ČSOS Hodnocení kvality závodů soutěží sekce OB
Nepřihlášen
Login:
Heslo:

Úvod

Pravidla hodnocení

Závody 2017:
ČPŠ 18. 3. PHK
MČR NOB 8. 4. SJI
ČPŠ 9. 4. SJI
ŽBM KLT 22. 4. TZL
ČPŠ 23. 4. TZL
MČR SPŠT 6. 5. ZBM
MČR SP 7. 5. ZBM
ČP KLT 13. 5. SSU
ŽBČ KLT 13. 5. VLI
ČP KT 14. 5. SSU
ŽBČ KT 14. 5. VLI
ČPŠ 20. 5. ASU
ČP SP 20. 5. ASU
ČPŠ 21. 5. ASU
ČP KT 3. 6. VSP
ŽBM KLT 3. 6. VRB
ČP KLT 4. 6. KAM
ŽBM KT 4. 6. VRB
MČR KT 10.-11. 6. OSN+JHB
ŽBČ KLT 17. 6. LPU
ŽBM KLT 17. 6. MOV
ŽBČ KT 18. 6. LPU
ŽBM KT 18. 6. MOV
ČP KLT 9. 9. AOP
ŽBČ KLT 9. 9. OPI+VCB
ČP KT 10. 9. AOP
ŽBČ KT 10. 9. OPI+VCB
ČPŠ 16. 9. SHK
ČP SP 16. 9. SJC
ČPŠ 17. 9. SJC
MČR KLT 23.-24. 9. CHA
MČR ŠT 7. 10. KSU
MČR KLB 8. 10. KSU

Přehled známek

Návod pro hodnotitele (pdf)

Diskuze

Hodnocení 2016
Hodnocení 2015
Hodnocení 2014
Hodnocení 2013
Hodnocení 2012
Hodnocení 2011
Hodnocení 2010
Hodnocení 2009


Manufaktura Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy – krátká trať

Datum: 3. 6. 2017
Centrum: Řitka - areál jezdeckého klubu Norma
Pořadatel: VSP
Stránky závodu: http://www.uskob.cz/poradani/za17
Stránka v ORISu: odkaz
Kreslení postupů: odkaz
Další informace: Trať: Krátká trať
Mapa: U Trojáku, 1:10 000, E 5m

Hodnocení závodu už bylo uzavřeno.

 
Celková vážená známka: 2.25
Závod hodnotilo: 18 lidí

ATERÉN (váha 0,00)
Průměrná známka:2.00
Poznámky:
=>---  (2 - Zimmermann J., ZBM)
=>Velmi pěkný a zajímavý terén, pro KT vybrána vhodná oblast závodního prostoru  (2 - Matras T., CHT)
=>Velmi pěkný a rozmanitý terén  (2 - Novotný D., TJN)
=>---  (2 - Sysel O., PGP)
=>---  (2 - Kolovský F., LPM)
=>Terén odpovídající krátké trati. Difuzní hustníky byly solidně zmapované, zpestřením byl bývalý lom.  (2 - Klimpl P., LPU)
=>Pěkný, technicky náročný terén.  (2 - Zbranek R., ASU)
=>skvělý  (1 - Cahel M., LCE)
=>Pěkný terén na PŽ, na ČP spíš podprůměrný.  (2 - Ondráček R., EKP)
=>---  (2 - Richtr A., VPM)

BDODRŽENÍ DOKUMENTŮ A PRAVIDEL (váha 0,15)
Průměrná známka:2.00
Poznámky:
=>---  (2 - Sysel O., PGP)
=>---  (0 - Kolovský F., LPM)
=>---  (2 - Klimpl P., LPU)

