ČSOS Hodnocení kvality závodů soutěží sekce OB
Nepřihlášen
Login:
Heslo:

Úvod

Návod pro hodnotitele (pdf)

Pravidla hodnocení

Závody 2016:
ČPŠ 19. 3. PHK
MČR NOB 16. 4. DOK
ČPŠ 17. 4. TUR
ČPŠ 24. 4. TBM
ČP KLT 30. 4. SHK+LTU
ČP KT 1. 5. LTU+SHK
MČR SP 7. 5. LCE
MČR SPŠT 8. 5. LCE
ČP KT 28. 5. ASU
ČP KLT 29. 5. AOP
ČPŠ 4. 6. VBM
ČP SP 4. 6. BBM
ČPŠ 5. 6. BBM
MČR KT 25.–26. 6. PGP
ČP KLT 10. 9. TJN
ČP KT 11. 9. TJN
ČPŠ 17. 9. ZBM
ČP SP 17. 9. ZBM
ČPŠ 18. 9. ZBM
MČR KLT 1.–2. 10. LPU
MČR ŠT 8. 10. BOR
MČR KLB 9. 10. BOR

Přehled známek

Diskuze

Hodnocení 2015
Hodnocení 2014
Hodnocení 2013
Hodnocení 2012
Hodnocení 2011
Hodnocení 2010
Hodnocení 2009


Vítejte na stránkách hodnocení!

Hodnocením je posuzován závod jako celek po stránce technické, organizační a společenské úrovně. Cílem hodnocení je zlepšování kvality závodů sekce OB.

Hodnocené závody v roce 2016 (závody M ČR, ČP, Sprint cupu a Českého poháru štafet):

19. 3.   Český pohár štafet                       PHK
16. 4.   Mistrovství a veteraniáda ČR v nočním OB            DOK
17. 4.   Český pohár štafet                       TUR
24. 4.   Český pohár štafet                       TBM
30. 4.   Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy – klasická trať    SHK+LTU
 1. 5.   Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy – krátká trať     LTU+SHK
 7. 5.   Mistrovství a veteraniáda ČR ve sprintu             LCE
 8. 5.   Mistrovství a veteraniáda ČR sprintových štafet         LCE
28. 5.   Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava – krátká trať    ASU
29. 5.   Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava – klasická trať   AOP
 4. 6.   Český pohár štafet                       VBM
 4. 6.   Český pohár, žebříček A – sprint                BBM
 5. 6.   Český pohár štafet                       BBM
25.–26. 6. Mistrovství a veteraniáda ČR na krátké trati          PGP
10. 9.   Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy – klasická trať    TJN
11. 9.   Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy – krátká trať     TJN
17. 9.   Český pohár štafet                       ZBM
17. 9.   Český pohár, žebříček A – sprint                ZBM
18. 9.   Český pohár štafet                       ZBM
 1.–2. 10. Mistrovství a veteraniáda ČR na klasické trati         LPU
 8. 10.   Mistrovství a veteraniáda ČR štafet               BOR
 9. 10.   Mistrovství a veteraniáda ČR klubů a oblastních výběrů žactva  BOR

Vedoucí hodnocení: Zdeněk Slezák (LCE)

Hodnotitelé:

Bravený Adam (VBM)     Ondráček Radim (EKP)
Cahel Marek (LCE)     Panchártek Jan (PHK)
Fátor Jan (DOB)      Podrábská Marie (VLI)
Fiala Jan (BBM)      Procházka Jan (PGP)
Hlava Miroslav (KON)    Slezák Libor (LCE)
Hlavová Hana (ZBM)     Slezák Zdeněk (LCE)
Chromý Adam (ZBM)     Svobodná Šárka (DKP)
Janata Martin (DKP)    Sysel Ondřej (PGP)
Klimpl Petr (LPU)     Škoda Jakub (VLI)
Kořínek Jindřich (TUR)   Vítek Petr (PHK)
Krejčíková Monika (TZL)  Weiner Jakub (SHK)
Matras Tomáš (CHT)     Wolf Daniel (TUR)
Melecký Martin (AOP)    Zbranek Roman (ASU)
Navrátil Tomáš (ASU)    Zháňal Jan (ZBM)
Netuka Jan (SHK)      
Podmínkou je, aby hodnotitel hodnotil minimálně 6 závodů za rok.
Správce www stránek - Adam Zitka (LPU)

