O našem klubu

Tato stránka slouží jako rozcestník k podrobnějším informacím o našem klubu, počínaje našimi nejlepšími výsledky dosaženými na sportovním poli, přes vydávání map pro orientační běh, plné znění stanov klubu a konče kontaktními informacemi na důležité členy našeho klubu.


NEJLEPŠÍ O-VÝSLEDKY 2022

SVĚTOVÉ SOUTĚŽE
Mistrovství světa v LOB 7. místo Petra Fiala ve sprintových štafetách
8. místo Petra Fiala na krátké trati
14. místo Petra Fiala na klasické trati
18. místo Petra Fiala ve sprintu
Mistrovství Evropy dorostu v LOB 4. místo Michaela Srbová ve štafetách
8. místo Michaela Srbová na klasické trati
11. místo Michaela Srbová ve sprintu
11. místo Michaela Srbová na krátké trati
Světový pohár v LOB 21. místo Petra Fiala
Mistrovství světa v OB 10. místo Jana Stehlíková ve sprintových štafetách
25. místo Jana Stehlíková v knock–out sprintu
31. místo Jana Peterová na v knock–out sprintu
34. místo Jana Stehlíková ve sprintu
Akademické mistrovství světa v OB 4. místo Martin Roudný ve štafetách
5. místo Jana Peterová ve štafetách
6. místo Jana Peterová ve sprintových štafetách
6. místo Martin Roudný ve sprintových štafetách
15. místo Martin Roudný na klasické trati
16. místo Jana Peterová ve sprintu
24. místo Martin Roudný ve sprintu
28. místo Martin Roudný na krátké trati
Světový pohár v OB 40. místo Jana Stehlíková
Mistrovství světa veteránů v OB 12. místo Květa Kubíková na krátké trati
17. místo Květa Kubíková ve sprintu
18. místo Pavla Švíglerová ve sprintu
Mistrovství světa v trail-O 1. místo Ondřej Macek ve štafetách
2. místo Ondřej Macek v Temp–O
32. místo Ondřej Macek v PRE–O
DRUŽSTVA
Mistrovství ČR klubů 1. místo dorost
4. místo dospělí A
9. místo dospělí B
Veteraniáda ČR klubů 4. místo DH325
5. místo DH175
10. místo DH275
Česká liga klubů 2. místo dorost
4. místo dospělí
Mistrovství Vč. oblasti 1. místo žactvo
1. místo dorost
2. místo dospělí
1. místo veteráni
JEDNOTLIVCI
Mistrovství ČR 1. místo Petra Fiala na klasické trati LOB (D21)
Michaela Srbová ve sprintu LOB (D17)
Ondřej Macek v trail–O (Temp–O)
2. místo Michaela Srbová na klasické trati LOB (D17)
Petra Fiala na klasické trati LOB (D21)
sprintová štafeta dospělých (Peterová, Kubelka, Roudný, Stehlíková)
sprintová štafeta dorostu (Hanušová, Srb, Haas, Srbová)
štafeta dorostenek (Hanušová, Haasová, Srbová)
Ondřej Macek v trail–O (PRE–O)
2. místo Michaela Srbová na krátké trati LOB (D17)
Jana Stehlíková v nočním OB (D21)
Filip Haas v nočním OB (H18)
Martin Roudný ve sprintu (H21)
Vladimír Srb na klasické trati (H16)
4. místo Klára Haasová v nočním OB (D16)
Jana Stehlíková ve sprintu (D21)
Martin Roudný na krátké trati (H21)
štafeta mužů (Roudný, Nožka, Kubelka)
5. místo Jana Peterová v nočním OB (D21)
Ondřej Macek v nočním OB (H20)
Jana Peterová ve sprintu (D21)
Filip Haas na krátké trati (H18)
Šimon Mareček na krátké trati (H20)
Jana Peterová na klasické trati (D21)
Tomáš Kubelka na klasické trati (H21)
štafeta dorostenců (Hanuš, Haas, Srb)
6. místo Šimon Mareček v nočním OB (H20)
Šimon Mareček ve sprintu (H20)
Jana Peterová na krátké trati (D21)
7. místo Filip Haas ve sprintu (H18)
8. místo Petra Fiala ve sprintu LOB (D21)
Michaela Srbová v nočním OB (D18)
Michaela Srbová na klasické trati (D18)
Martin Roudný na klasické trati (H21)
štafeta žen (Udržalová, Nováková, Peterová)
10. místo sprintová štafeta dorostu (Švíglerová, Hanuš, Krpata, Haasová)
Klára Haasová na krátké trati (D16)