CHODNOCENÍ STAVBY TRATÍ, MAPY, SHROMAŽDIŠTĚ A ORGANIZACE ZÁVODU
Stavba tratí: (váha 0,15)
Průměrná známka:2.13
Poznámky:
=>- první 2/3 pěkné - různé typy terénů, poté jen nezajímavý přesun k předsběrce + doběh po louce
- záludná místa kvůli nekvalitní mapě  (2 - Zimmermann J., ZBM)
=>Pěkné tratě, na mapě s velmi podivnou klasifikací porostů  (2 - Matras T., CHT)
=>Pěkně vedené tratě všech kategorií, které jsem viděl. Pouze všeobecná snaha umístit cíl za každou cenu na shromaždiště zde tentokrát nebyla šťastná. Zbytečný přespolák, zvláště u krátké.  (2 - Novotný D., TJN)
=>---  (2 - Sysel O., PGP)
=>---  (2 - Kolovský F., LPM)
=>Stavba odpovídající požadavkům, velmi pestré, střídání terénu a tempa.  (2 - Klimpl P., LPU)
=>Tady to jde ruku v ruce s dost slabou mapou. Byla místa, kam tratě rozhodně neměly zavítat.  (3 - Zbranek R., ASU)
=>tratě moc pěkné; některé pasáže, zdánlivě vypadající jednoduše ve skutečnosti zas tak jednoduché nebyly, protože některé výrazné hrany porostů zas tak jasné nebyly...  (2 - Cahel M., LCE)
=>Stavitel se vyžíval v kontrolách v zeleném, kde to občas bylo spíš na náhodu. V jediném skalnatém místě to bylo spíš o život, tam se sešla většina delších kategorií a kamení lítalo svahem...  (3 - Ondráček R., EKP)
=>Z terénu stavitel vytěžil, co se dalo. A z GPS je vidět, že dorostence i juniory trať prověřila.  (1 - Richtr A., VPM)

Mapa: (váha 0,20)
Průměrná známka:2.88
Poznámky:
=>Hrubá porušení ISOMu:
-použití neexistující značky zelených koleček s bílým podkladem.
-použití neexistující značky kamenného pole. Skládá se minimálně ze dvou velikostí černých teček s tím, že ty menší černé tečky jsou hodně malé a abych řekl pravdu, to že jsem běžel přes kamenné pole, jsem zjistil dříve z klopýtajících nohou než z mapy, navíc bych ještě podotkl ledabylé použití této značky v místech s rozhraním porostů - slití těchto dvou mapových značek vytváří v mapě jakési podivné "liniotvary" a přitom stačilo dát si trochu práce a onu plošnou značku kamenného pole zde vykrojit, či rozpůlit.
-použití zmenšené bodové značky umělý objekt (černý křížek).
-použití neexistující černé liniové značky - byly s ní kresleny asi menší srázky? Také několik objektů na louce kde bylo centrum (nebo to na louce byly neidentifikovatelné bodové značky stejné šířky?). Na jednom tomto objektu byla v sobotu i sběrka (100) a v popisech byl umělý objekt, ale v mapě jakási černá čárka? A proč tedy alespoň nebyla tato liniová popř. bodová značka vysvětlena v pokynech, či v legendě mapy? Schůdné srázy bez spádovek mají mít 0.25mm (v 1:15000) a ne různé dvě šířky.
-nepřehlédnutelné použití pomocné vrstevnice několikrát nad sebou, což ISOM zakazuje.
Celkově jsem měl z mapy docela špatný pocit, především z důvodu, že si myslím, že při mapování nebylo věnováno tolik času, prokreslení (i vhodnému zvážení co mapovat a co ne) porostových i terénních a skalních detailů, kolik by si tento terén zasloužil.
Dle mě byse měl ČP běhat na lépe zpracovaných mapách.  (3 - Vištejn J., SNA)
=>Na spoustě míst v mapě pomocné vrstevnice dvě nad sebou, v několika případech dokonce tři. V hustníkových pasážích někde neodpovídala klasifikace zelené. Pro nedodržení klíče pro značku pomocná vrstevnice - viz výše - nemohu hodnotit dvojkou.  (3 - Borovička M., FSP)
=>- přehnaná klasifikace hustníků + hranic porostů - na mapu se v tomto ohledu nedalo absolutně spolehnout
- mezi 2 vrstevnicemi často 2 pomocné, lokálně dokonce až 4!
- nepříliš kvalitní papír a mapník - mapy se vydrolovaly a trhaly  (3 - Zimmermann J., ZBM)
=>Porušení klíče ISOM u dvou značek. Za prvé použití opticky hustého lesa nemá na celostátních závodech co dělat. Zajímavé věci se děly u pomocných vrstevnic zavedením druhé podúrovně po 1,25 metru. Takto nelze laserscan interpretovat. Jinak jsem s mapou neměl problém, až na diskutabilní kvalifikaci jedničkových hustníků. Nicméně od mnohých závodníků jsem zaslechl stížnosti o nezakreslené jámě v hustníku v blízkosti kontroly.  (3 - Mikel D., TZL)
=>Mapu jsem vnímal jako dobrou. Byla dost generalizovaná, v některých místech na mě až moc, ale sám vím, jak složité je zachytit na celé mapě porosty jedním pohledem, který by navíc měl ještě přesně korespondovat s vegetačními podmínkami v den závodu. Nepochopil jsem místo kolem kontroly č. 43, kde pro mě závod skončil a kde chybovali i další. Nerozuměl jsem si i s porosty v okolí kontroly č. 76. Jinak bylo vše OK, tak jak má být, ale k hodnocení vynikající bych očekával, že mapa podrží všude a to se mi bohužel nestalo, takže za mě 2.