Pravidla hodnocení:

1. Kritéria hodnocení:

Hodnocení je rozděleno do tří částí:
 1. terén
  • hodnocení se nezapočítává do celkové známky
  • slouží jako zpětná vazba pro pořadatele
 2. dodržení dokumentů a pravidel (váha 0,15)
  • skupinu tvoří Petr Klimpl, Jan Netuka a Ondřej Sysel
  • skupina bude kontrolovat dodržení pravidel OB, soutěžního řádu závodů soutěží sekce OB a prováděcích předpisů k těmto soutěžím, správnost startovních listin, dodržení smlouvy s ČSOS vč. směrných časů tratí (pozor: provedení mapy v souladu s mapovým klíčem se hodnotí v části C - Mapa)
 3. hodnocení stavby tratí, mapy, shromaždiště a organizace závodu
 4. Stavba tratí: (váha 0,30)
  • stavba tratí všech věkových kategorií (odpovídající náročnost, délka, nápaditost, charakter vzhledem k druhu tratě,...), pozor: dodržení směrných časů bude hodnoceno v části B (dodržení dokumentů a pravidel)
  • umístění kontrol (vhodnost kontroly vzhledem k přesnosti mapy v místě kontroly a vzhledem k druhu tratě a kategorii, kontroly na náhodu)
  Mapa: (váha 0,20)
  • přesnost mapy
  • dodržení mapového klíče
  • kvalita tisku map a tratí
  Shromaždiště: (váha 0,15)
  • parkování
  • dostatek místa pro závodníky a stany
  • WC, občerstvení a další vybavení
  Organizace závodu: (váha 0,20)
  • poskytování informací před závodem na internetu (startovky, pokyny, parametry ...)
  • organizace startu a cíle (vč. vhodnosti umístění)
  • roznos kontrol
  • vyvěšování výsledků
  • dodržování časového harmonogramu
  • řešení problémů, přístup a ochota pořadatelů
  • zrušení kategorie/í
  • všechno ostatní
2. Stupnice hodnocení:
 • u jednotlivých kritérií se přidělují známky: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – nehodnotím
  sjednocení významu známek:
  1 = vynikající
  2 = bez nedostatků
  3 = s menšími nedostatky
  4 = s většími nedostatky
  5 = nevyhovující
3. Obecná ustanovení:
 1. hodnocení se provádí v internetové aplikaci na stránce http://lpu.cz/hodnoceni/
 2. každý hodnotitel dostane přístupový kód k této stránce
 3. pro každý závod je jedna dílčí stránka
 4. hodnocení pro každý závod se otevírá v den jeho konání
 5. každý hodnotitel může jednou hodnotit každý závod, kterého se zúčastnil. Hodnotitel nemůže hodnotit závod, který pořádal jeho vlastní klub nebo se na pořádání účastnil ve funkci ředitele, hlavního rozhodčího nebo stavitele.
 6. při hodnocení jinou známkou než „2“ je nutné napsat i slovní zdůvodnění známky (důvody pro udělení jiné známky než „2“)
 7. výsledky hodnocení jsou zobrazeny podle kritérií, u každého kritéria je uvedena průměrná známka ze všech známek od uživatelů a v tabulce jejich doplňující komentáře
 8. všechny průměrné dílčí známky jsou váženy a spočítány do výsledné známky za závod
 9. v části C se u každého kriteria škrtá nejlepší a nejhorší známka
 10. před začátkem sezóny, tj. před prvním hodnoceným závodem, budou hodnotitelé informováni o způsobu hodnocení a vysvětlení nejasností v hodnocení. Tím je myšleno zejména nastavení standardů hodnocení.
 11. na konci sezóny nebudou započítány známky od hodnotitelů, kteří nesplní stanovený minimální počet hodnocených závodů. Během sezóny tak nejsou spočítané známky definitivní.
 12. v průběhu hodnocení závodu je toto anonymní, tj. hodnotitelé neznají hodnocení navzájem. Po ukončení hodnocení závodu je zveřejněno jmenovité hodnocení
 13. závod lze hodnotit po dobu 1 týdne od konání závodu
 14. ke každému závodu je připojena diskuze, kde může hodnotitel vyjádřit své další dojmy
Zdeněk Slezák, vedoucí skupiny hodnotitelů 2016
TOPlist
Hodnocení kvality závodů soutěží sekce OB
azitka@seznam.cz