ČSOS Hodnocení kvality závodů soutěží sekce OB
Nepřihlášen
Login:
Heslo:

Úvod

Návod pro hodnotitele (pdf)

Pravidla hodnocení

Závody 2016:
ČPŠ 19. 3. PHK
MČR NOB 16. 4. DOK
ČPŠ 17. 4. TUR
ČPŠ 24. 4. TBM
ČP KLT 30. 4. SHK+LTU
ČP KT 1. 5. LTU+SHK
MČR SP 7. 5. LCE
MČR SPŠT 8. 5. LCE
ČP KT 28. 5. ASU
ČP KLT 29. 5. AOP
ČPŠ 4. 6. VBM
ČP SP 4. 6. BBM
ČPŠ 5. 6. BBM
MČR KT 25.–26. 6. PGP
ČP KLT 10. 9. TJN
ČP KT 11. 9. TJN
ČPŠ 17. 9. ZBM
ČP SP 17. 9. ZBM
ČPŠ 18. 9. ZBM
MČR KLT 1.–2. 10. LPU
MČR ŠT 8. 10. BOR
MČR KLB 9. 10. BOR

Přehled známek

Diskuze

Hodnocení 2015
Hodnocení 2014
Hodnocení 2013
Hodnocení 2012
Hodnocení 2011
Hodnocení 2010
Hodnocení 2009


Přehled známek (konečné výsledky)

Závod Datum Klub Počet Terén Dokumenty Stavba tratí Mapa Shromaž-
diště
Organizace závodu Celková známka
 ČPŠ  19. 3. 2016  PHK  (8)  2.88  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00
 MČR NOB  16. 4. 2016  DOK  (3)  1.33  3.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.30
 ČPŠ  17. 4. 2016  TUR  (5)  2.00  3.00  2.00  2.00  2.00  2.33  2.22
 ČPŠ  24. 4. 2016  TBM  (4)  2.00  ---  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00
 ČP KLT  30. 4. 2016  SHK+LTU  (11)  1.64  2.00  1.44  1.89  1.67  1.78  1.72
 ČP KT  1. 5. 2016  LTU+SHK  (12)  2.00  2.00  1.60  1.80  1.50  1.70  1.71
 MČR SP  7. 5. 2016  LCE  (5)  2.00  2.00  1.33  1.67  1.67  1.33  1.55
 MČR SPŠT  8. 5. 2016  LCE  (3)  1.67  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.73
 ČP KT  28. 5. 2016  ASU  (10)  1.40  2.00  2.00  1.88  1.63  2.00  1.92
 ČP KLT  29. 5. 2016  AOP  (9)  1.44  2.50  1.71  1.86  1.57  2.14  1.92
 ČPŠ  4. 6. 2016  VBM  (11)  2.27  2.00  2.00  2.11  2.00  2.00  2.02
 ČP SP  4. 6. 2016  BBM  (9)  2.00  2.00  1.86  1.86  2.00  3.14  2.16
 ČPŠ  5. 6. 2016  BBM  (9)  2.11  2.00  2.00  2.00  1.86  2.00  1.98
 MČR KT  25.–26. 6. 2016  PGP  (11)  1.09  2.50  1.89  1.78  1.78  1.89  1.94
 ČP KLT  10. 9. 2016  TJN  (14)  1.43  3.00  2.33  1.92  1.45  1.42  2.03
 ČP KT  11. 9. 2016  TJN  (15)  1.47  2.00  2.00  1.77  1.42  1.46  1.76
 ČPŠ  17. 9. 2016  ZBM  (8)  2.25  2.00  2.00  1.83  1.83  1.67  1.87
 ČP SP  17. 9. 2016  ZBM  (10)  1.50  2.00  1.63  1.50  1.75  2.00  1.75
 ČPŠ  18. 9. 2016  ZBM  (7)  2.00  2.00  2.20  1.80  1.80  1.60  1.91
 MČR KLT  1.–2. 10. 2016  LPU  (14)  2.79  2.00  2.17  2.17  1.67  1.50  1.94
 MČR ŠT  8. 10. 2016  BOR  (15)  1.47  2.00  1.85  1.85  1.92  2.38  1.99
 MČR KLB  9. 10. 2016  BOR  (15)  1.40  3.00  1.77  2.08  2.08  2.15  2.14

Celková známka je určena váženým (ne aritmetickým) průměrem (viz pravidla hodnocení). V tabulce jsou zařazeny závody s ukončeným hodnocením.
V konečném hodnocení nejsou započítány známky od hodnotitelů, kteří nesplnili stanovený minimální počet hodnocených závodů.

