ČSOS Hodnocení kvality závodů soutěží sekce OB
Nepřihlášen
Login:
Heslo:

Úvod

Pravidla hodnocení

Závody 2017:
ČPŠ 18. 3. PHK
MČR NOB 8. 4. SJI
ČPŠ 9. 4. SJI
ŽBM KLT 22. 4. TZL
ČPŠ 23. 4. TZL
MČR SPŠT 6. 5. ZBM
MČR SP 7. 5. ZBM
ČP KLT 13. 5. SSU
ŽBČ KLT 13. 5. VLI
ČP KT 14. 5. SSU
ŽBČ KT 14. 5. VLI
ČPŠ 20. 5. ASU
ČP SP 20. 5. ASU
ČPŠ 21. 5. ASU
ČP KT 3. 6. VSP
ŽBM KLT 3. 6. VRB
ČP KLT 4. 6. KAM
ŽBM KT 4. 6. VRB
MČR KT 10.-11. 6. OSN+JHB
ŽBČ KLT 17. 6. LPU
ŽBM KLT 17. 6. MOV
ŽBČ KT 18. 6. LPU
ŽBM KT 18. 6. MOV
ČP KLT 9. 9. AOP
ŽBČ KLT 9. 9. OPI+VCB
ČP KT 10. 9. AOP
ŽBČ KT 10. 9. OPI+VCB
ČPŠ 16. 9. SHK
ČP SP 16. 9. SJC
ČPŠ 17. 9. SJC
MČR KLT 23.-24. 9. CHA
MČR ŠT 7. 10. KSU
MČR KLB 8. 10. KSU

Přehled známek

Návod pro hodnotitele (pdf)

Diskuze

Hodnocení 2016
Hodnocení 2015
Hodnocení 2014
Hodnocení 2013
Hodnocení 2012
Hodnocení 2011
Hodnocení 2010
Hodnocení 2009


Vítejte na stránkách hodnocení!

Hodnocením je posuzován závod jako celek po stránce technické, organizační a společenské úrovně. Cílem hodnocení je zlepšování kvality závodů sekce OB.

Hodnocené závody v roce 2017 (závody Mistrovství ČR, Českého poháru (žebříčku A), Českého poháru štafet a žebříčku B):

18. 3.   Český pohár štafet (C)                        PHK
 8. 4.   Mistrovství a veteraniáda ČR v nočním OB               SJI
 9. 4.   Český pohár štafet (B)                        SJI
22. 4.   Žebříček B-Morava – klasická trať                  TZL
23. 4.   Český pohár štafet (C)                        TZL
 6. 5.   Mistrovství a veteraniáda ČR sprintových štafet           ZBM
 7. 5.   Mistrovství a veteraniáda ČR ve sprintu               ZBM
13. 5.   Manufaktura Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava – klas. trať SSU
13. 5.   Žebříček B-Čechy – klasická trať                   VLI
14. 5.   Manufaktura Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava – krátká trať SSU
14. 5.   Žebříček B-Čechy – krátká trať                    VLI
20. 5.   Český pohár štafet (B)                        ASU
20. 5.   Manufaktura Český pohár, žebříček A – sprint             ASU
21. 5.   Český pohár štafet (B)                        ASU
 3. 6.   Manufaktura Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy – krátká trať VSP
 3. 6.   Žebříček B-Morava – klasická trať                  VRB
 4. 6.   Manufaktura Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy – klas. trať  KAM
 4. 6.   Žebříček B-Morava – krátká trať                   VRB
10.–11. 6. Mistrovství a veteraniáda ČR na krátké trati             OSN+JHB
17. 6.   Žebříček B-Čechy – klasická trať                   LPU
17. 6.   Žebříček B-Morava – klasická trať                  MOV
18. 6.   Žebříček B-Čechy – krátká trať                    LPU
18. 6.   Žebříček B-Morava – krátká trať                   MOV
 9. 9.   Manufaktura Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava – klas. trať AOP
 9. 9.   Žebříček B-Čechy – klasická trať                   OPI+VCB
10. 9.   Manufaktura Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava – krátká trať AOP
10. 9.   Žebříček B-Čechy – krátká trať                    OPI+VCB
16. 9.   Český pohár štafet (B)                        SHK
16. 9.   Manufaktura Český pohár, žebříček A – sprint             SJC
17. 9.   Český pohár štafet (B)                        SJC
23.–24. 9. Mistrovství a veteraniáda ČR na klasické trati            CHA
 7. 10.  Mistrovství a veteraniáda ČR štafet                 KSU
 8. 10.  Mistrovství a veteraniáda ČR klubů a oblastních výběrů žactva    KSU

Pravidla hodnocení:

