ČSOS Hodnocení kvality závodů soutěží sekce OB
Nepřihlášen
Login:
Heslo:

Úvod

Pravidla hodnocení

Závody 2017:
ČPŠ 18. 3. PHK
MČR NOB 8. 4. SJI
ČPŠ 9. 4. SJI
ŽBM KLT 22. 4. TZL
ČPŠ 23. 4. TZL
MČR SPŠT 6. 5. ZBM
MČR SP 7. 5. ZBM
ČP KLT 13. 5. SSU
ŽBČ KLT 13. 5. VLI
ČP KT 14. 5. SSU
ŽBČ KT 14. 5. VLI
ČPŠ 20. 5. ASU
ČP SP 20. 5. ASU
ČPŠ 21. 5. ASU
ČP KT 3. 6. VSP
ŽBM KLT 3. 6. VRB
ČP KLT 4. 6. KAM
ŽBM KT 4. 6. VRB
MČR KT 10.-11. 6. OSN+JHB
ŽBČ KLT 17. 6. LPU
ŽBM KLT 17. 6. MOV
ŽBČ KT 18. 6. LPU
ŽBM KT 18. 6. MOV
ČP KLT 9. 9. AOP
ŽBČ KLT 9. 9. OPI+VCB
ČP KT 10. 9. AOP
ŽBČ KT 10. 9. OPI+VCB
ČPŠ 16. 9. SHK
ČP SP 16. 9. SJC
ČPŠ 17. 9. SJC
MČR KLT 23.-24. 9. CHA
MČR ŠT 7. 10. KSU
MČR KLB 8. 10. KSU

Návod pro hodnotitele (pdf)

Diskuze

Hodnocení 2016
Hodnocení 2015
Hodnocení 2014
Hodnocení 2013
Hodnocení 2012
Hodnocení 2011
Hodnocení 2010
Hodnocení 2009


Přehled známek

Závod Datum Klub Počet Terén Dokumenty Stavba tratí Mapa Shromaž-
diště
Organizace závodu Celková známka
 ČPŠ  18. 3. 2017  PHK  (21)  2.00  2.67  2.08  2.00  1.83  2.75  2.25
 MČR NOB  8. 4. 2017  SJI  (6)  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00
 ČPŠ  9. 4. 2017  SJI  (10)  1.86  2.33  2.00  2.00  2.00  2.00  2.05
 ŽBM KLT  22. 4. 2017  TZL  (9)  2.17  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00
 ČPŠ  23. 4. 2017  TZL  (9)  1.67  3.50  2.75  3.00  2.00  2.00  2.65
 MČR SPŠT  6. 5. 2017  ZBM  (13)  2.00  2.00  1.67  2.00  2.11  2.44  2.01
 MČR SP  7. 5. 2017  ZBM  (14)  2.00  2.00  1.57  2.50  2.00  2.00  1.97
 ČP KLT  13. 5. 2017  SSU  (16)  1.38  2.00  1.64  2.00  1.64  1.82  1.80
 ŽBČ KLT  13. 5. 2017  VLI  (12)  2.00  2.50  2.29  2.00  2.14  2.00  2.18
 ČP KT  14. 5. 2017  SSU  (18)  1.67  2.00  2.08  2.00  1.54  1.85  1.93
 ŽBČ KT  14. 5. 2017  VLI  (13)  1.40  2.00  1.75  2.00  2.00  1.88  1.90
 ČPŠ  20. 5. 2017  ASU  (16)  3.00  2.67  2.80  3.00  2.00  2.20  2.58
 ČP SP  20. 5. 2017  ASU  (16)  2.00  2.00  1.70  2.00  2.00  1.90  1.89
 ČPŠ  21. 5. 2017  ASU  (15)  2.60  3.00  2.25  2.00  2.00  2.00  2.23
 ČP KT  3. 6. 2017  VSP  (18)  1.90  2.00  2.13  3.00  2.00  2.00  2.24
 ŽBM KLT  3. 6. 2017  VRB  (6)  2.25  2.50  2.33  ---  3.00  3.00  2.66
 ČP KLT  4. 6. 2017  KAM  (20)  2.00  2.00  2.00  2.50  2.00  2.00  2.10
 ŽBM KT  4. 6. 2017  VRB  (6)  2.25  3.00  2.33  ---  3.00  3.00  2.75
 MČR KT  10.-11. 6. 2017  OSN+JHB  (27)  1.62  2.75  2.10  2.00  1.30  1.50  1.94
 ŽBČ KLT  17. 6. 2017  LPU  (9)  2.20  2.50  2.33  2.00  2.33  2.00  2.22
 ŽBM KLT  17. 6. 2017  MOV  (8)  2.33  3.00  2.75  3.50  2.00  2.00  2.68
 ŽBČ KT  18. 6. 2017  LPU  (8)  2.00  2.00  2.00  2.00  2.33  2.00  2.05
 ŽBM KT  18. 6. 2017  MOV  (8)  2.00  3.00  2.20  2.50  2.00  2.40  2.39

Celková známka je určena váženým (ne aritmetickým) průměrem (viz pravidla hodnocení). V tabulce jsou zařazeny závody s ukončeným hodnocením.
Na konci sezóny nebudou započítány známky od hodnotitelů, kteří nesplní stanovený minimální počet hodnocených závodů. Během sezóny tak nejsou spočítané známky definitivní.
Hodnocení kvality závodů soutěží sekce OB
azitka@seznam.cz