ČSOS Hodnocení kvality závodů soutěží sekce OB
Nepřihlášen | pomoc
Login:
Heslo:

Úvod

Pravidla hodnocení

Závody 2018:
ČPŠ 24. 3. PHK
MČR NOB 14. 4. STH
ČP SP 15. 4. SJC
ŽBM KLT 21. 4. LCE
ČPŠ 22. 4. LCE
ŽA KT 5. 5. PGP
ŽBČ-V KLT 5. 5. PHK
ŽBM KLT 5. 5. OOL
ŽA KLT 6. 5. PGP
ŽBČ-V KT 6. 5. PHK
ŽBM KT 6. 5. OOL
MČR SP 19. 5. VTA
ČP KT 20. 5. VTA
ČPŠ 26. 5. LPM
ČP SP 26. 5. VPM
ČPŠ 27. 5. LPM
ČP KT 9. 6. ASU
ŽBČ-Z KLT 9. 6. KRL
ŽBČ-V KLT 9. 6. SJH
ČP KLT 10. 6. ASU
ŽBČ-Z KT 10. 6. KRL
ŽBČ-V KT 10. 6. SJH
MČR KT 23.-24.6. TBM
ČP KT 8. 9. BOR
ŽBČ-V KLT 8. 9. SJI+RUZ
ŽBM KLT 8. 9. AOP
ČP KLT 9. 9. BOR
ŽBČ-V KT 9. 9. SJI+RUZ
ŽBM KT 9. 9. AOP
MČR KLT 15.-16.9. JPV+KON
MČR SPŠT 28. 9. TZL
ČPŠ 29. 9. TZL
ČPŠ 30. 9. TZL
MČR ŠT 13. 10. EKP+PVD
MČR KLB 14. 10. EKP+PVD

Přehled známek

Návod pro hodnotitele (pdf)

Diskuze

Hodnocení 2017
Hodnocení 2016
Hodnocení 2015
Hodnocení 2014
Hodnocení 2013
Hodnocení 2012
Hodnocení 2011
Hodnocení 2010
Hodnocení 2009


Přehled známek (konečné výsledky)

Závod Datum Klub Počet Terén Doku-
menty
Stavba tratí Mapa Mapa
(Hodn.)
Shromaž-
diště
Organizace závodu V lese Mimo les Celková známka
 ČPŠ  24. 3.  PHK  (12)  2.57  ---  2.00  2.00  2.00  2.14  2.14  2.00  2.00  2.10
 MČR NOB  14. 4.  STH  (10)  2.00  3.00  2.67  2.50  2.00  2.00  2.00  2.50  2.50  2.45
 ČP SP  15. 4.  SJC  (14)  1.86  2.00  1.33  2.00  2.00  2.00  2.00  1.33  2.00  1.82
 ŽBM KLT  21. 4.  LCE  (4)  2.00  2.00  3.00  2.00  ---  2.00  2.00  ---  ---  2.19
 ČPŠ  22. 4.  LCE  (1)  ---  ---  ---  2.00  ---  ---  ---  ---  ---  2.00
 ŽA KT  5. 5.  PGP  (12)  1.86  2.00  1.86  2.00  2.00  2.00  1.71  ---  ---  1.92
 ŽBČ-V KLT  5. 5.  PHK  (3)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
 ŽBM KLT  5. 5.  OOL  (3)  2.00  ---  2.00  2.00  2.00  2.00  3.00  ---  ---  2.15
 ŽA KLT  6. 5.  PGP  (12)  1.83  2.50  1.67  2.00  2.00  2.00  1.83  1.00  2.00  1.89
 ŽBČ-V KT  6. 5.  PHK  (2)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
 ŽBM KT  6. 5.  OOL  (5)  1.50  ---  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  ---  ---  1.92
 MČR SP  19. 5.  VTA  (20)  1.00  2.00  1.46  2.00  2.00  1.92  2.69  1.00  2.00  1.78
 ČP KT  20. 5.  VTA  (18)  2.55  2.00  2.18  2.25  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.13
 ČPŠ  26. 5.  LPM  (11)  1.57  2.50  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  ---  ---  2.04
 ČP SP  26. 5.  VPM  (12)  1.86  4.00  3.14  2.00  3.00  2.00  3.14  2.00  4.00  2.77
 ČPŠ  27. 5.  LPM  (11)  1.71  2.33  1.71  2.00  2.00  2.00  1.86  ---  ---  1.95
 ČP KT  9. 6.  ASU  (7)  2.00  ---  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  ---  ---  2.00
 ŽBČ-Z KLT  9. 6.  KRL  (7)  2.00  ---  2.00  3.00  2.00  1.00  2.00  ---  ---  2.15
 ŽBČ-V KLT  9. 6.  SJH  (3)  2.00  2.00  2.00  ---  2.00  1.00  2.00  ---  ---  1.83
 ČP KLT  10. 6.  ASU  (7)  2.00  ---  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  ---  ---  2.00
 ŽBČ-Z KT  10. 6.  KRL  (6)  2.00  ---  2.00  2.50  2.00  1.50  2.00  ---  ---  2.08
 ŽBČ-V KT  10. 6.  SJH  (4)  2.00  2.00  2.00  ---  2.00  1.50  2.00  ---  ---  1.92
 MČR KT  23.-24.6.  TBM  (17)  1.89  2.00  2.00  2.25  2.17  1.67  1.56  1.33  1.00  1.80
 ČP KT  8. 9.  BOR  (9)  1.67  ---  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  1.96
 ŽBČ-V KLT  8. 9.  SJI+RUZ  (1)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
 ŽBM KLT  8. 9.  AOP  (4)  2.00  ---  1.50  ---  2.00  2.00  2.00  ---  ---  1.83
 ČP KLT  9. 9.  BOR  (10)  1.25  ---  1.50  2.33  2.00  2.00  1.75  1.00  2.00  1.75
 ŽBČ-V KT  9. 9.  SJI+RUZ  (2)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
 ŽBM KT  9. 9.  AOP  (3)  2.00  ---  2.00  ---  2.00  2.00  2.00  ---  ---  2.00
 MČR KLT  15.-16.9.  JPV+KON  (14)  1.60  2.50  1.40  2.50  2.00  1.40  2.00  2.00  2.00  1.99
 MČR SPŠT  28. 9.  TZL  (10)  1.40  2.00  1.60  2.00  2.00  1.80  1.80  1.00  1.00  1.64
 ČPŠ  29. 9.  TZL  (9)  2.25  ---  2.00  ---  2.00  1.50  2.00  2.00  2.00  1.96
 ČPŠ  30. 9.  TZL  (8)  2.00  ---  1.33  ---  2.00  1.00  1.67  2.00  1.00  1.49
 MČR ŠT  13. 10.  EKP+PVD  (18)  1.78  ---  2.22  2.00  2.00  1.78  1.89  1.80  2.00  1.95
 MČR KLB  14. 10.  EKP+PVD  (17)  1.67  ---  2.44  2.00  2.00  1.78  2.00  1.75  2.00  1.98

Celková známka je určena váženým (ne aritmetickým) průměrem (viz pravidla hodnocení). V tabulce jsou zařazeny závody s ukončeným hodnocením.
Hodnocení kvality závodů soutěží sekce OB
azitka@seznam.cz