Matěj Kamenický na krátké trati (H21)
Ondřej Macek na klasické trati (H20)
Český pohár LOB 1. místo Petra Fiala (D21)
Michaela Srbová (D17)
Český pohár 4. místo Tomáš Kubelka (H21)
5. místo Jana Peterová (D21)
Martin Roudný (H21)
6. místo Jana Stehlíková (D21)
Ranking OB 4. místo Jana Peterová (D21)
5. místo Tomáš Kubelka (H21)
6. místo Martin Roudný (H21)
7. místo Jana Stehlíková (D21)
Žebříček A 5. místo Vladimír Srb (H16)
6. místo Michaela Srbová (D18)
5. místo Šimon Mareček (H20)
Český pohár štafet 3. místo muži
dorostenky
4. místo ženy
8. místo dorostenci
Žebříček B 1. místo Michal Krpata (H18)
2. místo Petr Šabatka (H35)
Oldřich Vodička (H45)
3. místo Pavla Švíglerová (D45)
Pavel Štěrba (H65)
Veteraniáda ČR 2. místo Vladimír Srb ve sprintu (H40)
Pavla Švíglerová na krátké trati (D45)
3. místo Jindra Horáková ve sprintu (D50)
Oldřich Vodička ve sprintu (H45)
Oldřich Vodička na klasické trati (H45)
4. místo Pavla Švíglerová na klasické trati (D45)
Stanislava Kellnerová na klasické trati (D70)
Petr Šabatka na krátké trati (H40)
štafeta D165 (Čermáková, Knapová, Pipková)
štafeta H105 (Srb, Vodička, Lučan)
5. místo Stanislava Kellnerová ve sprintu (D70)
Jindra Horáková na klasické trati (D45)
6. místo Pavla Švíglerová ve sprintu (D45)
Jiřina Novotná na klasické trati (D65)
Oldřich Vodička na krátké trati (H45)
Jiřina Novotná na krátké trati (D65)
Stanislava Kellnerová na krátké trati (D70)
štafeta H195 (Štěrba, Knap, Vícha)
Mistrovství Východočeské oblasti 1. místo Hana Fenclová ve sprintu (D12)
Adéla Jelínková ve sprintu (D20)
Marta Fenclová ve sprintu (D21)
Adam Štichhauer ve sprintu (H16)
Tomáš Pekárek ve sprintu (H18)
Vojtěch Váňa ve sprintu (H20)
Hana Fenclová na krátké trati (D12)
Kateřina Dvořáková na krátké trati (D16)
Veronika Kološová na krátké trati (D20)
Jana Peterová na krátké trati (D21)
František Goláň na krátké trati (H14)
Vojtěch Váňa na krátké trati (H20)
Martin Roudný na krátké trati (H21)
Monika Munzarová na klasické trati (D12)
Johana Vodičková na klasické trati (D20)
Michal Krpata na klasické trati (H18)
štafeta D12 (Munzarová, Froschová, Fenclová)
štafeta D18 (Hanušová, Švíglerová, Srbová)
štafeta H18 (Hanuš, Srb, Haas)
Veteraniáda Vč. oblasti 1. místo Iva Lehárová ve sprintu (D60)
Květa Kubíková ve sprintu (D70)
Tomáš Procházka ve sprintu (H55)
Ladislava Víchová na krátké trati (D60)
Jiřina Novotná na krátké trati (D65)
Oldřich Vodička na krátké trati (H40)
Štěpán Držka na krátké trati (H45)
Petr Fencl na krátké trati (H50
Ladislav Jánek na krátké trati (H60)
Jan Kaplan na klasické trati (H55)
Ladislav Jánek na klasické trati (H60)
štafeta H105 (Kafka, Lenner, Fiala)
štafeta H195 (Lulay, Vícha, Sáňka)
Východočeský pohár 1. místo Hana Fenclová (jaro D12C)
Kateřina Dvořáková (jaro D16C)
Magdalena Kubíková (jaro D18C)
Hana Fenclová (podzim D12C)
Magdalena Kubíková (podzim D18C)
Matěj Kadaně (podzim H12C)
Marek Kadaně (podzim H16C)
Marta Lučanová (D21C)
Petra Škodová (D35C)
2. místo Monika Munzarová (jaro D12C)
Matěj Kadaně (jaro H12C)
František Goláň (jaro H14C)
Magdalena Froschová (podzim D12C)
Anna Kaláčová (podzim D16C)
Tomáš Flos (podzim H16C)
Pavla Švíglerová (D45C)
Petr Zvěřina (H21C)
Štěpán Držka (H45C)
3. místo Anna Tučková (jaro D18C)
Marek Kadaně (jaro H16C)
Monika Munzarová (podzim D12C)
Pavla Udržalová (D21C)
Jiřina Novotná (D65C)
Tomáš Udržal (H21C)
Petr Šabatka (H35C)
Ladislav Jánek (H55C)