Přesnost mapy – dobrá až na výjimky (viz výše)
Dodržení klíče – za mě OK, klíč není dogma, zelené rastry indikovaly, že mezi hustníky lze prokličkovat;
Kvalita tisku map a tratí – dobrá, bez problémů, posun kategorie v rámečku bych neřešil  (2 - Habán I., VLI)
=>Subjektivní dojem z mapy:
- klasifikace porostů místy zvláštní(céčkový hustník dobře průběžný), způsob promapování hustníkatých částí mi nějak neseděl (ale toto se mapuje vždy těžko)
- některé zmapované průseky byly ve skutečnosti pěšiny nebo pěší cesty
- na několika místech myslím, že byly polohové nepřesnosti (ale to by se muselo v terénu překontrolovat)
Objektivně - prohřešky proti platné mapové normě:
- kresleny 2 i 3 pomocné vrstevnice vedle sebe
- použit v ISOMu neexistující symbol (zelený puntíkovaný rastr).
Celkově to ale není špatná mapa!  (3 - Drbal J., PGP)
=>Je to taková hodně horší trojka. Na celostátních závodech na middlu bych čekal výrazně lepší mapu.
- naprosto neúměrné používání pomocných vrstevnic
- rastrový husník?!
- místy dost mizerně zmapované porosty  (3 - Zbranek R., ASU)
=>Klasifikace porostů místy neodpovídala realitě.
Zmenšené symboly. Křížek bych ještě pochopil, ten se špatně vměstná. Ale ještě užší skalka, nebo zkrácená spádnice jsou v mapě zbytečně, už nejsou bez lupy vidět.  (3 - Ondráček R., EKP)

Shromaždiště: (váha 0,10)
Průměrná známka:2.00
Poznámky:
=>---  (2 - Zimmermann J., ZBM)
=>na shromaždišti vše potřebné  (2 - Matras T., CHT)
=>Pěkně umístěné a přehledné shromaždiště, které nabízelo pro závodníky vše co potřebovali. Pouze dlouhé fronty na jídlo bylo na škodu.  (2 - Novotný D., TJN)
=>-nešťastně vymyšlený systém odbavování fronty na občerstvení, ale za to možná pořadatelé nemohli  (2 - Sysel O., PGP)
=>---  (2 - Kolovský F., LPM)
=>Solidní, vše potřebné.  (2 - Klimpl P., LPU)
=>---  (2 - Zbranek R., ASU)
=>pěkné  (2 - Cahel M., LCE)
=>Na velkou louku se vleze všechno.
Systém občerstvení, kde se čekala fronta na další frontu, je spíš úsměvný, aspoň víme, jak to příště nedělat.  (2 - Ondráček R., EKP)
=>Lesík u zámecké zdi byl v tom vedru příjemný, vystát 3 různé fronty u bufetu už tolik ne.  (2 - Richtr A., VPM)