Přehled pořadí (konečné výsledky)

Závod Datum Klub Počet Terén Doku-
menty
Stavba tratí Mapa Shromaž-
diště
Organizace závodu Celkové pořadí
 ČPŠ  19. 3. 2016  PHK  (8)  22.  1.-15.  11.-19.  16.-19.  17.-21.  12.-17.  16.-17.
 MČR NOB  16. 4. 2016  DOK  (3)  2.  18.-21.  1.  1.  1.  1.  1.
 ČPŠ  17. 4. 2016  TUR  (5)  12.-17.  18.-21.  11.-19.  16.-19.  17.-21.  20.  22.
 ČPŠ  24. 4. 2016  TBM  (4)  12.-17.  ---  11.-19.  16.-19.  17.-21.  12.-17.  16.-17.
 ČP KLT  30. 4. 2016  SHK+LTU  (11)  10.  1.-15.  3.  14.  8.-10.  10.  4.
 ČP KT  1. 5. 2016  LTU+SHK  (12)  12.-17.  1.-15.  4.  7.-8.  4.-5.  9.  3.
 MČR SP  7. 5. 2016  LCE  (5)  12.-17.  1.-15.  2.  4.  8.-10.  2.  2.
 MČR SPŠT  8. 5. 2016  LCE  (3)  11.  1.-15.  11.-19.  2.-3.  4.-5.  5.-6.  5.
 ČP KT  28. 5. 2016  ASU  (10)  3.-4.  1.-15.  11.-19.  13.  7.  12.-17.  10.-11.
 ČP KLT  29. 5. 2016  AOP  (9)  6.  16.-17.  6.  11.-12.  6.  18.  10.-11.
 ČPŠ  4. 6. 2016  VBM  (11)  20.  1.-15.  11.-19.  21.  17.-21.  12.-17.  18.
 ČP SP  4. 6. 2016  BBM  (9)  12.-17.  1.-15.  9.  11.-12.  17.-21.  22.  21.
 ČPŠ  5. 6. 2016  BBM  (9)  18.  1.-15.  11.-19.  16.-19.  15.  12.-17.  14.
 MČR KT  25.–26. 6. 2016  PGP  (11)  1.  16.-17.  10.  6.  12.  11.  12.-13.
 ČP KLT  10. 9. 2016  TJN  (14)  5.  18.-21.  22.  15.  3.  3.  19.
 ČP KT  11. 9. 2016  TJN  (15)  7.-8.  1.-15.  11.-19.  5.  2.  4.  7.
 ČPŠ  17. 9. 2016  ZBM  (8)  19.  1.-15.  11.-19.  9.  14.  8.  8.
 ČP SP  17. 9. 2016  ZBM  (10)  9.  1.-15.  5.  2.-3.  11.  12.-17.  6.
 ČPŠ  18. 9. 2016  ZBM  (7)  12.-17.  1.-15.  21.  7.-8.  13.  7.  9.
 MČR KLT  1.–2. 10. 2016  LPU  (14)  21.  1.-15.  20.  22.  8.-10.  5.-6.  12.-13.
 MČR ŠT  8. 10. 2016  BOR  (15)  7.-8.  1.-15.  8.  10.  16.  21.  15.
 MČR KLB  9. 10. 2016  BOR  (15)  3.-4.  18.-21.  7.  20.  22.  19.  20.
Hodnocení kvality závodů soutěží sekce OB
azitka@seznam.cz