1. Kritéria hodnocení:

Hodnocení je rozděleno do čtyř částí:
 1. terén – hodnotí skupina Hodnotitelé
  • hodnocení se nezapočítává do celkové známky
  • slouží jako zpětná vazba pro pořadatele
 2. dodržení dokumentů a pravidel (váha 0,15) – hodnotí skupina Pravidláři
  • dodržení pravidel OB, soutěžního řádu závodů soutěží sekce OB a prováděcích předpisů k těmto soutěžím, správnost startovních listin, dodržení smlouvy s ČSOS vč. směrných časů tratí (pozor: provedení mapy v souladu s mapovým klíčem se hodnotí v části C - Mapa)
 3. hodnocení stavby tratí, mapy, shromaždiště a organizace závodu
 4. Stavba tratí: (váha 0,15) – hodnotí skupina Hodnotitelé
  • stavba tratí všech věkových kategorií (odpovídající náročnost, délka, nápaditost, charakter vzhledem k druhu tratě,...), pozor: dodržení směrných časů bude hodnoceno v části B (dodržení dokumentů a pravidel)
  • umístění kontrol (vhodnost kontroly vzhledem k přesnosti mapy v místě kontroly a vzhledem k druhu tratě a kategorii, kontroly na náhodu)
  Mapa: (váha 0,20) – hodnotí skupina Mapaři
  • přesnost mapy
  • dodržení mapového klíče
  • kvalita tisku map a tratí
  Shromaždiště: (váha 0,10) – hodnotí skupina Hodnotitelé
  • parkování
  • dostatek místa pro závodníky a stany
  • WC, občerstvení a další vybavení
  Organizace závodu: (váha 0,10) – hodnotí skupina Hodnotitelé
  • poskytování informací před závodem na internetu (startovky, pokyny, parametry ...)
  • organizace startu a cíle (vč. vhodnosti umístění)
  • roznos kontrol
  • vyvěšování výsledků
  • dodržování časového harmonogramu
  • řešení problémů, přístup a ochota pořadatelů
  • zrušení kategorie/í
  • všechno ostatní
 5. hodnocení z řad orienťáckého lidu – hodnotí skupina Veřejnost
 6. „V lese“: (váha 0,15)
  • záležitosti spadající do gesce hlavního rozhodčího podle článku 5.3. Pravidel
  „Mimo les“: (váha 0,15)
  • všechny ostatní okolnosti závodu (viz položky výše uvedené v oblasti Shromaždiště a Organizace závodu)
2. Stupnice hodnocení:
 • u jednotlivých kritérií se přidělují známky: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – nehodnotím
  sjednocení významu známek:
  1 = vynikající
  2 = bez nedostatků (či s nepodstatnými nedostatky)
  3 = s menšími nedostatky (byl jsem rozladěn po závodě)
  4 = s většími nedostatky (byl jsem rozladěn ještě v pondělí)
  5 = nevyhovující (přesahující veškeré meze)
3. Obecná ustanovení:
 1. hodnocení se provádí v internetové aplikaci na stránce http://lpu.cz/hodnoceni/
 2. každý hodnotitel dostane přístupový kód k této stránce
 3. pro každý závod je jedna dílčí stránka
 4. hodnocení pro každý závod se otevírá v den jeho konání
 5. každý hodnotitel může jednou hodnotit každý závod, kterého se zúčastnil. Hodnotitel nemůže hodnotit závod, který pořádal jeho vlastní klub nebo se na pořádání účastnil ve funkci ředitele, hlavního rozhodčího nebo stavitele.
 6. při hodnocení jinou známkou než „2“ je nutné napsat i slovní zdůvodnění známky (důvody pro udělení jiné známky než „2“)
 7. kvalitu mapy nelze hodnotit stupněm „1“
 8. výsledky hodnocení jsou zobrazeny podle kritérií, u každého kritéria je uvedena průměrná známka ze všech známek od uživatelů a v tabulce jejich doplňující komentáře
 9. všechny průměrné dílčí známky jsou váženy a spočítány do výsledné známky za závod
 10. u kritérií hodnocených skupinami Hodnotitelé a Veřejnost se u každého kriteria škrtá nejlepší a nejhorší známka
 11. před začátkem sezóny, tj. před prvním hodnoceným závodem, budou hodnotitelé informováni o způsobu hodnocení a vysvětlení nejasností v hodnocení. Tím je myšleno zejména nastavení standardů hodnocení.
 12. v průběhu hodnocení závodu je toto anonymní, tj. hodnotitelé neznají hodnocení navzájem. Po ukončení hodnocení závodu je zveřejněno jmenovité hodnocení.
 13. závod lze hodnotit po dobu 1 týdne od konání závodu
 14. ke každému závodu je připojena diskuze, kde může hodnotitel vyjádřit své další dojmy
Radim Hošek, vedoucí skupiny hodnotitelů 2017
TOPlist
Hodnocení kvality závodů soutěží sekce OB
azitka@seznam.cz