Organizace závodu: (váha 0,10)
Průměrná známka:2.00
Poznámky:
=>---  (2 - Zimmermann J., ZBM)
=>vše bez problémů  (2 - Matras T., CHT)
=>Dobré informace před závodem včetně omluvy a vysvětlení pořadatelů ohledně cest na start.
Vše běželo jak mělo.  (1 - Novotný D., TJN)
=>- prvně zveřejněná startovka byla špatně  (2 - Sysel O., PGP)
=>---  (2 - Kolovský F., LPM)
=>Vyhlášení výsledků nebylo podle požadavků ČSOS (nejdříve hlavní kategorie).
Některé kontroly nebyly "probuzeny", první závodník v kategorii H55B probouzel 5 kontrol.  (2 - Klimpl P., LPU)
=>Absence vody na startu v tom horku.  (2 - Zbranek R., ASU)
=>---  (2 - Cahel M., LCE)
=>---  (2 - Ondráček R., EKP)
=>Vzhledem k počasí a délce cesty chyběla na startu voda. Jinak asi bez problémů.  (2 - Richtr A., VPM)

DHODNOCENÍ Z ŘAD ORIENŤÁCKÉHO LIDU
V lese: (váha 0,15)
Průměrná známka:2.00
Poznámky:
=>Myslím atraktivně postavený middle, avšak jsem zastánce toho, že by stavitel neměl závodníkovi ukázat stinné stránky mapy, zvláště pak na ČP - za tuto stavitelovu neohleduplnost a lehkomyslnost snižuji známku.  (3 - Vištejn J., SNA)
=>- nebyla jsem vůbec spokojená s mapou - přišla mi špatná klasifikace porostů a zvláštní hranice porostů.
- nekvalitní mapník  (2 - Hlavová H., ZBM)
=>Na startu mohla být voda, jinak tratě krásný, doběh asi jinak nešel, takže super.  (2 - Navrátil Š., PGP)
=>---  (2 - Mikel D., TZL)
=>V lese v rámci možností terénu vše OK. Velmi dobrá stavba, hezký dojem ze závodu mi zkazil jen doběh, tohle bychom si snad na ŽA mohli odpustit.  (1 - Habán I., VLI)
=>+ trať H21A měla vše co by měl mít správný middle, změny směru, tempa, podložky pod nohama, prostě nádhera

- mapa v některých místech měla nedostatky hlavně co se týče klasifikace porostů, zejména u 11. kontroly H21A - v lese velká světlina, v mapě bílý les...
- delší doběh, klidně bych závod ukončil na kraji lesa a zbytek by závodníci došli, atraktivitě by to stejně neubralo, u doběhu jsem moc fanoušků nezaznamenal  (2 - Hovorka L., LPU)

Mimo les: (váha 0,15)
Průměrná známka:2.33
Poznámky:
=>---  (0 - Vištejn J., SNA)
=>---  (2 - Hlavová H., ZBM)
=>---  (2 - Navrátil Š., PGP)
=>Shromaždiště standardní, poloha sice nebyla pro doběh ideální, ale jiná možnost asi nebyla. Členové místního jezdeckého klubu bohužel po doběhu úplně nezvládali nápor závodníků, zejména u podivného prodeje lístků předem, ale i u výčepu. Pokud při závodech v podobném horku dojde voda na startu v čase 20, asi není něco v pořádku.  (2 - Mikel D., TZL)
=>Daleko na shromaždiště, fronty. V kombinaci s vedrem to v So bylo spíš pro skalní nadšené jedince, kteří řeší jen závod (ten byl určitě pěkný), a ne to kolem, což mi už tak pěkné nepřišlo. Myslím si, že ŽA není jen o lese, ale i o celkově inteligentně vyřešeném zázemí. Jasně, OB není o konzumu, automobilismu a pohodlí, ale přece jen na určitý standard si člověk rychle zvykne a na závody občas jezdí i děti, doprovod apod.  (3 - Habán I., VLI)
=>- spíkr
- dražší občerstvení  (3 - Hovorka L., LPU)

Diskuze k závodu je pro přihlášené hodnotitele.

nahoru
Hodnocení kvality závodů soutěží sekce OB
azitka@seznam.cz