ČSOS Hodnocení kvality závodů soutěží sekce OB
Nepřihlášen
Login:
Heslo:

Úvod

Pravidla hodnocení

Závody 2017:
ČPŠ 18. 3. PHK
MČR NOB 8. 4. SJI
ČPŠ 9. 4. SJI
ŽBM KLT 22. 4. TZL
ČPŠ 23. 4. TZL
MČR SPŠT 6. 5. ZBM
MČR SP 7. 5. ZBM
ČP KLT 13. 5. SSU
ŽBČ KLT 13. 5. VLI
ČP KT 14. 5. SSU
ŽBČ KT 14. 5. VLI
ČPŠ 20. 5. ASU
ČP SP 20. 5. ASU
ČPŠ 21. 5. ASU
ČP KT 3. 6. VSP
ŽBM KLT 3. 6. VRB
ČP KLT 4. 6. KAM
ŽBM KT 4. 6. VRB
MČR KT 10.-11. 6. OSN+JHB
ŽBČ KLT 17. 6. LPU
ŽBM KLT 17. 6. MOV
ŽBČ KT 18. 6. LPU
ŽBM KT 18. 6. MOV
ČP KLT 9. 9. AOP
ŽBČ KLT 9. 9. OPI+VCB
ČP KT 10. 9. AOP
ŽBČ KT 10. 9. OPI+VCB
ČPŠ 16. 9. SHK
ČP SP 16. 9. SJC
ČPŠ 17. 9. SJC
MČR KLT 23.-24. 9. CHA
MČR ŠT 7. 10. KSU
MČR KLB 8. 10. KSU

Přehled známek

Návod pro hodnotitele (pdf)

Diskuze

Hodnocení 2016
Hodnocení 2015
Hodnocení 2014
Hodnocení 2013
Hodnocení 2012
Hodnocení 2011
Hodnocení 2010
Hodnocení 2009


Přehled známek (konečné výsledky)

Závod Datum Klub Počet Terén Doku-
menty
Stavba tratí Mapa Shromaž-
diště
Organizace závodu V lese Mimo les Celková známka
 ČPŠ  18. 3.  PHK  (21)  2.00  2.67  2.08  2.00  1.83  2.75  2.00  3.00  2.32
 MČR NOB  8. 4.  SJI  (6)  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  ---  ---  2.00
 ČPŠ  9. 4.  SJI  (10)  2.00  2.33  2.00  2.00  2.00  2.00  ---  ---  2.07
 ŽBM KLT  22. 4.  TZL  (9)  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  ---  ---  2.00
 ČPŠ  23. 4.  TZL  (9)  1.75  3.50  2.75  3.00  2.00  2.00  ---  ---  2.77
 MČR SPŠT  6. 5.  ZBM  (13)  1.80  2.00  1.67  2.00  2.11  2.50  ---  ---  2.02
 MČR SP  7. 5.  ZBM  (14)  1.78  2.00  1.67  2.50  2.00  2.14  ---  ---  2.09
 ČP KLT  13. 5.  SSU  (16)  1.40  2.00  1.70  2.00  1.64  1.82  ---  ---  1.86
 ŽBČ KLT  13. 5.  VLI  (12)  2.00  2.50  2.29  2.00  2.14  2.00  ---  ---  2.19
 ČP KT  14. 5.  SSU  (18)  1.69  2.00  2.08  2.00  1.54  1.85  ---  ---  1.93
 ŽBČ KT  14. 5.  VLI  (13)  1.38  2.00  1.75  2.00  2.00  1.88  ---  ---  1.93
 ČPŠ  20. 5.  ASU  (16)  3.00  2.67  2.80  3.00  2.00  2.20  3.00  2.00  2.59
 ČP SP  20. 5.  ASU  (16)  2.00  2.00  1.70  2.00  2.00  1.90  2.00  2.00  1.95
 ČPŠ  21. 5.  ASU  (15)  2.63  3.00  2.25  2.33  2.00  2.00  3.00  2.00  2.40
 ČP KT  3. 6.  VSP  (18)  2.00  2.00  2.13  2.88  2.00  2.00  2.00  2.33  2.25
 ŽBM KLT  3. 6.  VRB  (6)  2.00  2.50  2.33  ---  3.00  3.00  ---  ---  2.65
 ČP KLT  4. 6.  KAM  (20)  2.00  2.00  2.00  2.50  2.00  2.00  2.00  2.00  2.10
 ŽBM KT  4. 6.  VRB  (6)  2.00  3.00  2.00  ---  3.00  3.00  ---  ---  2.70
 MČR KT  10.-11. 6.  OSN+JHB  (27)  1.71  2.75  2.10  2.17  1.30  1.42  1.00  1.00  1.73
 ŽBČ KLT  17. 6.  LPU  (9)  2.00  2.50  2.33  2.00  2.33  2.00  ---  ---  2.23
 ŽBM KLT  17. 6.  MOV  (8)  2.25  3.00  2.75  3.50  2.00  2.00  ---  ---  2.80
 ŽBČ KT  18. 6.  LPU  (8)  2.00  2.00  2.00  2.00  2.33  2.00  ---  ---  2.05
 ŽBM KT  18. 6.  MOV  (8)  2.00  3.00  2.20  2.50  2.00  2.40  ---  ---  2.46
 ČP KLT  9. 9.  AOP  (10)  2.00  2.00  1.60  ---  2.00  1.80  ---  ---  1.84
 ŽBČ KLT  9. 9.  OPI+VCB  (7)  2.00  3.00  2.00  2.00  2.00  2.00  ---  ---  2.21
 ČP KT  10. 9.  AOP  (13)  1.75  2.00  1.75  ---  2.00  1.86  ---  ---  1.90
 ŽBČ KT  10. 9.  OPI+VCB  (9)  1.50  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  ---  ---  2.00
 ČPŠ  16. 9.  SHK  (21)  1.62  2.00  2.00  2.00  2.31  2.00  1.75  2.00  1.99
 ČP SP  16. 9.  SJC  (22)  2.23  2.00  2.00  2.00  2.31  2.00  2.20  2.33  2.11
 ČPŠ  17. 9.  SJC  (17)  2.00  3.00  2.11  2.00  2.00  3.33  2.00  3.00  2.45
 MČR KLT  23.-24. 9.  CHA  (22)  1.45  2.00  1.82  2.00  1.42  1.92  1.33  2.00  1.81
 MČR ŠT  7. 10.  KSU  (21)  1.85  2.50  1.92  2.00  1.92  1.85  1.50  2.00  1.97
 MČR KLB  8. 10.  KSU  (19)  1.80  2.50  1.90  2.00  1.56  1.90  1.50  2.00  1.93

Celková známka je určena váženým (ne aritmetickým) průměrem (viz pravidla hodnocení). V tabulce jsou zařazeny závody s ukončeným hodnocením.
Hodnocení kvality závodů soutěží sekce OB
azitka@seznam.cz