  [97]
  145. Hostinský Jiří     H65  470.50 (10) [209]
  146. Vörösová Markéta    D40  466.91 (10) [135]
  147. Udržal Lukáš      H10  460.97  (7)  [-]
  148. Valachová Martina   D21  460.57  (7) [171]
  149. Zitka Adam       H35  447.63  (7)  [56]
  150. Helmeczi Ema      D10  442.64 (10)  [-]
  151. Kuhn Jiří       H40  436.82 (10) [157]
  152. Jurica Jan       H21  424.80  (7) [118]
  153. Goláň Oldřich     H45  422.68 (12) [198]
  154. Fukátko Václav     H10  421.41 (10)  [-]
  155. Hovorka Jan      H40  414.27  (5) [138]
  156. Kadaně Miroslav    H40  411.73 (17) [130]
  157. Žák Jan        H21  409.69  (9) [131]
  158. Goláň Antonín     H14  404.40 (12) [140]
  159. Dvořák Vladimír    H60  403.97 (10) [146]
  160. Držková Markéta    D45  397.62  (6)  [80]
  161. Kubíčková Nela     D12  395.96 (11)  [-]
  162. Zitková Markéta    D10  393.20 (11) [206]
  163. Knapová Lenka     D21  389.32  (3) [148]
  164. Klimplová Zuzana    D40  385.82  (5) [150]
  165. Stryková Johana    D10  385.63 (11)  [-]
  166. Koupil Štěpán     H10  384.78  (7)  [-]
  167. Pušová Bára      D18  377.73  (5)  [74]
  168. Kolešová Helena    D21  373.01  (4) [104]
  169. Kuhnová Alžběta    D16  366.68 (10) [165]
  170. Koleš Jan       H35  357.77  (5) [149]
  171. Smrčková Olga     D60  357.75  (9)  [-]
  172. Léhar Adam       H21  357.64  (5) [117]
  173. Zvěřinová Nina     D10  354.80  (7)  [66]
  174. Věříš Jan       H50  354.65  (8) [172]
  175. Zitková Veronika    D12  350.36 (10)  [82]
  176. Dominová Julie     D14  347.47 (10) [169]
  177. Jánek Ladislav     H60  341.45  (5) [142]
  178. Lučan Matěj      H12  336.78 (13) [109]
  179. Kubíková Magdaléna   D16  335.78 (15) [153]
  180. Nožka Radek      H21  331.89  (3)  [64]
  181. Dvořáková Zuzana    D45  325.87  (5) [207]
  182. Petrásová Hana     D18  320.12  (6) [102]
  183. Hladíková Alžběta   D21  315.99  (4)  [-]
  184. Dvořáček Filip     H18  310.30 (10) [201]
  185. Kafka Miloš      H35  298.12  (5) [158]
  186. Kříž Libor       H40  296.48  (4) [137]
  187. Zitková Radka     D40  296.07  (5)  [48]
  188. Šabatka Filip     H10  295.35  (9)  [-]
  189. Fenclová Zuzana    D10  284.33  (7)  [-]
  190. Kaláčová Anna     D14  281.83  (5)  [-]
  191. Petrová Daniela    D35  276.57  (4) [219]
  192. Kubíková Adéla     D14  273.44 (11) [154]
  193. Kadaník Petr      H14  269.10  (6) [126]
  194. Jirásek Aleš      H45  263.85  (4) [215]
  195. Zitková Andrea     D14  253.92  (9)  [96]
  196. Kárníková Kamila    D40  250.69  (6) [243]
  197. Nožička Miroslav    H65  249.17  (3) [194]
  198. Hostinský Matěj    H16  247.97 (10) [247]
  199. Dvořák Luboš      H50  245.43  (6) [250]
  200. Žemlička Jan      H35  241.92  (4) [228]
  201. Kuhn Vojtěch      H18  237.76 (10) [205]
  202. Juška Vojtěch     H12  237.61 (10) [132]
  203. Krčál Jaroslav     H35  226.19  (3) [175]
  204. Kellnerová Stanislava D70  225.64  (6) [139]
  205. Valentová Kateřina   D14  222.26  (4)  [-]
  206. Maloch Pavel      H40  219.26  (5) [225]
  207. Kroupová Kateřina   D40  216.15  (6)  [-]
  208. Udržal Tomáš      H40  210.21  (3) [184]
  209. Hlavatý Jan      H14  207.37 (13) [161]
  210. Machač Václav     H14  201.46  (4)  [-]
  211. Nožičková Lea     D14  201.06  (7) [179]
