ČSOS Hodnocení kvality závodů soutěží sekce OB
Nepřihlášen | pomoc
Login:
Heslo:

Úvod

Pravidla hodnocení

Závody 2019:
ČPŠ 23. 3. PHK
ŽBM KLT 6. 4. AOV
ČPŠ 7. 4. AOV
MČR NOB 13. 4. SHK
ŽA KT 14. 4. SHK
ČP SP 11. 5. KSU
ČPŠ 11. 5. KSU
ČPŠ 12. 5. KSU
MČR SP 18. 5. LPU
MČR SPŠT 19. 5. LPU
ŽA KLT 1. 6. DKP+DOK
ŽBM KLT 1. 6. PLU
ŽBČ-V KLT 1. 6. SJI
ŽA KT 2. 6. DKP+DOK
ŽBM KT 2. 6. PLU
ŽBČ-V KT 2. 6. SJI
ŽBMČ-V KL 15. 6. VBM+BBM
ŽBČ-Z KT 15. 6. MLA+DCH
ŽBMČ-V KT 16. 6. VBM+BBM
ŽBČ-Z KLT 16. 6. MLA+DCH
MČR KT 22.-23. 6. LTU
ŽA KLT 7. 9. TZL
ŽBČ-V KLT 7. 9. CHC
ŽBČ-Z KLT 7. 9. KAM
ŽA KT 8. 9. TZL
ŽBČ-V KT 8. 9. CHC
ŽBČ-Z KT 8. 9. KAM
ČP SP 14. 9. VLI
ČPŠ 14. 9. TUR
ČPŠ 15. 9. VLI
MČR KLT 21.-22. 9. TJN
MČR ŠT 5. 10. PGP
MČR KLB 6. 10. PGP

Přehled známek

Návod pro hodnotitele (pdf)

Diskuze

Hodnocení 2018
Hodnocení 2017
Hodnocení 2016
Hodnocení 2015
Hodnocení 2014
Hodnocení 2013
Hodnocení 2012
Hodnocení 2011
Hodnocení 2010
Hodnocení 2009


Přehled známek (konečné výsledky)

Závod Datum Klub Počet Terén Doku-
menty
Stavba tratí Mapa Mapa
(Hodn.)
Shro-
maž-
diště
Orga-
nizace
závodu
V lese Mimo les Celková známka
 ČPŠ  23. 3.  PHK  (15)  2.22  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  ---  ---  2.03
 ŽBM KLT  6. 4.  AOV  (5)  2.00  ---  3.00  2.00  ---  2.00  2.00  ---  ---  2.23
 ČPŠ  7. 4.  AOV  (7)  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.67  2.67  ---  ---  2.17
 MČR NOB  13. 4.  SHK  (6)  2.00  2.00  2.00  2.00  2.33  2.00  2.00  ---  ---  2.00
 ŽA KT  14. 4.  SHK  (12)  1.29  2.00  1.86  2.00  2.00  2.57  2.00  2.00  2.00  1.97
 ČP SP  11. 5.  KSU  (15)  2.00  2.00  1.63  2.00  2.00  1.75  1.63  2.00  2.00  1.88
 ČPŠ  11. 5.  KSU  (9)  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  ---  ---  2.00
 ČPŠ  12. 5.  KSU  (9)  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  ---  ---  2.00
 MČR SP  18. 5.  LPU  (16)  2.11  2.00  2.78  2.25  2.00  1.56  2.11  4.00  2.00  2.35
 MČR SPŠT  19. 5.  LPU  (12)  2.17  2.00  2.00  2.25  2.00  1.57  1.71  ---  ---  1.99
 ŽA KLT  1. 6.  DKP+DOK  (9)  1.00  3.00  2.00  2.00  2.00  1.67  2.00  ---  ---  2.02
 ŽBM KLT  1. 6.  PLU  (5)  2.00  ---  2.00  ---  2.00  1.00  1.50  ---  ---  1.67
 ŽBČ-V KLT  1. 6.  SJI  (3)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
 ŽA KT  2. 6.  DKP+DOK  (11)  1.00  2.00  1.75  2.17  2.00  1.80  1.60  ---  ---  1.80
 ŽBM KT  2. 6.  PLU  (5)  2.00  ---  2.00  ---  2.00  1.00  1.50  ---  ---  1.67
 ŽBČ-V KT  2. 6.  SJI  (2)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
 ŽBMČ-V KL  15. 6.  VBM+BBM  (7)  2.00  ---  3.00  2.50  2.00  2.00  2.33  ---  ---  2.44
 ŽBČ-Z KT  15. 6.  MLA+DCH  (4)  ---  ---  ---  2.00  ---  ---  ---  ---  ---  2.00
 ŽBMČ-V KT  16. 6.  VBM+BBM  (8)  2.00  ---  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  ---  ---  2.00
 ŽBČ-Z KLT  16. 6.  MLA+DCH  (3)  ---  ---  ---  2.00  ---  ---  ---  ---  ---  2.00
 MČR KT  22.-23. 6.  LTU  (19)  1.00  2.00  1.30  2.00  2.00  1.90  1.80  1.00  1.00  1.57
 ŽA KLT  7. 9.  TZL  (5)  2.00  ---  1.50  2.00  2.00  2.00  2.00  ---  ---  1.88
 ŽBČ-V KLT  7. 9.  CHC  (2)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
 ŽBČ-Z KLT  7. 9.  KAM  (5)  2.00  ---  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  ---  ---  2.00
 ŽA KT  8. 9.  TZL  (5)  2.00  ---  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  ---  ---  2.00
 ŽBČ-V KT  8. 9.  CHC  (3)  2.00  ---  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  ---  ---  2.00
 ŽBČ-Z KT  8. 9.  KAM  (4)  2.00  ---  1.00  2.00  2.00  2.00  2.00  ---  ---  1.77
 ČP SP  14. 9.  VLI  (12)  1.63  2.00  2.38  2.25  2.29  2.13  2.50  ---  ---  2.17
 ČPŠ  14. 9.  TUR  (9)  1.00  3.00  2.25  2.00  2.00  2.00  2.00  ---  ---  2.11
 ČPŠ  15. 9.  VLI  (10)  2.00  3.00  3.50  2.00  2.00  1.80  2.00  ---  ---  2.44
 MČR KLT  21.-22. 9.  TJN  (13)  1.50  ---  2.00  2.00  2.00  1.00  1.83  ---  ---  1.74
 MČR ŠT  5. 10.  PGP  (12)  1.50  2.00  1.88  2.00  2.00  1.63  2.13  ---  ---  1.89
 MČR KLB  6. 10.  PGP  (11)  1.63  2.00  2.00  2.00  2.00  1.63  2.00  ---  ---  1.91

Celková známka je určena váženým (ne aritmetickým) průměrem (viz pravidla hodnocení). V tabulce jsou zařazeny závody s ukončeným hodnocením.
Hodnocení kvality závodů soutěží sekce OB
azitka@seznam.cz