  212. Mrskočová Markéta   D16  199.74  (6) [200]
  213. Domin Ondřej      H10  192.38  (9) [221]
  214. Odvodyová Nikola    D10  191.90  (5) [145]
  215. Kokaislová Eva     D40  189.88  (3) [164]
  216. Šmídová Terezie    D16  189.01  (6)  [-]
  217. Grundmann Jan     H21  188.79  (2) [185]
  218. Kadaníková Tereza   D16  182.95  (8) [160]
  219. Kubík Ondřej      H45  182.91  (4)  [-]
  220. Lulay Miloš      H65  180.08  (4) [133]
  221. Losmanová Zuzana    D21  179.18  (3) [141]
  222. Valachová Jana     D55  177.64  (8) [217]
  223. Ježek Vladimír     H45  177.08  (5) [114]
  224. Kay Leila       D10  176.44  (9) [236]
  225. Waněk Adam       H21  162.95  (2) [181]
  226. Losmanová Natálie   D16  162.74  (6) [254]
  227. Čermák Jan       H21  162.58  (2) [195]
  228. Weisbauerová Blanka  D55  154.75  (3)  [-]
  229. Barnetová Veronika   D21  148.98  (2)  [-]
  230. Chudomelová Monika   D21  145.58  (2)  [-]
  231. Petrásová Simona    D45  143.69  (2)  [98]
  232. Volák Ondřej      H21  135.96  (1) [136]
  233. Macl Jan        H21  135.62  (3) [176]
  234. Kokaisl Tomáš     H40  134.44  (3) [182]
  235. Fenclová Tereza    D21  122.84  (3)  [-]
  236. Žemličková Lenka    D35  121.53  (2) [223]
  237. Vodičková Lenka    D45  118.08  (5) [168]
  238. Kološová Jana     D55  115.91  (3) [252]
  239. Šípek Daniel      H14  106.80 (13) [106]
  240. Francová Julínková DanaD55  106.36  (2) [215]
  241. Křížová Magdalena   D10  98.04  (4)  [-]
  242. Udržal Jakub      H10  86.25  (4) [211]
  243. Oberreiter Matyáš   H18  85.80  (2) [163]
  244. Holcová Nikola     D16  82.70  (9) [258]
  245. Cibulková Marcela   D50  81.54  (2)  [-]
  246. Kaplan Jan       H55  80.37  (1)  [-]
  247. Fencl Jiří       H55  80.13  (1) [110]
  248. Držka Filip      H12  79.46 (14) [196]
  249. Bednář Filip      H12  74.74  (2)  [-]
  250. Kozel Lukáš      H12  72.44  (2)  [-]
  251. Kos Oldřich      H21  68.14  (2) [224]
  252. Kutílek Jakub     H35  63.37  (1) [197]
  253. Bolech Filip      H35  62.66  (1)  [-]
  254. Janáčková Kateřina   D45  62.29  (2) [238]
  255. Čermák Petr      H55  60.32  (1) [180]
  256. Ševčíková Kristýna   D10  58.12  (2)  [-]
  257. Janáčková Tereza    D16  57.13  (1) [220]
  258. Frosch Petr      H45  57.05  (2) [233]
  259. Čermáková Renata    D55  56.14  (1) [123]
  260. Malá Marie       D70  52.50  (3) [222]
  261. Fiala Petr       H21  49.54  (2) [204]
  262. Maclová Kristýna    D21  48.98  (1)  [-]
  263. Baštová Alena     D60  47.18  (1)  [-]
  264. Dvořáková Aneta    D12  46.16  (1)  [-]
  265. Peška Ondřej      H12  44.76  (7) [256]
  266. Hostinská Barbora   D10  44.16  (9)  [-]
  267. Pýcha František    H10  38.25  (2)  [-]
  268. Janáček Tomáš     H45  37.39  (2)  [-]
  269. Ježek Martin      H14  32.61  (2) [259]
  270. Cibulka Radek     H50  26.30  (3) [193]
  271. Fučíková Barbora    D14  21.43  (1)  [-]
  272. Potůček Josef     H10  20.54  (2) [218]
  273. Dvořáková Marie    D10  18.87  (3)  [-]
  274. Duch Zdeněk      H35  10.96  (3) [202]
  275. Zelinka Jan      H21   8.23  (1) [244]
  276. Kay Nathalie      D16   3.65  (8) [178]
  + 10 závodníků s body 0.00
  
  
  Historická tabulka umístění v oddílovém žebříčku - soubor xls